Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Ақмола облысы Шортанды ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 14 шілдедегі № А-6/167 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 28 тамызда № 4328 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Шортанды ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 20 сәуірдегі № А-4/103 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Шортанды ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 20 сәуірдегі № А-4/103 (қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
      Ескерту. Ереженің атауында және әрі қарай мәтін бойынша, 8-ші тармақты қоспағанда, "Ақмола облысы" сөздері алынып тасталды - Ақмола облысы Шортанды ауданы әкімдігінің 04.05.2015 № А-4/112 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы" 2012 жылғы 29 қазандағы № 410 Жарлығына сәйкес Шортанды ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің Ережесі қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Е.М. Қаленовқа жүктелсін.
      3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      Шортанды ауданыныңәкімі Г.Сәдуақасова

  Шортанды ауданы әкімдігінің
2014 жылғы 14 шілдедегі
№ А-6/167 қаулысына
қосымша

Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі
әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі ауылдық округ әкімінің ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
      2. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланктері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
      4. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
      5. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      6. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтары мен шешімдерімен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
      7. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 021613, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Пригородное ауылы.
      9. Мемлекеттік органның толық атауы: Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі.
      10. Осы Ереже Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
      11. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (сметасынан) жүзеге асырылады.
      12. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік субъектілерімен Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің миссиясы: тиісті аумақтарды дамытудың мүдделерімен және қажеттіліктері байланысымен атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз ету.
      14. Міндеттері:
      1) Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекет егемендігін, конституциялық құрылысын қорғау және бекіту, азаматтардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру;
      2) тиісті аумақтарды дамытудың мүдделерімен және қажеттіліктері байланысымен атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округі әкіміне жәрдем көрсету;
      3) ауылдағы әлеуметтік және экономикалық үрдістерімен басқару мен мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру;
      4) заңдылық пен құқық бұзушылықты нығайту, азаматтардың құқық санасының деңгейін және олардың еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі белсенді азаматтық айқындамасын арттыру бойынша шараларды жүзеге асыру;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттер.
      15. Функциялары:
      1) Қазақстан Республикасының Заңдарын, Президент пен Үкімет актілерінің, облыс, аудан және ауыл әкімдерінің шешімдері мен өкімдерінің мінсіз орындалуын ұйымдастырады;
      2) ауыл округі әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын әзірлейді;
      3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерінің талдауын жүргізеді, тиісті ұсыныстар мен кепілдемелер дайындайды;
      4) ауыл округі әкімі қызметінің құжаттамалық қамтамасыз етуін жүзеге асырады;
      5) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу мен қарастырылуын қамтамасыз етеді, ауыл әкімімен азаматтардың жеке қабылдауын жүргізуді ұйымдастырады;
      6) мемлекеттік және орыс тілдерін тиісті қолдануға, іс жүргізу ережелерін сақтауға, мемлекеттік орган қызметінің стилі мен әдістерін жақсартуға бағытталған шараларды жүзеге асырады;
      7) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін жүзеге асырады;
      8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үдерістерінің автоматтандыруын қамтамасыз етеді;
      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      16. Құқықтары мен міндеттері:
      1) өз құзыреттігі шегінде мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпаратты, құжаттарды және өзге материалдарды сұратуға және алуға;
      2) мемлекеттік көлік құралдарын, байланыс жүйелері мен коммуникацияларды пайдалануға;
      3) мамандарды, құқық қорғау, қаржы, салық және басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерін тартуға, соның ішінде шарт негізінде;
      4) мемлекеттік билік органдары қызметінің құрылымын жетілдіру бойынша аудан әкіміне ұсыныстар енгізуге;
      5) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, еңбек шартының, олармен шығарылған актілердің талаптарын сақтауға;
      6) қызметшілерді кәсіби дайындау және қайта дайындау және біліктіліктерін жетілдіруді қамтамасыз етуге.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

      17. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі басшылықты Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
      18. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің Ережесімен белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады, өкілеттілігін тоқтатады және лауазымынан босатылады.
      19. Ауылдық округі әкімінің өкілеттігі:
      1) мемлекеттік орган мамандарының міндеттері мен өкілеттігін белгілейді;
      2) заңнамаға сәйкес ауылдық округі аппаратының қызметкерлерін тәртіптік жазаға тартады;
      3) мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдарда ауылдық округі әкімінің аппараты мүддесіне өкілдік етеді;
      4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапкершілік артады;
      5) заңдарға сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

4. Мемлекеттік органның мүлкі

      20. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеменің заңнамада көзделген жағдайдаларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
      Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
      21. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
      22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      23. Шортанды ауданы "Пригородное ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Об утверждении Положения государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района

Постановление акимата Шортандинского района Акмолинской области от 14 июля 2014 года № А-6/167. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 28 августа 2014 года № 4328. Утратило силу постановлением акимата Шортандинского района Акмолинской области от 20 апреля 2016 года № А-4/103

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Шортандинского района Акмолинской области от 20.04.2016 № А-4/103 (вступает в силу со дня подписания).
      Сноска. В наименовании Положения и далее по тексту слова "Акмолинской области" исключены постановлением акимата Шортандинского района Акмолинской области от 04.05.2015 № А-4/112 (вводится в действие со дня официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 "Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан" акимат Шортандинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить Положение государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима Шортандинского района Каленова Е.М.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
      Аким
Шортандинского района
Г.Садвокасова

  Приложение
к постановлению акимата
Шортандинского района
от 14 июля 2014 года
№ А-6/167

ПОЛОЖЕНИЕ
государственного учреждения "Аппарат акима
Пригородного сельского округа" Шортандинского района
1. Общие положения

      1. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима сельского округа.
      2. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
      4. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      5. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      6. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые решениями и распоряжениями акима Пригородного сельского округа, и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      7. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
      8. Местонахождение юридического лица: индекс 021613, Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, село Пригородное.
      9. Полное наименование государственного органа - государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района.
      10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района.
      11. Финансирование деятельности государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района осуществляется из республиканского и местных бюджетов, бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан.
      12. Государственному учреждению "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района.
      Если государственному учреждению "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа

      13. Миссия государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района: обеспечение проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.
      14. Задачи:
      1) проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению безопасности, территориальной целостности Республики Казахстан, прав и свобод граждан;
      2) оказание содействия акиму села в обеспечении проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории;
      3) осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами в селе;
      4) осуществление мер по укреплению законности и правопорядка, повышению уровня правосознания граждан и их активной гражданской позиции в общественно–политической жизни страны;
      5) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
      15. Функции:
      1) организует безусловное исполнение Законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства, постановлений акиматов области и района, решений и распоряжений акимов области, района и села;
      2) разрабатывает проекты решений и распоряжений акима села;
      3) проводит анализ проблем социально–экономического развития села, готовит соответствующие предложения и рекомендации;
      4) осуществляет документационное обеспечение деятельности акима села;
      5) обеспечивает учет и рассмотрение обращений физических и юридических лиц, организует проведение личного приема граждан акимом села;
      6) осуществляет меры, направленные на надлежащее применение государственного и русского языков, соблюдение правил делопроизводства, улучшения стиля и методов работы государственного органа;
      7) осуществляет процедуру организации и проведения государственных закупок;
      8) обеспечивает автоматизацию процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      9) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      16. Права и обязанности:
      1) в пределах своей компетенции запрашивает и получает необходимую информацию, документы и иные материалы от должностных лиц государственных органов и других организаций;
      2) использовать государственные транспортные средства, системы связи и коммуникации;
      3) привлекать к работе специалистов, представителей правоохранительных, финансовых, налоговых и других государственных органов, в том числе на договорной основе;
      4) вносить акиму района предложения по совершенствованию структуры деятельности органов государственной власти;
      5) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, трудового договора, изданных им актов;
      6) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и повышение их квалификации.

3. Организация деятельности государственного органа

      17. Руководство государственным учреждением "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района осуществляется акимом сельского округа, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района задач и осуществление им своих функций.
      18. Аким сельского округа избирается на должность, прекращает полномочия и освобождается от должности в порядке, установленными Правилами избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 555.
      19. Полномочия акима сельского округа:
      1) определяет обязанности и полномочия специалистов государственного органа;
      2) налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников аппарата акима сельского округа;
      3) представляет аппарат акима сельского округа в государственных органах и других организациях;
      4) принимает меры, направленные на противодействие коррупции и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер;
      5) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.

4. Имущество государственного органа

      20. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района относится к коммунальной собственности.
      22. Государственное учреждение "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения "Аппарат акима Пригородного сельского округа" Шортандинского района осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.