Микрокредит беру бойынша субсидиялау шартының нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 8 қарашадағы № 470 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 7 желтоқсанда № 14491 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 29 қазандағы № 87 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің 29.10.2019 № 87(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 шілдедегі № 599 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1.Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Микрокредит беру бойынша субсидиялау шартының нысаны бектілісін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына осы бұйрықтың көшірмелерін баспа және электронды түрде жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Қ. Бишімбаев

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің
2016 жылғы 8 қарашадағы
№ 470 бұйрығына
қосымша
  Нысан

№ ___микрокредит беру бойынша субсидиялау шарты

      ____________ қаласы 20__ ж. "____" __________

      Бұдан әрі "Қаржы агенттігі" деп аталатын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының атынан _____________ негізінде әрекет ететін ______________________________________ бір тараптан және бұдан әрі "микроқаржы ұйымы" деп аталатын

      "________________________________ микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің атынан_____________ негізінде әрекет ететін ___________________________________ екінші тараптан және бұдан әрі "Алушы" деп аталатын ____________________, атынан___________________________________ бірлесіп "Тараптар", ал жеке алғанда "Тарап" не жоғарыда көрсетілгендей аталатындар,

      "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 шілдедегі № 599 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары);

      "Бизнестің жол картасы - 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, "Бизнестің жол картасы 2020" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" (бұдан әрі – Бағдарлама) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысына;

      ________________жөніндегі өңірлік үйлестіру кеңесі отырысының 20___ жылғы___________ № ____ хаттамасына сәйкес осы микрокредит беру бойынша субсидиялау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты.

1-тарау. Терминдер мен анықтамалар

      1. Осы Шартта мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) жоба – табыс табуға бағытталған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет ретінде кәсіпкер жүзеге асыратын бизнестің әртүрлі бағыттарындағы іс-қимылдар мен іс-шаралардың жиынтығы. Бір жобаның аясында бірнеше микрокредит алуға болады;

      2) кәсіпкер – өз қызметін кәсіпкерлік мақсатта Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексіне сәйкес жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектісі;

      3) микрокредит – микроқаржы ұйымы жобаны іске асыру үшін кәсіпкерге осы Қағидаларда айқындалған мөлшерде және тәртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында беретін ақша;

      4) микрокредит беру туралы шарт – Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес микроқаржы ұйымы мен кәсіпкер арасында жасалған жазбаша келісім, оның талаптары бойынша микроқаржы ұйымы кәсіпкерге жобаны іске асыру үшін микрокредит береді;

      5) микроқаржы ұйымы (бұдан әрі – МҚҰ) – коммерциялық ұйым болып табылатын, ресми мәртебесі әділет органдарында мемлекеттік тіркелу және есептік тіркеуден өтумен айқындалатын, микрокредиттер беру жөніндегі қызметті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында рұқсат етілген қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлға;

      6) өңірлік үйлестіру кеңесі (бұдан әрі – ӨҮК) – облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері құратын және басқаратын консультативтік-кеңесші орган, жалпы санының кемінде 50 (елу) %-ына бизнес-қоғамдастықтың өкілдері қатысады;

      7) субсидиялау – болашақта кәсіпкердің операциялық қызметіне жататын белгілі бір шарттарды орындауға айырбас ретінде микрокредит бойынша сыйақы ретінде МҚҰ кәсіпкер төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін пайдаланылатын кәсіпкерлерді мемлекеттік қаржылай қолдау нысаны;

      8) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган.

2-тарау. Шарттың нысанасы

      2. Осы Шарттың талаптары бойынша Қаржы агенттігі ______________ (МҚҰ атауы) алынған микрокредит бойынша Алушының сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды осы Шартқа 1 қосымшаға сәйкес талаптарда жүзеге асырады.

      3. Субсидиялау республикалық бюджет қаражатының есебінен Субсидиялау қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

      4. МҚҰ осы Шарт жасалғаннан кейін Қаржы агенттігіне мынадай құжаттарды:

      1) өтеу кестесін қоса бере отырып, Алушымен жасалған Микрокредит беру туралы шартты (лауазымды тұлғаның қолымен және МҚҰ мөрімен расталған көшірме);

      2) жаңа микрокредиттің берілген туралы МҚҰ-ның анықтамасын не Алушының жаңа микрокредитті алу фактісін растайтын құжатты береді.

      5. Субсидиялау Бағдарламаның "_______________________" (бағыттың атауы) ____________________ бағытының шеңберінде жүзеге асырылады.

      6. Микрокредит бойынша ________ мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігі субсидиялануы тиіс, бұл ретте ________ мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін Қаржы агенттігі төлейді, ал ________ мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесінің қалған бөлігін Алушы осы Шартқа 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша микрокредит беру бойынша субсидиялау шартының өтеу кестесімен сәйкес төлейді.

      7. МҚҰ есептеген және Алушы мерзімі өткен берешек бойынша төлемеген сыйақылар субсидияланбауы тиіс.

      8. Субсидиялау мерзімі ______ ж. "___" ________ бастап саналады.

      9. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды Қаржы агенттігі банк-төлем агентінде ашылған ағымдағы шотқа ай сайын аванстық төлемдермен осы Шартқа 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша микрокредит беру бойынша субсидиялау шартының өтеу кестесіне сәйкес жүзеге асырады.

      10. Субсидиялау мерзімінің басталуы: ______ ж. "___" ________

      11. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін Қаржы агенттігі субсидияларды төлейді.

      12. Тараптар осы Шарттың шеңберінде төлем жасалатын күн жұмыс істемейтін күнге немесе мереке күніне сәйкес келген жағдайда төлем одан кейінгі жұмыс күні жасалады деп келісті.

3-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      13. Қаржы агенттігі осы Шарттың талаптарында субсидиялау үшін жеткілікті соманы банк-төлем агентінде ашылған ағымдағы шотқа уақтылы толтыруға міндетті.

      14. Қаржы агенттігі:

      1) республикалық бюджеттен қаражат алмаған жағдайда субсидияларды аудармауға;

      2) қаражаттың нысаналы пайдаланылуы тұрғысында Алушыға тексерулер жүргізуге құқылы. Алушыдан микрокредиттің нысаналы пайдаланылуын растайтын құжаттар мен мәліметтерді талап етуге;

      3) МҚҰ Алушы туралы, сондай-ақ Бағдарламаға қатысатын микрокредит беру туралы шарттың іске асырылуы туралы құжаттарды және ақпаратты сұратуға және алуға;

      4) МҚҰ мен Алушыға алдын ала жазбаша хабарлай отырып, МҚҰ мен Алушының арасындағы микрокредит беру туралы шартта көзделген құқықтар шеңберінде Жоба іске асырылатын жерге жарты жылда кемінде 1 (бір) рет бара отырып, жобаның және (немесе) Алушының Бағдарлама талаптарына сәйкестігіне мониторингті, субсидиялау жүзеге асырылатын қаражаттың нысаналы пайдаланылуына мониторингті жүзеге асыруға;

      5) уәкілетті органға есеп беру мақсатында микрокредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау бөлігінде Бағдарламаның іске асырылуына мониторингті жүзеге асыруға құқылы. Осыған байланысты осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Бағдарламаны іске асыру шеңберінде Алушыдан оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы қажетті мәліметтерді қосымша сұратуға;

      6) Тараптар үшін көзделген, осы Шартта белгіленген Алушының міндеттемелерді орындау мерзімін сақтауына бақылауды жүзеге асыруға және Алушының оларды уақтылы орындауын талап етуге;

      7) МҚҰ жазбаша хабарлай отырып, оның жедел қызметіне араласпай, МҚҰ барумен осы Шарттың іске асырылуын тексеруді жүзеге асыруға;

      8) жобаның және (немесе) Алушының Бағдарлама талаптарына және (немесе) ӨҮК шешіміне сәйкес келмеуі, жаңа микрокредитті мақсатқа сай пайдаланбау, микрокредит беру туралы шарт бойынша мерзімі өткен берешектің болу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Алушының шоттарына тыйым салу фактілері анықталған жағдайда субсидиялауды тоқтата тұруға;

      9) Алушыны субсидиялауды тоқтату туралы мәселені ӨҮК-тің қарауына шығаруға;

      10) жарнама науқанын жүргізген кезде, ақпаратты Қаржы агенттігінің ресми сайтында орналастырған кезде осы Шартты орындау шеңберінде Алушыдан немесе МҚҰ алынған Алушы туралы ақпаратты пайдалануға, сондай-ақ Алушыдан алынған келісіммен оны үшінші тұлғаларға беруге құқылы.

      15. Алушы:

      1) микрокредит беру туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындауға;

      2) микрокредит беру туралы шартқа сәйкес өтеу кестесі бойынша субсидияланбайтын сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігінде МҚҰ сыйақыларын төлеуді жүргізуге;

      3) жазбаша сұрау салу бойынша Қаржы агенттігіне микрокредиттің нысаналы пайдаланылуына, жобаның және (немесе) Алушының Бағдарлама талаптарына сәйкес келуіне жоба іске асырылатын аумақта тексерулер жүргізу құқығын беруге;

      4) Қаржы агенттігінің жазбаша сұрау салуы бойынша Бағдарламаның, микрокредит беру туралы шарттың және осы Шарттың талаптарын орындаумен байланысты құжаттар мен ақпаратты беруге;

      5) Тараптардың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға осы Шарттың талаптары және іске асырылуы туралы ақпаратты бермеуге және жария етпеуге міндетті.

      16. Алушы Қаржы агенттігінен МҚҰ сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігінде субсидияларды төлеуді талап етуге құқылы.

      17. МҚҰ:

      1) осы Шарт жасалғаннан кейін осы Шарттың барлық қолданылу мерзімінде Алушының микрокредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлғайтпауға;

      2) осы Шартты Субсидиялау қағидаларында көзделген мерзімде уақтылы жасамаған жағдайда, Қаржы агенттігіне кідірту себептерін түсіндіре отырып, ресми хатпен хабарлауға;

      3) Қаржы агенттігінің тиісті хабарламасы негізінде Алушының жобасы бойынша субсидиялардың сомасын Қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан ай сайын есептен шығаруды жүзеге асыруға міндетті, бұл ретте МҚҰ шоттардағы қаражаттың ағымдағы жалпы қалдықтардан есептен шығаруға құқығы жоқ;

      4) Алушы микрокредит бойынша төлемді уақтылы өтемеген жағдайда, оның ішінде сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін уақтылы өтемеген жағдайда немесе Алушы 3 (үш) ай қатарынан МҚҰ алдында төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Алушы берешекті өтегенге дейін сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын бөлігін өтеу үшін Қаржы агенттігінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбеуге және бұл туралы Қаржы агенттігіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. МҚҰ осы тармақшада көзделген жағдайлар басталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін хабарламаған/хабарлаған жағдайда Қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді;

      5) Алушының микрокредиті бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау тоқтатылған жағдайда, Алушының микрокредиті бойынша негізгі борыш мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда, 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Қаржы агенттігіне өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актісін беруге міндетті. Бұл ретте МҚҰ салыстырып тексеру актісінде іс жүзінде есептен шығарылған субсидиялардың сомасы мен күндерін көрсетеді, ал Қаржы агенттігі субсидиялардың аударылған күні мен сомасын көрсетеді. Алушы негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген күннен бастап 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін хабарламаған/хабарлаған жағдайда, МҚҰ Қаржы агенттігіне 100 (жүз) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді;

      6) Алушы субсидиялардың сомасын дербес төлеген жағдайда кейіннен Қаржы агенттігі қаражатты өтеген кезде Қаржы агенттігі хабарламасының негізінде субсидиялардың тиісті сомасын есептен шығаруға және Алушының ағымдағы шотына аударуға;

      7) Қаржы агенттігіне Алушының субсидияланатын микрокредитінің төлем тәртібіне қатысты деректерді беруге;

      8) жобаға мониторинг жүргізу үшін қажетті құжаттарды беруге, Қаржы агенттігімен және Алушымен мониторингтік есептерге қол қоюға;

      9) Қаржы агенттігін осы Шарттың талаптарын орындауға әсер етуі мүмкін барлық жағдайлар туралы уақтылы хабардар етуге;

      10) осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде микрокредит бойынша сыйақының номиналдық мөлшерлемесін және (немесе) микрокредиттің сомасын өзгертпеуге;

      11) ӨҮК қолданыстағы микрокредитті субсидиялау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Бағдарламада көзделген МҚҰ тарапынан алынуы мүмкін комиссияларды қоспағанда, Алушыға бұрын алынған комиссияларды, алымдарды және (немесе) ағымдағы қаржы жылындағы өзге де төлемдерді өтеуге;

      12) Алушы микрокредит бойынша негізгі борышын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда, Қаржы агенттігіне микрокредит бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу фактісі туралы хабарлауға міндетті.

      Алушының микрокредиті бойынша негізгі борыш мерзімінен бұрын ішінара өтелген жағдайда, МҚҰ микрокредит беру туралы шартқа қосымша келісім жасасу кезінде Қаржы агенттігіне негізгі борышты ішінара өтеу күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде төлемдерді өтеу кестесін өзгерте отырып, субсидиялау шартына тиісті қосымша келісімді қоса бере отырып, микрокредит беру туралы шартқа қосымша келісімнің көшірмесін жібереді;

      13) Қаржы агенттігінен субсидиялардың сомасын атаулы аудару туралы хабарламаны алмаған жағдайда Алушыға сыйақы мөлшерлемесін толық көлемде өтеу туралы хабарлауға міндетті.

      18. МҚҰ:

      1) Қаржы агенттігінен осы Шарттың шеңберінде көзделген субсидияларды уақтылы аударуды талап етуге;

      2) қолданыстағы микрокредит бойынша субсидиялау тоқтатылған жағдайда Алушыға бұрын қолданылған қаржыландыру талаптарын (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесін, комиссияларды, алымдарды және (немесе) өзге де төлемдер мен басқа да талаптарды) белгілеуге құқылы.

4-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі

      19. Осы Шарт субсидиялау мерзімінің басталуын ескере отырып, Тараптар оған қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және 20___ жылғы _____________ қоса алғанда, ал орындалмаған міндеттемелер бөлігінде олар толық орындалғанға дейін қолданылады.

      20. Қаржы агенттігі Субсидиялау қағидаларында көзделген жағдайларда осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады.

5-тарау. Жауапкершілік

      21. Осы Шарт бойынша Тараптар осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін осы Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

      22. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және микрокредит беру туралы шартқа сәйкес микрокредитті уақтылы және толық қайтару және сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін өтеу бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін МҚҰ алдында Алушы жауапты болады. Бұл ретте мұндай жауапкершілікті ешбір жағдайда Қаржы агенттігіне жүктеуге болмайды.

6-тарау. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

      23. Егер еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан орындау мүмкін болмаса, Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

      24. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмаған Тарап осындай жағдайлар орын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа осындай жағдайлар туралы уақтылы хабарлайды. Бұл ретте еңсерілмейтін күш жағдайларының сипаты, әрекет ету кезеңі, басталу фактісі уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

      25. Уақтылы хабарлама болмаған жағдайда, Тарап басқа Тарапқа хабарламаудың немесе уақтылы хабарламаудың салдарынан келтірілген зиянды өтейді.

      26. Еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы осы Шартты орындау мерзімін олардың орын алу кезеңіне ұлғайтуға алып келеді.

      27. Егер осындай жағдайлар қатарынан 3 (үш) айдан астам уақытқа созылса, онда кез келген Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы.

7-тарау. Дауларды шешу

      28. Осы Шартты орындауға байланысты туындаған қандай да бір дау болған жағдайда, кез келген Тарап барлық дауларды келіссөздер арқылы реттеуге күш-жігерлерін салады.

      29. Егер туындаған дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, осы дау және оған қатысты басқа да мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі және реттеледі.

8-тарау. Құпиялылық

      30. Осы арқылы Тараптар осы Шарттың талаптарына қатысты болатын ақпараттың, банктік құпияның, сондай-ақ қаржылық, коммерциялық және осы Шартты жасасу және орындау барысында өздері алған басқа да ақпараттың құпия болып табылатынына және осы Шарт пен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге болмайтынымен келіседі.

      31. Осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларда Тараптың құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруіне, оны жариялауына немесе басқа да жолмен жария етуіне болады.

      32. Тараптар осы Шарттың болуын және оның талаптарының құпиялылығын сақтау үшін барлық қажетті шараларды, оның ішінде құқықтық сипаттағы шараларды қабылдайды. Тараптардың лауазымды тұлғаларына және жұмыскерлеріне осы Шартты іске асыру барысында алынған мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария етуге немесе беруге тыйым салынады.

      33. Кез келген Тарап осы Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия ақпаратты жария еткен немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария етудің салдарынан басқа Тарапқа келтірілген ықтимал зиянды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікте болады.

      34. Алушы осы Шартқа қол қоя отырып, Қаржы агенттігіне бұқаралық ақпарат құралдарында Алушы туралы мәліметтерді орналастыруға, сондай-ақ осы Шарттың шеңберінде алынған Алушы туралы кез келген мәліметтерді (оның ішінде банктік құпияны) Алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етуге келісім береді.

9-тарау. Қорытынды ережелер

      35. Алушы Қаржы агенттігіне мыналарды мәлімдейді және оларға кепілдік береді:

      1) Алушы осы Шартта көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайы екенін және шындыққа сәйкес келетінін растайды;

      2) Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шындыққа сәйкес келетінін тексеруге міндетті емес;

      3) Алушы өз бизнесіне, қаржылық жағдайына, активтеріне және өзінің міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне кері әсерін тигізуі мүмкін ешқандай жағдайлардан хабардар емес.

      36. Осы Шарттың ережелері өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін. Осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың келісімі бойынша жазбаша нысанда жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен толықтырулар ғана Тараптар үшін жарамды және міндетті болып танылады.

      37. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ және орыс тілдерінде ___ (__________) данадан әрқайсысының заңды күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде ___ (______) бірдей данада жасалды.

      38. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10-тарау. Тараптардың заңды мекенжайлары және банктік деректемелері

Қаржы агенттігі:
"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы
Мекенжай_____________________________________________________________________
тел._______________________
БСН______________________
БСК _______________________
ЖСК ______________________
КБе_____________________

МҚҰ
Мекенжай___________________________________________________________________
тел.________________
БСН_______________
БСК ___________________
ЖСК ___________________
КБе________________

Алушы
Мекенжай_____________________________________________________________
тел.____________________
БСН___________________
БСК ___________________
ЖСК _______________________
КБе____________________

Мөр орны

_______________
Мөр орны

_______________
Мөр орны.

  Микрокредит беру бойынша
субсидиялау шартына
1-қосымша

      Микрокредит бойынша Алушының сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялауды талаптары

Микрокредит беру туралы шарт

______________ ж. № ____

Нысаналы мақсаты


Осы Шарт жасалған күндегі микрокредиттің сомасы


Микрокредит валютасы


Сыйақы мөлшерлемесі


Микрокредиттің мерзімі


  Микрокредит беру бойынша
субсидиялау шартына
2-қосымша
  Нысан

Субсидиялау шартына өтеу кестесі

      Сәйкестендіру коды: (IBAN форматындағы бірегей 20 таңбалы код)

Негізгі борышты өтеу күні

Негізгі борыштың қалдық сомасы

Негізгі борышты өтеу сомасы

Қаржы агенттігі төлейтiн сыйақы сомасы

Алушы төлейтiн сыйақы сомасы

Есептелген сыйақы сомасының жиыны


Қаржы агенттігі:
"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы
Мекенжай_____________________________________________________________________
тел._______________________
БСН______________________
БСК _______________________
ЖСК ______________________
КБе_____________________

МҚҰ
Мекенжай___________________________________________________________________
тел.________________
БСН_______________
БСК ___________________
ЖСК ___________________
КБе________________

Алушы
Мекенжай_____________________________________________________________
тел.____________________
БСН___________________
БСК ___________________
ЖСК _______________________
КБе____________________

Мөр орны

_______________
Мөр орны

_______________
Мөр орны.


Об утверждении формы Договора субсидирования по микрокредитованию

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 ноября 2016 года № 470. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 декабря 2016 года № 14491. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2019 года № 87.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 29.10.2019 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 599 "О мерах по реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить форму Договора субсидирования по микрокредитованию, согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации для включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр


национальной экономики


Республики Казахстан

К. Бишимбаев


  Приложение
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 8 ноября 2016 год № 470

      Форма

Договор субсидирования по микрокредитованию № ___

      город ____________ "____" __________ 20___ год

      Акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

      в лице ______________________________________, действующего на

      основании _____________, именуемое в дальнейшем "Финансовое

      агентство", с одной стороны, и

      ТОО "микрофинансовая организация ________________________________"

      в лице _______________________________, действующего на основании

      _____________, именуемое в дальнейшем "микрофинансовая организация",

      с другой стороны, и ____________________ в лице ____________________,

      действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем

      "Получатель", совместно именуемые "Стороны", а по отдельности

      "Сторона" либо как указано выше, заключили настоящий договор

      субсидирования по микрокредитованию (далее – Договор) в соответствии

      с:

      Правилами субсидирования ставки вознаграждения по микрокредитам

      микрофинансовых организаций в рамках Единой программы поддержки и

      развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденными

      постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2015

      года № 599 "О мерах по реализации Единой программы поддержки и

      развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020"(далее – Правила

      субсидирования);

      постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта

      2015 года № 168 "Об утверждении Единой программы поддержки и развития

      бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020", внесении изменений в

      постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года

      № 556 "О некоторых мерах по реализации Программы "Дорожная карта

      бизнеса 2020" и признании утратившими силу некоторых решений

      Правительства Республики Казахстан" (далее – Программа);

      протоколом № ____ от ___________ 20___ года заседания

      Регионального координационного совета по ________________.

Глава 1. Термины и определения

      1. В настоящем Договоре используются следующие основные термины

      и определения:

      1) проект – совокупность действий и мероприятий в различных

      направлениях бизнеса, осуществляемых предпринимателем в качестве

      инициативной деятельности, направленной на получение дохода и не

      противоречащей законодательству Республики Казахстан. В рамках одного

      проекта возможно получение нескольких микрокредитов;

      2) предприниматель – субъект малого предпринимательства,

      осуществляющий свою деятельность в предпринимательских целях в

      соответствии с Предпринимательским кодексом Республики;

      3) микрокредит – деньги, предоставляемые микрофинансовой

      организацией предпринимателю для реализации проекта, в национальной

      валюте Республики Казахстан в размере и порядке, определенных

      настоящими Правилами;

      4) договор о предоставлении микрокредита – письменное

      соглашение, заключенное в соответствии с гражданским

      законодательством Республики Казахстан между микрофинансовой

      организацией и предпринимателем, по условиям которого микрофинансовая

      организация предоставляет микрокредит предпринимателю для реализации

      проекта;

      5) микрофинансовая организация(далее – МФО)– юридическое лицо,

      являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого

      определяется государственной регистрацией в органах юстиции и

      прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность по

      предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды

      деятельности, разрешенные законами Республики Казахстан;

      6) региональный координационный совет (далее – РКС) –

      консультативно-совещательный орган, создаваемый и возглавляемый

      акимами областей, городов Астаны и Алматы, с участием представителей

      бизнес-сообщества не менее 50 % (пятидесяти) от общего числа;

      7) субсидирование – форма государственной финансовой поддержки

      предпринимателей, используемая для частичного возмещения расходов,

      уплачиваемых предпринимателем МФО в качестве вознаграждения по

      микрокредиту в обмен на выполнение в будущем определенных условий,

      относящихся к операционной деятельности предпринимателя;

      8) уполномоченный орган – уполномоченный орган по

      предпринимательству.

Глава 2. Предмет Договора

      2. По условиям настоящего Договора Финансовое агентство

      осуществляет субсидирование части ставки вознаграждения Получателя по

      микрокредиту, полученному в ______________ (наименование МФО) на

      условиях согласно приложению 1 к настоящему Договору.

      3. Субсидирование производится за счет средств республиканского

      бюджета в соответствии с Правилами субсидирования.

      4. МФО после заключения настоящего Договора предоставляет

      Финансовому агентству следующие документы:

      1) Договор о предоставлении микрокредита с приложением графика

      погашения, заключенный с Получателем (копия заверенная подписью

      должностного лица и печатью МФО);

      2) справка МФО о выдаче нового микрокредита, либо документ,

      подтверждающий факт получения Получателем нового микрокредита.

      5. Субсидирование осуществляется в рамках _____________

      направления "______________________" (наименование направления)

      Программы.

      6. Субсидированию подлежит часть ставки вознаграждения по

      микрокредиту в размере ________, при этом часть ставки вознаграждения

      в размере ______ оплачивает Финансовое агентство, а остальную часть

      ставки вознаграждения в размере ________ оплачивает Получатель, в

      соответствии с графиком погашений к Договору субсидирования по

      микрокредитованию по форме согласно приложению 2 к настоящему

      Договору.

      7. Субсидированию не подлежат вознаграждения, начисленные МФО и

      не уплаченные Получателем по просроченной задолженности.

      8. Отсчет срока субсидирования начинается с "____" _________

      _____ года.

      9. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования,

      осуществляется Финансовым агентством на текущий счет, открытый в

      банке-платежного агента, ежемесячно авансовыми платежами в

      соответствии с графиком погашений к Договору субсидирования по

      микрокредитованиюпо форме согласно приложению 2 к настоящему

      Договору.

      10. Начало срока субсидирования"____" _________ _____ года.

      11. Финансовое агентство после подписания настоящего Договора

      выплачивает субсидии.

      12. Стороны в рамках настоящего Договора согласились, что в

      случае если день платежа приходится на нерабочий или праздничный

      день, платеж производится на следующий за ним рабочий день.

Глава 3. Права и обязанности Сторон

      13. Финансовое агентство обязано своевременно пополнить текущий

      счет, открытый в банке-платежного агента суммой, достаточной для

      субсидирования, на условиях настоящего Договора.

      14. Финансовое агентство вправе:

      1) не перечислять субсидии, в случае неполучения средств из

      республиканского бюджета;

      2) проводить проверки Получателя на предмет целевого

      использования средств. Требовать от Получателя документы и сведения,

      подтверждающие целевое использование микрокредита;

      3) запрашивать и получать от МФО документы и информацию о

      Получателе, а также о реализации договора о предоставлении

      микрокредита, участвующих в Программе;

      4) с предварительным письменным уведомлением МФО и Получателя

      осуществлять мониторинг соответствия проекта и (или) Получателя

      условиям Программы, мониторинг целевого использования средств, по

      которому осуществляется субсидирование, с выездом на место реализации

      Проекта в рамках прав, предусмотренных в договоре договора о

      предоставлении микрокредита между МФО и Получателем, не реже

      1 (одного) раза в полугодие;

      5) в целях предоставления отчета в уполномоченный орган

      осуществлять мониторинг реализации Программы в части субсидирования

      ставки вознаграждения по микрокредитам. В этой связи запрашивать у

      Получателя дополнительно необходимые сведения о результатах его

      финансово-хозяйственной деятельности, в рамках реализации Программы в

      течение срока действия настоящего Договора;

      6) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения

      обязательств Получателя, установленных настоящим Договором,

      предусмотренных для Сторон, и требовать их своевременного исполнения

      Получателем;

      7) осуществлять проверку реализации настоящего Договора с

      выездом в МФО без вмешательства в их оперативную деятельность с

      письменного уведомления МФО;

      8) приостановить субсидирование в случае выявления фактов

      несоответствия проекта и (или) Получателя условиям Программы и (или)

      решению РКС, нецелевого использования нового микрокредита,

      просроченной задолженности по договору о предоставлении микрокредита,

      а также наложение ареста счетов Получателя в случаях, предусмотренных

      законодательством Республики Казахстан;

      9) выносить вопрос о прекращении субсидирования Получателя на

      рассмотрение РКС;

      10) использовать информацию о Получателе, полученную от

      Получателя или МФО в рамках исполнения настоящего Договора, при

      проведении рекламной кампании, при размещении информации на

      официальном сайте Финансового агентства, а также передавать ее

      третьим лицам с полученным согласием Получателя.

      15. Получатель обязан:

      1) своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства

      по договору о предоставлении микрокредита;

      2) производить выплату вознаграждения МФО в части не

      субсидируемой ставки вознаграждения согласно графику погашений в

      соответствии с настоящим договором;

      3) предоставить Финансовому агентству по письменному запросу

      право проводить проверки целевого использования микрокредита,

      соответствия проекта и (или) Получателя условиям Программы на

      территории реализации проекта;

      4) предоставлять по письменному запросу Финансового агентства

      документы и информацию, связанные с исполнением условий Программы,

      договоры о предоставлении микрокредита и настоящего Договора;

      5) не передавать и не раскрывать информацию об условиях и

      реализации настоящего Договора третьим лицам без предварительного

      письменного согласия Сторон.

      16. Получатель вправе требовать от Финансового агентства

      выплаты субсидий МФО в части субсидируемой ставки вознаграждения;

      17. МФО обязана:

      1) после заключения настоящего Договора, не увеличивать ставку

      вознаграждения по микрокредиту Получателя на весь срок действия

      настоящего Договора;

      2) в случае несвоевременного заключения настоящего Договора в

      сроки, предусмотренные в Правилах субсидирования, уведомить

      Финансовое агентство официальным письмом с разъяснением причин

      задержки;

      3) осуществлять ежемесячное списание с текущего счета

      Финансового агентства суммы субсидий по проекту Получателя на

      основании соответствующего уведомления Финансового агентства, при

      этом МФО не имеет права списывать с общих текущих остатков средств на

      счетах;

      4) в случае несвоевременного погашения Получателем платежа по

      микрокредиту, в том числе несвоевременного погашения не субсидируемой

      части ставки вознаграждения или неисполнения Получателем в течение 3

      (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед МФО, не

      производить списание средств с текущего счета Финансового агентства

      для погашения субсидируемой части ставки вознаграждения до погашения

      задолженности Получателем, и уведомлять об этом Финансовое агентство

      в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае неуведомления/уведомления

      по истечению 30(тридцати) календарных дней со дня наступления

      случаев, предусмотренных настоящим подпунктом, МФО уплачивает

      Финансовому агентству штраф в размере 100 (ста) МРП;

      5) в случае прекращения субсидирования части ставки

      вознаграждения по микрокредиту Получателя, частичного/полного

      досрочного погашения основного долга по микрокредиту Получателя, в

      течение 7 (семи) рабочих дней представить акт сверки взаиморасчетов

      Финансовому агентству. При этом МФО в акте сверки указывает суммы и

      даты фактического списания субсидий, а Финансовое агентство указывает

      суммы и даты перечисления субсидий. В случае

      неуведомления/уведомления по истечению 30 (тридцати)календарных дней

      со дня частичного/полного досрочного погашения Получателем основного

      долга, МФО уплачивает Финансовому агентству штраф в размере 100 (ста)

      МРП;

      6) в случае уплаты Получателем суммы субсидий самостоятельно, в

      последующем, при возмещении средств Финансовым агентством,

      производить списание соответствующей суммы субсидий на основании

      уведомления Финансового агентства и зачислять на текущий счет

      Получателя;

      7) предоставлять Финансовому агентству данные касательно

      платежной дисциплины субсидируемого микрокредита Получателя;

      8) предоставлять необходимые документы для проведения

      мониторинга проекта, подписывать мониторинговые отчеты с Финансовым

      агентством и Получателем;

      9) своевременно извещать Финансовое агентство обо всех

      обстоятельствах, способных повлиять на выполнение условий настоящего

      Договора;

      10) не изменять сумму микрокредита и (или) номинальную ставку

      вознаграждения по микрокредиту в течение срока действия настоящего

      Договора;

      11) в случае принятия РКС решения о субсидировании действующего

      микрокредита, возместить Получателю ранее полученные комиссии, сборы

      и (или) иные платежи в текущем финансовом году, за исключением

      возможных к взиманию комиссий со стороны МФО, предусмотренных

      Программой;

      12) в случае частичного/полного досрочного погашения основного

      долга по микрокредиту Получателем, уведомить Финансовое агентство о

      факте частичного/полного досрочного погашения основного долга по

      микрокредиту.

      В случае частичного досрочного погашения основного долга по

      микрокредиту Получателя, МФО при заключении дополнительного

      соглашения к договору о предоставлении микрокредита, направляет

      Финансовому агентству копию дополнительного соглашения к договору о

      предоставлении микрокредита с приложением соответствующего

      дополнительного соглашения к договору субсидирования с изменением

      графика погашения платежей в течение 7 (семи) рабочих дней с даты

      частичного погашения основного долга;

      13) в случае не получения уведомления об адресном перечислении

      сумм субсидий от Финансового агентства, уведомить Получателя о

      погашении ставки вознаграждения в полном объеме.

      18. МФО вправе:

      1) требовать от Финансового агентства своевременного

      перечисления субсидий, предусмотренных в рамках настоящего Договора;

      2) в случае прекращения субсидирования по действующему

      микрокредиту установить Получателю ранее действовавшие условия

      финансирования (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и

      (или) иные платежи и прочие условия).

Глава 4. Срок действия Договора

      19. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания

      Сторонами, с учетом начала срока субсидирования и действует

      "____" ________ ______ года, а в части неисполненных обязательств –

      до их полного исполнения.

      20. Настоящий Договор, расторгается в одностороннем порядке

      Финансовым агентством в случаях, предусмотренных Правилами

      субсидирования.

Глава 5. Ответственность

      21. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за

      неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих

      из настоящего Договора, в соответствии с настоящим Договором и

      законодательством Республики Казахстан.

      22. Всю ответственность перед МФО за ненадлежащее исполнение

      обязательств по своевременному и полному возврату микрокредита и

      погашению части не субсидируемой ставки вознаграждения несет

      Получатель в соответствии с действующим законодательством Республики

      Казахстан и договором о предоставлении микрокредита. При этом такая

      ответственность ни при каких условиях не может быть возложена на

      Финансовое агентство.

Глава 6. Обстоятельства непреодолимой силы

      23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение,

      либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему

      Договору, если невозможность исполнения явилась следствием

      обстоятельств непреодолимой силы.

      24. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,

      для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по

      настоящему Договору, своевременно в течение 10 (десяти) рабочих дней

      с момента наступления извещает другую Сторону о таких

      обстоятельствах. При этом характер, период действия, факт наступления

      обстоятельств непреодолимой силы должны подтверждаться

      соответствующими документами уполномоченных государственных органов.

      25. При отсутствии своевременного извещения, Сторона возмещает

      другой Стороне вред, причиненный не извещением или несвоевременным

      извещением.

      26. Наступление обстоятельств непреодолимой силы вызывает

      увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их

      действия.

      27. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)

      месяцев подряд, то любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего

      исполнения обязательств по настоящему Договору.

Глава 7. Разрешение споров

      28. В случае какого-либо спора, возникшего в связи с

      исполнением настоящего Договора, любая из Сторон применяет усилия для

      урегулирования всех споров путем переговоров.

      29. Если возникший спор не удается разрешить путем переговоров,

      данный спор и иные, относящиеся к нему вопросы, разрешаются и

      регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Конфиденциальность

      30. Настоящим Стороны соглашаются, что информация, касающаяся

      условий настоящего Договора, банковская тайна, а также финансовая,

      коммерческая и иная информация, полученная ими в ходе заключения и

      исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не

      подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, прямо

      предусмотренных в настоящем Договоре и действующем законодательстве

      Республики Казахстан.

      31. Передача конфиденциальной информации третьим лицам,

      опубликование или иное ее разглашение Стороной возможны в случаях,

      прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством

      Республики Казахстан.

      32. Стороны принимают все необходимые меры, в том числе

      правового характера, для сохранения конфиденциальности наличия и

      условий настоящего Договора. Должностным лицам и работникам Сторон

      запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений,

      полученных в ходе реализации настоящего Договора.

      33. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон

      конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего

      Договора, виновная Сторона будет нести ответственность,

      предусмотренную законодательством Республики Казахстан, с возмещением

      возможного вреда, понесенного другой Стороной вследствие разглашения

      такой информации.

      34. Получатель подписанием настоящего Договора предоставляет

      согласие Финансовому агентству на размещение сведений о Получателе в

      средствах массовой информации, а также на разглашение любых сведений

      (в том числе банковской тайны), полученных о Получателе в рамках

      настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного

      согласия Получателя.

Глава 9. Заключительные положения

      35. Получатель заявляет и гарантирует Финансовому агентству

      следующее:

      1) Получатель подтверждает, что заверения и гарантии, указанные

      в настоящем Договоре, правдивы и соответствуют действительности;

      2) Финансовое агентство не обязано проверять действительность

      указанных заверений и гарантий;

      3) Получателю неизвестно ни о каких обстоятельствах, которые

      могут оказать негативный эффект на его бизнес, его финансовое

      положение, активы и способность отвечать по своим обязательствам.

      36. Положения настоящего Договора могут быть изменены и (или)

      дополнены. Действительными и обязательными для Сторон признаются

      только те изменения и дополнения, которые составлены по согласию

      Сторон в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями

      Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

      37. Настоящий Договор составлен в ___ (__________) идентичных

      экземплярах на казахском и русском языках по ___ (______) экземпляру

      на казахском и русском языках для каждой из Сторон, каждый из которых

      имеет равную юридическую силу.

      38. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором,

      Стороны руководствуются действующим законодательством Республики

      Казахстан.

Глава 10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Финансовое
агентство:
Акционерное общество
"Фонд развития
предпринимательства
"Даму"
адрес _____________
___________________
тел.
__________________
БИН
__________________
БИК
__________________
ИИК
__________________
КБЕ
__________________
__________________
М.П.

Микрофинансовая
организация
 
 
 
 
адрес _________________
_______________________
тел. __________________
БИН ___________________
БИК ___________________
ИИК ___________________
КБЕ ___________________
___________________ М.П.

Получатель
 
 
 
 
 
 
адрес _______________
_____________________
тел.
_____________________
№ Удостоверения
личности ____________
ИИН _________________
БИН _________________
БИК _________________
ИИК _________________
КБЕ
_____________________
_____________________ М.П.

  Приложение 1
к Договору субсидирования
по микрокредитованию

Условия субсидирования части ставки
вознаграждения Получателя по микрокредиту

Договор о предоставлении микрокредита

№ ____ от ______________ года.

Целевое назначение


Сумма микрокредита на дату заключения настоящего Договора


Валюта микрокредита


Ставка вознаграждения


Срок микрокредита


  Приложение 2
к Договору субсидирования
по микрокредитованию

      Форма

График погашений к Договору субсидирования по микрокредитованию

      Идентификационный код: (уникальный 20-ти значный код в формате IBAN)

Дата погашения основного долга

Сумма остатка основногодолга

Сумма погашенияосновногодолга

Сумма вознаграждения, оплачиваемая Финансовым агентством

Сумма вознаграждения, оплачиваемая Получателем

Итого сумма начисленного вознаграждения
Финансовое
агентство:
Акционерное общество
"Фонд развития
предпринимательства
"Даму"
адрес_____________
__________________
тел.
__________________
БИН
__________________
БИК
__________________
ИИК
__________________
КБЕ
__________________
__________________
М.П.

Микрофинансовая
организация
 
 
 
 
 
адрес __________________
________________________
тел. ___________________
БИН ____________________
БИК ____________________
ИИК ____________________
КБЕ ____________________
___________________ М.П.

Получатель
 
 
 
 
 
 
адрес
____________________
____________________
тел.
____________________
№ Удостоверения
личности ___________
ИИН ________________
БИН ________________
БИК ________________
ИИК ________________
КБЕ
____________________
____________________
М.П.