"Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 301 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 15 қаңтарда № 18188 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру және іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17250 болып тіркелген, 2018 жылғы 10 тамызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарда:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қаржы мониторингі субъектілері мынадай талаптарға сәйкес келетін клиенттермен ғана іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тәсілімен орнатады:

      1) сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға не заңды тұлғаға сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда) не Қазақстан Республикасының бейрезиденті-жеке тұлға немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмір берілген жеке не заңды тұлға;

      2) клиент (оның өкілі) және бенефициар меншік иесі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға болып табылмайды;

      3) клиент (оның өкілі) және бенефициар меншік иесі Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сәйкес халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын белгіленген тұлға немесе ұйым болып табылмайды;

      4) клиент КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 7-тармағына және ішкі бақылау қағидаларына сәйкес тиісінше тексерудің күшейтілген шараларын қолдану талап етілетін тәуекел деңгейі берілген тұлға болып табылмайды.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау үшін мынадай тәсілдер қолданылады:

      1) жеке немесе заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;

      2) немесе биометриялық сәйкестендіру құралдары;

      3) немесе егер жеке тұлғаны қаржы мониторингі субъектісі бұған дейін жеке қатыса отырып сәйкестендірген жағдайда, қаржы мониторингі субъектісі ақпарат алмасу туралы келісім жасаған екінші деңгейдегі банк немесе Ұлттық пошта операторы шығарған жеке тұлғаны сәйкестендіру және аутентификациялау кезіндегі төлем карточкасының деректемелері (төлем карточкасының нөмірі, қолданылу мерзімі, төлем карточкалары жүйесінің атауы);

      4) немесе әріптердің, цифрлардың немесе таңбалардың комбинациясын білдіретін бірегей сәйкестендіруші немесе клиентті сәйкестендіру үшін қаржы мониторингі субъектісі белгілеген және онымен келісілген өзге сәйкестендіргіш.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалған клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау тәсілдерінің бірін немесе жиынтығында бірнешеуін қолдануға болады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көзделген клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау тәсілі мынадай жағдайлардың бірінде пайдаланылады:

      1) осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау тәсілдерінің біреуімен немесе бірнешеуімен жиынтығында;

      2) өмірді сақтандыру шарттарын, аннуитеттік сақтандыру шарттарын және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабы көзделетін сақтандыру шарттарын қоспағанда, сақтандыру ұйымдары сақтандыру шарттарын электрондық нысанда жасасқан кезде.

      Клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау тәсілін таңдауды қаржы мониторингі субъектісі жүзеге асырады.".

      2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      Ә. Смайылов

      _______________________

      2018 жылғы "___" ________

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 "Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 301. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 января 2019 года № 18188

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг" и совершенствования требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 "Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17250, опубликовано 10 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      в Требованиях к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Субъекты финансового мониторинга устанавливают деловые отношения дистанционным способом исключительно с клиентами, соответствующими следующим требованиям:

      1) физическое лицо либо юридическое лицо, которому присвоен идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу либо юридическому лицу не присвоен идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан) либо номер, под которым физическое лицо-нерезидент Республики Казахстан или юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан зарегистрировано в иностранном государстве;

      2) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник не является лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

      3) клиент (его представитель) и бенефициарный собственник не является установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

      4) клиент не является лицом, которому присвоен уровень риска, требующий применения усиленных мер надлежащей проверки в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона о ПОДФТ и правилами внутреннего контроля.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:

      1) электронная цифровая подпись физического или юридического лица;

      2) или средства биометрической идентификации;

      3) или реквизиты платежной карточки при идентификации и аутентификации физического лица (номер, срок действия платежной карточки, наименование системы платежных карточек), выпущенной банком второго уровня или Национальным оператором почты, с которым субъектом финансового мониторинга заключено соглашение об информационном обмене, в случае, если физическое лицо было ранее идентифицировано субъектом финансового мониторинга при личном присутствии;

      4) или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.

      Допускается использование одного или в совокупности нескольких из способов идентификации и аутентификации клиента, определенных в части первой настоящего пункта, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.

      Способ идентификации и аутентификации клиента, предусмотренный подпунктом 4) части первой настоящего пункта, используется в одном из следующих случаев:

      1) в совокупности с одним или несколькими способами идентификации и аутентификации клиента, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта;

      2) при заключении страховыми организациями договоров страхования в электронной форме, за исключением договоров страхования жизни, договоров аннуитетного страхования и договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях.

      Выбор способа идентификации и аутентификации клиента осуществляется субъектом финансового мониторинга.".

      2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Министр финансов
Республики Казахстан
А. Смаилов
______________________
"___" ________ 2018 года