Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемені орындау кепілдігінің үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 387 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 13 маусымда № 17058 болып тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 29.06.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 56-бабының 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемені орындау кепілдігінің үлгілік нысаны бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Жер қойнауын пайдалану департаменті заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
Ж. Қасымбек

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық Банкінің төрағасы

      ________________ Д. Ақышев

      2018 жылғы "___"__________

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ________________ Т. Сүлейменов

      2018 жылғы "___"__________

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2018 жылғы
24 мамырдағы № 387
бұйрығымен
бекітілген

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемені орындау кепілдігінің үлгілік нысаны

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _______________________________________________________________________________________, (заңды тұлғаның толық атауы)

      заңнамаға сәйкес құрылған заңды тұлға _____________________________________________________________________________________________, (Қазақстан Республикасы/мекеме елі (шетелдік заңды тұлға үшін),

      бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____________________________________________________________________, (Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары және Қазақстан Республикасындағы шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары/өкілдіктері үшін)

      банк қызметін жүзеге асыруға берілген лицензия негізінде банк қызметін жүзеге асыру (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі немесе шетелдік банк беретін кепілдік үшін) № _________ бастап ___________ берілген жылдың __________________________________________________________________, (лицензияның нөмірі мен күні, лицензияны берген мемлекеттік органның атауы),

      жеке кредиттік рейтингі бар (акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналысқа түсетін ұйым беретін кепілдік үшін) _____________________________________________________________________________________________, (Standard & Poor 's агенттігі берген жеке рейтинг, Moody' s Investors Service немесе Fitch құзыретті орган айқындаған рейтингтен төмен емес)

      орналасқан орны, мекенжайы:

      _____________________________________________________________________________________________, (пошталық индексі, елі (шетелдік заңды тұлға үшін), облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)

      (бұдан әрі - Кепілгер) атынан _____________________________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________________________, (лауазымы және аты, тегі және әкесінің аты (бар болса) толық)

      негізінде әрекет ететін _____________________________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________, (жарғы немесе басқа құрылтай құжаты, сенімхат, күні мен нөмірі)

      осы кепілдік (бұдан әрі – Кепілдік) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес оның атынан жер қойнауын пайдалану құқығын беретін мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының пайдасына қайтарып алынбайтын және сөзсіз төлем міндеттемесін өзіне алады. _____________________________________________________________________________________________ (жер қойнауын пайдалануға арналған лицензияның түріне қарай, тиісінше: қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды, қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды, жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды, кен іздеушілікті көрсету қажет)

      (бұдан әрі - Бенефициар) міндеттемелерді тиісінше орындауды қамтамасыз ету

      _____________________________________________________________________________________________ (толық тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), азаматтығы, туған күні, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің) иесі немесе барлауға лицензия беруге өтініш беруші болып табылатын заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), Кодекстің 188-бабында көзделген пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну қажеттігі туралы хабарлама алған тұлғаларға беріледі. Жер қойнауын пайдалану құқығын жалпы иеленген немесе қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензия алуға бірлескен өтініш берілген жағдайда, барлық меншік иелерін/өтініш берушілерді атап өту қажет.)

      (бұдан әрі – Өтініш беруші) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою

      _____________________________________________________________________________________________ _______________________ (қолданыстағы жер қойнауын пайдалануға арналған лицензия үшін "берілген" деп көрсетілсін, пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия беру кезінде "берілген" деп көрсетілсін")

      бойынша жер қойнауы учаскесінде _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған қолданыстағы лицензия үшін оның лицензия нөмірі мен берілген күні көрсетілсін; пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия беру кезінде "блок (блоктар) бойынша берілетін пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған лицензиялар:" және пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну қажеттігі туралы құзыретті органның хабарламасына сәйкес блоктың коды (блоктардың кодтары) көрсетілсін)

      (бұдан әрі – Лицензия) бенефициардың бірінші жазбаша талабы (бұдан әрі -Талап) бойынша жиынтығында мыналардан аспайтын кез келген соманы _______________________________________________________ теңге (Кодекске сәйкес есептелген қамтамасыз етудің жалпы сомасы шегінде жазумен сомасы) (бұдан әрі – Кепілдік сомасы):

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. осы Кепілде, егер өзге тікелей көзделмесе, сөз бен айтылуы Қазақстан

      Республикасының Кодексімен және азаматтық заңнамасымен көзделген мағынасы бар.

      2. осы Кепіл Бенефициардың талабы негізінде ғана орындауға жатады, оның ішінде

      көрсетілуі тиіс:

      1) лицензия, осы Кепілмен қамтамасыз етуді орындайтын, жер қойнауын пайдалану

      салдарын жою бойынша міндеттемелері туындау негізінде;

      2)________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ____сәйкес Өтініш беруші лицензия бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемені орындамағанын немесе тиісінше орындамағанын көрсету;

      (Кодекстің ережесінің тармағы мен бабын көрсету (сондай-ақ жою жоспарының тармағы- (кең таралған) пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия және тау-кен өндіру немесе тау-кен байыту өндірісінің техногендік минералдық түзілімдерін орналастыру объектілерін орналастыру және (немесе) пайдалану үшін жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензия үшін), оған сәйкес жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттеме белгіленген мерзімде орындалуға тиіс);

      3) Кепіл сомасы шегінде, төлемге жататын соманы жазбаша жазу;

      4) талап етілетін сома төленетін Қазақстан Республикасының қазынашылық

      органындағы Бенефициардың есебі;

      5) Талаптағы бланкте белгіленген үлгіде Бенефициар хатының күні мен нөмірі;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті тұлғаның лауазымы,

      толық аты, тегі және әкесінің аты (бар болған жағдайда), Бенефициарды ұсыну, оның

      қолы және Бенефициар мөрінің баспа- таңбасы.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      3. Бенефициар Кепіл сомасы шегінде осы Кепіл бойынша бір немесе бірнеше

      Талаптарды жіберуге құқылы.

      4. Кепілгер Бенефициардың талаптарына қарсылық білдіруге құқығы жоқ.

      5. Осы Кепіл бойынша Бенефициардың талабы Кепілгердің орналасқан орны бойынша

      пошта немесе жеке тапсыру қажет.

      6. Кепілгердің осы Кепілдік бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамауы мерзімі өткен әрбір күн үшін талап шеңберінде төленбеген соманың 0,1 пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбымен қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Кепілгер осымен Кепілгер мен Өтініш беруші немесе үшінші тұлға арасындағы кез келген келісім Кепілгерді осы Кепілдік бойынша міндеттемелерден босатпайтындығына келіседі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Осы Кепіл бойынша Кепілгердің міндеттемесі Бенефициар алдында Кепіл

      сомасымен шектеледі.

      9. Осы Кепіл Қазақстан Республикасының заңнамасына және талап бойынша кепілдер

      үшін біріздендірілген қағидаларына бағынады ("UniformRulesforDemandGuarantees")

      758 ( МТП № 758 жариялым, редакция 2010).

      10. 10. Осы Кепіл Кепілгер берген күннен бастап қолданылады және мынадай оқиғалардан бұрын келіп түскен кезінен қолданысы тоқтатылады:

      1) Өтініш беруші Кепілгерге осы Кепілді орындауды қамтамасыз еткен, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттеменің тоқтатылғаны туралы куәландыратын және Кодекске сәйкес ресімделген және қол қойылған жою актісінің немесе зерттеу актісінің түпнұсқасын ұсыну;

      2) егер көрсетілген мерзімде Бенефициар Кепілгерге Талаптарды ұсынбаса, осы Кепілді қамтамасыз еткен жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттеме жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға сәйкес бір жыл өткен күннен бастап тиісінше орындалуы тиіс;

      3) Лицензия бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы үшінші тұлғаға өткен жағдайда, егер мұндай тұлға Кодекске сәйкес бенефициарға лицензия бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған болса, бенефициардың қол қойылған кепілдік бойынша міндеттемелерден босату туралы өтінішін Кепілгерге ұсыну;

      4) мемлекеттік органның Лицензия беруден бас тартуы.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Осы Кепіл бойынша жүргізілетін барлық төлемдер, тиісті Талаптарда көрсетілген

      есептерде жүзеге асыру қажет. Кепілгердің міндеттемесі осы Кепілде көзделген,

      Бенефициардың талаптарында көрсетілген Қазақстан Республикасының қазынашылық

      органдардағы тиісті Бенефициардың есебіне толық көлемде ақшаны есептеу кезінен

      бастап орындалды деп есептеледі.

      12. Кепіл сомасы Бенефициардың келісімімен ғана азаюы мүмкін.

      Кепіл сомасы Бенефициардың келісімінсіз Кепілгермен, ұлғайтылуы мүмкін. Мұндай жағдайда Кепілгер осы туралы Бенефициарды дереу хабардар етеді.

      Өтініш беруші туралы мәліметтер өзгерген жағдайда Кепілгер Бенефициардың келісімімен өзгертілуі мүмкін.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Осы Кепілдік _________________________________________________________________________ ("толық" немесе "ішінара" деп көрсету қажет. Егер кепілдік Кодекске сәйкес қалыптастырылған қамтамасыз етудің барлық сомасын өтейтін қамтамасыз етудің жалғыз тәсілі болып табылса, "толық" деп көрсету қажет. Өзге жағдайларда "ішінара" көрсету қажет) Лицензия бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету сомасын жабады.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Осы Кепілге байланысты, Кепілгер мен Бенефициар арасындағы барлық даулар

      Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес реттеуге жатады.

      15. Осымен Кепілгер, төменде қол қоюшылар Кепілгер атынан осы Кепілге қол қоюға

      толық құқығы бар екендігін растайды.

      16. Осы Кепілдік қазақ және орыс тілдерінде (шетелдік заңды тұлға кепілдік берген жағдайда өзге тілді көрсету) үш түпнұсқа данада, Бенефициар және Өтініш беруші үшін бір-бір данадан берілді және осы Кепілдіктің бір данасы Кепілгерде сақталады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Ескертпе:

      Шет тілінде жасалған Кепілдік дұрыстығын нотариаттық куәландыруға жататын қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен ұсынылады.

      Ескерту. Ескертпе жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 31.03.2021 № 145 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Об утверждении типовой формы гарантии исполнения обязательства по ликвидации последствий операций по недропользованию

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 387. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2018 года № 17058.

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую типовую форму гарантии исполнения обязательства по ликвидации последствий операций по недропользованию.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

      Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Ж. Қасымбек

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
________________ Д. Акишев
"___" __________ 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
________________ Т. Сулейменов
"___" __________ 2018 года

  Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 мая 2018 года № 387

Типовая форма гарантии исполнения обязательства по ликвидации последствий операций по недропользованию

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№_____

      ________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством
_______________________________________________________________________________,
(Республика Казахстан/страна учреждения (для иностранного юридического лица),

      бизнес-идентификационный номер
_______________________________________________________________________________,
(для юридических лиц Республики Казахстан и филиалов/представительств иностранных
юридических лиц в Республике Казахстан)
_______________________________________________________________________________,
осуществляющее деятельность в качестве банка на основании лицензии на проведение
банковских операций (для гарантии, выдаваемой банком второго уровня Республики
Казахстан или иностранным банком) № _________ от ___________ года, выданной
_______________________________________________________________________________,
(номер и дата лицензии, наименование государственного органа, выдавшего лицензию),

      имеющее индивидуальный кредитный рейтинг (для гарантии, выдаваемой
организацией, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг)
_______________________________________________________________________________,
(индивидуальный рейтинг, присвоенный агентством Standard & Poor’s, Moody's Investors
Service или Fitch не ниже рейтинга, определенного компетентным органом)

      с местом нахождения по адресу:
_______________________________________________________________________________,
(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания) (далее – Гарант) в лице
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(должность и имя, фамилия и отчество (при наличии) полностью)

      действующего на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(устав или иной учредительный документ, доверенность, дата и номер)

      настоящей гарантией (далее – Гарантия) принимает на себя безотзывное и
безусловное обязательство выплатить в пользу Республики Казахстан, от имени которой
в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года
"О недрах и недропользовании" (далее – Кодекс) выступает государственный орган,
предоставляющий право недропользования для проведения
_______________________________________________________________________________
(в зависимости от вида лицензии на недропользование, соответственно, указать: операций
по разведке твердых полезных ископаемых, операций по добыче твердых полезных
ископаемых, операций по добыче общераспространенных полезных ископаемых, операций
по использованию пространства недр, старательства)

      (далее – Бенефициар), в обеспечение надлежащего исполнения обязательств
________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя и отчество (при наличии), гражданство, дата рождения, место
жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность, индивидуальный идентификационный номер физического лица (при наличии),
или полное наименование, номер и дата государственной регистрации, бизнес-
идентификационный номер (при наличии) и местонахождение юридического лица,
являющегося обладателем права недропользования (доли в праве недропользования) или
заявителем на выдачу лицензии на разведку, получившим уведомление о необходимости
предоставления обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций
по разведке твердых полезных ископаемых, предусмотренное статьей 188 Кодекса. В случае
общего владения правом недропользования или совместного заявления на получение
лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, необходимо перечислить всех
владельцев/заявителей.)

      (далее – Заявитель) по ликвидации последствий операций по недропользованию на
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(для действующей лицензии на недропользование указать "предоставленном", при выдаче
лицензии на разведку твердых полезных ископаемых указать "предоставляемом")

      участке недр по ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(для действующей лицензии на недропользование указать ее вид, номер и дату выдачи; при
выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых указать "лицензии на разведку
твердых полезных ископаемых, выдаваемой по блоку (блокам):" и код блока (коды блоков)
в соответствии с уведомлением компетентного органа о необходимости предоставления
обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке
твердых полезных ископаемых)

      (далее – Лицензия) по первому письменному требованию Бенефициара
(далее – Требование) любую сумму, в совокупности не превышающую
_______________________________________________________________________________
тенге (сумма прописью в пределах общей суммы обеспечения, рассчитанной согласно
Кодексу) (далее – Сумма Гарантии) на следующих условиях:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. в настоящей Гарантии слова и выражения, если прямо не предусмотрено иное, имеют значения, предусмотренные Кодексом и гражданским законодательством Республики Казахстан.

      2. настоящая Гарантия подлежит исполнению на основании лишь Требования Бенефициара, в котором должно быть указано:

      1) лицензия, на основании которой возникло обязательство по ликвидации последствий недропользования, исполнение которого обеспечено настоящей Гарантией;

      2) указание на то, что Заявитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил
обязательство по ликвидации последствий операций по недропользованию по Лицензии в соответствии с
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
(указать пункт и статью положения Кодекса (а также пункт плана ликвидации – для
лицензии на добычу твердых (общераспространенных) полезных ископаемых и лицензии на
использование пространства недр для размещения и (или) эксплуатации объектов
размещения техногенных минеральных образований горнодобывающего или
горно-обогатительного производства), в соответствии с которым обязательство по
ликвидации последствий недропользования должно быть исполнено в установленный срок)

      3) сумма прописью, подлежащая выплате, в пределах Суммы Гарантии;

      4) счет Бенефициара в органах казначейства Республики Казахстан, на который выплачивается требуемая сумма;

      5) дата и номер письма Бенефициара на бланке установленного образца, содержащего Требование;

      6) полностью имя, фамилия и отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представлять Бенефициара, его подпись и оттиск печати Бенефициара.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Бенефициар вправе направить одно или несколько Требований по настоящей Гарантии в совокупности в пределах Суммы Гарантии.

      4. Гарант не вправе выдвигать возражения против Требований Бенефициара.

      5. Требование Бенефициара по настоящей Гарантии должно быть направлено почтой или вручено лично по местонахождению Гаранта.

      6. Несвоевременное исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии обеспечивается неустойкой в размере 0,1 процента от невыплаченной суммы в рамках Требования за каждый день просрочки.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Гарант настоящим соглашается, что любое соглашение между Гарантом и Заявителем или третьим лицом не освобождает Гаранта от обязательств по данной Гарантии.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничены Суммой Гарантии.

      9. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Республики Казахстан и Унифицированным правилам для гарантий по требованию ("Uniform Rules for Demand Guarantees"), публикация МТП № 758, редакция 2010.

      10. Настоящая Гарантия действует с даты ее выдачи Гарантом и прекращает действовать при наступлении более раннего из следующих событий:

      1) представления Гаранту Заявителем подлинника акта ликвидации или акта обследования, оформленных и подписанных в соответствии с Кодексом и свидетельствующих о прекращении обязательства по ликвидации последствий операций по недропользованию, исполнение которого обеспечено настоящей Гарантией;

      2) истечения одного года со дня, когда в соответствии с законодательством о недрах и недропользовании обязательство по ликвидации последствий операций по недропользованию, обеспеченное настоящей Гарантией, должно было быть надлежаще исполнено, если в указанный срок Бенефициар не предъявил к Гаранту Требования;

      3) представления Гаранту подписанного заявления Бенефициара об освобождении от обязательств по Гарантии в случае перехода права недропользования по Лицензии третьему лицу, если такое лицо в соответствии с Кодексом представило Бенефициару обеспечение исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по недропользованию по Лицензии;

      4) отказа в выдаче Лицензии государственным органом.

      Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Все платежи, которые должны быть произведены по настоящей Гарантии, должны быть осуществлены на счет, указанный в соответствующем Требовании. Предусмотренные настоящей Гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с момента зачисления денег в полном объеме, указанные в Требовании Бенефициара, на соответствующий счет Бенефициара в органах казначейства Республики Казахстан.

      12. Сумма Гарантии может быть уменьшена только с согласия Бенефициара.

      Сумма Гарантии может быть увеличена Гарантом без согласия Бенефициара. В этом случае Гарант незамедлительно уведомляет об этом Бенефициара.

      В случае изменения сведений о Заявителе Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара.

      Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Настоящая Гарантия
________________________________________________________________________________
(указать "полностью" или "частично". Если гарантия является единственным способом
обеспечения, покрывающим всю сумму обеспечения, сформированную в соответствии
с Кодексом, необходимо указать "полностью". В иных случаях необходимо указать
"частично") покрывает сумму обеспечения исполнения обязательств по ликвидации
последствий операций по недропользованию по Лицензии.

      Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, связанные с настоящей Гарантией, подлежат урегулированию в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      15. Настоящим Гарант заверяет, что нижеподписавшийся имеет полное право на подписание настоящей Гарантии от имени Гаранта.

      16. Настоящая Гарантия выдана на казахском и русском языках (указать иной язык в случае выдачи Гарантии иностранным юридическим лицом) в трех подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Бенефициара и Заявителя, и один экземпляр настоящей Гарантии хранится у Гаранта.

      Сноска. Пункт 16 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      _______________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
      ________________________________________________________________________
            (наименование, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего
                        полномочия лица, подписавшего Гарантию)
      _________________
      (подпись)

      Место печати (в случае наличия)

      Дата выдачи Гарантии: "_____" ____________ 20___ года

      Место выдачи: ___________________________________________________________
            (город, Республика Казахстан/страна (для иностранных юридических лиц)

      Примечание:

      Гарантия, составленная на иностранном языке, представляется с переводом на казахский и русский языки, верность которых подлежит нотариальному удостоверению.

      Сноска. Примечание - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31.03.2021 № 145 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).