Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтаудың ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінің 2005 жылғы 25 мамырдағы N 138 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 29 маусымда тіркелід тіркелді. Тіркеу N 3702. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 92 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мәдениет және ақпарат министрінің 2012.06.29 № 92 (алғашқы жарияланған күнінен кейінгі он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының   Заңының 16-бабының 2-тармағын іске асыру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтаудың ережесі бекітілсін.
      2. Бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      3. Осы бұйрықтың орындалуы вице-министр А.Д.Досжанға жүктелсін.

      Министрдің
      міндетін атқарушы

Қазақстан Республикасы      
Мәдениет, ақпарат және спорт   
министрі міндетін атқарушының  
2005 жылғы 25 мамырдағы     
N 138 бұйрығымен бекітілген   

  Тарихи немесе мәдени құндылығы бар
теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтаудың
Ережесі

МАЗМҰНЫ

  1. Жалпы ережелер

      1. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтаудың Ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Заңының 16 бабы 2 тармағына сәйкес әзірленді және бұқаралық ақпарат құралдары (теле-, радиохабарлар) арқылы жасалған (бұдан әрі - бұқаралық ақпарат құралы) тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабар жазбаларын сақтаудың тәртібін анықтайды.

      2. Бұқаралық ақпарат құралында тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтау және пайдалану мақсатында мұрағат құрылады.

      3. Мұрағат өз қызметін мұрағаттар мен құжаттаманы басқарудың орталық мемлекеттік органының нормативтік құқықтық актілеріне бұқаралық ақпарат құралдар басшысы бекіткен Ережесіне сәйкес жүзеге асырады.

      4. Ережелерде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ұғымдар, Қазақстан Республикасының ҚРСТ 1037-2001, "Іс жүргізу және мұрағат ісі. Терминдер мен анықтамалар"  Мемлекеттік стандарт терминдері пайдаланылды.

  2. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-,
радиохабарлар жазбаларын сақтаудың тәртібі

      5. Теле-, радиохабарлар жазбалары эфирге шыққан соң бір айдан кейін ілеспе құжатпен (аңдатпа, жинақтама парақтар, техникалық жай күйінің актілері) мұрағатқа тапсырады.

      6. Қабылданған теле-, радио хабарлар жазбалары нысан бойынша (1 қосымша) журналда есепке алуға жатады.

      7. Сараптау комиссиясымен тарихи немесе мәдени құндылығы бар деп танылған теле-, радиохабарлар жазбалары нысандар бойынша (2-3 қосымшалар) тізімдемеге енгізілуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрақты сақтауға жатады.

      8. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларының түпнұсқасы сақталмай тұрып жоюға, қайта жинақтауға, басқа жеткізгіштерге көшіруге рұқсат етілмейді.

      9. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын мұрағаттан жеке және заңды тұлғаларға уақытша пайдалануға беру мұрағат анықтайтын нысан бойынша есепке алу журналына тіркеледі.

      10. Мемлекеттің жарғылық капиталда үлесі бар бұқаралық ақпарат құралдары жасаған тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбалары мұрағаттар мен құжаттаманы басқарудың орталық мемлекеттік органы белгілеген мерзімдерде тиісті мемлекеттік мұрағатқа тапсырылады.

      11. Мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдары жасаған Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құрамына жататын тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радио хабарлар жазбалары заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік мұрағатқа тұрақты сақтауға тапсырылады.

      12. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтау жеткізгіштерінің магнитсіздендірілуін немесе басқадай бүлінуін болдырмайтын орауыштар мен стеллаждарда оңтайлы жарық, температуралық-ылғалдылықты және санитарлық-гигиенаны қамтамасыз ететін жағдайда жүзеге асырылады.

      13. Мұрағатта терезеге жалюздер, қорғаныш сүзгілер, перделер  немесе боялған әйнектер қолдану арқылы шашыраңқы табиғи жарық түсіруге рұқсат етіледі.
      Жасанды жарық үшін беті тегіс жабық плафондар ішінде жанатын лампалар немесе жарық шұғыласы ультракүлгін түсті бөліктерге бөлінетін люминесценттік лампалар қолданылады.

      14. Теле-, радиохабарлар жазбаларын сақтаудың оңтайлы температурлық-ылғалдылық режимі:
      1) дәстүрлі жеткізуші жазбалар үшін температура +8 - +18 С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45-65 пайыз;
      2) электрондық негіздегі жазбалар үшін температура +15 - +25 С, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 40-60 пайыз болып табылады.

      15. Температуралық-ылғалдылық режимін бақылау ауа райы параметрлерін өлшеу аптасына кем дегенде екі рет бір мезгілде жүргізіліп мұрағат анықтайтын үлгі бойынша тіркеу журналына жазылады.

      16. Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбалары ауа құрамындағы қауіпті қоспалар (күкіртті газ, күкіртті сутегі, сынап булары, азот, аммиак тотығы) және электромагниттік-ионизациалық (радиациялық) әсерлерінен қосымша қорғалуға жатады. 

      17. Мұрағатта тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиохабарлар жазбаларын алдын-ала бұзылудан сақтау жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі.

                                            Тарихи немесе мәдени
                                             құндылығы бар теле-,
                                           радиохабарлар жазбаларын
                                              сақтау Ережесіне
                                                   1-қосымша

         Теле-, радиохабарлар жазбаларының келіп түсуін
            және шығуын есепке алу журналының нысаны

NN
р/с

Теле-, ра-
диохабарлар
жазбаларының
келіп түскен
немесе шық-
қан датасы

Теле-, ра-
диохабарлар
жазбаларын жі-
берген немесе
жіберілген
ұйымның (ұйым-
ның құрылымдық
бөлімшенің),
атауы

Теле-, ра-
диохабарлар
жазбалары-
ның ілеспе
құжаттама-
ның құрамы

Келіп түскен
(шыққан)теле-,
радиохабарлар
жазбаларын
жеткізуші ма-
териал атауы
және түрі

1

2

3

4

5


1

2

3

4

5


   кестенің жалғасы

Теле-,
радиохабарлар
жазбаларының
келіп түсуі

Теле-, радиохабарлар
жазбаларының шыққаны

Ес-
кер-
тпе

Тұрақты
сақтаудағы

Тұрақты
сақтаудағы

Уақытша
сақтаудағы

Есепке
алу бір-
лігінің
саны

Сақтау
бірлі-
гінің
саны

Есепке
алу бір-
лігінің
саны

Сақтау
бірлі-
гінің
саны

Есепке
алу бір-
лігінің
саны

Сақтау
бірлі-
гінің
саны

7

8

9

10

11

12

13
6

7

8

9

10

11

12
   ___________ жылы барлығы ________________________есепке алу бірлігі
                         (цифрмен және жазбаша)

_________________________ сақтау бірлігі келіп түсті,
(цифрмен және жазбаша)

____________есепке алу бірлігі ______________ сақтау бірлігі шықты.
(цифрмен және жазбаша)     (цифрмен және жазбаша)

Қорытынды жылдық жазбаны жасаған               Қолтаңбаның 
қызметкер лауазымының атауы __________________ толық жазылуы
                                (өз қолы)

Мұрағат басшысы _______________________________ Қолтаңбаның
                          (өз қолы)             толық жазылуы

Уақыты

                                              Формат А3 (297Х420)

                                            Тарихи немесе мәдени
                                             құндылығы бар теле-,
                                           радиохабарлар жазбаларын
                                              сақтау Ережесіне
                                                   2-қосымша

               Тұрақты сақталатын бейнеүнхаттар
                    тізімдемелерінің нысаны

БЕКIТIЛГЕН                                  БЕКIТЕМІН
мұрағаттар мен құжаттаманы             Бұқаралық ақпарат құралдары
басқару мемлекеттік органының          басшысының лауазым атауы
сараптау-тексеру комиссиясының         _______________ Қолтаңбаның
______ жылғы "___"____________          (өз қолы)     толық жазылуы
N ____ хаттамасымен
                                       Уақыты

________ жылдардың тұрақты
сақтаудағы бейнеүнхаттардың
N _____ тізімдесі

NN
р/с

Мемлекеттік мұра-
ғаттағы есеп нөмірі

Индекс,
өндірістік
нөмірі

Бейне-
үнхаттар
атауы

Жазба
автор-
ларымен
орындау-
шылары

есепке алу
бірлігінің
нөмірі

сақтау
бірлі-
гінің
нөмірі

1

2

3

4

5

61

2

3

4

5

6  кестенің жалғасы

Жазба
да-
тасы

Жазба
орны

Жазба
тілі

Хроно-
метраж

Түрі-
түс-
тілігі

Сақтау бірлігінің саны

бейне-
үнхаттың
түпнұс-
қасы

жұмыс
көшірмесі
(техни-
калық
дубль)

7

8

9

10

11

12

13
7

8

9

10

11

12

13
  кестенің жалғасы

Ілеспе құжаттаманың
бар-жоғы және құрамы

Үлдірлер
пішіні
және типі

Ескертпе

жинақтама
парағы

аңдатпа

техниқалық
жай-күйінің
актісі

14

15

16

17

18


14

15

16

17

18


  Тізімдемеге N___ ден N__ге дейін ______________ есепке алу бірлігі,
                            (цифрмен және жазбаша)

__________________________сақтау бірлігі енгізілді,
(цифрмен және жазбаша)

соның ішінде:

арнайы нөмірлер:
қалып кеткен нөмірлер:

Тізімдеме жасаған тұлғаның                  Қолтаңбаның 
лауазым атауы            __________________ толық жазылуы
                              (өз қолы)

Уақыты

                                   МАҚҰЛДАНДЫ
                                   бұқаралық ақпарат құралдары
                                   сараптау-тексеру комиссиясының 
                                   _______ жылғы "____"___________ 
                                   N ____ хаттамасымен

      2-қосымшаға ескертпе
      2 және 3 бағандар мемлекеттік мұрағатта толтырады

                                                Формат А4 (210Х297)

                                            Тарихи немесе мәдени
                                             құңдылығы бар теле-,
                                           радиохабарлар жазбаларын
                                              сақтау Ережесіне
                                                   3-қосымша

              Тұрақты сақталатын үнқұжаттар
                тізімдемелерінің үлгісі

БЕКIТIЛГЕН                                  БЕКIТЕМІН
мұрағаттар мен құжаттаманы             Бұқаралық ақпарат құралдары
басқару орталық мемлекеттік           басшысының лауазым атауы
органының сараптау-тексеру          _______________ Қолтаңбаның
комиссиясының                         (өз қолы)     толық жазылуы
______ жылғы "___"____________          
N ____ хаттамасымен
                                       Уақыты

________ жылдардың тұрақты
сақтаудағы үнқұжаттарының
N _____ тізімдемесі

NN
р/с

Мемлекеттік
мұрағаттағы
есеп нөмірі

Ин-
декс,
өнді-
ріс-
тік
нө-
мірі

Үн-
құ-
жат-
тың
ата-
уы

Үн-
құ-
жат
ав-
торы

Баян-
дау-
шы,
орын-
дау-
шылар

Жазба
дата-
сы,
қайта
жазу

Жазба
орны,
қайта
жазу-
дың

есеп-
теу
бірлі-
гінің
нөмірі

сақ-
тау
бірлі-
гінің
нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


1

2

3

4

5

6

7

8

9


   кестенің жалғасы

Жазба
тілі

Жұмыс
уақы-
тын
зер-
делеу

Мәтіндік ілеспе құжаттаманың бар-жоғы және құрамы

Матери-
алдық
жеткіз-
гіштің
пішіні
мен түрі

Ескертпе

Зат-
таңба

аң-
датпа

Техни-
калық
жай-күйі
актісі

10

11

14

15

16


10

11

14

15

16


  Тізімдемеге N___ ден N__ге дейін ______________ есепке алу бірлігі,
                            (цифрмен және жазбаша)

__________________________сақтау бірлігі енгізілді,
(цифрмен және жазбаша)

соның ішінде:

арнайы нөмірлер:
қалып кеткен нөмірлер:

Тізімдеме жасаған тұлғаның                  Қолтаңбаның 
лауазым атауы            __________________ толық жазылуы
                              (өз қолы)

Уақыты

                                   МАҚҰЛДАНДЫ
                                   бұқаралық ақпарат құралдары
                                   сараптау-тексеру комиссиясының 
                                   _______ жылғы "____"___________ 
                                   N ____ хаттамасымен

      2-қосымшаға ескертпе
      2 және 3 бағандар мемлекеттік мұрағатта толтырады

                                                Формат А4 (210Х297)

Об утверждении Правил хранения записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность

Приказ и.о. Министра культуры, информации и спорта Республики Казахстан от 25 мая 2005 года № 138. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2005 г. за № 3702. Утратил силу приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 92

     Сноска. Утратил силу приказом Министра культуры и информации РК от 29.06.2012 № 92 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     В целях реализации пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" ПРИКАЗЫВАЮ:
 

     1. Утвердить прилагаемые Правила хранения записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность.

     2. Приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     3. Контроль за исполнением приказа возложить на вице-министра Досжана А.Д.

     Исполняющий
обязанности Министра

Утверждены              
приказом и.о. Министра культуры,  
информации и спорта         
Республики Казахстан         
от 25 мая 2005 года N 138      

Правила
хранения записей теле-, радиопередач,
имеющих историческую или культурную ценность 1. Общие положения

     1. Правила хранения записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность (далее - Правила), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" и определяют порядок хранения записей теле-, радиопередач, созданных средством массовой информации (теле-, радиовещания) (далее - средство массовой информации) и имеющих историческую или культурную ценность.
     2. В целях хранения и использования записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность, в средстве массовой информации создается архив.
     3. Архив осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами центрального государственного органа управления архивами и документацией, Положением, утверждаемым руководителем средства массовой информации.
     4. В Правилах используются понятия, установленные законодательством Республики Казахстан, термины Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 1037-2001 "Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения".

2. Порядок хранения записей теле-,
радиопередач, имеющих историческую или
культурную ценность

     5. Записи теле-, радиопередач по истечении одного месяца после выхода их в эфир передаются в архив с сопроводительной документацией (аннотации, монтажные листы, акты технического состояния).
     6. Принятые записи теле-, радиопередач подлежат учету в журнале по форме (приложение 1).
     7. Записи теле-, радиопередач, признанные экспертной комиссией исторической или культурной ценностью, подлежат внесению в описи по формам (приложения 2, 3) и постоянному хранению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
     8. Уничтожение, перемонтаж, перенос на другие носители без сохранения оригинала записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность, не допускается.
     9. Выдача записей теле-, радиопередач из архива для временного пользования регистрируется в журнале учета их выдачи по форме, определяемой архивом.
     10. Записи теле-, радиопередач, созданные средством массовой информации с участием в уставном капитале государства и имеющие историческую или культурную ценность, передаются в соответствующий государственный архив в сроки, установленные центральным государственным органом управления архивами и документацией.
     11. Записи теле-, радиопередач, имеющие историческую или культурную ценность, созданные негосударственным средством массовой информации и отнесенные к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, передаются на постоянное хранение в соответствующий государственный архив в установленном законодательством порядке.
     12. Хранение записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность, осуществляется в упаковках и на стеллажах, исключающих размагничивание или иное повреждение носителей, в условиях, обеспечивающих оптимальные световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режимы.
     13. В архиве допускается рассеянное естественное освещение с применением на окнах жалюзи, защитных фильтров, штор или закрашенных стекол.
     Для искусственного освещения применяются лампы накаливания в закрытых плафонах или люминесцентные лампы с урезанным ультрафиолетовым участком спектра излучения.
     14. Оптимальным температурно-влажностным режимом хранения записей теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность, являются:
     1) температура +8 - +18 0 С, относительная влажность воздуха 45-65 процентов - для традиционных носителей записи;
     2) температура +15 - +25 0 С, относительная влажность воздуха 40-60 процентов - для электронных носителей записи.
     15. Температурно-влажностный режим контролируется не реже двух раз в неделю в одно и то же время измерением климатических параметров, которые фиксируются в регистрационном журнале по форме, определяемой архивом.
     16. Записи теле-, радиопередач, имеющие историческую или культурную ценность, подлежат дополнительной защите от агрессивных примесей в воздушной среде (сернистого газа, сероводорода, паров ртути, окислов азота, аммиака), электромагнитно-ионизационного (радиационного) воздействия.
     17. В архиве предусматривается регулярное проведение консервационно-профилактических работ с записями теле-, радиопередач, имеющих историческую или культурную ценность.

Приложение 1                        
к Правилам хранения записей теле-,  
радиопередач, имеющих историческую  
или культурную ценность             

                      Форма журнала учета
       поступления и выбытия записей теле-, радиопередач

NN
п/п

Дата
поступ-
ления
или
выбытия
записи
теле-,
радио-
пере-
дачи

Наимено-
вание
органи-
зации,
(струк-
турного
подраз-
деления
органи-
зации),
от куда
поступила
или
куда
выбыла
запись
теле-,
радио-
передачи,
осно-
вание
поступ-
ления
или
выбытия

Наиме-
нование
записи
теле-,
радио-
пере-
дачи,
состав
сопрово-
дительной
докумен-
тации

Наиме-
нование
и вид
материа-
льного
носителя
посту-
пившей
(выбывшей)
записи
теле-,
радио-
передачи

Поступление
записи
теле-,
радио-
передачи

постоянного
хранения


коли-
чест-
во
еди-
ниц
учета

коли-
чество
единиц
хра-
нения

1

2

3

4

5

6

7

продолжение таблицы

NN
п/п

Выбытие записи
теле-, радиопередачи

Приме-
чание

постоянного
хранения

временного
храненияколи-
чество
единиц
учета

коли-
чество
единиц
хранения

коли-
чество
единиц
учета

коли-
чество
единиц
хранения


1

8

9

10

11

12

     Итого в ______________ году поступило ____________________
                                           (цифрами и прописью)
единиц учета, ____________________ единиц хранения,
             (цифрами и прописью)
выбыло ___________________ единиц учета, _____________________
       (цифрами и прописью)             (цифрами и прописью)

единиц хранения.

Наименование должности работника,               Расшифровка
составившего итоговую годовую запись            подписи
__________________
 (личная подпись)

Руководитель архива _________________      Расшифровка
                   (личная подпись)       подписи

Дата

                                            Формат А3 (297Х420)

Приложение 2                           
к Правилам хранения записей теле-      
и радиопередач, имеющих историческую   
или культурную ценность                

Форма описи
видеофонограмм постоянного хранения

УТВЕРЖДЕНА                              УТВЕРЖДАЮ
протоколом экспертно-                Наименование должности
проверочной комиссии                 руководителя
центрального государственного        средства массовой
органа управления                    информации
архивами и документацией             ____________     Расшифровка
(местного исполнительного органа)    (личная подпись) подписи
от "__" ________ ___ года N __       Дата

Опись N№ ___
видеофонограмм постоянного
хранения за __________ годы

N
п/п

Учетный
номер
в
государ-
твенном
архиве

Индекс,
произ-
водст-
венный
номер

Наиме-
нование
видео-
фоно-
граммы

Авторы записи
и
испол-
нители

Дата
за-
писи

Место
за-
писи

Язык
за-
писи

номер
еди-
ницы
учета

номер
еди-
ницы
хра-
нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

продолжение таблицы

№N
п/п

Хро-
но-
мет-
раж

Цвет-
ность

Количество
единиц
хранения

Наличие
и
состав
сопроводи-
тельной
докумен-
тации

Фор-
мат
и
тип
плен-
ки

При-
ме-
ча-
ние

ори-
гинал
видео-
фоно-
граммы

Рабо-
чая
копия
(техни-
ческий
дубль)

мон-
таж-
ный
лист

ан-
но-
та-
ция

акт
тех-
ни-
чес-
кого
сос-
тоя-
ния1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

В опись включены ____________________ единиц учета,
                (цифрами и прописью)
____________________ единиц хранения с N ___ по N ___,
(цифрами и прописью)

в том числе:

литерные номера:
пропущенные номера:

Наименование должности              Расшифровка
составителя описи      ___________  подпись
                    (личная подпись)

Дата                                      ОДОБРЕНА

                                         протоколом экспертной
                                         комиссии средства
                                         массовой информации
                                         от "__" ______ ____ года
                                         N ___

                                           Формат А4 (210Х297)

     Примечание к приложению 2
     Графы 2 и 3 заполняются в государственном архиве

Приложение 3                           
к Правилам хранения записей теле-      
и радиопередач, имеющих историческую   
или культурную ценность                

Форма описи
фонодокументов постоянного хранения

УТВЕРЖДЕНА                              УТВЕРЖДАЮ
протоколом экспертно-                Наименование должности
проверочной комиссии                 руководителя
центрального государственного        средства массовой
органа управления                    информации
архивами и документацией             ____________     Расшифровка
(местного исполнительного органа)    (личная подпись) подписи
от "__" ________ ___ года N __       Дата

Опись N ___
фонодокументов постоянного
хранения за __________ годы

N
п/п

Учетные
номера
в
государ-
ственном
архиве

Индекс, произ-
водст-
венные
номера

Наиме-
нование
фонодо-
кумента

Автор
фоно-
доку-
мента

Док-
лад-
чик,
ис-
пол-
ни-
тели

Дата
за-
писи,
пере-
за-
писи

номер
единицы
учета

номер
единицы
хранения

1

2

3

4

5

6

7

8

продолжение таблицы

N
п/п

Место
записи,
пере-
записи

Язык
записи

Хро-
но-
мет-
раж

Наличие
и состав
текстовой
сопроводительной
документации

Фор-
мат
и
тип
мате-
риаль-
ного
носи-
теля

При-
ме-
ча-
ние

Эти-
кет-
ка

Ан-
но-
та-
ция

Акт
тех-
ни-
чес-
кого
сос-
тоя-
ния

1

9

10

11

14

15

16

     В опись включены __________________ единиц учета,
                     (цифрами и прописью)
____________________ единиц хранения с N___ по N___,
(цифрами и прописью)
в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:

Наименование должности                    Расшифровка
составителя описи       ________________  подписи
                       (личная подпись)

Дата                               ОДОБРЕНА

                                  протоколом экспертной комиссии
                                  средства массовой информации
                                  от "__" ________ ___ года N__

                                              Формат А4 (210Х297)

     Примечание к приложению 3.
     Графы 2 и 3 заполняются в государственном архиве.