Борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 20 сәуірдегі № 396 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 21 сәуірде № 20441 болып тіркелді

      "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында жариялануын;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау бойынша мәліметті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Бірінші Орынбасары- Қаржы министрі
А. Смаилов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары-
Қаржы министрінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі
№ 396 бұйрығына
қосымша
  ____________________________
(Т.А.Ә. (егерде ол жеке
басын куәландыратын
құжатта көрсетілген болса)
немесе борышкердің атауы)
кредиторлар жиналысының
20___ жылғы "___"_______
№____ хаттамасымен
келісілді
____________________________
(кредиторлар жиналысы
төрағасының қолы, Т.А.Ә.
(егерде ол жеке басын
куәландыратын құжатта
көрсетілген болса)
____________________________
(облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың,
астананың атауы)
Мамандандырылған
ауданаралық
экономикалық сотының
20___ жылғы "__"_______ № __
ұйғарымымен бекітілді

Борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысаны

_________
(күні)

______________
(жасалған жері)

1-бөлім. Борышкер туралы жалпы деректер

      1.1. Борышкер туралы мәліметтер

Атауы (құрылтай құжаттарына сәйкес қазақ және орыс тілдерінде)/Т.А.Ә.

БСН)/ЖСН

Банк шоттарының нөмірлері, екінші деңгейлі банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы мекеменің атауы, заңды мекенжайы

Ұйымдастыру–құқықтық нысаны

Заңды мекенжайы, телефон

Қызметтің түрі

Борышкердің қызметінің ерекшелiктерi*

1

2

3

4

5

6

7

      1.2. Басшы (-лары)/лауазымды тұлғалары туралы мәліметтер

Лауазымы

Т.А.Ә.

Басшылық ету кезеңі

Білімі мен диплом берген мекемені көрсете отырып біліктілігі

Аталған кәсіпорында жұмыс жасаған кезеңі

Байланыс телефоны

Электрондық почта мекенжайы

дан

дейін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      1.3. Құралтайшы (-лар) туралы мәліметтер

Атауы/ Т.А.Ә.

БСН/ЖСН

Қатысу үлесі және сомасы (%,мың теңге)

Қатысу кезеңі

Заңды мекенжайы/тұрғылықты жері, байланыс телефоны

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      1.4. Жарғылық капиталдың мөлшері (мың теңге) _______________________________;

      1.5. Жарғылық капиталдағы мемлекеттің қатысуы туралы мәліметтер, (%, мың теңге):

      ________________________________________________________________________;

      1.6. Борышкер-заңды тұлғаның борышкер мүлкінің меншік иесінің (оған уәкілетті органның), құрылтайшысының (қатысушысының) және/немесе лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) не дара кәсіпкер-борышкердің заңды тұлғалардағы қатысуы туралы мәліметтер

Атауы

БСН

Қатысу үлесі және сомасы (%, мың теңге)

Қатысу кезеңі

Заңды мекенжайы/ байланыс телефоны

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      1.7. Борышкердің қызметкерлері тізімінің орташа саны __________________________;

      1.8. Борышкердің әділет органдарында мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні

Тіркеу нөмірі

Тіркеу орны (әділет органының атауы)

Тіркеу негізі (жаңадан құрылған, қайта құрылған және басқалар)

Қайта тіркеу негізі (жарғылық капитал мөлшерінің төмендеуі, атауының өзгеруі, қатысушылар құрамының өзгеруі және басқалар)

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      1.9. Борышкердің орналасқан жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарында тіркелуі туралы мәліметтер

Мемлекеттік кірістер органы

Есепке алу күні

Есептен шығару күні

Есептен шығару себебі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

      1.10. Борышкерді салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан жері бойынша қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырушы салық төлеуші ретінде, қосылған құн салығы бойынша мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу есебіне алу туралы мәліметтер

Мемлекеттік кірістер органы

Есепке алу күні

Тіркеу есебіне алудың жүзеге асырылуы

Есептен шығару күні

Есептен шығарудың себебі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      1.11. Борышкердің-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің (филиалдарының, өкілдіктерінің) бар болуы туралы мәліметтер

Құрылымдық бөлімшелері туралы мәліметтер

Атауы

БСН

Әділет органдарында тіркеу (әділет органының атауы, тіркеу күні)

Мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу (мемлекеттік кірістер органының атауы, тіркеу күні)

Құрылымдық бөлімшенің орналасқан жерінің мекенжайы

Банк шоттарының №і (болған кезде)

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

2-бөлім. Борышкердің оңалту жоспарының қысқа сипаттамасы

      2.1. Борышкердің төлем қабiлетсiздiгiнің туындау себебін талдау

      _____________________________________________________;

      2.2. Оңалту жоспарының мақсаты мен оған жетудің нақтылығы

      ___________________________________________;

      2.3. Төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру бойынша iс-шаралар мен Борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысанына 1-қосымшаға сәйкес іске асыру мерзімін көрсете отырып борышкердің тиімді қызметін қолдау;

      2.4. Кірісті ұлғайтудың негізгі тәсілі мен әдісі

      __________________________________________________________;

      2.5. Оңалту жоспарын іске асыру мерзімі (ай бойынша)

      ________________________________________________.

3-бөлім. Нарық пен бәсекелестік

      3.1. Саланы сипаттау мен оны дамытудың перспективасы (нарықтың ауқымы мен мөлшері, баға мен пайданы сипаттау, тұтынушылар (сатып алушылар, тапсырыс берушілер) шеңберін анықтау) _______________________________;

      3.2. Тауарларды, жұмысты және қызметті өткізу көлемі. Шығуды жоспарлаған нарықты көрсету, олардың сипаттамасы мен сегменті, баға мен баланстық пайданың деңгейін бағдарлау, сұраныстың көлемі мен динамикасы. Өткізу саласы мен әр жылға заттай және құндық мәнінде сатылым көлемін айқындау, үрдіс пен негізгі нарықтағы күтілетін

      өзгерістер

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________.

      Өткізілетін тауардың, орындалатын жұмыстың және көрсетілетін қызметтің болжамы

Көрсеткіштер

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

20__ (3-ші жыл)

20__ (4-ші жыл)

20__ (5-ші жыл)

Тауарды өндірудің, жұмысты орындаудың және қызмет көрсетудің болжамды көлемі, мың теңге


Нарықтағы болжамды үлес, %


Болжамды сытылым, мың теңге


      3.3. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер. Тауар, жұмыс және қызметтердің толық сипаттамасы (түр, мөлшер, салмағы, қызмет мерзімі мен өзге де сипаты), тауар, жұмыс және қызметті жетілдіру бойынша әзірлеулер мен зерттеулер, тауар, жұмыс және қызметті қолданылу циклі, оның ішінде тауар, жұмыс және қызметтерге сұранысты қолдау, шикізаттың негізгі жеткізіп берушілері мен өнімдердің тұтынушылары

      _________________________________________________________________________;

      3.4. Бәсекелес ортаның бар болуы (кәсіпорынды көрсете отырып бәсекелестікке түсетін тауар, жұмыс және қызметтердің мықты және осал тұстарына баға, базалық баға, сипаттамасы, қызмет көрсету және басқа белгілері бойынша бәсекелестікке түсетін тауар, жұмыс және қызметтерді салыстыру, бәсекелес кәсіпорындардың қызметін талдау)

      _________________________________________________________________________.

      Борышкер мен бәсекелестер ұстанымының салыстырмалы сипаттамасы

Салыстыру саласы

1-нарық

2-нарық

3-нарық

борышкер

Бәсекелестер

борышкер

бәсекелестер

борышкер

бәсекелестер

1

2

1

2

1

2

Жарнама

Орналастыру

Тауарлар

Жұмыстар

Қызметтер

Баға

Имидж

4-бөлім. Борышкердің маркетинг жоспары

      4.1. Маркетинг стратегиясы. Нарыққа ену бойынша іс-шараның сипаты, борышкердің өсу стратегиясы, сату тәсілі мен ынталандыру, қызмет көрсету мен кепілдік, тауар, жұмыс және қызметті бөлу арналары (оның ішінде байланысты анықтау, келіссөздер жүргізу, өнімді/қызметті жетілдіру және басқалар бойынша)

      _________________________________________________________________________;

      4.2. Маркетингтік телекоммуникация жүйесі (жарнама, қоғамдық пікірді ұйымдастыру және басқалар)

      _________________________________________________________________________;

5-бөлім. Борышкердің ұйымдастыру құрылымы

      5.1. Міндеттерін сипаттаумен негізгі басқару лауазымдар мен тұлғалардың тізімі, қысқаша қызметтік тізімін қоса отырып команданың әр мүшесінің жауаптылығы;

      5.2. Персоналға қажеттілік пен ЖА есебі

Персонал

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

Қажеттілік, адам

Орташа ЖА, мың теңге

ЖА-ы шығын-дары, мың теңге

оның ішінде:

ЖТС

МЗЖ

МКЗЖ

ӘС

ӘА

МӘМС

Әкімшілік-басқарушылық тобы


Негізгі өндірістің жұмысшылары


Көмекші өндірістің жұмысшылары


Мамандар мен қызметкерлер


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Персонал

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (2-ші жыл)

Қажеттілік, адам

Орташа ЖА, мың теңге

ЖА-ы шығын-дары, мың теңге

оның ішінде:

ЖТС

МЗЖ

МКЗЖ

ӘС

ӘА

МӘМС

Әкімшілік-басқарушылық тобы


Негізгі өндірістің жұмысшылары


Көмекші өндірістің жұмысшылары


Мамандар мен қызметкерлер


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Персонал

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (3-ші жыл)

Қажеттілік, адам

Орташа ЖА, мың теңге

ЖА-ы шығын-дары, мың теңге

оның ішінде:

ЖТС

МЗЖ

МКЗЖ

ӘС

ӘА

МӘМС

Әкімшілік-басқарушылық тобы


Негізгі өндірістің жұмысшылары


Көмекші өндірістің жұмысшылары


Мамандар мен қызметкерлер


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Персонал

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (4-ші жыл)

Қажеттілік, адам

Орташа ЖА, мың теңге

ЖА-ы шығын-дары, мың теңге

оның ішінде:

ЖТС

МЗЖ

МКЗЖ

ӘС

ӘА

МӘМС

Әкімшілік-басқарушылық тобы


Негізгі өндірістің жұмысшылары


Көмекші өндірістің жұмысшылары


Мамандар мен қызметкерлер


Барлығы:


      кестенің жалғасы

Персонал

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (5-ші жыл)

Қажеттілік, адам

Орташа ЖА, мың теңге

ЖА-ы шығындары, мың теңге

оның ішінде:

ЖТС

МЗЖ

МКЗЖ

ӘС

ӘА

МӘМС

Әкімшілік-басқарушылық тобы


Негізгі өндірістің жұмысшылары


Көмекші өндірістің жұмысшылары


Мамандар мен қызметкерлер


Барлығы:


6-бөлім. Борышкердің қаржылық жағдайын талдау

      6.1. Мекеменің есептеу саясаты (бухгалтерлік есепті жүргізу және оның принциптері мен негіздеріне сәйкес қаржылық есептілікті ашу үшін борышкер қабылдайтын тәсілдердің жиынтығы). Оңалту рәсімін жүргізу сәтіндегі кәсіпорынның қыржылық-шаруашылық қызметін талдау;

      6.2. Теңгерімнің өтімділігін талдау

  мың теңге

Атауы

Оңалту рәсімін қолдану сәтінде

Оңалту рәсімі қолданылған жылдың басында

Оңалту рәсімі қолданылған жылдың алдындағы жылдың басында

1

АКТИВТЕР

2

I. Қысқа мерзімді активтер

3

Ақша құралдары және оның баламасы
4

Қысқа мерзімді қаржылық активтер
5

Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
6

Запастар
7

Ағымдағы салықтық активтер
8

Биологиялық активтер
9

Басқа да қысқа мерзімді активтер
10

Қысқа мерзімді активтертің барлығы
11

II. Ұзақ мерзімді активтер

12

Ұзақ мерзімді қаржылық активтер
13

Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
14

Инвестиция
15

Инвестициялық мүлік
16

Негізгі құралдар
17

Биологиялық активтер
18

Барлау және бағалау активтері
19

Материалдық емес активтер
20

Кейінге қалдырылған салық активтері
21

Басқа да ұзақ мерзімді активтер ТМҚ мен қызметті жеткізуге берілген ұзақ мерзімді аванстар)
22

Ұзақ мерзімді активтертің барлығы
23

Теңгерім (10 қатар + 22 қатар)
24

ПАССИВТЕР

25

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер

26

Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
27

Салық бойынша міндеттемелер
28

Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер
29

Қысқа мерзімді кредиторлық берешектер
30

Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері
31

Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер
32

Қысқа мерзімді міндеттемелердің барлығы
33

IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

34

Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
35

Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
36

Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
37

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер
38

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер
39

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің барлығы
40

V. Капитал

41

Жарғылық капитал
42

Төленбеген капитал
43

Эмиссиялық кіріс
44

Қосымша төленген капитал
45

Резервтер
46

Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын)
47

Капиталдың барлығы

Теңгерім (32 қатар + 39 қатар + 47 қатар)
      6.3. Борышкердің ұзақ мерзімді активтерінің түгендеу тізімі Борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысанына 2-қосымшаға сәйкес жасалады.

7-бөлім. Борышкердің өндірістік жоспары

      7.1. Тауарды шығару, жұмысты орындау мен қызметті көрсетудің жоспарланған көлемі

Тауарды шығару, жұмысты орындау мен қызметті көрсетудің жоспарланған көлемі (заттай бірлікте)

Оңалту рәсімінің барлық кезеңі ішінде

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1 өнім


2 өнім      кестенің жалғасы

Тауарды шығару, жұмысты орындау мен қызметті көрсетудің жоспарланған көлемі (заттай бірлікте)

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (3-ші жыл)

20__ (4-ші жыл)

20__ (5-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1 өнім

2 өнім

      7.2. Тауарды, орындалатын жұмыс пен көрсетілетін қызметті өткізудің жоспарланған көлемі

Тауар, жұмыс және қызметтің атауы

Шығарылатын заттай бірліктің көлемі

Өнім бірлігінің бағасы, мың теңге

Өткізу көлемі, мың теңге

Оңалту рәсімінің барлық кезеңі ішінде

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1 өнім

2 өнім

Барлығы:

      кестенің жалғасы

Тауар, жұмыс және қызметтің атауы

Шығарылатын заттай бірліктің көлемі

Өнім бірлігінің бағасы, мың теңге

Өткізу көлемі, мың теңге

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (3-ші жыл)

20__ (4-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1 өнім
2 өнім
Барлығы:
      кестенің жалғасы

Тауар, жұмыс және қызметтің атауы

Шығарылатын заттай бірліктің көлемі

Өнім бірлігінің бағасы, мың теңге

Өткізу көлемі, мың теңге

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (5-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1 өнім
2 өнім
Барлығы:
      7.3.Негізге құралға қажеттілік

Негізгі қорлар

Оңалту рәсімін қолдану сәтінде

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

20__ (3-ші жыл)

Қолданыстағы, мың теңге

Жалпы қажеттілік, мың теңге

Негізгі құралдың өсуі, мың теңге

Жалпы қажеттілік, мың теңге

Негізгі құралдың өсуі, мың теңге

Жалпы қажеттілік, мың теңге

Негізгі құралдың өсуі, мың теңге

Ғимарат, құрылысжай
Жұмыс машиналары мен жабдықтар
Көлік
Басқа
      кестенің жалғасы

Негізгі қорлар

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (4-ші жыл)

20__ (5-ші жыл)

Жалпы қажеттілік, мың теңге

Негізгі құралдың өсуі, мың теңге

Жалпы қажеттілік, мың теңге

Негізгі құралдың өсуі, мың теңге

Ғимарат, құрылысжай

Жұмыс машиналары мен жабдықтар

Көлік

Басқа

      7.4. Кірістер мен шығыстар туралы мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

Оңалту рәсімін қолдану сәтінде

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

20__ (3-ші жыл)

20__ (4-ші жыл)

20__ (5-ші жыл)

Барлығы, мың теңге

Барлығы, мың теңге

Барлығы, мың теңге

Барлығы, мың теңге

Барлығы, мың теңге

Барлығы, мың теңге

1

1. Тауарды өткізуден, жұмысты орындаудан және қызметті көрсетуден түсім2

2. Өткізуден тыс операциялар, оның ішінде:3

Бағалы қағаздар бойынша кіріс4

Жалға беруден түсетін кіріс


5

3. Өзге де кірістер, оның ішінде:


6

Кірістер жиынтығы (1 қатар + 2 қатар + 5 қатар)7

4. Өзіндік құн, барлығы, оның ішінде:8

Шикізат9

Материалдар10

Сатып алынатын және жинақтайтын бұйымдар11

Отын12

Электр энергиясы13

Жұмысшылардың ЖА қоры14

Мамандар мен қызметкерлердің ЖА қоры15

ЖА есептелгендер (ЖТС, МЗЖ, МКЗЖ, ӘС, ӘА, МӘМС)16

Активтер амортизациясы17

Жарнама шығыстары18

Өкілдік шығыстары19

Аудит, бағалау


20

5. Басқа шығындар, оның ішінде:


21

Шығындар жиынтығы (7 қатар + 20 қатар)22

Салық салуға дейінгі пайда (шығын) (6 қатар – 21 қатар)23

Салыққа шығындар
7. Таза пайда (22 қатар – 23 қатар)8-бөлім. Борышкердің қаржылық жоспары

      8.1. Оңалту рәсімінің қаржылық нәтижелерінің болжамы

Қаржылық нәтижелер

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20__ (1-ші жыл)

20__ (2-ші жыл)

20__ (3-ші жыл)

1- тоқсан

2- тоқсан

3- тоқсан

4- тоқсан

1- тоқсан

2- тоқсан

3- тоқсан

4- тоқсан

1- тоқсан

2- тоқсан

3- тоқсан

4- тоқсан

1. Өткізуден түсетін кіріс

1.1. Заттай мәндегі сатылым көлемі

1.2. Тауар, жұмыс және қызметтің бірлігінің құны

2. Сатылған тауар, орындалған жұмыс және көрсетілген қызметтің өндірісіне арналған шығын

3. Тауарды сатудың, жұмысты орындаудың және қызметті көрсетудің нәтижесі

4. Басқа сатылымдардың нәтижесі

5. Өткізуден тыс операциялардан алынған кіріс пен шығыс

6. Баланстық пайда

7. Пайдадан бюджетке төленетін төлемдер

8. Таза пайда (6 қатар - 7 қатар)

      кестенің жалғасы

Қаржылық нәтижелер

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

БАРЛЫҒЫ

20__ (4-ші жыл)

20__ (5-ші жыл)

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан

4-тоқсан

1. Сатудан түсетін түсім


1.1. Заттай мәндегі сатылым көлемі ері


1.2. Тауар, жұмыс және қызметтің бірлігінің құны


2. Сатылған тауар, орындалған жұмыс және көрсетілген қызметтің өндірісіне арналған шығын


3. Тауарды сатудың, жұмысты орындаудың және қызметті көрсетудің нәтижесі


4. Басқа сатылымдардың нәтижесі


5. Өткізуден тыс операциялардан алынған кіріс пен шығыс


6. Баланстық пайда


7. Пайдадан бюджетке төленетін төлемдер


8. Таза пайда (6 қатар - 7 қатар)


      8.2. Кредиторлық берешекті өтеу кестесi Борышкердің оңалту жоспарының үлгілік нысанына 3-қосымшаға сәйкес жасалады;

      8.3. Болжамды теңгерім нысаны

Актив

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

Пассив

Оңалту рәсімін жүргізу жылдары

20____
(1-ші жыл)

20____
(2-ші жыл)

20____
(3-ші жыл)

20____
(4-ші жыл)

20____
(5-ші жыл)

20____
(1-ші жыл)

20____
(2-ші жыл)

20____
(3-ші жыл)

20____
(4-ші жыл)

20____
(5-ші жыл)

1. Ұзақ мерзімді активер


1.Меншік капиталы


2. ТМҚ


2.Ұзақ мерзімді міндеттемелер


3. Ақшалай құралдары


3.Ағымдағы міндеттемелер


4.Дебиторлық берешек


4.Кредиторлық берешек
5.Салық бойынша есеп айырысу
6.Алынған аванстар бойынша есеп
7.Төлемдер бойынша дивиденттер
8.Басқа кредиторлық берешектер


Баланс (жолдың сомасы "1-4 бөлік бойынша қорытынды")


Баланс ("1-8-бөлімі бойынша барлығы" деген жолдың сомасы)


9-бөлім. Қорытынды ереже

      Оңалту жоспарының орындалу қорытындысы:

      _________________________________________________________________________.

      Оңалту жоспары ___парақта дайындалған, ___ парақ нөмірленіп және тігілген.

      Қосымша: _____________ парақта.

      Басшы (немесе басқа лауазымды тұлға) _______________________________ ________

                                                      (Т.А.Ә.)                   (қолы)

      Бас бухгалтер __________________________________________________ ___________

                                          (Т.А.Ә.)                               (қолы)

      Ескерту:

      *келесі мәртебелердің бірін көрсетіледі:

      1 – табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      2 – Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      3 – азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      4 – құраушы заңды тұлға.

      Аббревиатураның таратып жазылуы:

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда);

      БСН – бизнес-сәйкестендіру номері;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру номері;

      ЖА – жалақы;

      ЖТС – жеке табыс салығы;

      МЗЖ – міндетті зейнетақы жарнасы;

      МКЗЖ – мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары;

      ӘС – әлеуметтік салық;

      ӘА – әлеуметтік аударымдар;

      МӘМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

      ТМҚ – тауарлық-материалдық қорлар.

  Борышкердің оңалту
жоспарының
үлгілік нысанына
1-қосымша

Борышкердің төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және тиімді қызметін қолдау бойынша iс-шаралар тізбесі

Іс-шараның атауы

Іс-шараларды өткізу үшін қажетті қыржы құралдары (оңалту рәсімінің 1-жылы)

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

Барлығы

Дебиторлық берешекті оңтайландыру


Өндірістік шығындарды төмендету


Кәсіпорынды түгендеу


Аяқталмаған құрылысты сату


Прогрессивтік технология, өндірісті автоматтандыру      кестенің жалғасы

Іс-шараның атауы

Іс-шараларды өткізу үшін қажетті қыржы құралдары (оңалту рәсімінің 2-жылы)

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

Барлығы

Дебиторлық берешекті оңтайландыру


Өндірістік шығындарды төмендету


Кәсіпорынды түгендеу


Аяқталмаған құрылысты сату


Прогрессивтік технология, өндірісті автоматтандыру      кестенің жалғасы

Іс-шараның атауы

Іс-шараларды өткізу үшін қажетті қыржы құралдары (оңалту рәсімінің 3-жылы)

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

Барлығы

Дебиторлық берешекті оңтайландыру


Өндірістік шығындарды төмендету


Кәсіпорынды түгендеу


Аяқталмаған құрылысты сату


Прогрессивтік технология, өндірісті автоматтандыру      кестенің жалғасы

Іс-шараның атауы

Іс-шараларды өткізу үшін қажетті қыржы құралдары (оңалту рәсімінің 4-жылы)

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

Барлығы

Дебиторлық берешекті оңтайландыру


Өндірістік шығындарды төмендету


Кәсіпорынды түгендеу


Аяқталмаған құрылысты сату


Прогрессивтік технология, өндірісті автоматтандыру      кестенің жалғасы

Іс-шараның атауы

Іс-шараларды өткізу үшін қажетті қыржы құралдары (оңалту рәсімінің 5-жылы)

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

Барлығы

Дебиторлық берешекті оңтайландыру


Өндірістік шығындарды төмендету


Кәсіпорынды түгендеу


Аяқталмаған құрылысты сату


Прогрессивтік технология, өндірісті автоматтандыру  Борышкердің оңалту
жоспарының
үлгілік нысанына
2-қосымша

Борышкердің ұзақ мерзімді активтерінің түгендеу тізімі (олардың орналасқан жері бойынша)

Құжаттың нөмірі

Жасалған күні

Борышкердің құрылымдық бөлімшесі

Түгендеу карточкасы немесе түгендеу кітабындағы жазба

Түгендеу нөмірі

Толық атауы

Меншіктің белгісі (жеке, жалға алынған)

Теңгерімдік құны, теңге

Нөмірі

Күні

1

2

3

4

5

6

  Борышкердің оңалту
жоспарының
үлгілік нысанына
3-қосымша

Кейінге қалдырылған кредиторлық берешекті өтеу кестесі

Кредиторлық берешек, мың теңге

Кредиторлық берешекті өтеу кестесі (оңалту рәсімінің 1-жылы)

Жылдың қорытындысы

Қалдық

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

1-кезекте2-кезекте3-кезекте4-кезекте5-кезекте6-кезекте      кестенің жалғасы

Кредиторлық берешек, мың теңге

Кредиторлық берешекті өтеу кестесі (оңалту рәсімінің 2-жылы)

Жылдың қорытындысы

Қалдық

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

1-кезекте2-кезекте3-кезекте4-кезекте5-кезекте6-кезекте      кезектің жалғасы

Кредиторлық берешек, мың теңге

Кредиторлық берешекті өтеу кестесі (оңалту рәсімінің 3-жылы)

Жылдың қорытындысы

Қалдық

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

1-кезекте2-кезекте3-кезекте4-кезекте5-кезекте6-кезекте      кестенің жалғасы

Кредиторлық берешек, мың теңге

Кредиторлық берешекті өтеу кестесі (оңалту рәсімінің 4-жылы)

Жылдың қорытындысы

Қалдық

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

1-кезекте2-кезекте3-кезекте4-кезекте5-кезекте6-кезекте      кестенің жалғасы

Кредиторлық берешек, мың теңге

Кредиторлық берешекті өтеу кестесі (оңалту рәсімінің 5-жылы)

Жылдың қорытындысы

Қалдық

1-ай

2-ай

3-ай

4-ай

5-ай

6-ай

7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

11-ай

12-ай

1-кезекте2-кезекте3-кезекте4-кезекте5-кезекте6-кезекте
Об утверждении типовой формы плана реабилитации должника

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 396. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2020 года № 20441

      В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить типовую форму плана реабилитации должника согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Первый Заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан-
Министр финансов
А. Смаилов

  Приложение к приказу
Первого Заместителя Премьер-
Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 апреля 2020 года № 396
  "Согласовано"
протоколом собрания кредиторов
_______________________________
(Ф.И.О. (если оно указано в
документе, удостоверяющем
личность) или наименование
должника)
от "__"__________20___ года №__
___________________________________
(подпись, Ф.И.О. (если оно указано
в документе, удостоверяющем
личность) председателя
собрания кредиторов
  "Утверждено"
определением Специализированного
межрайонного экономического суда
___________________________________
(наименование области, города
республиканского значения, столицы)
от "___"_________20___ года № ______

Типовая форма плана реабилитации должника

___________
(дата)

__________________
(место составления)

Раздел 1. Общие данные о должнике

      1.1. Сведения о должнике

Наименование (на государственном и русском языках согласно учредительным документам)/ Ф.И.О.

БИН/ ИИН

Номера банковских счетов, наименование, юридический адрес банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций

Организационно-правовая форма

Юридический адрес, телефон

Вид деятельности

Особенности деятельности должника*

1

2

3

4

5

6

7

      1.2. Сведения о руководителе (-ях)/должностных лицах

Должность

Ф.И.О.

Период руководства

Образование и квалификация с указанием учреждения, выдавшего диплом

Период работы на данном предприятии

Контактный телефон

Адрес электронной почты

с

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      1.3. Сведения об учредителе (-ях)

Наименование/Ф.И.О.

БИН/ИИН

Доля и сумма участия (%, тысяч тенге)

Период участия

Юридический адрес/ место жительства, телефон

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге)______________________________________________________;
      1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале, (%, тысяч тенге)
_________________________________________________________________________________________________;
      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника (уполномоченного им органа),
учредителя (участника) и/или должностного лица (лиц) должника-юридического лица либо
индивидуального предпринимателя-должника в юридических лицах

Наименование

БИН

Доля и сумма участия (%, тысяч тенге)

Период участия

Юридический адрес/ телефон

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

      1.7. Среднесписочная численность работников должника
_________________________________________________;
      1.8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) должника в органах юстиции

Дата государственной регистрации (перерегистрации)

Регистрационный номер

Место регистрации (наименование органа юстиции)

Основание регистрации (вновь созданное, реорганизация и другое)

Основание перерегистрации (уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования, изменение состава участников и другое)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

      1.9. Сведения о регистрации должника по месту нахождения в органах государственных доходов

Орган государственных доходов

Дата постановки на учет

Дата снятия с учета

Причина снятия с учета

Примечание

1

2

3

4

5

6

      1.10. Сведения о регистрационном учете должника по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по налогу на добавленную стоимость в органах государственных доходов

Орган государственных доходов

Дата постановки на учет

Осуществление регистрационного учета

Дата снятия с учета

Причина снятия с учета

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

      1.11. Сведения о наличии структурных подразделений (филиалов, представительств) должника-юридического лица

Сведения о структурных подразделениях

Наименование

БИН

Регистрация в органах юстиции (наименование органа юстиции, дата регистрации)

Регистрация в органах государственных доходов (наименование органа государственных доходов, дата регистрации)

Адрес местонахождения структурного подразделения

№ банковских счетов (при наличии)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел 2. Краткая характеристика плана реабилитации должника

      2.1. Анализ причин возникновения неплатежеспособности
должника_______________________________________;
      2.2. Цель плана реабилитации и реальность ее
достижения________________________________________________;
      2.3. Мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной
деятельности должника согласно приложению 1 к Типовой форме плана реабилитации должника с
указанием сроков реализации;
      2.4. Основные способы и методы увеличения
доходности_________________________________________________;
      2.5. Срок реализации плана реабилитации (в месяцах)
___________________________________________________.

Раздел 3. Рынок и конкуренция

      3.1. Описание отрасли и перспективы ее развития (емкость и размер рынка, описание цен и
прибыли, определение круга потребителей (покупателей,
заказчиков))_______________________________________________________________;
      3.2. Объемы сбыта товаров, работ и услуг. Указание рынков, на которые планируется выйти,
их характеристика и сегмент, ориентиры уровня цен и балансовой прибыли, объем и динамика
спроса. Определение сферы сбыта и объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении на
каждый год, тенденции и ожидаемые изменения на основных рынках
________________________________________________________________________________________________;
                  Прогноз реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг

Показатели

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__ (1-й год)

20 __ (2-й год)

20 __ (3-й год)

20 __ (4-й год)

20__ (5-й год)

Предполагаемый объем производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, (тысяч тенге)


Предполагаемая доля на рынке, %


Предполагаемая продажа, (тысяч тенге)


      3.3. Товары, работы и услуги. Подробное описание товаров, работ и услуг (тип, размер, вес,
срок службы и иные характеристики), исследования и разработки по совершенствованию товаров,
работ и услуг, жизненный цикл товаров, работ и услуг, в том числе поддержание спроса на товары,
__________________________________________________________________________________;
      3.4. Наличие конкурентной среды (оценка сильных и слабых сторон конкурирующих товаров,
работ и услуг с указанием предприятий, сравнение конкурирующих товаров, работ и услуг по
базисной цене, характеристикам, обслуживанию и другим признакам, анализ деятельности
конкурирующих предприятий)
_______________________________________________________________________________________________.
            Сравнительная характеристика позиций должника и конкурентов

Область сравнения

Рынок 1

Рынок 2

Рынок 3

Должник

конкуренты

должник

конкуренты

должник

конкуренты

1

2

1

2

1

2

Реклама

Размещение

Товары

Работы

Услуги

Цены

Имидж

Раздел 4. План маркетинга должника

      4.1. Стратегия маркетинга. Описание мероприятий по проникновению на рынок, стратегии
роста должника, тактика и стимулирование продаж, обслуживание и гарантии, каналов
распределения товаров, работ и услуг (в том числе по установлению контактов, проведению
переговоров, совершенствованию товаров, работ и услуг и другое)
____________________________________________________________________________________________;
      4.2. Система маркетинговых телекоммуникаций (реклама, организация общественного мнения и
другое)
_____________________________________________________________________________________________.

Раздел 5. Организационная структура должника

      5.1. Список ключевых управленческих должностей и лиц с описанием обязанностей, ответственности каждого члена команды, включая краткий послужной список;

      5.2. Расчет потребности в персонале и ЗП

Персонал

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (1-й год)

Потребность, (человек)

Средняя ЗП, (тысяч тенге)

Затраты на ЗП, (тысяч тенге)

в том числе:

ИПН

ОПВ

ОППВ

СН

СО

ОСМС

Административно-управленческая группа


Рабочие основного производства


Рабочие вспомогательного производства


Специалисты и служащие


Итого:


      продолжение таблицы

Персонал

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (2-й год)

Потребность, (человек)

Средняя ЗП, (тысяч тенге)

Затраты на ЗП, (тысяч тенге)

в том числе:

ИПН

ОПВ

ОППВ

СН

СО

ОСМС

Административно-управленческая группа


Рабочие основного производства


Рабочие вспомогательного производства


Специалисты и служащие


Итого:


      продолжение таблицы

Персонал

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (3-й год)

Потребность, (человек)

Средняя ЗП, (тысяч тенге)

Затраты на ЗП, (тысяч тенге)

в том числе:

ИПН

ОПВ

ОППВ

СН

СО

ОСМС

Административно-управленческая группа


Рабочие основного производства


Рабочие вспомогательного производства


Специалисты и служащие


Итого:


      продолжение таблицы

Персонал

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (4-й год)

Потребность, (человек)

Средняя ЗП, (тысяч тенге)

Затраты на ЗП, (тысяч тенге)

в том числе:

ИПН

ОПВ

ОППВ

СН

СО

ОСМС

Административно-управленческая группа


Рабочие основного производства


Рабочие вспомогательного производства


Специалисты и служащие


Итого:


      продолжение таблицы

Персонал

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (5-й год)

Потребность, (человек)

Средняя ЗП, (тысяч тенге)

Затраты на ЗП, (тысяч тенге)

в том числе:

ИПН

ОПВ

ОППВ

СН

СО

ОСМС

Административно-управленческая группа


Рабочие основного производства


Рабочие вспомогательного производства


Специалисты и служащие


Итого:


Раздел 6. Анализ финансового состояния должника

      6.1. Учетная политика организации (совокупность способов, принимаемых должником для ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой отчетности в соответствии с их принципами и основами). Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на момент введения реабилитационной процедуры;

      6.2. Анализ ликвидности баланса

  тысяч тенге

Наименование

На момент применения реабилитационной процедуры

На начало года, в котором применена реабилитационная процедура

На начало года, предшествующего году, в котором применена реабилитационная процедура

1

АКТИВЫ

2

I. Краткосрочные активы

3

Денежные средства и их эквиваленты
4

Краткосрочные финансовые активы
5

Краткосрочные дебиторская задолженность
6

Запасы
7

Текущие налоговые активы
8

Биологические активы
9

Прочие краткосрочные активы
10

Итого краткосрочных активов
11

II. Долгосрочные активы

12

Долгосрочные финансовые активы
13

Долгосрочная дебиторская задолженность
14

Инвестиции
15

Инвестиционное имущество
16

Основные средства
17

Биологические активы
18

Разведочные и оценочные активы
19

Нематериальные активы
20

Отложенные налоговые активы
21

Прочие долгосрочные активы (Долгосрочные авансы, выданные под поставку ТМЗ и услуг)
22

Итого долгосрочных активов
23

Баланс (строка 10 + строка 22)
24

ПАССИВЫ

25

III. Краткосрочные обязательства

26

Краткосрочные финансовые обязательства
27

Обязательства по налогам
28

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
29

Краткосрочная кредиторская задолженность
30

Краткосрочные оценочные обязательства
31

Прочие краткосрочные обязательства
32

Итого краткосрочных обязательств
33

IV. Долгосрочные обязательства

34

Долгосрочные финансовые обязательства
35

Долгосрочная кредиторская задолженность
36

Долгосрочные оценочные обязательства
37

Отложенные налоговые обязательства
38

Прочие долгосрочные обязательства
39

Итого долгосрочных обязательств
40

V. Капитал и резервы

41

Уставный капитал
42

Неоплаченный капитал
43

Эмиссионный доход
44

Дополнительно оплаченный капитал
45

Резервы
46

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
47

Итого капитал

Баланс (строка 32 + строка 39 + строка 47)
      6.3. Инвентарный список долгосрочных активов должника составляется согласно приложению 2 к Типовой форме плана реабилитации должника.

Раздел 7. Производственный план должника

      7.1. Планируемый объем выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг

Объем выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг (в натуральных единицах)

За весь период реабилитационной процедуры

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__ (1-й год)

20__ (2-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продукция 1


Продукция 2      продолжение таблицы

Объем выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг (в натуральных единицах)

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (3-й год)

20 __ (4-й год)

20 __ (5-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продукция 1

Продукция 2

      7.2. Планируемый объем реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг

Наименование товаров, работ и услуг

Объем выпуска, в натуральных единицах

Цена единицы продукции, (тысяч тенге)

Объем реализации, (тысяч тенге)

За весь период реабилитационной процедуры

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (1-й год)

20 __ (2-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продукция 1

Продукция 2

Итого:

      продолжение таблицы

Наименование товаров, работ и услуг

Объем выпуска, в натуральных единицах

Цена единицы продукции, (тысяч тенге)

Объем реализации, (тысяч тенге)

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (3-й год)

20 __ (4-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продукция 1
Продукция 2
Итого:
      продолжение таблицы

Наименование товаров, работ и услуг

Объем выпуска, в натуральных единицах

Цена единицы продукции, (тысяч тенге)

Объем реализации, (тысяч тенге)

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (5-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Продукция 1
Продукция 2
Итого:
      7.3. Потребность в основных средствах

Основные фонды

На момент применения реабилитационной процедуры

Годы проведения реабилитационной процедуры

20 __ (1-й год)

20__ (2-й год)

20__ (3-й год)

Действующие, (тысяч тенге)

Общая потребность, (тысяч тенге)

Прирост основных средств, (тысяч тенге)

Общая потребность, (тысяч тенге)

Прирост основных средств, (тысяч тенге)

Общая потребность, (тысяч тенге)

Прирост основных средств, (тысяч тенге)

Здания, сооружения
Рабочие машины и оборудование
Транспорт
Прочие
      продолжение таблицы

Основные фонды

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__ (4-й год)

20__ (5-й год)

Общая потребность, (тысяч тенге)

Прирост основных средств, (тысяч тенге)

Общая потребность, (тысяч тенге)

Прирост основных средств, (тысяч тенге)

Здания, сооружения

Рабочие машины и оборудование

Транспорт

Прочие

      7.4. Сведения о доходах и расходах

Наименование показателей

На момент применения реабилитационной процедуры

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__ (1-й год)

20__ (2-й год)

20__ (3-й год)

20__ (4-й год)

20__ (5-й год)

Всего, (тысяч тенге)

Всего, (тысяч тенге)

Всего, (тысяч тенге)

Всего, (тысяч тенге)

Всего, (тысяч тенге)

Всего, (тысяч тенге)

1

1. Выручка от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг2

2. Внереализационные операции, в том числе:3

Доход по ценным бумагам4

Доход от аренды


5

3. Прочие доходы, в том числе:


6

Итого доходов (строка 1 + строка 2 + строка 5)7

4. Себестоимость, всего, в том числе:8

Сырье9

Материалы10

Покупные и комплектующие изделия11

Топливо12

Электроэнергия13

Фонд ЗП рабочих14

Фонд ЗП специалистов и служащих15

Начисления на ЗП (ИПН, ОПВ, ОППВ, СН, СО, ОСМС)16

Амортизация активов17

Расходы на рекламу18

Представительские расходы19

Аудит, оценка


20

5. Прочие расходы, в том числе:


21

Итого расходов (строка 7 + строка 20)22

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 6 - строка 21)23

Расходы на налоги
7. Чистая прибыль (строка 22 - строка 23)Раздел 8. Финансовый план должника

      8.1. Прогноз финансовых результатов реабилитационной процедуры

Финансовые результаты

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__ (1-й год)

20__ (2-й год)

20__ (3-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1. Выручка от реализации

1.1. Объем продаж в натуральном выражении

1.2. Цена единицы товара, работы и услуги

2. Затраты на производство реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг

3. Результат от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг

4. Результат от прочей реализации

5. Доходы и расходы от внереализационных операций

6. Балансовая прибыль

7. Платежи в бюджет из прибыли

8. Чистая прибыль (строка 6 - строка 7)

      продолжение таблицы

Финансовые результаты

Годы проведения реабилитационной процедуры

ВСЕГО

20__ (4-й год)

20__ (5-й год)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1. Выручка от реализации


1.1. Объем продаж в натуральном выражении


1.2. Цена единицы товара, работы и услуги


2. Затраты на производство реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг


3. Результат от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг


4. Результат от прочей реализации


5. Доходы и расходы от внереализационных операций


6. Балансовая прибыль


7. Платежи в бюджет из прибыли


8. Чистая прибыль (строка 6 - строка 7)


      8.2. График погашения кредиторской задолженности составляется согласно приложению 3 к Типовой форме плана реабилитации должника;

      8.3. Форма прогнозного баланса

Актив

Годы проведения реабилитационной процедуры

Пассив

Годы проведения реабилитационной процедуры

20__
(1-й год)

20__
(2-й год)

20__
(3-й год)

20__
(4-й год)

20__
(5-й год)

20__
(1-й год)

20__
(2-й год)

20__
(3-й год)

20__
(4-й год)

20__
(5-й год)

1.Долгосрочные активы


1.Собственный капитал


2. ТМЗ


2.Долгосрочные обязательства


3.Денежные средства


3.Текущие обязательства


4.Дебиторская задолженность


4.Кредиторская задолженность
5.Расчеты по налогам
6.Расчеты по полученным авансам
7.Дивиденты по выплатам
8.Прочая кредиторская задолженность


Баланс (сумма строк "Итого по разделу 1-4")


Баланс (сумма строк "Итого по разделу 1-8")


Раздел 9. Заключительные положения

      Итоги исполнения плана реабилитации:
      _________________________________________________________________________________.
      План реабилитации составлен на ___ листах, пронумерован и прошнурован___ страниц.
Приложение: на _____________ листах.
Руководитель (или иное должностное лицо) ________________________________       ____________
                                                      (Ф.И.О.)             (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________________       ____________
                                    (Ф.И.О.)                               (подпись)

      Примечание:

      * указывается один из следующих статусов:

      1 – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся субъектом естественных монополий;

      2 – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющее важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан;

      3 – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, способное оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду;

      4 – градообразующее юридическое лицо.

      Расшифровка аббревиатур:

      Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

      БИН – бизнес-идентификационный номер;

      ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

      ЗП – заработная плата;

      ИПН – индивидуальный подоходный налог;

      ОПВ – обязательные пенсионные взносы;

      ОППВ – обязательные профессиональные пенсионные взносы;

      СН – социальный налог;

      СО – социальные отчисления;

      ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование;

      ТМЗ – товарно-материальные запасы.

  Приложение 1
к Типовой форме плана
реабилитации должника

Перечень мероприятий по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной деятельности должника

Наименование мероприятия

Финансовые средства, необходимые для проведения мероприятий (1 год реабилитационной процедуры)

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Итого

Оптимизация дебиторской задолженности


Снижение издержек производства


Инвентаризация предприятия


Продажа незавершенного строительства


Прогрессивные технологии, автоматизация производства      продолжение таблицы

Наименование мероприятия

Финансовые средства, необходимые для проведения мероприятий (2 год реабилитационной процедуры)

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Итого

Оптимизация дебиторской задолженности


Снижение издержек производства


Инвентаризация предприятия


Продажа незавершенного строительства


Прогрессивные технологии, автоматизация производства      продолжение таблицы

Наименование мероприятия

Финансовые средства, необходимые для проведения мероприятий (3 год реабилитационной процедуры)

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Итого

Оптимизация дебиторской задолженности


Снижение издержек производства


Инвентаризация предприятия


Продажа незавершенного строительства


Прогрессивные технологии, автоматизация производства      продолжение таблицы

Наименование мероприятия

Финансовые средства, необходимые для проведения мероприятий (4 год реабилитационной процедуры)

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Итого

Оптимизация дебиторской задолженности


Снижение издержек производства


Инвентаризация предприятия


Продажа незавершенного строительства


Прогрессивные технологии, автоматизация производства      продолжение таблицы

Наименование мероприятия

Финансовые средства, необходимые для проведения мероприятий (5 год реабилитационной процедуры)

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Итого

Оптимизация дебиторской задолженности


Снижение издержек производства


Инвентаризация предприятия


Продажа незавершенного строительства


Прогрессивные технологии, автоматизация производства  Приложение 2
к Типовой форме плана
реабилитации должника

Инвентарный список долгосрочных активов должника (по месту их нахождения)

Номер документа

Дата составления

Структурное подразделение должника
Инвентарная карточка или запись в инвентарной книге

Инвентарный номер

Полное наименование

Признак собственности (собственный, арендованный)

Балансовая стоимость, тенге

Номер

Дата

1

2

3

4

5

6

  Приложение 3
к Типовой форме плана
реабилитации должника

График погашения отсроченной кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, тысяч тенге

График погашения кредиторской задолженности (1 год реабилитационной процедуры)

Итого за год

Остаток

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1 очередь2 очередь3 очередь4 очередь5 очередь6 очередь      продолжение таблицы

Кредиторская задолженность, тысяч тенге

График погашения кредиторской задолженности (2 год реабилитационной процедуры)

Итого за год

Остаток

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1 очередь2 очередь3 очередь4 очередь5 очередь6 очередь      продолжение таблицы

Кредиторская задолженность, тысяч тенге

График погашения кредиторской задолженности (3 год реабилитационной процедуры)

Итого за год

Остаток

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1 очередь2 очередь3 очередь4 очередь5 очередь6 очередь      продолжение таблицы

Кредиторская задолженность, тысяч тенге

График погашения кредиторской задолженности (4 год реабилитационной процедуры)

Итого за год

Остаток

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1 очередь2 очередь3 очередь4 очередь5 очередь6 очередь      продолжение таблицы

Кредиторская задолженность, тысяч тенге

График погашения кредиторской задолженности (5 год реабилитационной процедуры)

Итого за год

Остаток

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

1 очередь2 очередь3 очередь4 очередь5 очередь6 очередь