"Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 14 наурыздағы № 118 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 14 сәуірде № 15014 болып тіркелді.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген, 2015 жылғы 21 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың 1-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы аттестаттың нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы үздік аттестаттың нысаны;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымшаның нысаны;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес білім туралы аттестаттың нысаны;";

      көрсетілген бұйрыққа 2, 3, 4 және 5-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 35-қосымшада:

      8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға негізгі орта білім туралы аттестат, жалпы орта білім туралы аттестат, техникалық және кәсіптік білім туралы диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы диплом, бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом, біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом, магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом, сондай-ақ кәсіптік даярлау туралы куәлік беру үшін тиісті (емтихан, біліктілік, аттестаттау) комиссияның шешімі негіздеме болып табылады.

      Интернатураны немесе резидентураны бітіргені туралы куәлікті беру үшін аттестаттау комиссиясының шешімі негіздеме болып табылады.

      Түзету білім беру ұйымында білім алушыға білім туралы куәлікті беру үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығы негіздеме болып табылады.

      Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломын беру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының (бұдан әрі – Комитет) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөніндегі бұйрығы негіздеме болып табылады.

      Қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор аттестатын беру үшін Комитет төрағасының қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор ғылыми атағын беру жөніндегі бұйрығы негіздеме болып табылады.

      9. Білім беру ұйымдарында білім алушыларға негізгі орта білім туралы үздік аттестат, жалпы орта білім туралы үздік аттестат, техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом, орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом, жоғары білім туралы үздік диплом Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 5191 болып тіркелген) Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерне сәйкес беріледі.".

      2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Э. Суханбердиеваға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
Е. Сағадиев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 14 наурыздағы
№ 118 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан

Негізгі орта білім туралы аттестат

Негізгі орта білім туралы
АТТЕСТАТ
НОБ № _________________________
Осы аттестат
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
______________________________ берілді
Ол _______ жылы
_____________________________________
_____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
___________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді
Директор_________/_________/
Директордың орынбасары ______/______/
Сынып жетекшісі _________/_________/
М.О.
______ жылғы "___" ____________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________

АТТЕСТАТ
об основном среднем образовании
НОБ № ________________________
Настоящий аттестат выдан
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
в том, что он (-а) в _____ году ____________
окончил (а) ______________________________
________________________________________
(полное наименование организации образования)
и освоил (-а) _____________________________
общеобразовательную учебную программу
основного среднего образования
Директор _______/________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель ________/ _________/
М.П.
Выдан "____" _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 14 наурыздағы
№ 118 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

Негізгі орта білім туралы үздік аттестат

Негізгі орта білім туралы үздік
АТТЕСТАТ
НОБ № _________________________
Осы аттестат __________________________
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
____________________________берілді
Ол _______ жылы _____________________
_____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
______________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді
Директор_________/_________/
Директордың орынбасары _______/______/
Сынып жетекшісі _________/_________/
М.О.
______ жылғы "___" ______________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________

АТТЕСТАТ
с отличием об основном среднем образовании
НОБ № ________________________
Настоящий аттестат выдан
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
__________ в том, что он (-а) в ______ году
окончил (а) ___________________________
______________________________________
(полное наименование организации
образования)
и освоил (-а) ___ общеобразовательную
учебную программу основного среднего образования
Директор _______/____________/
Заместитель директора ________/ ________/
Классный руководитель _______/ ________/
М.П.
Выдан "____" _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 14 наурыздағы
№ 118 бұйрығына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша
(НОБ № ___ аттестатсыз жарамсыз)
________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
Оқыған кезінде __________________________
_______________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі _______________________________
қазақ әдебиеті ___________________________
орыс тілі _______________________________
орыс әдебиеті ___________________________
ана тілі _________________________________
( ) әдебиеті _____________________________
шет тілі ________________________________
алгебра _________________________________
геометрия ______________________________
информатика ____________________________
сызу ___________________________________
география ______________________________
биология _______________________________
физика _________________________________
химия __________________________________
дүние жүзі тарихы ______________________
Қазақстан тарихы ________________________
Адам.Қоғам.Құқық._______________________
өзін-өзі тану ____________________________
бейнелеу өнері __________________________
музыка _________________________________
технология _____________________________
дене шынықтыру ________________________
таңдауы бойынша курстар _______________
______________ факультативтік курстар
бойынша бағдарламаны орындады.
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ ________/
Сынып жетекшісі _______/ ___________/
М.О.

Приложение к аттестату об основном
среднем образовании
(без аттестата НОБ № __недействительно)
_____________________________________
(фамилия, имя,отчество) (при его наличии)
за время обучения в ___________________
(полное наименование организации образования)
_____________________________________
показал (-а) следующие знания:
казахский язык _______________________
казахская литература __________________
русский язык _________________________
русская литература ___________________
родной язык _________________________
( ) литература _______________________
иностранный язык ____________________
алгебра _____________________________
геометрия ___________________________
информатика _________________________
черчение ____________________________
география ___________________________
биология ____________________________
физика ______________________________
химия _______________________________
всемирная история ____________________
история Казахстана ___________________
Человек.Общество.Право. ______________
самопознание ________________________
изобразительное искусство ____________
музыка ______________________________
технология __________________________
физическая культура _________________
курсы по выбору _____________________
Выполнил (-а) программу по факультативным
курсам _______________
Директор __________/ ___________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель ______/ ________/
М.П.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 14 наурыздағы
№ 118 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
5-қосымша
  Нысан

Білім туралы аттестат

Білім туралы
АТТЕСТАТ
БТ № __________________
Осы аттестат________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_______________________________________
берілді.
Ол _______ жылы ____________________
(арнайы білім беру ұйымының (мектебінің)
толық атауы)
_______________________________________
бітірді және мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі _____________________________
оқу және сөйлеуді дамыту _______________
орыс тілі ______________________________
математика ____________________________
информатика ___________________________
қоршаған әлем _________________________
жаратылыстану _________________________
география _____________________________
Қазақстан тарихы_______________________
қоғам және құқық_______________________
мінез-құлық мәдениеті___________________
бейнелеу өнері _________________________
музыка ________________________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағытталу__________
жалпы еңбекке баулу____________________
кәсіби-еңбекке баулу____________________
бейімдік дене тәрбиесі ___________________
кәсіптік еңбекке баулу ___________________
(кәсібі)
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ _______/
Сынып жетекшісі ________/ __________/
М.О.
Елді мекен __________________
______ жылғы "___" ___________ берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________

АТТЕСТАТ
об образовании
БТ № __________________
Настоящий аттестат выдан
_____________________________________
фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
________ в том, что он (-а) в ______ году
Окончил (-а) __________________________
______________________________________
(полное наименование специальной
организации образования (школы))
______________________________________
и показал (-а) следующие знания:
казахский язык _________________________
чтение и развитие речи __________________
русский язык __________________________
математика ____________________________
информатика __________________________
мир вокруг ____________________________
естествознание _________________________
география _____________________________
история Казахстана_____________________
общество и право_______________________
культура поведения_____________________
изобразительное искусство ______________
музыка _______________________________
социально-бытовая ориентировка_________
общетрудовая подготовка________________
профессионально-трудовое обучение______
адаптивная физическая культура __________
профессионально-трудовое обучение
_____________________________________
(профессия)
Директор _________/ __________/
Заместитель директора _______/ _________/
Классный руководитель _______/ ________/
М.П.
Населенный пункт __________________
Выдан "____" _______________ года
Регистрационный номер № ___________


О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 марта 2017 года № 118. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2017 года № 15014.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 21 июля 2015 года) следующие изменения:

      подпункты 2), 3), 4) и 5) пункта 1 указанного приказа изложить в следующей редакции:

      "2) форму аттестата об основном среднем образовании согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму аттестата с отличием об основном среднем образовании согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) форму приложения к аттестату об основном среднем образовании согласно приложению 4 к настоящему приказу;

      5) форму аттестата об образовании согласно приложению 5 к настоящему приказу.";

      приложения 2, 3, 4 и 5 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему приказу;

      в приложении 35 к указанному приказу:

      пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

      "8. Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, аттестата об основном среднем образовании, аттестата об общем среднем образовании, диплома о техническом и профессиональном образовании, диплома о послесреднем образовании, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр, а также свидетельства о профессиональной подготовке является решение соответствующей (экзаменационной, квалификационной, аттестационной) комиссии.

      Основанием для выдачи свидетельств об окончании интернатуры или резидентуры является решение аттестационной комиссии.

      Основанием для выдачи обучавшимся в коррекционной организации образования свидетельства об образовании является приказ руководителя организации.

      Основанием для выдачи диплома доктора философии (PhD), доктора по профилю является приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан (далее – Комитет) по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Основанием для выдачи аттестата ассоциированного профессора (доцента) или профессора является приказ председателя Комитета по присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора.

      9. Аттестат с отличием об основном среднем образовании, аттестат с отличием об общем среднем образовании, диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании, диплом с отличием о послесреднем образовании, диплом с отличием о высшем образовании выдаются обучавшимся в организациях образования в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучавшихся, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5191).".

      2. Департаменту дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Жонтаева Ж.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление копий настоящего приказа в периодические печатные издания для официального опубликования, а также в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Суханбердиеву Э.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      
      Министр образования и науки
Республики Казахстан
Е. Сагадиев

  Приложение 1
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
  от 14 марта 2017 года № 118
  Приложение 2
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Аттестат об основном среднем образовании

Негізгі орта білім туралы
АТТЕСТАТ

НОБ № _________________________
_____
Осы аттестат
_____________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
_____________________________________

берілді

Ол _______ жылы
____________________
___________________________________
__
(білім беру ұйымының толық атауы)
___________________________________
__
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы

білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді

Директор_________/_________/
Директордың орынбасары ______/______/

Сынып жетекшісі _________/_________/

М.О.
______ жылғы "___" ______________ берілді
Елді мекен ______________________
_____
Тіркеу нөмірі № _________________

АТТЕСТАТ
об основном среднем образовании

НОБ № ________________________
________
Настоящий аттестат выдан
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
в том, что он (-а) в _____ году ____________
_
окончил (а) ____________________________
_
_______________________________________

(полное наименование организации образования)

и освоил (-а) ____________________________

общеобразовательную учебную программу

основного среднего образования

Директор _______/________/
Заместитель директора _______/ ________/

Классный руководитель ________/ _________/

М.П.
Выдан "____" _________________ года
Населенный пункт ____________________
___
Регистрационный номер № ____________

  Приложение 2
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
  от 14 марта 2017 года № 118
  Приложение 3
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Аттестат с отличием об основном среднем образовании

Негізгі орта білім туралы үздік
АТТЕСТАТ
НОБ № _____________________________

Осы аттестат _________________________
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
_____________________________________
берілді
Ол _______ жылы _____________________
_____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
_____________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді
Директор_________/_________/
Директордың орынбасары _______/_____/
Сынып жетекшісі _________/_________/
М.О.
______ жылғы "___" ____________ берілді
Елді мекен ___________________________
Тіркеу нөмірі № _________________

АТТЕСТАТ
с отличием об основном среднем образовании
НОБ № ________________________________

Настоящий аттестат выдан
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
__________ в том, что он (-а) в _______ году
окончил (а) ______________________________
________________________________________
(полное наименование организации
образования)
и освоил (-а) ___ общеобразовательную учебную
программу основного среднего образования
Директор _______/____________/
Заместитель директора ________/ ________/
Классный руководитель _________/ ________/
М.П.
Выдан "____" _________________ года
Населенный пункт ________________________
Регистрационный номер № ____________

  Приложение 3
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
  от 14 марта 2017 года № 118
  Приложение 4
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Приложение к аттестату об основном среднем образовании

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша
(НОБ № ___ аттестатсыз жарамсыз)

________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
Оқыған кезінде __________________________
________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі ______________________________
қазақ әдебиеті ___________________________
орыс тілі _______________________________
орыс әдебиеті ___________________________
ана тілі _________________________________
( ) әдебиеті _____________________________
шет тілі ________________________________
алгебра _________________________________
геометрия ______________________________
информатика ____________________________
сызу ___________________________________
география ______________________________
биология _______________________________
физика _________________________________
химия __________________________________
дүние жүзі тарихы _______________________
Қазақстан тарихы ________________________
Адам.Қоғам.Құқық._______________________
өзін-өзі тану ____________________________
бейнелеу өнері __________________________
музыка _________________________________
технология _____________________________
дене шынықтыру ________________________
таңдауы бойынша курстар ________________
______________ факультативтік курстар бойынша бағдарламаны орындады.
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ ________/
Сынып жетекшісі _______/ ___________/
М.О.

Приложение к аттестату об основном среднем образовании
(без аттестата НОБ № ___недействительно)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
за время обучения в ____________________
(полное наименование организации образования)__________________________
показал (-а) следующие знания:
казахский язык ________________________
казахская литература __________________
русский язык _________________________
русская литература ___________________
родной язык __________________________
( ) литература _________________________
иностранный язык _____________________
алгебра ______________________________
геометрия ____________________________
информатика _________________________
черчение _____________________________
география ____________________________
биология _____________________________
физика _______________________________
химия _______________________________
всемирная история ____________________
история Казахстана ____________________
Человек.Общество.Право. ______________
самопознание _________________________
изобразительное искусство _____________
музыка ______________________________
технология ___________________________
физическая культура ___________________
курсы по выбору ______________________
Выполнил (-а) программу по факультативным курсам ________________
Директор __________/ ___________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель _______/ _______/
М.П.

  Приложение 4
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
  от 14 марта 2017 года № 118
  Приложение 5
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 28 января 2015 года № 39
  Форма

Аттестат об образовании

Білім туралы
АТТЕСТАТ
БТ № __________________

Осы аттестат___________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_______________________________________
берілді.
Ол _______ жылы ____________________
(білім беру арнайы ұйымының (мектебінің)
толық атауы)
_______________________________________
бітірді және мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі ______________________________
оқу және сөйлеуді дамыту _______________
орыс тілі ______________________________
математика ____________________________
информатика ___________________________
қоршаған әлем _________________________
жаратылыстану _________________________
география _____________________________
Қазақстан тарихы_______________________
қоғам және құқық_______________________
мінез-құлық мәдениеті___________________
бейнелеу өнері _________________________
музыка ________________________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағытталу__________
жалпы еңбекке баулу____________________
кәсіби-еңбекке баулу____________________
бейімдік дене тәрбиесі ___________________
кәсіптік еңбекке баулу ___________________
(кәсібі)
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ _______/
Сынып жетекшісі ________/ __________/
М.О.
Елді мекен __________________
_____ жылғы "___" _________ берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________

АТТЕСТАТ
об образовании
БТ № __________________
Настоящий аттестат выдан
____________________________________

фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
________ в том, что он (-а) в ______ году
Окончил (-а) ___________________________
______________________________________
(полное наименование специальной организации образования (школы))
______________________________________
и показал (-а) следующие знания:
казахский язык _________________________
чтение и развитие речи __________________
русский язык __________________________
математика ____________________________
информатика __________________________
мир вокруг ____________________________
естествознание _________________________
география _____________________________
история Казахстана_____________________
общество и право_______________________
культура поведения_____________________
изобразительное искусство ______________
музыка _______________________________
социально-бытовая ориентировка_________
общетрудовая подготовка________________
профессионально-трудовое обучение______
адаптивная физическая культура __________
профессионально-трудовое обучение _____________________________________
(профессия)
Директор _________/ __________/
Заместитель директора _______/ _________/
Классный руководитель ________/ _______/
М.П.
Населенный пункт __________________
Выдан "____" _______________ года
Регистрационный номер № ___________