Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 28 қарашадағы N 730 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасының Конституциясы 44-бабының 8) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының автожол саласын одан әрi дамыту мақсатында қаулы етемін:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Yкiметi бiр ай мерзiмде Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын әзiрлеп, бекiтсiн.

      3. Бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi бақылау мен үйлестiру Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлігіне жүктелсiн.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң      
2001 жылғы 28 қарашадағы 
N 730 Жарлығымен     
БЕКIТIЛГЕН        

Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың
2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк
бағдарламасы

1. Бағдарламаның паспорты

Атауы                  Қазақстан Республикасының автожол саласын
                       дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған
                       мемлекеттiк бағдарламасы

Әзiрлеу үшiн           "Қазақстан Республикасының автожол саласын
негiз                  дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған
                       тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы
                       Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726
                       қаулысы

Негізгі                Қазақстан Республикасының Көлiк және
әзiрлеушi              коммуникациялар министрлiгi

Мақсаты                Автожол саласын дамытудың 2001-2005 жылдар
                       кезеңіне арналған мемлекеттiк саясаты
                       басымдықтарын айқындау

Мiндеттерi             Жалпы пайдаланыстағы халықаралық және
                       республикалық маңызы бар автомобиль
                       жолдарының (бұдан әрi - халықаралық және
                       республикалық маңызы бар автожолдар) негiзгi
                       бағыттарын және оларды модерлендiру
                       жөнiндегi жұмыстар көлемiн анықтау;
                       автомобиль жолдарын басқару мен қаржыландыру
                       жүйелерiн жетiлдiру және бөлiнетiн
                       ресурстарды пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру;
                       озық технологияларды енгiзу, жол жұмыстарының
                       сапасын, қозғалыс қауiпсiздiгiн, жол
                       бойындағы автосервис деңгейiн арттыру,
                       қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар
                       кешенiн орындау;
                       автожол саласы қызметiнiң нормативтiк
                       құқықтық базасын жетілдiру.

Бағдарламаны           Жүк тасымалы қауырт бағыттарда бұзылған
іске асырудың          жол учаскелерiн оңалту, апатты көпiрлердi
негiзгі бағыттары      қайта жаңарту, транзиттік бағыттарда
                       жекелеген жол учаскелерiн салу;
                       жолдарды алдын ала ағымдық жөндеу, сондай-ақ
                       жазғы-қысқы күтiп ұстау жөнiндегi
                       жұмыстардың көлемiн ұлғайту;
                       жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдары
                       желiсiн дамытуды жергiлiктi атқарушы
                       органдармен үйлестiру;
                       жолдардың жай-күйiн әзірлеу деңгейiн көтеру,
                       баға түзілiмiн жетiлдiру, жол жұмыстарына
                       тапсырыстарды конкурстық орналастыру
                       негiзiнде қаражатты неғұрлым тиiмдi жұмсау;
                       автомобиль жолдары құрылысы, жөндеу және
                       күтiп ұстау iсінде озық технологияларды,
                       материалдар мен тетiктердi енгiзу;
                       жөндеу-құрылыс жұмыстарының сапасын
                       бақылау жүйесiн жетiлдiру;
                       жол бойындағы автосервистi дамыту, қозғалыс
                       қауiпсiздiгiн арттыру, қоршаған ортаны
                       қорғау;
                       әлемдiк практикаға сәйкес республиканың
                       автожол саласы қызметiнiң нормативтік
                       құқықтық базасын жетiлдiру.

Қаржыландыру           Республикалық бюджет қаражаттары.
көздері мен көлемі     Халықаралық және республикалық маңызы бар
                       автожолдарға шығыстар сомасы
                       2001-2005 жылдары - 234 952,9 млн. теңге
                       немесе 1 631,1 млн. АҚШ долларын құрайды.

Күтiлетiн              Бағдарламаның орындалуы:
нәтижелер              1) халықаралық және республикалық маңызы бар
                       16 487 км автожолдарды салуға, оңалтуға және
                       жөндеуге мүмкiндiк бередi, мұның өзi
                       төсемдерi бүлiнген жол учаскелерiн қалпына
                       келтiруге және халықаралық және
                       республикалық маңызы бар автожолдардың
                       70%-ның техникалық - пайдаланылу
                       жай-күйiн жақсартуға;
                       2) жол жұмыстарында жұмыс орындарының санын
                       32-35 мың адамға дейiн өсiруге мүмкiндiк
                       бередi. Бұл ретте (құрылыс материалдары, жол
                       белгiлерi, автокөлiк қызметi, жобалық
                       жұмыстар және т.б.) жол жұмыстары үшiн өз
                       өнiмдерiн және қызметтерiн берiп отыратын
                       басқа салалардың кәсiпорындарында жұмыспен
                       қамту артады;
                       3) әлемдiк практикаға мейлiнше жуықтата
                       отырып, автожол саласының қазiргi заманғы
                       жағдайлардағы қызметiнiң негiзгi принциптерiн
                       айқындайтын нормативтiк құқықтық құжаттар
                       әзiрлеуге;
                       4) өнiмнiң өзiндiк құнындағы көлiк шығындарын
                       10-20%-ға төмендетуге мүмкiндiк бередi, бұл
                       отандық тауар өндiрушiлердiң экспорттық
                       әлеуетiн арттыруға ықпал етедi;
                       5) автожол кешенi қызметiнiң сапалық деңгейiн
                       көтеруге;
                       6) республика аумағы арқылы өтетiн
                       халықаралық бағыттардың транзиттiк әлеуетi
                       мен бәсекеге қабiлеттiлiгiн ұлғайтуға;
                       7) экономикалық перспективалы аймақтарды
                       жедел игеруге жәрдемдесуге;
                       8) автомобиль көлiгiнiң жұмысымен байланысты
                       зиянды заттардың шығуын төмендетуге;
                       9) автомобиль жолдарының жұмылдыру даярлығын
                       көтеруге мүмкiндiк бередi.
      Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2004.12.03. N 1482 Жарлығымен.

  2. Кiрiспе

      Бағдарлама Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 мамырдағы N 726 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Автожол саласын дамытудың 2001-2008 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2030 жылғы кезеңге арналған Даму стратегиясында белгiленген автомобиль жолдары саласындағы басымдықтар ескерiле отырып әзiрлендi.
      Бағдарламада 2001-2005 жылдардағы кезеңде халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жүк тасымалы қауырт учаскелерiнiң техникалық жай-күйiн қалпына келтiру, апатты көпiрлердi қайта жаңарту жөнiнде түбегейлi шаралар көзделедi. Бюджеттiк қаржыландыру көлемiн арттыру әрi автожол саласының нормативтiк, құқықтық және қаржылық базасын күшейту тәрiздi алда тұрған мiндеттердiң деңгейi мемлекеттiң тiкелей қатысуын талап етедi.
      Тұтас алғанда проблеманың сан қырлылығы, салада алда тұрған өзгерiстер санының көптiгi (ұдайы оң нәтижелi бола бермейтiн) Қазақстан Республикасында автомобиль жолдарын дамытудың дәйектi мемлекеттiк саясатының қажеттiгiн дәлелдейдi.

3. Мәселенiң бүгiнгi таңдағы жай-күйiн талдау Республика экономикасындағы автомобиль жолдары

      Автомобиль жолдары - Қазақстанның көлiк-коммуникациялық кешенiнiң маңызды элементтерiнің бiрi, оның тиiмдi жұмыс iстеуi және тұрақты дамуы бүгiнгi таңдағы жағдайда экономиканың өрлеуiне, халықтың тұрмыс жағдайының деңгейiн көтеруге және жақсартуға көшудiң маңызды факторына айналып отыр.
      Темiр жолдар мен су жолдарының салыстырмалы төмен тығыздығы жағдайында Қазақстанда автомобиль жолдары басым, ал көптеген аймақтар үшiн тауарлар, құрылыс және агроөнеркәсiп жүктерi келiп түсетiн, өнiмдер әкетiлетiн, жолаушы тасымалдары жүзеге асырылатын бiрден бiр қатынас құралы болып табылады.
      Нарықтық жағдайда жүк жеткiзудi жеделдету және олардың басы бүтiндiгi аса маңызды факторларға айналады. Осы орайда жүк жөнелтушiлер, әсiресе жекеше сектор, жақын қашықтық аймағында (300 километрге дейiн) ғана емес, сонымен қатар ұзақ қашықтықта (1500-2000 километр) да автомобиль көлiгiне қайта бағдарлана бастады.
      Өнеркәсiп және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң, шағын және орта бизнестiң дамуына орай облысаралық тасымалдар, сондай-ақ iргелес мемлекеттермен байланыстар артуда.
      Қазақстанның Еуразия құрлығының кiндiгiнде орныққан географиялық жағдайы Азия-Еуропа қатынасындағы қалыптасып келе жатқан трансқұрлықтық бағыттардың көлiк магистральдарын пайдалану үшiн қолайлы алғышарттар туғызады, олардың көпшілігi өзiне қазақстандық автожол желiсiнiң учаскелерiн қамтиды.
      Халықаралық талдау орталықтарының бағалауынша, Оңтүстiк Шығыс және Шығыс Азия-Еуропа бағыттарындағы транзиттiк ағындар 330-400 миллиард АҚШ долларына бағаланады. Бұл ретте транзиттiк ағындардың 20%-ға жуығы темiр жол және автожол бағыттарымен Ресей Федерациясы және Қазақстан аумағы арқылы өтуi тиiс деп көзделедi. Транзиттiк тасымалдар үшiн алынатын алымдар - тiкелей бюджет кiрiсi болып табылады.
      Экономиканы дамыту мiндеттерi қуатты көлiк - коммуникация желiсiн құрып, модерлендiрудi талап етедi. Осы тұрғыда: халықаралық нарықтарға жаңа көлiк бағыттарын тарту; көлiк магистральдарын модерлендiру; Батыс- Шығыс және Солтүстiк-Оңтүстiк бағытында транзиттік бағыт схемаларын белсендiрек енгізу; Каспий инфрақұрылымын озық қарқынмен тарту; Алматы-Астана автожолын қайта жаңарту алда тұр.
      2000 жылдың соңына республикадағы автокөлiк құралдарының паркi 1,3 миллион бiрлiктi құрады. Жеңiл автокөлiк саны 1000 тұрғын адамға шаққанда 68 автомобильге дейiн жеттi және ұлғая түсуде.
      Сонымен бiрге автомобиль жолдарының техникалық деңгейінің төмендiгiнен, жекелеген көпiрлердiң апатты жағдайынан, қалаларға кiреберiс жолдардағы шамадан тыс нөпiрден автомобильдердiң жылдамдық мүмкiндiктерi iске қосылмайды, жанармай 1,3 - 1,5 есе көп шығындалады, жылжымалы құрамды жөндеу және қызмет көрсету шығындары 2,5 - 3,4 есе өседi, автомобильдердiң қызмет ету мерзiмi 20-30%-ға қысқарады.
      Осының бәрi кәсiпорындар мен тұрғын халық үшiн тауарлар, жұмыстар және көрсетiлетiн қызметтер құнындағы көлiк шығынын көбейтедi.
      Көлiктен тыс салада да, әсiресе агроөнеркәсiптiк секторда өнiмдi тасымалдау кезiнде бүлiнуi мен жоғалуы (картоп, көкөнiс, қызылша, сүт массасынан, малдың тiрiдей салмағынан 5-7%), сондай-ақ бұзылған автомобиль жолдары бойымен жылжитын автомобильдердiң егiн алқаптарын құртуы мен шаңға бөктiруi салдарынан өндірістік емес шығындар көп.
      2000 жылдың басында Қазақстанда 75 мыңға жуық нарыққа бейiмделген ауыл шаруашылық құрылымдары жұмыс iстедi, олардың 98%-ы жеке меншiкке негiзделген және де олардың қызметiнiң тиiмділігi жолсыздық салдарынан жапа шегуде.
      Тұтас алғанда жолдардың қанағаттанғысыз жай-күйiнiң салдарынан келген экономикалық залалды сарапшылар 1997 жылдың бағасымен 83 миллиард теңгеге бағалап отыр ("Қазақстан автомобиль жолдарының ақ кiтабы", 1997 жыл).
      Экономикалық шығындардан басқа жолдардың жай-күйi нашарлауының әлеуметтiк зардаптары бар. Жыл сайын жалпы пайдаланыстағы жолдарда жол-көлiк оқиғаларынан 900-ден астам адам қаза табады және 3 600-i жарақат алады. Қолайлы жолдары жоқ шалғай елдi мекендерден жастар ағылып кетуде және осыған байланысты кенттену тұтас проблемалар кешенiн туғызып отыр.
      Жолдардың нашар жай-күйі қоршаған ортаға терiс әсер ететiн зиянды заттардың атмосфераға таралуын ұлғайтады.
      Алдыңғы екi жылда өндiрiстiң жандануына байланысты республиканың автомобиль жолдарында көлiк ағынының артуы байқалады. Қазақстанның Экономикалық дамуының 2001-2005 жылдарға арналған индикативтiк жоспарына сәйкес экономиканың 45,6%-ға өсуi болжануда. Практика көрсетiп отырғандай, өндiрiстiң 1% өсiмi тасымал көлемiнiң 1,5-1,7%-ға дейiнгi өсiмiне әсер етедi, бұл өңдейтiн салаларда, құрылыс және агроөнеркәсiп кешендерiнде шикiзат пен өнiм тасымалдарының қайталанбалылығына байланысты.
      Республиканың өндіргiш күштерiнiң дамуы және автокөлiк паркiнiң ұлғаюы автомобиль жолдары желiсiн барабар дамыту қажеттiгiн айқындайды. Бұл үшiн объективтiк алғышарттар ретiнде:
      1) өңдеушi өнеркәсiп көлемiнiң, құрылыс пен ауыл шаруашылығының өсуiмен жалпы iшкi өнiмнiң өсуi;
      2) жүк және жолаушы тасымалдары көлемiнiң артуы;
      3) ұйымдардың және тұрғындардың автомобиль паркiнің ұлғаюы;
      4) транзиттiк тасымалдарды арттырудың ықтимал мүмкiндiктерi қызмет етедi.

Жолдардың жай-күйiнiң сипаттамасы

      Қазақстанда автомобиль жолдарының ұзақтығы 128 мың километрдi құрайды. Олардың 85,6 мың километрi - жалпы пайдаланыстағы жолдар және 42,4 мың километрi - технологиялық жолдар қызметiн атқаратын өнеркәсiп орындарына, кеніштерге, фермерлiк және орман шаруашылықтарына, басқа да өндiрiстерге кiреберiс түрiндегi шаруашылық жолдар.
      Жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдары маңыздылығы жөнiнен ұзындығы 12301 километр халықаралық маңызы бар жолдар, ұзындығы 10710 километр республикалық маңызы бар жолдар, ұзындығы 62636 километр жергiлiктi маңызы бар жолдар болып бөлiнедi.
      Халықаралық және республикалық маңызы бар жолдар жалпы пайдаланыстағы жолдардың 27%-ын ғана құрайтынына қарамастан, оларға автокөлiк тасымалының 50%-ы тиесiлi.
      Республикада өзiнiң сұлбасы мен ұзындығы бойынша жалпы пайдаланыстағы жолдар желiсi негiзiнен қалыптасқан. Оны толықтыру үшiн iргелес мемлекеттермен қосатын учаскелер (Бейнеу - Ақжiгiт - Нүкiс, Қызылорда - Үшқұдық - Бұхара, Ақтау - Бекдаш - Түркменбашы, Ұзынағаш - Быстровка (Кемин), сондай-ақ Ресейге шығатын бiрқатар жолдар) салу қажет.
      Автомобиль жолдарының техникалық жағдайы 2-қосымшада (1-кесте) көрсетiлген. Жалпы пайдаланыстағы жолдардың үлкен бөлiгi - 65% асфальтты-бетонды және қара қиыршық тасты, 29,3% - ұсақталған қиыршық тасты жолдар, бүгiнде төсемсiз, яғни топырақты күйiнде барлық желiнiң 5,3 пайызы қалып отыр.
      Халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының деңгейi орташадан бiршама жоғары - мұнда жол сiлемiнiң 91% қатты төсемдi, 7,7% қиыршық тас төсемдi және 1,3% топырақты жол үзiктерi. Халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардың көп бөлiгi (86%) II-III техникалық санатқа жатады әрi көлiк жүретiн бөлiгiнiң енi 7-8 метр болатын екi қозғалыс жолағы бар. I техникалық санаттағы (4 қозғалыс жолағы) жолдар 685 километрдi құрайды (3,3%) - бұлар, негiзiнен, облыс орталықтары мен iрi елдi мекендерге кiреберiстер.
      Жалпы пайдаланыстағы жолдардың едәуiр үлкен сiлемiнiң (25087 километр) төсемi өтпелi тұрпатты, оның iшiнде 1759 километрi халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар. Жолдардың 4580 километрi төсемсiз (топырақ күйiнде), оның iшiнде 310 километрi - халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желiсiнде (3, 8-қосымшалар). Аталған жол учаскелерi қозғалыс жылдамдығы бойынша да, автомобиль бiлiгiне түсетiн салмақ бойынша да талаптарға жауап бермейдi әрi жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ете алмайды.
      Аумақтық тұрғыда алғанда автомобиль жолдарының республиканың аймақтары бойынша тең бөлiнбеуi орын алады. Мысалы, Батыс Қазақстанның стратегиялық перспективалы аймағында (Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстары) жалпы пайдаланыстағы автожолдар ұзындығы елдегi жолдардың 20%-ын құрайды. Бұл ретте аймақ жолдарының 13%-ы топырақ күйiнде, бұл орташа көрсеткiштен 2,6 есе нашар.
      Саланың басты техникалық проблемасы - жол төсемдерiнiң салмаққа төзiмдiлiк қабiлетiн үдемелi түрде жоғалтуы. Қазақстанда жолдардың едәуiр бөлiгi (86%) 60-80 жылдары, сол кезеңнiң нормативтiк талаптары бойынша автомобиль бiлiгiне түсетiн салмақ 6 тоннадан аспайтын мөлшермен жобаланып салынған. Бүгiнде жүрiп өтуi үшiн төлем алынбайтын бiлiкке түсер салмақ 10 тоннаға дейiн жеткiзiлген, бiрақ республиканың транзиттiк бағыттары бойынша осы салмақтан асатын көлiк жүредi, ал асқаны үшiн көзделген төлем жолдарға келтiрiлетiн залалды өтемейдi.
      Осы орайда бiрiншi кезектi мiндеттердiң қатарында республикада таяудағы бес жылға автомобиль жолдары мен көпiрлердiң техникалық мүмкiндiгiн ескере отырып, автокөлiк құралдарын өткiзу үшiн шектi жол берiлетiн салмақ параметрлерiн белгiлеуге байыпты қағидат қажет. Бұл жолдардың одан әрi бүлiнуiн тоқтатуға мүмкiндiк бередi.
      2001 жылдың басына (2000 жылғы күзде жолдарды техникалық тексеру) халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардың 5348 километрi немесе 23%-ының төсемдерiнде қауiптi ақаулар бар және бұзылу сатысында тұр. (5-қосымша).
      1993 жылмен салыстырғанда қозғалыс үшiн қауiптi учаскелер саны 6 еседен артық өстi, бұл да жолдардың жалпы пайдаланылу деңгейiнiң нашарлауына дәлел болады. Жалпы халықаралық және республикалық маңызы бар жол желiсiнде тексерiлген учаскелердiң тек 20%-ы ғана берiк және тегiс деуге болады (7-қосымша). Мұның өзi Ресейдiң федералдық жолдарындағы тиiстi көрсеткiштерден 2,5-3 есе нашар.

Көпiр шаруашылығы

      Жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдарында 3099 көпiр және жалпы ұзындығы 117,6 мың текше метр жол өткелдерi бар (2-қосымша 2-кесте), олардың 95% металдан және темір бетоннан, 5% ағаштан. Көпiрлердiң неғұрлым көп саны Алматы (100 километр жолға 6 көпiрден), Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Оңтүстiк Қазақстан облыстарында.
      Тексеруден өткен халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы 947 көпiрдiң 224-i (22%) қанағаттанғысыз күйде және олардың сенiмдiлiгi 80%-ға ғана қамтамасыз етiлген. 65 көпiр жұмыс жүк көтерiмдiлiгi жобаланғаннан 50 және одан төмен пайыз апатты режимде пайдаланылады және жол берiлетiн салмақ пен габариттен асатын ауыр салмақты және iрi габариттi көлiк құралдарын өткiзудiң ерекше шарттарын сақтауды талап етедi (4-қосымша). Көпiрлердiң жай-күйi 2-қосымша (3-кесте) бейнеленген. Әдетте, қанағаттанғысыз және апатты күйдегi көпiрлер 1957- 1965 жылдары сол кезеңнiң нормативтiк талаптары бойынша салынған және өз ресурстарын түгескен.
      Көпiрлердiң жалпы санының 30%-ынан астамы көлiк жүретiн өтетiн бөлiктiң габаритi бойынша талаптарға сәйкес келмейдi, бұл жол жүрiсi қауiпсiздiгi шарттарын нашарлатады.
      Тұтас алғанда түсетiн салмақ әсерiнен және уақтылы жөндеу болмағандықтан, жыл сайын халықаралық және республикалық маңызы бар жолдарда 10-15 көпiрдiң қанағаттанғысыз қалыптан апатты күйге көшу үрдiсi байқалады. Жалпы пайдаланыстағы жергiлiктi маңызы бар автомобиль жолдарында (бұдан әрi - жергiлiктi маңызы бар автожолдар) 79 көпiр апаттылар қатарына жатқызылған және 510 көпiр габариттерге сәйкес келмейдi.

Халықаралық бағыттар

      Алдыңғы кезеңде республикада тарихи қалыптасқан бағыттар бойынша транзиттiк әлеует қалыптасты, оның негiзiн мемлекетаралық жол қатынасында тасымалдарды қамтамасыз ететiн бiрқатар көлiк бағыттары құрайды. Бұл ретте Қазақстан үшiн екi маңызды стратегиялық мәселе шешiледi:
      1) республиканың iшкiқұрлықтық мемлекет ретiнде теңiз порттарына шығуы;
      2) автокөлiктi үш негiзгi бағыт бойынша транзиттiк өткiзу:
      - Ресей, Еуропа, Балтық жағалауы елдерi;
      - Қытай, Жапония, Оңтүстiк Шығыс Азия елдерi;
      - Орта Азия, Кавказ сырты республикалары, Иран, Түркия.
      Осы бағыттардағы қазақстандық автожолдардың тиiстi бөлiктерi АТМЭӘК (ЭСКАТО) аясында Экономикалық ынтымақтастық ұйымдары елдерi түзетiн Азия тас жолдарына (АЛТИД жобасы); ТРАСЕКА жобасына (Еуропалық Одақ), сондай-ақ тiзбесi үкiметаралық келiсiммен (1998 жылғы 11 қыркүйектегi хаттама) бекiтiлген ТМД-ға қатысушы елдердiң халықаралық автомобиль жолдарының желiсiне (2-қосымша 4-кесте) құрамдас бөлiм болып кiрдi.
      Сонымен, Қазақстанның автожолдар желiсi көптеген мемлекеттерге, iрi порттарға, көлiк тораптарына және терминалдарға шығатын автомобиль жолдарының Еуропалық және Азиялық қосалқы аймақтық жүйесiне шоғырланған.
      Қазақстанда осы жолдардың жалпы ұзақтығы 12,3 мың километр (9-қосымша).
      Қазақстанның транзиттiк бағыттары көбiнде магистральды жолдарға қойылатын талаптарға жауап бермейдi (бөлу және өтпежылдамдық жолақтарының болмауы, түрлi деңгейлердегi көлiк айрықтарының аздығы, кедергi қоршаулармен, жол таңбаларымен, жарықпен, жол сервисi объектiлерiмен қамтамасыз етiлуiнiң жеткiлiксiздiгi). Олардың техникалық жай-күйi (2-қосымша 5-кесте) келтiрiлген.
      Жолдар сiлемiнiң 5%-ы ғана бiрiншi техникалық санатта, қалған бөлiгi (87%) - бұл ІІ және IІІ санаттағы жолдар, бұған қоса жолдардың 402 километрдей учаскелерi топырақ күйiнде және 770 километрi ұсақталған қиыршық тасты төсемдi.
      Қазiргi кезде және орта мерзiмдi перспективада халықаралық тасымалдар алты негiзгi бағытта жүзеге асырылады:
      1) Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Қорғас;
      2) Шымкент - Қызылорда - Ақтөбе - Орал - Самара;
      3) Алматы - Қарағанды - Астана - Петропавл;
      4) Астрахань - Атырау - Ақтау - Түркменстан шекарасы;
      5) Омбы - Павлодар - Семей - Майқапшағай;
      6) Астана - Қостанай - Челябi - Екатеринбург.
      Транзиттiк тасымалдар негiзiнен Орта Азия республикалары, Ресей, Қытай арасында жүредi.
      Жоғарыда көрсетiлген негiзгi алты бағыттың ұзақтығы 8,3 мың километрдi немесе транзиттi дәлiздердiң жалпы ұзындығының 67%-ын құрайды. Жол сiлемiнiң көпшілік бөлiгiнде (94%) асфальтбетонды және қара қиыршық тасты төсем бар, топырақты жол үзiктерi бiр бағытта ғана (төртiншiде). Алайда техникалық-пайдалану сипаттамалары (тегiстiк және мықтылық) бағыттардың көпшілiк бөлiгiнде қанағаттанғысыз, бұл (2-қосымша 6-кесте) көрiнедi.
      Алты бағыттағы 443 көпiрдiң 38 көпiрi (4906 қума метр) ауыр салмақты және iрi ауқымды көлiк құралдарын өткiзудiң айрықша режимiнде, соның iшiнде Талас, Ассы, Бадан, Елек, Ырғыз, Орал өзендерi арқылы өтетiн көпiрлер де апатты және апат алдындағы күйде.
      Жол бойындағы инфрақұрылым объектілерiнiң (техникалық қызмет көрсету станциялары, автомобильге май құю, тамақтанатын және демалатын орындар) деңгейi өте төмен, мұның өзi тасымалдаушылардың, жолаушылар мен автосаяхатшылардың еңбек етуi мен демалуының қалыпты режимiн жасауға септiгiн тигiзбейдi. Автокөлiктерге сапалы жанармай құйыларына да кепілдiк жоқ.
      Нәтижесiнде қазақстандық бағыттың неғұрлым қысқасының өзi шетел автотасымалдаушысы бағыттарын таңдауда шешушi фактор болмайды.
      Транзиттiк бағыттардың мәселелерiн шешудi бұдан әрi кейiнге қалдыру республиканың транзиттiк әлеуетiн жоғалтуға жетелеуi мүмкiн.
      Қазiргi таңда күллi iргелес мемлекеттер өздерiнiң транзиттiк бағыттарының дамуына зор көңiл бөлуде.
      Ресейде Моңғолия арқылы Қытайға шығатын "Қорған - Есiл - Омбы" автожолы қайта жаңартылуда. Бұл "Қорған - Петропавл - Омбы" учаскесiне балама жол.
      Өзбекстанда Қырғызстан арқылы Қытайға (Қашқар) шығатын Ташкент - Әндiжан - Ош автожолының құрылысы басталды. Түркменстан арқылы Каспий теңiзiне шығатын Ташкент - Бұхара бағытын қайта жаңарту қаралуда.
      Түркменстанда Түркменабад (бұрынғы Чарджоу қаласы) Ашғабат - Түркменбашы теңiз порты бағытында жол жобасы iске асырылуда.
      Аталған жобаларды iске асыру халықаралық тасымалдаушыларға өздерi үшiн тиiмдi шарттарда бағыттарды таңдауына мүмкiндік бередi.

Жол жұмыстарын қаржыландыру

      2000 жылға дейiн республика жолдарының техникалық жағдайы нашарлауының тұрақты үрдiсi жол саласының дәйексiз қаржыландырылуымен байланысты. Егер 1992 жылы халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарға жұмсалған шығындар 798,1 миллион АҚШ долларын құраса, 1999 жылы олар 41 миллион долларға төмендеген (1-қосымша N 1-сурет).
      Жыл сайын нормативтерге сәйкес жөндеуді қажет ететін шамамен 10-25% жол ұзақтығы жөнделеді. 1994-2000 жылдары Қазақстанда жол желiсiнiң 1 километрiне 1,6 мың АҚШ доллары жұмсалды. Ресейде, Белоруссияда, Өзбекстанда бұл көрсеткiш 2-4 есе жоғары.
      Дамыған батыс елдерінде автомобиль жолдарының 1 километрін жөндеуге және күтуге кететін шығындар: Францияда - 16 мың АҚШ долларын, Германияда - 27,2 мың АҚШ долларын, АҚШ-та - 17,6 мың АҚШ долларын құрайды.
      Саланы қаржыландыруды және жөндеу жұмыстарының көлемiн қысқарту нәтижесiнде төсемдерiнде ақаулары бар жол сілемi артты (ой-шұңқырлар, ойдымдар, сызаттар, ойқы-шойқы жолтабаны) (1-қосымша N 2-сурет).
      Республикада 1992-1998 жылдары жұмыс iстеген Жол қоры соңғы жылдары (1996-1998 жылдары) 100-130 миллион АҚШ долларына тең қаражатты тарта отырып, экономиканың құлдырау кезеңiнде саланың белгiлi бiр дәрежеде өмiр сүруiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бердi. Жол қорын реформалаудың және оны нарықтық экономикада жұмыс iстеу талаптарына жақындатудың елеулi қадамы 1998 жылдың 1 шiлдесiнен бастап Жол қорына өндiрiлетiн және сырттан әкелiнетiн жанармай мен дизельдi отыннан: бензиннiң 1 тоннасынан 4000 теңге және дизельдi жағармайдың 1 тоннасынан 3490 теңге мөлшерiнде алым аударып отыру туралы шешiмнiң қабылдануы болды (Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 1 шiлдедегi N 623 қаулысы). Осы қаржы көзiн енгiзу көптеген мемлекеттердiң тәжiрибесiмен қуатталады, онда аталмыш қаржы көзi жол жұмыстарын қаржыландырудың жалпы көлемiнiң 40-тан бастап 80 пайызына дерлiгiн құрайды.
      1999 жылдан бастап Жол қоры таратылды және жол жұмыстарын бюджеттен қаржыландыру жүзеге асырылады.
      2000 жылы жол жұмыстарын қаржыландыру артты. Республикалық бюджеттен 13,9 миллиард теңге бөлiндi. 2001 жылы автомобиль жолдарына 24,5 миллиард теңге бағыттау жоспарланып отыр, бұл бұрынғы жылдардағыдан әлдеқайда көп. Алайда қаржыландырудың осы деңгейi алдағы бес жылда сақталғанның өзiнде ол халықаралық және республикалық автожолдар желiсiн қалпына келтiру және оны күтiп ұстау жөнiндегi ағымдық шығыстарды қамтамасыз ету үшiн жеткiлiксiз болады.

4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi

      2001-2005 жылдардың орта мерзiмдi перспективасына көзделiп отырған автожол саласын дамыту халықаралық көлiк коммуникацияларына кiрiккен, жүк және жолаушы тасымалдарын мейлiнше аз шығынмен және тиiстi сервистiк қызметтер кешенiмен қамтамасыз ететiн экономика мен қоғамның барлық субъектiлерiне қол жетiмдi автомобиль жолдарының тиiмдi желiсiн жасаудың құрамдас бөлiгi болып табылады.
      2001-2005 жылдарға арналған Бағдарламаның мақсаты автожолдар саласын дамытудың 2001-2005 жылдар кезеңiне арналған мемлекеттiк саясаттың басымдықтарын айқындау болып табылады.
      Осы кезеңнiң мiндеттерi:
      1) халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желiлерiнiң негізгі бағыттарын және желiлердi модерлендiру бойынша жұмыс көлемiн айқындау;
      2) автомобиль жолдарын басқару және қаржыландыру жүйелерiн жетiлдiру және бөлiнген ресурстарды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру;
      3) озық технологияларды енгiзу, жол жұмыстарының сапасын, қозғалыс қауiпсiздiгiн, жол бойындағы автосервис деңгейiн арттыру, қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар кешенiн орындау;
      4) автожол саласы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру болып айқындалды.

5. Бағдарламаны iске асырудың негiзгi бағыттары
және тетiгi Халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар
желiсiн модерлендiрудiң басым бағыттары және
желiлерiн жаңарту бойынша жұмыстар көлемi

      Қолда бар ресурстарды шоғырландыру қамтамасыз етiлетiн басым бағыттар болып мыналар айқындалады:
      1) алдыңғы кезеңде басталған объектiлердi салу мен оңалтуды аяқтау;
      2) облысаралық және аймақаралық көлiк байланыстарын қамтамасыз ететiн жүк тасымалы қауырт бағыттарда бұзылған учаскелердi қайта жаңарту және күрделi жөндеу;
      3) апатты көпірлердi қайта жаңарту;
      4) перспективалы және транзиттiк бағыттарда жекелеген жол учаскелерiн салу;
      5) автомобиль жолдарын алдын ала профилактикалық жөндеу, сондай-ақ қысқы күтiп ұстау жұмыстарының көлемiн ұлғайту.
      Автомобиль жолдарын жыл сайынғы техникалық тексеру және жол төсемдерiнiң берiктiгi көрсеткiштерiн құрал-аспаптар бойынша бағалау материалдары және орындалған техникалық-экономикалық негiздемелер бойынша қайта жаңарту мен жөндеудi талап ететiн жол желiлерiнiң бөлiктерi айқындалды.
      2001-2005 жылдарда алты негiзгi жүк тасымалы қауырт магистральда 3 801 километр жолды оңалту, салу, қайта жаңарту көзделiп отыр, оның iшiнде: оңалту - 1 255 километр, қайта жаңарту - 2050 километр; қиыршық тас төсемдi қара қиыршық тас төсеммен ауыстыру - 396 километр; жаңа жол учаскелерiн салу - 100 километр. Бұл жұмыстардың көлемi бағыттар тұрғысында 2-қосымша 7-кестеде көрсетiлген.
      Басқа халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарда: оңалту - 502 километр, 393 километр төсемдердi күрделi жөндеу, 7429 километрдi орташа жөндеу, Қызыләскер-Киров (54 километр), Лениногор-Ресей шекарасы (62 километр), Бейнеу-Ақжiгiт-Өзбекстан (31 километр), Үшарал-Достық жолын қайта жаңарту (184 километр) және Қызылорда-Жезқазған жолы учаскесiнiң (187 километр) төсемiн қара қиыршық тас төсеммен ауыстыру жоспарланып отыр. Аталған жұмыс көлемi 8-кестеде келтiрiлген.
      65 көпiрдi қайта жаңарту, Орал қаласындағы Орал өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысын аяқтау, Қызылорда қаласы ауданында Сырдария өзенi арқылы өтетiн көпiр және Астрахань-Атырау автожолында Қиғаш өзені арқылы өтетiн көпiр салу көзделiп отыр.
      Батыс Қазақстан автомобиль жолдарын дамытуға басты мән беріледі. Атырау - Орал, Орал - Ақтөбе - Ақтөбе - Қарабұтақ - Қостанай облысының шекарасы, Қарабұтақ - Ырғыз - Қызылорда облысының шекарасы, Атырау - Ақтау бағыттарындағы автожолдар учаскелерін, сонымен қатар Ресей Федерациясының (Орал - Самар және Атырау - Астрахань), Өзбекстанның (Бейнеу - Ақтау) және Түркменстанның (Ақтау - Түркменбашы) шектескен аймақтарына шығатын автожолдар учаскелерін қайта салу көзделіп отыр. Батыс Қазақстанның халықаралық және республикалық мәндегі жолдарындағы барлық апатты көпірлер қайта салынады.
      Тұтас алғанда халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желiсiндегi жол жұмыстарына қажеттi шығындар 2001-2005 жылдарға - 254,9 миллиард теңгенi немесе 1580, миллион АҚШ долларын құрайды.
      2001 жылдың жоспарында республикалық бюджеттiк бағдарламалар бойынша 24,5 миллиард теңге (166,7 миллион доллар) көзделген. Қалған кезеңге (2002-2005 жылдар) жол жұмыстарына жыл сайын орташа алғанда 57,6 миллиард теңге немесе 353,3 миллион АҚШ долларын бағыттау қажет.
      Көзделген шаралардың нәтижесiнде мынадай жұмыс көлемi орындалады: 1757 километрдi оңалту; 3064 километрдi қайта жаңарту; 11 312 километрдi күрделi және орташа жөндеу (9-кесте); 65 көпiр қайта жаңартылады; 583 километр қара қиыршық тас тұрпатты төсемге ауыстырылады; 259 километр жаңа жол салынады.
      Барлығы 16 133 километр халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардың техникалық жай-күйi жақсартылатын болады.
      Жолдарды жөндеудiң аталған көлемдерi жол төсемдерiнiң жөндеуаралық қажеттi қызмет ету мерзiмдерi бойынша 65-70% құрайды. Бұлар халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар желiсiнiң негiзгi жүк тасымалы қауырт және перспективалы бағыттарының техникалық-пайдалану көрсеткiштерiн қалпына келтiру үшін бiрiншi кезектi болып табылады.

Автомобиль жолдарын басқару мен қаржыландыру жүйесiн
жетiлдiру және бөлiнген ресурстарды пайдалану
тиiмділігiн арттыру

      2001-2003 жылдары халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар мен көпiрлердiң жағдайы туралы деректер банкiнің негiзiнде қолда бар ресурстарды аймақтар мен бағыттар бойынша жолдарды салуға, жөндеуге және күтiп ұстауға, жобалауға және тиiмдi бөлуге мүмкiндiк беретiн жолдардың көлiк - пайдаланылу жай-күйiне диагностика жасау және болжау жүйесiн пысықтап, қолданысқа енгiзу iсi алда тұр.
      Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң жол саясатын автомобиль жолдарын басқару жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органдармен үйлестiруi республикада ортақ пайдаланыстағы жолдардың қызмет етуi жөнiндегi мiндеттердi неғұрлым тиiмдi шешуге мүмкiндiк бередi.
      Бұл өзара iс-қимыл мынадай жолдармен жүзеге асырылмақ:
      1) автомобиль жолдарын дамытудың бағдарламаларын бiрлесiп әзiрлеуге қатысу;
      2) жол шаруашылығының нормативтiк және құқықтық базасын дайындау;
      3) жергілiктi маңызы бар автожолдар құрылысы (қайта жаңарту) туралы шешiмдердi үйлестiру;
      4) жолдарды жөндеумен және күтумен айналысатын жол саласы мамандарының бiлiктілiгiн арттыру жөнiндегi бiрлескен шараларды әзiрлеп iске асыру;
      5) жергiлiктi маңызы бар жолдарды және көпiрлердi тексеру, деректер банкiн түзу, жолдарды жөндеу мен күтiп ұстаудың жаңа технологияларын енгiзу, экологиялық қауiпсiздiк, техникалық бақылауды жүзеге асыру мәселелерiнде аймақтарға жәрдем көрсету.
      Ресурстардың пайдаланылу тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында мыналар көзделедi:
      1) жол жұмыстарының бағасын төмендететін жаңа техника мен алдыңғы қатарлы технологияларды енгiзудi ескере отырып жол құрылысында, жөндеуде және күтiп ұстауда нормаларды және бағалауды қайта өңдеу;
      2) жолдарды жобалау, салу, күрделi және орташа жөндеу тапсырыстарын орналастыруды конкурстық негiзде iске асыру, мұның өзi кәсіпорындардың меншiк түрiне қарамастан жол жұмыстарының нарығына бiлiктiлiгi жоғары орындаушыларды iрiктеп алу мүмкiндiгiне тең қол жеткiзудi қамтамасыз етедi;
      3) автожол саласында қаражат пен мемлекеттiк мүліктiң мақсатты және тиiмдi пайдаланылуын тексеру тетiгiн қатаңдату.
      Нарық талаптарына қатысты автожол саласын одан әрi реформалау автомобиль жолдарын дамытудың қаржылық базасын жетiлдiрудi талап етедi.
      Бұл жоспарда 2002-2003 жылдары халықаралық сарапшылардың қатысуымен әлемдiк практикаға сәйкес орталық атқарушы органдарда және Республика Yкiметiнде қарау үшiн автомобиль жолдарын қаржыландыру жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстар әзiрленедi.
      Бұл ретте автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, сондай-ақ бiрқатар ақылы жол объектiлерiн құру мақсатында банк, сақтандыру, басқа да қаржы институттарының қаражатын тарту, бағалы қағаздар шығару мүмкiндiгiн қарастыру көзделедi.
      Ақылы объектiлер ретiнде қолданыстағы немесе салынып бiтпеген автомобиль жолдары, көпiрлер және жолөтпелер, сондай-ақ жаңадан салынатын осы iспеттес объектiлер қарастырылуы мүмкiн. Ақылы жолдар, көпiрлер, жолөтпелер салу осы бағытта ақысыз балама жолсапар болған ретте мүмкiн.
      Жолсапар үшiн төлемақы мөлшерi сапардың жайлылығын арттыру және жылдамдықты жоғарылату, тасымалдардың өзiндiк құнын төмендету, жолда болу уақыты мен жанармай шығынын қысқарту, сондай-ақ жол-көлiк оқиғаларының қатерiн азайту есебiнен жол пайдаланушылар алатын пайданы ескеруге тиiс.
      Ақылы жол объектiлерiн салу және пайдалану үшiн тиiстi құқықтық және нормативтiк база даярлануы керек.

Озық технологиялар

      Жолдар мен көпiрлердi салу және жөндеу кезiнде құрылыстардың қызмет ету мерзiмiн ұлғайтатын және энергия шығындылығы мен материал шығындылығын азайтуды қамтамасыз ететiн жаңа конструкциялар мен технологияларды енгiзуге ден қойылады. Бұл сызатты-жарықшақты жол жабынын қалпына келтiру, жол төсемдерiн салқын фрезерлеу және жол төсемдiк материалдарды қайта пайдалану әдiсiмен тегiстеу жөнiндегi технологиялар мен жабдықтар.
      Жол-құрылыс материалдарының сапасын жоғарылату маңызды бағыт болмақ. Бiрiншi кезекте бұл асфальтбетонның жоғары сапасын және құрылыс мерзiмiн ұзартуды қамтамасыз ететiн катионактивтi эмульсиялар негiзiнде эмульсиялы-минералды материалдарды пайдалану. Ғылыми зерттемелер негiзiнде асфальтбетон мен мұнай-битумға қойылатын стандарттар талаптарын, оларды Қазақстанның түрлi аймақтарындағы табиғи-климаттық талаптарға қатысты нақтылай түсудi ескере отырып, жетiлдiру жоспарлануда.
      Мұның қажеттілiгiн жолдардың жекелеген учаскелерiндегi практика дәлелдедi, асфальтбетонды төсемдерде бiрiншi-екiншi жылдары пайдаланғаннан кейiн сызат-жарықшақтар пайда болған.
      Жол құрылысында, жөндеуде және күтiп ұстауда жергiлiктi материалдар және өнеркәсiп өндiрiсiнiң үйiндi қалдықтары пайдаланылады, бұл жол жұмыстарының құнын төмендетумен қатар қалдықтарды кәдеге жарату және қоршаған ортаны сауықтыру проблемасының шешiлуiне жәрдемдеседi.
      Ғылыми-техникалық прогрестiң осы және басқа да маңызды бағыттарын ғылыми-техникалық жұмыстардың және прогресивтік материалдарды, механизмдер және технологияларды енгізудің жылдық жоспарларына сәйкес әзiрлеп, енгiзу белгiленiп отыр. Жол техникасы паркiн жаңалауды мыналарды ескере отырып жүргiзу көзделедi:
      1) автомобиль мен пневмодоңғалақты тартқыштар базасында кешендi жол машиналарын қолдану есебiнен парктiң номенклатурасын азайту және оны бiрiздендiру;
      2) ауыспалы аспалы жабдықтарды кеңiнен қолдану, сондай-ақ дәстүрлi машиналарға қосымша жұмыс органдарын орнату;
      3) пневмодоңғалақпен жүретiн машиналарды пайдалану есебiнен икемдiлiгiн арттыру.
      Осының бәрi автомобиль жолдарын жөндеу және қысқы-жазғы күтіп-ұстау жөнiндегi жұмыстарды жаңа сапалық деңгейде орындауға мүмкiндiк бередi.

Жол жұмыстарының сапасын көтеру

      Құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын жоғарылату жол саласында жүргiзiлетiн техникалық саясаттың басым бағыттарының бiрi болып табылады. Бұл бағытта техникалық нормативтер, үдемелі нормалар мен негізделген жобалаудан бастап салу мен пайдалануға дейінгі барлық сатыда құрылуының толық болуын қадағалауды ұйымдастыру ережелерін негізделген жұмыс сапасын басқарудың жинақты жүйесін құру орталық буын болып табылады.
      Бұл жүйенің негізгі бөлшектері болып мыналар саналады:
      1) құрылыстың инженерлік дайындығы, нормативтік талаптарға қатаң сәйкестігі өндірістік үдерістердің оңтайлы реттемелерін әзірлеу;
      2) мердiгерлiк шарттарына орындалған жұмыстарды кепiлдiк мiндеттемелермен және жолдарды салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтiп ұстау сапасы үшiн жауапкершiлiктiң басқа да нормаларымен қабылдау талаптарын енгiзу;
      3) алдыңғы қатардағы отандық және шетелдік тәжірибелерді кеңінен қолдана отырып, жол құрылысын жоғарғы сапамен, пайдалану сенімділігімен және төзімділікпен қамтамасыз ететін тиімді технологияларды қолдану;
      4) үдемелі материалдарды, соның ішінде беткі - белсенді заттардың жаңа түрлерін, жол тұтқырлығын және белгілеу материалдарын, асфальтті бетонның және жол сапасын көтеруге әсер ететін жол битумын, жол мастикаларын түрлендірушілерді қолдану;
      5) жол бетондарында және басқа да жол жамылғыларының құрылыс қабаттарында қолданылатын минералды материалдардың сұрыптамасын ұлғайту;
      6) тапсырыс берушi (техникалық қадағалау), жобалау ұйымы (авторлық қадағалау), тәуелсiз инжинирингтiк ұйымдардың (iрi объектiлердiң жөнелтпесі) жұмыс сапасын жинақты көп сатылы жүйелi түрде қадағалау;
      7) орындалатын жұмыс (кiретін, операциялық, қабылдайтын) сапасын белсендi және қатаң өндiрiстік қадағалау жүйесiн қалпына келтiру;
      8) тапсырыс берушінің жер төсемін, жол "киімін", көпір құрылыстарын экспресс-бақылау құралдарымен қоса, қажетті құралдармен және жабдықтармен жабдықталған арнайы лаборатория қызметі құрамындағы әр облыста ұйымдастыруды және жинақтауды 2003 жылы аяқтау.

Жол қозғалысының қауіпсiздігін арттыру

      Автожол саласының ең басты мiндеттерiнiң бiрi автомобиль жолдарындағы апаттылықты төмендету болып табылады. Жолдарды жөндеуге және күтiп ұстауға бөлiнген жалпы қаражат шегiнде мыналарды ескере отырып, нақты жұмыстар көлемiн жүзеге асыру көзделедi:
      1) жолдарда инженерлiк жабдықтарды жақсарту, соның iшiнде қапталдық кедергі қоршау және қарсы көлiк ағындарын бөлiп тұратын қоршаулар орнату;
      2) апат ошақтарын жою;
      3) жол қозғалысына қатысушыларға арналған ақпаратты жақсарту;
      4) жолдың қауырт учаскелерiнде белгiлер орнату;
      5) жол-пайдалану ұйымдарында жол қозғалысы қызметi мамандарының біліктілік деңгейiн арттыру;
      6) метеожағдайлармен хабардар ету жүйесiн неғұрлым кеңiнен тарату;
      7) жол қозғалысының қауiпсiздiгi тұрғысынан жолдарды салу, қайта жаңарту және жөндеу жобаларына сараптама жүргiзу;
      8) жолдарды қысқы күтiп ұстаудың сапасын арттыру.
      Жолдарда алдыңғы жылғы апаттылық себептерiн талдау негiзiнде жыл сайын облыстық автомобиль жолдары басқармалары мен негiзгi автожол бағыттары тұрғысында жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi жұмыстардың жоспарын бекiту көзделедi.

Автосервистi дамыту

      Автомобиль жолдарын қайта жаңарту және жөндеу қауiпсiз жол қозғалысы, жол пайдаланушылардың жұмыс iстеу мен демалу жағдайларын және автотуризмдi дамыту үшiн қажеттi шарттар туғыза отырып сервистiк қызмет көрсету деңгейiн жоғарылатумен ұштастырылады.
      Саланы қаржыландырудың қолданыстағы жүйесi мен шағын және орта бизнестi қолдау және дамыту жөнiндегi мемлекеттiк саясатқа сәйкес жол сервисi объектiлерiнiң екi тобы бөлiндi, олардың құрылысы мен қаржыландырылуы тиiстi ұйымдық-құқықтық әдiспен әр түрлi көздерден жүзеге асырылады.
      Объектiлердiң бiрiншi тобы - бұл автомобиль жолы кешенiне кiретiн объектiлер. Оларға апаттық-шақыру байланысы, автомобильдердiң қысқа мерзімдi аялдау алаңдары, су көздерi, автобус аялдамалары, автопавильондар жатады. Бұл объектiлердi салу жол жұмыстарына көзделетiн жалпы қаражат есебiнен жүзеге асырылады.
      Объектiлердiң екiншi тобы - бұл ақылы сервис объектiлерi (қонақ үйлер, кемпингтер, жанармай құю станциялары, техникалық қызмет көрсету станциялары, тамақтану орындары, терминалдар және т.б.).
      Бұл кәсiпорындардың құрылуы мен кеңейтiлуi мемлекет тарапынан қолайлы реттеу климатына қоса осы қызмет түрiне сұраныспен және ұсыныспен айқындалады.
      Қазiргi кезде бұл саланың дамуында жүйелiлiк сипат жоқ. Бұл тұрғыда:
      1) жұмыс iстеп тұрған жол бойындағы сервис объектiлерiнiң жол қозғалысының қауiпсiздiгi мен эстетикалық безендiрiлу талаптарына сәйкестiгi тұрғысында негiзгi автожол бағыттарын тексеру;
      2) жергiлiктi атқарушы органдардың қатысуымен объектiлер ықтимал белсендi орналастырылатын жерлердi белгiлеу және олардың игерiлу дәрежесiне қарай үлгi жобалық шешiмдердi даярлауда, жер бөлуде, жол учаскелерiнiң және пункттерiнiң желiлiк ғимараттарын аумақпен және коммуникацияларымен үйлестiру мүмкiндiгiнде, сондай-ақ сервис объектiлерiн белсендi қалыптастырудың басқа да мәселелерiн шешуде жәрдемдесу қажет.

Экологиялық қауiпсiздiктi арттыру

      Автомобиль жолдары және оның олардың бойымен қозғалатын көлiк қоршаған табиғи ортаға керi әсерiн тигiзедi. Iрi елдi мекендерге кiреберiсте бiрқатар жолдарда қозғалыс аса жiтi. Нәтижесiнде қозғалыс жылдамдығының төмендеуiнен және көлiк iркiлiп тұрған жерлерде көмiртегi тотығының ауаға таралу көлемi оңтайлы жылдамдықпен салыстырғанда бiрнеше есе өседi, мұндай жылдамдықты жолдардың қанағаттанғысыз техникалық жағдайы салдарынан жолдардың көпшiлiгiнде қамтамасыз ету мүмкiн емес.
      Жолдарды қайта жаңарту және жөндеу, қозғалыс қауiпсiздiгi жөнiндегi iс-шаралар кешенiн iске асыру жол жағдайын елеулi жақсартады. Жөнделген учаскелерде төсемнiң тегiстiгi артады, жол табанының ойқы-шойқылығы мен ой-шұңқырлар жойылады, көптеген жол қиылыстарында және автобус аялдамаларында өтпежылдамдық қозғалыс жолақтары жасалған. Мұның өзi көлiк ағынының орташа жылдамдығын жоғарылатуға мүмкiндiк бередi, ол шұғыл тежеусiз және екпіндеусiз, неғұрлым бiрқалыпты болады, бұл жол алабындағы шу мен ластану деңгейiн төмендетуге әкеледi.
      Жол объектiлерiн салу, қайта жаңарту, күрделi жөндеу процесiнде экологиялық мониторинг мыналарды қамтиды:
      1) жұмыстың неғұрлым экологиялық таза технологияларын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жобада көзделген табиғатты қорғау талаптарын орындауға қабiлеттi мердiгерлiк ұйымдарды таңдау;
      2) тапсырыс берушінiң (қажет болғанда тәуелсiз сарапшылардың) жобалық құжаттамаға енгiзiлген объектiнiң қоршаған ортаға әсерiн болдырмау немесе жеңiлдету жөнiндегi шаралардың толық және нақты орындалуын бақылауы;
      3) табиғат қорғау және қорғаныштық құрылыстардың салынуын қадағалау;
      4) баптау жұмыстарының уақтылы және дұрыс орындалуын бақылау;
      5) құрылыс жұмыстарын жүргiзу кезiнде жобада көзделген iс-шаралардың тиiмдiлігiн талдау және қажет болған жағдайда оларды түзету.
      Жолдарды пайдалану кезiнде:
      1) шу әсерiнiң және iргелес аумақтардың ластану деңгейiн төмендету үшін автомагистральдар бойында өсiмдiк тосқауылдарын қолдануды кеңейту;
      2) су эрозиясының алдын алу үшiн жолдың топырақ табаны төсемiнiң тiк қапталдарын бекiту және жер үстi суларының ағысын бiр арнаға бағыттау;
      3) асфальтараластырғыш қондырғылардың қалдықтарын тазарту жүйесiн жетiлдiру;
      4) жолдарда үй және жабайы жануарлардың пайда болуының алдын алатын, сондай-ақ олардың автомагистральдардан өту қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн құрылыстар орнату;
      5) көктайғаққа қарсы тұзды материалдардың керi әсерiн төмендетуге мүмкiндiк беретiн жолдарды қысқы күтiп ұстау технологияларын пайдалану жөнiндегi қосымша шаралар қолданылады.
      Қоршаған ортаға керi әсердi төмендету кешендi көзқарасты және автокөлiктен басқаның да әсерiн бағалауды талап етедi. Бұл құрылыс материалдары кәсiпорындарының жұмысына, жол жұмыстарында қолданылатын материалдар мен жабдықтардың сапасына, қоршаған ортаға әсердi бақылау жүйесiнiң жай-күйiне және тиiстi нормативтiк базаның болуына байланысты проблемаларды қамтиды.

Автожол саласының нормативтiк және құқықтық
базасын жетiлдiру

      Автожол саласы елiмiздiң iрi көп функциялы кешенi болып табылады. Оның қызметi көлiк, мүлiк және жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау, ресурсты пайдалану, қозғалыс қауiпсiздiгi және басқа салалардағы әр түрлi нормативтiк құқықтық актiлерiмен реттеледi.
      Негiзгi нормативтiк құқықтық акт қызметін Қазақстан Республикасының "Автомобиль жолдары туралы" Заңы атқарады.
      Қарастырылып отырған кезеңде автомобиль жолдарын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында жол берiлетiн салмақ пен габариттен асатын ауыр салмақты және iрi габариттi көлiк құралдарын өткiзу тәртiбiн айқындайтын нормативтiк және құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу қажет. Бұл ретте салмақты белгiленген нормадан жол берiлетiн асырудың шамасын азайту ескерiлмек. Нақ осы кезеңде қажеттi нормативтiк және құқықтық актiлердi дайындаумен қатар ақылы жол объектiлерiнің тiзбесiн айқындау қажет.
      Отандық стандарттарды халықаралық талаптарға жуықтата отырып әзiрлеу және нақтылау көзделедi.
      Нормативтік құжаттардың көп бейiндiлiгiне, сондай-ақ 1998 жылы ТМД-ға қатысушы елдердiң халықаралық автомобиль жолдары жөнiндегi үкiметаралық келiсiмi шеңберiнде бiрiздендiру қажеттiгiне орай стандарттардың бiр бөлiгi ТМД елдерінiң Мемлекетаралық Жолшылар Кеңесiнiң аясында әзiрленуде.
      Автомобиль жолдарының 2002-2004 жылдарда әзiрленетiн негiзгi стандарттары 2-қосымша (10-кесте) келтiрiлген.

6. Қажеттi ресурстар мен қаржыландыру көздерi

      Өткен бөлiмде аталған халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарды дамыту шаралары республикалық бюджеттің тиiстi бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады. Қажеттi бюджет қаражатының жалпы сомасы жылдар бойынша бөлiнiсiмен 2-қосымша (11-кесте) көрсетiлген.
      2002-2005 жылдары қосымша шараларды әзiрлеуге қажеттi бюджет қаражатының көлемi тиiстi қаржы жылына республикалық бюджет жобаларын әзiрлеп, түзу кезiнде нақтыланады.
      Материалдық ресурстармен қамтамасыздандыру мәселелеріне келгенде жол жұмыстарын қазіргі таңда негізінен Ресейден әкелінетін мұнай-битуммен қамтамасыз ету мәселесі өзектi болып отыр. Бағдарламада көзделген жол жұмыстарының көлемiне қажет мұнай-битумға деген қажеттiлiк 2-қосымша (12-кесте) келтiрiлген.

7. Бағдарламаны іске асырудан күтiлетiн нәтиже

      Бес жыл iшiнде 16 133 км халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдарды салу, оңалту, күрделi және орташа жөндеу жөнiндегi жұмыстар орындалады, бұл төсемдерi бүлiнген барлық жол учаскелерiн қалпына келтiруге және жол желiсiнiң техникалық-пайдаланылу жай-күйiн 70%-ға жақсартуға мүмкiндiк бередi.
      Жол жұмыстарындағы жұмыс орындарының саны 32-35 мың адамға дейiн көбейедi. Бұл ретте жол жұмыстарына өз өнiмдерi (құрылыс материалдары, жол белгiлерi, автокөлiк қызметi, жобалау жұмыстары және т.б.) мен қызметiн ұсынатын басқа салалардағы кәсiпорындарда да жұмыспен қамту артады.
      2001-2004 жылдары әлемдiк практикаға мейлiнше жуықтата отырып, автожол саласы қызметiнiң қазiргi заманғы жағдайдағы негiзгi принциптерiн айқындайтын нормативтiк және құқықтық құжаттар әзiрленедi.
      Бағдарламаның орындалуы:
      1) өнiмнiң өзiндiк құнындағы көлiк шығындарын 10-20%-ға төмендетуге, бұл отандық тауар өндiрушiлердiң экспорттық әлеуетiнiң артуына жәрдемдеседi;
      2) жаңа жұмыс орындарын құруға;
      3) автожол кешенi қызметтерiнiң сапалық деңгейiн жақсартуға;
      4) республика аумағы арқылы өтетiн халықаралық бағыттардың транзиттiк әлеуетiн және бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыруға;
      5) экономикалық перспективалы аумақтарды жедел игеруге жәрдемдесуге;
      6) автомобиль көлiгiнiң қызметiмен байланысты зиянды заттардың таралуын төмендетуге;
      7) автомобиль жолдарының жұмылдыру даярлығын арттыруға мүмкiндік бередi.
      Жасалған есептерге сәйкес көлiк шығыстарын төмендетуден, жол-көлiк оқиғаларынан, жүктер мен жолаушылардың жолда болу уақытынан келетiн шығындарды қысқартудан күтiлетiн экономикалық тиiмдiлiк шамамен 720 миллиард теңгенi құрайды. Іргелес салаларда өндiрiстiң кеңеюiмен, халықтың жұмыспен қамтылуының артуымен, салық түсiмдерiнiң өсуiмен байланысты жанама көздердi есепке алғанда, жалпы экономикалық тиiмдiлiк мөлшерi 1,5-2 есе жоғары болмақ.
      Бағдарламаны iске асыру күллi экономикаға оң әсерiн тигiзедi әрi оның макро және микроэкономикалық көрсеткiштерiн жақсартады.

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
1-қосымша         

      1-сурет. Қазақстандағы автомобиль жолдарына жасалатын
               шығыстар динамикасы (қағаздағы нұсқадан қараңыз).

      2-сурет. Төсемінде ақаулары бар жолдардың ұзақтығының арту
               динамикасы (қағаздағы нұсқадан қараңыз).

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
2-қосымша         

1-кесте  

Жолдардың техникалық жай-күйі

___________________________________________________________________
     Жолдардың           !Барлы.!        оның ішінде төсемі
       маңызы            ! ғы   !__________________________________
                         !      !асфальт.!  қара !ұсақтал. !топы.
                         !      !бетонды !қиыршық!ған қиыр.!рақты
                         !      !        ! тасты !шық тасты!
_________________________!______!________!_______!_________!_______
Жалпы пайдаланыстағы       85647   11724    44256    25087    4580
жолдар (километр)
Үлес салмағы (%)            100     13,7     51,7     29,3     5,3
Оның ішінде
халықаралық және
республикалық маңызы бар
жолдар (километр)          23011    5616    15326     1759     310

Үлес салмағы (%)            100     24,4     66,6      7,7     1,3
___________________________________________________________________

2-кесте  

Автомобиль жолдарындағы көпірлер

___________________________________________________________________
                         !      Көпірлер      ! Басқа да көпірлер
                         !  (100 қ.м. астам)  !
    Жолдардың маңызы     !____________________!____________________
                         ! Саны !Жалпы ұзынды.! Саны !Жалпы ұзынды.
                         !      !  ғы (қ.м)   !      !  ғы (қ.м)
_________________________!______!_____________!______!_____________
   Халықаралық бағыттар*     61      12067       670      21173

   Халықаралық және
   республикалық
   маңызы бар басқа жолдар   18       2812       436      14747

   Жергілікті маңызы
   бар автожолдар             -         -       1914      66801
___________________________________________________________________

      * - Халықаралық бағыттар бөлімін қараңыз

3-кесте  

Көпірлердің жай-күйі

дана/қ.м.  

___________________________________________________________________
   Жолдардың маңызы     !   Жақсы және    !Қанағаттанғысыз! Апатты
                        ! қанағаттанарлық !               !
________________________!_________________!_______________!________
Халықаралық және
  республикалық  
маңызы бар жолдар              896              224          65

Соның ішінде
6 негізгі бағыт*            274/11470        131/6210     38/4906
___________________________________________________________________

      * - Халықаралық бағыттар бөлімін қараңыз

4-кесте  

1998 жылы 11 қыркүйекте МЭК төралқасы бекіткен
ТМД-ның халықаралық автожолдары тізбесі

___________________________________________________________________
N !                    Бағыттардың тізбесі
___!_______________________________________________________________

                       Батыс-Шығыс (негізгі жолдар)

1   Эстонияның шекарасы-Санкт-Петербург-Вологда-Киров-Пермь-
     Екатеринбург-Түмен-Омбы-Павлодар-Семей-Майқапшағай-Қытайдың
     шекарасы
2   Польшаның шекарасы-Брест-Минск-Смоленск-Мәскеу-Рязань-Пенза-
     Самара-Уфа-Челябі-Қорған-Петропавл-Омбы-Новосибирск-Кемерово-
     Красноярск-Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Хабаровск-Владивосток
3   Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Орал-Ақтөбе-Қызылорда-
     Шымкент-Жамбыл-Нарын-Таругарт-Қытайдың шекарасы
4   Польшаның шекарасы-Львов-Ровно-Житомир-Киев-Полтава-Харьков-
     Луганск-Волгоград-Астрахань-Атырау-Бейнеу-Нүкіс-Бұхара-Карши-
     Термез-Ауғанстанның шекарасы
5   Словакияның шекарасы-Ужгород-Львов-Тернополь-Хмельницкий-
     Винница-Умань-Кировоград-Днепропетровск-Донецк-Ростов-на-Дону-
     Минеральные Воды-Махачкала-Баку-Түркменбашы-Ашғабат-Мары-
     Чарджоу-Самарқант-Жизак-Ташкент-Шымкент-Жамбыл-Бішкек-Алматы-
     Қорғас-Қытайдың шекарасы

                     Солтүстік-Оңтүстік (негізгі жолдар)

6   Екатеринбург-Челябі-Қостанай-Астана-Қарағанды-Алматы-Бішкек-
     Ош-Әндіжан-Қоқан-Ташкент-Душанбе-Төменгі Пяндж-Ауғанстанның
     шекарасы

                        Аралық және қосатын жолдар

7   Самара-Орал-Атырау
8   Петропавл-Есіл-Жезқазған-Қызылорда-Үшқұдық-Науаи
9   Георгиевка-Аягөз-Талдықорған-Сарыөзек-Алматы
10   Петропавл-Астана
11   Бейнеу-Бекдаш-Түркменбашы
12   Жамбыл-Талас-Сусамыр
13   Семей-Барнаул-Новоалтайск
14   Таскескен-Бақты-Қытайдың шекарасы
15   Үшарал-Достық-Қытайдың шекарасы
16   Сарыөзек-Қорғас
17   Алматы-Ұзынағаш-Кемин
18   Балықшы-Шолпан-Ата-Түп-Кеген-Көкпек
___________________________________________________________________

5-кесте  

Халықаралық бағыттардың техникалық жай-күйі

___________________________________________________________________
                      !        !        Соның ішінде төсемі
   Жолдардың маңызы   ! Жалпы  !___________________________________
                      !ұзақтығы!асфальт. !қара    !ұсақталған!Топы.
                      !        !ты-бетон.!қиыршық !қиыршық   !рақты
                      !        !ды       !тасты   !тасты     !
______________________!________!_________!________!__________!_____

Халықаралық бағыттар
     (километр)          12301      3326     7803       770     402

  Үлес салмағы (%)         100      27,0     63,4       6,3     3,3

Соның ішінде 6 негізгі
бағыт (км)                8258      2482     5314       379      83

  Үлес салмағы (%)         100      30,0     64,3       4,6     1,1
___________________________________________________________________

6-кесте  

Негізгі халықаралық бағыттардың сипаттамасы

___________________________________________________________________
                      !          ! Автожолдың жай-күйі  ! Қозғалыс
  Бағыттардың атауы   ! Ұзақтығы !______________________!жылдамдығы
                      !(километр)!Қанағатта.!Қанағаттан.!(тәулігіне
                      !          !нарлық    !ғысыз      !\автомо.
                      !          !(километр)!(километр) ! бильдер)
______________________!__________!__________!___________!__________
Ташкент-Шымкент-Тараз-
Бішкек-Алматы-Қорғас       1137       267          870       4567

Шымкент-Қызылорда-
Ақтөбе-Орал-Самара         2048       607         1441       1227

Алматы-Қарағанды-
Астана-Петропавл           1669       844          825       2599

Астрахань-Атырау-Ақтау-
Түркменстанның шекарасы    1420       312         1108        757

Омбы-Павлодар-
Семей-Майқапшағай          1105       600          505        900

Астана-Қостанай-
Челябі                      879       352          527       2376
___________________________________________________________________

7-кесте  

2001-2005 жылдарда негізгі бағыттардағы жол
жұмыстарының көлемі

___________________________________________________________________
    Бағыттар      !         ! Қара төсемге ауыстырумен !
                  ! Оңалту  !     қоса қайта салу      ! Салу (км)
                  !  (км)   !           (км)           !
                  !         !                          !
__________________!_________!__________________________!___________
1. Қорғас-Ташкент      204                 353               -
2. Самара-Шымкент       78                 517               -
3. Алматы-Астана-                                       30 (Астана
   Петропавл           973                 538          қаласының
                                                        айналма
                                                        жолы)
4. Астрахань-
   Түркменбашы                             428              70
5. Омбы-Майқапшағай                        210               -
6. Астана-Қостанай-
   Челябі                                  400               -

   Жиыны              1255                2446             100
___________________________________________________________________

8-кесте  

2001-2005 жылдарға арналған халықаралық және республикалық
маңызы бар автожолдар желісіндегі жұмыстардың жалпы көлемі

      Ескерту. 8-кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2004.12.03. N 1482 Жарлығымен.

___________________________________________________________________
NN !  Жолдар және жұмыс түрлері  ! Өлшем  ! Көлемі ! Шамамен алған
   !                             ! бірлігі!        !   шығындар,
   !                             !        !        !   млн. теңге
___!_____________________________!________!________!_______________

               1.   Алты негізгі бағыттар (8258 км)
___________________________________________________________________
     Оңалту                            км      1390       63361,9
     - автожол Алматы-Астана           км       973
     - автожол Алматы-Бішкек           км       203
     - автожол Қарабұтақ-Ақтөбе        км       213
___________________________________________________________________
     Қайта жаңарту                     км      2525         77618
     - автожол Алматы-Қорғас           км       353
     - автожол Самара-Шымкент Ресей
     шекара телімдері Ресей Федерациясы-
     Ақтөбе, Қызылорда облысындағы
     Қарабұтақ шекарасы                км       517
     - автожол Астана-Бурабай -
     Көкшетау - Петропавл - Ресей
     Федерациясының шекарасы (Қорғанға)км       617
     - автожол Астрахань-Түркменбашы   км       428
     (іріктеме)
     - автожол Омск-Майқапшағай        км       210
     (іріктеме)
     - автожол Астана-Қостанай-
     Челябинск
     (іріктеме)                        км       400
___________________________________________________________________
     - күрделі жөндеу                  км       238         6690
___________________________________________________________________
     - орташа жөндеу                   км      3240         8061
___________________________________________________________________
     - апатты көпірлер (шығындар      дана       38           -
     қайта жаңарту мен жөндеу
     құрамында есепке алынған)
___________________________________________________________________
     - қара төсеммен ауыстыру          км       396        14100
___________________________________________________________________
     - салу                            км       100         7350
     - автожол "Астана қаласының       км        30
       шолуы"
     - автожол Астрахань-Түркменбашы
     телімдер Құлсары-Опорное (Таяныш),
     Фетисов шекарасы Түркменстандағы  км        70
___________________________________________________________________
     - Орал қаласындағы Орал өзені    дана        1         2530
     арқылы өтетін көпір
___________________________________________________________________
     - Қызылорда қаласындағы Сырдария  дана       1         3000
     өзені арқылы өтетін көпір
___________________________________________________________________
     - Қиғаш өзені арқылы өтетін      дана        1         1320
       көпір
___________________________________________________________________
     Ағымдағы жөндеу және                                   4700
     күтіп ұстау
___________________________________________________________________
     Жиыны:                                             174630,9
___________________________________________________________________
         2.   Басқа да халықаралық және республикалық маңызы
                         бар жолдар (14753 км)
___________________________________________________________________
     Оңалту                            км       719        40437,5
     - автожол Атырау-Орал             км       488
     - автожол Қарабұтақ-шекарасы
     Қостанай облысындағы              км       231
___________________________________________________________________
     Салу                              км       147         4756
     - автожол Қызыләскер-Киров -      км        54         1924
     Лениногор-Ресейдің шекарасы       км        62         1832
     - автожол Бейнеу-Ақжігіт          км        31
___________________________________________________________________
     Қайта жаңарту                     км      1789        70635
     - автожол Үшарал-Достық           км       184         3300
     - автожол Қызылорда-Жезқазған     км       187         7366
     - автожол Жақсы - Есіл - Бұзылық  км       339         9746   
       - Сүрген - Әулиекөл - Қостанай
     - автожол Алматы - Өскемен        км       1079       50223
___________________________________________________________________
     - күрделі жөндеу                  км       405        10690
___________________________________________________________________
     - орташа жөндеу                   км      7429        20773
___________________________________________________________________
     - апатты көпірлер (шығындар
     күрделі жөндеудің құрамында
     есепке алынған)                  дана       27           -
___________________________________________________________________
     Ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау                         8200
___________________________________________________________________
     Жиыны:                                                155912,5
___________________________________________________________________
     Барлығы:                                              330543,4
___________________________________________________________________

9-кесте  

      Ескерту. 9-кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2004.12.03. N 1482 Жарлығымен.

Жолдарды оңалту, салу, қайта
жаңарту және жөндеу

___________________________________________________________________
  Жұмыс түрлері ! 2001-2005 жж. !       Соның ішінде (км)
                !     (км)      !__________________________________
                !               ! 2001 ! 2002 ! 2003 ! 2004 ! 2005
________________!_______________!______!______!______!______!______
Оңалту               2111          234    589    350    383   555
Салу және
қайта жаңарту        3076          118    165    650    966   1165
Жөндеу              11312         1721   1350   2442   2806   2993
Барлығы             16487         2073   2104   3442   4155   4713
___________________________________________________________________

10-кесте  

2002-2004 жылдары әзірленетін автомобиль жолдарының
негізгі стандарттары

___________________________________________________________________
N !            Құжаттың атауы                  ! Орындау мерзімі
___!____________________________________________!__________________
1.  Қазақстанда автомобиль жолдарын салуға        2002-2003 жылдар
     арналған өзгешеліктер
     Жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдары.

2.  Автомобиль жолдарының геометриялық            2002 жыл
     элементтерін жобалау нормалары

3.  Автомобиль жолдарын күтіп ұстаудың сапасын    2002 жыл
     бақылау. Бақыланатын сипаттамалар.
     Жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдары.

4.  Қатты емес жол жабынын жобалаудың              2002-2003 жыл
     есептік нормалары.

5.  Автожолдарды салу, қайта жаңарту, жөндеу       2002 жыл
     және күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды
     жіктеу.                                      

6.  Автомобиль жолдары аумағында жарнаманың        2003 жыл
     орналасуы. Техникалық талаптар.                  

7.  Жол көпірлері. Техникалық жіктеу. Негізгі      2003 жыл
     параметрлер мен талаптар.

8.  Жалпы пайдаланыстағы автомобиль жолдары.       2003 жыл
     Жол құрылыстарының қызмет ету мерзімі.

9.  Жол шаруашылығын инвестициялаудың
     экономикалық тиімділігін бағалау                2004 жыл
___________________________________________________________________

11-кесте  

      Ескерту. 11-кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 2004.12.03. N 1482 Жарлығымен.

Бағдарламаны қаржыландыру көздері

(миллион теңге)  

___________________________________________________________________
Қаржыландыру   !2001-2005 !           соның ішінде
көздері        ! жылдары  !________________________________________
               ! барлығы  !  2001 !  2002 !  2003 !  2004 !  2005
               !          !   жыл !   жыл !   жыл !   жыл !   жыл
_______________!__________!_______!_______!_______!_______!________
Республикалық
бюджет,          234952,9  24534,0  42069,5 53668,0 42144,6 72536,8

    соның
   ішінде:
Ағымдағы
жөндеу және       13321,4   1500,0   1800,0  3000,0  3421,4  3600,0
күтіп ұстау

Күрделі және
орташа жөндеу     40614,0   3565,0   3200,0 10000,0 6400,0 17449,0

Салу және
қайта жаңарту    90835,5   7630,0   6701,0 19852,0 13142,3 43510,0

Оңалту            87242,2  11789,0  28312,5 20756,0 18466,9  7917,8

Жол саласындағы
қолданбалы          340,0     50,0     56,0    60,0   1140,0    60,0
ғылыми зерттеулер

Жол техникасын     2600,0            2000,0            600,0  4389,2
сатып алу

есеп бағамы
доллар/теңге                 147,1    154,6   161,1   136,7   131,7
___________________________________________________________________

11-кестенің жалғасы

Бағдарламаны қаржыландыру көздері

(мың АҚШ доллары)  

___________________________________________________________________
Қаржыландыру  !2001-2005!           соның ішінде
көздері       ! жылдары !__________________________________________
              ! барлығы !  2001 !  2002  !  2003  !  2004  ! 2005
              !         !   жыл !   жыл  !   жыл  !   жыл  !  жыл
______________!_________!_______!________!________!________!_______
Республикалық
бюджет,       1631110,3 166784,5 272118,3 333134,6 308299,9 550773,0

   соның
   ішінде:
Ағымдағы
жөндеу және     92825,4  10197,1  11642,9  18622,0  25028,5  27334,9
күтіп ұстау

Күрделі және
   орташа      286315,4  24235,2  20698,6  62073,2  46817,8 132490,5
   жөндеу

Салу және
қайта жаңарту  644953,2  51869,5  43344,1 123227,8 96139,7 330372,1

Оңалту         587326,6  80142,8 183133,9 128839,2 135090,7  60120,0

Жол саласындағы
қолданбалы
ғылыми зерттеулер 2364,0   339,9    362,2    372,4    833,9    455,6

Жол техникасын
сатып алу        17325,8          12936,6             600,0  4389,2

есеп бағамы
доллар/теңге               147,1    154,6    161,1    136,7    131,7
___________________________________________________________________

12-кесте  

2001-2005 жылдардағы
мұнай-битумге қажеттілік

(мың тонна)  

___________________________________________________________________
     Атауы      !2001-2005 !             Соның ішінде
                ! жылдары  !_______________________________________
                ! барлығы  ! 2001  ! 2002  ! 2003  !  2004  ! 2005
________________!__________!_______!_______!_______!________!______

Мұнай-битум         956       140     192     220      299    311
___________________________________________________________________

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
3-қосымша          

Халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардың
техникалық жай-күйі

___________________________________________________________________
N !             !                Барлығы, км
р/р! Облыстардың !_________________________________________________
   !    атауы    !            Соның ішінде
   !             !_________________________________________________
   !             !Барлы.! а/б !      қара      !қиыр. !Барлы.! тө.
   !             ! ғы   !     !________________!шық   !ғы    !сем.
   !             !      !     !қиыр.!ұсақ.!то. !тасты !қатты !сіз
   !             !      !     !шық  !тал. !пы. !ұсақ. !төсем.!
   !             !      !     !тасты!ған  !рақ.!талған!ді    !
   !             !      !     !     !қиыр.!ты  !қиыр. !      !
   !             !      !     !     !шық  !    !шық   !      !
   !             !      !     !     !тасты!    !тасты !      !
___!_____________!______!_____!_____!_____!____!______!______!_____
1  Ақмола          2266   151   378   590    0    77    2196    70
2  Ақтөбе          1872   189   750   733   21   179    1872     0
3  Алматы          2728  1063  1593     0    0    45    2701    27
4  Атырау           990   101   203   617   16    18     955    35
5  Шығыс Қазақстан 3420   282  2721     0    0   338    3341    79
6  Жамбыл           847   156   691     0    0      0      847   0
7  Батыс Қазақстан 1128   205   722     0    0    198     1125   3
8  Қарағанды       2786   427     0  2015    0    342     2784   2
9  Қызылорда       1112    32   973     0   18     89     1112   0
10  Қостанай        1401   306   125   855   84     31     1401   0
11  Маңғыстау        910   312     9   162    0    367      850  60
12  Павлодар        1290   308   331   602    0     46     1287   3
13  Солтүстік       1468   854   601     0    0     13     1468   0
    Қазақстан
14  Оңтүстік         793   228   507     0    0     27      762  31
    Қазақстан

    ҚР бойынша     23011  5616  9609  5578  139   1743   21939  279

    Барлығы:
    Үлес салмағы (%) 100  24,4  41,7  24,2  0,6    7,7    98,7  1,3
___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

___________________________________________
            Санаттар бойынша
___________________________________________
N  !   I   !  II  !  III  !  IV   !   V
р/р !       !      !       !       !
____!_______!______!_______!_______!_______
1      26      41    2004      91     20
2      20       0    1852       0      0
3     251     865    1395     103     87
4       0      74     818      63      0
5       9     297    1986    1049     79
6       4     720     123       0      0
7       3     129     792     201      3
8      85     262    2344      95      0
9       0      37    1075       0      0
10      39     114    1198      50      0
11       0      10     612     288      0
12      86     422     756      26      0
13      55     247    1093      69      4
14     107     116     416      96     58

ҚР
бойынша

Барлығы: 685    3334    1630    2131    251

Үлес
салмағы
(%)        3    14,5    71,6     9,3    0,1
___________________________________________

* Ескертпе: 310 км топырақ жолдары санатсыз

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
4-қосымша        

Жалпы пайдаланыстағы жолдардағы жол-көлік оқиғалары

___________________________________________________________________
        !     Жалпы пайдаланыстағы    ! Соның ішінде ЖКО ілеспелі
Жылдар !         жолдардағы ЖКО      !   жол жағдайлары бойынша
        !_____________________________!____________________________
        ! ЖКО саны!Қаза тапты!Жарақат.! ЖКО саны!Қаза тапты!Жара.
        !(барлығы)!  (адам)  !танды   !(барлығы)!  (адам)  !қаттан.
        !         !          !(адам)  !         !          !ды
        !         !          !        !         !          !(адам)
________!_________!__________!________!_________!__________!_______

  1996      3428       1291      4379       279        96     346
  1997      3098       1126      4030       286       108     409
  1998      3023       1069      4174       194        62     293
  1999      2714        996      3655       160        76     242
  2000      2631        922      3664       118        32     143
___________________________________________________________________

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
5-қосымша         

Бүліну сатысындағы және қауіпті ақаулары бар халықаралық және
республикалық маңызы бар автожолдардағы учаскелердің ұзақтығы

___________________________________________________________________
N !               !  Жол  !   Бүліну  !     Қауіпті ақаулар, км
р/р!  Облыстардың  ! желісі! сатысында !___________________________
   !     атауы     !   км  !___________!Жүретін !  Жер  ! Жолдарды
   !               !       !  км !  %  ! бөлігі ! төсемі!жайластыру
___!_______________!_______!_____!_____!________!_______!__________
1  Ақмола            1584    475    30   106        61        75
2  Ақтөбе            1506    825    55   539       137        19
3  Алматы            2357    149     6   149         0        46
4  Атырау             980    128    13   269        73         0
5  Шығыс Қазақстан   2449    812    33   241        46        67
6  Жамбыл             816    9,5     1    10         1         0
7  Батыс Қазақстан    881    362    41   115        16       176
8  Қарағанды         2322    881    38    89        34        48
9  Қызылорда         1026    132    13   184       217        79
10  Қостанай          1242    378    30    46        33         0
11  Маңғыстау          889    354    40    17         5        37
12  Павлодар           951  161,5    17   191       245         0
13  Солтүстік         1445    645    45   385        84        58
    Қазақстан
14  Оңтүстік           464     36     8     7         9         0
    Қазақстан

    ҚР бойынша       18912   5348    28  2348       961       605

    Барлығы:
___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы

______________________________________
N  !              !А/ж желісі бойынша!
р/р !   Жасанды    !     барлығы      !
    !  құрылыстар  !__________________!
    !              !   км    !   %    !
____!______________!_________!________!
1          15        257      16
2          84        779      52
3         106        301      13
4          42        384      39
5          59        413      17
6           2         13       2
7           9        316      36
8          32        203       9
9          17        497      48
10           1         80       6
11           2         61       7
12          15        451      47
13          49        576      40
14           5         21       5

ҚР бойынша

Барлығы:    438         4352      23
______________________________________

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
6-қосымша          

Халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардағы
апатты көпірлердің тізбесі

___________________________________________________________________
N !Көпірдің!               ! Жолдың!  А/ж  !Төсем !Қозғалыс!Жөндеу
р/р! мекен- !  Автожолдың   ! маңызы!санаты,!түрі, !жылдам. !құны,
   ! жайы   !      атауы    !       !  км   ! км   !дығы N  !мың.
   !        !               !       !       !      !        !теңге
___!________!_______________!_______!_______!______!________!______
1 !    2   !       3       !   4   !   5   !  6   !   7    !  8
___________________________________________________________________
1   46,70   Алматы-Ташкент а/ж-
             ҚР шекарасы        халықаралық  I   УК   10874    3639
2   49,23   Алматы-Ташкент а/ж-
             ҚР шекарасы        халықаралық  I   УК   10874   65007
3  507,90   Алматы-Ташкент а/ж-
             ҚР шекарасы        халықаралық  I   УК    2512  103091
4  528,53   Алматы-Ташкент а/ж-
             ҚР шекарасы        халықаралық  II  УК    3965   60029
5  571,50   Алматы-Ташкент а/ж-
             ҚР шекарасы        халықаралық  II  УО    3965   56696
6   69,00   Георгиевка-Мерке   халықаралық  II  УО    1324   21239
7   28,6    Көкпек-Кеген-Түп   халықаралық  II  УК     754   92379
8   75,4    Көкпек-Кеген-Түп   халықаралық  III УО     754   25764
9   43,30   Алматы-Шонжа-
             Көктал             халықаралық  II  УК   11654   59396
10   63,20   Алматы-Шонжа-
             Көктал             халықаралық  II  УК   11654   60093
11  283,00   Алматы-Шонжа-
             Көктал             халықаралық  II  УК    2533  390044
12  203,85   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО    1960   13400
13  260,00   Самара-Шымкент     халықаралық  II  УК    6863  752613
14  453,50   Самара-Шымкент     халықаралық  IV  УО     398   34101
15  540,50   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     475   29030
16  593,60   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     475    6718
17  618,00   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     940   63012
18  654,20   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     940   36401
19  711,54   Самара-Шымкент     халықаралық  III УК     940   15687
20  750,10   Самара-Шымкент     халықаралық   I  УК    1143   94310
21  785,10   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО    1143   16304
22  824,34   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО    1143   65318
23  830,55   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО    1143   15334
24  891,10   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     494   53654
25  969,90   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО     338   74131
26 1190,60   Самара-Шымкент     халықаралық  III ПЕР.   264   25381
27 1649,45   Самара-Шымкент     халықаралық  II  УО    1568  167884
28 2187,15   Самара-Шымкент     халықаралық  III УО    2501   17263
29  548,9    Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  I   УК    2541   36474
30 1445,80   Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  I   УК    2416   26700
31 1446,10   Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  I   УК    2416   30219
32 2000,80   Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  III УО    1737   56609
33 2191,60   Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  III УО    1737    8545
34 2378,70   Екатеринбург-
             Алматы             халықаралық  III УО    1072   14761
35  228,70   Астана-
             Петропавл          халықаралық  III УК    2667   23666
36   30,45   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          республ.     III УО    1891    8678
37  128,10   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          республ.     III УО     819   17107
38  181,60   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          республ.     III УО     383   31285
39  204,40   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          республ.     III УО     383   42550
40  288,00   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          республ.     III УО     302   23250
41  619,00   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          халықаралық  III УО    1046   67400
42  647,90   Ақтөбе-Атырау-
             Астрахань          халықаралық  II  УК    1540   38569
43   23,00   Доссор-Құлсары-
             Ақтау              халықаралық  IV  УО    1434   30404
44  755,40   Доссор-Құлсары-
             Ақтау              халықаралық  III УК    1272   25520
45  906,30   Омбы-Майқапшағай   халықаралық  II  УО    2224   18401
46  142,90   Үшарал-Достық      халықаралық  III УК     337   29652
47   92,56   Сарыөзек-Қорғас    халықаралық  III УО    3065    3857
48   30,02   Алматы-Өскемен     халықаралық   I  УК    8603   36990
49  443,66   Алматы-Өскемен     халықаралық  III УО    2153    4340
50  510,36   Алматы-Өскемен     халықаралық  III УО    1901   60093
51  711,20   Алматы-Өскемен     халықаралық  II  УО    1883   11032
52  946,25   Алматы-Өскемен     халықаралық  III УО    1567    5288
53  964,00   Алматы-Өскемен     республ.     III УК    1252   62000
54 1068,15   Алматы-Өскемен     республ.     III УО    1463   10350
55   14,93   Щучинск-Бурабай    республ.     III УК     473   10103
56  188,05   Қостанай-Есіл-
             Жақсы                           III УО     841   25614
57  455,00   Қарабұтақ-Қостанай республ.     III УО    2869   41854
58  512,00   Қарабұтақ-Қостанай республ.     II  УК    4381   44991
59  371,30   Жезқазған-
             Петропавл          халықаралық  III УО    1068   25877
60  874,00   Жезқазған-
             Петропавл          халықаралық  II  УК     927  112348
61    2,50   Петропавлге
             кіреберіс          республ.     I   УК    6193  148496
62   38,1    Атырау-Орал        халықаралық  III УО    1803   12338
63  872,15   Қызылорда-Павлодар халықаралық  III УК    1600   95000
64  872,4    Қызылорда-Павлодар халықаралық  III УК    1600   70000
65      4    Мамлютка-Қостанай  республ.     III УО    1022   50000
___________________________________________________________________

             Жиыны:                                         3838279

2001-2005 жылдарға арналған 
автожолдар саласын дамыту  
Мемлекеттік бағдарламасына 
7-қосымша         

Беріктігі бойынша қанағаттанғысыз жағдайдағы негізгі
халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдардың жол
учаскелерінің ұзақтығы

___________________________________________________________________
N !             !  А/ж  !  Қанағаттанғысыз учаскелердің ұзақтығы
р/р! Жолдың атауы!ұзақты.!_________________________________________
   !             !ғы бар.! 1992  ! 1997  !  1998  !  1999  ! 2000
   !             !лығы,  !_______!_______!________!________!_______
   !             !  км   ! км! % ! км! % ! км ! % ! км ! % ! км! %
___!_____________!_______!___!___!___!___!____!___!____!___!___!___
1 !     2       !   3   ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 !  8 ! 9 ! 10 ! 11! 12! 13
___________________________________________________________________
1  Самара-Шымкент 2065  1095 53  1736 84  1755 85 1755 85  1755 85
2  Екатеринбург-
    Алматы         2115  1774 84  2045 97  1797 85 1797 85  1797 85
3  Омбы-
    Майқапшағай    1105   600 54   747 68  810  73  810 73  810  73
4  Челябі-
    Новосибирск     190   88  46    88 46  190 100  190 100 190 100

5  Астана-
    Петропавл       470  319  68   319 68  470 100  470 100 470 100
6  Алматы-Тараз-
    Шымкент-
    Өзб. шекарасы    673    584  87  584  87   591   88   591  88  315  47

7  Алматы-Көкпек-

    Көктал           305    132  43  283  93   307  101   307 101  237  78

8  Қордай-Мерке     150     33  22   33  22    38   25    38  25   33  22

9  Алматы-Өскемен  1095    785  72  833  76   902   82   902  82  902  82

10  Көкпек-Кеген-Түп 115    103  90  103  90   114   99   114  99  114  99

11  Үшарал-Достық    184    184 100  184 100    59   32    59  32   59  32

12  Таскескен-Бақты  190    166  87  166  87   190  100   190 100  190 100

13  Семей-РФ шекарасы

    (Барнаулға)      113     61  54   61  54    69   61   113 100  113 100

14  Жезқазған-

    Петропавл        948    403  43  403  43   436   46   436  46  436  46

15  Қызылорда-

    Павлодар-

    Успенка-РФ

    шекарасы        1353    854  63  854  63   975   72   975  72  975  72

16  Қарағанды-Аягөз-

    Тарбағатай-Бұғаз 687    586  85  586  85   657   96   657  96  657  96

17  Мамлютка-

    Қостанай         398    232  58  232  58   269   68   269  68  269  68

18  Қарабұтақ-

    Комсомольское-

    Денисовка-

    Қостанай         547    300  55  300  55   357   65   357  65  357  65

19  Ақтөбе-Атырау-

    РФ шекарасы

    (Астраханға)     893    893 100  893 100   893  100   893 100  893 100

20  Атырау-Орал      495    495 100  495 100   495  100   495 100  495 100

21  Доссор-Бейнеу-

    Жетібай-Ақтау    781    545  70  545  70   597   76   597  76  597  76

22  Жетібай-

    Жаңаөзен-

    Фетисово-

    Түркменстан

    шекарасы         237                       180   76   180  76  180  76

23  Астана-

    Ерейментау-

    Шідерті          252    120  48  120  48   225   89   225  89  225  89

24  Көкшетау-

    Рузаевка         196    156  80  156  80   175   89   175  89  175  89

25  Сарыөзек-Қорғас  246    137  56  125  51   103   42   103  42   87  35

26  Семей-Қайнар     284    143  50  143  50   175   62   175  62  175  62

27  Мерке-

    Бурылбайтал      273    114  42  114  42   152   56   152  56  114  42

28  Ақшатау-Ағадыр-

    қ/ж Қызылорда-

    Павлодар         195     96  49   96  49   147   75   147  75  147  75

29  Қостанай-

    Әулиекөл-Сұрған-

    Есіл-Жақсы       339    280  83  280  83   328   97   328  97  328  97

___________________________________________________________________________

    Жиыны:         16894  11278  67 12524 74 13456   80 13500  80 13095 78

                                                                         2001-2005 жылдарға арналған

                                      автожолдар саласын дамыту    

                                      Мемлекеттік бағдарламасына

                                              8-қосымша

        Қиыршық тасты - ұсақталған қиыршық тас төсемді халықаралық және

                 республикалық маңызы бар автомобиль жолдары

___________________________________________________________________________

         Жолдың атауы            !              Жол учаскесі

                                 !_________________________________________

                                 !   Басы   !   Соңы     !   Ұзақтығы

_________________________________!__________!____________!_________________

Самара-Шымкент                       1153       1227            74

Доссор-Бейнеу-Ақтау                                            280

Жетібай-Жаңаөзен-Фетисово-

Түркменстан шекарасы                  906        931            25

Астана-Қорғалжын                      127        143            16

Ақсай-Шонжа-Көлжат                                               3

Ақсу-Торғай                                                      2

Ақтөбе-Астрахань                      461        465             4

Ақтөбе-Орск                           134        135             1

Ақшатау-Ағадыр-Мемжол                  91         93             2

Қызылорда-Павлодар

Атырау-Орал                           228        231             3

Бейнеу-Ақжігіт-Түркменстан             17         63            46

шекарасы

Жезқазған-Петропавл                   152        307           155

                                      564        569             5

Самара-Шымкент                       1153       1227            74

Қарабұтақ-Қостанай                      0          4             4

                                      216        231            15

                                      231        249            18

Қандыағаш-Ембі-Шалқар-Сексеуілді                                88

Қарағанды-Аягөз-Бұғаз                 269        270             1

                                      272        320            48

                                      320        467           147

                                      787        854            67

Қызылорда-Павлодар                    127        216            89

                                      216        314            98

Павлодар-Успенка-РФ шекарасы                                    1,5

Көкпек-Түп-Жалаңаш-Саты-Құрметті                                 7

Семей-Қайнар                          268        284            16

Подстепное-Елек (0-3;3-72;72-144 км)                            12

Чапаево-Фурманово-Казталов             33        202           169

Қалқаман-Майқайың-Баянауыл            205        232            27

Баянауыл-Алексеевка-Теңдік-Қараашы                              18

Қатонқарағай-Өріл-Рахмановские Ключи                            50

Подстепное-Елек                       129        141            12

Жергілікті желіден қабылданған

басқа жолдар                                                   181

Жиыны:                                                      1758,5  

___________________________________________________________________________

             Топырақты үзік сілемдері бар халықаралық және республикалық

                       маңызы бар автомобиль жолдары

___________________________________________________________________________

       Жолдың атауы              !           Жер учаскесі

                                 !_________________________________________

                                 !  Басы    !   Соңы     !   Ұзақтығы

_________________________________!__________!____________!_________________

Доссор-Бейнеу-Жетібай-Ақтау                                    83

Ақтөбе-Астрахань                      465        471            6

Жезқазған-Петропавл                   569        595           26

Бейнеу-Ақжігіт-Түркменстан             63         83           20

шекарасы

Подстепное-Елек (0-3; 3-72;

72-144 км)                            141        144            3

Баянауыл-Алексеевка-Теңдік-

Қараашы                                                         3

Өскемен-Лениногор-РФ шекарасы                                  62

Жергілікті желіден қабылданған

жолдар                                                        107

Жиыны:                                                        310

___________________________________________________________________________

                                           2001-2005 жылдарға арналған

                                      автожолдар саласын дамыту    

                                      Мемлекеттік бағдарламасына

                                              9-қосымша

              ТМД Халықаралық автожолдарының тізбесі және олардың

                            техникалық сипаттамасы     

          Қазақстан Республикасы шекарасындағы негізгі бағыттар

___________________________________________________________________________

                   !                    Ұзақтығы, км

___________________!_______________________________________________________

N !   Облыстар    ! Жалпы  !Басқа бағыт.!Оның ішінде төсем түрлері бойынша

р/р!               !        !тар бойынша !_________________________________

   !               !        !есепке алын.!а/бет.!қара !ұсақ./ !қатты !топы.

   !               !        !баған       !      !     !қиыр.  !      !рақты

   !               !        !            !      !     !тасты  !      ! 

___!_______________!________!____________!______!_____!_______!______!_____

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

          таблицаның жалғасы

_______________________________

       Ұзақтығы, км            !

_______________________________!

        Санаттар бойынша       !

_______________________________!   

1  ! 2  ! 3  ! 4  ! 5  !санат.!

    !    !    !    !    !сыз   !

____!____!____!____!____!______!   

10  ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 !  15  !

_______________________________!

                                 Батыс-Шығыс бағыты

                            1. Негізгі жолдар

       1. Эстония шекарасы-Санкт-Петербург-Вологда-Пермь-Екатеринбург-Түмен-

        Омбы-Павлодар-Семей-Майқапшағай-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Павлодар         396         385       103   282     0      385    0

2.  Шығыс Қазақстан  734         720        59   661     0      720    0

     Жиыны:          1130        1105       162   943     0     1105    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

32    136   217    0   0    0   

19    296   405    0   0    0

51    432   622    0   0    0

________________________________

       2. Польша шекарасы-Брест-Минск-Смоленск-Мәскеу-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-

        Челябі-Қорған-Петропавл-Омбы-Новосибирск-Кемерово-Красноярск-     

                Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Хабаровск-Владивосток

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1   Солтүстік

     Қазақстан        190        190        190    0      0      190    0

___________________________________________________________________________

     _________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  3    175   12     0   0    0   

________________________________

    3. Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Орал-Ақтөбе-Қызылорда-Шымкент-   

                    Тараз-Бішкек-Торугарт-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Батыс   

     Қазақстан         391        391        96   295      0      391    0

2.  Ақтөбе            714        691       100   517     74      691    0

3.  Қызылорда         817        817        27   790      0      817    0

4.  Оңтүстік   

     Қазақстан         304        202        14   188      0      202    0

5.  Жамбыл

     (Қырғызстан

     шекарасына дейін) 261          0         0     0      0        0    0

     Жиыны:            2487       2101       237  1790     74     2101    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  3    69    130   189  0    0   

26     5    660    0   0    0

10    27    780    0   0    0

  3    17    182    0   0    0

  0     0      0    0   0    0

42   118   1752   189  0    0

_________________________________

             4. Польша шекарасы-Львов-Ровно-Житомир-Киев-Полтава-Харьков-

        Луганск-Волгоград-Астрахань-Атырау-Бейнеу-Нүкіс-Бұхара-Қаршы-

                          Термез-Ауғанстан шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Атырау            599        599       10    514     34     558   41

2.  Маңғыстау         189        189        0     33     67     100   89

     Жиыны:            788        788       10    547    101     658  130

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0    79    445   34   0    41  

  0     0     46   54   0    89

  0    79    491   88   0   130

________________________________    

     5. Словакия шекарасы-Ужгород-Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-

          Умань-Кировоград-Донецк-Ростов-на-Дону-Минеральные воды-        

         Махачкала-Баку-Түркменбашы-Ашғабат-Чарджоу-Бұхара-Самарқант-

      Жизак-Ташкент-Шымкент-Тараз-Бішкек-Алматы-Қорғас-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Оңтүстік  

     Қазақстан        213        213       177    36      0      213    0

2.  Жамбыл           327        327       127   200      0      327    0

3.  Алматы           507        493       274   219      0      493    0

     Жиыны:          1047       1033       578   455      0     1033    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

97    79    37     0   0    0   

12   315     0     0   0    0

87   251   155     0   0    0

196   645   192     0   0    0

________________________________    

          6. Екатеринбург-Челябі-Қостанай-Астана-Қарағанды-Алматы-Бішкек-

     Ош-Әндіжан-Қоқан-Ташкент-Душанбе-Нижний Пянж-Ауғанстан шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Қостанай         350        350       170   180      0      350    0

2.  Солтүстік

     Қазақстан        127        127         0   127      0      127    0

3.  Ақмола           492        492       317   171      4      492    0

4.  Қарағанды        645        645       121   524      0      645    0

5.  Алматы           369        252        46   206      0      252    0

6.  Жамбыл           289        211         0   211      0      211    0

     Жиыны:          2275       2081       659  1425     11     2085    9

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  3    83    264    0   0    0   

  0     0    127    0   0    0

20     8    464    0   0    0

67   158    420    0   0    0

  0   168     84    0   0    0

  0   211      0    0   0    0

100   639   1371   13  14   15

________________________________        

         7. Самара-Орал-Атырау

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Батыс

     Қазақстан        384        363        20    338     5      363    0

2.  Атырау           189        189        10    179     0      189    0

     Жиыны:           573        552        30    517     5      552    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  7     0    356    0   0    0   

  0    10    179    0   0    0

  7    10    535    0   0    0

________________________________        

          8. Петропавл-Есіл-Жезқазған-Қызылорда-Үшқұдық-Науаи

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Солтүстік 

     Қазақстан        359        359       235    124     0      359    0

2.  Ақмола           218        218         0    186     6      192   26

3.  Қостанай         125        125         9     63    53      125    0

4.  Қарағанды        463        456        26    233   197      456    0

5.  Қызылорда        430        412         0    120    89      209  203

     Жиыны:          1595       1570       270    726   345     1341  229

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

50    41    206   62   0    0   

  0     0    192    0   0   26

  0     0    125    0   0    0

15     0    441    0   0    0

  0     0    209    0   0  203

65    41   1173   62   0  229

________________________________        

          9. Георгиевка-Аягөз-Талдықорған-Сарыөзек-Алматы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Шығыс

     Қазақстан        343        343         0   343     0      343    0

2.  Алматы           608        608       310   298     0      608    0

     Жиыны:           951        951       310   641     0      951    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0    50    293    0   0    0   

170    89    349    0   0    0

170   139    642    0   0    0

________________________________        

          10. Петропавл-Астана

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Солтүстік

     Қазақстан        305        271       254    17      0      271    0

2.  Ақмола           192        192       192     0      0      192    0

     Жиыны:           497        463       446    17      0      463    0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  8     7   256     0   0    0   

  0     0   192     0   0    0

  8     7   448     0   0    0

________________________________        

          11. Бейнеу-Бекдаш-Түркменбашы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Маңғыстау         635        635       233   136     241     610   25

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     0    475   135  0    25  

________________________________        

          12. Жамбыл-Талас-Сусамыр

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Жамбыл            14       14          0     14      0      14     0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     0    14     0   0     0  

________________________________         

          13. Семей-Барнауыл-Жаңа Алтай

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Шығыс

     Қазақстан         113       113         19    94      0     113     0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0    19    94     0    0    0  

________________________________         

          14. Таскескен-Бақты-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Шығыс   

     Қазақстан         190       190          0    190     0     190     0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     0    190    0    0    0  

________________________________        

          15. Үшарал-Достық-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Алматы            184       184        174    10      0     184     0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0    10    174    0    0    0  

________________________________        

          16. Сарыөзек-Көктал-Қорғас-Қытай шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Алматы            232       178          0    178     0     178     0

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     0    178    0    0    0  

________________________________        

          17. Алматы-Ұзынағаш-Хемин-Қырғызстан шекарасы

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Алматы             95        42          3     21     0      24    18

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     3     21   0    0    18

________________________________       

          18. Балықшы-Шолпан-Ата-Түп-Кеген-Көкпек

___________________________________________________________________________

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

1.  Алматы           115       115         10    105     0      115    0

     Барлығы:       13108     12301       3326   7803   770    11899  402

___________________________________________________________________________

_________________________________    

10  ! 11  ! 12  ! 13 ! 14 ! 15 !

________________________________!                   

  0     10   105    0    0    0 !

632   2316  8477  474    0  402 !

________________________________!

О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы

Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 730. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      В соответствии с подпунктом 8) статьи 44 K951000_ Конституции Республики Казахстан, в целях дальнейшего развития автодорожной отрасли Республики Казахстан постановляю:
      1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 годы (далее - Программа).
      2. Правительству Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Программы.
      3. Контроль и координацию по обеспечению выполнения Программы возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

     Президент
     Республики Казахстан

                                     Утверждена Указом
                                     Президента Республики
                                     Казахстан
                                     от 28 ноября 2001 года N 730

            Государственная программа развития автодорожной
             отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 гг.     


                              1. Паспорт Программы <*>
 

            Сноска. В раздел 1 внесены изменения - Указом Президента РК от 3 декабря 2004 г. N 1482 .

Наименование            Государственная программа развития автодорожной

                        отрасли Республики Казахстан на 2001-2005 гг.

Основание для           Постановление Правительства Республики Казахстан от

разработки              29 мая 2001 года N 726  P010726_   "О Концепции

развития                автодорожной отрасли Республики Казахстан на      

                        2001-2008 годы"

Основной                Министерство транспорта и коммуникаций Республики

разработчик             Казахстан

Цель                    Определение приоритетов государственной политики

                        развития автодорожной отрасли на период до 2005   

                        года

Задачи                  Определение основных маршрутов и объемов работ по

                        модернизации автомобильных дорог общего           

                        пользования международного и республиканского     

                        значения (далее - автодороги международного и     

                        республиканского значения);

                        совершенствование систем управления и             

                        финансирования автомобильных дорог и повышение    

                        эффективности использования выделяемых ресурсов;  

                        выполнение комплекса мероприятий по внедрению     

                        прогрессивных технологий, повышению качества      

                        дорожных работ, безопасности движения, уровня     

                        придорожного автосервиса, охране окружающей среды;

                        совершенствование нормативной правовой базы

                        функционирования автодорожной отрасли

Основные                Реабилитация разрушенных участков дорог на

направления             грузонапряженных направлениях, реконструкция

реализации              аварийных мостов, строительство отдельных участков

Программы               дорог на транзитных направлениях;

                        увеличение объемов работ по предупредительному    

                        текущему ремонту дорог, а также летне-зимнему     

                        содержанию;

                        координация развития сети автомобильных дорог     

                        общего пользования с местными исполнительными     

                        органами;

                        более эффективное расходование средств на основе

                        повышения уровня диагностики состояния дорог,

                        совершенствования ценообразования, конкурсного    

                        размещения заказов на дорожные работы;

                        внедрение прогрессивных технологий, материалов и  

                        механизмов при строительстве, ремонте и содержании

                        автомобильных дорог;

                        совершенствование системы контроля качества

                        ремонтно-строительных работ;

                        развитие придорожного автосервиса, повышение      

                        безопасности движения, охрана окружающей среды;

                        совершенствование в соответствии с мировой        

                        практикой нормативной правовой базы               

                        функционирования автодорожной отрасли республики

Источники и объемы      Средства республиканского бюджета. Сумма расходов

финансирования          на автодороги международного и республиканского

                        значения составит в 2001-2005 годах - 234 952,9

                        миллиона тенге, или 1 631,1 миллиона долларов США

Ожидаемые               Выполнение Программы позволит:

результаты              1) выполнить строительство, реабилитацию и ремонт 

                        16 487 километров автодорог международного и      

                        республиканского значения, тем самым восстановить 

                        все участки дорог с разрушенными покрытиями и

                        улучшить технико-эксплуатационное состояние 70%

                        автодорог международного и республиканского

                        значения;

                        2) увеличить число рабочих мест на дорожных       

                        работах до 32-35 тысяч человек. При этом возрастет

                        занятость на предприятиях других отраслей,        

                        поставляющих свою продукцию и услуги для дорожных 

                        работ (стройматериалы, дорожные знаки, услуги    

                        автотранспорта, проектные работы и т.д.);

                        3) подготовить нормативные правовые документы,

                        определяющие основные принципы деятельности

                        автодорожной отрасли в современных условиях с

                        максимальным их приближением к мировой практике;

                        4) снизить на 10-20% транспортную составляющую в

                        себестоимости продукции, что будет способствовать

                        повышению экспортного потенциала отечественных

                        товаропроизводителей;

                        5) повысить качественный уровень услуг            

                        автодорожного комплекса;

                        6) увеличить транзитный потенциал и               

                        конкурентоспособность международных маршрутов,    

                        проходящих по территории республики;

                        7) содействовать ускоренному освоению экономически

                        перспективных территорий;

                        8) уменьшить выброс вредных веществ, связанный с

                        работой автомобильного транспорта;

                        9) повысить мобилизационную готовность            

                        автомобильных дорог.

                              2. Введение
 

        Программа разработана в соответствии с P010726_ Концепцией развития автодорожной отрасли Республики Казахстан на 2001-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2001 года N 726, а также с учетом приоритетов, определенных K972030_ Стратегией развития Республики Казахстан на период до 2030 года, в области автомобильных дорог.
      На этапе 2001-2005 годов Программой предусматриваются кардинальные меры по восстановлению технического состояния грузонапряженных участков автомобильных дорог международного и республиканского значения и реконструкция аварийных мостов. Уровень предстоящих задач, таких, как увеличение объемов бюджетного финансирования и совершенствование нормативной, правовой и финансовой базы автодорожной отрасли, требует непосредственного участия государства.
      В целом многогранность проблемы, многочисленность предшествующих преобразований в отрасли (не всегда с положительными результатами) свидетельствуют о необходимости последовательной государственной политики развития автомобильных дорог в Республике Казахстан.

                  3. Анализ современного состояния проблемы

                  Автомобильные дороги в экономике республики

       Автомобильные дороги - один из важных элементов транспортно-коммуникационного комплекса Казахстана, эффективное функционирование и устойчивое развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к подъему экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.
      При сравнительно низкой плотности железных дорог и водных путей автомобильные дороги в Казахстане являются преобладающим, а для многих регионов и единственным средством сообщения, благодаря которому поступают товары, строительные и агропромышленные грузы, вывозится продукция, осуществляются пассажирские перевозки.
      В рыночных условиях особо важными становятся факторы ускорения доставки грузов и их сохранность. В связи с этим грузоотправители, особенно в частном секторе, стали переориентироваться на автомобильный транспорт не только в зоне близких расстояний (до 300 километров), но и при дальних расстояниях (1500-2000 километров).
      С развитием промышленного и сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса увеличиваются межобластные перевозки, а также связи с сопредельными государствами.
      Географическое положение Казахстана в центре Евроазиатского континента создает благоприятные предпосылки для использования транспортных магистралей формирующихся трансконтинентальных маршрутов в сообщениях Азия - Европа, большинство из которых включают в себя участки казахстанской автодорожной сети.
      По оценкам международных аналитических центров, транзитные потоки в направлениях Юго-Восточная и Восточная Азия - Европа оцениваются в 330-400 миллиардов долларов США. При этом предполагается, что до 20% транзитных потоков должно проходить через территории Российской Федерации и Казахстана по железнодорожным и автодорожным маршрутам. Сборы за транзитные перевозки - это прямые доходы бюджета.
      Задачи развития экономики требуют построения и модернизации мощной транспортно-коммуникационной сети. В этом плане предстоит: проложить новые транспортные маршруты с выходом на международные рынки; модернизировать транспортные магистрали; активнее внедрять схемы транзитных маршрутов в направлениях Запад - Восток и Север - Юг; опережающими темпами улучшать инфраструктуру Каспия; провести реконструкцию автодороги Алматы - Астана.
      На конец 2000 года парк автотранспортных средств в республике составил 1,3 миллиона единиц. Количество легкового автотранспорта достигло 68 автомобилей на 1000 человек населения и продолжает возрастать.
      Вместе с тем из-за низкого технического уровня автомобильных дорог, аварийности отдельных мостов, перегрузки дорог на подходах к городам не реализуются скоростные возможности автомобилей, расходуется в 1,3-1,5 раза больше горючего, затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава повышены в 2,5-3,4 раза, срок службы автомобилей сокращается на 20-30%.
      Все это увеличивает транспортную составляющую в стоимости товаров, работ и услуг для предприятий и населения.
      Велики непроизводственные затраты и во внетранспортной сфере, особенно в агропромышленном секторе, из-за порчи и потери при транспортировке продукции (5-7% от массы картофеля, овощей, свеклы, молока, живого веса скота), а также уничтожения и запыленности посевов автомобилями, движущимися вдоль разбитых дорог.
      К началу 2000 года в Казахстане функционировало около 75 тыс. ориентированных на рынок сельскохозяйственных структур, из которых 98% основаны на частной собственности и эффективность их деятельности снижается в результате бездорожья.
      В целом экономический ущерб от неудовлетворительного состояния дорог оценивается экспертами в 83 миллиарда тенге в ценах 1997 года ("Белая книга автомобильных дорог Казахстана", 1997 год).
      Помимо экономических потерь ухудшение состояния дорог имеет социальные последствия. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах общего пользования погибает более 900 человек и 3 600 получают ранения. Из отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих благоустроенных дорог, идет отток молодежи, и связанная с этим урбанизация порождает комплекс проблем.
      Плохое состояние дорог увеличивает выброс вредных веществ в атмосферу, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
      В предшествующие два года в связи с оживлением производства наблюдалось увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах республики. Согласно индикативному плану экономического развития Казахстана на 2001-2005 годы, намечается рост экономики на 45,6%. Как показывает практика, 1% прироста производства вызывает прирост объемов перевозок на 1,5-1,7%, что связано с повторностью перевозок сырья и продукции в обрабатывающих отраслях, строительном и аграрно-промышленном комплексах.
      Развитие производительных сил и увеличение автотранспортного парка республики определяют необходимость адекватного развития сети автомобильных дорог. Объективными предпосылками для этого служат:
      1) рост валового внутреннего продукта в связи с ростом объемов обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства;
      2) увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок;
      3) рост автомобильного парка организаций и населения;
      4) потенциальные возможности наращивания транзитных перевозок.

                   Характеристика состояния дорог

      Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тысяч километров. Из них 85,6 тысячи километров - дороги общего пользования и 42,4 тысячи километров - хозяйственные дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам, другим производствам, выполняющие роль технологических дорог.
      Автомобильные дороги общего пользования по своему значению подразделяются на дороги международного значения протяженностью 12301 километр, республиканского значения - протяженностью 10710 километров, дороги местного значения протяженностью 62636 километров.
      Несмотря на то, что автодороги международного и республиканского значения составляют 27% от дорог общего пользования, на них приходится свыше 50% автотранспортных перевозок.
      По своей конфигурации и протяженности сеть дорог общего пользования в республике в основном сформирована. Для ее дополнения необходимо построить некоторые связующие участки на дорогах с сопредельными государствами (Бейнеу - Акжигит - Нукус, Кызылорда - Учкудук - Бухара, Актау - Бекдаш - Туркменбаши, Узунагаш - Быстровка (Кемин), а также ряд выходов в Россию).
      Техническое состояние автомобильных дорог приведено в приложении 2 (таблица 1). Большая часть дорог общего пользования имеет асфальтобетонное и черногравийное покрытие - 65%, гравийно-щебеночных дорог - 29,3%, без покрытия, то есть в грунтовом состоянии сегодня 5,3% от всей сети.
      Уровень автодорог международного и республиканского значения несколько выше среднего: здесь 91% протяженности имеют черные покрытия, 7,7% - гравийные покрытия, и на 1,3% - грунтовые разрывы. Большая часть автодорог международного и республиканского значения (86%) относится к II - III техническим категориям и имеет две полосы движения с шириной проезжей части 7-8 метров. Дороги I-ой технической категории (4 полосы движения) составляют 685 километров (3,3%) - это, в основном, подходы к областным центрам и крупным населенным пунктам.
      Достаточно большая протяженность дорог общего пользования (25087 километров) имеет переходный тип покрытия (гравийный и щебеночный), в том числе 1759 километров на автодорогах международного и республиканского значения. Без покрытия (в грунтовом состоянии) находится 4580 километров дорог, в том числе 310 километров - в сети автодорог международного и республиканского значения (приложения 3 и 8). Указанные участки дорог не отвечают требованиям ни по скорости движения, ни по осевым нагрузкам и не обеспечивают безопасность дорожного движения.
      В территориальном разрезе имеет место неравномерное распределение автомобильных дорог по регионам республики. Так, в стратегически перспективном регионе Западного Казахстана (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области) протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 20% от протяженности дорог страны. При этом в грунтовом состоянии находится 13% дорог региона, что в 2,6 раза ниже среднего показателя.
      Главная техническая проблема отрасли - прогрессирующая потеря несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в Казахстане (86%) была запроектирована и построена в 60-80 годах по нормативным требованиям того периода, когда нагрузка на ось автомобиля устанавливалась не свыше 6 тонн. Сегодня нагрузка, при которой не берется оплата за проезд, доведена до 10 тонн на ось. Однако по транзитным маршрутам республики движется транспорт, который превышает эту нагрузку, а предусмотренная оплата за превышение не компенсирует наносимого дорогам ущерба.
      В связи с этим одной из первостепенных задач является установление в республике предельно допустимых весовых параметров для пропуска автотранспортных средств с учетом технических возможностей автомобильных дорог и мостов. Это позволит остановить дальнейшее разрушение дорог.
      К началу 2001 года (технический осмотр дорог осенью 2000 года) 5348 километров, или 23% покрытий на автодорогах международного и республиканского значения, имеют опасные дефекты и находятся в стадии разрушения (приложение 5).
      По сравнению с 1993 годом количество опасных для движения участков увеличилось более чем в 6 раз, что также свидетельствует об ухудшении общего эксплуатационного уровня дорог. В целом в сети автодорог международного и республиканского значения из обследованных участков лишь 20% можно отнести к прочным и ровным (приложение 7). Это в 2,5-3 раза хуже соответствующих показателей на федеральных дорогах России.

                         Мостовое хозяйство

      На дорогах общего пользования имеется 3099 мостов и путепроводов общей длиной 117,6 тысячи погонных метров (приложение 2 таблица 2), из них 95% металлические и железобетонные, 5% деревянные. Наибольшее количество мостов в Алматинской (6 мостов на 100 километров дорог), Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областях.
      Из обследованных 947 мостов на автодорогах международного и республиканского значения 224 моста (22%) находятся в неудовлетворительном состоянии, их надежность обеспечена только на 80%. 65 мостов работают в аварийном режиме с рабочей грузоподъемностью 50 и менее процентов от проектной и требуют соблюдения особых условий пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, превышающих допустимые нагрузки и габариты (приложение 6). Состояние мостов отражено в приложении 2 (таблица 3). Как правило, мосты, находящиеся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, построены в период 1957-1965 годов по нормативным требованиям того периода и исчерпали свой ресурс.
      Более 30% общего количества мостов не соответствуют требованиям по габаритам проезжей части, что ухудшает условия безопасности проезда.
      В целом прослеживается тенденция, когда под воздействием нагрузок и при отсутствии своевременного ремонта из неудовлетворительного в предаварийное состояние ежегодно переходят 10-15 мостов на автодорогах международного и республиканского значения. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения (далее - автодороги местного значения) 79 мостов отнесены к аварийным и 510 мостов не соответствуют габаритам.

                           Международные маршруты

      В предшествующий период в республике по исторически сложившимся маршрутам сформировался транзитный потенциал, основу которого составляет ряд транспортных направлений, обеспечивающих перевозки в межгосударственном сообщении. При этом для Казахстана решаются две важные стратегические задачи:
      1) выход республики как внутриконтинентального государства к морским портам;
      2) транзитный пропуск автотранспорта по трем основным направлениям:
      - Россия, страны Европы, Балтии;
      - Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии;
      - республики Средней Азии, Закавказья, Иран, Турция.
      Соответствующие участки казахстанских автодорог на этих направлениях вошли составной частью: в Азиатские шоссейные дороги (проект АЛТИД), формируемые странами Организации экономического сотрудничества под эгидой ЭСКАТО; в проект ТРАСЕКА (Европейский Союз), а также в сеть международных автомобильных дорог стран-участниц СНГ (приложение 2 таблица 4), перечень которых утвержден межправительственным соглашением (протокол от 11 сентября 1998 года).
      Таким образом, сеть автомобильных дорог Казахстана интегрирована в Европейскую и Азиатскую субрегиональные системы автомобильных дорог с выходом на многие государства, крупнейшие порты, транспортные узлы и терминалы.
      Общая протяженность данных дорог в Казахстане составляет 12,3 тысячи километров (приложение 9).
      Транзитные маршруты Казахстана в большинстве своем не отвечают требованиям, предъявляемым к магистральным дорогам (отсутствие разделительной и переходно-скоростной полос, малое количество транспортных развязок в разных уровнях, недостаточная обеспеченность барьерными ограждениями, дорожной разметкой, освещением, объектами дорожного сервиса). Их техническое состояние приведено в приложении 2 (таблица 5).
      Первую техническую категорию имеют только 5% протяженности дорог, остальная часть (87%) - это дороги II и III категорий, причем в грунтовом состоянии находится еще около 402 километров участков дорог и 770 километров имеют гравийно-щебеночное покрытие.
      В настоящее время и на среднесрочную перспективу международные перевозки осуществляются по шести основным маршрутам:
      1) Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос;
      2) Шымкент - Кызылорда - Актюбинск - Уральск - Самара;
      3) Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск;
      4) Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана;
      5) Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапчагай;
      6) Астана - Костанай - Челябинск - Екатеринбург.
      Транзитные перевозки происходят преимущественно между республиками Средней Азии, Россией, Китаем.
      Протяженность шести указанных выше основных маршрутов составляет 8,3 тысячи километров, или 67% от общей длины транзитных коридоров. На большей части протяженности (94%) имеется асфальтобетонное и черногравийное покрытие, грунтовые разрывы только на одном маршруте (четвертом). Однако технико-эксплуатационные характеристики (ровность и прочность) неудовлетворительны на большей части маршрутов, что видно из приложения 2 (таблица 6).
      Из 443 мостов на шести маршрутах 38 мостов (4906 погонных метров) находится в аварийном и предаварийном состоянии с особым режимом пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, превышающих допустимые нагрузки и габариты, в том числе мосты через реки Талас, Асса, Бадам, Илек, Иргиз, Урал.
      Крайне низок уровень объектов придорожной инфраструктуры (станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания и отдыха), что не способствует созданию нормального режима труда и отдыха перевозчикам, пассажирам и автотуристам. Не гарантирована также заправка автотранспортных средств качественным топливом.
      В итоге даже более короткое расстояние казахстанского маршрута не является определяющим фактором в выборе иностранным автоперевозчиком маршрута следования.
      Дальнейшее откладывание решения проблем транзитных маршрутов чревато потерями транзитного потенциала республики.
      В настоящее время все сопредельные государства уделяют большое внимание развитию своих транзитных маршрутов.
      В России реконструируется автодорога Курган - Ишим - Омск с выходом через Монголию на Китай. Это альтернатива участку Курган - Петропавловск - Омск.
      В Узбекистане начато строительство автодороги Ташкент - Андижан - Ош с выходом через Киргизию на Китай (Кашгар). Рассматривается реконструкция направления Ташкент - Бухара через Туркменистан с выходом на Каспийское море.
      В Туркменистане реализуется дорожный проект на направлении Туркменабад (бывший Чарджоу) - Ашгабад - морской порт Туркменбаши.
      Реализация указанных проектов позволит международным перевозчикам осуществлять выбор маршрутов на наиболее выгодных для себя условиях.

                         Финансирование дорожных работ

      Ухудшение технического состояния дорог республики, которое до 2000 года имело устойчивую тенденцию, связано с нестабильным финансированием дорожной отрасли. Если в 1992 году затраты на автодороги международного и республиканского значения составляли 798,1 миллиона долларов США, то в 1999 году они понизились до 41 миллиона долларов (приложение 1 рисунок N 1).
      Ежегодно ремонтируется около 10-25% протяженности дорог, требующих ремонта в соответствии с существующими нормативами. На 1 километр дорожной сети в Казахстане в 1994-2000 годах расходовалось не более 1,6 тысячи долларов США. В России, Беларуси, Узбекистане этот показатель в 2-4 раза выше.
      В развитых западных государствах затраты на ремонт и содержание одного километра автомобильных дорог составляют: во Франции - 16 тысяч долларов США, Германии - 27,2 тысячи долларов США, в США - 17,6 тысячи долларов США.
      В результате сокращения финансирования отрасли и объемов ремонтных работ увеличилась протяженность дорог с дефектами покрытия (ямы, выбоины, трещины, колея) (приложение 1 рисунок N 2).
      Дорожный фонд, существовавший в республике в 1992-1998 годах, позволил обеспечить определенное выживание отрасли в период спада экономики, привлекая в последние годы (1996-1998 годы) средства, эквивалентные 100-130 миллионам долларов США. Существенным шагом реформирования Дорожного фонда и приближения его к условиям работы в рыночной экономике было принятие решения об отчислениях с 1 июля 1998 года в Дорожный фонд сборов с производимого и импортируемого бензина и дизельного топлива в размере 4000 тенге с одной тонны бензина и 3490 тенге с одной тонны дизельного топлива ( P980623_ постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 1998 года N 623). Введение данных источников подтверждено опытом многих государств, где они составляют от 40 до 80 процентов в общем объеме финансирования дорожных работ.
      С 1999 года Дорожный фонд упразднен и финансирование дорожных работ осуществляется из бюджета.
      В 2000 году финансирование дорожных работ увеличилось. Республиканским бюджетом выделено 13,9 миллиарда тенге. В 2001 году планируется направить на автомобильные дороги 24,5 миллиарда тенге, что значительно больше, чем в предшествующие годы. Однако даже сохранение на ближайшие пять лет такого уровня финансирования будет недостаточно для восстановления сети автодорог международного и республиканского значения и обеспечения текущих расходов по ее содержанию.

                        4. Цель и задачи Программы

      Намечаемое развитие автодорожной отрасли на среднесрочную перспективу 2001-2005 годов является составной частью создания эффективной сети автомобильных дорог, интегрированной в международные транспортные коммуникации, доступной всем субъектам экономики и общества, обеспечивающей перевозки грузов и пассажиров с наименьшими затратами и соответствующим комплексом сервисных услуг.
      Целью Программы на 2001-2005 годы является определение приоритетов государственной политики развития автодорожной отрасли на 2001-2005 годы.
      Задачами данного периода определены:
      1) определение основных маршрутов и объемов работ по модернизации сети автодорог международного и республиканского значения;
      2) совершенствование системы финансирования и управления автомобильными дорогами, повышение эффективности использования выделяемых ресурсов;
      3) выполнение комплекса мероприятий по внедрению прогрессивных технологий, повышению качества дорожных работ, безопасности движения, уровня придорожного автосервиса, охране окружающей среды;
      4) совершенствование нормативной правовой базы функционирования автодорожной отрасли.

                   5. Основные направления и механизм
                            реализации Программы

        Приоритетные направления и объемы работ по модернизации сети                   автодорог международного и республиканского значения     

      Приоритетными направлениями, на которых необходимо обеспечить концентрацию имеющихся ресурсов, определены:
      1) завершение строительства и реабилитации объектов, начатых в предшествующий период;
      2) реконструкция и капитальный ремонт разрушенных участков на грузонапряженных направлениях, обеспечивающих межобластные и межрегиональные транспортные связи;
      3) реконструкция аварийных мостов;
      4) строительство отдельных участков дорог на перспективных и транзитных направлениях;
      5) увеличение объемов работ по предупредительному профилактическому ремонту, а также зимнему содержанию автомобильных дорог.
      По материалам ежегодного технического обследования автомобильных дорог и по приборной оценке показателей прочности дорожных покрытий и выполненных технико-экономических обоснований определены участки дорожной сети, требующие реконструкции и ремонта.
      В 2001-2005 годы на шести основных грузонапряженных магистралях намечается выполнить реабилитацию, строительство и реконструкцию 3 801 километра, в том числе: строительство новых участков дорог - 100 километров, реабилитация - 1 255 километров, реконструкция - 2 446 километров, включая перевод из гравийного в черногравийное покрытие - 396 километров. Объемы данных работ в разрезе маршрутов приведены в приложении 2 (таблица 7).
      На других автодорогах международного и республиканского значения планируется: реабилитация 502 километров, капитальный ремонт 405 километров покрытий, средний ремонт 7429 километров, строительство дорог Кызыласкер - Кировский (54 километра), Лениногорск - граница России (62 километра), Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана (31 километр), реконструкция дорог Ушарал - Достык (184 километра), и реконструкция участка дороги Кызылорда - Жезказган (187 километров). Указанные объемы приведены в приложении 2 (таблица 8).
      Намечается выполнить реконструкцию 65 мостов, завершить строительство мостового перехода через реку Урал в городе Уральск, построить мост через реку Сырдарья в районе города Кызылорда и мост через реку Кигач на автодороге Астрахань - Атырау.
      Приоритетное значение придается развитию автомобильных дорог Западного Казахстана. Намечается реконструировать участки автодорог на направлениях Атырау-Уральск, Уральск-Актюбинск, Актюбинск-Карабутак-граница Костанайской области, Карабутак-Иргиз-граница Кызылординской области, Атырау-Актау, а также автодорожные выходы на сопредельные территории Российской Федерации (Уральск-Самара и Атырау-Астрахань), Узбекистана (Бейнеу-Актау) и Туркменистана (Актау-Туркменбаши). Будут реконструированы все аварийные мосты на дорогах международного и республиканского значения Западного Казахстана (27 мостов).
      В целом необходимые затраты на дорожные работы в сети автодорог международного и республиканского значения составляют на 2001-2005 годы - 254,9 миллиарда тенге, или 1580,1 миллиона долларов США.
      В плане 2001 года по республиканским бюджетным программам предусмотрено 24,5 миллиарда тенге (166,7 миллиона долларов). На оставшийся период (2002-2005 годы) необходимо направлять на дорожные работы в среднем в год 57,6 миллиарда тенге, или 353,3 миллиона долларов США.
      В результате намеченных мероприятий будут выполнены следующие объемы работ: реабилитация 1757 километров; строительство и реконструкция 3064 километров; капитальный и средний ремонт 11 312 километров (приложение 2 таблица 9); реконструировано 65 мостов; построено 259 километров новых дорог.
      Всего будет улучшено техническое состояние 16 133 километров автодорог международного и республиканского значения.
      Указанные объемы ремонта дорог составляют 65-70% от необходимых по межремонтным срокам службы дорожных покрытий. Эти работы являются первоочередными для восстановления технико-эксплуатационных показателей основных грузонапряженных и перспективных направлений сети автодорог международного и республиканского значения.

           Совершенствование системы финансирования и управления
             автомобильными дорогами, повышение эффективности
                    использования выделяемых ресурсов

      В 2001-2003 годах предстоит доработать и ввести в действие систему диагностики и прогнозирования транспортно-эксплуатационного состояния дорог, позволяющую на основе банка данных о технико-эксплуатационном состоянии автодорог международного и республиканского значения и мостов планировать и рационально распределять имеющиеся ресурсы по регионам и маршрутам на строительство, ремонт и содержание дорог.
      Координация дорожной политики Министерством транспорта и коммуникаций с местными исполнительными органами по управлению автомобильными дорогами позволит более эффективно решать задачи по функционированию сети дорог общего пользования в республике.
      Это взаимодействие будет осуществляться путем:
      1) участия в совместной разработке региональных программ развития автомобильных дорог;
      2) разработки нормативной и правовой базы дорожного хозяйства;
      3) координации решений о строительстве (реконструкции) автодорог местного значения;
      4) разработки и реализации совместных мероприятий по повышению квалификации специалистов дорожного профиля, занятых ремонтом и содержанием дорог;
      5) оказания содействия регионам в вопросах обследования автодорог местного значения и мостов, формирования банка данных, внедрения новых технологий ремонта и содержания дорог, экологической безопасности, осуществления технического контроля.
      В целях повышения эффективности использования ресурсов намечается:
      1) переработать нормы и расценки на строительство, ремонт и содержание дорог с учетом внедрения новой техники и передовых технологий, снижающих стоимость дорожных работ;
      2) осуществлять размещение заказов на проектирование, строительство, капитальный и средний ремонт дорог только на конкурсной основе, что обеспечивает равный доступ к рынку дорожных работ предприятий, независимо от форм собственности, с возможностью отбора наиболее квалифицированных исполнителей;
      3) ужесточить механизм проверки целевого и эффективного использования средств и государственного имущества в автодорожной отрасли.
      Дальнейшее реформирование автодорожной отрасли применительно к рыночным условиям требует совершенствования финансовой базы развития автомобильных дорог.
      В этом плане в 2002-2003 годах с участием международных экспертов будут разработаны предложения по совершенствованию в соответствии с мировой практикой системы финансирования автомобильных дорог для рассмотрения в центральных исполнительных органах и Правительстве Республики.
      При этом предполагается рассмотреть возможность привлечения средств банковских, страховых, других финансовых институтов, выпуска ценных бумаг для целей строительства, реконструкции автомобильных дорог, а также создания ряда платных дорожных объектов.
      В качестве платных объектов могут рассматриваться существующие либо находящиеся в незавершенном строительстве автомобильные дороги, мосты и путепроводы, а также новые аналогичные объекты строительства. Создание платных дорог, мостов, путепроводов возможно при наличии бесплатного альтернативного проезда в данном направлении.
      Размер платы за проезд должен учитывать создание комфорта во время поездки и выгоду, получаемую пользователями за счет увеличения скорости, снижения себестоимости перевозок, сокращения времени пребывания в пути и расхода горючего, а также снижения риска дорожно-транспортных происшествий.
      Для создания и эксплуатации платных дорожных объектов должна быть подготовлена соответствующая правовая и нормативная база.

                        Прогрессивные технологии

      При строительстве и ремонте дорог и мостов упор будет делаться на внедрение новых конструкций и технологий, увеличивающих сроки службы сооружений и обеспечивающих снижение энергоемкости и материалоемкости. Это технологии и оборудование по восстановлению изношенных дорожных одежд, выравниванию покрытий методом холодного фрезерования и повторного использования материалов дорожного покрытия.
      Важным направлением станет повышение качества дорожно-строительных материалов. В первую очередь, это использование эмульсионно-минеральных материалов на основе катионактивных эмульсий, обеспечивающих высокое качество асфальтобетона и продление строительного сезона. На основе научных разработок планируется усовершенствовать требования стандартов, предъявляемые к асфальтобетону и нефтебитуму, с учетом их конкретизации применительно к природно-климатическим условиям различных регионов Казахстана.
      Необходимость этого подтвердила практика эксплуатации отдельных участков дорог, где на асфальтобетонных покрытиях после 1-2 лет эксплуатации образовались трещины.
      В строительстве, ремонте и содержании дорог найдут применение местные материалы и отходы промышленного производства, что наряду со снижением стоимости дорожных работ способствует решению проблемы утилизации отходов и оздоровления окружающей среды.
      Эти и другие важные направления научно-технического прогресса намечается разрабатывать и внедрять в соответствии с годовыми планами научно-исследовательских работ и внедрения прогрессивных материалов, механизмов и технологий.
      Обновление парка дорожной техники предусматривается проводить с учетом:
      1) уменьшения номенклатуры и унификации парка за счет применения комплексных дорожных машин на базе автомобиля и пневмоколесных тягачей;
      2) широкого использования сменного навесного оборудования, а также установки на традиционные машины дополнительных рабочих органов;
      3) повышения мобильности за счет использования машин на пневмоколесном ходу.
      Все это позволит на новом качественном уровне выполнять работы по ремонту и летне-зимнему содержанию автомобильных дорог.

                      Повышение качества дорожных работ

      Повышение качества строительных и ремонтных работ является одним из приоритетных направлений проводимой технической политики в автодорожной отрасли. Центральным звеном в этом направлении является создание комплексной системы управления качеством работ, базирующейся на технических нормативах, прогрессивных нормах и правилах с организацией контроля на всех стадиях от проектирования до строительства и эксплуатации.
      Основными элементами этой системы являются:
      1) инженерная подготовка строительства, разработка оптимальных регламентов производственных процессов в строгом соответствии с действующими нормативными требованиями;
      2) включение в договоры подряда условий приемки выполненных работ с гарантийными обязательствами и другими нормами ответственности за качество строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог;
      3) применение эффективных технологий с широким использованием передового отечественного и зарубежного опыта, обеспечивающих высокое качество, эксплуатационную надежность и долговечность дорожных конструкций;
      4) применение прогрессивных материалов, в том числе новых видов поверхностно-активных веществ, модификаторов дорожного битума, позволяющих улучшить качество дорожных вяжущих и разметочных материалов, асфальтобетона и дорожных мастик;
      5) расширение ассортимента минеральных материалов, используемых для дорожного бетона и других конструктивных слоев дорожного покрытия;
      6) совершенствование комплексной многоступенчатой системы надзора за качеством работ со стороны заказчика (технический надзор), проектной организации (авторский надзор), независимых инжиниринговых организаций (инженерное сопровождение крупных объектов);
      7) восстановление системы активного и жесткого производственного контроля качества выполняемых работ (входного, операционного, приемочного);
      8) завершение в 2003 году организации и укомплектования в каждой области в составе службы заказчика специализированных лабораторий с оснащением их необходимыми приборами и оборудованием, включая приборы экспресс-контроля качества земляного полотна, дорожной "одежды", мостовых сооружений.

                  Повышение безопасности дорожного движения

      Одной из главных задач автодорожной отрасли является снижение аварийности на автомобильных дорогах. Конкретные объемы работ намечается осуществлять в пределах общих средств, выделяемых на ремонт и содержание дорог, имея в виду:
      1) улучшение инженерного обустройства на дорогах, в том числе установка бокового барьерного ограждения и ограждений, разделяющих встречные транспортные потоки;
      2) ликвидацию очагов аварийности;
      3) улучшение информации для участников движения;
      4) устройство разметки на напряженных участках дорог;
      5) повышение уровня квалификации специалистов служб безопасности движения в дорожно-эксплуатационных организациях;
      6) более широкое распространение системы оповещения метеоусловий;
      7) проведение экспертизы проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог с позиций безопасности дорожного движения;
      8) улучшение качества зимнего содержания дорог.
      На основе анализа причин аварийности на дорогах за предыдущий год намечается ежегодно утверждать в разрезе областных управлений дорог и основных автодорожных маршрутов план работ по повышению уровня безопасности движения.

                            Развитие автосервиса

      Реконструкция и ремонт автомобильных дорог сопровождается повышением уровня сервисного обслуживания с созданием необходимых условий для безопасного движения, улучшения условий работы и отдыха пользователей дорог и развития автотуризма.
      В соответствии с действующей системой финансирования отрасли и государственной политикой по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса выделены две группы объектов дорожного сервиса, строительство и финансирование которых должно осуществляться из разных источников с соответствующим организационно-правовым подходом.
      Первая группа объектов - это объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги. К ним относятся: аварийно-вызывная связь, площадки кратковременной стоянки автомобилей, водоисточники, автобусные остановки, автопавильоны. Строительство этих объектов осуществляется за счет общих средств, предусматриваемых на дорожные работы.
      Вторая группа объектов - это платные объекты сервиса (мотели, кемпинги, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания, терминалы и т.п.).
      Становление и расширение этих предприятий определяется спросом и предложением на данный вид услуг с благоприятным климатом регулирования со стороны государства.
      В настоящее время развитие данной сферы не носит системного характера. В этом плане необходимо:
      1) выполнить обследование основных автодорожных маршрутов на предмет соответствия существующих объектов придорожного сервиса условиям безопасности движения и эстетического оформления;
      2) с участием местных исполнительных органов наметить потенциально активные места расположения объектов и по мере их освоения оказать содействие в подготовке типовых проектных решений, отводе земли, возможности совмещения с территорией и коммуникациями линейных зданий дорожных участков и пунктов, а также в решении других вопросов активного формирования объектов сервиса.

                     Повышение экологической безопасности

      Автомобильные дороги, транспорт, движущийся по ним, оказывают негативное влияние на окружающую природную среду. Ряд дорог на подходах к крупным населенным пунктам перегружен движением. В результате из-за снижения скоростей движения и в местах заторов выброс окиси углерода увеличивается в несколько раз по сравнению с выбросом на участках дорог, где транспорт движется с оптимальными скоростями, которые невозможно обеспечить на большинстве дорог вследствие их неудовлетворительного технического состояния.
      Реконструкция и ремонт дорог, реализация комплекса мероприятий по безопасности движения позволят существенно улучшить дорожные условия. На отремонтированных участках улучшится состояние покрытия, будут ликвидированы колеи и выбоины, на многих пересечениях дорог и автобусных остановках - устроены переходно-скоростные полосы движения. Это позволит повысить среднюю скорость транспортного потока, он станет более равномерным, без резких торможений и разгонов, что приведет к снижению шума и уровня загрязнений в придорожной полосе.
      В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта дорожных объектов экологический мониторинг включает:
      1) выбор подрядной организации, способной обеспечить наиболее экологически чистые технологии работ, а также выполнить предусмотренные проектом природоохранные требования;
      2) контроль заказчика (при необходимости независимых экспертов) за полнотой и точностью исполнения заложенных в проектную документацию мер по исключению или смягчению воздействий объекта на окружающую среду;
      3) надзор за строительством природоохранных и защитных сооружений;
      4) наблюдение за своевременностью и правильностью выполнения рекультивационных работ;
      5) анализ во время ведения строительных работ эффективности предусмотренных в проекте мероприятий и их корректировка в случае необходимости.
      В процессе эксплуатации дорог принимаются дополнительные меры по:
      1) расширению применения растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий;
      2) укреплению откосов земельного полотна для предотвращения водной эрозии и организации стока поверхностных вод;
      3) совершенствованию систем очистки выбросов асфальтосмесительных установок;
      4) устройству сооружений, предотвращающих появление домашних и диких животных на дорогах, а также обеспечивающих их безопасный переход через автомагистрали;
      5) применению технологий зимнего содержания дорог, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов.
      Снижение отрицательного влияния на окружающую среду требует комплексного подхода и оценки воздействия на нее не только автотранспорта. Эта задача включает и меры, связанные с работой предприятий строительных материалов, качеством используемых при дорожных работах материалов и оборудования, состоянием системы контроля за воздействием на окружающую среду и наличием соответствующей нормативной базы.

               Совершенствование нормативной правовой базы
                         автодорожной отрасли

      Автодорожная отрасль является крупным многофункциональным комплексом инфраструктуры страны. Ее деятельность регулируется различными нормативными правовыми актами в области транспорта, имущественных и земельных отношений, охраны окружающей среды, ресурсопользования, безопасности движения и другими.
      Основополагающим нормативным правовым актом служит Закон Республики Казахстан Z010245_ "Об автомобильных дорогах".
      В рассматриваемый период в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог намечается внести изменения в нормативные правовые акты, определяющие порядок пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, превышающих допустимые нагрузки и габариты, имея в виду снижение величины допускаемого превышения нагрузок. В этот же период необходимо определить перечень платных дорожных объектов с подготовкой необходимых нормативных правовых документов.
      Разработка и уточнение отечественных стандартов будет осуществляться с использованием передового международного опыта и учетом климатических условий Казахстана. В этом плане особое значение приобретает высокий уровень государственных стандартов Германии.
      В связи с многопрофильностью нормативных документов, а также необходимостью унификации в рамках подписанного в 1998 году межправительственного соглашения по международным автомобильным дорогам стран-участниц СНГ часть стандартов разрабатывается под эгидой Межгосударственного совета дорожников стран СНГ.
      Основные стандарты автомобильных дорог, разрабатываемые в 2002-2004 годах, приведены в приложении 2 (таблица 10).

              6. Необходимые ресурсы и источники финансирования

      Указанные в предыдущем разделе мероприятия по развитию сети автодорог международного и республиканского значения осуществляются по соответствующим программам республиканского бюджета. Общая сумма необходимых бюджетных средств с распределением по годам представлена в приложении 2 (таблица 11).
      Объем бюджетных средств, необходимый для реализации мероприятий в 2002-2005 годах, будет уточняться при разработке и формировании проектов республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.
      Из проблем обеспечения материальными ресурсами наиболее остро стоит вопрос по обеспечению дорожных работ нефтебитумом, который в настоящее время завозится в основном из России. Потребность в нефтебитуме под объемы дорожных работ, предусмотренных Программой, приведены в приложении 2 (таблица 12).

               7. Ожидаемый результат от реализации Программы

       За пять лет будут выполнены работы по строительству, реабилитации, капитальному и среднему ремонту 16 133 км автодорог международного и республиканского значения, что позволит восстановить все участки с разрушенными покрытиями и на 70-ти % сети улучшить технико-эксплуатационное состояние дорог.
      Число рабочих мест на дорожных работах увеличится до 32-35 тысяч. При этом возрастет занятость на предприятиях других отраслей, поставляющих свою продукцию и услуги для дорожных работ (стройматериалы, дорожные знаки, услуги автотранспорта, проектные работы и т.д.).
      В 2001-2004 годах будут подготовлены дополнительные нормативные и правовые документы, определяющие основные принципы деятельности автодорожной отрасли в современных условиях, с максимальным их приближением к мировой практике.
      Выполнение Программы позволит:
      1) снизить на 10-20% транспортную составляющую в себестоимости продукции, что будет способствовать повышению экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей;
      2) создать новые рабочие места;
      3) улучшить качественный уровень услуг автодорожного комплекса;
      4) повысить транзитный потенциал и конкурентоспособность международных маршрутов, проходящих по территории республики;
      5) ускорить освоение экономически перспективных территорий;
      6) уменьшить выброс вредных веществ, связанный с работой автомобильного транспорта;
      7) повысить мобилизационную готовность автомобильных дорог.
      Согласно выполненным расчетам ожидаемый экономический эффект от снижения транспортных расходов, сокращения потерь от дорожно-транспортных происшествий и времени пребывания в пути грузов и пассажиров составит около 720 миллиардов тенге. С учетом косвенных составляющих, связанных с расширением производства в смежных отраслях, увеличением занятости населения, снижением потерь сельхозпродукции, ростом налоговых поступлений, величина общего экономического эффекта будет в 1,5-2 раза выше.
      Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на экономику страны и улучшит ее макро- и микроэкономические показатели.

                                 Приложение 1
                                к Государственной программе
                                развития автодорожной отрасли
                                на 2001-2005 годы

                    Рисунок N 1. Динамика расходов на автомобильные
                            дороги в Казахстане

                           (См. бумажный вариант)

              Рисунок N 2. Динамика увеличения протяженности
                      дорог с дефектами на покрытии

                           (См. бумажный вариант)

                                   Приложение 2
                                  к Государственной программе
                                  развития автодорожной отрасли
                                  на 2001-2005 годы <*>
 

            Сноска. В приложение 2 внесены изменения - Указом Президента РК от 3 декабря 2004 г. N 1482 .

                                                           Таблица 1

                      Техническое состояние дорог 

___________________________________________________________________________

Значение дорог       ! Всего !            в том числе покрытие

                      !       !____________________________________________

                      !       ! асфальто-! черногра-! гравийно- !грунтовое

                      !       ! бетонное !  вийное  !щебеночное !

______________________!_______!__________!__________!___________!__________

Дороги общего

пользования

(километров)           85 647     11724      44256      25087       4580

Удельный вес (%)          100      13,7       51,7       29,3        5,3

     В том числе автодороги

международного и

республиканского

значения (километров)   23011      5616      15326       1759        310

Удельный вес (%)          100      24,4       66,6        7,7        1,3

___________________________________________________________________________

                                                                                      Таблица 2   

                        Наличие мостов на автомобильных дорогах

___________________________________________________________________________

      Значение дорог       !Мосты (более 100 погонных!     Другие мосты

                           !        метров)          !

                           !_________________________!_____________________

                           !количество! общая длина  !количес-!общая длина

                           !          !(погонных     !тво     !(погонных

                           !          !метров)       !        !метров)

___________________________!__________!______________!________!____________

Международные маршруты*         61         12067         670       21173

Другие автодороги междуна-

родного и республиканского

значения                        18          2812         436       14747

     Автодороги местного

значения                         -            -         1914       66801

___________________________________________________________________________

          *см. раздел "Международные маршруты"

                                                      Таблица 3

                           Состояние мостов

                                                   штук/погонных метров

___________________________________________________________________________

    Значение дорог         !  Хорошее и удов- ! Неудовлетво- !  Аварийное

                           !  летворительное  !  рительное   !     

___________________________________________________________________________

Автодороги международного

и республиканского

значения                          896              224            65

В том числе 6 основных

     маршрутов*                274/11470          131/6210      38/4906

___________________________________________________________________________

          *см. раздел "Международные маршруты"

                                                            Таблица 4

                  Перечень международных автодорог СНГ, утвержденный

                  президиумом МЭК 11 сентября 1998 года

___________________________________________________________________________

N !                    Перечень маршрутов

___!_______________________________________________________________________

                       Запад-Восток (основные дороги)

___________________________________________________________________________

1   Граница Эстонии-Санкт-Петербург-Вологда-Киров-Пермь-Екатеринбург-

     Тюмень-Омск-Павлодар-Семипалатинск-Майкапчагай-граница Китая

2   Граница Польши-Брест-Минск-Смоленск-Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-

     Челябинск-Курган-Петропавловск-Омск-Новосибирск-Кемерово-Красноярск-

     Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Хабаровск-Владивосток

3   Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Уральск-Актюбинск-Кызыл-Орда-

     Шымкент-Жамбыл-Нарын-Таругарт-граница Китая

4   Граница Польши-Львов-Ровно-Житомир-Киев-Полтава-Харьков-Луганск-

     Волгоград-Астрахань-Атырау-Бейнеу-Нукус-Бухара-Карши-Термез-граница

     Афганистана

5   Граница Словакии-Ужгород-Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-

     Кировоград-Днепропетровск-Донецк-Ростов-на-Дону-Минеральные Воды-    

     Махачкала-Баку-Туркменбаши-Ашгабад-Мары-Чарджоу-Самарканд-Джизак-

     Ташкент-Шымкент-Жамбыл-Бишкек-Алматы-Хоргос-граница Китая

___________________________________________________________________________

                            Север-Юг (основные дороги)

___________________________________________________________________________

6   Екатеринбург-Челябинск-Кустанай-Астана-Караганда-Алматы-Бишкек-Ош-

     Андижан-Коканд-Ташкент-Душанбе-Нижний Пяндж-граница Афганистана

___________________________________________________________________________

                     Промежуточные и соединительные дороги              

___________________________________________________________________________

      7   Самара-Уральск-Атырау

8   Петропавловск-Есиль-Жезказган-Кызыл-Орда-Учкудук-Навои   

9   Георгиевка-Аягуз-Талдыкорган-Сары-Озек-Алматы

10   Петропавловск-Астана

11   Бейнеу-Бекдаш-Туркменбаши     

12   Жамбыл-Талас-Сусамыр

13   Семипалатинск-Барнаул-Новоалтайск

14   Таскескен-Бахты-граница Китая

15   Ушарал-Достык-граница Китая

16   Сарыозек-Хоргос

17   Алматы-Узунагаш-Кемин

18   Балыкчи-Чолпон-Ата-Тюп-Кеген-Кокпек

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 5

                          Техническое состояние     
                         международных маршрутов

___________________________________________________________________________

     Значение дорог   !   Общая     !       в том числе покрытие

                      !протяженность!_____________________________________

                      !             !асфальто-!черногра-!гравийно- !грунто-

                      !             !бетонное !вийное   !щебеночное!вое

______________________!_____________!_________!_________!__________!_______

Международные маршруты

     (километров)         12301         3326    7803        770      402

  Удельный вес (%)          100         27,0    63,4        6,3      3,3

В том числе 6 основных

маршрутов (километров)     8258         2482    5314        379       83

  Удельный вес (%)          100         30,0    64,3        4,6      1,1 

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 6    

                           Характеристика основных
                           международных маршрутов

___________________________________________________________________________

Наименование маршрутов!Протяжен-!    Состояние автодороги   !Интенсивность

                      !  ность  !___________________________!  движения

                      !(километ-!Удовлетвори-!Неудовлетвори-!(автомобилей

                      !   ров)  !тельное     !тельное       !   в сутки)

                      !         !(километров)!(километров)  !

______________________!_________!____________!______________!______________

Ташкент-Шымкент-Тараз-

Бишкек-Алматы-Хоргос     1137        267           870           4567    

Шымкент-Кызылорда-

Актюбинск-Уральск-

Самара                   2048        607          1441           1227

Алматы-Караганда-

Астана-Петропавловск     1669        844           825           2599

Астрахань-Атырау-Актау-

граница Туркменистана    1420        312          1108            757

Омск-Павлодар-

Семипалатинск-

Майкапчагай              1105        600           505            900

     Астана-Костанай-

Челябинск                 879        352           527           2376

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 7

                  Объемы дорожных работ в 2001-2005 годах     
                           на основных маршрутах

___________________________________________________________________________

    Маршруты        !Реабилитация!Реконструкция, включая! Строительство

                    !(километров)!   перевод в черное   ! (километров)

                    !            !     (километров)     !

____________________!____________!______________________!__________________

1. Хоргос-Ташкент      204                353                    -

2. Самара-Шымкент       78                517                    -

3. Алматы-Астана-                                            30 (обход

   Петропавловск       973                538                города Астана)

4. Астрахань-                    

   Туркменбаши                            428                   70

5. Омск-

   Майкапчагай                            210                    -

6. Астана-Костанай-

   Челябинск                              400                    -

   Итого              1255               2446                  100 

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 8         

             Общие объемы работ в сети автодорог международного
                и республиканского значения на 2001-2005 годы

___________________________________________________________________________

NN !      Дороги и виды работ        ! Единица ! Объем  ! Ориентировочные

   !                                 !измерения!        !    затраты     

   !                                 !         !        ! (миллионов тенге)

   !                                 !         !        !

___!_________________________________!_________!________!__________________

               1. Шесть основных маршрутов (8258 километров)

___________________________________________________________________________

     Реабилитация, в том числе:         км       1 390       63 361,9

                                             - автодорога Алматы-Астана         км         973

     - автодорога Алматы-Бишкек         км         204

     - автодорога Карабутак-Актобе      км         213

     Реконструкция, в том числе:        км       2 525       77 618

     - автодорога Алматы-Хоргос         км         353

     - автодорога Самара-Шымкент участки

       граница Российской Федерации-

       Актобе, Карабутак-граница

       Кызылординской области           км         517

     - автодорога Астана - Боровое -
       Кокшетау - Петропавловск -
       граница Российской Федерации
       (на Курган)                      км         617

     - автодорога Астрахань-Туркменбаши

       (выборочно)                      км         428

     - автодорога Омск-Майкапчагай

       (выборочно)                      км         210

     - автодорога Астана-Костанай-

       Челябинск (выборочно)            км         400

     Капитальный ремонт                 км         238        6 690

          Средний ремонт                     км       3 240        8 061

          Аварийные мосты (затраты учтены

     в составе реконструкции и

     ремонта)                           шт.        38            -

          Строительство, в том числе:        км         100        7 350

     - автодорога обход г.Астаны        км          30

     - автодорога Астрахань-Туркменбаши

       участки Кульсары-Опорное,

       Фетисово-граница Туркменистана   км          70

         Мост через реку Урал в городе

     Уральск                            шт.         1         2 530

     Мост через реку Сырдарья

     в городе Кызылорда                 шт.         1         3 000

     Мост через реку Кигач              шт.         1         1 320

     текущий ремонт и содержание                               4700

           Итого:                                               174 630,9      

___________________________________________________________________________

2.   Другие дороги международного

     и республиканского значения

     (14753 километров)

___________________________________________________________________________

     Реабилитация, в том числе:         км         719       40 437,5

     - автодорога Атырау-Уральск        км         488

     - автодорога Карабутак-граница

       Костанайской области             км         231

          Строительство, в том числе:        км         147        4 756

     - автодорога Кызыласкер-

       Кировский                        км          54

     - автодорога Лениногорск-граница

       Российской Федерации             км          62

     - автодорога Бейнеу-Акжигит        км          31

          Реконструкция, в том числе:        км         1789      70 635

     - автодорога Жаксы - Есиль -
       Бузулук - Сурган - Аулиеколь -
       Костанай                         км         339        9746
 
           - автодорога Алматы - Усть-
       Каменогорск                      км         1079       50223

     - автодорога Ушарал-Достык         км         184        3 300

     - автодорога Кызылорда-Жезказган   км         187        7 366

          Капитальный ремонт                 км         405       11 111

     Средний ремонт                     км       7 429       20 773

     Аварийные мосты (затраты

     учтены в составе капитального

     ремонта)                           шт.         27          -

          Текущий ремонт и содержание                              8 200

     Итого:                                                155912,5

     Всего:                                                330543,4    

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 9         

                     Реабилитация, строительство,
                     реконструкция и ремонт дорог

___________________________________________________________________________

   Виды работ    ! 2001-2005 годы !       в том числе (километров):

                 !  (километров)  !________________________________________

                 !                !  2001  ! 2002 ! 2003 ! 2004  !  2005

_________________!________________!________!______!______!_______!_________

Реабилитация         2 111           234     589    350    383     555

Строительство и

реконструкция        3 064           118     165    650    966    1 165 

Ремонт              11 312          1712   1 350  2 442  2 806    2 993

Всего               16 487          2073   2 104  3 442  4 155    4 713

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 10      

                 Основные стандарты автомобильных дорог,
                    разрабатываемые в 2002-2004 годах

___________________________________________________________________________

N !          Наименование документа            !  Сроки выполнения    

___!____________________________________________!__________________________

1.  Спецификация на строительство автомобильных

     дорог в Казахстане                            2002-2003 годы

2.  Автомобильные дороги общего пользования.

     Нормы проектирования геометрических

     элементов автомобильных дорог                    2002 год

3.  Контроль качества содержания автомобильных

     дорог. Контролируемые характеристики             2002 год

4.  Автомобильные дороги общего пользования.

     Нормы расчета проектирования нежестких

     дорожных "одежд"                              2002-2003 годы

5.  Классификация работ по строительству,

     реконструкции, ремонту и содержанию

     автодорог                                        2002 год

6.  Расположение рекламы в зоне автомобильных

     дорог. Технические требования                    2003 год

7.  Мосты дорожные. Техническая классификация.

     Основные параметры и требования                  2003 год

8.  Автомобильные дороги общего пользования.

     Сроки службы дорожных сооружений                 2003 год

9.  Оценка экономической эффективности

     инвестиций в дорожное хозяйство                  2004 год 

___________________________________________________________________________

                                                            Таблица 11

                     Источники финансирования Программы    
                             (миллионов тенге)

___________________________________________________________________________

   Источники    !Всего 2001-!           в том числе

финансирования !2005 годы  !______________________________________________

                !           !2001 год!2002 год!2003 год!2004 год!2005 год

________________!___________!________!________!________!________!__________

Республиканский

бюджет, в том

    числе:        234952,9    24534,0  42069,5  53668,0  42144,6  72536,8

Текущий ремонт

и содержание        13321,4   1500,0   1800,0   3000,0   3421,4   3600,0

Капитальный и

средний ремонт      40614,0    3565,0   3200,0  10000,0  6400,0  17449,0

Строительство и

реконструкция      90835,3    7630,0   6701,0  19852,0  13142,3  43510,0

Реабилитация        87242,2   11789,0  28312,5  20756,0  18466,9   7917,8

Прикладные

научные

исследования в

дорожной отрасли      340,0    50,0     56,0     60,0     114,0     60,0

Приобретение

дорожной техники    2 600,0            2 000,0            600,0

Расчетный курс

доллар/тенге                    147,1    154,6    161,1    136,7    131,7 

___________________________________________________________________________

                                                Источники финансирования Программы    
                            (тысяч долларов США)

___________________________________________________________________________

   Источники    !Всего 2001-!                в том числе

финансирования !2005 годы  !______________________________________________

                !           !2001 год!2002 год!2003 год!2004 год!2005 год

________________!___________!________!________!________!________!__________

Республиканский

бюджет, в том

    числе:        1631110,3  166784,5 272118,3 333134,6 308299,9 550773,0

Текущий ремонт

и содержание        92825,4   10197,1  11642,9  18622,0  25028,5  27334,9

Капитальный и

средний ремонт     286315,4   24235,2  20698,6  62073,2  46817,8 132490,5

Строительство и

реконструкция      644953,2   51869,5  43344,1 123227,8 96139,7 330372,1

Реабилитация       587326,6   80142,8 183133,9 128839,2 135090,7 60120,0

Прикладные

научные

исследования в

дорожной отрасли    2364,0     339,9    362,2    372,4    833,9   455,6

Приобретение

дорожной техники   17 325,8           12 936,6            4389,2

Расчетный курс

доллар/тенге                    147,1    154,6    161,1   136,7  131,7 

__________________________________________________________________________

                                                                                      Таблица 12    

                        Потребность в нефтебитуме
                            на 2001-2005 годы
                                                         тысяч тонн

___________________________________________________________________________

   Наименование    !  Всего   !                в том числе:

                   !2001-2005 !____________________________________________

                   !  годы    !  2001  !  2002  !  2003  !  2004  ! 2005

___________________!__________!________!________!________!________!________

Нефтебитум            956        140      192      220      299     311

___________________________________________________________________________

                                    Приложение 3
                                   к Государственной программе
                                   развития автодорожной отрасли
                                   на 2001-2005 годы

             Техническое состояние автодорог международного
                       и республиканского значения

___________________________________________________________________________

N !  Наименование  !                  Всего, км

п/п!    областей    !______________________________________________________

   !                !       !               в том числе 

   !                !______________________________________________________

   !                ! Всего ! а/б !    черно-       ! грав.! Всего  ! без

   !                !       !     !_________________! щеб. !тв.покр.!покр.

   !                !       !     !грав.! щеб.!грунт!      !        !

___!________________!_______!_____!_____!_____!_____!______!________!______

1  Акмолинская       2266   1151   378   590    0     77     2196    70 

2  Актюбинская       1872    189   750   733   21    179     1872     0

3  Алматинская       2728   1063  1593     0    0     45     2701    27

4  Атырауская         990    101   203   617   16     18      955    35

5  В-Казахстанская   3420    282  2721     0    0    338     3341    79

6  Жамбылская         847    156   691     0    0      0      847     0

7  З-Казахстанская   1128    205   722     0    0    198     1125     3

8  Карагандинская    2786    427     0  2015    0    342     2784     2

9  Кызылординская    1112     32   973     0   18     89     1112     0

10  Костанайская      1401    306   125   855   84     31     1401     0

11  Мангистауская      910    312     9   162    0    367      850    60

12  Павлодарская      1290    308   331   602    0     46     1287     3

13  С-Казахстанская   1468    854   601     0    0     13     1468     0

14  Ю-Казахстанская    793    228   507     0    0     27      762    31

    Всего по РК:     23011   5616  9609  5578  139   1743    21939   279

    Удельный вес(%)    100   24,4  41,7  24,2  0,6    7,7     98,7   1,3

___________________________________________________________________________

          продолжение таблицы

___________________________________________

            по категориям

___________________________________________

N  !   I   !  II  !  III  !  IV   !   V           

п/п !       !      !       !       !

____!_______!______!_______!_______!_______

1      26      41    2004      91     20

2      20       0    1852       0      0

3     251     865    1395     103     87

4       0      74     818      63      0

5       9     297    1986    1049     79

6       4     720     123       0      0

7       3     129     792     201      3

8      85     262    2344      95      0

9       0      37    1075       0      0

10      39     114    1198      50      0

11       0      10     612     288      0

12      86     422     756      26      0

13      55     247    1093      69      4

14     107     116     416      96     58

Всего

по РК  685    3334    1630    2131    251

Удельный

вес (%)  3    14,5    71,6     9,3    0,1

___________________________________________

          * Примечание: 310 км грунтовых дорог без категории

                                  Приложение 4
                                 к Государственной программе
                                 развития автодорожной отрасли
                                 на 2001-2005 годы

              Дорожно-транспортные происшествия на дорогах
                        общего пользования

___________________________________________________________________________

   Годы   !    ДТП на дорогах общего      ! в т.ч. ДТП по сопутствующим

          !       пользования             !     дорожным условиям 

          !_______________________________!________________________________

          ! Количество ! Погибло ! Ранено ! Количество ! Погибло ! Ранено

          ! ДТП (всего)!  (чел.) ! (чел.) ! ДТП (всего)!  (чел.) ! (чел.)

__________!____________!_________!________!____________!_________!_________

  1996         3428        1291     4379        279        96       346

  1997         3098        1126     4030        286       108       409

  1998         3023        1069     4174        194        62       293

  1999         2714         996     3655        160        76       242

  2000         2631         922     3664        118        32       143

___________________________________________________________________________

                                  Приложение 5
                                 к Государственной программе
                                 развития автодорожной отрасли
                                 на 2001-2005 годы

                                     Протяженность
          участков в стадии разрушения и с опасными дефектами            
       на автодорогах международного и республиканского значения

___________________________________________________________________________

N !  Наименование  ! Сеть  !  В стадии !     Опасные дефекты, км

п/п!    областей    ! дорог,! разрушения!_________________________________

   !                !  (км) !___________!Проезжая!Земляное!Обстановка     

   !                !       !  км !  %  ! часть  !полотно !   пути       

___!________________!_______!_____!_____!________!________!_______________

1  Акмолинская       1584    475    30   106        61        75        

2  Актюбинская       1506    825    55   539       137        19      

3  Алматинская       2357    149     6   149         0        46      

4  Атырауская         980    128    13   269        73         0      

5  В-Казахстанская   2449    812    33   241        46        67      

6  Жамбылская         816    9,5     1    10         1         0      

7  З-Казахстанская    881    362    41   115        16       176      

8  Карагандинская    2322    881    38    89        34        48     

9  Кызылординская    1026    132    13   184       217        79      

10  Костанайская      1242    378    30    46        33         0

11  Мангистауская      889    354    40    17         5        37      

12  Павлодарская       951  161,5    17   191       245         0     

13  С-Казахстанская   1445    645    45   385        84        58      

14  Ю-Казахстанская    464     36     8     7         9         0      

    Итого по РК:     18912   5348    28  2348       961       605      

___________________________________________________________________________

          продолжение таблицы  

______________________________________

N  !     Опасные дефекты (км)       !

п/п !________________________________!    

    ! Искусственные!Всего по сети а/д!           

    !  сооружения  !_________________!

    !              !   км    !   %   !

____!______________!_________!_______!

1         15          257      16        

2         84          779      52      

3        106          301      13      

4         42          384      39       

5         59          413      17      

6          2           13       2      

7          9          316      36      

8         32          203       9      

9         17          497      48      

10          1           80       6      

11          2           61       7      

12         15          451      47      

13         49          576      40      

14          5           21       5      

Итого

по РК:    438         4352      23

______________________________________

                                 Приложение 6
                                к Государственной программе
                                развития автодорожной отрасли
                                на 2001-2005 годы

                      Перечень аварийных мостов на автодорогах
               международного и республиканского значения

___________________________________________________________________________

N !  Адрес !   Наименование   ! Значи- !Катего-!Тип   !Интен-  !Стоимость

п/п!  моста !    автодороги    ! мость  !рия а/д!покры-!сивность! ремонта,

   !        !                  ! дороги !  (км) !тия,  !движения!(тыс.

   !        !                  !        !       ! (км) !   N    !тенге)

___!________!__________________!________!_______!______!________!__________

1 !    2   !         3        !   4    !   5   !  6   !   7    !    8

___________________________________________________________________________

1   46,70   А/д Алматы-Ташкент-

             гр.РК              междунар.   I     УК     10874      63639 

2   49,23   А/д Алматы-Ташкент-

             гр.РК              междунар.   I     УК     10874      65007

3  507,90   А/д Алматы-Ташкент-

             гр.РК              междунар.   I     УК      2512     103091

4  528,53   А/д Алматы-Ташкент-

             гр.РК              междунар.   II    УК      3965      60029

5  571,50   А/д Алматы-Ташкент-

             гр.РК              междунар.   II    УО      3965      56696

6   69,00   Георгиевка-Мерке   междунар.   II    УО      1324      21239

7   28,6    Кокпек-Кеген-Тюп   междунар.   II    УК       754      92379

8   75,4    Кокпек-Кеген-Тюп   междунар.   III   УО       754      25764

9   43,30   Алматы-Чунджа-

             Коктал             междунар.   II    УК     11654      59396

10   63,20   Алматы-Чунджа-

             Коктал             междунар.   II    УК     11654      60093

11  283,00   Алматы-Чунджа-

             Коктал             междунар.   II    УК      2533     390044

12  203,85   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО      1960      13400

13  260,00   Самара-Шымкент     междунар.   II    УК      6863     752613

14  453,50   Самара-Шымкент     междунар.   IV    УО       398      34101

15  541,50   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       475      29030

16  593,60   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       475       6718

17  618,00   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       940      63012

18  654,20   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       940      36401

19  711,54   Самара-Шымкент     междунар.   III   УК       940      15687

20  750,10   Самара-Шымкент     междунар.    I    УК      1143      94310

21  785,10   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО      1143      16304

22  824,34   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО      1143      65318

23  830,55   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО      1143      15334

24  891,10   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       494      53654

25  969,90   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО       338      74131

26 1190,60   Самара-Шымкент     междунар.   III   ПЕР.     264      25381

27 1649,45   Самара-Шымкент     междунар.   II    УО      1568     167884

28 2187,15   Самара-Шымкент     междунар.   III   УО      2501      17263

29  548,9    Екатеринбург-

             Алматы             междунар.    I    УК      2541      36474

30 1445,80   Екатеринбург-

             Алматы             междунар.    I    УК      2416      26700

31 1446,10   Екатеринбург-

             Алматы             междунар.    I    УК      2416      30219

32 2000,80   Екатеринбург-

             Алматы             междунар.   III   УО      1737      56609

33 2191,60   Екатеринбург-

             Алматы             междунар.   III   УО      1737       8545

34 2378,70   Екатеринбург-

             Алматы             междунар.   III   УО      1072      14761

35  228,70   Астана-

             Петропавловск      междунар.   III   УК      2667      23666

36   30,45   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          республ.    III   УО      1891       8678

37  128,10   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          республ.    III   УО       819      17107

38  181,60   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          республ.    III   УО       383      31285

39  204,40   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          республ.    III   УО       383      42550

40  288,00   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          республ.    III   УО       302      23250

41  619,00   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          междунар.   III   УО      1046      67400

42  647,90   Актюбинск-Атырау-

             Астрахань          междунар.   II    УК      1540      38569

43   23,00   Доссор-Кульсары-

             Актау              междунар.   IV    УО      1434      30404

44  755,40   Доссор-Кульсары-

             Актау              междунар.   III   УК      1272      25520

45  906,30   Омск-Майкапчагай   междунар.   II    УО      2224      18401

46  142,90   Учарал-Достык      междунар.   III   УК       337      29652

47   92,56   Сары-Озек-Хоргос   междунар.   III   УО      3065       3857

48   30,02   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   междунар.    I    УК      8603      36990

49  443,66   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   междунар.   III   УО      2153       4340

50  510,36   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   междунар.   III   УО      1901      60093

51  711,20   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   междунар.   II    УО      1883      11032

52  946,25   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   междунар.   III   УО      1567       5288

53  964,00   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   республ.    III   УК      1252      62000

54 1068,15   Алматы-   

             Усть-Каменогорск   республ.    III   УО      1463      10350

55   14,93   Щучинск-Боровое    республ.    III   УК       473      10103

56  188,05   Костанай-Есиль-

             Жаксы              республ.    III   УО       841      25614

57  455,00   Карабутак-Костанай республ.    III   УО      2869      41854

58  512,00   Карабутак-Костанай республ.    II    УК      4381      44991

59  371,30   Жезказган-

             Петропавловск      междунар.   III   УО      1068      25877

60  874,00   Жезказган-

             Петропавловск      междунар.   II    УК       927     112348

61    2,50   Подъезд к

             Петропавловску     республ.     I    УК      6193     148496

62   38,1    Атырау-Уральск     междунар.   III   УО      1803      12338

63  872,15   Кызылорда-Павлодар междунар.   III   УК      1600      95000

64  872,4    Кызылорда-Павлодар междунар.   III   УК      1600      70000

65      4    Мамлютка-Костанай  республ.    III   УО      1022      50000

___________________________________________________________________________

             Итого:                                               3838279

___________________________________________________________________________

                                  Приложение 7
                                 к Государственной программе
                                 развития автодорожной отрасли
                                 на 2001-2005 годы            

                   Протяженность участков дорог по основным автодорогам
           международного и республиканского значения, находящихся
               в неудовлетворительном состоянии по прочности

___________________________________________________________________________

N ! Наименование! Всего ! Протяженность участков в неудовлетворительном

п/п!   дороги    !протяж.!                   состоянии

   !             !а/д, км!_________________________________________________

   !             !       !  1992   !  1997   !  1998    !  1999  ! 2000

   !             !       !_________!_________!__________!________!________

   !             !       ! км  ! % ! км ! %  ! км  ! %  ! км ! % ! км ! %

___!_____________!_______!_____!___!____!____!_____!____!____!___!____!___

1 !     2       !   3   !  4  ! 5 !  6 ! 7  !  8  !  9 ! 10 ! 11! 14 ! 15

__________________________________________________________________________

1  Самара-Шымкент  2065   1095  53 1736  84  1755   85  1755  85 1755  85

2  Екатеринбург-

    Алматы          2115   1774  84 2045  97  1797   85  1797  85 1797  85

3  Омск-

    Майкапчагай     1105    600  54  747  68   810   73   810  73  810  73

4  Челябинск-

    Новосибирск      190     88  46   88  46   190  100   190 100  190 100

5  Астана-

    Петропавловск    470    319  68  319  68   470  100   470 100  470 100

6  Алматы-Тараз-

    Шымкент-Граница

    Узбекистана      673    584  87  584  87   591   88   591  88  315  47

7  Алматы-Кокпек-

    Коктал           305    132  43  283  93   307  101   307 101  237  78

8  Кордай-Мерке     150     33  22   33  22    38   25    38  25   33  22

9  Алматы-

    Усть-

    Каменогорск     1095    785  72  833  76   902   82   902  82  902  82

10  Кокпек-Кеген-Тюп 115    103  90  103  90   114   99   114  99  114  99

11  Ушарал-Достык    184    184 100  184 100    59   32    59  32   59  32

12  Таскескен-Бахты  190    166  87  166  87   190  100   190 100  190 100

13  Семипалатинск-

    Граница РФ

    (на Барнаул)     113     61  54   61  54    69   61   113 100  113 100

14  Жезказган-

    Петропавловск    948    403  43  403  43   436   46   436  46  436  46

15  Кызылорда-

    Павлодар-

    Успенка-граница

    РФ              1353    854  63  854  63   975   72   975  72  975  72

16  Караганда-Аягуз-

    Тарбагатай-Бугаз 687    586  85  586  85   657   96   657  96  657  96

17  Мамлютка-

    Костанай         398    232  58  232  58   269   68   269  68  269  68

18  Карабутак-

    Комсомольское-

    Денисовка-

    Костанай         547    300  55  300  55   357   65   357  65  357  65

19  Актюбинск-

    Атырау-граница РФ

    (на Астрахань)   893    893 100  893 100   893  100   893 100  893 100

20  Атырау-Уральск   495    495 100  495 100   495  100   495 100  495 100

21  Доссор-Бейнеу-

    Жетыбай-Актау    781    545  70  545  70   597   76   597  76  597  76

22  Жетыбай-

    Жанаузен-Фетисово-

    граница

    Туркмении        237                       180   76   180  76  180  76

23  Астана-

    Ерейментау-

    Шидерты          252    120  48  120  48   225   89   225  89  225  89

24  Кокшетау-

    Рузаевка         196    156  80  156  80   175   89   175  89  175  89

25  Сарыозек-Хоргос  246    137  56  125  51   103   42   103  42   87  35

26  Семипалатинск-

    Кайнар           284    143  50  143  50   175   62   175  62  175  62

27  Мерке-Бурубайтал 273    114  42  114  42   152   56   152  56  114  42

28  Акчатау-Агадырь-

    г/д Кызылорда-

    Павлодар         195     96  49   96  49   147   75   147  75  147  75

29  Костанай-

    Аулиеколь-Сурган-

    Есиль-Жаксы      339    280  83  280  83   328   97   328  97  328  97

___________________________________________________________________________

    Итого:         16894  11278  67 12524 74 13456   80 13500  80 13095 78

___________________________________________________________________________

                                   Приложение 8
                                  к Государственной программе
                                  развития автодорожной отрасли
                                  на 2001-2005 годы

            Автомобильные дороги международного и республиканского
             значения, имеющие гравийно-щебеночный тип покрытия

___________________________________________________________________________

      Наименование дороги        !           Участок дороги

                                 !_________________________________________

                                 !  Начало  !   Конец    !   Протяж.

_________________________________!__________!____________!_________________

Самара-Шымкент                       1153       1227            74

Доссор-Бейнеу-Актау                                            280

Жетыбай-Жанаузень-Фетисово-

гр.Туркмении                          906        931            25

Астана-Кургальджино                   127        143            16

Аксай-Чунджа-Кольжат                                             3

Аксу-Тургай                                                      2

Актюбинск-Астрахань                   461        465             4

Актюбинск-Орск                        134        135             1

Акчатау-Агадырь-Г/д

Кызылорда-Павлодар                     91         93             2

Атырау-Уральск                        228        231             3

Бейнеу-Акжигит-гр.Туркмении            17         63            46

Жезказган-Петропавловск               152        307           155

                                      564        569             5

Самара-Шымкент                       1153       1227            74

Карабутак-Кустанай                      0          4             4

                                      216        231            15

                                      231        249            18

Кандагач-Эмба-Шалкар-Саксаульская                               88

Караганда-Аягуз-Бугаз                 269        270             1

                                      272        320            48

                                      320        467           147

                                      787        854            67

Кызылорда-Павлодар                    127        216            89

                                      216        314            98

Павлодар-Успенка-гр.РФ                                         1,5

Кокпек-Тюп-Жаланаш-Саты-Курметты                                 7

Семипалатинск-Кайнар                  268        284            16

Подстепное-Илек (0-3;3-72;72-144 км)                            12

Чапаево-Фурманово-Казталовка           33        202           169

Калкаман-Майкаин-Баянаул              205        232            27

Баянаул-Алексеевка-Тендык-Караащи                               18

Катон-Карагай-Урыль-

Рахмановские Ключи                                              50

Подстепное-Илек                       129        141            12

Прочие дороги, принятые из местной

сети                                                           181

Всего:                                                      1758,5  

___________________________________________________________________________

               Автомобильные дороги международного и республиканского    
                  значения, имеющие грунтовые разрывы

___________________________________________________________________________

      Наименование дороги        !           Участок дороги

                                 !_________________________________________

                                 !  Начало  !   Конец    !   Протяж.

_________________________________!__________!____________!_________________

Доссор-Бейнеу-Жетыбай-Актау                                    83

Актюбинск-Астрахань                   465        471            6

Жезказган-Петропавловск               569        595           26

Бейнеу-Акжигит-гр.Туркмении            63         83           20

Подстепное-Илек (0-3; 3-72;

72-144 км)                            141        144            3

Баянаул-Алексеевка-Тендык-

Караащи                                                         3

Усть-Каменогорск-Лениногорск-гр.РФ                             62

Дороги, принятые из местной сети                              107

Всего:                                                        310

___________________________________________________________________________

                                   Приложение 9
                                  к Государственной программе
                                  развития автодорожной отрасли
                                  на 2001-2005 годы

                                  Перечень      
                  международных автомобильных дорог СНГ и их
                        технические характеристики    

              Основные маршруты в границах Республики Казахстан   

___________________________________________________________________________

   !               !                    Протяженность, км

   !               !_______________________________________________________

N !   Области     ! Общая  !Без учтенных! В том числе по типам покрытия

п/п!               !        !по другим   !_________________________________

   !               !        !маршрутам   !а/бет.!черн.!гр.щеб.!тверд.!грунт

___!_______________!________!____________!______!_____!_______!______!_____

1 !      2        !    3   !     4      !   5  !  6  !   7   !   8  !  9

___________________________________________________________________________

                      Направление Запад-Восток

___________________________________________________________________________

                         1. Основные дороги

___________________________________________________________________________

1. Граница Эстонии-Санкт-Петербург-Вологда-Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Омск-

Павлодар-Семипалатинск-Майкапчагай-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Павлодарская     396         385       103   282     0      385    0

2.  Восточно-

     Казахстанская    734         720        59   661     0      720    0

     Итого:          1130        1105       162   943     0     1105    0

___________________________________________________________________________

2. Граница Польши-Брест-Минск-Смоленск-Москва-Рязань-Пенза-Самара-

Уфа-Челябинск-Курган-Петропавловск-Омск-Новосибирск-Кемерово-Красноярск-

Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Хабаровск-Владивосток

__________________________________________________________________________

1   Северо-

     Казахстанская    190        190        190    0      0      190    0

___________________________________________________________________________

3. Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Уральск-Актюбинск-Кызыл-Орда-Шымкент-

Тараз-Бишкек-Торугарт-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Западно-   

     Казахстанская    391        391        96   295      0      391    0

2.  Актюбинская      714        691       100   517     74      691    0

3.  Кызылординская   817        817        27   790      0      817    0

4.  Южно-   

     Казахстанская    304        202        14   188      0      202    0

5.  Жамбылская

     (до гр.

     с Киргизией)     261          0         0     0      0        0    0

     Итого:          2487       2101       237  1790     74     2101    0

___________________________________________________________________________

4. Граница Польши-Львов-Ровно-Житомир-Киев-Полтава-Харьков-Луганск-

Волгоград-Астрахань-Атырау-Бейнеу-Нукус-Бухара-Карши-Термез-граница

Афганистана

___________________________________________________________________________

1.  Атырауская       599        599        10   514     34      558   41

2.  Мангистауская    189        189         0    33     67      100   89

     Итого:           788        788        10   547    101      658  130

___________________________________________________________________________

5. Граница Словакии-Ужгород-Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-

Кировоград-Донецк-Ростов-на-Дону-Минеральные Воды-Махачкала-Баку-

Туркменбаши-Ашгабад-Чарджоу-Бухара-Самарканд-Джизак-Ташкент-Шымкент-Тараз-

Бишкек-Алматы-Хоргос-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Южно-   

     Казахстанская    213        213       177    36      0      213    0

2.  Жамбылская       327        327       127   200      0      327    0

3.  Алматинская      507        493       274   219      0      493    0

     Итого:          1047       1033       578   455      0     1033    0

___________________________________________________________________________

6. Екатеринбург-Челябинск-Костанай-Астана-Караганда-Алматы-Бишкек-Ош-

Андижан-Коканд-Ташкент-Душанбе-Нижний Пянж-граница Афганистана

___________________________________________________________________________

1.  Костанайская     350        350       170   180      0      350    0

2.  Северо-  

     Казахстанская    127        127         0   127      0      127    0

3.  Акмолинская      492        492       317   171      4      492    0

4.  Карагандинская   645        645       121   524      0      645    0

5.  Алматинская      369        252        46   206      0      252    0

6.  Жамбылская       289        211         0   211      0      211    0

     Итого:          2275       2081       659  1425     11     2085    9

___________________________________________________________________________

7. Самара-Уральск-Атырау

___________________________________________________________________________

1.  Западно 

     Казахстанская    384        363        20    338     5      363    0

2.  Атырауская       189        189        10    179     0      189    0

     Итого:           573        552        30    517     5      552    0

___________________________________________________________________________

8. Петропавловск-Есиль-Жезказган-Кызыл-Орда-Учкудук-Навои

___________________________________________________________________________

1.  Северо- 

     Казахстанская    359        359       235    124     0      359    0

2.  Акмолинская      218        218         0    186     6      192   26

3.  Костанайская     125        125         9     63    53      125    0

4.  Карагандинская   463        456        26    233   197      456    0

5.  Кызылординская   430        412         0    120    89      209  203

     Итого:          1595       1570       270    726   345     1341  229

___________________________________________________________________________

9. Георгиевка-Аягуз-Талдыкорган-Сары-Озек-Алматы

___________________________________________________________________________

1.  Восточно-

     Казахстанская    343        343         0    343     0      343    0

2.  Алматинская      608        608       310    298     0      608    0

     Итого:           951        951       310    641     0      951    0

___________________________________________________________________________

10. Петропавловск-Астана

___________________________________________________________________________

1.  Северо- 

     Казахстанская    305        217       254    17      0      271    0

2.  Акмолинская      192        192       192     0      0      192    0

     Итого:           497        463       446    17      0      463    0

___________________________________________________________________________

11. Бейнеу-Бекдаш-Туркменбаши

___________________________________________________________________________

1.  Мангистауская    635        635       233   136     241     610   25

___________________________________________________________________________

12. Жамбыл-Талас-Сусамыр

___________________________________________________________________________

1.  Жамбылская         14       14          0    14      0      14     0

___________________________________________________________________________

13. Семипалатинск-Барнаул-Новоалтайск

___________________________________________________________________________

1.  Восточно-   

     Казахстанская    113       113         19    94      0     113     0

___________________________________________________________________________

14. Таскескен-Бахты-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Восточно-   

     Казахстанская    190       190          0    190     0     190     0

___________________________________________________________________________

15. Ушарал-Достык-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская      184       184        174     10     0     184     0

___________________________________________________________________________

16. Сары-Озек-Коктал-Хоргос-гр.Китая

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская      232       178          0    178     0     178     0

___________________________________________________________________________

17. Алматы-Узунагаш-Хемин-граница Киргизии

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская       95        42          3     21     0      24    18

___________________________________________________________________________

18. Балыкчи-Чолпон-Ата-Тюп-Кеген-Кокпек

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская      115       115         10    105     0      115    0

     Всего:         13108     12301       3326   7803   770    11899  402

___________________________________________________________________________

продолжение таблицы

___________________________________________________________________________

                           Протяженность, км                              !

__________________________________________________________________________!

                             По категориям                                !

__________________________________________________________________________!

                    !   1    !   2    !   3    !   4    !   5   !  б/кат  !

____________________!________!________!________!________!_______!_________!

                    !   10   !   11   !   12   !   13   !   14  !   15    !

____________________!________!________!________!________!_______!_________!

                      Направление Запад-Восток

___________________________________________________________________________

                         1. Основные дороги

___________________________________________________________________________

1. Граница Эстонии-Санкт-Петербург-Вологда-Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Омск-

Павлодар-Семипалатинск-Майкапчагай-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Павлодарская         32       136      217        0        0       0 

2.  Восточно-

     Казахстанская        19       296      405        0        0       0

     Итого:               51       432      622        0        0       0

___________________________________________________________________________

2. Гр.Польши-Брест-Минск-Смоленск-Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-

Курган-Петропавловск-Омск-Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск-Улан-Удэ-

Чита-Хабаровск-Владивосток

__________________________________________________________________________

1.  Северо-

     Казахстанская         3       175       12        0        0       0 

___________________________________________________________________________

3. Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Уральск-Актюбинск-Кызыл-Орда-Шымкент-

Тараз-Бишкек-Торугарт-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Западно-        

     Казахстанская        3        69      130      189        0       0  

2.  Актюбинская         26         5      660        0        0       0

3.  Кызылординская      10        27      780        0        0       0

4.  Южно-

     Казахстанская        3        17      182        0        0       0

5.  Жамбылская (до

     гр. с Киргизией)     0         0        0        0        0       0

     Итого:              42       118     1752      189        0       0

___________________________________________________________________________

4. Граница Польши-Львов-Ровно-Житомир-Киев-Полтава-Харьков-Луганск-

Волгоград-Астрахань-Атырау-Бейнеу-Нукус-Бухара-Карши-Термез-граница

Афганистана

___________________________________________________________________________

1.  Атырауская           0        79      445       34        0      41  

2.  Мангистауская        0         0       46       54        0      89

     Итого:               0        79      491       88        0     130

___________________________________________________________________________

5. Граница Словакии-Ужгород-Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-

Кировоград-Донецк-Ростов-на-Дону-Минеральные Воды-Махачкала-Баку-

Туркменбаши-Ашгабад-Чарджоу-Бухара-Самарканд-Джизак-Ташкент-Шымкент-Тараз-

Бишкек-Алматы-Хоргос-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Южно-   

     Казахстанская       97        79       37        0        0       0  

2.  Жамбылская          12       315        0        0        0       0

3.  Алматинская         87       251      155        0        0       0

     Итого:             196       645      192        0        0       0

___________________________________________________________________________

6. Екатеринбург-Челябинск-Костанай-Астана-Караганда-Алматы-Бишкек-Ош-

Андижан-Коканд-Ташкент-Душанбе-Нижний Пянж-граница Афганистана

___________________________________________________________________________

1.  Костанайская         3        83      264        0        0       0  

2.  Северо-

     Казахстанская        0         0      127        0        0       0

3.  Акмолинская         20         8      464        0        0       0

4.  Карагандинская      67       158      420        0        0       0

5.  Алматинская          0       168       84        0        0       0

6.  Жамбылская           0       211        0        0        0       0

     Итого:             100       639     1371       13       14      15

___________________________________________________________________________

7. Самара-Уральск-Атырау

___________________________________________________________________________

1.  Западно-

     Казахстанская        7         0      356        0        0       0  

2.  Атырауская           0        10      179        0        0       0

     Итого:               7        10      535        0        0       0

___________________________________________________________________________

8. Петропавловск-Есиль-Жезказган-Кызыл-Орда-Учкудук-Навои

___________________________________________________________________________

1.  Северо- 

     Казахстанская       50        41      206       62        0       0  

2.  Акмолинская          0         0      192        0        0      26

3.  Костанайская         0         0      125        0        0       0

4.  Карагандинская      15         0      441        0        0       0

5.  Кызылординская       0         0      209        0        0     203

     Итого:              65        41     1173       62        0     229

___________________________________________________________________________

9. Георгиевка-Аягуз-Талдыкорган-Сары-Озек-Алматы

___________________________________________________________________________

1.  Восточно

     Казахстанская        0        50      293        0        0       0  

2.  Алматинская        170        89      349        0        0       0

     Итого:             170       139      642        0        0       0

___________________________________________________________________________

10. Петропавловск-Астана

___________________________________________________________________________

1.  Северо- 

     Казахстанская        8         7      256        0        0       0  

2.  Акмолинская          0         0      192        0        0       0

     Итого:               8         7      448        0        0       0

___________________________________________________________________________

11. Бейнеу-Бекдаш-Туркменбаши

___________________________________________________________________________

1.  Мангистауская        0         0      475      135        0      25  

___________________________________________________________________________

12. Жамбыл-Талас-Сусамыр

___________________________________________________________________________

1.  Жамбылская           0         0       14        0        0       0  

___________________________________________________________________________

13. Семипалатинск-Барнаул-Новоалтайск

___________________________________________________________________________

1.  Восточно-   

     Казахстанская        0        19       94        0        0       0  

___________________________________________________________________________

14. Таскескен-Бахты-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Восточно-   

     Казахстанская        0         0      190        0        0       0  

___________________________________________________________________________

15. Ушарал-Достык-граница Китая

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская          0        10      174        0        0       0  

___________________________________________________________________________

16. Сары-Озек-Коктал-Хоргос-гр. Китая

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская          0         0      178        0        0       0  

___________________________________________________________________________

17. Алматы-Узунагаш-Хемин-граница Киргизии

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская          0         3       21        0        0      18

___________________________________________________________________________

18. Балыкчи-Чолпан-Ата-Тюп-Кеген-Кокпек

___________________________________________________________________________

1.  Алматинская          0        10      105        0        0       0

     Всего:             632      2316     8477      474        0     402

___________________________________________________________________________