Тіркеу есебі мәселелері бойынша құжаттардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 9 ақпандағы № 153 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 26 ақпанда № 16431 болып тіркелді.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 76-бабының 17-тармағына, 84-бабының 1-тармағына, 85-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бейрезидентті Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешімнің нысаны;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешімнің нысаны бекітілсін.

      2. 5-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. Теңгебаев) заңнамада белгiленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде енгізу және ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 09 ақпандағы
№153 бұйрығына
1-қосымша
  нысан  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2018 жылғы 09 ақпандағы
№153 бұйрығына 2-қосымша
  нысан  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 09 ақпандағы
№ 153 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешім

20__ жылғы "___" _______

№ _______

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан

      Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 85-бабына сәйкес

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органның атауы)

      __________________________________________________________________________

      (салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе атауы, ЖСН/БСН)

      __________________________________________________________________

      20__ жылғы "____" _______________ қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі

      туралы салықтық өтінішін қарап шығып, ШЕШТІ:

      қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан мына (мынадай) себеп

      (себептер) бойынша:

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік орган Салық кодексінің 85-бабының 3-тармағында көзделген бір

      немесе бірнеше себептерді көрсетеді)

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      бас тартты.

      Мемлекеттік органның басшысы (басшының орынбасары):

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, мөрі)

      Шешімді алдым

      __________________________________________________________________________

      (салық төлеушінің (салық агентінің)/салық төлеушінің (салық агентінің) лауазымды

                  тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, мөрі, күні)

      __________________________________________________________________________

      Шешім салық төлеушіге (салық агентіне) табыс етілді:

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған

                              кезде), қолы, күні)

      Шешім салық төлеушіге (салық агентіне) жіберілді

      __________________________________________________________________________

      (жіберілу және (немесе) алу фактісі туралы растайтын құжат)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2018 жылғы 9 ақпандағы
№ 153 бұйрығына
4-қосымша
  нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 14.11.2018 № 1001 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
2018 жылғы 09 ақпандағы
№153 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің күшін жойған кейбір
бұйрықтарының тізімі

      1."Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куәлігінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 28 сәуірдегі № 232 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 30 мамырда № 6980 болып тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2011 жылғы 23 маусымда жарияланған);

      2. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 18 наурыздағы № 139 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрықтары тізбесінің өзгерістер енгізілетін 6-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылы 25 сәуірде № 13622 болып тіркелген, 2016 жылғы 7 маусымда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған);

      3. "Резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы куәлігінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 28 сәуірдегі № 232 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 391 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылы 23 тамызда № 14136 болып тіркелген, 2016 жылғы 2 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

Об утверждении форм документов по вопросам регистрационного учета

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2018 года № 153. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2018 года № 16431.

      В соответствии с пунктом 17 статьи 76, пунктом 1 статьи 84, пунктами 3 и 4 статьи 85 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) форму регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму свидетельства о постановке на регистрационной учет по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) форму решения об отказе в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу;

      4) форму решения о снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по форме согласно приложению 4 к настоящему приказу.

      2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан согласно приложению 5 к настоящему приказу.

      3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов

  Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 153
  форма

       Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 153
  форма

       Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 153
  форма

                                          Решение
                  об отказе в снятии с регистрационного учета по налогу
                              на добавленную стоимость
"____" ________________ 20___ года                                     № __________
      В соответствии со статьей 85 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)
_______________________________________________________________________________
                  (наименование государственного органа)
_______________________________________________________________________________
                        рассмотрев налоговое заявление
_______________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при его наличии), или наименование
                        налогоплательщика, ИИН/БИН)
      о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость
от "____" _______________ 20___ года, РЕШИЛ:
      отказать в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по
следующему (-им) основанию (-ям):
________________________________________________________________________________
                  (государственный орган указывает одно или несколько оснований,
                  предусмотренных пунктом 3 статьи 85 Налогового кодекса)
________________________________________________________________________________
Руководитель (заместитель руководителя)
государственного органа
________________________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, печать)
Решение получил
________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), налогоплательщика
                  (налогового агента)/должностного лица налогоплательщика
                        (налогового агента), подпись, печать, дата)
Решение вручено налогоплательщику (налоговому агенту)
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии), должностного лица
государственного органа, подпись, дата)
Решение отправлено налогоплательщику
(налоговому агенту)
________________________________________________________________________________
            (подтверждающий документ о факте отправки и (или) получения)

  Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 153
  Форма

      Сноска. Форма в редакции приказа Министра финансов РК от 14.11.2018 № 1001 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 153

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан

      1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2011 года № 232 "Об утверждении формы регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6980, опубликованный 23 июня 2011 года в газете "Юридическая газета");

      2. Пункт 6 Перечня приказов Министерства финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 марта 2016 года № 139 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13622, опубликованный 7 июня 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде);

      3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 391 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2011 года № 232 "Об утверждении формы регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14136, опубликованный 2 сентября 2016 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет").