"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" 2014 жығы 16 сәуірдегі № 26/9-V Риддер қалалық мәслихатының шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2015 жылғы 18 наурыздағы N 32/8-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 10 сәуірде N 3864 болып тіркелді. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 4 наурыздағы № 3/6-VII шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 04.03.2021 № 3/6-VII шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
       РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабының 2-3 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындау Үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Риддер қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Риддер қалалық мәслихатының 2014 жығы 16 сәуірдегі № 26/9-V "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3341 тіркелген, 2014 жылғы 06 маусымдағы № 23 "Лениногорская правда" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      Көрсетілген шешіммен бекітілген әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларында:
       11 тармақтың 5 тармақшасының жетінші азат жолы келесі редакцияда жазылсын:
      "қоршаудағы кезеңінде Ленинград қаласының кәсiпорындарында, мекемелерi мен ұйымдарында жұмыс iстеген және "Ленинградты қорғағаны үшiн" медалiмен әрi "Қоршаудағы Ленинград тұрғыны" белгiсiмен наградталған азаматтарға – 90000 (тоқсан мың) теңге";
      11 тармақтың 5 тармақшасының сегізінші азат жолы келесі редакцияда жазылсын:
      "екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде фашистер мен олардың одақтастары құрған концлагерлердiң, геттолардың және басқа да ерiксiз ұстау орындарының жасы кәмелетке толмаған бұрынғы тұтқындарына – 90000 (тоқсан мың) теңге";
      11 тармақтың 5 тармақшасының тоғызыншы азат жолы келесі редакцияда жазылсын:
      "қайталап некеге отырмаған Ұлы Отан соғысы уақытында қаза тапқан әскери қызметшілердің зайыптарына - 90000 (тоқсан мың) теңге";
      11 тармақтың 5 тармақшасының оныншы азат жолы келесі редакцияда жазылсын:
      "Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегi және мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдерімен наградталғандарға - 25000 (жиырма бес мың) теңге";
       11 тармақтың 5 тармақшасы келесі мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:
      "жеңілдіктер және кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына: Ауғанстандағы немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа мемлекеттердегi ұрыс қимылдары кезеңiнде жараланудың, контузия алудың, зақымданудың немесе ауруға шалдығудың салдарынан қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери қызметшiлердiң отбасыларына - 60000 (алпыс мың) теңге;".
      2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы О. БЕЛЯЕВ
      Қалалық мәслихат хатшысы И. ПАНЧЕНКО

О внесении изменений и дополнения в решение Риддерского городского маслихата от 16 апреля 2014 года № 26/9 -V "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан"

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 18 марта 2015 года N 32/8-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 10 апреля 2015 года № 3864. Утратило силу - решением Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 4 марта 2021 года № 3/6-VII

      Сноска. Утратило силу - решением Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 04.03.2021 № 3/6-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
       Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 16 апреля 2014 года № 26/9-V "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3341, опубликовано 06 июня 2014 года в газете "Лениногорская правда" № 23) следующие изменения и дополнение:
      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан утвержденных указанным решением:
      абзац седьмой подпункта 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "гражданам, работавшим в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" - 90000 (девяносто тысяч) тенге";
      абзац восьмой подпункта 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны - 90000 (девяносто тысяч) тенге";
      абзац девятый подпункта 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "супругам военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак - 90000 (девяносто тысяч) тенге";
      абзац десятый подпункта 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
      "награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны – 25000 (двадцать пять тысяч) тенге";
      подпункт 5 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
      "другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны: семьям военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия – 60000 (шестьдесят тысяч) тенге;".
      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии О. БЕЛЯЕВ
      Секретарь городского маслихата И. ПАНЧЕНКО