Аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 27 қарашадағы № 155-V "Алушылар санатының тізбесін және әлеуметтік көмектің шекті мөлшерлерін бекіту туралы" шешіміне толықтырулар енгізу туралы

Атырау облысы Индер аудандық мәслихатының 2019 жылғы 16 мамырдағы № 289-VI шешімі. Атырау облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 22 мамырда № 4405 болып тіркелді. Күші жойылды - Атырау облысы Индер аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 қыркүйектегі № 136-VІI шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Атырау облысы Индер аудандық мәслихатының 27.09.2022 № 136-VІI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына, "Кұқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26-бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес және аудан әкімдігінің қаулысын қарап, аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 27 қарашадағы № 155-V "Алушылар санатының тізбесін және әлеуметтік көмектің шекті мөлшерлерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 2799 санымен тіркелген, аудандық "Дендер" газетінде 2013 жылғы 12 желтоқсанда жарияланған) шешіміне келесі толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 2-қосымшасы келесі мәтіндегі 6), 7), 8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6) 1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС-iндегi апаттың, сондай-ақ азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың зардаптарын жоюға қатысқан, сондай-ақ ядролық сынақтар мен жаттығуларға тiкелей қатысқан адамдар;";

      "7) 1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-iндегi апаттың зардаптарын жоюға қатысқан, оқшаулау аймағынан Қазақстан Республикасына қоныс аудартқан (өз еркiмен көшкен) адамдар қоныс аудартқан күнi анасының құрсағындағы балаларды қоса алғанда;";

      "8) Чернобыль АЭС-iндегi апаттың, азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың, ядролық қаруды сынаудың салдарынан мүгедек болған адамдар, сондай-ақ ата-анасының бiрiнiң радиациялық сәуле алуы себебiнен генетикалық жағынан мүгедек болып қалған олардың балалары.".

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың әлеуметтік саясат, жастар ісі, білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияға (О. Ділмұқашева) жүктелсін.

      3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, ол алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған құқықтық қатынастарға таралады.

      Аудандық мәслихаттың кезекті
ХХХVI сессиясының төрағасы
Ж. Амантурлин
      Аудандық мәслихат хатшысы Б. Сапаров

О внесении дополнений в решение районного маслихата от 27 ноября 2013 года № 155-V "Об утверждении перечня категорий получателей и предельных размеров социальной помощи"

Решение Индерского районного маслихата Атырауской области от 16 мая 2019 года № 289-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 22 мая 2019 года № 4405. Утратило силу решением Индерского районного маслихата Атырауской области от 27 сентября 2022 года № 136-VІI

      Сноска. Утратило силу решением Индерского районного маслихата Атырауской области от 27.09.2022 № 136-VІI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", c постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" и рассмотрев постановление районного акимата, районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 27 ноября 2013 года № 155-V "Об утверждении перечня категорий получателей и предельных размеров социальной помощи" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2799, опубликовано 12 декабря 2013 года в газете "Дендер") следующие дополнения:

      приложение 2 указанного решения дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего содержания:

      "6) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;";

      "7) лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированных (самостоятельно выехавших) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии";

      "8) лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, испытания ядерного оружия, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей.".

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам социальной политики, по делам молодежи, образования, культуры, здравоохранения (О. Дилмукашева).

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

      Председатель очередной ХХХVI
сессии районного маслихата
Ж. Амантурлин
      Секретарь районного маслихата Б. Сапаров