"Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті" мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 14 қазандағы № 62 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 17 қазанда № 9808 тіркелді.

      "Нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына және "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы

      19 қыркүйектегі № 995 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті" мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (С.С. Сарсенов):

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында ресми жариялануын және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға көшірмесін жіберуді;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік тіркеу туралы және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға жіберу туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министрі А.Қ. Жұмағалиевке жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғаш рет ресми жарияланғаннан күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр

Ә. Исекешев


  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2014 жылғы
14 қазандағы № 62
бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті туралы
Ереже
1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті (бұдан әрі - Комитет) Инвестициялар және даму министрлігінің (бұдан әрі – Министрліктің), реттеушілік, іске асырушылық, бақылау функцияларды жүзеге асыратын, сондай-ақ байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласындағы Министрліктің стратегиялық функцияларын орындауға қатысатын ведомствосы болып табылады, байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

      2. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

      3. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оқшауланған мүлкі, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес қазынашылық органдарында есеп шоттары бар.

      4. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседi.

      5. Комитет өз құзыреті шеңберінде белгіленген заңнамалық тәртіпте Төрағаның бұйрығымен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

      6. Комитеттің құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің келісуі бойынша Министрліктің жауапты хатшысымен бекітіледі.

      7. Мекеменің толық атауы – "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті" республикалық мемлекеттiк мекемесi.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8, "Министрліктер үйі" ғимараты, 14 кіреберіс.

      9. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

      10. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      11. Комитетке өзінің функциясы болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге жол берілмейді.

      Егер Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен түскен кірістер бюджеттің кірісіне жолданады.

2. Миссия, негiзгi мiндеттер, функциялар, құқықтар мен міндеттемелер

      12. Миссия: инфокоммуникациялық кешенді дамыту үшін, байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және тиімді өткізу

      13. Міндеті: байланыс, пошта саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, байланыс, пошта саласындағы қызметтерді ұсынатын немесе оларды пайдаланатын адамдардың қызметін мемлекеттік бақылау, үйлестіру және реттеу;

      Функциялары:

      1) байланыс саласындағы ұлттық ресурстарды бөлу және пайдалану;

      2) радиожиілік спектрін жоспарлау және тиімді пайдалану;

      3) байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласындағы өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

      4) радиобақылауды жүзеге асыру және байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалануына және байланыс операторларының байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын және Байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауын тексеруді жүргізу;

      5) радиобақылауды, байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалануын және байланыс қызметтерін көрсететін лицензиаттардың лицензия талаптарын сақтауын тексеруді жүргізуге қатысты құжаттардың (хаттамалардың, ұйғарымдардың, тексеру тағайындау туралы актілердің) нысандарын әзірлеу;

      6) азаматтық пайдаланушыларға радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттарды бөлу, иелікке беру, шақыру сигналын иелікке беруді қоса алғанда, кеме станциясына рұқсаттар беру;

      7) арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерінің объектілерін қоспағанда, байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыратын және радиожиілік спектрін пайдаланатын шаруашылық жүргізуші субъектілерін байланыс объектілеріне белгіленген тәртіппен тексеру жүргізу үшін тиісті үлгіде ресімделген техникалық тапсырманы және қызметтік куәлікті көрсету арқылы кіру;

      8) пайдалану құқығына рұқсаты болмаған және (немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмеген жағдайда радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды өшіру;

      9) адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға немесе тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуіне қауіп төндіретін байланыс желілері технологиялық жабдығын пайдалану, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзу анықталған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жекелеген байланыс құралдарының немесе байланыс желілерінің жұмысындағы бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымдар жіберу;

      10) ұлттық ресурстардың және байланыс операторларының тізімдерінн жүргізу;

      11) импорттан өзгеше жағдайларда, азаматтық мақсаттағы, оның ішінде басқа тауарлардың құрамына кірістірілген не кіретін радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге қорытындылар беру;

      12) бөлінетін жиілік жолақтарын, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) техникалық сараптау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

      13) радиоәуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиожиілік спектрін пайдалануға, Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды іске қосуға рұқсаттар беру;

      14) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар белгіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келмеген, азаматтардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды пайдалануды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тоқтата тұру;

      15) жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) иелікке беруді жүзеге асыру;

      16) нөмірлеудің бөлінген және резервтік ресурстарының тізілімін жүргізу;

      17) байланыс қызметтерiн көрсету қағидаларын әзірлеу;

      18) радиоэлектрондық құралдарға, оның ішінде халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттердің халықаралық шарттарға сәйкес жұмыс істейтін радиоэлектрондық құралдарына радиобөгеуілдерді жою жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;

      19) азаматтық мақсаттағы иелікке берілген радиожиiлiктер белдеулерiнің электрондық дерекқорын жүргізу;

      20) Қазақстан Республикасындағы электромагниттік жағдайды көрсететін радиожиілік спектрінің республикалық дерекқорын жүргізу;

      21) Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысына байланыс саласындағы бақылауды жүзеге асыру;

      22) Уәкілетті орган Ұлттық пошта операторының пошта байланысы қызметтерін жүзеге асыруы кезінде оның Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыруға қатысу;

      23) почта байланысы қызметтерін көрсету жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

      24) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес лицензиялануға тиіс қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялауды жүзеге асыру;

      25) Байланыс саласында техникалық регламенттерді әзірлеу;

      26) почта төлемі белгілерінің мемлекеттік коллекциясын қалыптастыру;

      27) Ұлттық почта операторының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында почта байланысының өндірістік объектілеріне почталық индекстер беруді жүзеге асыру;

      28) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жартыжылдық тексеру жоспарларын әзірлеуді жүзеге асыру;

      29) радиоэлектрондық құралдарды, жоғары жиілікті құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ шетелден әкелу қағидаларын әзірлеу;

      30) байланыс саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын және өтініш берушінің сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін әзірлеу.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Міндеттері: ақпараттандыру және "электрондық үкімет" саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және қызметті мемлекеттік реттеу;

      Функциялары:

      1) ақпараттандыру саласындағы стандарттау және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарға қатысу;

      2) ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобалардың әзірленуін ұйымдастыру, ақпараттандыру саласын дамытудың және жетілдіруінің негізгі бағыттары мен басымдылықтарын жүзеге асыру, оның қолдану сапасын, қол жетімділігін және тұрақтылығын арттыру;

      3) инвестициялар тарту жүйесін және ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобаларды әзірлеу мен іске асыруды ынталандыру тетіктерін жетілдіруді жүзеге асыру;

      4) Қазақстан Республикасының ақпараттық жүйелерін және электрондық ақпараттық ресурстарды тіркеуді жүзеге асыру;

      5) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын мемлекеттік ақпараттық жүйелердің, аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық құжаттама (техникалық тапсырма, техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық ерекшелік) талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;

      6) орталық мемлекеттік органдардың және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктерінің, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының интернет-ресурстарының жұмыс істеуін және мемлекеттік қызметтер көрсетудің автоматтандырылуын бақылауды жүзеге асыру;

      7) мемлекеттік ақпараттық жүйелермен ықпалдастырылған мемлекеттік ақпараттық және мемлекеттік емес жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен стандарттарға сәйкестігін аттестаттау;

      8) мемлекеттік ақпараттық жүйелерді пайдалануға (өнеркәсіптік пайдалануға) қабылдау жөніндегі іс-шараларға қатысу;

      9) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығының және ұлттық куәландырушы орталығының тіркеу куәліктерін беру, сақтау, қайтарып алу және электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің тиесілілігі мен дұрыстығын растау қағидаларын әзірлеу;

      10) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің, оның ішінде оларға енгізілетін өзгерістердің техникалық-экономикалық негіздемесіне, техникалық ерекшелігіне және техникалық тапсырмасына сараптама жүргізу;

      11) тіркеу орындарын айқындау, Интернет желісінің қазақстандық сегментінің домендік кеңістігін тіркеу, пайдалану және бөлу тәртібін әзірлеу;

      12) жылына кемінде бір рет депозитарий жүргізуді тексеру;

      13) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету;

      14) Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының талаптарын сақтау тұрғысына ақпараттандыру саласындағы бақылауды жүзеге асыру;

      15) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын сақтау тұрғысынан электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы бақылауды жүзеге асыру;

      16) ақпараттандыру саласында техникалық регламенттерді әзірлеу;

      17) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын бағалау әдістемесін әзірлеу;

      18) мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарын және ақпараттық жүйелерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық желілерін пайдалану және олардың өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу;

      19) ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ұлттық ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібін әзірлеу;

      20) ақпараттық жүйелерге, ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобаларға сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының мәселелері бойынша аудит жүргізу тәртібін әзірлеу;

      21) куәландырушы орталықтың үлгі ережесін әзірлеу;

      22) бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін компьютерлік жүйенің техникалық талаптарға сәйкестігі туралы қорытындылар беру қағидаларын әзірлеу;

      23) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапының шетелдік электрондық цифрлық қолтаңбасының түпнұсқалығын растау қағидаларын әзірлеу.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Міндеттері: ақпарат саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру және қызметті мемлекеттік реттеу.

      Функциялары:

      1) мерзімді баспасөз басылымдарын және ақпараттық агенттіктерді есепке қою;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру, орналастыру;

      3) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алудың бірыңғай тізілімін жүргізу;

      4) ақпарат саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуына бақылауды жүзеге асыру.

      16. Міндеттері: табиғи монополиялар саласында және телекоммуникация мен почта байланысының әмбебап қызметтері саласындағы реттелетін нарықтарда мемлекеттік саясатты іске асыру мен мемлекеттік реттеу және бақылау.

      Функциялары:

      1) табиғи монополиялар және телекоммуникация саласында мен почта байланысының әмбебап қызметтері саласында және реттелетін нарықтарда реттеу мен бақылауға қатысу;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникация және почта байланысы қызметтері нарығында басым (монополиялық) жағдайдағы нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуге қатысу;

      3) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы нарық субъектілерінің тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) және инфрақұрылымға кемсітушіліксіз қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тауар нарықтарына талдау жүргізу;

      4) телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) бекіту;

      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының мұқтаждықтары үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс желілері мен арналарын, кабелдік кәріздердегі арналар мен алаңдарды беру бағаларын (тарифтерін) реттеуге қатысу;

      6) телекоммуникация және почта байланысының әмбебап қызметтері саласындағы табиғи монополиялар салаларында тарифті (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) бекіту;

      7) телекоммуникациялар және пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтері саласында реттелiп көрсетiлетiн қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) әрбір түрі бойынша кірістерді және шығындарды, қолданыстағы активтерді бөлек есепке алуды жүргізу тәртібін әзірлеу;

      8) телекоммуникация желілері мен құралдарының техникалық үйлесімділігін қамтамасыз ететін нормаларды, байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштерін, тарифтеу бірліктері мөлшерлерін бекіту;

      9) телекоммуникация және пошта байланысының әмбебап көрсетілетін қызметтері саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің шикізат, материалдар, отын, энергия шығыстарының техникалық және технологиялық нормаларын әзірлеу;

      10) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілері персоналының нормативтік санын бекіту;

      11) жарғылық капиталына мемлекет және олармен үлестес тұлғалар қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің штат кестесін белгіленген тәртіппен келісуді жүзеге асыру;

      12) жарғылық капиталына мемлекет және олармен үлестес тұлғалар қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің әкімшілік персоналының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің шекті деңгейін белгіленген тәртіппен келісуді жүзеге асыру;

      13) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің негізгі құралдары құнының өсуіне әкелмейтін ағымдағы және күрделі жөндеу мен басқа да қалпына келтіру-жөндеу жұмыстарына бағытталған шығындардың жылдық сметасын келісуді жүзеге асыру;

      14) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің баға белгілеуін бақылау;

      15) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің бағалау мониторингісін жүзеге асыру.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      17. Міндеттері: телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және қызметті мемлекеттік реттеу;

      Функциялары:

      1) телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін жиіліктердің белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) бөлу бойынша конкурстар ұйымдастыру және өткізу;

      2) міндетті теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурстар ұйымдастыру және өткізу;

      3) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы тарататын еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурстар ұйымдастыру және өткізу;

      4) Қазақстан Республикасының аумағында таралатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке қоюды, қайта есепке қоюды жүзеге асыру;

      5) телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссия құрамына ережелер әзірлеу және ұсыныс енгізу;

      6) отандық теле-, радиоарналарды есепке қоюды, қайта есепке қоюды жүзеге асыру;

      7) цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату бөлігінде телерадио хабарларын таратушы ұлттық оператордың қызметін үйлестіру;

      8) мемлекеттік техникалық қызметтің жұмысын үйлестіру;

      9) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес лицензиялануға тиіс қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялауды жүзеге асыру;

      10) телерадио хабарларын тарату және байланыс саласында қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын әзірлеу;

      11) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық сипаттамаларының және ұлттық телерадио хабарларын тарату стандарттарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

      12) телерадио хабарларын тарату құралдарына қойылатын техникалық талаптарды сақтау бөлігіндегі Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату саласындағы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

      13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телерадио хабарларын тарату саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

      14) міндетті теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурс өткізу қағидаларын әзірлеу;

      15) телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы тарататын еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін қалыптастыру бойынша конкурс өткізу қағидаларын әзірлеу;

      16) телерадио хабарларын тарату мақсаты үшін жиілік белдеулерін, радиожиілікті (радиожиілік арналарын) бөлу қағидаларын әзірлеу.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Міндеттері: өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

      Функциялары:

      1) халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру;

      2) халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін және олардың көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимылын үйлестіру;

      3) халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

      4) Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру;

      5) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын әзірлеу;

      6) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттын және регламентін әзірлеу;

      7) Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы қызметінің қағидаларын әзірлеу;

      8) Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығының орталық мемлекеттік органдармен, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарымен, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерімен, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын әзірлеу;

      9) бір өтініш негізінде электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізбесін әзірлеу;

      10) автоматтандырылуға жататын және жатпайтын рұқсаттар тізбесін бекіту туралы рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен бірлескен бұйрықты бекіту;

      11) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту;

      12) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен келісу;

      13) халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметінің қағидаларын әзірлеу;

      14) халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетуге жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді іріктеу қағидаларын әзірлеу;

      15) оңтайландыруға және автоматтандыруға жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізбесін және оларды электрондық нысанға көшіру мерзімдерін әзірлеу.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Міндеттері: байланыс, ақпараттандыру салаларындағы және "электрондық үкіметті", ақпаратты қалыптастыру кезінде салааралық үйлестіруді жүзеге асыру.

      Функциялары:

      1) ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді "электрондық үкімет" инфрақұрылымына ықпалдастыру үшін оларды пайдалануда бірыңғай технологиялық стандарттардың талаптарын орындау және компьютерлік оқиғаларға ден қою жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асыру;

      2) электрондық құжат пен электрондық цифрлық қолтаңба мәселелері бойынша мемлекеттік органдарға және ұйымдарға практикалық және әдістемелік көмек көрсетуді жүзеге асыру;

      3) орталық және жергілікті атқарушы органдардың бұқаралық ақпарат құралдары және телерадио хабарларын тарату мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруге қатысу;

      4) ақпаратты алу, көшіру, тарату, бұрмалау, жою немесе оқшаулау жөніндегі заңсыз іс-әрекеттерді болдырмауды қоса алғанда, ақпараттық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық желілер мен электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелеріне, иеленушілері мен пайдаланушыларына жәрдем көрсету;

      5) Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату саласындағы заңнамасының сақталуына бақылауды және мониторингті жүзеге асыру жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру;

      6) ұлттық телерадио хабарларын тарату операторының қызметін еркін қолжетімді теле-, радиоарналарын таратуды қаржылай қамтамасыз ету бөлігінде үйлестіруге қатысу (цифрлық эфирлік және спутниктік телерадио хабарларын тарату, сондай-ақ ұқсас телерадио хабарларын тарату арқылы);

      7) ақпараттық кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметті ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру.

      20. Міндеттері: заңнамада белгіленген құзыреті шеңберінде ақпараттық кеңістіктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      Функциялары:

      1) ұлттық қауіпсіздік органдарымен бірлесіп, байланыс операторларының байланыс саласындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асыру.

      21. Комитет осы ережеде Қазақстан Республикасының заңдарында Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      22. Комитеттің құқықтары мен міндеттері:

      Комитет:

      1) өз құзыреті шеңберінде құқықтық актілерді шығару;

      2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан белгіленген заңнамалық тәртіпте қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге;

      4) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, байқаулар және өзге де іс-шаралар өткізуге;

      5) жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультативтік-кеңесші органдар (жұмыс топтарын, комиссиялар, кеңестер) құру жөнінде ұсыныс енгізу;

      6) өз құзыретіне қатысты мәселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартуға;

      7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

      Комитеттің міндеттемелеріне:

      1) Комитетке жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамтамасыз ету;

      2) Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделерін мен құқықтарын сақтау;

      3) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсіндірмелер дайындау;

      4) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдарына бұл туралы ресми сауал жолдаған жағдайда өз құзыреті шегінде және заңнама шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды ұсыну;

      5) Комитеттің теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;

      6) қолданыстағы заңнамаға сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу;

      7) белгіленген мерзімде бухгалтерлік және қаржы есептерін жасау және Министрлікке ұсыну;

      8) Комитетке бөлінген бюджеттік қаражаттарды толық, уақытылы және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу.

3. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

      23. Комитетті Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамалық тәртібінде лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Төраға басқарады.

      24. Комитет төрағасының белгіленген заңнамалық тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.

      25. Комитеттің төрағасы Министрліктің басшыларына Комитеттің құрылымы және штат кестесі жөнінде ұсыныстар береді.

      26. Комитет төрағасы Комитеттің жұмысына жалпы басшылық етуді жүзеге асырады.

      27. Комитеттің Төрағасы мынадай мақсаттарды өкілеттіктері:

      1) өзінің орынбасарлары мен Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттіктерін және міндеттерін айқындайды;

      2) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

      3) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымдық тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа, Комитет қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

      4) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымдық тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа, Комитет қызметкерлерінің іссапар, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, ынталандыру, үстемақылар төлеу және сыйақы беру, сондай-ақ тәртіптік жауапкершілігі мәселелерін шешеді;

      5) мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Комитеттің мүддесін қорғайды;

      6) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерін бекітеді;

      7) сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің туындауына әкеп соғатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық немесе әрекеттері белгілі болған кезде, ол туралы, Министрліктің басшылығын хабардар етеді;

      8) мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этика нормаларын Комитеттің қызметкерлерінен сақтауды қамтамасыз ету;

      9) Комитетке сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасауға бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін жеке жауаптылықта болады;

      10) өз құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

      11) Комитеттің Құқықтық басқармасына жетекшілік етеді.

      Ескерту. 27-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      28. Комитет төрағасының орынбасары:

      1) өз өкілеттіктері шегінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;

      2) Комитеттің төрағасы жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. Комитеттің мүлкі

      29. Комитеттің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі бар.

      Комитет мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен, сондай-ақ құны Комитеттің теңгерімінде көрсетілетін өзге де мүліктерден қалыптасады.

      30. Комитетке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      31. Комитеттің өзіне бекітілген мүлікті, Қазақстан Республикасы заңдарында өзгеше белгіленбесе, өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге де жолмен билік етуге жол берілмейді.

      32. Комитеттің қарамағындағы аймақтық органдардың тізбесі осы ереженің 1–қосымшасында келтірілген.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32-1 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің қарамағындағы мекемелер тізбесі осы ереженің 2–қосымшасында келтірілген.

      Ескерту. 32-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату

      33. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  "Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрлігінің Байланыс,
ақпараттандыру және ақпарат комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесінің
ережесіне № 1 қосымша

      Ескерту. Қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті қарамағындағы аумақтық органдардың тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Астана қаласы және Ақмола облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Ақтөбе облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Атырау облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Жамбыл облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Қарағанды облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Қызылорда облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Қостанай облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Маңғыстау облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Павлодар облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс және ақпараттандыру инспекциясы" мемлекеттік мекемесі.

  "Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрлігінің Байланыс,
ақпараттандыру және ақпарат комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесінің
ережесіне № 2 қосымша

      Ескерту. 2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 28.05.2015 № 605 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті қарамағындағы мекемелер тiзбесi

      1. Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар:

      1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің "Мемлекеттік техникалық қызмет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

      2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің "Халыққа қызмет көрсету орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

      3) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің "Талдау және ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      2. Акционерлік қоғамдар:

      1) "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" акционерлік қоғамы;

      2) "Хабар" агенттігі" акционерлік қоғамы;

      3) "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" акционерлік қоғамы;

      4) "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" акционерлік қоғамы;

      5) "Казахстанская правда" республикалық газеті" акционерлік қоғамы;

      6) "Казконтент" акционерлік қоғамы.

      3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

      1) "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

      2) "Жас өркен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

      3) "Қазақ газеттері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

      4) "Жалын" журналы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

      5) "Қазақпарт" халықаралық ақпараттық агенттігі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Об утверждении Положения государственного учреждения "Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 62. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2014 года № 9808.

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 "Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения "Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан".

      2. Комитету связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Сарсенов С.С.) обеспечить:

      1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, официальное опубликование в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и размещение на интранет-портале государственных органов;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление копии на официальное опубликование в информационно-правовую систему "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан";

      4) представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений о государственной регистрации и о направлении на опубликование в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Жумагалиева А.К.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Министр

А. Исекешев


  Утверждено
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 14 октября 2014 года № 62

Положение
о Комитете связи, информатизации и информации Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – Комитет) является ведомством Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее – Министерство), осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций Министерства в области связи, информатизации и информации.

      2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах казначейства.

      4. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя.

      6. Структура и штатная численность Комитета утверждается ответственным секретарем Министерства по согласованию с Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      7. Полное наименование Комитета – республиканское государственное учреждение "Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан".

      8. Местонахождение Комитета: Республика Казахстан 010000, город Астана, район Есиль, улица Орынбор, дом № 8, здание "Дом Министерств", 14 подъезд.

      9. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета.

      10. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета.

      11. Комитету не допускается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.

      В случае предоставления законодательными актами Республики Казахстан Комитету прав по осуществлению деятельности, приносящей доходы, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности

      12. Миссия:

      формирование и проведение эффективной государственной политики в сфере связи, информатизации и информации, в целях развития инфокоммуникационного комплекса.

      13. Задача: реализация государственной политики в области связи, почты, государственный контроль, координация и регулирование деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи, почты или пользующихся ими.

      Функции:

      1) распределение и использование национальных ресурсов в области связи;

      2) планирование и эффективное использование радиочастотного спектра;

      3) разработка, согласование и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в сферах связи, информатизации и информации;

      4) осуществление радиоконтроля и проведение проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области связи и соблюдения операторами связи квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области связи, и правил оказания услуг связи;

      5) разработка форм документов (протоколов, предписаний, актов о назначении проверок), касающихся проведения радиоконтроля, проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области связи, и соблюдения лицензионных условий лицензиатами, предоставляющими услуги связи;

      6) распределение, присвоение разрешений на использование радиочастотного спектра гражданским пользователям, выдача разрешений судовой станции, включая присвоение позывного сигнала;

      7) доступ к объектам связи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области связи и использующих радиочастотный спектр, для проведения проверок в установленном порядке по предъявлении надлежащим образом оформленного технического задания и служебного удостоверения, за исключением объектов сетей телекоммуникаций специального назначения;

      8) отключение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в случае отсутствия разрешений на право их эксплуатации и (или), несоответствия технических характеристик установленным нормам;

      9) направление предписаний об устранении нарушений в работе отдельных средств или сетей связи при выявлении нарушений правил эксплуатации технологического оборудования сетей связи, охраны труда и техники безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде или нормальному функционированию систем жизнеобеспечения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) ведение реестров национальных ресурсов и операторов связи;

      11) выдача заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, в случаях, отличных от импорта;

      12) организация работ по технической экспертизе выделяемых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов);

      13) выдача разрешений на использование радиочастотного спектра, эксплуатацию на территории Республики Казахстан радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, включая радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства радиолюбительских служб;

      14) приостановление эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в случае их несоответствия установленным стандартам и техническим нормам, создания угрозы безопасности гражданам, окружающей среде, а также при выполнении особо важных работ и мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      15) осуществление присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов);

      16) ведение реестра распределенных и резервных ресурсов нумерации;

      17) разработка правил оказания услуг связи;

      18) организация мероприятий по устранению радиопомех радиоэлектронным средствам, в том числе радиоэлектронным средствам международных организаций и иностранных государств, действующим в соответствии с международными договорами;

      19) ведение электронной базы данных присвоенных полос радиочастот гражданского назначения;

      20) ведение республиканской базы данных радиочастотного спектра, отражающей электромагнитную обстановку в Республике Казахстан;

      21) осуществление контроля в сфере информатизации и в области связи на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;

      22) участие в осуществлении контроля за соблюдением Национальным оператором почты законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении им услуг почтовой связи;

      23) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан по предоставлению услуг почтовой связи;

      24) осуществление лицензирования отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании;

      25) разработка технических регламентов в области связи;

      26) формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;

      27) осуществление присвоения почтовых индексов производственным объектам почтовой связи на территории Республики Казахстан по предложению Национального оператора почты;

      28) разработка форм обязательной ведомственной отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, полугодовых планов проведения проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан;

      29) разработка порядка регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их из-за границы;

      30) разработка квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области связи.

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Задача: реализация государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере информатизации и "электронного правительства".

      Функции:

      1) участие в работах по стандартизации и подтверждению соответствия в сфере информатизации;

      2) осуществление организации разработки инвестиционных проектов в сфере информатизации, реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования сферы информатизации, повышение ее качества, доступности и устойчивости функционирования;

      3) осуществление совершенствования системы привлечения инвестиций и механизмов стимулирования разработки и реализации инвестиционных проектов в сфере информатизации;

      4) осуществление регистрации электронных информационных ресурсов и информационных систем Республики Казахстан;

      5) осуществление контроля на соответствие государственных информационных систем, аппаратно-программного комплекса, создаваемого и (или) приобретаемого за счет бюджетных средств, требованиям технической документации (техническое задание, технико-экономическое обоснование, техническая спецификация);

      6) осуществление контроля за функционированием интернет-ресурсов центральных государственных органов и акиматов областей, города республиканского значения и столицы, а также центров обслуживания населения и автоматизацией оказания государственных услуг;

      7) аттестация государственных информационных и негосударственных систем, интегрируемых с государственными информационными системами на соответствие их требованиям информационной безопасности и стандартам;

      8) участие в мероприятиях по приемке в эксплуатацию (промышленную эксплуатацию) государственных информационных систем;

      9) разработка правил выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи корневым удостоверяющим центром Республики Казахстан, удостоверяющим центром государственных органов и национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан;

      10) проведение экспертизы технико-экономического обоснования, технической спецификации и технического задания информационных ресурсов и информационных систем создаваемых и (или) приобретаемых за счет бюджетных средств, в том числе вносимых в них изменений;

      11) определение регистратуры и разработка порядка регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет;

      12) проверка ведения депозитария не реже одного раза в год;

      13) обеспечение ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем;

      14) осуществление контроля в сфере информатизации на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;

      15) осуществление контроля в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи на предмет соблюдения законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

      16) разработка технических регламентов в сфере информатизации;

      17) разработка методики оценки интернет-ресурсов государственных органов;

      18) разработка правил эксплуатации и взаимодействия электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также информационно-коммуникационных сетей государственных органов;

      19) разработка порядка формирования и функционирования национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем, информационно-коммуникационных сетей;

      20) разработка порядка проведения аудита информационных систем, инвестиционных проектов в сфере информатизации, а также по вопросам центров обслуживания населения;

      21) разработка типовых положений удостоверяющего центра;

      22) разработка правил выдачи заключений о соответствии компьютерной системы техническим требованиям для включения в государственный реестр контрольно-кассовых машин;

      23) разработка правил подтверждения подлинности иностранной электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. Задача: реализация государственной политики и государственное регулирование деятельности в области информации.

      Функции:

      1) постановка на учет периодических печатных изданий и информационных агентств;

      2) формирование, размещение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      3) ведение единого реестра учета иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан;

      4) осуществление контроля за исполнением требований законодательства Республики Казахстан в области информации.

      16. Задача: реализация государственной политики и государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи.

      Функции:

      1) участие в регулировании и контроль в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи;

      2) участие в государственном регулировании цен на товары (работы, услуги) субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на рынке услуг телекоммуникаций и почтовой связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      3) проведение анализа товарных рынков в целях обеспечения недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) и инфраструктуре субъектов рынка в области телекоммуникаций и почтовой связи;

      4) утверждение тарифа (цены, ставки сбора) на универсальные услуги телекоммуникаций;

      5) участие в регулировании цен (тарифов) на предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      6) утверждение тарифа (цены, ставки сбора) в сферах естественных монополий в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи;

      7) разработка и применение недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи, а также методик расчета цен на товары (работы, услуги) субъектов регулируемого рынка;

      8) утверждение норм, обеспечивающих техническую совместимость сетей и средств телекоммуникаций, показателей качества услуг связи, размеров единиц тарификации;

      9) разработка технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи;

      10) утверждение нормативной численности персонала субъекта естественной монополии в области телекоммуникаций и почтовой связи;

      11) осуществление согласования в установленном порядке штатных расписаний субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и аффилиированных с ними лиц;

      12) осуществление согласования в установленном порядке предельного уровня оплаты труда руководящих работников административного персонала субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и аффилиированных с ними лиц;

      13) осуществление согласования годовой сметы затрат, направленных на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;

      14) контроль за ценообразованием субъектами регулируемых рынков в области телекоммуникаций и почтовой связи;

      15) осуществление мониторинга цен субъектов регулируемых рынков в области телекоммуникаций и почтовой связи.

      Сноска. Пункт 16 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Задача: реализация государственной политики и государственное регулирование деятельности в области телерадиовещания.

      Функции:

      1) организация и проведение конкурсов по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания;

      2) организация и проведение конкурсов по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов;

      3) организация и проведение конкурсов по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания;

      4) осуществление постановки на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан;

      5) разработка положения и внесение предложения в состав Комиссии по вопросам развития телерадиовещания;

      6) осуществление постановки на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов;

      7) координация деятельности национального оператора телерадиовещания в части внедрения цифрового эфирного вещания;

      8) координация деятельности государственной технической службы;

      9) осуществление лицензирования отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании;

      10) разработка квалификационных требований к субъектам, осуществляющим предоставление услуг в области телерадиовещания и связи;

      11) осуществление контроля за соблюдением технических параметров качества телерадиовещания и национальных стандартов телерадиовещания;

      12) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области телерадиовещания в части соблюдения технических требований к средствам телерадиовещания;

      13) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области телерадиовещания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      14) разработка правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов;

      15) разработка правил проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания;

      16) разработка правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания.

      Сноска. Пункт 17 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Задача: реализация государственной политики в сфере оказания государственных услуг в пределах своей компетенции.

      Функции:

      1) организация деятельности центров обслуживания населения;

      2) координация деятельности центров обслуживания населения и их взаимодействие с услугодателями;

      3) осуществление методологического обеспечения деятельности центров обслуживания населения;

      4) организация и координация работы Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг;

      5) разработка правил оптимизации и автоматизации государственных услуг;

      6) разработка стандартов и регламентов государственных услуг;

      7) разработка правил деятельности Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг;

      8) разработка правил взаимодействия Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также услугодателями;

      9) разработка перечня государственных услуг, оказываемых в электронной форме на основании одного заявления;

      10) разработка совместного приказа с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, об утверждении перечня разрешений, подлежащих и не подлежащих автоматизации;

      11) разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений правил функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений;

      12) разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений правил ведения государственного электронного реестра разрешений и уведомлений;

      13) разработка правил деятельности центров обслуживания населения;

      14) разработка правил отбора государственных услуг, подлежащих оказанию через центры обслуживания населения;

      15) разработка перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроков их перевода в электронную форму.

      Сноска. Пункт 18 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      19. Задача: осуществление межотраслевой координации в областях связи, информатизации и при формировании "электронного правительства", информации.

      Функции:

      1) осуществление координации деятельности по выполнению требований единых технологических стандартов в использовании информационных систем, информационно-коммуникационных сетей для интеграции их в инфраструктуру "электронного правительства" и реагированию на компьютерные инциденты;

      2) осуществление оказания практической и методической помощи государственным органам и организациям по вопросам электронного документа и электронной цифровой подписи;

      3) участие в координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам средств массовой информации и телерадиовещания;

      4) оказание содействия собственникам, владельцам и пользователям информационных систем, информационно-коммуникационных сетей и электронных информационных ресурсов по вопросам безопасного использования информационных технологий, включая предотвращение неправомерных действий по получению, копированию, распространению, искажению, уничтожению или блокированию информации;

      5) координация деятельности местных исполнительных органов по осуществлению контроля и мониторинга за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области телерадиовещания;

      6) участие в координации деятельности национального оператора телерадиовещания в части финансового обеспечения распространения теле-, радиоканалов свободного доступа (посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, а также аналогового телерадиовещания);

      7) осуществление межведомственной координации деятельности по обеспечению безопасности информационного пространства.

      20. Задача: обеспечение безопасности информационного пространства в рамках установленной законодательством компетенции.

      1) совместно с органами национальной безопасности осуществление координации деятельности операторов связи по вопросам обеспечения национальной безопасности в области связи;

      21. Комитет осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

      22. Права и обязанности Комитета:

      Комитет вправе:

      1) издавать правовые акты в пределах своей компетенции;

      2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от структурных подразделений Министерства, государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

      3) вносить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

      4) проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы, конкурсы и иные мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

      5) вносить предложения по созданию консультативно-совещательных органов (рабочих групп, комиссий, советов) по курируемым направлениям деятельности;

      6) привлекать соответствующих специалистов для участия в экспертизах по вопросам, отнесенным к своей компетенции;

      7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

      В обязанности Комитета входит:

      1) обеспечивать реализацию возложенных на Комитет задач и функций;

      2) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц;

      3) готовить разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

      4) представлять необходимые материалы и справки в пределах своей компетенции и в рамках законодательства в случае официального запроса об этом структурными подразделениями Министерства и государственными органами;

      5) обеспечивать сохранность государственной собственности, находящейся на балансе Комитета;

      6) вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством;

      7) составлять и предоставлять в установленные сроки бухгалтерскую и финансовую отчетность в Министерство;

      8) обеспечивать полное, своевременное и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Комитету;

      9) проводить процедуры государственных закупок в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Комитета

      23. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      24. Председатель имеет заместителей, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей в установленном законодательством порядке.

      25. Председатель Комитета представляет руководству Министерства предложения по структуре и штатному расписанию Комитета.

      26. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета.

      27. В этих целях Председатель Комитета:

      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей, руководителей структурных подразделений и работников Комитета;

      2) в пределах своей компетенции издает приказы;

      3) назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

      4) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования, а также дисциплинарной ответственности работников Комитета, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;

      5) представляет Комитет в государственных органах и иных организациях в соответствии с действующим законодательством;

      6) утверждает положения о структурных подразделений Комитета;

      7) в случаях фиксирования коррупционных правонарушений либо действий, способствующих возникновению коррупционных деяний, информирует об этом руководство Министерства;

      8) обеспечивает соблюдение сотрудниками Комитета норм служебной этики государственных служащих;

      9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете, и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер;

      10) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции;

      11) курирует Юридическое управление комитета.

      Исполнение полномочий Председателя Комитета в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      Сноска. Пункт 27 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      28. Заместитель Председателя Комитета:

      1) координирует деятельность структурных подразделений Комитета в пределах своих полномочий;

      2) осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем Комитета.

4. Имущество Комитета

      29. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

      Имущество Комитета формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Комитета.

      30. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской собственности.

      31. Комитету не допускается самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

      32. Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

      Сноска. Пункт 32 в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      32-1. Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, приведен в приложении 2 к настоящему положению.

      Сноска. Глава 4 дополнена пунктом 32-1 в соответствии с приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Реорганизация и ликвидация Комитета

      33. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  Приложение 1
к Положению республиканского
государственного учреждения
"Комитет связи, информатизации и
информации Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

      Сноска. Правый верхний угол Приложения в редакции приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Перечень территориальных органов, находящихся в ведении
Комитета связи, информатизации и информации

      1. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по городу Астане и Акмолинской области".

      2. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области".

      3. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Актюбинской области".

      4. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Атырауской области".

      5. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области".

      6. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Жамбылской области".

      7. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области".

      8. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Карагандинской области".

      9. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Кызылординской области".

      10. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Костанайской области".

      11. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Мангистауской области".

      12. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Павлодарской области".

      13. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области".

      14. Государственное учреждение "Инспекция связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области".

  Приложение 2
к Положению республиканского
государственного учреждения
"Комитет связи, информатизации
и информации Министерства по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан"

      Сноска. Положение дополнено Приложением 2 в соответствии с приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28.05.2015 № 605 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Перечень организаций, находящихся в ведении Комитета связи,
информатизации и информации

      1. Республиканские государственные предприятия:

      1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан";

      2) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр обслуживания населения" Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан";

      3) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр анализа и информации" Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан".

      2. Акционерные общества:

      1) акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде";

      2) акционерное общество "Агентство "Хабар";

      3) акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан";

      4) акционерное общество "Республиканская газета "Егемен Қазақстан";

      5) акционерное общество "Республиканская газета "Казахстанская правда";

      6) акционерное общество "Казконтент".

      3. Товарищества с ограниченной ответственностью:

      1) товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы";

      2) товарищество с ограниченной ответственностью "Жас өркен";

      3) товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақ газеттері";

      4) товарищество с ограниченной ответственностью "Журнал "Жалын";

      5) товарищество с ограниченной ответственностью "Международное информационное агентство "Казинформ".