Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің мемлекеттік мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 30 шілде N 1080

      "Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың әкiмшi-мекемелерiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемелерi қосымшаға сәйкес олар қайта құрылу жолымен тиiсiнше Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгінің республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарына (бұдан әрi - Қазыналық кәсіпорындар) қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгi Қазыналық кәсiпорындарды басқарудың уәкiлеттi органы, сондай-ақ оларға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функциясын жүзеге асыратын орган болып белгiленсiн.
      3. Қазыналық кәсiпорындар қызметiнiң негiзгi бағыттары мынадай болып белгiленсiн:
      1) ғылым мен техниканың түрлi салаларында iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу;
      2) ғылымды көп қажет ететiн технологиялар мен жаңа материалдар жасау;
      3) ғылыми кадрларды даярлау.
      4. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгi заңдарда белгiленген тәртiппен Қазыналық кәсiпорындардың жарғыларын бекiтсiн және олардың мемлекеттiк тiркеуден өтуiн қамтамасыз етсiн.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі 

                              Қазақстан Республикасы
                                   Yкiметiнiң
                             1999 жылғы 30 шiлдедегі
                                N 1080 қаулысына
                                   қосымша

      Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгiнің
        республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарына қайта
       ұйымдастырылатын Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары
            білім министрлiгі мемлекеттiк мекемелерiнiң
                             Тізбесі

N   Мемлекеттiк мекемелердің             Республикалық мемлекеттiк
р/с  атауы және орналасқан жерi          қазыналық кәсіпорындардың
                                         атауы және орналасқан жері

1               2                                    3

1.  Ботаника және фитоинтро-              Ботаника және фитоинтро-
     дукция институты                      дукция институты
              Алматы қаласы                         Алматы қаласы

2.  Зоология және жануарлардың            Зоология институты
     тектiк қоры институты                           Алматы қаласы
               Алматы қаласы

3.  Адам және жануарлар физио-            Адам және жануарлар физио-
     логиясы институты                     логиясы институты
               Алматы қаласы                          Алматы қаласы

4.  Жалпы генетика және цито-             Жалпы генетика және цито-
     логия институты                       логия институты
               Алматы қаласы                         Алматы қаласы

5.  Микробиология және виру-              Микробиология және виру-
     сология институты                     сология институты
               Алматы қаласы                         Алматы қаласы

6.  Ө.О.0спанов атындағы                  Ө.О.Оспанов атындағы
     Топырақтану институты                 Топырақтану институты
               Алматы қаласы                         Алматы қаласы

7.  Тағамтану институты                   Тағамтану институты
               Алматы қаласы                         Алматы қаласы

8.  Экономика институты                   Экономика институты
               Алматы қаласы                        Алматы қаласы

9.  Ғарыштық зерттеулер                   Ғарыштық зерттеулер
     институты                             институты
              Алматы қаласы                         Алматы қаласы

10. А.Байтұрсынұлы атындағы               А.Байтұрсынұлы атындағы
     Тiл бiлiмi институты                  Тіл білімі институты
              Алматы қаласы                         Алматы қаласы

11. М.О.Әуезов атындағы                   М.О.Әуезов атындағы
     Әдебиет және өнер                     Әдебиет және өнер
     институты                             институты
              Алматы қаласы                        Алматы қаласы

12. Ш.Ш.Уәлиханов атындағы               Ш.Ш.Уәлиханова атындағы
     Тарих және этнология                 Тарих және этнология
     институты                            институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

13. Философия институты                   Философия институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

14. А.Х.Марғұлан атындағы                 А.Х.Марғұлан атындағы
     Археология институты                  Археология институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

15. Мемлекет және құқық                   Мемлекеттік және құқық
     институты                             институты
            Алматы қаласы                          Алматы қаласы

16. О.Б.Сүлейменов атындағы              О.Б.Сүлейменова атындағы
     Шығыстану институты                   Шығыстану институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

17. Сейсмология институты                 Сейсмология институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

18. У.М.Ахмедсафин атындағы               У.М.Ахмедсафин атындағы
     Гидрогеология және гидро-             Гидрогеология және гидро-
     физика институты                      физика институты
              Алматы қаласы                        Алматы қаласы

19. Қ.И.Сәтпаев атындағы                 Қ.И. Сәтпаев атындағы
     Геология ғылымдары                    Геология ғылымдары
     институты                             институты
            Алматы қаласы                          Алматы қаласы

20. Қ.И.Сәтпаев атындағы                 Қ.И.Сәтпаев атындағы
     Геология ғылымдары                    Геология ғылымдары
     институтының Алтай бөлiмi             институтының Алтай бөлімі
           Өскемен қаласы                          Өскемен қаласы

21. География институты                   География институты
           Алматы қаласы                           Алматы қаласы

22. Арал аймағы зкологиялық               Арал аймағы экологиялық
     орталығы                              орталығы
           Қазалы қаласы                           Қазалы қаласы

23. Информатика және басқару              Информатика және басқару
     проблемалары институты                проблемалары институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

24. Теориялық және қолданбалы             Теориялық және қолданбалы
     математика институты                  математика институты
              Алматы қаласы                        Алматы қаласы

25. В.Г.Фесенков атындағы                 В.Г.Фесенков атындағы
     Астрофизика институты                 Астрофизика институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

26. Ионосфера институты                   Ионосфера институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

27. Физика-техникалық институт            Физика-техникалық институт
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

28. Механика және машинатану              Механика және машинатану
     институты                             институты
             Алматы қаласы                         Алматы қаласы

29. Металлургия және байыту               Металлургия және байыту
     институты                             институты
     Алматы қаласы                         Алматы қаласы

30. Ә.Б.Бектұров атындағы                 Ә.Б.Бектұров атындағы
     Химия ғылымдары институты             Хмимис ғылымдары институты
      Алматы қаласы                         Алматы қаласы

31. Д.В.Сокольский атындағы               Д.В.Сокольский атындағы
     Органикалық катализ және              Органикалық катализ және
     электр химиясы институты              электр химиясы институты
              Алматы қаласы                          Алматы қаласы

32. Органикалық синтез және               Органикалық синтез және
     көмір химиясы институты               көмір химиясы институты
             Қарағанды қаласы                     Қарағанды қаласы

33. Қолданбалы математика                 Қолданбалы математика
     институты                             институты           
Қарағанды қаласы                    Қарағанды қаласы

34. Жер қойнауын кешенді игеру            Жер қойнауын кешенді игеру
     проблемалары институты                проблемалары институты
            Қарағанды қаласы                     Қарағанды қаласы

35. Физиология және еңбек                 Физиология және еңбек
     гигиенасы институты                   гиегиенасы институты
            Қарағанды қаласы                     Қарағанды қаласы

36. Фитохимия институты                    Фитохимия институты
            Қарағанды қаласы                     Қарағанды қаласы

37. Экономика институтының                 Нарықтық қатынастар
     филиалы                                институты
            Қарағанды қаласы                     Қарағанды қаласы

38. Аймақтық экономика пробле-             Аймақтық экономика пробле-
     малары ғылыми-зерттеу                  малары ғылыми-зерттеу
     институты                              институты
              Шымкент қаласы                        Шымкент қаласы

39. "Машина жасау" салааралық              "Машина жасау" салааралық
     ғылыми-технологиялық                   ғылыми-технологиялық
     орталық                                орталық
               Алматы қаласы                        Алматы қаласы

40. Машина жасауды болжау ғылыми-           Машина жасауды болжау
     зерттеу орталығы                        ғылыми-зерттеу орталығы
               Қарағанды қаласы                    Қарағанды қаласы

41. Алтай ботаника бағы                    Алтай ботаника бағы
                Лениногор қаласы                   Лениногор қаласы

42. Iле ботаника бағы                      Іле ботаника бағы
                Алматы облысы,                      Алматы облысы,
                Бақанас ауылы                       Бақанас ауылы

43. Жезқазған ботаника бағы                Жезқазған ботаника бағы
             Жезқазған қаласы                       Жезқазған қаласы

44. Манғышлақ тәжiрибелiк                  Маңғышлақ тәжірибелік
     ботаника бағы                          ботаника бағы
              Ақтау қаласы                            Ақтау қаласы

45. Арнайы жоба-құрастыру және             Арнайы жоб-құрастыру және
     технологиялық бюро                     технологиялық бюро
     тәжiрибелiк өндiрiсiмен                тәжірибелік өндірісімен
                 Алматы қаласы                        Алматы қаласы

46. Ғалымдар үйi                           Ғалымдар үйі
                 Алматы қаласы                       Алматы қаласы

О реорганизации государственных учреждений Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 1999 года № 1080

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1335 "Вопросы учреждений-администраторов программ, финансируемых из государственного бюджета" P981335_ Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать государственные учреждения Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан путем их преобразования соответственно в республиканские государственные казенные предприятия Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее - Казенные предприятия) согласно приложению.
      2. Определить Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан уполномоченным органом государственного управления Казенными предприятиями, а также органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности.
      3. Определить основным предметом деятельности Казенных предприятий:
      1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях науки и техники;
      2) создание наукоемких технологий и новых материалов;
      3) подготовку научных кадров.
      4. Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан в установленном законодательством порядке утвердить уставы Казенных предприятий и обеспечить их государственную регистрацию.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                     Приложение

                                            к постановлению Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                             от 30 июля 1999 года № 1080                                Перечень 
               государственных учреждений Министерства науки и высшего

 

        образования Республики Казахстан, реорганизуемых в республиканские

        государственные казенные предприятия Министерства науки и высшего

                      образования Республики Казахстан

----------------------------------------------------------------------------

№ ! Наименование и местонахождение       ! Наименование и местонахождение

п/п! государственных учреждений           ! республиканских государственных

   !                                      ! казенных предприятий  

   !                                      !         

-----------------------------------------------------------------------------

1 !                  2                   !               3

-----------------------------------------------------------------------------

1.  Институт ботаники и фито-                 Институт ботаники и фито-

     интродукции                               интродукции

     город Алматы                              город Алматы

2.  Институт зоологии и генофонда             Институт зоологии

     животных                                  город Алматы

     город Алматы

3.  Институт физиологии человека              Институт физиологии человека

     и животных                                и животных

     город Алматы                              город Алматы

4.  Институт общей генетики и                 Институт общей генетики и

     цитологии                                 цитологии

     город Алматы                              город Алматы

5.  Институт микробиологии и                  Институт микробиологии и

     вирусологии                               вирусологии

     город Алматы                              город Алматы

6.  Институт почвоведения                     Институт почвоведения

     имени У.У.Успанова                        имени У.У.Успанова

     город Алматы                              город Алматы

7.  Институт питания                          Институт питания

     город Алматы                              город Алматы

8.  Институт экономики                        Институт экономики

     город Алматы                              город Алматы

9.  Институт космических                      Институт космических

     исследований                              исследований

     город Алматы                              город Алматы

10.  Институт языкознания                      Институт языкознания

     имени А.Байтурсынова                      имени А.Байтурсынова

     город Алматы                              город Алматы

11.  Институт литературы и                     Институт литературы и

     искусства имени М.О.Ауэзова               искусства имени М.О.Ауэзова

     город Алматы                              город Алматы

12.  Институт истории и этнологии              Институт истории и этнологии

     имени Ч.Ч.Валиханова                      имени Ч.Ч.Валиханова

     город Алматы                              город Алматы

13.  Институт философии                        Институт философии и

     город Алматы                              политологии

                                               город Алматы

14.  Институт археологии                       Институт археологии

     имени А.Х.Маргулана                       имени А.Х.Маргулана

     город Алматы                              город Алматы

15.  Институт государства и права              Институт государства и права

     город Алматы                              город Алматы

16.  Институт востоковедения                   Институт востоковедения

     имени Р.Б.Сулейменова                     имени Р.Б.Сулейменова

     город Алматы                              город Алматы

17.  Институт сейсмологии                      Институт сейсмологии

     город Алматы                              город Алматы

18.  Институт гидрогеологии                    Институт гидрогеологии

     и гидрофизики имени                       и гидрофизики имени

     У.М.Ахмедсафина                           У.М.Ахмедсафина

     город Алматы                              город Алматы

19.  Институт геологических наук               Институт геологических наук

     имени К.И.Сатпаева                        имени К.И.Сатпаева

     город Алматы                              город Алматы

20.  Алтайский отдел Института                 Алтайский отдел Института

     геологических наук имени                  геологических наук имени

     К.И.Сатпаева                              К.И.Сатпаева

     город Усть-Каменогорск                    город Усть-Каменогорск

21.  Институт географии                        Институт географии

     город Алматы                              город Алматы

22.  Приаральский экологический                Приаральский экологический

     центр                                     центр

     город Казалинск                           город Казалинск

23.  Институт проблем информатики              Институт проблем информатики

     и управления                              и управления

     город Алматы                              город Алматы

24.  Институт теоретической  и                 Институт математики

     прикладной математики                     город Алматы

     город Алматы

25.  Астрофизический институт                  Астрофизический институт

     имени В.Г.Фесенкова                       имени В.Г.Фесенкова

     город Алматы                              город Алматы

26.  Институт ионосферы                        Институт ионосферы

     город Алматы                              город Алматы

27.  Физико-технический институт               Физико-технический институт

     город Алматы                              город Алматы

28.  Институт механики и                       Институт механики и

     машиностроения                            машиностроения

     город Алматы                              город Алматы

29.  Институт металлургии и                    Институт металлургии и

     обогащения                                обогащения

     город Алматы                              город Алматы

30.  Институт химических наук                  Институт химических наук

     имени А.Б.Бектурова                       имени А.Б.Бектурова

     город Алматы                              город Алматы

31.  Институт органического                    Институт органического

     катализа и электрохимии                   катализа и электрохимии

     имени Д.В.Сокольского                     имени Д.В.Сокольского

     город Алматы                              город Алматы

32.  Институт органического синтеза            Институт органического синтеза

     и углехимии                               и углехимии

     город Караганда                           город Караганда

33.  Институт прикладной                       Институт прикладной

     математики                                математики

     город Караганда                           город Караганда

34.  Институт проблем                          Институт проблем

     комплексного освоения недр                комплексного освоения недр

     город Караганда                           город Караганда

35.  Институт физиологии и                     Институт физиологии и

     гигиены труда                             гигиены труда

     город Караганда                           город Караганда

36.  Институт фитохимии                        Институт фитохимии

     город Караганда                           город Караганда

37.  Филиал института экономики                Институт рыночных отношений

     город Караганда                           город Караганда        

38.  Научно-исследовательский                  Научно-исследовательский

     институт проблем региональной             институт проблем региональной

     экономики                                 экономики

     город Шымкент                             город Шымкент

39.  Межотраслевой научно-                     Межотраслевой научно-

     технологический центр                     технологический центр

     "Машиностроение"                          "Машиностроение"

     город Алматы                              город Алматы

40.  Научно-исследовательский                  Научно-исследовательский

     центр по прогнозированию                  центр по прогнозированию

     машиностроения                            машиностроения

     город Караганда                           город Караганда

41.  Алтайский ботанический сад                Алтайский ботанический сад

     город Лениногорск                         город Лениногорск

42.  Илийский ботанический сад                 Илийский ботанический сад

     Алматинская область,                      Алматинская область,

     село Баканас                              село Баканас

43.  Жезказганский ботанический                Жезказганский ботанический

     сад                                       сад   

     город Жезказган                           город Жезказган

44.  Мангышлакский                             Мангышлакский

     экспериментальный                         экспериментальный

     ботанический сад                          ботанический сад

     город Актау                               город Актау

45.  Специальное проектно-                     Специальное проектно-

     конструкторское и                         конструкторское и

     технологическое бюро с                    технологическое бюро с

     опытным производством                     опытным производством

     город Алматы                              город Алматы

46.  Дом ученых                                Дом ученых

     город Алматы                              город Алматы         


     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)