Республикалық жастар форумын өткізу тәртібін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 233 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 сәуірде № 10861 тіркелді.

      "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 10) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м.а. 06.01.2023 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған республикалық жастар форумын өткізу тәртібі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жастар саясаты департаменті (Р.С. Кәрібжанова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты ресми жариялауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Министр

А. Сәрінжіпов


  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 23 сәуірдегі
№ 233 бұйрығымен бекітілген

Республикалық жастар форумын өткізу тәртібі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Республикалық жастар форумын өткізу тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) "Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 10) тармақшасына сәйкес әзірленді және республикалық жастар форумын өткізу тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м.а. 06.01.2023 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Республикалық жастар форумы (бұдан әрі – Форум) – жалпыұлттық деңгейде мемлекеттік органдар мен жастар арасындағы өзара іс-қимылды қалыптастыру мақсатында өткізілетін өңірлік форумдарда сайланған жастар өкілдерінің форумы.

      3. Форум өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының Заңын, басқа да нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Тәртіпті басшылыққа алады.

2. Форумның мақсаты, міндеттері және функциялары

      4. Форумның мақсаты мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың жастармен және жастар ұйымдарымен өзара іс-қимылының жалпыұлттық деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.

      5. Форумның негізгі міндеттері:

      1) мемлекеттік органдар мен жастар, жастар ұйымдары арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

      2) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелері бойынша шешім қабылдауға жастардың қатысуына мүмкіндік беру;

      3) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелерін талқылауды қамтамасыз ету және оны жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

      6. Форумның негізгі функцияларына:

      1) "Қазақстан жастары" ұлттық баяндамасын талқылау;

      2) орталық және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелері бойынша есептерін тыңдау;

      3) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру бойынша ұсынымдар енгізу жатады.

3. Форумды өткізу тәртібі

      7. Форумды дайындау және өткізуді ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады.

      Ұйымдастыру комитетін мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) уәкілетті органның, орталық атқарушы органдардың, жастар ұйымдарының өкілдерінен қалыптастырылады.

      Ұйымдастыру комитеттің құрамы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

      Ұйымдастыру комитеті мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды және оннан астам адамды қамтиды.

      Ұйымдастыру комитетін төраға, ол болмаған кезде төрағаның орынбасары басқарады. Ұйымдастыру комитетінің төрағасы ұйымдастыру комитетінің құрамына кіреді.

      Ұйымдастыру комитеті Форумды өткізу мерзімі уақытына қалыптастырылады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м.а. 06.01.2023 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Форум екі жылда кемінде бір рет шақырылады.

      9. Форумда шешімдер қабылдау Форум делегаттарының ашық дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады.

      10. Форум делегаттарының құрамын қалыптастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен әділет органдарында тіркелген жастар ұйымдарының қатысуымен облыстарда, республикалық маңыздағы қалада және астанада өңірлік форумдарда жүргізіледі.

      11. Делегациялардың сандық құрамы Қазақстан Республикасы жастарының жалпы санынан әр облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жастары санының пайыздық арақатынасына байланысты қалыптастырылады. Форумға қатысу үшін жастар ұйымдарын Форум делегаттарының жалпы санының 10 пайыздан аспайтын көлемінде қосымша шақыра алады.

4. Қорытынды ережелер

      16. Форумда қабылданатын шешімдер ұсынымдық сипатта болады.

      17. Форумда қабылданған ұсынымдар тиісті хаттамамен ресімделеді.

Об утверждении порядка проведения республиканского форума молодежи

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 233. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2015 года № 10861.

      В соответствии с подпунктом 10) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О государственной молодежной политике" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула – в редакции приказа и.о. Министра информации и общественного развития РК от 06.01.2023 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемый порядок проведения республиканского форума молодежи.

      2. Департаменту молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан (Карибжанова Р.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан официальное опубликование настоящего приказа;

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева Т.О.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Министр

А. Саринжипов


  Утвержден
приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан
от 23 апреля 2015 года № 233

Порядок
проведения республиканского форума молодежи
1. Общие положения

      1. Настоящий Порядок проведения республиканского форума молодежи (далее – Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 10) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О государственной молодежной политике" и определяет порядок проведения республиканского форума молодежи.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции приказа и.о. Министра информации и общественного развития РК от 06.01.2023 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Республиканский форум молодежи (далее – Форум) – форум представителей молодежи, избранных на региональных форумах, проводимый в целях формирования общенационального уровня взаимодействия между государственными органами и молодежью.

      3. В своей деятельности Форум руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О государственной молодежной политике", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

2. Цель, задачи и функции Форума

      4. Целью Форума является обеспечение общенационального уровня взаимодействия государственных органов с молодежью и молодежными организациями по вопросам реализации государственной молодежной политики.

      5. Основными задачами Форума являются:

      1) обеспечение диалога и взаимодействия между государственными органами и молодежью, молодежными организациями;

      2) предоставление молодежи, молодежным организациям возможности участия в принятии решений по вопросам реализации государственной молодежной политики;

      3) обеспечение обсуждения вопросов реализации государственной молодежной политики и выработка рекомендаций по ее совершенствованию.

      6. К основным функциям Форума относятся:

      1) обсуждение национального доклада "Молодежь Казахстана";

      2) заслушивание отчетов центральных и местных испольнительных органов по вопросам реализации государственной молодежной политики;

      3) внесение в Правительство Республики Казахстан рекомендаций по совершенствованию государственной молодежной политики.

3. Порядок проведения Форума

      7. Подготовку и проведение Форума осуществляет организационный комитет.

      Организационный комитет формируется уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики (далее – уполномоченный орган) из представителей уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, молодежных организаций.

      Состав организационного комитета утверждается приказом уполномоченного органа.

      Общее количество членов организационного комитета составляет нечетное количество и включает более десяти человек.

      Организационный комитет возглавляет председатель, при его отсутствии заместитель председателя. Председатель организационного комитета входит в состав организационного комитета.

      Организационный комитет формируется на срок проведения Форума.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции приказа и.о. Министра информации и общественного развития РК от 06.01.2023 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Форум созывается не реже одного раза в два года.

      9. Принятие решений на Форуме осуществляется путем открытого голосования делегатами Форума.

      10. Формирование состава делегатов Форума происходит в областях, города республиканского значения и столицы на региональных форумах с участием молодежных организаций, зарегистрированных в органах юстиции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      11. Количественный состав делегаций формируется в зависимости от процентного соотношения количества молодежи каждой области, города республиканского значения и столицы от общего количества молодежи Республики Казахстан. Для участия в Форуме дополнительно приглашаются молодежные организации в количестве, не превышающем 10 процентов от общего числа делегатов Форума.

4. Заключительные положения

      12. Решения, принимаемые на Форуме, носят рекомендательный характер.

      13. Принятые на Форуме рекомендации оформляются соответствующим протоколом.