Ақсу қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Павлодар облысы Ақсу қалалық әкімдігінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 391/13 қаулысы. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 11 шілдеде № 5559 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 31-бабы 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актiлер туралы" Заңының 46-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Ақсу қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Ақсу қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу қаласы әкімінің орынбасары Қ.З. Арыновқа жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қала әкімі Н. Дүйсенбинов

  Ақсу қаласы әкімдігінің
2017 жылғы 28 маусымдағы
№ 391/13 қаулысына
қосымша

Ақсу қаласы әкімдігінің күші жойылған
кейбір қаулыларының тізбесі

      1. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 12 тамыздағы "Ақсу қаласы Қалқаман селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 658/8 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4703 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 қыркүйекте "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

      2. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы "Ақсу қаласы Алғабас селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 499/6 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4602 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 шілдеде "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

      3. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 1 шілдедегі "Ақсу қаласы Евгеньевка селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 530/7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4606 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 шілдеде "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

      4. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы "Ақсу қаласы Мәмәйіт Омаров атындағы селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 500/6 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4604 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 шілдеде "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

      5. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 30 маусымдағы "Ақсу қаласы Қызылжар селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 525/7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4618 болып тіркелген, 2015 жылғы 31 шілдеде "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

      6. Ақсу қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 30 маусымдағы "Ақсу қаласы Достық селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" № 526/7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4617 болып тіркелген, 2015 жылғы 31 шілдеде "Ақсу жолы" және "Новый путь" газеттерінде жарияланған).

О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата города Аксу

Постановление акимата города Аксу Павлодарской области от 28 июня 2017 года № 391/13. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 11 июля 2017 года № 5559

      В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 4) пункта 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат города Аксу ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата города Аксу согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Аксу Арынова К.З.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким города Н. Дюсимбинов

  Приложение
к постановлению акимата
города Аксу от 28 июня
2017 года № 391/13

Перечень
утративших силу некоторых постановлений акимата города Аксу

      1. Постановление акимата города Аксу от 12 августа 2015 года № 658/8 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу" (зарегистрированое в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4703, опубликованое 18 сентября 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").

      2. Постановление акимата города Аксу от 22 июня 2015 года № 499/6 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4602, опубликованное 24 июля 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").

      3. Постановление акимата города Аксу от 1 июля 2015 года № 530/7 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима Евгеньевского сельского округа города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4606, опубликованное 24 июля 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").

      4. Постановление акимата города Аксу от 22 июня 2015 года № 500/6 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4604, опубликованное 24 июля 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").

      5. Постановление акимата города Аксу от 30 июня 2015 года № 525/7 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4618, опубликованное 31 июля 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").

      6. Постановление акимата города Аксу от 30 июня 2015 года № 526/7 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима Достыкского сельского округа города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4617, опубликованное 31 июля 2015 года в газетах "Ақсу жолы" и "Новый путь").