Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат саны мен құрылымы туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 31 наурыздағы N 1327 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 ақпандағы N 533 Жарлығымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2008.02.11.  N 533  Жарлығымен.

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық  заңның  17-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат саны 384 бірлік мөлшерінде белгіленсін.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2005.05.18.  N 1575 , 2007.04.17. N  317  жарлықтарымен.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымы бекітілсін.

      3. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат санын бекітсін.

      4. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 11 ақпандағы N 806  Жарлығы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 20, 201-құжат);

      "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 тамыздағы N 939  Жарлығының  1-тармағының 2) тармақшасы.

      5. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі он күн мерзімде бұрын шығарылған актілерді осы Жарлыққа сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларын қарауға енгізсін.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы       
Президентінің           
2004 жылғы 31 наурыздағы      
N 1327 Жарлығымен         
БЕКІТІЛГЕН             

  Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің
ҚҰРЫЛЫМЫ

       Ескерту. Құрылым жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2005.03.04. N  1524 , өзгерту енгізілді - 2006.01.28.  N 51 , 2006.04.19.  N 97 , 2007.04.17. N  317  жарлықтарымен.

      Президент Әкімшілігінің Басшысы
      Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары мен
      орынбасарлары
      Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы
      Президент көмекшілері
      Президент Кеңсесі
      Президент кеңесшілері
      Ақпараттық-талдау орталығы
      Жалпы бөлім
      Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру жұмысы бөлімі
      Заңнама және құқықтық сараптау бөлімі
      Кадр саясаты бөлімі
      Құқық қорғау мен сот жүйелері мәселелері бөлімі
      Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттандыру бөлімі
      Әлеуметтік-экономикалық талдау бөлімі
      Қаржы, бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі
      Президенттің Парламенттегі өкілдігі
      Президенттің Баспасөз қызметі
      Президент Протоколы
      Қазақстан халықтары Ассамблеясының хатшылығы
      Мемлекеттік хатшының хатшылығы
      Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы істері
      және гендерлік саясат жөніндегі ұлттық комиссияның хатшылығы
      Президент Әкімшілігі Басшысының хатшылығы
      Қауіпсіздік Кеңесінің хатшылығы
      Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығы
      Әлеуметтік-саяси бөлім
      Президенттің "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнаулы өкілі
      Сыртқы саясат орталығы

О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2004 года N 1327. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года N 533 .

       Сноска. Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2004 года N 1327 утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года  N 533  .

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 2  статьи 17-1  Конституционного закона от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" постановляю:

      1. Установить штатную численность Администрации Президента Республики Казахстан в количестве 384 единиц.  <*>
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указами Президента РК от 18 мая 2005 г.  N 1575 ; от 17 апреля 2007 года N  317 .

      2. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Президента Республики Казахстан.

      3. Руководителю Администрации Президента Республики Казахстан утвердить штатное расписание Администрации Президента Республики Казахстан.

      4. Признать утратившими силу:

       Указ  Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года N 806 "О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 20, ст. 201);
      подпункт 2) пункта 1  Указа  Президента Республики Казахстан от 29 августа 2002 года N 939 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан".

      5. Правительству Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы в десятидневный срок внести на рассмотрение проекты актов Президента Республики Казахстан с целью приведения ранее изданных актов в соответствие с настоящим Указом.

      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

       Президент
      Республики Казахстан

Утверждена                  
Указом Президента               
Республики Казахстан             
от 31 марта 2004 года N 1327         

Структура
Администрации Президента Республики Казахстан  <*>

      Сноска. Структура Администрации - в редакции Указа Президента РК от 4 марта 2005 г.  N 1524 ; от 28 января 2006 года N  51 ; внесены изменения Указами Президента РК от 19 апреля 2006 года N  97 ; от 17 апреля 2007 года N  317 .
 
       Руководитель Администрации Президента
      Первый заместитель и заместители Руководителя Администрации Президента
      Секретарь Совета Безопасности
      Помощники Президента
      Канцелярия Президента
      Советники Президента
      Информационно-аналитический центр
      Общий отдел
      Отдел государственного контроля и организационной работы
      Отдел законодательства и правовой экспертизы
      Отдел кадровой политики
      Отдел по вопросам правоохранительной и судебной систем
      Отдел по защите государственных секретов и информатизации
      Отдел социально-экономического анализа
      Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности
      Представительство Президента в Парламенте
      Пресс-служба Президента
      Протокол Президента
      Секретариат Ассамблеи народов Казахстана
      Секретариат Государственного секретаря
      Секретариат Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан
      Секретариат Руководителя Администрации Президента
      Секретариат Совета Безопасности
      Ситуационный центр Совета Безопасности
      Социально-политический отдел
      Специальный представитель Президента на космодроме "Байконур"
      Центр внешней политики