Активтерді инвестициялау қағидаларын және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 199 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 20 қыркүйекте № 17396 болып тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің БасқармасыҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары мсы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
1-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Қор туралы заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау тәртібін айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қордың меншікті активтерін, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын (бұдан әрі – резервтер қаражаты) инвестициялаудың негізгі мақсаттары:

      1) Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын сақтау және оларды көбейту;

      2) Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатының өтімділігінің жеткілікті деңгейін сақтау;

      3) Қордың меншікті активтерінің және резервтер қаражатының кірістілігін қамтамасыз ету.

      2. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау бір немесе бірнеше инвестициялық стратегия шеңберінде жүзеге асырылады.

      3. Соның шеңберінде Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау жүзеге асырылатын инвестициялық стратегияны (инвестициялық стратегияларды) Қор басқармасы әзірлейді және оны Қордың Директорлар кеңесі бекітеді.

      4. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау мақсатында Қорда бір немесе бірнеше инвестициялық комитет құрылады.

      5. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша бір немесе бірнеше инвестициялық портфель шеңберінде жүзеге асырылады.

      6. Қор Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау туралы шешімдерді дербес түрде қабылдайды не Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатын инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) басқаруына береді.

      7. Инвестициялық портфельді басқарушыны таңдау жөніндегі шешімді Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.

      8. Инвестициялық портфельді басқарушы Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялық басқаруды Қордың Директорлар кеңесі бекіткен инвестициялық стратегияның (инвестициялық стратегиялардың) негізінде жүзеге асырады.

2-тарау. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау тәртібі

      9. Қордың меншікті активтерін және резервтер қаражатын инвестициялау туралы шешімдерді дербес түрде қабылдаған жағдайда Қор мыналарды реттейтін ішкі құжаттарды әзірлейді:

      1) инвестициялық комитетті қалыптастыру және оның жұмыс істеу тәртібі, оның негізгі міндеттері мен құзыреті;

      2) Қордың меншікті активтеріне және резервтер қаражатына қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау тәртібі;

      3) инвестициялық қызметтің нәтижелерін ішкі бақылау тәртібі.

      Қағидалардың осы тармағында көрсетілген Қордың ішкі құжаттарын Қор басқармасы әзірлейді және Қордың Директорлар кеңесі бекітеді.

      10. Инвестициялық комитет (инвестициялық комитеттер) Қордың тәуекелдерді басқару бөлімшесі (тәуекел менеджері) әзірлеген ұсынымдар негізінде Қордың меншікті активтеріне және резервтер қаражатына қатысты инвестициялық шешімдер қабылдайды.

      11. Инвестициялық комитет (инвестициялық комитеттер) Қор туралы заңда айқындалған функциялардан басқа мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) өткізу кезеңділігін тәуекелдің маңыздылығына қарай, бірақ жылына екі рет Директорлар кеңесі белгілейтін инвестициялық портфельге (инвестициялық портфельдерге) тән тәуекелдер көрсеткіштерінің мониторингі;

      2) тұрақты стресс-тестілеу және тәуекелдерді талдау;

      3) тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау және қолдану;

      4) тәуекелдердің рұқсат етілетін мөлшеріне лимиттер белгілеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

      5) тәуекелдерді басқару бойынша жоспарлар әзірлеу;

      6) тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру, Қордың инвестициялық стратегиясына (инвестициялық стратегияларына) өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстарды Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығару.

      12. Қордың тәуекелдерді басқару бөлімшесінің (тәуекел менеджерінің) ұсынымы мыналарды қамтиды:

      1) ұсынымның берілген күні және нөмірі;

      2) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпарат көздерінің тізбесі (сипаты);

      3) ұсыным беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау нәтижелері;

      4) инвестициялық шешімнің ұсынылатын нұсқалары;

      5) ұсыным берген адамдардың қолдары.

      13. Инвестициялық шешім мыналарды қамтиды:

      1) инвестициялық шешімнің қабылданған күні және нөмірі;

      2) инвестициялық шешім қабылдауға негіз болған ұсынымның берілген күні мен нөмірі;

      3) жасалуға тиіс мәміленің түрі;

      4) ол бойынша мәміле жасалуға тиіс қаржы құралының сәйкестендіргіші;

      5) жасалуға тиісті мәміленің көлемі, бағасы және сомасы (көлемінің, бағасы мен сомасының ауқымы);

      6) мәмілені жасау мерзімдері;

      7) мәміле жасау болжанатын нарықтың типін (бастапқы немесе қайталама) көрсету;

      8) оның көмегімен мәміле жасау болжанатын брокердің атауы (ол болған кезде);

      9) Қордың меншікті активтері және резервтер қаражаты есебінен мәміле жасау көзделетін инвестициялық портфельдің атауы;

      10) инвестициялық шешім қабылдаған тұлғалардың қолдары;

      11) инвестициялық шешім қабылдауға қатысқан адамның ерекше пікірі (бар болса).

      Қор туралы Заңда және Қағидаларда реттелмеген Қорда инвестициялық шешімдер қабылдау рәсімдері Қордың ішкі қағидаларында айқындалады.

      14. Қабылданған инвестициялық шешімдерге және осы инвестициялық шешімдерді орындау үшін жасалған мәмілелерге бақылауды жүзеге асыру үшін Қорда қабылданған инвестициялық шешімдерді, орындалған және орындалмаған мәмілелерді есепке алу және тіркеу журналдары, сондай-ақ Қордың ішкі құжаттарында көзделген өзге де журналдар жүргізіледі.

      15. Қор әрбір айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша айына кемінде бір рет өзінің есепке алу жүйесінің деректерін олардың инвестициялық портфельді басқарушының (ол болған кезде) және резервтер қаражатын есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодианның деректеріне сәйкестігіне қатысты салыстырып тексеруді жүргізеді.

      16. Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген салыстырып тексеру қорытындылары салыстырып тексеру актісімен (салыстырып тексеру актілерімен) ресімделеді.

      17. Қор биржасы делистингке ұшыратқан бағалы қағаздарды өткізуді қоспағанда, Қордың қайталама нарықтағы бағалы қағаздармен мәмілелерін Қор ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасайды.

      18. Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражатының қатысуымен ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері ашық сауда-саттық әдісімен жасалады.

      19. Қордың меншікті активтері мен резервтер қаражаты есебінен "кері репо" мәмілелері қор биржасының сауда жүйесінде орталық контрагенттің қатысуымен автоматты түрде жасалады және күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге жасалады.

      20. Егер қандай да бір мән-жайлардың нәтижесінде Қордың инвестициялық портфелінің (инвестициялық портфельдерінің) құрылымы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмей қалса, Қор осындай сәйкессіздікті одан әрі күшейтетін активтер орналастыруды дереу тоқтатады және 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі-уәкілетті орган) хабарлайды , сондай-ақ уәкілетті орган оны мақұлдаған жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын ұсынады, іс-шаралар жоспарында айқындалған мерзімдерде бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шараларды жүргізеді.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
2-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – Қор туралы заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты (бұдан әрі-резервтер қаражаты) есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін белгілейді.

      2. Қор Қордың меншікті активтерін, резервтер қаражатын мынадай қаржы құралдарына:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар/ағымдағы шоттар;

      2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін салымдар/ ағымдағы шоттар:

      Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor ' s (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;

      Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады, Standard&Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес-бас банктері;

      3) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша (эмиентінің) "ВВ" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары;

      4) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар борыштық бағалы қағаздар;

      5) Standard&Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар;

      6) қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;

      7) Standard & Poor 's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар;

      8) тазартылған қымбат металдар мен металл шоттарына орналастыруды жүзеге асырады.

      3. Қордың меншікті активтерін Тізбенің 2-тармақтың 1), 2), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген қаржы құралдарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің кемінде сексен пайызын құрайды.

      Резервтер қаражатын Тізбенің 2-тармақтың 1), 2), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген қаржы құралдарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру резервтер қаражатының кемінде 80 (сексен) пайызын құрайды.

      4. Қордың меншікті активтерін қаржы құралдарына (баланстық құны бойынша) жиынтық орналастыру мынадай:

      1) екінші деңгейдегі бір банктегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөнінде Қормен агенттік келісім негізінде қызметтер көрсететін банк-агентті қоспағанда) және оның үлестес тұлғаларының салымдарына, ақшасына және бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 20 (жиырма) пайызынан аспайтын, бірақ осы банктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      2) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайтын, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      3) мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) - Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық порфтельдің 10 (он) пайызынан астам емес;

      4) Қордың меншікті активтерінің қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелері Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес;

      5) борыштық бағалы қағаздарға бір шығарылым борыштық бағалы қағаздардың жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      6) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға – Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      7) тазартылған қымбат металдарға және металл шоттарға – Қордың меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес мәндерден аспайды.

      Осы тармақта белгіленген Қордың меншікті активтерін жиынтық орналастыру жөніндегі талаптар Тізбенің 2-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздарға қолданылмайды.

      5. Резервтер қаражатын қаржы құралдарына жиынтық орналастыру (баланстық құны бойынша) мынадай:

      1) екінші деңгейдегі бір банктегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөнінде Қормен агенттік келісім негізінде қызметтер көрсететін банк-агентті қоспағанда) және осы банктің үлестес тұлғаларының салымдарына, ақшасына және бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 20 (жиырма) пайызынан астам емес;

      2) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 20 (жиырма) пайызынан астам емес;

      3) мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес;

      4) резервтер қаражатының қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелері-резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес;

      5) борыштық бағалы қағаздарға – бір шығарылған борыштық бағалы қағаздардың жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      6) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайтын, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес;

      7) тазартылған қымбат металдарға және металл шоттарға – резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан астам емес мәндерден аспайды.

      Осы тармақта белгіленген резервтер қаражатын жиынтық орналастыру жөніндегі талаптар Тізбенің 2-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздарға қолданылмайды.

      6. Standard & Poor 's (Стандард энд Пурс) агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган Moody' s Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) және Fitch (Фич) агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының рейтингтік бағаларын да таниды.

      7. Тізбеде реттелмеген инвестициялаудың қосымша лимиттері Қордың инвестициялық стратегиясында (инвестициялық стратегиясында) белгіленеді.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 тамыздағы
№ 199 қаулысына
3-қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары

      Ескерту. Қаулы 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 23.11.2022 № 100 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Осы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – заң) сәйкес әзірленді және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялаудан жиынтық инвестициялық кірістен (бұдан әрі – резервтер қаражаты) және сақтандыру ұйымдары енгізген жиынтық жарналардан комиссиялық сыйақыны алу тәртібін айқындайды.

      2. Қор комиссиялық сыйақы алуды қорытындылары бойынша Заңның 8-1-бабы 2-тармағында белгіленген мөлшерден аспайтын комиссиялық сыйақы алынатын қаржы жылының соңына дейін Қордың Директорлар Кеңесі белгілеген мөлшерлемелер бойынша жүзеге асырады.

      3. Резервтер қаражатына қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы сомасы Қордың Директорлар кеңесі бекіткен комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін Қор акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен жылдық қаржылық есептілікке сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша резервтер қаражатын инвестициялаудан алынған жиынтық инвестициялық кіріс сомасына көбейту арқылы айқындалады.

      4. Қор қаржы жылының қорытындылары бойынша теріс жиынтық инвестициялық кіріс болған жағдайда резервтер қаражатына қатысты инвестициялық қызметті жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы алмайды.

      5. Жарналар үшін комиссиялық сыйақы сомасы Қордың Директорлар кеңесі бекіткен комиссиялық сыйақы мөлшерлемесін сақтандыру ұйымдары қаржы жылында Қорға енгізген жиынтық жарналардың сомасына көбейту арқылы Қор акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен жылдық қаржылық есептілікке сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша айқындалады.

      6. Қор резервтер қаражатын есепке алу үшін ашылған банк шоттарынан Қордың меншікті активтері үшін ашылған банк шотына ақша қаражатын аудару арқылы комиссиялық сыйақы алады.

Об утверждении Правил инвестирования активов и Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда, и Правил взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 199. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 сентября 2018 года № 17396.

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие с 01.01.2023).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить:

      1) Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      2) Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      3) Правила взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

  Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

      Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие с 01.01.2023).

      Настоящие Правила инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде) и определяют порядок инвестирования собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда.

Глава 1. Общие положения

      1. Основными целями инвестирования собственных активов Фонда, средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – средства резервов) являются:

      1) сохранность собственных активов Фонда и средств резервов и их преумножение;

      2) поддержание достаточного уровня ликвидности собственных активов Фонда и средств резервов;

      3) обеспечение доходности собственных активов Фонда и средств резервов.

      2. Инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов осуществляется в рамках одной или нескольких инвестиционных стратегий.

      3. Инвестиционная стратегия (инвестиционные стратегии), в рамках которой (которых) осуществляется инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов, разрабатывается (разрабатываются) Правлением Фонда и утверждается (утверждаются) Советом директоров Фонда.

      4. В целях инвестирования собственных активов Фонда и средств резервов в Фонде создается один или несколько инвестиционных комитетов.

      5. Инвестирование собственных активов Фонда и средств резервов осуществляется в рамках одного или нескольких инвестиционных портфелей по решению Совета директоров Фонда.

      6. Фонд принимает решения об инвестировании собственных активов Фонда и средств резервов самостоятельно либо передает собственные активы Фонда и средства резервов в управление организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем).

      7. Решение по выбору управляющего инвестиционным портфелем принимается Советом директоров Фонда.

      8. Управляющий инвестиционным портфелем осуществляет инвестиционное управление собственных активов Фонда и средств резервов на основании инвестиционной стратегии (инвестиционных стратегий), утвержденной (утвержденных) Советом директоров Фонда.

Глава 2. Порядок инвестирования собственных активов Фонда и средств резервов

      9. В случае самостоятельного принятия решений об инвестировании собственных активов Фонда и средств резервов Фонд разрабатывает внутренние документы, регулирующие:

      1) порядок формирования и работы инвестиционного комитета, его основные задачи и компетенцию;

      2) порядок принятия инвестиционных решений в отношении собственных активов Фонда и средств резервов;

      3) порядок внутреннего контроля за результатами инвестиционной деятельности.

      Внутренние документы Фонда, указанные в настоящем пункте Правил, разрабатываются Правлением Фонда и утверждаются Советом директоров Фонда.

      10. Инвестиционный комитет (инвестиционные комитеты) принимают инвестиционные решения в отношении собственных активов Фонда и средств резервов на основании рекомендаций, разработанных подразделением по управлению рисками (риск менеджером) Фонда.

      11. Инвестиционный комитет (инвестиционные комитеты), помимо функций, определенных законом о Фонде, осуществляет (осуществляют) следующие функции:

      1) мониторинг показателей рисков, присущих инвестиционному портфелю (инвестиционным портфелям), периодичность проведения которого устанавливается Советом директоров в зависимости от значимости риска, но не реже двух раз в год;

      2) регулярное стресс-тестирование и анализ рисков;

      3) выбор и применение методов управления рисками;

      4) разработка предложений по установлению лимитов на допустимый размер рисков;

      5) разработка планов по управлению рисками;

      6) вынесение на рассмотрение Совета директоров Фонда предложений по совершенствованию системы управления рисками, внесению изменений в инвестиционную стратегию (инвестиционные стратегии) Фонда.

      12. Рекомендация подразделения по управлению рисками (риск менеджера) Фонда содержит:

      1) дату выдачи и номер рекомендации;

      2) перечень (описание) источников информации, использованной для выдачи рекомендации;

      3) результаты анализа информации, использованной для выдачи рекомендации;

      4) предлагаемые варианты инвестиционного решения;

      5) подписи лиц, выдавших рекомендацию.

      13. Инвестиционное решение содержит:

      1) дату принятия и номер инвестиционного решения;

      2) дату выдачи и номер рекомендации, на основании которой было принято инвестиционное решение;

      3) вид сделки, подлежащей совершению;

      4) идентификатор финансового инструмента, по которому должна быть совершена сделка;

      5) объем, цену и сумму (диапазон объема, цены и суммы) сделки, подлежащей совершению;

      6) сроки совершения сделки;

      7) указание на тип рынка (первичный или вторичный), на котором предполагается совершение сделки;

      8) наименование брокера, с помощью которого предполагается совершение сделки (при наличии такового);

      9) наименование инвестиционного портфеля, за счет собственных активов Фонда и средств резервов которого предполагается совершение сделки;

      10) подписи лиц, принявших инвестиционное решение;

      11) особое мнение лица, участвовавшего в принятии инвестиционного решения (при наличии).

      Процедуры принятия инвестиционных решений в Фонде, неурегулированные Законом о Фонде и Правилами, определяются внутренними правилами Фонда.

      14. Для осуществления контроля за принятыми инвестиционными решениями и сделками, совершенными во исполнение данных инвестиционных решений, в Фонде ведутся журналы учета и регистрации принятых инвестиционных решений, исполненных и неисполненных сделок, а также иные журналы, предусмотренные внутренними документами Фонда.

      15. Фонд не реже одного раза в месяц по состоянию на первое число каждого месяца проводит сверку данных своей системы учета на их соответствие данным управляющего инвестиционным портфелем (при его наличии) и кастодиана, осуществляющего учет и хранение средств резервов.

      16. Итоги сверки, указанной в пункте 15 Правил, оформляются актом сверки (актами сверки).

      17. Сделки Фонда с ценными бумагами на вторичном рынке совершаются Фондом на организованном рынке ценных бумаг, за исключением реализации ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу.

      18. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные на организованном рынке ценных бумаг с участием собственных активов Фонда и средств резервов, заключаются методом открытых торгов.

      19. Сделки "обратное репо" за счет собственных активов Фонда и средств резервов совершаются в торговой системе фондовой биржи автоматическим способом с участием центрального контрагента и заключаются на срок не более 30 (тридцати) календарных дней.

      20. Если в результате каких-либо обстоятельств структура инвестиционного портфеля (инвестиционных портфелей) Фонда перестает соответствовать требованиям, установленным Правилами, Фонд незамедлительно прекращает размещение активов, усугубляющее такое несоответствие и, в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) о факте и причинах данного несоответствия, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет план мероприятий по его устранению, при его одобрении уполномоченным органом, проводит мероприятия по устранению нарушения в сроки, определенные в плане мероприятий.

  Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда

      Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие с 01.01.2023).

      1. Настоящий Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее - Перечень) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде) и определяет перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет собственных активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд), средств резервов гарантирования страховых выплат и средств резерва возмещения вреда (далее – средства резервов).

      2. Фонд осуществляет размещение собственных активов Фонда, средств резервов в следующие финансовые инструменты:

      1) вклады, текущие счета в Национальном Банке Республики Казахстан;

      2) вклады, текущие счета в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:

      имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

      являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан, которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      3) долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандард энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

      4) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, а также долговые ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

      5) долговые ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

      6) долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;

      7) негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также долговые ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития;

      8) аффинированные драгоценные металлы и металлические счета.

      3. Суммарное размещение собственных активов Фонда в финансовые инструменты (с учетом операций "обратное репо"), указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 6) пункта 2 Перечня, составляет не менее восьмидесяти процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда.

      Суммарное размещение средств резервов в финансовые инструменты (с учетом операций "обратное репо"), указанные в подпунктах 1), 2), 4) и 6) пункта 2 Перечня, составляет не менее 80 (восьмидесяти) процентов от средств резервов.

      4. Суммарное размещение собственных активов Фонда в финансовые инструменты (по балансовой стоимости) не превышает следующие значения:

      1) во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом) и его аффилированных лицах - не более 20 (двадцати процентов) от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного банка;

      2) в долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      3) в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда;

      4) сделки "обратное репо", совершаемые с участием собственных активов Фонда - не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда;

      5) в долговые ценные бумаги не превышает 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска;

      6) в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      7) в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от инвестиционного портфеля, сформированных за счет собственных активов Фонда.

      Требования по суммарному размещению собственных активов Фонда, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ценные бумаги, указанные в подпункте 4) пункта 2 Перечня.

      5. Суммарное размещение средств резервов в финансовые инструменты (по балансовой стоимости) не превышает следующие значения:

      1) во вклады, деньги и ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом), и аффилированных лицах данного банка – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов;

      2) в долговые ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо") юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица – не более 20 (двадцати) процентов от средств резервов;

      3) в ценные бумаги (с учетом операций "обратное репо"), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов;

      4) сделки "обратное репо", совершаемые с участием средств резервов – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов;

      5) в долговые ценные бумаги – не более 25 (двадцати пяти) процентов от общего объема долговых ценных бумаг одного выпуска;

      6) в негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера собственного капитала данного эмитента;

      7) в аффинированные драгоценные металлы и металлические счета – не более 10 (десяти) процентов от средств резервов.

      Требования по суммарному размещению средств резервов, установленные настоящим пунктом, не распространяются на ценные бумаги, указанные в подпункте 4) пункта 2 Перечня.

      6. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фич), а также их дочерних рейтинговых организаций.

      7. Дополнительные лимиты инвестирования, неурегулированные Перечнем, устанавливаются инвестиционной стратегией (инвестиционными стратегиями) Фонда.

  Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 199

Правила
взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом
"Фонд гарантирования страховых выплат"

      Сноска. Постановление дополнено приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 100 (вводится в действие с 01.01.2023).

      1. Настоящие Правила взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон) и определяют порядок взимания комиссионного вознаграждения акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" (далее – Фонд) от совокупного инвестиционного дохода от инвестирования средств резервов гарантирования страховых выплат и резерва возмещения вреда (далее – средства резервов) и совокупных взносов, внесенных страховыми организациями.

      2. Взимание комиссионного вознаграждения осуществляется Фондом по ставкам, установленным Советом директоров Фонда до конца финансового года, по итогам которого взимается комиссионное вознаграждение и не превышающее размер, установленный пунктом 2 статьи 8-1 Закона.

      3. Сумма комиссионного вознаграждения за осуществление инвестиционной деятельности в отношении средств резервов определяется путем умножения ставки комиссионного вознаграждения, утвержденной Советом директоров Фонда, на сумму совокупного инвестиционного дохода, полученного от инвестирования средств резервов по итогам финансового года согласно годовой финансовой отчетности, утвержденной общим собраниям акционеров Фонда.

      4. Комиссионное вознаграждение за осуществление инвестиционной деятельности в отношении средств резервов не взимается Фондом в случае отрицательного совокупного инвестиционного дохода по итогам финансового года.

      5. Сумма комиссионного вознаграждения за взносы определяется по итогам финансового года согласно годовой финансовой отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Фонда, путем умножения ставки комиссионного вознаграждения, утвержденной Советом директоров Фонда, на сумму совокупных взносов, внесенных страховыми организациями в Фонд в финансовом году.

      6. Фонд взимает комиссионное вознаграждение путем перечисления денежных средств с банковских счетов, открытых для учета средств резервов, на банковский счет, открытый для собственных активов Фонда.