"Бородулиха ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін бекіту туралы" Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 6 қаулысына өзгерту енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 27 мамырдағы № 174 қаулысы. Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 28 мамырда № 5972 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңының 31 – бабының 2 – тармағына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 26 – бабына сәйкес, Бородулиха ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Бородулиха ауданының елді мекендерінде салық салу объектісінің орналасқан жерін ескеретін аймаққа бөлу коэффициенттерін бекіту туралы" Бородулиха ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 11 қаңтардағы № 6 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5471 тіркелген, 2018 жылғы 16 ақпанда "Аудан тынысы", "Пульс района" аудандық газеттерінде және 2018 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) келесі өзгерту енгізілсін:

      көрсетілген қаулының кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 529-бабының 6 – тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңының 31 – бабының 2 – тармағына, Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар Министрінің 2018 жылғы 12 қарашадағы "Аймаққа бөлу коэффициентін есептеу әдістемесін бекіту туралы" № 475 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17847 тіркелген) сәйкес".

      2. "Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы әкімдік қаулысы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолданылуын;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін Бородулиха ауданының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолданылуын;

      4) ресми жарияланғаннан кейін осы қаулыны Бородулиха ауданы әкімдігінің интернет – ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары К. Қ. Бичуиновқа жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі О. Булавкина

О внесении изменения в постановление акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 11 января 2018 года № 6 "Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Бородулихинского района"

Постановление акимата Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 27 мая 2019 года № 174. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 28 мая 2019 года № 5972

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстана от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат Бородулихинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Бородулихинского района от 11 января 2018 года № 6 "Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Бородулихинского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5471, опубликовано от 16 февраля 2018 года в районных газетах "Аудан тынысы", "Пульс района" и в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 8 января 2018 года) следующее изменение:

      преамбулу указанного постановления изложить в новой редакции:

      "В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 475 "Об утверждении Методики расчета коэффициента зонирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17847)."

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории Бородулихинского района;

      4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Бородулихинского района после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Бичуинова К.К.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района О. Булавкина