Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі - Ғылым академиясының Орталық ғылыми кітапханасын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 24 шілде N 1055

      Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың әкімші-мекемелерінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі - Ғылым академиясының "Орталық ғылыми кітапхана" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігінің " Орталық ғылыми кітапхана" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Кәсіпорынды мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің функциясын жүзеге асырушы орган болып белгіленсін.
      3. Кәсіпорынның негізгі міндеттері:
      1) ғылым, өндіріс, білім және мемлекеттік басқару саласындағы мамандарға кітапханалық-библиографиялоық және ақпараттық қызмет көрсету;
      2) кітапханатану, библиографиятану, кітаптану, қолжазбаларды ғылыми сипаттау және кітапханалық-ақпараттық процестерді автоматтандыру салаларында зерттеу және әдістемелік жұмыстарды орындау деп белгіленсін.
      4. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі заңдарда белгіленген тәртіппен бір ай мерзімде:
      1) Кәсіпорынның жарғысын бекітсін;
      2) оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткізуді қамтамасыз етсін.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О реорганизации Центральной научной библиотеки Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 1999 года № 1055

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1335 P981335_ "Вопросы учреждений-администраторов программ, финансируемых из государственного бюджета" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать государственное учреждение "Центральная научная библиотека" Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан путем преобразования в Республиканское государственное казенное предприятие "Центральная научная библиотека" (далее - Предприятие).
      2. Определить уполномоченным органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
      3. Определить основными задачами Предприятия:
      1) библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание специалистов сфер науки, производства, образования и государственного управления;
      2) выполнение исследовательской и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, научного описания рукописей и автоматизации информационно-библиотечных процессов.
      4. Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан

 

в месячный срок в установленном законодательством порядке:

     1) утвердить устав Предприятия;

     2) обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции.

     5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

   Республики Казахстан      (Специалисты: Кушенова Д.

                   Цай Л.)