Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы жекелеген ұйымдар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 7 мамыр N 552

      "Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың әкімші-мекемелерінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Мына мекемелер:
      1) Республикалық, облыстық және аймақтық мал дәрігерлігі лабораториялары қосымшаға сәйкес шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын болып;
      2) Астана және Алматы қалаларының мал дәрігерлік қадағалау басқармалары мал дәрігерлік-санитарлық сараптама лабораторияларын бөлу және олардың базасында тиісінше Астана қаласының және Алматы қаласының "Қалалық мал дәрігерлігі лабораториясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Осы қаулының 1-тармағына сәйкес құрылатын кәсіпорындар қызметінің негізгі нысанасы:
      1) жануарлардың аса қауіпті жұқпалы ауруларына лабораториялық зерттеу жүргізу;
      2) заң актілерінде көзделген жағдайларда мал шаруашылығы өнімдері мен жануарлар тегінен жасалған шикізаттарға мал дәрігерлік-санитарлық сараптама жүргізу болып белгіленсін.
      3. "Ветдез" шаруашылық жүргізу құқығындағы көлік құралдарын дезинфекциялау жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрылсын, оның қызметінің негізгі нысанасы болып:
      жануарлар мен құстардың карантиндік ауруларының ошақтарын жою, мемлекеттік шекарадан өтетін жерлерде Қазақстан Республикасының аумағына кіретін автокөліктерді қоса алғанда, мал дәрігерлігі қызметінің бақылауындағы жүктерді тасымалдау жүзеге асыратын көлік құралдарын дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды орындау болып белгіленсін.
      4. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі осы қаулының 1 және 3-тармақтарына сәйкес құрылатын кәсіпорындарды (бұдан әрі - Кәсіпорындар) мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ функцияларын жүзеге асыратын орган болып белгіленсін.
      ЕСКЕРТУ. Атауы мен 4-тармақ өзгерді - Қазақстан Республикасы 
               Үкіметінің 1999.09.24. N 1451 қаулысымен. P991451_
      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Кәсіпорындардың жарғысын бекітсін және оларды мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) Кәсіпорындардың басшыларын тағайындасын және олармен келісімшарттар жасассын;
      3) Осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің
               1999.09.24. N 1451 қаулысымен. P991451_
 
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкіметінің
                                           1999 жылғы 7 мамырдағы
                                              N 552 қаулысына
                                                  қосымша

         Құрылатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың
                              Тізбесі

     1. Республикалық мал дәрігерлігі лабораториясы
     2. Ақмола мал дәрігерлігі лабораториясы
     3. Ақтөбе мал дәрігерлігі лабораториясы
     4. Алматы облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     5. Атырау облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     6. Шығыс Қазақстан облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     7. Жамбыл облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     8. Батыс Қазақстан облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     9. Қарағанды облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     10. Қостанай облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     11. Қызылорда облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     12. Маңғыстау облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     13. Павлодар облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     14. Солтүстік Қазақстан мал дәрігерлігі лабораториясы
     15. Оңтүстік Қазақстан мал дәрігерлігі лабораториясы
     16. Ақмола облыстық мал дәрігерлігі лабораториясы
     17. Семей қалалық мал дәрігерлігі лабораториясы
     18. Жезқазған қалалық мал дәрігерлігі лабораториясы
     19. Арқалық қалалық мал дәрігерлігі лабораториясы

Об отдельных организациях, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 1999 года № 552

      Сноска. В названии заменены слова - постановлением Правительства РК от 24 сентября 1999 г. N 1451 P991451_ .
 
      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 октября 1998 года № 1335 P981335_ "Вопросы учреждений- администраторов программ, финансируемых из республиканского бюджета" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать учреждения:
      1) Республиканскую, областные и региональные ветеринарные лаборатории путем преобразования в республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, согласно приложению;
      2) управления ветеринарного надзора городов Астаны и Алматы путем выделения лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и создания на их базе Республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения "Городская ветеринарная лаборатория" соответственно города Астаны и города Алматы.
      2. Основным предметом деятельности создаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления предприятий определить:
      1) осуществление лабораторных исследований особо опасных заразных болезней животных;
      2) проведение в случаях, предусмотренных законодательными актами, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и сырья животного происхождения.
      3. Создать Республиканское государственное предприятие по дезинфекции транспортных средств "Ветдез" на праве хозяйственного ведения, определив его основным предметом деятельности:
      выполнение дезинфекционных работ по ликвидации вспышек карантинных болезней животных и птиц, дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозки подконтрольных ветеринарной службе грузов, включая автотранспорт, въезжающих на территорию Республики Казахстан в местах пересечения государственной границы.
      4. Органом государственного управления создаваемыми в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего постановления предприятиями (далее - Предприятия), а также органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности, определить Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 24 сентября 1999 г. N 1451 P991451_ .
      5. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить уставы Предприятий и обеспечить их государственную регистрацию;
      2) назначить руководителей Предприятий и заключить с ними контракты;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

 

     Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК

от 24 сентября 1999 г. N 1451 


P991451_
 

.

     6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

     7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Исполняющий обязанности

        Премьер-Министра

      Республики Казахстан                                                    Приложение                                                  к постановлению Правительства

                                                Республики Казахстан 

                                                7  мая 1999 г. № 552 
 
                          Перечень создаваемых

 

               республиканских государственных предприятий


1. Республиканская ветеринарная лаборатория

2. Акмолинская ветеринарная лаборатория

3. Актюбинская областная ветеринарная лаборатория

4. Алматинская областная ветеринарная лаборатория

5. Атырауская областная ветеринарная лаборатория

6. Восточно-Казахстанская областная ветеринарная лаборатория

7. Жамбылская областная ветеринарная лаборатория

8. Западно-Казахстанская областная ветеринарная лаборатория

9. Карагандинская областная ветеринарная лаборатория

10. Костанайская областная ветеринарная лаборатория

11. Кызылординская областная ветеринарная лаборатория

12. Мангистауская областная ветеринарная лаборатория

13. Павлодарская областная ветеринарная лаборатория

14. Северо-Казахстанская областная ветеринарная лаборатория

15. Южно-Казахстанская областная ветеринарная лаборатория


 
16. Акмолинская областная ветеринарная лаборатория
17. Семипалатинская городская ветеринарная лаборатория
18. Жезказганская городская ветеринарная лаборатория
19. Аркалыкская городская ветеринарная лаборатория