"Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 318 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 5 мамырдағы № 470 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2017 № 470 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 20, 201-құжат; 2011 ж., № 31, 388-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) жоғарыда аталған Жарлықтың № 2 қосымшасы осы Жарлықтың 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2) жоғарыда аталған Жарлықтың № 4 қосымшасы осы Жарлықтың 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      3) жоғарыда аталған Жарлықтың № 11 қосымшасы осы Жарлықтың 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы Жарлық 2012 жылғы 25 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2012 жылғы 7 мамырдағы
№ 318 Жарлығына
1-ҚОСЫМША
  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2000 жылғы 2 мамырдағы
№ 392 Жарлығына
№ 2 ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары
офицерлік құрамының адамдары атқаруға тиіс лауазымдар
тізбесі

      Төрағаның бірінші - ұлттық қауіпсіздік

      орынбасары генерал-лейтенанты

      Төрағаның орынбасары - ұлттық қауіпсіздік

      (кадр, қаржы-шаруашылық мәселелеріне генерал-майоры

      жетекшілік ететінді қоспағанда)

      Төрағаның орынбасары - Шекара қызметінің

       директоры

      Талдау және стратегиялық жоспарлау, әскери - ұлттық қауіпсіздік

      қарсы барлау, кадр жұмысы, қарсы барлау, генерал-майоры

      халықаралық терроризм мен діни экстремизмге

      қарсы күрес, конституциялық құрылысты,

      экономикалық қауіпсіздікті қорғау

      жөніндегі департаменттердің бастықтары

      "Арыстан" қызметінің бастығы - ұлттық қауіпсіздік

       генерал-майоры

      Арнаулы ақпарат қызметінің директоры - ұлттық қауіпсіздік

       генерал-майоры

      Академия бастығы - ұлттық қауіпсіздік

       генерал-майоры

      Алматы, Ақтөбе, Атырау, - ұлттық қауіпсіздік

      Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, генерал-майоры

      Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстары,

      Астана және Алматы қалалары бойынша

      департаменттер бастықтары

      Директордың бірінші орынбасары - генерал-майоры

      Шекара қызметі Бас штабының

      бастығы

      Шекара қызметі директорының орынбасары - генерал-майоры

      (кадр, қаржы-шаруашылық мәселелеріне

      жетекшілік ететінді қоспағанда)

      Шекара қызметі өңірлік - генерал-майор,

      басқармасының бастығы контр-адмирал

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2012 жылғы 7 мамырдағы
№ 318 Жарлығына
2-ҚОСЫМША
  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2000 жылғы 12 мамырдағы
№ 392 Жарлығына
№ 4 ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің
жоғары офицерлік құрамының адамдары атқаруға тиіс
лауазымдар тізбесі

      Президент Күзет қызметінің бастығы - Қазақстан Республикасы

       Президент Күзет

       қызметінің

       генерал-лейтенанты

      Қызмет бастығының бірінші орынбасары - - Қазақстан Республикасы

      Президент қауіпсіздігі қызметінің бастығы Президенті Күзет

       қызметінің

       генерал-майоры

      Қызмет бастығының орынбасары - Қазақстан Республикасы

       Президенті Күзет

       қызметінің

       генерал-майоры

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2012 жылғы 7 мамырдағы
№ 318 Жарлығына
3-ҚОСЫМША
  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2000 жылғы 12 мамырдағы
№ 392 Жарлығына
№ 11 ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
жоғары офицерлік құрамының адамдары атқаруға тиіс
лауазымдар тізбесі

      Қызмет директоры - сыртқы барлау

       генерал-лейтенанты

      Қызмет директорының бірінші - сыртқы барлау

      орынбасары генерал-майоры

      Қызмет директорының орынбасары - сыртқы барлау

       генерал-майоры

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава"

Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 2012 года № 318. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2017 года № 470

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2017 № 470.

      Подлежит опубликованию

      В Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 20, ст. 201; 2011 г., № 31, ст. 388) следующие изменения:

      1) приложение № 2 к вышеназванному Указу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;

      2) приложение № 4 к вышеназванному Указу изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Указу;

      3) приложение № 11 к вышеназванному Указу изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Указу.

      2. Настоящий Указ вводится в действие с 25 февраля 2012 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 7 мая 2012 года № 318
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 12 мая 2000 года № 392

Перечень должностей
Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан, подлежащих замещению лицами
высшего офицерского состава

      Первый заместитель Председателя - генерал-лейтенант

       национальной

       безопасности

      Заместитель Председателя - генерал-майор

      (за исключением ведающего кадровыми, национальной

      финансово-хозяйственными вопросами) безопасности

      Заместитель Председателя - Директор - генерал-лейтенант

      Пограничной службы

      Начальники департаментов анализа и - генерал-майор

      стратегического планирования, военной национальной

      контрразведки, кадровой работы, безопасности

      контрразведки, по борьбе с международным

      терроризмом и религиозным экстремизмом,

      по защите конституционного строя,

      экономической безопасности

      Начальник Службы "Арыстан" - генерал-майор

       национальной

       безопасности

      Директор Специальной - генерал-майор

      информационной службы национальной

       безопасности

      Начальник Академии - генерал-майор

       национальной

       безопасности

      Начальники департаментов по Алматинской, - генерал-майор

      Актюбинской, Атырауской, Восточно- национальной

      Казахстанской, Карагандинской, безопасности

      Костанайской, Павлодарской, Южно-

      Казахстанской областям, городам

      Астане и Алматы

      Первый заместитель Директора - - генерал-майор

      начальник Главного штаба

      Пограничной службы

      Заместитель Директора Пограничной службы - генерал-майор

      (за исключением ведающего кадровыми,

      финансово-хозяйственными вопросами)

      Начальник регионального управления - генерал-майор

      Пограничной службы контр-адмирал

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 7 мая 2012 года № 318
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 12 мая 2000 года № 392

Перечень должностей
Службы охраны Президента Республики Казахстан,
подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава

      Начальник Службы охраны Президента - генерал-лейтенант

       Службы охраны Президента

       Республики Казахстан

      Первый заместитель Начальника Службы - - генерал-майор

      начальник Службы безопасности Президента Службы охраны Президента

       Республики Казахстан

      Заместитель Начальника Службы - генерал-майор

       Службы охраны Президента

       Республики Казахстан

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 7 мая 2012 года № 318
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 12 мая 2000 года № 392

Перечень должностей
Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар",
подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава

      Директор Службы - генерал-лейтенант

       внешней разведки

      Первый заместитель директора - генерал-майор

      Службы внешней разведки

      Заместитель директора Службы - генерал-майор

       внешней разведки