Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы № 111 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 18 наурызда № 10492 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 3 сәуірдегі № 240 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ішкі істер министрінің 03.04.2017 № 240 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 70-31) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті (В.В. Петров):

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары В.К. Божкоға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр


полиция генерал-лейтенанты

Қ. Қасымов


  Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2015 жылғы 13 ақпандағы
№ 111 бұйрығымен
бекітілген

Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидалары

      1. Осы Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 70-31) тармақшасына сәйкес әзірленген және сараптама ұйымдарының өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Өрт қауіпсіздігі саласында аудит (бұдан әрі - аудит) объектінің басшысы мен сараптама ұйымының арасында жасалған шарт негізінде жүргізіледі.

      3. Аудит жүргізу мерзімі шартта айқындалады, бірақ оған тараптар қол қойған күннен бастап үш айдан аспауы тиіс.

      4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит:

      1) объектінің өрт қауіптілігін, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейін сипаттайтын құжаттарды талдау, оның ішінде:

      өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарының орындалуын және жобалау құжаттамасының сәйкестігін талдау;

      объектінің, оның ішінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің басшылары мен персоналының даярлығы;

      2) объектінің өрт қауіпсіздігінің жай-күйі туралы объективті ақпарат алу, өрттің туындау және даму мүмкіндігін, өрттің қауіпті факторының адамдарға тигізетін әсерін анықтау, сондай-ақ объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін анықтау үшін объектіні зерттеу, оның ішінде:

      өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің құжаттамалық және нақты сәйкес келуі;

      кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды өрттен қорғауға арналған өрт техникасының бар-жоғы және жай-күйі;

      3) объект әкімшілігімен объектіні өрт қауіпсіз күйге келтіру жөнінде консультациялар, ұйым қызметкерлерімен өрт-техникалық минимум және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау және өрт шыққан жағдайдағы іс-әрекеттер бойынша нұсқаулықтар өткізу;

      4) объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы қорытынды дайындау іс-шараларын қамтиды.

      5. Аудит нәтижелері бойынша еркін нысанда ресімделетін қорытынды жасалады.

      6. Аудит жүргізу нәтижесі жөніндегі қорытынды:

      1) объектінің атауынан;

      2) аудитті жүргізу негіздемесі мен мақсаты, тапсырыс беруші туралы мәліметтер, өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізген сараптама ұйымы туралы мәліметтер және оның аккердиттеу аттестатының болуы, аудит жүргізген мамандар туралы мәліметтер көрсетілген кіріспе бөлімінен;

      3) объектінің қысқаша сипаттамасы және мақсатынан;

      4) аудит процесінде қаралған сәйкестендіру үшін қажетті олардың шифры, нөмірі, маркасы немесе басқа индикациясы бар материалдар көрсетілген құжаттар және тексерілген техникалық жүйелер туралы мәліметтерден;

      5) объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің, сондай-ақ ұйымдастырушыдық-техникалық іс-шаралардың өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтерден;

      6) объектінің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы қорытындысы бар қорытынды бөлімнен тұрады.

      7. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық болған кезде оң қорытынды беруге жол берілмейді.

      8. Аудиттің қорытындысына аудит жүргізген сараптама ұйымының қызметкерлері қол қояды және сараптама ұйымының басшысы бекітеді. Аудит қорытындысы тігілген парақтар санын көрсете отырып, тігіледі және мөр болған жағдайда онымен куәландырылады.

      9. Аудит қорытындысы оны бекіткен күнінен бастап, үш жыл бойы жарамды.

      10. Қорытындысы жасалғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде сараптама ұйымы азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне қорытындының көшірмесін ұсынады.

Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 111. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 марта 2015 года № 10492. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 2017 года № 240 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 03.04.2017 № 240 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения аудита в области пожарной безопасности.

      2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Петров В.В.) обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа, его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Божко В.К.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр


генерал-лейтенант полиции

К. Касымов


  Утверждены
приказом Министра
внутренних дел
Республики Казахстан
от 13 февраля 2015 года № 111

Правила проведения аудита в области пожарной безопасности

      1. Настоящие Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" и определяют порядок проведения экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

      2. Аудит в области пожарной безопасности (далее - аудит) проводится на основании договора, заключаемого между руководителем объекта и экспертной организацией.

      3. Срок проведения аудита определяется договором, но не превышает трех месяцев со дня его подписания сторонами.

      4. Аудит включает следующие мероприятия:

      1) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

      анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

      подготовленность руководителей и персонала объекта, в том числе негосударственной противопожарной службы;

      2) обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, в том числе:

      документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности;

      наличия и состояния пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений;

      3) проведение консультации администрации объекта по приведению объекта в пожаробезопасное состояние, с сотрудниками организации — пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

      4) подготовка вывода о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

      5. По результатам аудита составляется заключение, оформляемое в произвольной форме.

      6. Заключение по результатам проведения аудита включает в себя:

      1) наименование объекта;

      2) вводную часть, включающую основание и цель проведения аудита, сведения о заказчике, сведения об экспертной организации, выполнившей аудит в области пожарной безопасности, и наличии у нее аттестата аккредитации, сведения о специалистах проводивших аудит;

      3) краткую характеристику и назначение объекта;

      4) сведения о рассмотренных в процессе аудита документах и обследованных технических системах, с указанием материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

      5) сведения о соответствии систем обеспечения пожарной безопасности объекта, а также организационно-технических мероприятий требованиям пожарной безопасности;

      6) заключительную часть, содержащую выводы о соответствии или несоответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

      7. Не допускается дача положительного заключения при наличии нарушений требований пожарной безопасности.

      8. Заключение аудита подписывается сотрудниками экспертной организации проводивших аудит и утверждается руководителем экспертной организации. Заключение аудита прошивается с указанием количества сшитых страниц и при наличии заверяется печатью.

      9. Заключение аудита действительно в течении трех лет со дня его утверждения.

      10. В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация представляет копию заключения в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.