Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 125 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 14 мамырда № 7650 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.10.22 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4138 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі бекітілсін.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесінде:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі»;
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және номиналды ұстаушы қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың бағалы қағаздармен мәмілені тіркеу (бұдан әрі - номиналды ұстаушы), сондай-ақ олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмесін беруін және номиналды ұстаушы ақпаратты ашу талаптары мен тәртібін айқындайды.»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ереженің мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты - клиент үшін және оның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот;
      2) ислам бағалы қағаздары - ислам жалдау сертификаттары мен ислам қатысу сертификаттары;
      3) қаржы ұйымы - банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы;
      4) мәлімденген бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты - орналастырылмаған бағалы қағаздардың есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитент үшін ашылған пайларды қоспағандағы жеке шот;
      5) номиналды ұстаушының жеке шоты - номиналды ұстаушы үшін ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот;
      6) номиналды ұстаушының есебі жүйесіндегі операция - номиналды ұстаушының есебі жүйесіне деректерді енгізу (өзгерту) және (немесе) номиналды ұстаушының есебі жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну нәтижесі болып табылатын номиналды ұстаушы іс-әрекетінің жиынтығы;
      7) операциялық күн - осы кезең ішінде номиналды ұстаушы қабылдау өткізеді, бұйрықтарды өңдейді, жеке шот және ақпараттық операция бойынша операцияларды тіркейтін уақыт кезеңі;
      8) «репо» операциясы - тараптары екі бірдей тұлғалар болып табылатын («репо» операциясына қатысушылар), «репо» операциясының мәні бір шығарылымның бағалы қағаздарымен жасалған орындалу мерзімі бойынша ерекшеленетін және бағыттары бойынша бір-біріне қарама-қарсы, бір уақытта жасаған екі мәміленің жиынтығы;
      9) уәкілетті орган - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті;
      10) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздардың есебін алуға арналған жеке шоты - қайталама бағалы қағаздар нарығында эмитент сатып алған бағалы қағаздардың есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитентке ашылған, пайларды қоспағандағы жеке шоты.»;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Номиналды ұстау есебі жүйесінде операцияның мынадай түрлері жүзеге асырылады:
      1) мыналар жататын жеке шоттар бойынша операциялар:
      жеке шотын ашу;
      бағалы қағаздар ұстаушысы туралы мәліметтерді өзгерту;
      акциялардың күшін жою;
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан (шотына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу);
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан (шотына) эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талaп ету құқықтарын есептен шығару (есепке жазу);
      бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) орналастырылған акциялар санының (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) өсуіне байланысты акциялар санының өсуі туралы жазбаларды енгізу;
      эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;
      эмитенттің орналастырылған акциялардың бір түрін осы эмитент акцияларының басқа түріне айырбастау туралы жазбаларды енгізу;
      ауыртпалығы бар бағалы қағаздар және ауыртпалықты алып тастау;
      бағалы қағаздарды оқшаулау және бағалы қағаздарды оқшаулауды алып тастау;
      сенімгерлік басқару туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқару туралы жазбаны алып тастау;
      жеке шотын жабу;
      2) мыналар жататын ақпараттық операциялар:
      жеке шоттың үзінді көшірмесін беру;
      өткізілген операциялар туралы есепті беру;
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарий, эмитенттердің және уәкілетті органдардың сұратуы бойынша басқа есептерді дайындау және беру.»;
      мынадай мазмұндағы 19-2 және 19-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «19-2. Мәлімденген бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша және номиналды ұстау есебі жүйесінде (орталық депозитарийдің есебі жүйесінде) сатып алынған бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операцияларды жүргізген кезде номиналды ұстаушы (орталық депозитарий) тіркеушіге жүргізілген операциялар туралы хабарламаны (есепті) жібереді.
      19-3. Эмитент осы операцияны жүргізуді көздейтін, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған сауда-саттықты жүргізу әдістемесі арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алған кезде орталық депозитарийде номиналды ұстаушысының жеке шотының шеңберінде ашылған эмитенттің қосалқы шоты көрсетіледі.
      Орталық депозитарий сауда-саттықты ұйымдастырушының бұйрығы негізінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген орналастырылған облигацияларды сатып алу шеңберінде жасалған мәмілелерді тіркеу бойынша операцияларды жүргізеді.»;
      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «21. Номиналды ұстаушы бұйрықтың орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды мынадай жағдайларда рәсімдейді:
      1) бұйрықтардағы қолдардың үлгілерінің нотариатта куәландырылған үлгілерге сәйкес келмесе;
      2) операцияны жасауға бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде қарсы бұйрықты ұсынбаса;
      3) бұйрық деректемелерінің Ережелермен белгіленген деректемелерге немесе жеке шоттың (қосалқы шоттың) деректемелеріне сәйкес келмесе;
      4) бағалы қағаздардың қажетті саны және (немесе) клиенттің шоттарында (қосалқы шоттарында) ақшасы болмаса;
      5) мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе;
      6) клиент мәміленің тіркелуі үшін белгіленген мерзімде ірі қатысушы мәртебесін иеленуге берілген қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімін растайтын құжатты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ұсынбаса;
      7) тиісінше мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздарды айналысқа жіберілуін тоқтата тұру және тоқтату туралы шешім болса;
      8) бұйрықта көрсетілген жеке шот немесе қосалқы шот, оқшауланса;
      9) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың қиындыққа ұшыраса;
      10) номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен көзделген өзге жағдайларда.»;
      мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:
      «22-1. Айналысқа шығару мерзімі аяқталған және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу номиналды ұстаушы талап ету құқығын беретін тұлғаның жеке шотынан осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын шығынға жазу және осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді пайдасына жүргізілетін тұлғаның жеке шотына енгізу жөніндегі операциялар жүргізу жолымен жүзеге асырылады.
      Айналысқа шығару мерзімі өткен және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу Ереженің 19-тармағында белгіленген бағалы қағаздар бойынша құқықтарының өтуін тіркеу тәртібін ескере отырып жүзеге асырылады.»;
      23 және 23-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «23. Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтары негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан (шотынан) (шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) операцияларын жүргізеді, мына жағдайларды қоспағанда:
      1) орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін, ұйымдастырылған нарықта жасалған операциялар;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелерді қамтитын орындау парағының негізінде тіркелетін сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтардың өзгеруі немесе тоқтатылуы бойынша операциялар;
      3) клиенттердің жеке шоттарынан оларға тиесілі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 16-бабының 6-тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің акцияларын есептен шығару және осы акцияларды Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген) бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінің 6-тармағында белгіленген тәртіпте қабылданған қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде тіркелетін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шотына есепке жазу бойынша операциялар;
      4) тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шотынан) (шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) операциялары мұрагер немесе оның өкілі берген тиісті бұйрықтың, мұрагерлік құқығы туралы куәлік түпнұсқасының немесе нотариат куәландырған көшірмесінің, мұрагер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттардың және номиналды ұстау жүйесінде мұрагердің жеке шоты болмаған жағдайда, Ереженің 7 және 8-тармақтарында көрсетілген құжаттардың негізінде тіркелетін бағалы қағаздарды мұрагерлікке алу;
      5) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, тиісті жазбаларды енгізу бойынша операциялары эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылатын немесе орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде көрсетілетін эмитенттің орналастырған акцияларының бір түрінен осы эмитенттің акцияларының басқа түріне айырбастау жағдайлары.
      Егер мәмілені жасау үшін мәміле тараптарының біреуіне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты (келісімі) талап етілген жағдайда, номиналды ұстаушы осындай келісімнің бар екенін растайтын құжатты сұратады. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның талап етілетін рұқсаты (келісімі) болмаған кезде номиналды ұстаушы мәмілені тіркеуден бас тартады.
      23-1. Орталық депозитарий номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушының лицензиясын тоқтата тұрған, айырған немесе оны ерікті қайтарған кезде номиналды ұстаушының шотынан бағалы қағаздарды шығынға жазуды номиналды ұстаушының не бағалы қағаздарының есебі орталық депозитарийдің есеп жүргізу жүйесіндегі қосалқы шотында жүзеге асырылатын клиенттің Ереженің 4-тармағында көрсетілген мәліметтерді қамтыған бұйрығы негізінде жүзеге асырады.
      Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрғаннан немесе айырылғаннан кейін жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізу заңсыз болып есептеледі және ақпараттық операцияларды және «репоны» жабу операцияларын, сондай-ақ осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген операцияларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген жауапкершілікке алып келеді.
      Сауда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйесінде «тікелей» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап, егер осы номиналды ұстаушының клиенті онымен жасалған шарт негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған өз қосалқы шотына өз қаржы құралдарын аударым жасауға бұйрық бермеген жағдайда, бес жұмыс күні ішінде жабылады.
      «Автоматы» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған жағдайда мәміле жасау мерзімдеріне қарамастан, жасалған шарт талаптарына сәйкес жабылады. Тараптардың келісімі бойынша «автоматты» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» мәмілесін мерзімінен бұрын бұзуға болады.
      Кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда онымен жасалған шарт негізінде ашылған клиенттің қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені мерзімінен бұрын бұзуға болады.»;
      мынадай мазмұндағы 28-1-тармақпен толықтырылсын:
      «28-1. Банктер туралы заңының 47-1-бабының 3-тармағында, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 42-7-бабының 3-тармағында және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 53-1-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда қаржы ұйымының акцияларының сенімгерлік басқаруы ұйымдастырылған жағдайда номиналды ұстаушы қаржы ұйымының акцияларының сенімгерлік басқаруын ұйымдастыру туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органының шешімі және бағалы қағаздардың осы ұстаушысының жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу туралы сенімгерлік басқарушының бұйрығы негізінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу бойынша операция жүргізеді.
      Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акциялары өткізілген жағдайда номиналды ұстаушы сенімгерлік басқарушының бұйрығы және Банктер туралы заңының 17-1-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңының 36-1-бабында және Сақтандыру қызметі туралы заңының 26-бабында көзделген жағдайларда қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк не сақтандыру холдингі) мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжат негізінде осы акциялардың меншікті иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан осы акцияларды шығынға жазу және осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (шоттарына) есепке жазу бойынша операциялар жүргізеді.
      Номиналды ұстаушы сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымы акцияларының меншікті иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою бойынша операцияны сенімгерлік басқарушының бағалы қағаздардың осы ұстаушысының жеке шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.
      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жүргізілген бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына (жеке шотынан) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу (жою) бойынша операциялар номиналды ұстаушының бұйрығы негізінде осы операция жүргізілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі.»;
      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «36. Ереженің 38-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайларды қоспағанда номиналды ұстаушы ақпараттық операцияны бағалы қағазды ұстаушының жазбаша өкімдерді (бұйрықтарды) немесе мемлекеттік органдардың сұратуларын тіркеген сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.».
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының отызыншы, елу сегізінші, елу тоғызыншы және алпысыншы абзацтарын қоспағанда алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы.                                    Г.Марченко

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 125. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2012 года № 7650. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138) следующие изменения и дополнения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.»;
      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем»;
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее – номинальный держатель), а также предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем.»;
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Для целей Правил используются следующие понятия:
      1) лицевой счет держателя ценных бумаг – лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
      2) исламские ценные бумаги – исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;
      3) финансовая организация - банк, накопительный пенсионный фонд, организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, страховая (перестраховочная) организация;
      4) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не размещенных ценных бумаг, за исключением паев;
      5) лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг его клиентов;
      6) операция в системе учета номинального держания – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
      7) операционный день – период времени, в течение которого номинальный держатель осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;
      8) операция «репо» – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»);
      9) уполномоченный орган – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;
      10) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев.»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций:
      1) операции по лицевым счетам:
      открытие лицевого счета;
      изменение сведений о держателе ценных бумаг;
      аннулирование акций;
      списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
      списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
      внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
      внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
      внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
      обременение ценных бумаг и снятие обременения;
      блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
      внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
      закрытие лицевого счета;
      2) информационные операции:
      выдача выписки с лицевого счета;
      выдача отчета о проведенных операциях;
      подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.»;
      дополнить пунктами 19-2 и 19-3 следующего содержания:
      «19-2. При проведении операций по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета объявленных ценных бумаг и по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания (системе учета центрального депозитария) номинальный держатель (центральный депозитарий) направляет регистратору уведомление (отчет) о проведенных операциях.
      19-3. При проведении эмитентом выкупа размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг методом проведения торгов, предусматривающим проведение эмитентом данной операции, определенным внутренними документами организатора торгов, указывается субсчет эмитента, открытый в рамках лицевого счета номинального держателя в центральном депозитарии.
      Центральный депозитарий производит операции по регистрации сделок, заключенных в рамках выкупа размещенных облигаций, указанного в части первой настоящего пункта, на основании приказа организатора торгов.»;
      пункт 21 изложить в следующей редакции:
      «21. Номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:
      1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
      2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
      3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
      4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
      5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
      6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
      7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
      8) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;
      9) обременения ценных бумаг, указанных в приказе;
      10) иных случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.»;
      дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
      «22-1. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам.
      Проведение операции регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется с учетом порядка регистрации перехода прав по ценным бумагам, установленного пунктом 19 Правил.»;
      пункты 23 и 23-1 изложить в следующей редакции:
      «23. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:
      1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;
      2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов, принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576);
      4) наследования ценных бумаг, при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
      5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария.
      Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, номинальный держатель отказывает в регистрации сделки.
      23-1. В случае приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и(или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария, содержащем сведения, указанные в пункте 4 Правил.
      После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия «репо», а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.
      Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.
      Операции «репо», осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки «репо», осуществляемой «автоматическим» способом.
      Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.»;
      дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:
      «28-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 42-7 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении) и пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.
      В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, номинальный держатель проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках, статьей 36-1 Закона о пенсионном обеспечении и статьей 26 Закона о страховой деятельности.
      Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится номинальным держателем на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.
      Операции по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой счет (лицевого счета) держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа номинального держателя в течение одного рабочего дня с даты проведения данной операции.»;
      пункт 36 изложить в следующей редакции:
      «36. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, за исключением случая, установленного частью второй пункта 38 Правил.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев тридцатого, пятьдесят восьмого, пятьдесят девятого и шестидесятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко