Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 2819 тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 1 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3241

      Ескерту: Қаулы күшін жойды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61  қаулысымен .
_______________________________________

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына, "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  9-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына және 12-бабының 10) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Агенттік Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62  қаулысына  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2819 тіркелген, Агенттіктің 2004 жылғы "Қаржы хабаршысы" N 4-5 басылымында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесінде:

      кіріспеде:
      "38 бабының 1-тармағына" деген сөздерден кейін ", "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына " деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "3-1) инвестициялық пай қорының орналастырылған пайларды есепке алуға арналған жеке шоты - инвестициялық пай қорының айналыстағы орналастырылған пайлардың саны есепке алынатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;";
      4) тармақшада "эмитент" деген сөзден кейін ", пайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақшада ", пайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Инвестициялық пай қорының ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында орналастырылған пайларын есепке алу үшін номиналды ұстаушы инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы ұсынған құжаттардың негізінде инвестициялық пай қорының жеке шотын ашады.
      Инвестициялық пай қорының жеке шотында инвестициялық пай қорының, оның активтерін басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компанияның атауы туралы ақпарат бар және осы Ереженің 3-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ақпарат жоқ.";

      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Эмитенттің мәлімденген және сатып алынған бағалы қағаздар есебін жүргізетін жеке шотынан және инвестициялық пай қорының жеке шотынан басқа жеке шоттарда мынадай бөлімдер ашылады:";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Инвестициялық пай қорының жеке шотында инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының осы қордың жеке шотын ашу бұйрығы, инвестициялық пай қорының ережесі, андеррайтинг келісімі және номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында айқындалған құжаттар негізінде пайларды ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында орналастырған кезде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылады.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "11. Эмитенттің орналастырылмаған және сатып алынған бағалы қағаздары, инвестициялық пай қорының орналастырылған пайлары орталық депозитарий ережелерінің жинағына сәйкес қажетті эмитенттің, инвестициялық пай қорының барлық деректемелерін аша отырып номиналды ұстаушы орталық депозитарийде ашқан тиісті қосалқы шоттарда ескеріледі.";

      14-тармақтың 1) тармақшасының екінші абзацында "тіркелген тұлға туралы" деген сөздерден кейін ", инвестициялық пай қоры немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      16-тармақта "жеке тұлғаның" деген сөздерден кейін ", не оның өкілінің" деген сөздермен толықтырылсын;

      17-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абцазпен толықтырылсын:
      "Жеке шоттағы инвестициялық пай қоры туралы мәліметтерді өзгерту бойынша операцияны номиналды ұстаушы осы қордың басқарушы компаниясының қор туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрығы және тізбесі номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында белгіленетін, осындай өзгертулерді растайтын құжаттардың негізінде жүргізеді.";

      мынадай мазмұндағы 18-1, 18-2 және 18-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "18-1. Орналастырылған пайларды есепке алу үшін және осы жеке шоттан пайларды есептен шығару үшін инвестициялық пай қорының жеке шотына пайларды есепке алу кастодиан растаған, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
      Орналастырылған пайларды есепке алу үшін инвестициялық пай қорының жеке шотына пайларды есепке алу пайлардың дәл сол санын ұстаушының жеке шотына бір мезгілде есепке ала отырып жүзеге асырылады.
      Орналастырылған пайларды есепке алу үшін инвестициялық пай қорының жеке шотынан пайларды есептен шығару пайлардың дәл сол санын ұстаушының жеке шотынан бір мезгілде есептен шығара отырып осы қордың басқарушы компаниясы инвестициялық пай қорының пайларын сатып алған кезде жүзеге асырылады.

      18-2. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың бағалы қағаздарды есепке алу немесе есептен шығару бойынша операцияларды жүргізу бұйрықтарында мынадай мәліметтер болуы тиіс:
      1) бұйрықтың нөмірі мен күні;
      2) бағалы қағаздар эмитентінің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
      3) мәмілеге қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
      4) мәмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
      5) бағалы қағаздардың түрі, ұлттық бірегейлендіру нөмірі;
      6) операцияны жүргізуге арналған бағалы қағаздардың саны;
      7) бағалы қағаздарға қатысты белгілі бір іс-әрекеттерді жасауға берілген нұсқаулар;
      8) бағалы қағаздар бойынша құқықтарға қатысты мәліметтер;
      9) мәміленің мәні болып табылатын бір бағалы қағаздың бағасы туралы мәліметтер;
      10) қай рынокта (бастапқы немесе қайталама) мәміле жүзеге асырылатындығы туралы мәліметтер.

      18-3. Бағалы қағаздарды есепке алу немесе есептен шығару бойынша операцияны жүргізу бұйрығына мәмілеге қатысатын тұлға немесе оның өкілі қолдарын қойып, егер мәміленің бір тарапы заңды тұлға болса, мөрмен бекітіледі.
      Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының пайлармен мәмілелерді тіркеу туралы бұйрыққа оның өкілі қол қойып, мөрмен бекітіледі, сондай-ақ оған инвестициялық пай қоры активтерінің есепке алынуын қамтамасыз ететін кастодиан бөлімшесінің басшысы қолын қояды.";

      25-тармақтың 4) тармақшасы "не инвестициялық пай қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы және оның орналасқан жері" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:
      "26-1. Орталық депозитарий эмитенттердің, инвестициялық пай қорларының жеке шоттары бойынша өзгерістер жөніндегі мәліметтерді бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілгеннен кейін бір сағат ішінде тиісті тіркеушілерге жібереді.".

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

      3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Токобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы қабылданған күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалардың бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" Заңды тұлғалардың бірлестігіне, номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларына жіберсін.

      4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2819

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года N 3241. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2  статьи 3 , пунктом 1  статьи 65  Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 4) пункта 1  статьи 9  и подпунктом 10)  статьи 12  Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести в  постановление  Правления Агентства от 15 марта 2004 года № 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2819, опубликованное в 2004 году в издании Агентства "Финансовый вестник" № 4-5) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
      в преамбуле:
      после слов "О рынке ценных бумаг" дополнить словами ",  Законом  Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах";
      в пункте 1:
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;";
      подпункт 4) после слов "рынке ценных бумаг" дополнить словами ", за исключением паев";
      подпункт 5) дополнить словами ", за исключением паев";
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Для учета паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на организованном рынке ценных бумаг, номинальный держатель открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда на основании документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
      Лицевой счет паевого инвестиционного фонда содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящих Правил.";
      абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "На лицевых счетах, за исключением лицевых счетов эмитента для учета объявленных и выкупленных ценных бумаг и лицевого счета паевого инвестиционного фонда, открываются следующие разделы:";
      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
      "8-1. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда открывается в системе учета номинального держания при размещении паев на организованном рынке ценных бумаг на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета данного фонда, правил паевого инвестиционного фонда, андеррайтингового соглашения и документов, определенных внутренними документами номинального держателя.";
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
      "11. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента, размещенные паи паевого инвестиционного фонда учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, паевого инвестиционного фонда, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария."; 
      абзац второй подпункта 1) пункта 14 дополнить словами ", паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда";
      пункт 16 после слов "физического лица" дополнить словами "либо его представителя";
      пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.";
      дополнить пунктами 18-1, 18-2 и 18-3 следующего содержания:
      "18-1. Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев и списание паев с данного лицевого счета осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного кастодианом. 
      Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет держателя. 
      Списание паев с лицевого счета паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется при выкупе паев паевого инвестиционного фонда управляющей компанией данного фонда с одновременным списанием аналогичного количества паев с лицевого счета держателя.
      18-2. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по зачислению или снятию ценных бумаг должны содержать следующие сведения:
      1) номер и дата приказа;
      2) наименование эмитента ценных бумаг или паевого инвестиционного фонда;
      3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
      4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
      5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
      6) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции; 
      7) указание на совершение определенных действий в отношении ценных бумаг;
      8) сведения в отношении прав по ценным бумагам;
      9) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки;
      10) сведения о том, на каком рынке (первичном или вторичном) осуществляется сделка.
      18-3. Приказ на проведение операции по зачислению или снятию ценных бумаг подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.
      Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда.";
      подпункт 4) пункта 25 дополнить словами "либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения";
      дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
      "26-1. Центральный депозитарий направляет сведения об изменениях по лицевым счетам эмитентов, паевых инвестиционных фондов соответствующим регистраторам в течение одного часа после проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания ценных бумаг.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции. 

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами", профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги номинального держания.

      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.
 
      Председатель