Әкімдіктің 2016 жылғы 21 маусымдағы № 286 "Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы әкімдігінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 569 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 20 қаңтарда № 6811 болып тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы әкімдігінің 2020 жылғы 29 қаңтардағы № 36 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы әкімдігінің 29.01.2020 № 36 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес Қостанай облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қостанай облысы әкімдігінің 2016 жылғы 21 маусымдағы № 286 "Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына (нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі 6556 тіркелген, 2016 жылғы 4 тамызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген қаулымен бекітілген "Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде (бұдан әрі – Регламент):

      5-тармақтың 3) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы құжаттар топтамасын зерделеп, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын дайындайды, 19 (он тоғыз) күнтізбелік күні.";

      7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы құжаттар топтамасын зерделеп, мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің жобасын дайындайды, 19 (он тоғыз) күнтізбелік күні;";

      8-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттар топтамасын дайындайды және оны курьерлік немесе осыған өкілетті өзге де байланыс арқылы көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды, 1 (бір) күнтізбелік күні;";

      8-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын қарайды және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін жолдайды, 19 (он тоғыз) күнтізбелік күні;";

      Регламенттің қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай облысының әкімі А. Мұхамбетов

  Әкімдіктің
2016 жылғы № 569
қаулысына қосымша
"Техникалық және кәсіптік білім
туралы құжаттардың
телнұсқаларын беру"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне қосымша

"Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру" мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

     


Шартты белгілер

     


О внесении изменений в постановление акимата от 21 июня 2016 года № 286 "Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования"

Постановление акимата Костанайской области от 20 декабря 2016 года № 569. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 20 января 2017 года № 6811. Утратило силу постановлением акимата Костанайской области от 29 января 2020 года № 36

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата Костанайской области от 29.01.2020 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Костанайской области от 21 июня 2016 года № 286 "Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6556, опубликовано 4 августа 2016 года в информационно – правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в регламенте государственной услуги "Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании" (далее - Регламент) утвержденном вышеуказанным постановлением:

      абзац первый подпункта 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "3) ответственный исполнитель услугодателя изучает пакет документов, подготавливает проект результата оказания государственной услуги, 19 (девятнадцать) календарных дней.";

      подпункт 3) пункта 7 изложить в следующей редакции:

      "3) ответственный исполнитель услугодателя изучает пакет документов, подготавливает проект результата оказания государственной услуги, 19 (девятнадцать) календарных дней;";

      подпункт 5) пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "5) работник Государственной корпорации подготавливает пакет документов и направляет его услугодателю через курьерскую или иную уполномоченную на это связь, 1 (один) календарный день;";

      подпункт 6) пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "6) услугодатель рассматривает пакет документов и направляет результат оказания государственной услуги, 19 (девятнадцать) календарных дней;";

      Приложение к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Костанайской области А. Мухамбетов

  Приложение
к постановлению акимата
от 20 декабря 2016 года № 569
Приложение к Регламенту
государственной услуги
"Выдача дубликатов
документов о техническом и
профессиональном образовании"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги "Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании"

     


Условные обозначения