Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағиданы бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м. а. 2011 жылғы 30 мамырдағы № 325 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 27 маусымда № 7039 тіркелді

      "Ішкі су көлігі туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі Заныңың 9-бабы 1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағида бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Көлік және қатынас жолдары комитеті (Н.И. Қилыбай) белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация вице-министрі Е.С. Дүйсенбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің
      міндетін атқарушы                             А. Бектұров

Қазақстан Республикасы  
Көлік және коммуникация 
министрінің       
2011 жылғы 30 мамырдағы 
№ 325 бұйрығымен бекітілген

Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағида

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағида (бұдан әрі – Қағида) құжаттарды келісу және ресімдеу процедураларының, сондай-ақ жаңартуға мәлімделген таңдап алынған жаңарту деңгейіне сәйкес кемелердің корпусын, оның техникалық құралдарын, технологиялық және электр жабдығын жаңарту кезінде жұмыс көлемінің тәртібін белгілейді.
      2. Осы Қағида мыналарға қолданылады:
      1) «Л», «Р», «О» «М», «О-ПР», «М-ПР» және «М-СП» сыныпты техникалық флоттың кеме корпустары;
      2) кемелік техникалық құралдар және техникалық флот кемесінің үй-жайлардағы жабдықтары;
      3) техникалық флот кемесінің технологиялық жабдығы;
      4) техникалық флот кемесінің электр және радионавигациялық жабдығы.
      3. Техникалық флот кемесінің немесе оның бөлшектерінің жекелеген топтарын жаңарту туралы шешім қабылдау Кеме қатынасы тіркелімінің келісімі бойынша қабылданады.
      4. Осы Қағидада мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
      1) ақау анықтау және жөндеу – кеме техникалық құралдарын және жабдықтарын нормативтік құжаттардың, соның ішінде Кеме қатынасы тіркелімінің талаптарына сәйкес техникалық жағдай деңгейіне немесе жинақталуына жеткізу;
      2) жабдық – кеме техникалық құралдарының, құрылғылардың функцияларын қамтамасыз ету үшін қызмет ететін әртүрлі сүзгілер, жылу алмастырғыш аппараттар, қысымдағы сауыттар, құбырлар, арматура, цистерналар және басқа бұйымдар;
      3) радионавигациялық жабдық – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 9 наурыздағы № 127 бұйрығымен Ішкі суларда жүзетін кемелерді жасау қағидасы бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6871 тіркелген) (бұдан әрі - ІЖКҚ) және Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 14 наурыздағы № 137 бұйрығымен  Аралас «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жасау қағидасы бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6883 тіркелген) (бұдан әрі - АЖКҚ) талап етілетін радио байланысы және навигация жабдығы;
      4) технологиялық жабдық – топырақ өңдеу, яғни материктен бөлу, топырақты су деңгейінен көтеру және үйінді орынға ысыру немесе арнайы көлік кемелеріне тиеуге арналған жұмыс құрылғылар;
      5) электр жабдығы – кеменің электр қуат көздері, электр тарату құрылғылары, кабель желісі, трансформаторлар мен түрлендіргіштер, электрқозғалтқыштар, электр тізбегін басқару аппаратурасы, авариялық-ескерту сигналын беру және қорғау;
      5. Техникалық флот кемесін жаңарту болып, Кеме қатынасы тіркелімінің келісімімен жүзеге асырылғаннан кейін, жоспарланған мерзім ішінде кеме корпусының, кеме техникалық құралдарының, технологиялық және электр жабдығының техникалық жай-күйі кеменің сенімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін іс-шаралар кешені танылады.
      6. Осы қағидамен жаңартудың мынадай деңгейлері белгіленген (корпус, кемелік техникалық құралдар, технологиялық және электр жабдығы бойынша жекеше немесе кеменің барлық бөлшектері бойынша бір мезгілде):
      1) жаңартылған кемені кемінде 20 жылға дейін сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін, кеменің техникалық жай-күйін куәландыратын, 0 (У0) деңгей;
      2) жаңартылған кемені кемінде 15 жылға дейін сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін, кеменің техникалық жай-күйін куәландыратын, 1 (У1) деңгей;
      3) жаңартылған кемені кемінде 10 жылға дейін сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін, кеменің техникалық жай-күйін куәландыратын, 2 (У2) деңгей.
      7. Корпустың, кемелік техникалық құралдарының, технологиялық және электр жабдығының 0 деңгейге, 1 деңгейге немесе 2 деңгейге жаңартылған техникалық жай-күйін, жаңа кеменің 5 жыл, 10 жыл немесе 15 жыл пайдалануынан кейінгі, 25 жыл мерзімге қызмет етуге жобаланған тиісті бөлшектердің техникалық жай-күйін ұқсас болып танылады. Бұл ретте, осы жаңа кеменің барлық параметрлері (негізгі өлшемдері, түрі, пайдаланылуы, кеме сыныбы, пайдалану ауданы) осындай жаңартылған кемеден ерекшеленбейді. Техникалық флотты жаңарту деңгейі жаңартудан кейінгі оның техникалық жай-күйін және кеменің жоспарланған пайдалану мерзімін бағалау қорытындылары бойынша тағайындалады.
      8. Техникалық флот кемесін жаңарту бойынша іс-шаралар кешені (корпус, кеме техникалық құралдары, технологиялық және электр жабдығы бойынша, бүкіл бөлшектері бойынша жекеше немесе бір мезгілде) мынадай кезеңдерді қамтиды:
      1) Кеме қатынасы тіркеліміне, осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша техникалық флоттың кемесін жаңарту ниеті туралы өтінімді жолдау.
      Өтінімге қоса беріледі:
      элементін жаңарту жоспарланып отырған кеменің соңғы кезекті куәландыру акті;
      жаңарту көзделген кеме элементі көлемінің жобасы;
      2) өтінімді қарау, техникалық флот кемесін жаңарту мүмкіндігі туралы бір ай мерзімде жазбаша қорытынды дайындау. Қорытындыда, сондай-ақ Кеме қатынасы тіркелімінің қызметкерлерінің арасында кемені жаңартуға техникалық бақылау жөніндегі жұмыстарды бөлу айтылады;
      3) тіркелімі қызметкерінің қатысуымен жаңартылатын объектілерге қосымша ақау анықтау жүргізу;
      4) Кеме қатынасы тіркелімімен бірге кемені немесе оның бөлшектерін (корпустар, кеме техникалық құралдары, технологиялық және электр жабдығы) жаңарту жобасын, осы Қағиданың 2–4 тарауларында (кемені және оның бөлшектерін жаңарту жобасын әзірлеу алдында, Кеме қатынасы тіркелімі талаптарына сәйкес, алдын ала оны жасау кезінде жаңартылатын кеменің конструкциясында іске асырылған техникалық шешімдерге сәйкес болуына талдау жүргізілуі тиіс) баяндалған нұсқауларды ескере отырып, жаңарту жобасын әзірлеу және келісу;
      5) Кеме қатынасы тіркелімінің техникалық бақылауымен жаңарту жобасында белгіленген жұмыстарды орындау;
      6) Кеме қатынасы тіркелімімен осы Қағиданың 16-тармағында айтылған кемеге құжаттарын ресімдеу және беру.
      9. Техникалық флот кемесін немесе оның элементтерін жаңарту жобасы «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 7-тармағына сәйкес Кеме қатынасы тіркелімімен берілген, сәйкестік құжаты бар тұлғамен орындалады.
      10. Техникалық флот кемесін немесе оның элементтерін жаңарту жобасын Кеме қатынасы тіркелімінің Қағида талаптарын ескере отырып әзірлеу қажет.
      Жоба осымен бір мезгілде осы заманғы кеме жасауда қолданылатын корпус конструкциясы элементтерін жетілдіру әдістерін, техниканың қазіргі заманғы даму деңгейіне сәйкес қазіргі техникалық құралдарды, құрылғыларды, электр, радионавигациялық және әсіресе технологиялық жабдықтарды, автоматтандыру, авариялық-ескерту сигналын беру және қорғау жүйесінің элементтік базасын пайдалануға бағытталады.
      11. Жаңарту жобасының құжаттамасы, Кеме қатынасы тіркелімі Қағидасының кемені радионавигациялық жабдықпен, экологиялық қауіпсіздік жабдығымен және құтқару құралдарымен жинақтауға қойылатын талаптарын ескере отырып, әзірленеді.
      12. Солар бойынша кеме жасалған Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасының белгіленген талаптарынан ауытқулар, жаңарту жобасының құрамында Кеме қатынасы тіркеліміне келісуге ұсынылады.
      13. Жаңарту жобасы сол бір жобаның кеме тобына орындауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда, нақты кеме үшін осы Қағиданың 9-тармағында көрсетілген тұлға, осы кемені жаңарту жобасына қосымша оның ерекшелігін ескеріп орындайды.
      14. Жаңарту жобасы корпустың, кеме техникалық құралдарының, техникалық және электр жабдығының әр түрлі жаңарту деңгейін көздейді.
      15. Жаңарту жобасын келісуді қолдану мерзімі 6 жылды құрайды.
      16. Кеме жаңартылғаннан кейін, оған Кеме қатынасы тіркелімінің құжаттары мынадай ережелерді сақтай отырып, беріледі:
      1) техникалық флоттың кемесін жаңарту кезінде оның түрі мен мақсаты сақтала отырып (бастапқы көлемде) кезектен тыс куәландыру актісі жасалады. Жүзуге жарамдық туралы куәлікке қажетті өзгерістер енгізіледі және Жаңарту туралы куәліктер корпус а, кемелік техникалық құралдар, технологиялық және электр жабдықтары бойынша осы Қағиданың 2-4-қосымшасына сәйкес бөлек беріледі;
      2) техникалық флот кемесін жаңарту кезінде оның түрі мен мақсатын өзгерте отырып, бастапқы куәландыру актісі жасалады, кеме құжаттарының толық жаңа жинағы беріледі, кемеге жаңа тіркеу нөмірі беріледі. Осы Қағиданың 5-қосымшасына сәйкес, кемеге қосымша Жаңарту туралы куәлік беріледі.
      17. Технологиялық флоттың корпусын, кемелік техникалық құралдарын және техникалық флоттың машиналық үй-жай жабдықтарын, техникалық флот кемелерінің технологиялық жабдықтарын, технологиялық флот кемелерінің электр және радионавигациялық жабдығын одан әрі сыныптамалық куәландыру мерзімдері кеменің осы элементтеріне Жаңарту туралы куәлік берілген сәттен бастап есептеледі.

2. Техникалық флот корпусын жаңарту тәртібі

      18. Қағидада корпустың жалпы беріктігін және сыртқы қаптамасының, төсем және жинақ белдемдерінің жергілікті беріктігін, осы тараудың талаптарымен белгіленген деңгейге дейін, өтінім берілген жаңарту деңгейіне және жоспарланған пайдалану мерзіміне қатысты, байланыстарды ауыстыру немесе нығайту, сондай-ақ қосымша байланыстар мен конструкцияларды (үстеме жолақ, қаттылық қабырғалары) орнату жолымен қалпына келтіру көзделеді.
      19. Корпусты жаңарту туралы куәлік, сондай-ақ жаңғырту және/немесе нәтижесінде кеме корпусы У0, У1 немесе У2 жаңарту деңгейіне қатысты осы нұсқаудың талаптарын қанағаттандыратындай басқа жұмыс түрлерін орындалған жағдайда ресімделеді.
      20. Техникалық флот корпусын жаңарту жобасы:
      1) таңдалған жаңарту деңгейі үшін корпус элементтерінің ең аз қажетті қалыңдығын анықтау;
      2) таңдалған жаңарту деңгейі үшін жиынтық белдемдерінің ең аз қажетті сипаттамаларын анықтау;
      3) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің міндетін атқарушысының 2011 жылғы 21 сәуірдегі № 216 бұйрығымен бекітілген Пайдаланымдағы кемелерді куәландыру қағидасының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6991 тіркелген) (бұдан әрі - ПККҚ) және осы Қағиданың талаптарын қанағаттандырмайтын корпус конструкциясының элементтерін нығайту немесе ауыстыруға арналған техникалық құжаттамалардан тұруы тиіс.
      21. Корпус ақауын анықтау жаңартылған жер снарядының техникалық жағдайын анықтау, жөндеу әдістерін негіздеу және көлемін белгілеу мақсатында, корпустың шекті ақауын анықтау, параметрлерін өлшеу мен бағалауды қамтиды.
      22. Корпус ақауын анықтау корпус жаңарту ниеті туралы өтінім бергенге дейін, кемінде 1 жылдан асырмай Кеме қатынасы тіркеліміне ақпарат ұсына отырып жүргізіледі.
      23. Ақау анықтау көлемі жаңартылатын кеме корпусының техникалық жай-күйіне байланысты белгіленеді, бірақ ПККҚ 25-қосымшасында жазылған кезекті куәландыру алдындағы ақау анықтау көлемінен кем болмауы тиіс.
      24. Жаңартуға жататын, пайдалану мерзімдері бірдей бір үлгідегі кемелер тобы болған кезде, кеменің сыртқы қаптамасы жобалық қалыңдығының нақты тозуын белгілеу әрбір кеме үшін жүргізілуі тиіс.
      25. Жаңартылған корпустың сыртқы қаптамасының, палуба және екінші түп төсемінің, ішкі борттар, бойлық және көлденең аралықтардың, флорлар мен кильсондардың түпаралық кеңістігіндегі ең аз қажетті қалыңдықтары мынадай формула бойынша анықталады:

           tмн = [tocm]min + c(1 + 2V)(Tу0(у1)(у2)-5)               (1)  

      мұндағы [tocm]min - қарастырылатын конструктивтік элементтің ең аз шекті қалыңдығы, мм;
      с – ұсынылатын есептік тозу жылдамдығы, мм/жыл;
      с мағыналары былай қабылдануы керек:
      түптік қаптама үшін –с = 0,1;
      борттың сыртқы қаптамасы үшін –с = 0,07;
      қарпығыш кемелердің түптік қаптамасы үшін –с = 0,06;
      қарпығыш кемелер бортының сыртқы қаптамасы үшін –с = 0,04.
      с орнына кемелердің нақты серияларының іс жүзінде тозу жылдамдықтарын немесе орташа статистикалық тозу жылдамдығын пайдалану Кеме қатынасы тіркелімінің арнайы қарауындағы нәрсе болып табылады;
      V - вариация коэффициенті: V=с ; V мағынасы былай қабылдануы керек:
      түптік қаптама үшін –V = 0,4;
      барлық қалған конструкциялар үшін V = 0,5.
      V мәні статистикалық мәліметтер жиналу шамасына қарай анықталатын болады;
      с - тозу жылдамдығының стандарты, мм/жыл;
      ТУ0(У1)(У2) – жаңарту деңгейіне байланысты (У0 үшін – кемінде 20 жыл, У1 үшін – кемінде 15 жыл, У2 үшін – кемінде 10 жыл) қабылданатын, жаңарту жүргізілгеннен кейін жоспарланатын қызмет ету мерзімі.
      26. Тесіктер, сорғыш жалғауларды күшейту жерлеріндегі сыртқы қаптама қалыңдығы, сондай-ақ қарпығыш мұнара тірегі мен рама көтергіш мұнара тіректері астынан өтетін жерлердегі палуба төсемінің қалыңдығы, сыртқы қаптаманың немесе палуба төсемінің қалыңдығына қатысты Dt,мм шамаға артық болуы тиіс:

                        t =tПРМУ - tПРН ,                        (2)

      tПРМУ - тесіктерді, сорғыш жалғауларды күшейту жерлеріндегі сыртқы қаптама қалыңдығы, сондай-ақ қарпығыш мұнара тірегі мен рама көтергіш мұнара тіректері астынан өтетін жерлердегі палуба төсемінің жобалау қалыңдығы, мм;
      tПРН - сыртқы қаптама немесе палуба төсемінің жобалау қалыңдығы, мм.
      27. Жалғанған белбеуі бар жинақ белдемдерінің ең аз қажетті кедергі сәті кемінде мынадай болуы қажет, м3:

                        W = mУ0(У1)(У2)*Wпр,                       (3)

      мұндағы mУ0(У1)(У2) – нормативтік тозу коэффициенті (осы Қағиданың 30-тармағы);
      Wпркеме сыныбына байланысты Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасымен регламенттелген жинақ белдемдерінің көлбеу қимасының кедергі сәті, м3.
      28. Жаңарту (У0, У1 немесе У2) деңгейіне байланысты нормативтік тозу коэффициентінің mУ0(У1)(У2) мағынасы былай қабылданады:
      1) машина бөлімшесіндегі комингстің бойлық бос белдемдері, палубасы, түбі, екінші түбі төсеміне (екінші түбі болғанда), рама жинағы ширстрегі мен бойлық белдемдеріне:

      mУ0 = 0,90; mУ1 = 0,85; mУ2 = 0,80 кеменің орталық бөлігінде;

      mУ0 = 0,85; mУ1 = 0,80; mУ2 = 0,75 кеме шеттерінде;
      2) көлбеу жиынтық белдемдеріне (сыртқы және ішкі борттардың бос және рамалық шпангоуттары) аралықтардың бос және рама жиынтығы;

      mУ0 = 0,90; m(у1)=0,85; m(У2)= 0,80 кеме ұзындығының кез келген учаскесіне;
      3) басқа жиынтық белдемдеріне

       mУ0 =0,80;  m(у1)=0,70;m(У2)=0,65 кеме ұзындығының кез келген учаскесінде.
      29. Жиынтық белдемдерін есептеулермен негіздеп нығайтқан жағдайда, нормативтік тозу коэффициентінің шамасы төмен болуы мүмкін, бірақ У0 және У1 жаңарту деңгейлері үшін, олардың шамасы осы Қағиданың 28-тармағының 1) тармақшасында аталған белдемдерге - 060 (0,70), 28-тармақтың 2), 3) тармақшаларында аталған (жақшада келтірілген мағына М-СП сыныпты кемелерге арналған) белдемдерге қатысты - 0,50 (0,60) кем болмауы тиіс.
      30. Осы Қағиданың 28-тармағындағы шарт орындалмаған жағдайда, Кеме қатынасының тіркелімі корпус жаңартудың мақсатқа сай екендігі туралы мәселені қарауы мүмкін, егер;
      белбеуі жалғанбаған, жиынтық белдемдердің жекелеген көлбеу қимасының ең аз қажетті ауданы ѓмн, мынадан кем болмайтындай болып, қамтамасыз етілуі мүмкін, м2:

                           мн = mУ0(У1)(У2)*СТРПР,                (4)

      және/немесе жөндеуден кейін жиынтық белдем элементтерінің ең аз қажетті қалыңдығы, кемінде мынадай болады, м:

                            tмн = mУ0(У1)(У2)*tСТРПР,                (5)

      мұндағы -СТРПР - кеме сыныбына байланысты Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасымен регламенттелген белдемнің көлденең қимасының ауданы, м2. Егер белдемнің көлденең қимасының ауданы Кеме қатынасының тіркелімі Қағидаларында регламенттелмеген жағдайда, СТРПР ретінде белдемнің көлденең қимасының жобалау ауданы қабылданады.
      tСТРПР- жиынтық белдем элементін жобалау қалыңдығы, м.
      31. Таңдап алынған жаңарту деңгейі (У0, У1 немесе У2) үшін ПККҚ 26-қосымшасына сәйкес жаңартылған корпустың есептік көлденең қимасының жалпы нақты беріктілігін тексеру орындалуы тиіс.
      Бұл ретте, беріктілік қоры нормативтік коэффициентінің мәні осы Қағиданың 6-қосымшасына сәйкес қабылдануы тиіс.
      32. Егер жаңарту жобасын ескере отырып корпус байланыстарының нақты геометриялық өлшемі үшін ІСЖКЖҚ-ның 340-тармағының талабы орындалса, ұзындығы кемінде 50 м кемелерге жалпы шекті беріктілік жүргізілмейді.

3. Техникалық флоттың кеме техникалық құралдарын, технологиялық
жабдықтарын және машиналық үй-жайдың жабдығын жаңарту тәртібі

      33. Кемені жаңарту бойынша жұмыстар құрамындағы техникалық құралдарды немесе өзге құралдарды немесе машиналық үй-жайдың жабдығын жөндеу немесе ауыстыру туралы шешім Кеме қатынасы тіркелімінің келісімі бойынша қабылданады. Бұл ретте, барлық техникалық құралдардың, технологиялық жабдықтауға жататын барлық бұйымдардың және машиналық үй-жайдағы жабдықтардың техникалық жай-күйі қаралады және жаңартылған кеме үшін техникалық жай-күйінің жарамдылығы аса маңызды болатын жаңартудың объект топтары бөлінеді. Объектіні таңдау кезінде, көрсетілгендерден басқа, мыналар ескеріледі:
      1) объектінің бүкіл пайдаланылған мерзімдегі жұмысы;
      2) объект шығынға жазылғанға дейін, әзірлеуші-ұйымның оған белгіленген ресурсы;
      3) кеме қазандары, ауа сақтағыштар, құбырлар және тағы басқалардың тозғаны жөнінде жанама куәландыратын, кеме жасы;
      4) объект ақауын анықтау нәтижелері.
      34. Жөндеуге жататын техникалық құралдардың және/немесе бөліктерінің ақауын анықтау көлемі, кезекті куәландыру алдында тиісті техникалық құралдардың ақау анықтау көлемінен кем болмауы тиіс.
      35. Жөндеуге жататын техникалық құралдардың және/немесе бөліктерінің ақауын анықтау көлемі барлық бөлшектердің техникалық жай-күйін анықтау үшін жеткілікті болуы тиіс.
      36. Техникалық құралдарды, технологиялық жабдықтарды және машиналық үй-жайдың жабдығын жаңарту жобасында мыналар болады:
      1) жаңартылатын объектілердің немесе олардың бөліктерінің, осы Қағиданың 35-тармағына сәйкес ақауын анықтау нәтижелерін ескере отырып, жөндеу немесе ауыстыру қажеттігін негіздеу және ауыстырылмайтын арматура жабдығы мен құбырлардың қалған қорын болжау;
      2) жаңа тағандар, басқару, қорғау және сигнал беру (қажет болғанда) аппаратураларын әзірлеу мен орнату құжаттамаларын қоса алғанда, бүкіл ауыстырылатын жабдықты құрастыруға арналған техникалық құжаттамалар;
      3) Кеме қатынасы тіркелімінің келісімі бойынша қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес техникалық құралдардың, жабдықтардың, құрылғылар мен жүйелердің ауыстырылмайтын бөлшектерін қалпына келтіру жөніндегі техникалық талаптар.
      37. Жаңартуға таңдалған объектілерге қатысты таңдалған жаңарту деңгейіне байланысты осы Қағиданың 7-8-қосымшаларында келтірілген нұсқауларға сәйкес жұмыстар орындалады.
      38. Айқындаған кездегі жөндеуді (ауыстыруды) қажет етпейтін ақаулық және бөліктер мен бөлшектердің тозу мәні осы Қағиданың 9-қосымшасында келтірілген.
      39. Техникалық құралдарды, жабдықтар мен машиналық үй-жай жүйелерін монтаждау немесе жөндеуден кейін, оларды Кеме қатынасының тіркелімі Қағидалары талаптарына және/немесе жаңарту жобасы сызбаларының техникалық талаптарына сәйкес, соның ішінде гидравликалық сынақтан өткізеді.
      40. Кеме корпусындағы қозғалтқыштарды жөндеуге Кеме қатынасы тіркелімінің келісімі болған кезде ғана рұқсат етіледі.
      41. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен жүргізілген монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін, Кеме қатынасы тіркелімі қызметкеріне ұйымдағы техникалық бақылау органының орындалған жұмыстарға актілері, қолданылған материалдарға, ауыстырылған бөлшектерге, жинақтамаларға сертификаттары (басқа құжаттар), сондай-ақ басқа да қажетті құжаттары: сызбалар, сипаттаулар, сұлбалар, нобайлар немесе паспорттар, қызмет көрсету нұсқаулары ұсынылады.
      42. Кемедегі барлық монтаждау, жөндеу және жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін, кеме швартовты, жүзу (өздігінен жүретіндер үшін) және Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен өткізілетін өндірістік сынақтарға ұсынылуы тиіс. Сынақтар, Кеме қатынасы тіркелімінің келісімімен жаңарту жобасы құрамында әзірленген бағдарламалар және әдістемелерге сәйкес жүргізіледі. Сынақтар нәтижелері тиісті сынақтар хаттамалары түрінде ресімделеді.
      43. Техникалық құралдарды және машиналық үй-жайдың жабдығын жаңартудың ақырғы кезеңінде Кеме қатынасы тіркелімінің қызметкері осы Қағиданың 16-тармағында аталған құжаттарды ресімдейді.

4. Техникалық флоттың электр жабдығын жаңарту тәртібі

      44. Электр жабдығының құрамына кіретін қандай да болмасын бұйымдарды жаңарту туралы шешім, Кеме қатынасы тіркелімінің келісімі бойынша қабылданады. Жаңарту объектісін таңдау осы Қағиданың 34-тармағына ұқсас жүзеге асырылады.
      45. Жаңартылған кемелерді радионавигациялық жабдықтармен жинақтау Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.
      46. Электр жабдығында ақау анықтауды ПККҚ-ның 29-қосымшасында көрсетілген көлемде жүргізу керек.
      47. Кабель желілерінде ақау анықтау кезінде жүргізіледі:
      1) кабельдерді ұзына бойы сыртынан қарау;
      2) үшкірлеу және маркалау жағдайын тексеру;
      3) корпус пен талшық аралығындағы, сондай-ақ әрбір талшық аралығындағы оқшаулау кедергісін өлшеу;
      4) механикалық бүліну, жылулық ескіру, оқшаулардың дымқылдануын анықтауға мүмкіндік беретін қазіргі замандағы диагностика құралдарын қолдану арқылы кабель оқшауларының жағдайын тексеру, сондай-ақ резеңке қабықтардың серпінді-өзгеру және серпінді-созылмалы өзгеру қасиеттерін анықтау жолымен жанама белгілер бойынша кабельдерді бұдан былай пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасау;
      5) жабдыққа кабель енгізу тығыздамаларын толтыруды, аралық тығыздамалық нығыздауды, кабель қораптары мен келте құбырлар нығыздауларының тұтастығын және герметикалығын тексеру;
      6) бекіту қапсырмаларының (қапсырма-көпір, салпыншақ, перфожолақ) және қорғау конструкцияларының (құбыр, науа, қорап) жағдайына сыртқы қарау жүргізіледі.
      48. Электр жабдығын жаңарту жобасы:
      1) кеменің бүкіл жұмыс режимін қамтамасыз етуге арналған жүктемені реттеу кестесін және электр станциясының қажетті қуат есебін, сондай-ақ ауыстыруға жататын генераторлар саны мен қуатын негіздеу, кабельдер тізбесін;
      2) басқару, қорғау және сигнал беру аппаратурасын орнату құжаттамасын қоса алғанда, толық ауыстырылатын электр жабдығын құрастыруға техникалық құжаттамаларды;
      3) қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес электр жабдығының ауыстырылмайтын элементтерін жөндеу бойынша техникалық талаптарды қамтуы тиіс.
      49. Кемеде жаңартудың таңдалған деңгейіне байланысты, осы Қағиданың 10 - қосымшасында баяндалған нұсқауларға сәйкес жұмыстар орындалады.
      50. Мамандандырылған цехтарда жөндеуден өткен электр машиналары, арнайы стендіде сыналады.
      51. ПККҚ-ның 428-тармағының 7) тармақшасына сәйкес ең жоғары және жылу қорғау, қысқа тұйықталу тоғынан қорғау автоматтары сынақтан өткізіледі.
      52. Кемеде монтаждау жұмыстарын бақылау, электр жабдығын іс жүзінде сынақтан өткізу, осы Қағиданың 42, 43-тармақтарының нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылады.
      53. Электр жабдығын жаңартуды аяқтау кезеңінде Кеме қатынасы тіркелімі осы Қағиданың 18-тармағында аталған құжаттарды ресімдейді.

Техникалық флот кемелерін жаңарту
жөніндегі қағидаға    
1-қосымша         

Нысан

Техникалық флот кемесінің элементтерін жаңарту ниеті
туралы өтінім

Кеме иесі ___________________________________________________________
Кеменің аты немесе нөмірі ___________________________________________
Тіркелу нөмірі ______________________________________________________

Кеменің негізгі техникалық деректері
Жалпы мәліметтер

Құрылыстық № _______________________ Сыныбы _________________________
Жасалған жері мен жылы ______________________________________________
Түрі мен міндеті ____________________________________________________
Жобаның авторы мен нөмірі ___________________________________________
Өнімділігі __________________________________________________________

Корпусы

Негізгі өлшемдері, м: КВЛ бойынша ұзындығы ___; КВЛ бойынша ені ___;
Борттың биіктігі ____________________________________________________
Корпустың материалы _________________________________________________
Жиынтық жүйесі ______________________________________________________
Машиналық үй-жайдың екінші түбі _____________________________________

Негізгі қозғалтқыштар/дизель - генераторлар

Саны, маркасы _______________________________________________________
Қуаты, айналу жиілігі _______________________________________________
Дайындаушы - ұйым ___________________________________________________
Жасалған жылы ______; кемеге орнатылған жылы _______ жұмыс көлемі ______ әрбір қозғалтқышқа жасалған негізгі жөндеудің саны
_____________________ ___________________________; Әрбір қозғалқыштың негізгі жөндеуден кейінгі жұмыс көлемі ______________________________

Қосымша дизель – генераторлар

Саны, маркасы _______________________________________________________
Қуаты, айналу жиілігі _______________________________________________
Дайындаушы ұйым _____________________________________________________
Жасалған жылы ___________; кемеге орнатылған жылы ____________ жұмыс көлемі ______ әрбір қозғалтқышқа жасалған негізгі жөндеудің саны
____________________________________________________________________; Әрбір қозғалқыштың негізгі жөндеуден кейінгі жұмыс көлемі
__________________________________________________

Авариялық дизель – генераторлар

Саны, маркасы _______________________________________________________
Қуаты, айналу жиілігі _______________________________________________
Дайындаушы ұйым _____________________________________________________
Жасалған жылы ___________; кемеге орнатылған жылы ____________ жұмыс көлемі ______
әрбір қозғалтқышқа жасалған негізгі жөндеудің саны __________________
________________________________________________; Әрбір қозғалқыштың
негізгі жөндеуден кейінгі жұмыс көлемі
__________________________________________________

Басқа да мәліметтер
______________________

Жаңартылатын объект

У0

У1

У2

Корпусы
Машиналық үй-жайдың техникалық құралдары мен жабдықтары
Технологиялық жабдық
Электр жабдығы
Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
2-қосымша    

Нысан

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі
Көлік және қатынас жолдары комитетінің
«Кеме қатынасының тіркелімі» мемлекеттік мекемесі

Техникалық флот кемесінің корпусын жаңарту туралы
КУӘЛІК

Жаңарту деңгейі У_______

Кеменің аты немесе нөмірі _________________ Тіркелу № _______________
Жаңартуға дейінгі түрі және міндеті _________________________________
Кеме жобасының авторы мен нөмірі ____________________________________
Жасалған жері мен жылы ______________________________________________
Жаңарту жобасының авторы мен нөмірі _________________________________
Жаңартылған жері мен жылы ___________________________________________
Жаңартылған кеменің үлгісі мен міндеті ______________________________
Жаңартылған кеменің сыныбы __________________________________________
Тіркеу порты ________________________________________________________

      Осымен, кеме электр жабдықтарының конструкциясы, құрамы, жинақтылығы, орналасуы, орнатылуы, техникалық сипаттамалары және техникалық жай-күйі Кеме қатынасының тіркелімінің Қағидасына және техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағиданың талаптарына сәйкес келетіні расталады.

      Корпусты жаңарту кезіндегі істелген жұмыс көлемі және сынақ нәтижесі 20___ жылғы «_____» ___________________ № ______ кезектен тыс / алғашқы куәландыру Актісінде жазылған.

      Жаңартылған корпустың техникалық жағдайы оның ерекше жағдайларда кем дегенде ____ жыл пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Осы Куәлік Жүзуге жарамдылығы жөніндегі куәлікке № _______ қоса берілді.

«Кеме қатынасының тіркелімі» ММ қызметкері __________________________ __________________ «____» _______________ 20___ жыл
      (қолы)             (тегі, а.ә.а.)

м.о.

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
3-қосымша    

Нысан

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі
Көлік және қатынас жолдары комитетінің
«Кеме қатынасының тіркелімі» мемлекеттік мекемесі

Техникалық флот кемесінің механизмдері мен
жабдықтарын жаңарту туралы
КУӘЛІК

Жаңарту деңгейі У_______

Кеменің аты немесе нөмірі _________________ Тіркелу № _______________
Жаңартуға дейінгі түрі және міндеті _________________________________
Кеме жобасының авторы мен нөмірі ____________________________________
Жасалған жері мен жылы ______________________________________________
Жаңарту жобасының авторы мен нөмірі _________________________________
Жаңартылған жері мен жылы ___________________________________________
Жаңартылған кеменің үлгісі мен міндеті ______________________________
Жаңартылған кеменің сыныбы __________________________________________
Тіркеу порты ________________________________________________________

      Осымен, кеме электр жабдықтарының құрылымы, құрамы, жинақтылығы, орналасуы, орнатылуы, техникалық сипаттамалары және техникалық жағдайы Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасы және Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағиданың талаптарына сәйкес келетіні расталады.

      Механизмдер мен жабдықтарды жаңарту кезіндегі істелген жұмыс көлемі және сынақ нәтижесі 20___ жылғы «_____» _______________ № ______ кезектен тыс / алғашқы куәландыру Актісінде жазылған.

      Жаңартылған механизмдер мен жабдықтардың техникалық күйі оның ерекше жағдайларда кем дегенде ____ жыл пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Осы Куәлік Жүзуге жарамдылығы жөніндегі куәлікке № _______ қоса берілді.

«Кеме қатынасының тіркелімі» ММ қызметкері __________________________ __________________ «____» _______________ 20___ жыл
      (қолы)        (тегі, а.ә.а.)

м.о.

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
4-қосымша    

Нысан

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі
Көлік және қатынас жолдары комитетінің
«Кеме қатынасының тіркелімі» мемлекеттік мекемесі

Кеменің электр жабдықтарын жаңарту туралы
КУӘЛІК

Жаңарту деңгейі У_______

Кеменің аты немесе нөмірі _________________ Тіркелу № _______________
Жаңартуға дейінгі түрі және міндеті _________________________________
Кеме жобасының авторы мен нөмірі ____________________________________
Жасалған жері мен жылы ______________________________________________
Жаңарту жобасының авторы мен нөмірі _________________________________
Жаңартылған жері мен жылы ___________________________________________
Жаңартылған кеменің үлгісі мен міндеті ______________________________
Жаңартылған кеменің сыныбы __________________________________________
Тіркеу порты ________________________________________________________

      Осымен, кеме электр жабдықтарының құрылымы, құрамы, жинақтылығы, орналасуы, орнатылуы, техникалық сипаттамалары және техникалық жағдайы Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасы және Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағиданың талаптарына сәйкес келетіні расталады.

      Механизмдер мен жабдықтарды жаңарту кезіндегі істелген жұмыс көлемі және сынақ нәтижесі 20___ жылғы «_____» _______________ № ______ кезектен тыс / алғашқы куәландыру Актісінде жазылған.

      Жаңартылған механизмдер мен жабдықтардың техникалық күйі оның ерекше жағдайларда кем дегенде ____ жыл пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Осы Куәлік Жүзуге жарамдылығы жөніндегі куәлікке № _______ қоса берілді.

«Кеме қатынасының тіркелімі» ММ қызметкері __________________________ __________________ «____» _______________ 20___ жыл
      (қолы)        (тегі, а.ә.а.)

м.о.

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
5-қосымша    

Нысан

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі
Көлік және қатынас жолдары комитетінің
«Кеме қатынасының тіркелімі» мемлекеттік мекемесі

Техникалық флот кемесінің жаңартылғаны туралы
куәлік

Жаңарту деңгейі У_______

Кеменің аты немесе нөмірі _________________ Тіркелу № _______________
Жаңартуға дейінгі түрі және міндеті _________________________________
Кеме жобасының авторы мен нөмірі ____________________________________
Жасалған жері мен жылы ______________________________________________
Жаңарту жобасының авторы мен нөмірі _________________________________
Жаңартылған жері мен жылы ___________________________________________
Жаңартылған кеменің үлгісі мен міндеті ______________________________
Жаңартылған кеменің сыныбы __________________________________________
Тіркеу порты ________________________________________________________

      Осымен, кеме механизмдері мен жабдықтары, құрамы, жинақтылығы, орналасуы, орнатылуы, техникалық сипаттамалары және техникалық жағдайы Кеме қатынасы тіркелімінің Қағидасының және Техникалық флот кемелерін жаңарту жөніндегі қағида талаптарына сәйкес келетіні расталады.

      Механизмдер мен жабдықтарды жаңарту кезіндегі істелген жұмыс көлемі және сынақ нәтижесі 20___ жылғы «_____» ___________________ № ______ кезектен тыс / алғашқы куәландыру актісінде жазылған.

      Жаңартылған кеменің механизмдер мен жабдықтарының техникалық жағдайы оның ерекше жағдайларда кем дегенде ____ жыл пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

      Кемеге жүзуге жарамдылығы жөніндегі куәлікке № ________________ қоса берілген жаңа Сыныптамалық куәлік беріледі.

      Осы Куәлік Жүзуге жарамдылығы жөніндегі куәлікке № _______ қоса берілді.

«Кеме қатынасының тіркелімі» ММ қызметкері __________________________ __________________ «____» __________ 20___ жыл
      (қолы)      (тегі, а.ә.а.)

М.О.

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
6-қосымша    

Беріктілік қоры коэффициентінің шекті сәтінің шамасы, kжар

Жаңарту деңгейі

Артық жүктеу шарттары

Палубаға көлденең жүктеме жоқ, бұл ретте кеме түбіндегі кернеудің шекті шамасы |д.пр0,9 ReH

Палубаға көлденең жүктеме жоқ, бұл ретте
0,9 ReH|д.пр|ReH

«Л», «Ө», «Т» және «О-ПР» сыныпты кемелер үшін

У0

1,31

   1,2|д.пр|
[---------]+ 0,23
       ReH

У1

1,28

   0,9|д.пр|
[---------]+ 0,46
       ReH

У2

1,24

  0,6|д.пр|
[---------]+ 0,69
       ReH

«М-ПР» және «М-СП» сыныпты кемелер үшін

У0

1,33

   1,2|д.пр|
[---------]+ 0,25
       ReH

У1

1,31

   0,9|д.пр|
[---------]+ 0,5
       ReH

У2

1,29

   0,6|д.пр|
[---------]+ 0,76
        ReH

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
7-қосымша    

Техникалық құралдарды және жабдықтарды деңгейге сәйкес жаңарту

Техникалық құралдар мен жабдық тізбесі

Жаңарту деңгейін қамтамасыз ету жұмыстарының нұсқалары

У0

У1

У2

1. Бас қозғалтқыштар

1. Маркасы басқа жаңа қозғалтқыштарды орнату, соның ішінде топырақ қазу өнімділігін арттыруға негізделсе, олардың қуаттылығын көтеру арқылы ауыстыру
2. Маркасы сондай жаңа қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру
3. Арнайы цехта күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру
4. Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу

1. Маркасы сондай жаңа қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
3. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу

Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу

2. Бас генераторлардың бастапқы қозғалтқыштары
Қосымша генераторлардың бастапқы қозғалтқыштары
Авария генераторларының бастапқы қозғалтқыштары

1. Жаңа қозғалтқыштар орнату арқылы ауыстыру (жаңартылатын жер снарядын жасағаннан кейін қажет болуына қарағанда, жаңартылған жер снарядының барлық тұтынушыларын жабдықтауға электр станциясының үлкен қуаттылығы талап етілетін жағдайда, генераторларды қуаты үлкен дизель-генераторларға ауыстыруды қоса алғанда, бүкіл агрегатты ауыстыру).
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
3. Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу
1. Маркасы сондай жаңа қозғалтқыштар орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштар орнату арқылы ауыстыру.
3. Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу.
1. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.

1. Маркасы сондай жаңа қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
1. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеуден кейін қозғалтқыштарды орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме корпусында ақаулық және жөндеу
Ақау анықтау және жөндеу

Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кеме корпусында ақау
анықтау және жөндеу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кеме корпусында ақау анықтау және жөндеу

3. Редукторлар, реверс-редуктор

осы кестенің 1-тармағына ұқсас

4. Білік жетектер:

аралық біліктер, тіреу, оларды жалғау бөлшегі, біліктіректер, қалқа тығыздамалар, дейдвуд құбырлар;
ескіш біліктер;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ескіш біліктер біліктіректері

1. Бас қозғалтқыштарын ауыстыруға байланысты өлшемі өзгерген жағдайда жаңа бұйым орнату арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жөндеу
 
 
1. Егер біліктер 15 жылдан артық пайдаланылған жағдайда, жаңа біліктер орнату арқылы ауыстыру.
2. Егер біліктер кемінде 15 жыл пайдаланылған жағдайда, ақау анықтау және жөндеу
Жаңа біліктіректер орнату арқылы ауыстыру

1. Бас қозғалтқыштарын ауыстыруға байланысты өлшемі өзгерген жағдайда жаңа бұйым орнату арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жөндеу
1. Егер біліктер 15 жылдан артық пайдаланылған жағдайда, жаңа біліктер орнату арқылы ауыстыру
2. Егер біліктер кемінде 15 жыл пайдаланылған жағдайда, ақау анықтау және жөндеу
Жаңа біліктіректер орнату арқылы ауыстыру

Ақау анықтау және жөндеу
1. Егер біліктер 15 жылдан артық пайдаланылған жағдайда, жаңа біліктер орнату арқылы ауыстыру
2. Егер біліктер кемінде 15 жыл пайдаланылған жағдайда, ақау анықтау және жөндеу
1. Жаңа біліктіректер орнату арқылы ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу

5. Ескіш бұрандалар

1. Жаңа бұрандаларды орнату арқылы ауыстыру.
2. Геометриялық өлшемін қалпына келтіру арқылы жөнделген бұранда орнату арқылы ауыстыру.

Геометриялық өлшемін қалпына келтіру арқылы жөнделген бұранда орнату арқылы ауыстыру.

Ақау анықтау және жөндеу.

6. Өрттен қорғау:

Өрттен қорғау жарақтары және өрт сөндіру құралдары;
өрт сөндіру жүйесі

Ақау анықтау және жөндеу
1. Жаңа сорғылар, құбырлар мен арматураны орнату арқылы ауыстыру.
2. Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы жөндеу.

Ақау анықтау және жөндеу
Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы жөндеу.

Ақау анықтау және жөндеу
Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы жөндеу

7. Дербес және кәдеге жарату қазандықтары

1. Кеме иесінің қалауымен жаңа қазандықтар орнату арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу.

Ақау анықтау және жөндеу.

8. Құбыр ішінде тотығу ортасын туғызатын жұмыс жүйесі, соның ішінде:
құрғату;
балласт;
ағын су;
сумен салқындату;
фекаль

1. Жаңа сорғылар, құбырлар, цистерналар мен арматура орнату арқылы ауыстыру.
2. Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлар мен цистерналардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау.

Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлар мен цистерналардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау

Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлар мен цистерналардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау

9. Басқа жүйелер:
май;
отын;
ауа жіберу;
өлшеу құбырлары;
сығылған ауа;
гидравликалық жетектер және т.б.

Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау

Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау

Гидравликалық сынақ өткізу және құбырлардың бүлінген учаскесін ауыстыру арқылы ақау анықтау

10. Жүйе құрамына кіретін сорғылар және арматура

1. Ақау анықтау және жөндеу
2. Бөлшектері шектен аса, әсіресе сорғының ағын бөліктері тозған жағдайда бұйымды ауыстыру

1. Ақау анықтау және жөндеу
2. Бөлшектері шектен аса, әсіресе сорғының ағын бөліктері тозған жағдайда бұйымды ауыстыру

Ақау анықтау және жөндеу

11. Желдету жүйесі

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

12. Қысымдағы сыйымдылық және жылу алмасу аппараттары

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

13. Құрылғылар:

1. Рульдеу құрылғысы, соның ішінде:
Рульдер, саптамалар, баллерлер, гельмпортты біліктіректер және құбырлар, тығыздамалар;
рульдеу машинасынан баллерге момент беріліс элементі (секторлар, румпельдер, тіректер, буфер серіппелер, тартқыштар);
рульдеу электрмеханикалық машиналар;
басқару электргидравликалық машиналар
гидрожетектің күш бөлшектері, құбырлар мен арматуралар
атқарушы механизмдері бар сорғылар жинақтамадағы рульдеу электрогидравликалық машиналары

Ақау анықтау және жөндеу
1.Электр гидравликалық рульдеу машинасын орнату арқылы ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу
Ақау анықтау және жөндеу
1. Маркасы сондай жаңа сорғылар орнату арқылы ауыстыру
2. Қуаты жоғары жаңа сорғылар орнату арқылы ауыстыру
Жаңа машиналар орнату арқылы ауыстыру.
Осы нұсқау физикалық немесе моральды тозуына байланысты бөлшектерін қалпына келтіру тиімсіз болатын, сондай-ақ өздігінен жүзгіш жер снарядының бас қозғалтқыштарын ауыстыруға байланысты пропульсивті сипаттамалары өзгерген жағдайда, рульдеу машинасына таралады.

Ақау анықтау және жөндеу
1. Электр гидравликалық рульдеу машинасын орнату арқылы ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу
Ақау анықтау және жөндеу
1. Ақау анықтау және жөндеу
2. Жаңа сорғылар орнату арқылы ауыстыру
1. Ақау анықтау және жөндеу
2. Жаңа машиналар орнату арқылы ауыстыру

Ақау анықтау және жөндеу.
Ақау анықтау және жөндеу.
Ақау анықтау және жөндеу
Ақау анықтау және жөндеу.
Ақау анықтау және жөндеу

2. басқару құрылғысы

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

3. Зәкір құрылғы

1. Жарақтау сипаттамасы өсім жағына өзгерген жағдайда, жаңа жарақтау сипаттамасына сай келетін және қажет болған жағдайда зәкірлері, зәкір шынжырлары, шегендері және т.б. ауыстыру арқылы жаңа зәкір жабдығы пайдаланылады.
2. Ақау анықтау және жөндеу

1. Жарақтау сипаттамасы өсім жағына өзгерген жағдайда, жаңа жарақтау сипаттамасына сай келетін және қажет болған жағдайда зәкірлері, зәкір шынжырлары, шегендері және т.б. ауыстыру арқылы жаңа зәкір жабдығы пайдаланылады
2. Ақау анықтау және жөндеу

1. Жарақтау сипаттамасы өсім жағына өзгерген жағдайда, жаңа жарақтау сипаттамасына сай келетін және қажет болған жағдайда зәкірлері, зәкір шынжырлары, шегендері және т.б. ауыстыру арқылы жаңа зәкір жабдығы пайдаланылады
2. Ақау анықтау және жөндеу

4. Арқандап байлау құрылғысы

1. Жарамсыз механизмдері мен жабдығын ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу

1. Жарамсыз механизмдері мен жабдығын ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу

1. Жарамсыз механизмдері мен жабдығын ауыстыру
2. Ақау анықтау және жөндеу

5. Қайықша құрылғысы

Жарамсыз бөліктері мен бөлшектерін ауыстыру арқылы ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

14. Экологиялық қауіпсіздік жабдығы

Пайдаланылған және мұнайы бар суларды тазалау бойынша қажетті жабдығын қоса алғанда, еден асты суларын жинау цистерналарының ақауын анықтау және жөндеу, орнату

Пайдаланылған және мұнайы бар суларды тазалау бойынша қажетті жабдығын қоса алғанда, еден асты суларын жинау цистерналарының ақауын анықтау және жөндеу, орнату

Пайдаланылған және мұнайы бар суларды тазалау бойынша қажетті жабдығын қоса алғанда, еден асты суларын жинау цистерналарының ақауын анықтау және жөндеу, орнату

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
8-қосымша    

Бұйымдарды, бөліктерді және элементтерді деңгейге
сәйкес жаңарту

Бұйымның, тораптың, элементтің атауы

Жаңарту деңгейі кезінде қолдану нұсқалары

У0

У1

У2

Топырақ сорғыш снарядтар

1. Топырақ сорғы:

Ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

жұмыс доңғалағы;

-

Ауыстыру

Техникалық жағдайына байланысты жөндеу немесе ауыстыру

корпус және қақпақтардың алмалы-салмалы қаптаулары;

-

Жөндеу

Жөндеу

білік және біліктіректер

-

Техникалық жағдайына қатысты білікті немесе білік қаптауын ауыстыру. Біліктіректердің ішпектерін жөндеу немесе ауыстыру

Техникалық жағдайына қатысты білікті немесе білік қаптауын ауыстыру. Біліктіректердің ішпектерін жөндеу немесе ауыстыру

топырақ қабылдағыш

Қазіргі техникалық шешімдерді ескеріп ауыстыру

Торларды және/немесе табақтарды ауыстыру арқылы жөндеу

Торларды және/немесе табақтарды ауыстыру арқылы жөндеу

2. Топырақ өткізгіш:

Ауыстыру

Техникалық жағдайына байланысты ауыстыру немесе жөндеу

Жөндеу

Жүзбелі топырақ өткізгіш понтон;

Техникалық жағдайына байланысты жөндеу немесе ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

Жүзбелі топырақ өткізгіштің леер қоршауы;

1. Ауыстыру;
2. Жөндеу

Жөндеу

Жөндеу

Ағынды топырақ өткізгіш жұмыр жалғауы;

Ауыстыру

Ауыстыру

Техникалық жағдайына байланысты жөндеу немесе ауыстыру

Сорып алғыш топырақ өткізгіш имек жалғауы;

Ауыстыру

Ауыстыру

Техникалық жағдайы жарамсыз болса, ауыстыру

3. Рама көтергіш құрылғы

Жүкшығырдың білектіректері мен ішпектерін, ось полиспасталары мен шығыр бүлендерін ауыстыру арқылы жөндеу

Жүкшығырдың білектіректері мен ішпектерін, ось полиспасталары мен шығыр бүлендерін ауыстыру арқылы жөндеу

Жарамсыз бөлшектерді ауыстыру арқылы жөндеу

4. Шұғыл шығырлар

Тозған бөлшектер мен тораптарды, арқанды, арқан жинағышты ауыстыру

Тозған бөлшектер мен тораптарды, арқанды, арқан жинағышты ауыстыру

Техникалық жағдайы жарамсыз болып, тозған бөлшектер мен бөліктердің арқаны, арқан жинағышын ауыстыру

5. Папильонажды клюздар

1. Реборд пен төлкелер шексіз тозған жағдайда ауыстыру
2. Жөндеу

1. Реборд пен төлкелер шексіз тозған жағдайда ауыстыру;
2. Жөндеу

Жөндеу

6. Шұғыл және рама көтергіш жүкшығырлар

Техникалық жағдайы жарамсыз деп танылған бөліктер мен тораптарды ауыстыру

Техникалық жағдайы жарамсыз деп танылған бөліктер мен тораптарды ауыстыру

Жөндеу

7. Қадақтар, зәкірлер

Техникалық жағдайын жөндеумен қалпына келтіруге мүмкінсіз ауыстыру немесе жөндеу

Жөндеу

Жөндеу

8. Зәкірлер жинау мен орын ауыстыру үшкір құрылғылары

Техникалық жағдайы жарамсыз деп танылған бөліктер мен бөлшектерді ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

9. Жүзбелі топырақ өткізгіш технологиялық жүкшығырлар

Техникалық жағдайы жарамсыз деп бөліктер мен тораптарды ауыстыру

Техникалық жағдайы жарамсыз деп бөліктер мен тораптарды ауыстыру

Жөндеу

10. Топырақ аудару қондырғы

Ауыстыру

Ауыстыру

Жөндеу

Көп қарпығыш жер снарядтары

11. Қарпығыш мұнара

ІЖКЖҚ-ның 1-бөлігінің талаптарына сай болмайтын, конструкция элементтерін қажеттігіне қарай ауыстыру немесе бекіту

ІЖКЖҚ-ның 1-бөлігінің талаптарына сай болмайтын, конструкция элементтерін қажеттігіне қарай ауыстыру немесе бекіту

Қажет болғанда – жөндеу

12. Қарпығыш рама

Конструкция элементтерін қажеттігіне қарай ауыстыру немесе бекіту

Конструкция элементтерін қажеттігіне қарай ауыстыру немесе бекіту

Қажет болғанда – жөндеу

13. Қопарғыш шынжыр:
қарпығыштар;
аралық тізбектер;
төлкелер, сақиналар;
саусақтар

Техникалық жағдайы жарамсыз болғанда ауыстыру
Техникалық жағдайы жарамсыз болғанда ауыстыру
Ауыстыру
Ауыстыру

Жөндеу
Техникалық жағдайы жарамсыз болғанда ауыстыру
Ауыстыру
Ауыстыру

Жөндеу
Техникалық жағдайы жарамсыз болғанда ауыстыру
Ауыстыру
Шексіз тозғанда ауыстыру

14. Ірі қарпығыштар

Ауыстыру

1. полиуретанды гильзасыз роульстарын және қажет болғанда біліктіректердің ішпектерін ауыстыру
2. полиуретанды гильзалы роульстарын және қажет болғанда біліктіректердің ішпектерін ауыстыру

1. полиуретанды гильзасыз роульстарын және қажет болғанда біліктіректердің ішпектерін ауыстыру
2. полиуретанды гильзалы роульстарын және қажет болғанда біліктіректердің ішпектерін ауыстыру

15. Рама көтергіш құрылғы

Ақау анықтау және қажет болғанда – жөндеу

Ақау анықтау және қажет болғанда – жөндеу

Ақау анықтау және қажет болғанда – жөндеу

16. Төменгі қарпу барабаны

Жиектерін және/немесе ребордтарын қалпына келтіруге жарамсыз болғанда жөндеу – ауыстыру.
Жарығы бар білікті ауыстыру

Жиектерін және/немесе ребордтарын қалпына келтіруге жарамсыз болғанда жөндеу – ауыстыру.
Жарығы бар білікті ауыстыру

Жарығы бар білікті ауыстыру, жөндеу

17. Жоғарғы қарпу барабаны

Жиектерін және/немесе ребордтарын қалпына келтіруге жарамсыз болғанда жөндеу – ауыстыру.

Жөндеу

Жөндеу


Жарығы бар білікті ауыстыру
тістемені жөндеу немесе ауыстыру18. Жоғарғы барабан жетегі

тістемені жөндеу немесе ауыстыру
біліктірек ішпегін ауыстыру

тістемені жөндеу немесе ауыстыру
біліктірек ішпегін ауыстыру

Жөндеу

19. Науа көтергіш құрылғы

Науа ілу топса саусақтарын ауыстыру, қозғалатын және қозғалмайтын науа қаптамасын жөндеу

Науа ілу топса саусақтарын ауыстыру, қозғалатын және қозғалмайтын науа қаптамасын жөндеу

қозғалатын және қозғалмайтын науа қаптамасын жөндеу

20. Шаланда жылжыту жүкшығырлары, рама көтергіш және болат шынжырлар

Арқандар, арқан жинағыш ауыстыру

Арқан, арқан жинағышты жөндеу немесе ауыстыру

Арқан жинағышты жөндеу, жарамсыз болған арқанды ауыстыру

21. Зәкірлер

Жөндеу арқылы техникалық жағдайын қалпына келтіру мүмкін болмағанда жөндеу немесе ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

Штангалы жер снарядтары

22. А- үлгідегі діңгек

Қажеттілігіне қарай құрылым элементтерін нығайту немесе ауыстыру

Қажеттілігіне қарай құрылым элементтерін нығайту немесе ауыстыру

Қажеттілігіне қарай – жөндеу

23. П – үлгідегі жебе

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Жөндеу

24. Қарпығыш

Техникалық жағдайы жарамсыз болғанда ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

25. Штанга

Қажеттілігіне қарай құрылым элементтерін нығайту немесе ауыстыру

Қажеттілігіне қарай құрылым элементтерін нығайту немесе ауыстыру

Жөндеу

26. Бағыттауыш сауыттар (ертоқым біліктірек)

Ауыстыру

Жөндеу

Жөндеу

27. Көтергіш және тегеурін жүкшығырлар

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Жөндеу

28. Шөмішті босату механизмі

Қажеттігіне қарай арқанды ауыстыру және электр жүкшығырын жөндеу

Қажеттігіне қарай арқанды ауыстыру және электр жүкшығырын жөндеу

Қажеттігіне қарай арқанды ауыстыру және электр жүкшығырын жөндеу

29. Қадақты жүкшығырлар

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

30. Қадақтар

Техникалық жағдайын жөндеумен қалпына келтіру мүмкін болмағанда ауыстыру немесе жөндеу

Жөндеу

Жөндеу

31. Гидрожетектер

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

Техникалық жағдайы қанағаттанғысыз деп танылған бөлшектер мен тораптарды ауыстыру арқылы жөндеу

32. Арқандар

Техникалық жағдайы Ереже талаптарына сай келмеген жағдайда ауыстыру

Техникалық жағдайы Ереже талаптарына сай келмеген жағдайда ауыстыру

Техникалық жағдайы Ереже талаптарына сай келмеген жағдайда ауыстыру

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
9-қосымша    

Жөндеу талап етілмейтіндігі (ауыстыру) анықталған кездегі
бөліктер мен бөлшектердің ақаулық сипаттамасы және мәні

Тораптар, бөлшектер

Торапты, бөлшекті жөндеу (ауыстыру) анықталғанда, бүліну сипаты мен тозу шамасы

Топырақ сорғыш снарядтар

1. Топырақ сорғының жұмыс доңғалақ дискі мен күпшегі

Номинальды қалыңдығының 30% артық жалпы тозуы. Қалыңдықтың 60% артық жергілікті тозуы. Сызаттар. Білік жұмыс доңғалағын отырғызудың әлсіреуі.

2. Топырақ сорғының жұмыс доңғалақ қалағы

Бастапқы өлшемнен қалыңдығы 40%, ұзындығы бойынша 30% артық жалпы тозу. Қалақ қалыңдығы 60%, ұзындығы бойынша 40% артық жергілікті тозу. Сызаттар, қалақтардағы өтпе тесіктер, қалақ жиегінің өзгеруі.

3. Корпус пен қақпақтың алмалы қаптауы

Қалыңдығы бойынша 40% артық жалпы тозу. Қалыңдығы бойынша 60% артық жергілікті тозу. Қаптау жіктеріндегі 0,5 мм және одан артық саңылау

4. Топырақ сорғының білігі және біліктірегі (сырғу)

Білік қаптауының номинальдық қалыңдықтан 50% артық тозуы, ұзындығы бойынша 2 мм артық әркелкі өңделуі. Білік пен ішпек аралығының білік диаметрінен 0,002 артық болмау саңылауы. Тығыздама нығыздау ауданында білік диаметрінен 0,04 артық болмай мойын тозуы

5. Білікөткізгіш, ернек жалғау

Білік осі ернек бетінің перпендикуляр болмауы, 0,2 мм артық саңылау. Білік қаптауының номинальдық қалыңдықтан 50% артық тозуы, отырғызудың әлсіреуі. Қопсыту құрылғы артқы білік мойнының максимальды тозу шамасы, мм:

Мойын қаптауының номинальдық диаметрі, мм

Өңделу

эллипті

бір қалыпты

101-150

0,5

1,0

151-200

1,0

-

201-250

2,0

2,0

251-300

2,5

-

300 астам

2,5

3,0

Қопсыту артқы білігі мен біліктірек ішпегінің арасындағы ең артық саңылау шамасы, мм:

Білік қаптауының сыртқы диаметрі, мм

Ішпек

шойын

резеңке

201-250

4,0

6,0

251-300

4,5

6,0

301-350

5,5

7.8

401-450

6,0

8,5

6. Топырақ қабылдағыш

Табақ пен торлардың номинальдық қалындықтарынан 40 % артық тозуы

7. Жүзбелі және корпусты топырақ өткізгіш

Құбыр қабырғаларының номинальдық қалындықтан 60 % артық тозуы

8. Жұмыр жалғаулар:
шар, тостаған

Шар қабырғаларының номинальдық қалыңдықтан 30% артық тозуы, шар қаптауларының номинальдық қалыңдықтан 60% артық тозуы. Жинақталған тостаған мен шар аралығындағы 2 мм артық саңылау.

Тораптар, бөлшектер

Тозғаны анықталған жағдайда бөлікті, бөлшекті жөндеу (ауыстыру) талап етілетін бүліну сипаты және тозу шамасы

9. Тығыздау сақинасы және жұмыс доңғалақ қылтасы

Шеңбер доғасының 1/4 ұзындығы бойынша тығыздау сақинасы мен жұмыс доңғалағы қылта тігінің арасындағы 5 мм артық саңылауы. Тығыздау сақинасының бастапқы өлшемнен 20% артық жалпы тозуы, бастапқы өлшемнен 60% артық жергілікті тозуы

10. Рама көтергіш құрылғының біліктіректері, ішпектері, жүкшығыр біліктері (көпшөмішті және топырақ сорғыш жер снарядтарының)

Біліктіректер мен ішпектердің бастапқы қалыңдықтан 15 % артық тозуы. Біліктер мойындарының 0,5 мм артық эллиптілігі

11. Рама көтергіш құрылғының полиспастар мен бүлен осьтері

Осьтердің бастапқы диаметрден 10% артық диаметрге тозуы

12. Жүкшығыр арқандары

Өрім қадамында, арқанның сегіз диаметріне тең ұзындығындағы жалпы сым санынан 10% артық арқан сымының үзілуі.

13. Арқанды су астына тереңдету құрылғысының шұғыл жүкшығырлар клюздері

Номинальдық қалындықтардан ребордтың 30 % артық, және төлкелердің 40 % артық тозуы. Белдем геометриясының өзгеруі және фундамент қирауы

Көп қарпығыш жер снарядтары

14. Қарпығыштар

Бастапқы биіктігінен (2-35%) артық сырғытпаның тозуы Қарпығыш төлкелер үшін сырғытпа тесіктердің бастапқы диаметрінен 10% артық эллиптілігі. Төлкелерге арналған тесік ауданындағы қарпығыш сырғытпаның жарықтары

15. Аралық тізбектер

Тізбек биіктігі бойынша жұмыс бетінің тозу шамасы мынаған тең қабылданады:

Тізбек биіктігі,
мм

Жалпы тозуы,
мм

Жергілікті тозуы, мм

40-60

6

8

61-80

9

12

81-100

12

15

121-140

-

20

300 астам

15

25

Аралық тізбек диаметрінен 7% артық болатын тесік эллиптілігі

16. Төлке, қарыпқыш шынжыр сақинасы

Бастапқы қалыңдығынан 20% артық жалпы тозуы. Бастапқы диаметрден 7% артық болатын тесік эллиптілігі. Төлкелерді отырғызудың әлсіреуі және олардың шығып қалуы. Төлкелердегі, сақиналардағы өтпе жарықтар.

17. Қарыпқыш шынжыр саусақтары

Шеңбер бойынша бастапқы диаметрден 15% артық жалпы тозуы. Бастапқы диаметрден 20% артық жергілікті бір жақты тозуы. Құраушы, өзек және саусақ басының сынуы.

18. Қарыпқыш барабанның төменгі қырлары ребордтары

Қыр ұзындығының 10-12 % артық тозуы. Қырдың беріктозымды балқыма бетінің бастапқы қалыңдықтан 80% артық тозуы. Тесіктер эллиптілігі.

19. Төменгі шөмішті барабан білігі

Білік букстарының бастапқы қалыңдығынан 30% артық тозуы. Білік мойындары диаметрінің 1,5 % артық тозуы. Пайдаланылмаған учаскелердің 100 см2 ауданында диаметрдің 2,5 % артық жергілікті тотығу тереңдеуі. Қуыс бұрғымен өлшенген, білік барабаны күпшегінің 0,2 мм артық әлсіреуі.

20. Жоғарғы қарпығыш барабан білігі

Білік мойны диаметрінің 1,5 % артық тозуы. Жұмыс мойнының диаметрі бойынша 0,5 мм артық эллиптілігі. Біліктіректердің (баббит және қола ішпек) бастапқы қалыңдықтан 50% артық тозуы. Баббит пен қола ішпек немесе сырғу біліктірек корпусының жарықтары.

21. Жоғарғы шөмішті барабан қырлары мен ребордтары

Балқыту қабатының бастапқы қалыңдығынан 80 % артық тозуы

22. Жоғарғы барабанның тістемелері

Тістеме тістерінің бастапқы қалыңдықтан 25% артық тозуы.
Біліктегі күпшектің қуыс бұрғы бойынша өлшегенде 0,2 мм артық әлсіреуі

23. Шөміштің құлама доңғалақ орамы (роульс)

Номинальды қалыңдықтан 50 % артық тозуы

24. Құлама доңғалақ ось төлкесі

Жарықтар, білікке отырғызудың әлсіреуі. Орамның 3 мм артық өзектен ауысуы. Жұмыс бетінің төлке қалыңдығынан 50% артық болып тозуы. Ось мойнының диаметрге қарағанда 20% артық тозуы.

25. Сырғу біліктіректер ішпектері

Номинальды қалыңдықтан 30 % артық болып тозуы

26. Науа көтергіш құрылғының науа ілгіш топсасы

Номинальдық диаметрге қарағанда саусақтардың 20 % артық тозуы

27. Төлкелер, саусақтар, бүлендер

Бастапқы өлшемнен 15 % артық тозуы

Техникалық флот кемелерін
жаңарту жөніндегі қағидаға
10-қосымша    

Деңгейге сәйкес электр жабдығын анықтау

Электр жабдығының тізбесі

Жаңарту деңгейін қамтамасыз ету жұмыстарының нұсқалары

У0

У1

У2

1. Генераторлар және білік генераторлары

1. Маркасы басқа жаңа бұйымдарды орнату арқылы ауыстыру.
2. Маркасы сондай бұйымдарды орнату арқылы ауыстыру.
3. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

2. Түрлендіргіштер

1. Жаңасын орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу

1. Түрлендіргіштерді ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

3. Басқару құрылғысы және АДБ (авт.дист. басқ) немесе бас және қосымша қозғалтқыштарды ДБ (дист.басқ.) жүйелерінің электр қозғалтқыштары

1. Жаңа электр қозғалтқыштарын орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

4. Бұру басқару құрылғының электр қозғалтқыштары

1. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

5. Өрт сөндіру сорғылары және құрғату сорғылары, қазандықтардың, сығымдағыштардың, технологиялық жабдық жетектерінің, жекелеп алғанда шұғыл, болат шынжыр, рама көтергіш шығырлар, шаланда жылжыту құрылғысы шығырлары, жүзбелі топырақ өткізгіштің электр қозғалтқыштар

1. Жаңа электр қозғалтқыштарын орнату арқылы ауыстыру.
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу. Импорт электр қозғалтқыштарын елеулі жөндеудің орнына оларды отандық электр қозғалтқыштарға ауыстыру

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу. Импорт электр қозғалтқыштарын елеулі жөндеудің орнына оларды отандық электр қозғалтқыштарға ауыстыру

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу. Импорт электр қозғалтқыштарын елеулі жөндеудің орнына оларды отандық электр қозғалтқыштарға ауыстыру

6. Басқа да электр қозғалтқыштары

1. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен күрделі жөндеу
2. Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

Кеме қатынасы тіркелімінің бақылауымен ақау анықтау және күрделі жөндеу

7. Күш беру кабель тізбектері мен негізгі және авариялық жарық беру желілері

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

8. Бақылау кабель тізбектері

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

Арнайы құралдар арқылы ақау анықтау және жарамсыз кабельдерді жаңасына ауыстыру

9. Трансформаторлар, күш беру және реттеу қақпағы мен магнит күшейткіштер

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

Ақау анықтау және жөндеу

10. Бас және авриялық бөлу қалқандары

1. Жаңасын орнату арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жарамсыз құралдарды және аппаратураларды жаңа бұйымдарға ауыстыру

Ақау анықтау және жарамсыз құралдарды және аппаратураларды жаңа бұйымдарға ауыстыру

Ақау анықтау және жарамсыз құралдарды және аппаратураларды жаңа бұйымдарға ауыстыру

11. Рульдеу құрылғысы, бұру басқару құрылғыларын, болат шынжыр, құрылғысын, электр жетектермен басқару, аппаратурасы, бас және қосымша қозғалтқыштарды, технологиялық жабдықтарды, қазандықтарды дистанциялық басқару жүйелері

1. Жаңасын орнату арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жарамсыз аппаратураларды жаңасына ауыстыру

Ақау анықтау және жарамсыз аппаратураларды жаңасына ауыстыру

Ақау анықтау және жөндеу

12. Авариялық- ескерту сигнал беру және оның элементтері

1. Жаңа тізбектерді құрастыру арқылы ауыстыру.
2. Ақау анықтау және жарамсыз элементтерді жаңасына ауыстыру

Ақау анықтау және жарамсыз элементтерді жаңасына ауыстыру

Ақау анықтау және жарамсыз элементтерді жаңасына ауыстыру

Об утверждении Правил по обновлению судов технического флота

Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 325. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2011 года № 7039

      В соответствии с подпунктом 21) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила по обновлению судов технического флота.
      2. Комитету транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Килыбай Н.И.) в установленном порядке обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Дюсембаева Е.С.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о. Министра                              А. Бектуров

Утверждены             
приказом Министра транспорта и  
коммуникаций Республики Казахстан
от 30 мая 2011 года № 325    

Правила по обновлению судов технического флота

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила по обновлению судов технического флота (далее - Правила) определяют порядок процедуры согласования и оформления документов, а также объем работ при обновлении корпусов, судовых технических средств, технологического и электрического оборудования.
      2. Настоящие Правила распространяется на:
      1) корпуса судов технического флота классов "Л", "Р", "О", "М", "О-ПР", "М-ПР" и "М-СП";
      2) судовые технические средства и оборудование машинного помещения судов технического флота;
      3) технологическое оборудование судов технического флота;
      4) электрическое и радионавигационное оборудование судов технического флота.
      3. Решение об обновлении судов технического флота или отдельных групп его элементов принимается по согласованию с Регистром судоходства.
      4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
      1) дефектация и ремонт - приведение судовых технических средств и оборудования к уровню технического состояния или комплектности, соответствующего требованиям нормативных актов, в том числе требованиям Регистра судоходства;
      2) оборудование - различного рода фильтры, теплообменные аппараты, сосуды под давлением, трубопроводы, арматура, цистерны и другие изделия, служащие для обеспечения функций судовых технических средств, устройств;
      3) радионавигационное оборудование - оборудование радиосвязи и навигации, требуемое Правилами постройки судов внутреннего плавания, утвержденными приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 9 марта 2011 года № 127 (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6871), (далее - ПСВП) и Правилами постройки судов смешанного "река-море" плавания, утвержденными приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 137 (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6883), (далее - ПССП);
      4) технологическое оборудование - рабочие устройства, предназначенные для разработки грунта, то есть отделения от материка, подъема грунта над уровнем воды и отвода на место отвала или погрузки в специальные транспортные суда;
      5) электрическое оборудование - судовые источники электрической энергии, электрораспределительные устройства, кабельная сеть, трансформаторы и преобразователи, электродвигатели, аппаратура управления электрическими цепями, аварийно-предупредительная защита и сигнализация.
      5. Под обновлением судна технического флота понимается комплекс согласованных с Регистром судоходства проводимых мероприятий, после осуществления которых, техническое состояние корпуса судна, судовых технических средств, технологического и электрического оборудования позволит обеспечить надежную эксплуатацию судна в течение планируемого срока.
      6. Настоящими Правилами установлены следующие уровни обновления (отдельно по корпусу, судовым техническим средствам, технологическому и электрическому оборудованию или одновременно по всем элементам судна):
      1) уровень 0 (У0), удостоверяющий техническое состояние судна, обеспечивающее надежную эксплуатацию обновленного судна не менее 20 лет;
      2) уровень 1 (У1), удостоверяющий техническое состояние судна, обеспечивающее надежную эксплуатацию обновленного судна не менее 15 лет;
      3) уровень 2 (У2), удостоверяющий техническое состояние судна, обеспечивающее надежную эксплуатацию обновленного судна не менее 10 лет.
      7. Техническое состояние корпуса, судовых технических средств, технологического и электрического оборудования, обновленного на уровень 0, уровень 1 или уровень 2, признается аналогичным техническому состоянию соответствующих элементов спроектированного на срок службы 25 лет нового судна после 5 - летней, 10 - летней или 15 - летней эксплуатации соответственно.
      При этом необходимо, чтобы все параметры данного нового судна (главные размерения, тип, назначение, класс судна, район эксплуатации) не отличались от параметров обновленного судна. Уровень обновления технического флота назначается по результатам оценки его технического состояния и планируемого срока эксплуатации судна после обновления.
      8. Комплекс мероприятий по обновлению судна технического флота (по корпусу, судовым техническим средствам, технологическому и электрическому оборудованию в отдельности или одновременно по всем элементам) включает в себя следующие этапы:
      1) направление в Регистр судоходства заявки о намерении обновления элементов судна технического флота по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
      К заявке прилагается:
      акт последнего очередного освидетельствования планируемого к обновлению элементов судна;
      проект предлагаемого объема обновления элементов судна;
      2) рассмотрение заявки, подготовка в месячный срок письменного заключения о возможности обновления судна технического флота. В заключении оговаривается распределение работ по техническому наблюдению за обновлением судна между работниками Регистра судоходства;
      3) проведение с участием работника Регистра судоходства дефектаций обновляемых объектов;
      4) разработка и согласование с Регистром судоходства проекта обновления судна или его элементов (корпуса, судовых технических средств технологического и электрического оборудования) с учетом требований, изложенных в главах 2-4 настоящих Правил (разработке проекта обновления судна и его элементов предшествует анализ соответствия технических решений, реализованных в конструкции обновляемого судна при его постройке, требованиям Регистра судоходства);
      5) выполнение предписанных проектом обновления работ под техническим наблюдением Регистром судоходства;
      6) оформление и выдача на судно документов Регистра судоходства, перечисленные в пункте 16 настоящих Правил.
      9. Проект обновления судна технического флота или его элементов выполняется лицом, имеющим документ соответствия, выдаваемый Регистром судоходства в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О внутреннем водном транспорте".
      10. Проект обновления судна технического флота или его элементов необходимо разрабатывать с учетом требований Регистра судоходства.
      Одновременно с этим, проект ориентирован на применяемые в современном судостроении методы совершенствования элементов конструкции корпуса, применение современных технических средств, устройств, электрического, радионавигационного и особенно технологического оборудования, элементной базы систем автоматизации, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты в соответствии с современным уровнем развития техники.
      11. Документация проекта обновления разрабатывается с учетом требований Регистра судоходства к комплектации судна радионавигационным оборудованием, оборудованием экологической безопасности и спасательными средствами.
      12. Отступления от установленных требований Регистра судоходства, по которым было построено судно, представляются в составе проекта обновления на согласование Регистру судоходства.
      13. Проект обновления допускается выполнять на группу судов одного и того же проекта. В этом случае для конкретного судна лицо, указанное в пункте 9 настоящих Правил, выполняет дополнение к проекту обновления данного судна с учетом его особенностей.
      14. Проект обновления предусматривает различные уровни обновления корпуса, судовых технических средств, технического и электрического оборудования.
      15. Срок действия согласования проекта обновления составляет 6 лет.
      16. После обновления на судно выдаются документы Регистра судоходства с соблюдением следующих положений:
      1) при обновлении судна технического флота с сохранением его типа и назначения составляется акт внеочередного освидетельствования (в объеме первоначального). В Свидетельство о годности к плаванию вносятся необходимые изменения и выдаются Свидетельства об обновлении раздельно по корпусу, судовым техническим средствам, технологическому и электрическому оборудованию согласно приложениям 2-4 настоящих Правил;
      2) при обновлении судна технического флота с изменением его типа или назначения составляется акт первоначального освидетельствования, выдается полный комплект новых судовых документов, судну присваивается новый регистровый номер. Дополнительно на судно выдается Свидетельство об обновлении судна согласно приложению 5 настоящих Правил.
      17. Отсчет сроков последующих классификационных освидетельствований корпуса судно технического флота, судовых технических средств и оборудование машинного помещения судна технического флота, технологическое оборудования судна технического флота, электрического и радионавигационного оборудования судна технического флота производится с момента выдачи Свидетельства об обновлении этих элементов судна технического флота.

2. Порядок обновление корпуса судов технического флота

      18. Правилами предусматривается восстановление общей прочности корпуса и местной прочности наружной обшивки, настилов и балок набора судна технического флота до уровня, регламентированного требованиями настоящей главы, в зависимости от заявленного уровня обновления и планируемого срока эксплуатации, путем замены или подкрепления связей, а также установки дополнительных связей и конструкций (накладных полос, ребер жесткости).
      19. Свидетельство об обновлении корпуса оформляется также в случае выполнения модернизационных и/или других видов работ, в результате которых корпус судна будет удовлетворять требованиям настоящих Правил применительно к уровню обновления У0, У1 или У2.
      20. Проект обновления корпуса судна технического флота включает в себя:
      1) определение минимально необходимой толщины элементов корпуса для выбранного уровня обновления;
      2) определение минимально необходимых характеристик балок набора для выбранного уровня обновления;
      3) техническую документацию на подкрепление или замену элементов конструкции корпуса, состояние которых не удовлетворяет требованиям Правил освидетельствования судов в эксплуатации, утвержденных приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 216, зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6991 (далее - ПОСЭ), и настоящих Правил.
      21. Дефектация корпуса включает в себя выявление, измерение параметров и оценку допустимости дефектов корпуса обновляемого судна с целью определения его технического состояния, обоснования методов и установлении объема ремонта.
      22. Дефектация корпуса производится не более чем за 1 год до подачи заявки о намерении обновления корпуса с представлением информации в Регистр судоходства.
      23. Объем дефектации назначается в зависимости от технического состояния корпуса обновляемого судна технического флота, но не менее чем предписанного в приложении 25 к ПОСЭ объема дефектации перед очередным освидетельствованием.
      24. При наличии группы однотипных судов технического флота одинакового срока службы, подлежащих обновлению, установление фактического износа проектных толщин наружной обшивки корпуса судна технического флота должно проводиться для каждого судна технического флота.
      25. Минимально необходимые толщины наружной обшивки, настилов палубы и второго дна, внутренних бортов, продольных и поперечных переборок, флоров и кильсонов в междудонном пространстве обновленного корпуса определяются по формуле:

tMH = [tосm]min + с (1 + 2V)(TУ0(У1)(У2) - 5)          (1)

      где: [tосm ]min - минимально допустимая толщина рассматриваемого конструктивного элемента, мм;
      с - рекомендуемая расчетная скорость изнашивания, мм/год;
      значения с следует принимать:
      с = 0,1 - для днищевой обшивки;
      с = 0,07 - для наружной обшивки борта;
      с = 0,06 - для днищевой обшивки черпаковых судов;
      с = 0,04 - для наружной обшивки борта черпаковых судов.
      Использование вместо с фактических скоростей изнашивания или среднестатистической скорости изнашивания   конкретной серии судов является предметом специального рассмотрения Регистром судоходства;
      V - коэффициент вариации: ; значение V следует принимать:
      V = 0,4 - для днищевой обшивки;
      V = 0,5 - для всех остальных конструкций.
      Значение V по мере накопления статистических данных будет уточняться;
       - стандарт скорости изнашивания, мм/год;
      TУ0(У1)(У2) - планируемый после проведения обновления срок службы, принимаемый в зависимости от уровня обновления (для У0 - не менее 20 лет, для У1 - не менее 15 лет, для У2 - не менее 10 лет).
      26. Толщина наружной обшивки в районах усиления прорезей, присоединения сосунов, а также толщина настила палубы в местах прохода опор черпаковой башни и под опорами рамоподъемной башни должна быть больше толщины наружной обшивки или настила палубы соответственно на величину /\t мм:

                (2)

      где - проектная толщина в месте усиления прорезей, присоединения сосунов или проектная толщина настила палубы в местах прохода опор черпаковой и под опорами рамоподъемной башен, мм;
      - проектная толщина наружной обшивки или настила палубы, мм.
      27. Необходимо, чтобы минимально необходимый момент сопротивления балок набора с присоединенным пояском составлял не менее, м3:

W = mУ0(У1)(У2) . Wпр        (3)

      где mУ0(У1)(У2) - нормативный коэффициент износа (пункт 30 настоящих Правил);
      Wпр - момент сопротивления поперечного сечения балки набора, регламентированный требованиями Регистра судоходства в зависимости от класса судна, м3.
      28. Значения нормативного коэффициента износа mУ0(У1)(У2) в зависимости от уровня обновления (У0, У1 или У2) принимаются:
      1) для продольных холостых балок комингса, палубы, днища, настила второго дна машинного отделения (при наличии второго дна), ширстрека и продольных балок рамного набора:
      в средней части судна mУ0 = 0,90; m(У1) = 0,85; m(У2) = 0,80;
      в оконечностях судна mУ0 = 0,85; m(У1) = 0,80; m(У2) = 0,75;
      2) для поперечных балок набора (холостых и рамных шпангоутов наружного и внутреннего бортов) холостого и рамного набора переборок;
      на любом участке длины судна mУ0 = 0,90; m(У1) = 0,85; m(У2) = 0,80;
      3) для остальных балок набора
      на любом участке длины судна mУ0 = 0,80; m(У1) = 0,70; m(У2) = 0,65.
      29. В случае обоснованного расчетами подкрепления балок набора значения нормативного коэффициента износа могут снижены, но для уровней обновления У0 и У1 они не должны быть меньше 0,60 (0,70) для балок, перечисленных в подпункте 1) пункта 28 и 0,50 (0,60) для балок, перечисленных в подпунктах 2), 3) пункта 28 настоящих Правил (в скобках приведены значения для судов класса М-СП).
      30. В случае, когда требования указанные в пункте 28 настоящих Правил не выдержаны, Регистром судоходства принимается решение о необходимости обновления корпуса, если:
      минимально необходимая площадь МН поперечного сечения отдельных балок набора без присоединенного пояска может быть обеспечена не менее, м2:

          (4)

      и/или минимально необходимая толщина элемента балки набора после ремонта составляет не менее, м:

         (5)

      где: - площадь поперечного сечения балки, регламентированная требованиям Регистра судоходства в зависимости от класса судна, м2. Если площадь поперечного сечения балки не регламентирована требованиями Регистра судоходства, в качестве принимается проектная площадь поперечного сечения балки;
       - проектная толщина элемента балки набора, м.
      31. Для выбранного уровня обновления (У0, У1 или У2) должна быть выполнена проверка фактической общей прочности обновленного корпуса в расчетных поперечных сечениях согласно приложения 26 к ПОСЭ
      При этом значения нормативных коэффициентов запаса прочности должны приниматься в соответствии с приложением 6 настоящих Правил.
      32. Для судов длиной менее 50 м проверка общей предельной прочности не проводится, если для фактических геометрических размеров связей корпуса с учетом проекта обновления выполняется условие пункта 340 ПСВП.

3. Порядок обновления судовых технических средств,
технологического оборудования и оборудования машинного
помещения технического флота

      33. Решение о ремонте или замене тех или иных технических средств, технологического оборудования или оборудования машинного помещения в составе работ по обновлению судна принимается по согласованию с Регистром судоходства. При этом рассматривается техническое состояние всех технических средств, всех изделий отнесенных к технологическому оборудованию и оборудования машинного помещения судна, и выделяется группа объектов обновления, надлежащее техническое состояние которых наиболее важно для обновленного судна. При выборе этих объектов, помимо указанного, учитывается следующее:
      1) наработка объекта за все время эксплуатации;
      2) ресурс объекта до списания, установленный организацией - изготовителем;
      3) возраст судна, косвенно свидетельствующий об износе судовых котлов, воздухохранителей, трубопроводов;
      4) результаты дефектации объекта.
      34. Объем дефектации технических средств или их узлов, подлежащих ремонту, составляет не менее предписанного объема дефектации соответствующих технических средств перед очередным освидетельствованием.
      35. Необходимо, чтобы объем дефектации технологического оборудования и/или его узлов подлежащих ремонту, был достаточным для определения технического состояния всех деталей.
      36. Проект обновления технических средств, технологического оборудования и/или оборудования машинного помещения включает в себя:
      1) обоснование необходимости ремонта или замены обновляемых объектов или их узлов с учетом результатов дефектации согласно пункту 35 настоящих Правил и прогнозирования остаточного ресурса незаменяемого оборудования арматуры и трубопроводов;
      2) техническую документацию на монтаж всего заменяемого оборудования, включая документацию на изготовление и установку новых фундаментов, аппаратуры управления, защиты и сигнализации (при необходимости);
      3) технические требования по восстановлению незаменяемых элементов технических средств, оборудования, устройств и систем согласно действующим нормативным актам по согласованию с Регистром судоходства.
      37. В зависимости от выбранного уровня обновления применительно к выбранным для обновления объектам выполняются работы в соответствии с указаниями, приведенными в приложении 7-8 настоящих Правил.
      38. Характер неисправности и значение износа узлов и деталей при выявлении которых требуется ремонт (замена), приведены в приложении 9 к настоящим Правилам.
      39. После монтажа или ремонта технических средств, технологического оборудования и систем машинного помещения проводятся их испытания, в том числе гидравлические, в соответствии с требованиями Регистра судоходства и/или техническими требованиями чертежей проекта обновления.
      40. Ремонт двигателей в корпусе судна допускается при согласовании с Регистром судоходства.
      41. После окончания монтажных работ, проводимых под наблюдением Регистра судоходства, работнику Регистра судоходства предъявляются акты органов технического контроля организации на выполненные работы, сертификаты (иные документы) на примененные материалы, сменные детали, комплектующие, а также другие необходимые документы: чертежи, описания, схемы, формуляры или паспорта, инструкции по обслуживанию.
      42. После завершения всех монтажных, ремонтных и модернизационных работ судно предъявляется к швартовным, ходовым (для самоходных) и производственным испытаниям, проводимых под наблюдением Регистра судоходства. Испытания производятся в соответствии с программой и методиками, разработанными в составе проекта обновления и согласованными с Регистром судоходства. Результаты испытаний оформляются в виде соответствующих протоколов испытаний.
      43. На завершающем этапе обновления технических средств и оборудования машинного помещения работником Регистра судоходства оформляются документы, перечисленные в пункте 16 настоящих Правил.

4. Порядок обновления электрического оборудования
технического флота

      44. Решение об обновлении тех или иных изделий, входящих в состав электрического оборудования принимается по согласованию с Регистром судоходства. Выбор объектов обновления осуществляется аналогично согласно пункту 34 настоящих Правил.
      45. Комплектация обновленных судов радионавигационным оборудованием осуществляется в соответствии с требованиями Регистра судоходства.
      46. Дефектацию электрического оборудования следует производить в объеме, указанном в приложение 29 к ПОСЭ.
      47. При дефектации кабельных трасс производятся:
      1) внешний осмотр кабелей на всей их длине;
      2) проверка состояния оконцеваний и маркировки;
      3) измерение сопротивления изоляции как между каждой жилой корпусом, так и между самими жилами;
      4) проверка состояния изоляции кабелей с применением современных средств диагностики, позволяющих выявить механические повреждения, тепловое старение, увлажнение изоляции, а также сделать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации кабелей по косвенным признакам путем определения упруго-деформированных и упруго-эластичных свойств резиновых оболочек;
      5) проверка состояния набивки сальников ввода кабелей в оборудование, переборочных сальниковых уплотнений, целостности и герметичности уплотнений кабельных коробок и патрубков;
      6) внешний осмотр состояния крепежных скоб (скоб - мосты, подвески, перфополосы) и защитных конструкций (трубы, желоба, короба).
      48. Проект обновления электрического оборудования содержит:
      1) таблицу режимов нагрузки и расчет необходимой мощности электростанции для обеспечения всех режимов работы судна, а также обоснование числа и мощности генераторов, перечень кабелей, подлежащих замене;
      2) техническую документацию на монтаж всего заменяемого электрического оборудования, включая документацию на установку аппаратуры управления, защиты и сигнализации;
      3) технические требования по ремонту незаменяемых элементов электрического оборудования согласно действующим нормативным документам.
      49. В зависимости от выбранного уровня обновления на судне выполняются работы в соответствии с указаниями, изложенными в приложении 10 настоящих Правил.
      50. Электрические машины, прошедшие ремонт в специализированных цехах, испытываются на специальном стенде.
      51. Производятся испытания автоматов максимальной и тепловой защиты, защиты от токов короткого замыкания в соответсвии с подпунктом 7 пункта 428 ПОСЭ.
      52. Контроль за монтажными работами, испытаниями в действии электрического оборудования на судне осуществляется в соответствии с указаниями пунктов 42, 43 настоящих Правил.
      53. На завершающем этапе обновления электрического оборудования Регистром судоходства оформляются документы, перечисленные в пункте 18 настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Форма

                             Заявка
    о намерении обновления элементов судна технического флота

Судовладелец ________________________________________________________
Название или номер судна ____________________________________________
Регистровый номер ___________________________________________________

                  Основные технические данные судна
                            Общие сведения

Строительный № _______________________ Класс ________________________
Год и место постройки _______________________________________________
Тип и назначение ____________________________________________________
Автор и номер проекта _______________________________________________
Производительность __________________________________________________

                                 Корпус

Главные размерения, м: длина по КВЛ ______; ширина по КВЛ  _________;
высота борта ________________________________________________________
Материал корпуса ____________________________________________________
Система набора ______________________________________________________
Второе дно машинного отделения ______________________________________

                    Главные двигатели/дизель - генераторы

Количество, марка ___________________________________________________
Мощность, частота вращения __________________________________________
Организация-изготовитель ____________________________________________
Год изготовления ______; год установки на судно ______ наработка ____
количество проведенных капитальных ремонтов каждого двигателя _______
________________________________________________; наработка каждого
двигателя после последнего капитального ремонта _____________________

                    Вспомогательные дизель – генераторы

Количество, марка ___________________________________________________
Мощность, частота ___________________________________________________
Организация-изготовитель ____________________________________________
Год изготовления ______; год установки на судно _____ наработка _____
количество проведенных капитальных ремонтов каждого двигателя _______
_________________________________; наработка каждого двигателя после
последнего капитального ремонта _____________________________________

                       Аварийные дизель–генераторы

Количество, марка ___________________________________________________
Мощность, частота вращения __________________________________________
Организация-изготовитель ____________________________________________
Год изготовления ______; год установки на судно ______ наработка ____
количество проведенных капитальных ремонтов каждого двигателя _______
________________________________________________; наработка каждого
двигателя после последнего капитального ремонта _____________________

                            Другие сведения
_____________________________________________________________________

Объект обновления

У0

У1

У2

Корпус
Технические средства и оборудование
машинного помещения
Технологическое оборудование
Электрическое оборудование
Приложение 2
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Форма

        Государственное учреждение "Регистр судоходства"
              Комитета транспорта и путей сообщения
   Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

                        СВИДЕТЕЛЬСТВО
         об обновлении корпуса судна технического флота

                   Уровень обновления У_______

Название или номер судна ________________ Регистровый № _____________
Тип и назначение до обновления ______________________________________
Автор и номер проекта судна _________________________________________
Год и место постройки _______________________________________________
Автор и номер проекта обновления ____________________________________
Год и место обновления ______________________________________________
Тип и назначение обновленного судна _________________________________
Класс обновленного судна ____________________________________________
Порт приписки _______________________________________________________

      Настоящим удостоверяется, что конструкция, состав, комплектность,
расположение, установка, технические характеристики и техническое
состояние элементов корпуса судна соответствуют требованиям Правил
Регистра судоходства и Правил по обновлению судов технического флота.
      Объем произведенных при обновлении корпуса работ и результаты
испытаний зафиксированы в Акте внеочередного / первоначального
освидетельствования № _____ от "____" _______________ 20___ г.
      Техническое состояние корпуса обновленного судна обеспечивает
возможность его эксплуатации в спецификационных условиях не менее ____ лет.
      Настоящее Свидетельство приложено к Свидетельству о годности к
плаванию №______.

Работник Регистр судоходства
________________ ___________________ "____" _______________ 20___ г.
    (подпись)      (фамилия, и., о.)

м.п.

Приложение 3
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Форма

        Государственное учреждение "Регистр судоходства"
              Комитета транспорта и путей сообщения
   Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
      об обновлении судовых механизмов и оборудования судна
                         технического флота

                     Уровень обновления У_______

Название или номер судна ________________ Регистровый № _____________
Тип и назначение до обновления ______________________________________
Автор и номер проекта судна _________________________________________
Год и место постройки _______________________________________________
Автор и номер проекта обновления ____________________________________
Год и место обновления ______________________________________________
Тип и назначение обновленного судна _________________________________
Класс обновленного судна ____________________________________________
Порт приписки _______________________________________________________

      Настоящим удостоверяется, что конструкция, состав, комплектность,
расположение, установка, технические характеристики и техническое
состояние судовых механизмов и оборудования соответствуют требованиям
Правил Регистра судоходства и Правил по обновлению судов технического
флота.
      Объем произведенных при обновлении механизмов и оборудования работ
и результаты испытаний зафиксированы в Акте внеочередного /
первоначального освидетельствования № _____ от "__" ________ 20___ г.
      Техническое состояние механизмов и оборудования обновленного судна
обеспечивает возможность его эксплуатации в спецификационных условиях не
менее ____ лет.
      Настоящее Свидетельство приложено к Свидетельству о годности к
плаванию №_______.

Работник Регистр судоходства
________________ ___________________ "____" _______________ 20___ г.
    (подпись)      (фамилия, и., о.)

м.п.

Приложение 4
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Форма

        Государственное учреждение "Регистр судоходства"
              Комитета транспорта и путей сообщения
   Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
       об обновлении судового электрического оборудования

                   Уровень обновления У_______

Название или номер судна ________________ Регистровый № _____________
Тип и назначение до обновления ______________________________________
Автор и номер проекта судна _________________________________________
Год и место постройки _______________________________________________
Автор и номер проекта обновления ____________________________________
Год и место обновления ______________________________________________
Тип и назначение обновленного судна _________________________________
Класс обновленного судна ____________________________________________
Порт приписки _______________________________________________________

      Настоящим удостоверяется, что конструкция, состав, комплектность,
расположение, установка, технические характеристики и техническое
состояние судового электрического оборудования соответствуют требованиям
Правил Регистра судоходства и Правил по обновлению судов технического флота.
      Объем произведенных при обновлении электрического оборудования
работ и результаты испытаний зафиксированы в Акте внеочередного /
первоначального освидетельствования № _____ от "__" ________ 20___ г.
      Техническое состояние электрического оборудования обновленного
судна обеспечивает возможность его эксплуатации в спецификационных
условиях не менее ____ лет.
      Настоящее Свидетельство приложено к Свидетельству о годности к
плаванию №____.

Работник Регистр судоходства
________________ ___________________ "____" _______________ 20___ г.
    (подпись)      (фамилия, и., о.)

м.п.

Приложение 5
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Форма

        Государственное учреждение "Регистр судоходства"
              Комитета транспорта и путей сообщения
   Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
             об обновлении судна технического флота

                   Уровень обновления У_______

Название или номер судна ________________ Регистровый № _____________
Тип и назначение до обновления ______________________________________
Автор и номер проекта судна _________________________________________
Год и место постройки _______________________________________________
Автор и номер проекта обновления ____________________________________
Год и место обновления ______________________________________________
Тип и назначение обновленного судна _________________________________
Класс обновленного судна ____________________________________________
Порт приписки _______________________________________________________

      Настоящим удостоверяется, что конструкция, состав, комплектность,
расположение, установка, технические характеристики и техническое
состояние элементов судна соответствуют требованиям Правил Регистра
судоходства и Правил по обновлению судов технического флота.
      Объем произведенных при обновлении работ и результаты испытаний
зафиксированы в Акте внеочередного / первоначального освидетельствования
№ _____ от "____" _______________ 20___ г.
      Техническое состояние обновленного судна обеспечивает возможность
его эксплуатации в спецификационных условиях не менее ____ лет.
      На судно выдано новое Классификационное свидетельство, приложенное
к Свидетельству о годности к плаванию под номером ______.
      Настоящее Свидетельство приложено к Свидетельству о годности к
плаванию №_____.

Работник Регистр судоходства
________________ ___________________ "____" _______________ 20___ г.
    (подпись)      (фамилия, и., о.)

м.п.

Приложение 6
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Значения коэффициента запаса прочности
по предельному моменту kГОДН

Приложение 7
к Правилам по обновлению
судов технического флота

         Обновление технических средств и оборудования в
                    соответствии с уровнем

Перечень
технических средств
и оборудования

Варианты работ по обеспечению уровней обновления

У0

У1

У2

1. Двигатели
главные

1. Замена с установкой
новых двигателей другой
марки, в том числе с
повышением их мощности,
если это обосновано
повышением
производительности по
грунту;
2. Замена с установкой
новых двигателей той же
марки;
3. Замена с установкой
двигателей после
капитального ремонта в
специализированном цехе;
4. Дефектация и ремонт в
корпусе судна

1. Замена с
установкой новых
двигателей той же
марки;
2. Замена с
установкой
двигателей после
капитального ремонта
под наблюдением
Регистра
судоходства;
3. Дефектация и
ремонт в корпусе
судна под
наблюдением Регистра
судоходства;

Дефектация и ремонт
в корпусе судна

2. Первичные
двигатели
главных
генераторов

1. Замена с установкой
новых двигателей (замена
всего агрегата, включая
генератор, на
дизель-генератор большей
мощности в случае, когда
для снабжения всех
потребителей
обновленного земснаряда
требуется большая
мощность электростанции,
чем это было необходимо
после постройки
обновляемого земснаряда);
2. Замена с установкой
двигателей после
капитального ремонта
под наблюдением Регистра
судоходства;
3. Дефектация и ремонт в
корпусе судна

1. Замена с
установкой новых
двигателей той же
марки;
2. Замена с
установкой
двигателей после
капитального ремонта
под наблюдением
Регистра
судоходства;

Дефектация и ремонт
в корпусе судна

Первичные двигатели вспомогательных генераторов

1. Замена с установкой
новых двигателей той же
марки;
2. Замена с установкой
двигателей после
капитального ремонта под
наблюдением Регистра
судоходства;
3. Дефектация и ремонт в
корпусе судна

1. Замена с установкой после капитального ремонта под наблюдением Регистра судоходства;

2. Дефектация и ремонт в корпусе судна

Дефектация и ремонт в корпусе судна

Первичные
двигатели
аварийных
генераторов

Замена с установкой
двигателей после
капитального ремонта
под наблюдением Регистра
судоходства

Дефектация и ремонт в корпусе судна

Дефектация и ремонт в корпусе судна

3. Редукторы,
реверс-редукторы

По аналогии с пунктом 1 настоящей таблицы

4. Валопроводы:
валы
промежуточные,
упорные, детали
их соединений,
подшипники,
переборочные
сальники,
дейдвудные
трубы;

1. Замена с установкой
новых изделий в случае
изменения размеров в
связи с заменой главных
двигателей;
2. Дефектация и ремонт

1. Замена с
установкой новых
изделий в случае
изменения размеров
в связи с заменой
главных двигателей;
2. Дефектация и
ремонт

Дефектация и ремонт

валы гребные;

1. Замена с установкой новых валов, если валы отработали более 15 лет;
2. Дефектация и ремонт, если валы отработали 15 лет и менее

1. Замена с
установкой новых
валов, если валы
отработали более 15
лет;
2. Дефектация и
ремонт, если валы
отработали 15 лет и
менее

1. Замена с
установкой новых
валов, если валы
отработали более
15 лет;
2. Дефектация и
ремонт, если валы
отработали 15 лет
и менее

подшипники
гребных валов

Замена с установкой новых
подшипников

Замена с установкой
новых подшипников

1. Замена с
установкой новых
подшипников;
2. Дефектация и
ремонт

5. Винты гребные

1. Замена с установкой
новых винтов;
2. Замена с установкой
отремонтированных винтов
с восстановленными
геометрическими размерами

Замена с установкой
отремонтированных
винтов с
восстановленными
геометрическими
размерами

Дефектация и ремонт

6. Противопожарная защита:

противопожарное
снабжение и
средства
пожаротушения;
система
пожаротушения

Дефектация и ремонт
1. Замена с установкой
новых насосов,
трубопроводов и
арматуры;
2. Дефектация с
проведением
гидравлических испытаний
и ремонт с заменой
поврежденных участков
трубопроводов

Дефектация и ремонт
Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт
с заменой
поврежденных
участков
трубопроводов

Дефектация и ремонт
Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт с
заменой поврежденных
участков
трубопроводов

7. Котлы
автономные и
утилизационные

1. Замена с установкой
новых котлов по
усмотрению судовладельца;
2. Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

4. Система,
рабочая среда
которых вызывает
коррозию внутри
труб, в том
числе:
осушения;
балластная;
сточная;
водяного
охлаждения;
фекальная

1. Замена с установкой
новых насосов, цистерн,
трубопроводов и
арматуры;
2. Дефектация с
проведением
гидравлических испытаний
и ремонт с заменой
поврежденных участков
цистерн и трубопроводов

Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт
с заменой
поврежденных
участков цистерн и
трубопроводов

Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт с
заменой поврежденных
участков цистерн и
трубопроводов

5. Прочие
системы:
масляная;
топливная;
воздушных,
измерительных
трубопроводов;
сжатого воздуха;
гидравлических
приводов и др.

Дефектация с проведением
гидравлических испытаний
и ремонт с заменой
поврежденных
участков трубопроводов

Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт
с заменой
поврежденных
участков
трубопроводов

Дефектация с
проведением
гидравлических
испытаний и ремонт с
заменой поврежденных
участков
трубопроводов

10. Насосы и
арматура,
входящие в
состав систем

1. Дефектация и ремонт;
2. Замена изделий в
случае предельного износа
их элементов, в
особенности проточных
частей насосов

1. Дефектация и
ремонт;
2. Замена изделий в
случае предельного
износа их
элементов, в
особенности
проточных частей
насосов

Дефектация и ремонт

11. Системы
вентиляции

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

12. Сосуды под
давлением и
теплообменные
аппараты

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

13. Устройства:

1. рулевое
устройство, в
том числе:
рули, насадки,
баллеры,
гельмпортовые
подшипники и
трубы, сальники;
элементы
передачи момента
от рулевой
машины на баллер
(секторы,
румпели,
упоры, буферные
пружины, тяги);

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

машины рулевые
электромехани-
ческие;
машины рулевые
электрогидрав-
лические;

1. Замена с установкой электрогидравлических рулевых машин;
2. Дефектация и ремонт

1. замена с
установкой
электрогидравличес-
ких рулевых машин;
2. Дефектация и
ремонт

Дефектация и ремонт

силовые элементы
гидропривода,
трубопроводы и
арматура;

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

насосы с
исполнительными
механизмами;

1. Замена с установкой
новых насосов той же
марки;
2. Замена с установкой
новых насосов с
повышенным ресурсом

1. Дефектация и
ремонт;
2. Замена с
установкой новых
насосов

Дефектация и ремонт

машины рулевые
электрогидрав-
лические в
комплекте;

Замена с установкой
новых машин. Указание
распространяется на
рулевые машины, элементы
которых восстанавливать
нецелесообразно в связи
с их физическим или
моральным износом, а
также в случае изменения
пропульсивных
характеристик
самоходного земснаряда в
связи со сменой главных
двигателей

1. Дефектация и
ремонт;
2. Замена с
установкой новых
машин

Дефектация и ремонт

2. подруливающее
устройство;

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

3. якорное
устройство;

1. В случае изменения
характеристики снабжения
в большую сторону
назначается якорное
снабжение,
соответствующее новой
характеристике
снабжения, и в случае
необходимости
производится замена
якорей, якорных цепей,
брашпилей и т.п.;
2. Дефектация и ремонт

1. В случае
изменения
характеристики
снабжения в
большую сторону
назначается якорное
снабжение,
соответствующее
новой характеристике
снабжения, и в
случае необходимости
производится замена
якорей, якорных
цепей, брашпилей и
т.п.;
2. Дефектация и
ремонт

1. В случае изменения
характеристики
снабжения в большую
сторону назначается
якорное снабжение,
соответствующее новой
характеристике
снабжения, и в случае
необходимости
производится замена
якорей, якорных
цепей, брашпилей
и т.п.;
2. Дефектация и
ремонт

4. швартовное
устройство;

1. Замена непригодных
механизмов и
оборудования;
2. Дефектация и ремонт

1. Замена
непригодных
механизмов и
оборудования;
2. Дефектация и
ремонт

1. Замена непригодных
механизмов и
оборудования;
2. Дефектация и
ремонт

5. шлюпочное
устройство

Дефектация и ремонт с
заменой непригодных
узлов и деталей

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

14. Оборудование
экологической
безопасности

Дефектация и ремонт,
установка цистерн сбора
подсланевых вод с
необходимым
оборудованием по очистке
сточных и
нефтесодержащих вод

Дефектация и ремонт,
установка цистерн
сбора подсланевых
вод с необходимым
оборудованием по
очистке сточных и
нефтесодержащих вод

Дефектация и
ремонт, установка
цистерн сбора
подсланевых вод с
необходимым
оборудованием по
очистке сточных и
нефтесодержащих вод

Приложение 8
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Обновление изделий, узлов и элементов в соответствии с уровнем

Наименование
изделия, узла,
элемента

Варианты применимости при уровне обновления

УО

У1

У2

Землесосные снаряды

1. Грунтовый насос:
рабочее колесо;

Замена
  -

Ремонт
Замена

Ремонт
Ремонт или
замена в
зависимости от
технического
состояния

съемные облицовки
корпуса и крышек;

-

Ремонт

Ремонт

вал и подшипники;

-

Замена облицовки вала
или вала в зависимости
от технического
состояния. Ремонт или
замена вкладышей
подшипников

Замена облицовки
вала или вала в
зависимости от
технического
состояния.
Ремонт вкладышей
подшипников

грунтоприемник

Замена с учетом
современных технических
решений

Ремонт с заменой
листов и/или решетки

Ремонт с заменой
листов и/или решетки

2. Грунтопровод:

Замена

Замена или ремонт в
зависимости от
технического состояния

Ремонт
 

понтон плавучего
грунтопровода;

Замена или ремонт
в зависимости от
технического состояния

Ремонт

Ремонт

леерное ограждение
плавучего
грунтопровода;

1. Замена;
2. ремонт

Ремонт

Ремонт

шаровое соединение
напорного
грунтопровода;

Замена

Замена

Ремонт или
замена в
зависимости от
технического
состояния

гибкое соединение
всасывающего
грунтопровода

Замена

Замена

Замена при
неудовлетвори-
тельном
техническом
состоянии

3. Рамоподъемное
устройство

Ремонт с заменой
подшипников и вкладышей
лебедки, осей
полиспастов и блоков
лебедки

Ремонт с заменой
подшипников и
вкладышей лебедки,
осей полиспастов и
блоков лебедки

Ремонт с заменой
негодных деталей

4. Оперативные
лебедки

Замена канатоукладчика,
каната, изношенных
деталей и узлов

Замена
канатоукладчика,
каната, изношенных
деталей и узлов

Замена
канатоукладчика
и каната в
случае
неудовлетвори-
тельного
технического
состояния,
изношенных
деталей и узлов

5. Клюзы
папильонажные

1. Замена в случае
недопустимого износа
реборд и втулок;
2. ремонт

1. Замена в случае
недопустимого износа
реборд и втулок;
2. ремонт

Ремонт

6. Оперативные и
рамоподъемные
лебедки

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт

7. Сваи, якоря

Ремонт или замена при
невозможности
восстановления
технического состояния
ремонтом

Ремонт

Ремонт

8. Стреловые
устройства для
заложения и
перекладки якорей

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт

Ремонт

9. Технологические
лебедки плавучего
грунтопровода

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт

10. Грунтоотводный
насадок

Замена

Замена

Ремонт

Многочерпаковые земснаряды

11. Черпаковая башня

При необходимости
замена или подкрепление
элементов конструкции,
не удовлетворяющих
Правилам Регистра
судоходства

При необходимости -
замена или
подкрепление элементов
конструкции, не
удовлетворяющих
Правилам Регистра
судоходства

При
необходимости -
ремонт

12. Черпаковая рама

При необходимости -
замена или подкрепление
элементов конструкции

При необходимости -
замена или
подкрепление элементов
конструкции

При
необходимости -
ремонт

13. Черпаковая
цепь:
черпаки;

Замена в случае
негодного технического
состояния

Ремонт

Ремонт

промежуточные
звенья;

Замена в случае
негодного технического
состояния

Замена в случае негодного технического состояния

Замена в случае
негодного
технического
состояния

втулки, кольца;

Замена

Замена

Замена

пальцы

Замена

Замена

Замена в случае
недопустимого
износа

14. Черпаковые скаты

Замена

1. Замена роульсов без
полиуретановых гильз и
в случае необходимости
- вкладышей
подшипников;
2. замена роульсов с
полиуретановыми
гильзами в случае
необходимости

1. Замена
роульсов без
полиуретановых
гильз и в случае
необходимости
- вкладышей
подшипников;
2. замена
роульсов с
полиуретановыми
гильзами в
случае
необходимости

15. Рамоподъемное
устройство

Дефектация и в случае
необходимости - ремонт

Дефектация и в случае
необходимости - ремонт

Дефектация и в
случае
необходимости -
ремонт

16. Нижний
черпаковый барабан

Ремонт, в случае
невозможности
Восстановления граней
и/или реборд - замена.
Замена вала при
обнаружении трещин

Ремонт, в случае
невозможности
восстановления граней
и/или реборд - замена.
Замена вала при
обнаружении трещин

Ремонт, замена
вала при
обнаружении
трещин

17. Верхний
черпаковый барабан

Ремонт, в случае
невозможности
Восстановления граней
и/или реборд - замена.
Ремонт или замена
шестерен

Ремонт

Ремонт

18. Привод
верхнего барабана

Ремонт или замена
шестерен.
Замена вкладышей
подшипников

Ремонт или замена
шестерен.
Замена вкладышей
подшипников

Ремонт

19. Лотко - подъемное
устройство

Замена пальцев шарнира
подвеса лотка, ремонт
облицовок подвижного и
неподвижного лотков

Замена пальцев шарнира
подвеса лотка, ремонт
облицовок подвижного и
неподвижного лотков

Ремонт облицовок
подвижного и
неподвижного
лотков

20. Лебедки
перемещения
шаланд,
рамоподъемные и
швартовные

Замена канатоукладчика,
канатов

Ремонт или замена
канатоукладчика,
замена канатов

Ремонт
канатоукладчика,
замена канатов в
случае их
негодного
состояния

21. Якоря

Ремонт или замена при
невозможности
восстановления
технического состояния
ремонтом

Ремонт

Ремонт

Штанговые земснаряды

22. А-образная
мачта

При необходимости -
подкрепление или замена
элементов конструкции

При необходимости –
подкрепление или
замена элементов
конструкции

При
необходимости -
ремонт

23. П-образная
стрела

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано неудовлетворительным

Ремонт

24. Черпак

Замена в случае
негодного технического
состояния

Ремонт

Ремонт

25. Штанга

При необходимости -
подкрепление или замена
элементов конструкции

При необходимости -
подкрепление или
замена элементов
конструкции

Ремонт

26. Направляющие
обоймы (седловые
подшипники)

Замена

Ремонт

Ремонт

27. Подъемная
и напорная лебедки

Ремонт с заменой
узлов и деталей,
техническое состояние
которых признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт

28. Механизм
опорожнения черпака

Замена каната и ремонт
электролебедки в случае
необходимости

Замена каната и ремонт
электролебедки в
случае необходимости

Замена каната и
ремонт
электролебедки в
случае
необходимости

29. Свайные лебедки

Ремонт с заменой
узлов и деталей,
техническое состояние
которых признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой
узлов и деталей,
техническое
состояние
которых признано
неудовлетвори-
тельным

30. Сваи

Ремонт или замена при
невозможности
восстановления
технического состояния
ремонтом

Ремонт

Ремонт

31. Гидроприводы

Ремонт с заменой
узлов и деталей,
техническое состояние
которых признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой узлов
и деталей, техническое
состояние которых
признано
неудовлетворительным

Ремонт с заменой
узлов и деталей,
техническое
состояние
которых признано
неудовлетвори-
тельным

32. Канаты

Замена в случае
несоответствия
технического состояния
требованиям Правил

Замена в случае
несоответствия
технического
состояния требованиям
Правил

Замена в случае
несоответствия
технического
состояния
требованиям
Правил

Приложение 9
к Правилам по обновлению
судов технического флота

Характер неисправности и значение износа узлов и деталей при
        выявлении которых требуется ремонт (замена)

Узлы, детали

Характер неисправности и значение износа, при выявлении
которых требуется ремонт (замена) узла, детали

Землесосные снаряды

1. Диски и ступица
рабочего колеса
грунтового насоса

Общий износ более 30 % номинальной толщины. Местный износ
более 60 % толщины. Трещины. Ослабление посадки рабочего
колеса на валу

2. Лопасти рабочего
колеса грунтового
насоса

Общий износ по толщине лопастей от первоначального размера
более 40 %, по длине более 30 %. Местный износ лопасти по
толщине более 60 %, по длине более 40 %. Трещины, сквозные
отверстия в лопастях, деформации кромок лопасти

3. Съемные облицовки
корпуса и крышек

Общий износ по толщине более 40 %. Местный износ по толщине
более 60 %. Зазор в стыках облицовки 0,5 мм и более

4. Вал и подшипники
(скольжения)
грунтового насоса

Износ облицовки вала более 50 % ее номинальной толщины,
неравномерность выработки по длине более 2 мм. Зазор между
валом и вкладышем не более 0,002 диаметра вала. Износ шейки в
районе сальникового уплотнения не более 0,04 диаметра вала

5. Валопровод,
фланцевые соединения

Не перпендикулярность поверхностей фланцев оси вала, зазор
более 0,2 мм. Износ облицовки вала более 50 % от номинальной
толщины, ослабление посадки. Допустимый максимальный износ
шеек концевого вала рыхлительного устройства, мм:


Номинальный диаметр
облицовки шейки, мм

Выработка


эллиптичная

равномерная


101-150

0,5

1,0


151-200

1,0

-


201-250

2,0

2,0


251-300

2,5

-


Свыше 300

2,5

3,0


Допустимые максимальные зазоры между концевым валом рыхлителя
и вкладышем подшипника, мм:


Наружный диаметр
облицовки вала, мм

Вкладыш


чугунный

резиновый


201-250

4,0

6,0


251-300

4,5

6,0


301-350

5,5

7,8


401-450

6,0

8,5

6. Грунтоприемник

Износ листов и решетки от их номинальной толщины более 40 %

7. Грунтопровод
плавучий и корпусной

Износ стенок труб более 60 % их номинальной толщины

8. Шаровые
соединения:
шар, чаша

Износ стенок шара более 30 % их номинальной толщины, износ
облицовок шара более 60 % ее номинальной толщины. Зазор между
чашей и шаром в собранном положении более 2 мм

Узлы, детали

Характер неисправности и значение износа, при выявлении
которых требуется ремонт (замена) узла, детали

9. Уплотнительное
кольцо и горловина
рабочего колеса

Зазор между уплотнительным кольцом и торцом горловины
рабочего колеса более 5 мм на 1/4 длины по дуге окружности.
Общий износ уплотнительного кольца от первоначального размера
20 %, местный износ от первоначального размера 60 %

10. Подшипники,
вкладыши, валы
лебедки
рамоподъемного
устройства
(многочерпакового и
землесосного
снарядов)

Износ подшипников и вкладышей от первоначальной толщины более
15 %. Эллиптичность шеек валов более 0,5 мм

11. Оси полиспастов и
блоков лебедки
рамоподъемного
устройства

Износ осей от первоначального диаметра более 10 %
первоначального диаметра

12. Канаты лебедок

Обрыв проволок в канате более 10 % общего числа их на длине,
равной восьми диаметрам каната, на шаге свивки

13. Клюзы оперативных
лебедок, устройства
подводного
заглубления канатов

Износ реборд более 30 % и втулок более 40 % номинальной
толщины. Изменение геометрии балок и разрушение фундамента

Многочерпаковые земснаряды

14. Черпаки

Износ полозков от первоначальной высоты более (2-35 %).
Эллиптичность отверстий в полозке для черпаковых втулок свыше
10 % их первоначального диаметра. Трещины в полозке черпака в
районе отверстий для втулок

15. Промежуточные
звенья

Допустимый износ рабочей поверхности по высоте звена
принимается равным:


Высота звена, мм

Износ общий, мм

Износ местный, мм


40-60

6

8


61-80

9

12


81-100

12

15


121-140

-

20


Свыше 300

15

25


Эллиптичность отверстий в промежуточных звеньях свыше 7 % их
диаметра

16. Втулка, кольцо
черпаковой цепи

Общий износ свыше 20 % первоначальной толщины. Эллиптичность
отверстий свыше 7 % от первоначального диаметра. Ослабление
втулок в местах посадки и их выпадение. Сквозные трещины во
втулках, кольцах

17. Пальцы черпаковой
цепи

Общий износ по окружности свыше 15 % первоначального
диаметра. Местный односторонний износ свыше 20 %
первоначального диаметра. Трещины по образующей, излом
стержня и головки пальца

18. Грани и реборды
нижнего черпакового
барабана

Износ более 10-12 % длины грани. Износ поверхности
износостойких наплавок граней более 80 % от первоначальной
толщины. Эллиптичность отверстий

19. Вал нижнего
черпакового барабана

Износ букс вала более 30 % от первоначальной толщины. Износ
шеек вала более 1,5 % диаметра. Местные коррозионные
разъедания глубиной более 2,5 % диаметра на площади 100 см2
нерабочих участков. Ослабление ступицы барабана на валу,
измеренное щупом, не более 0,2 мм

20. Вал верхнего
черпакового барабана

Износ шеек вала более 1,5 % диаметра. Эллиптичность рабочих
шеек по диаметру более 0,5 мм. Износ подшипников (баббита и
бронзового вкладыша) более 50 % их первоначальной толщины.
Трещины баббита и бронзового вкладыша или трещины в корпусе
подшипника скольжения

21. Грани и реборды
верхнего черпакового
барабана

Износ слоя наплавки более 80 % первоначальной толщины

22. Шестерни верхнего
барабана

Износ зубьев шестерни более 25 % первоначальной толщины.
Ослабление ступицы на валу по щупу более 0,2 мм

23. Катушка (роульс) черпакового ската

Износ свыше 50 % номинальной толщины

24. Втулки осей
скатов

Трещины, ослабление посадки на вал. Эксцентричность катушки
более 3 мм. Равномерный износ рабочей поверхности более 50 %
толщины втулки. Износ шеек оси более 20 % их диаметра

25. Вкладыши
подшипников
скольжения

Износ более 30 % номинальной толщины

26. Шарнир подвеса
лотка лотко-
подъемного устройства

Износ пальцев более 20 % их номинального диаметра

27. Втулки, пальцы,
блоки

Износ более 15 % первоначального размера

Приложение 10
к Правилам по обновлению
судов технического флота

   Обновление электрооборудования в соответствии с уровнем

Перечень
электрооборудования

Варианты работ по обеспечению уровней обновления

У0

У1

У2

1. Генераторы и
вало-генераторы

1. Замена с
установкой новых
изделий другой
марки;
2. Замена с
установкой изделий
той же марки;
3. Капитальный
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства

Капитальный ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

2. Преобразователи

1. Замена с
установкой новых;
2. Капитальный
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства

1. Замена
преобразователей.
2. Дефектация и
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

3. Электродвигатели
рулевых устройств и
систем ДАУ или ДУ
главными и
вспомогательными
двигателями

1. Замена с
установкой новых
электродвигателей;
2. Капитальный
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

4. Электродвигатели
подруливающих
устройств

Капитальный ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

5. Электродвигатели
пожарных насосов и
насосов осушения,
компрессоров,
котлов, приводов
технологического
оборудования, в
частности,
оперативных,
швартовных,
рамоподъемных
лебедок, лебедок
устройства
перемещения шаланд,
плавучего
грунтопровода

1. Замена с
установкой новых
электродвигателей;
2. Капитальный
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства. Вместо
существенного
ремонта импортных
электродвигателей их
замена
отечественными
аналогами

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства.
Вместо существенного
ремонта импортных
электродвигателей их
замена отечественными
аналогами

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра
судоходства.
Вместо существенного
ремонта импортных
электродвигателей
их замена
отечественными
аналогами

6. Прочие
электродвигатели

1. Капитальный
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства;
2. Дефектация и
ремонт под
наблюдением Регистра
судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

Дефектация и ремонт
под наблюдением
Регистра судоходства

7. Силовые
кабельные цепи и
сети основного и
аварийного
освещения

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

8. Контрольные
кабельные цепи

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

Дефектация с помощью
специальных приборов
и замена неисправных
кабелей новыми

9. Трансформаторы,
силовые дроссели и
магнитные усилители

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

Дефектация и ремонт

10. Главный и
аварийный
распределительные
щиты

1. Замена с
установкой новых;
2. Дефектация и
замена неисправных
приборов и
аппаратуры новыми
изделиями

Дефектация и замена
неисправных приборов
и аппаратуры новыми
изделиями

Дефектация и замена
неисправных приборов
и аппаратуры новыми
или
отремонтированными
изделиями

11. Аппаратура
управления
электроприводами
рулевых устройств,
подруливающих
устройств,
швартовных
устройств, систем
дистанционного
управления главными
и вспомогательными
двигателями,
технологическим
оборудованием,
котлами

1. Замена с
установкой новых
изделий;
2. Дефектация и
замена неисправной
аппаратуры новой

Дефектация и замена
неисправной
аппаратуры новой

Дефектация и ремонт

12. Аварийно-
предупредительная
сигнализация и ее
элементы

1. Замена с монтажом
новых цепей;
2. Дефектация и
замена неисправных
элементов новыми

Дефектация и замена
неисправных элементов
новыми

Дефектация и замена
неисправных
элементов новыми