WorldSkills Kazakhstan қамқоршылық кеңесін құру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 30 cәуірдегі № 62-ө өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 29 сәуірдегі № 268 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.04.2022 № 268 қаулысымен.

      WorldSkills International халықаралық ұйымының стандарттарына сәйкес кәсіптік білім беруді дамыту, экономиканы жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету және кәсіптік даярлаудың рөлін арттыру үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының күшін біріктіру мақсатында:

      1. Осы өкімге қосымшаға сәйкес құрамда WorldSkills Kazakhstan қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі – Кеңес) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Кеңес туралы ереже бекітілсін.

      Премьер-Министр А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2020 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62-ө өкімімен
бекітілген

WorldSkills Kazakhstan қамқоршылық кеңесі туралы ереже

1. Жалпы ережелер

      1. WorldSkills Kazakhstan қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі – Кеңес) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші орган болып табылады.

      2. Кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

      3. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Кеңестің жұмыс органы болып табылады.

      4. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.

2. Кеңестің негізгі міндеті

      5. Кеңестің негізгі міндеті:

      1) Worldskills Kazakhstan қозғалысын дамытудың негізгі бағыттары;

      2) Қазақстан Республикасының ірі кәсіпорындары базасында корпоративтік, салалық, өңіраралық чемпионаттарды (WorldSkills Hi-Tech, AgroSkills, DigitalSkills, LogisticSkills) өткізу жүйесін дамыту;

      3) Қазақстан Республикасында WorldSkills қозғалысын дамытуға бизнесті тарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу болып табылады.

3. Кеңес қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібі

      6. Кеңес қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2020 жылғы 30 сәуірдегі
№ 62-ө өкіміне
қосымша

WorldSkills Kazakhstan қамқоршылық кеңесінің құрамы

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары, төрағасы;

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі, төрағаның орынбасары;

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі, төрағаның орынбасары;

      "Talap" коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті, хатшы (келісу бойынша);

      Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі;

      "Атамекен" Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "Қазақмыс" корпорациясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "Республикалық кен өндіру және кен-металлургиялық кәсіпорындар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры (келісу бойынша);

      "Тау-Кен Самұрық" ұлттық тау-кен компаниясы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

      "Шетелдік инвесторлардың қазақстандық кеңесі" қауымдастығының директоры (келісу бойынша);

      Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары;

      Алматы қаласы әкімінің орынбасары;

      Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;

      Ақмола облысы әкімінің орынбасары;

      Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары;

      Алматы облысы әкімінің орынбасары;

      Атырау облысы әкімінің орынбасары;

      Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;

      Жамбыл облысы әкімінің орынбасары;

      Қарағанды облысы әкімінің орынбасары;

      Қостанай облысы әкімінің орынбасары;

      Қызылорда облысы әкімінің орынбасары;

      Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары;

      Павлодар облысы әкімінің орынбасары;

      Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;

      Түркістан облысы әкімінің орынбасары;

      Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары.

Об образовании Попечительского совета WorldSkills Kazakhstan

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 62-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 268.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.04.2022 № 268.

      В целях объединения усилий государственных органов Республики Казахстан для развития профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International, обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами и повышения роли профессиональной подготовки:

      1. Образовать Попечительский совет WorldSkills Kazakhstan (далее – Совет) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

      2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.

      Премьер-Министр А. Мамин

  Утверждено
распоряжением
Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 30 апреля 2020 года № 62-р

Положение о Попечительском совете WorldSkills Kazakhstan

1. Общие положения

      1. Попечительский совет WorldSkills Kazakhstan (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

      2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

      3. Рабочим органом Совета является Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

2. Основная задача Совета

      5. Основной задачей Совета является выработка предложений по:

      1) основным направлениям развития движения WorldSkills Kazakhstan;

      2) развитию системы проведения корпоративных, отраслевых, межрегиональных чемпионатов (WorldSkills Hi-Tech, AgroSkills, DigitalSkills, LogisticSkills) на базе крупных предприятий Республики Казахстан;

      3) вовлечению бизнеса в развитие движения WorldSkills в Республике Казахстан.

3. Организация и порядок деятельности Совета

      6. Организация и порядок деятельности Совета осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247.

  Приложение
к распоряжению
Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 30 апреля 2020 года № 62-р

Состав

Попечительского совета WorldSkills Kazakhstan

      Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель;

      Министр образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя;

      вице-министр образования и науки Республики Казахстан, заместитель председателя;

      президент некоммерческого акционерного общества "Talap" (по согласованию), секретарь;

      вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

      вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

      вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

      заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

      заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);

      заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (по согласованию);

      заместитель председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (по согласованию);

      заместитель председателя правления товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Казахмыс" (по согласованию);

      заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию);

      исполнительный директор объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);

      заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная горнорудная компания "Тау Кен Самрук" (по согласованию);

      директор ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" (по согласованию);

      заместитель акима города Нур-Султана;

      заместитель акима города Алматы;

      заместитель акима города Шымкента;

      заместитель акима Акмолинской области;

      заместитель акима Актюбинской области;

      заместитель акима Алматинской области;

      заместитель акима Атырауской области;

      заместитель акима Западно-Казахстанской области;

      заместитель акима Жамбылской области;

      заместитель акима Карагандинской области;

      заместитель акима Костанайской области;

      заместитель акима Кызылординской области;

      заместитель акима Мангистауской области;

      заместитель акима Павлодарской области;

      заместитель акима Северо-Казахстанской области;

      заместитель акима Туркестанской области;

      заместитель акима Восточно-Казахстанской области.