Кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 11 қыркүйектегі № 363 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 14 қыркүйекте № 21197 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 16-бабының 41-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ол ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі А.Ә. Сарбасовқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі
Б. Нурымбетов

  Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2020 жылғы 11 қыркүйегі
№ 363 бұйрығымен
бекітілген

Кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.12.2022 № 524 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Кәсіптік тәуекелдерді басқару қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) кәсіптік тәуекелдерді идентификациялау және бағалау, түзетуші шаралары, кәсіптік тәуекелді бақылау және мониторингілеуді қамтитын кәсіптік тәуекелдерді басқару тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі (бұдан әрі - ЕҚБЖ) – еңбекті қорғау жөніндегі саясатты іске асыру, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі өзара байланысты іс-шаралар кешені;

      2) жұмыс орны – жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін орындауы кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын орны;

      3) кәсіптік тәуекел (бұдан әрі - КТ) – еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жұмыскердің еңбекке қабілеттілігінен айырылу (не қайтыс болу) тәуекелі;

      4) кәсіптік тәуекелді бағалау (бұдан әрі - КТБағ) – ұйымдағы тәуекелдерді сәйкестендіру туралы ақпаратты талдау және науқастану мен өндірістік жарақаттану, ұжымдық және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілу туралы статистикалық деректер негізінде кәсіптік тәуекел дәрежесін айқындау;

      5) кәсіптік тәуекелдерді басқару (бұдан әрі - КТБасқ) – кәсіптік тәуекелдерді сәйкестендіруді және бағалауды, түзету шараларын, кәсіптік тәуекелді бақылауды және оның мониторингін қамтитын, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің құрамдас бөлігі;

      6) өндірістік жабдық – жұмыс, өндіріс үшін қажетті машиналар, механизмдер, құрылғылар, аппараттар, аспаптар және басқа да техникалық құралдар.

2-тарау. Кәсіптік тәуекелдерді басқару тәртібі

      3. КТБасқ келесі рәсімдерден тұрады:

      КТ-ді идентификациялау;

      КТБағ;

      түзетуші шаралар;

      КТ бақылау және мониторингілеу.

      4. КТБасқ рәсімін жүргізу мыналарды қамтиды:

      Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 203-бабына сәйкес КТБасқ рәсімдерін жүргізуді ұйымдастыруды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңес жүзеге асырады, ол болмаған жағдайда кәсіпорын басшысы КТ, КТБағ сәйкестендіруді жүргізу, КТБағ нәтижелері бойынша түзету шараларын әзірлеу, бақылау және мониторингтеу және оның мүшелері арасында өкілеттіктер мен міндеттерді бөлу үшін сараптама тобының құрамын айқындайды;

      КТБағ жүргізілетін барлық кәсіптер (лауазымдар) немесе кәсіптік топтардың тізбесін ескере отырып, бағалау объектілерін айқындау, КТБағ өткізу кестесін әзірлеу, бағалауды жүргізетін адамдарды тағайындау.

1-параграф. Кәсіптік тәуекелдерді идентификациялау

      5. КТ-ді идентификациялау әрбір кәсіп (лауазым) (жұмыс орны) бойынша өндірістік (технологиялық) процестер мен қызмет түрлері бөлігінде өндірістік факторлардың (механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық) жұмыскердің ағзасына әсерін ескере отырып еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жұмыскердің еңбек қабілеттілігін жоғалтуына (немесе өліміне) алып келуі мүмкін өндірістік факторларды анықтау үшін жүргізіледі.

      6. Жұмыскердің организміне физикалық әсер етудің өндірістік факторларына (Ф) мыналар жатады:

      микроклимат (Ф1), оның ішінде:

      1) ауа температурасы – Ф1.1;

      2) ауа қозғалысының жылдамдығы – Ф1.2;

      3) ауаның салыстырмалы ылғалдылығы – Ф1.3;

      4) ТНС-индексі – Ф1.4;

      5) атмосфералық (барометрлік) қысым – Ф1.5;

      6) жылу сәулесі – Ф1.6.

      сәулелену (Ф2), оның ішінде:

      1) иондамайтын электромагниттік өрістер және сәулелену – Ф2.1;

      2) иондаушы сәуле – Ф2.2;

      3) инфрақызыл сәуле – Ф2.3;

      4) ультракүлгін сәулелер – Ф2.4;

      5) лазерлік сәулелену – Ф2.5;

      6) рентген сәулесі – Ф2.6.

      виброакустикалық факторлар (Ф3), оның ішінде:

      1) шу – Ф3.1;

      2) діріл (жалпы және жергілікті) – Ф3.2;

      3) инфрадыбыс – Ф3.3;

      4) ультрадыбыс – Ф3.4.

      жарықтандыру (Ф4), оның ішінде:

      1) жұмыс аймағының жеткіліксіз жарықтандырылуы – Ф4.1;

      2) жарықтың жоғары жарықтығы – Ф4.2.

      ауаның аэрозольдық құрамы (Ф5), оның ішінде:

      1) жоғары және орташа фиброгенді аэрозольдер – Ф5.1;

      2) әлсіз фиброгенді аэрозольдер – Ф5.2.

      Жұмыскердің организміне химиялық әсер етудің өндірістік факторларына (Х) мыналар жатады:

      1) 1-4 сыныпты зиянды химиялық заттар (Х1);

      2) жіті уланудың дамуы үшін қауіпті заттар (қатты бағытталған және тітіркендіретін) (Х2);

      3) канцерогендер (Х3);

      4) аллергендер (жоғары және орташа қауіпті) (Х4);

      5) ісікке қарсы дәрілер, гормондар (Х5);

      6) есірткі анальгетиктері (Х6);

      7) бейорганикалық заттар (Х7).

      Жұмыскердің организміне биологиялық әсер етудің өндірістік факторларына (Б) мыналар жатады:

      1) патогенді микроорганизмдер (Б1);

      2) микроорганизмдердің басқа түрлері (өсімдіктер мен жануарлар) (Б2).

      Жұмыскердің организміне психофизиологиялық әсер етудің өндірістік факторларына (П) мыналар жатады:

      1) еңбек процесінің ауырлығы (П1);

      2) еңбек процесінің қауырттылығы (П2).

      Қауіпті өндірістік факторларға (механикалық әсерге) мыналар жатады:

      Жұмыс аймағындағы құлау (М1), оның ішінде:

      1) жұмыскердің биіктіктен құлауы – М1.1;

      2) жұмыскердің қозғалу кезіндегі құлауы (бір нүктеден екінші нүктеге дейін) – М1.2;

      3) жұмыскерге заттардың түсуі, құлауы, опырылуы – М1.3;

      4) ғимараттардың, құрылыстардың және олардың элементтерінің құлауы, қирауы - М1.4.

      Жол-көлік оқиғасы (М2), оның ішінде:

      1) кәсіпорын аумағы бойынша қозғалу кезінде көлік құралының басып кетуі – М2.1;

      2) көліктегі авариялар – М2.2.

      Өндірістік механизмдердің, машиналардың және жабдық бөліктерінің әсері (М3), оның ішінде:

      1) жабдықтардың, механизмдердің, машиналардың қозғалатын және айналатын бөліктерінің әсері ( соққы, қармау, қысу) – М3.1;

      2) өткір бұрыштары, жиектері, қабыршақтары және тегіс емес беттері бар өндірістік жабдық конструкциясы элементтерінің әсері, сондай-ақ жұмыскер қозғалған кезде жабдық бетінің жоғары және төмен температурасының әсері – М3.2.

      Электр қауіпсіздігі, өрт және жарылыс қауіпсіздігі М.4, оның ішінде:

      1) электр тогының соғуы – М4.1;

      2) өрт немесе жарылыс қаупі (үйкеліс немесе жоғары қысым) – М4.2.

      7. КТ идентификациясы мыналарды қамтиды:

      КТБ үшін ақпарат жинау және оны құжаттамалық талдау;

      жұмыс орнын техникалық тексеру және визуалды шолудан, жұмыс барысын бақылау және қызметтің жұмыс қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігін анықтаудан, өндірістік орта мен еңбек процесінің барлық сипаттамаларын: жұмыс орнын, өндірістік жабдықтар мен машиналарды, материалдарды, жұмыс технологиясы мен әдістерін зерделеуден;

      әрбір кәсіп (лауазым) (жұмыс орны) бойынша өндірістік (технологиялық, бизнес-процестер) процестер мен қызмет түрлері бөлігінде еңбекке қабілеттілігін жоғалтуына (немесе өліміне) алып келетін өндірістік факторлардың тізбесі. Кәсіпорын бойынша кәсіптік тәуекел тізбесін осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес кәсіпорын басшысы бекітеді.

      8. КТ сәйкестендіру нәтижелері бойынша, егер орындалатын жұмыстардың сипаты бірдей және еңбек жағдайлары ұқсас кәсіптер (лауазымдар) (жұмыс орындары) болса, КТБ үшін бір кәсіптік топты немесе бір жұмыс орнын таңдауға рұқсат етіледі.

2-параграф. Кәсіптік тәуекелдерді бағалау

      9. КТБағ кәсіпорын бойынша кәсіптік тәуекел тізілімінде көрсетілген барлық өндірістік факторларға жатады және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес КТБағ (жеке) хаттамасымен ресімделеді.

      10. КТБағ әрбір кәсіп (жұмыс орны) өндірістік (технологиялық) процесстер (технологиялық, бизнес-процестер) және қызмет түрі бөлінісінде жүргізіледі.

      11. КТБағ өндірістік (технологиялық) процестер (технологиялық, бизнес-процестер) және ұйым қызметінің түрлері бөлінісінде әрбір кәсіп (жұмыс орны) бойынша еңбек жағдайларын олардың Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне кешенді бағалауды қамтиды және мыналардан тұрады:

      1) еңбек жағдайларының зияндылығын (зиянды өндірістік факторлардың әсерін) бағалау;

      2) еңбек жағдайларының жарақат алу қаупін бағалау (қауіпті өндірістік факторлардың әсері);

      3) өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін бағалау;

      4) жеке қорғаныш құралдарымен (бұдан әрі – ЖҚҚ) қамтамасыз етілуді бағалау;

      5) сырқаттанушылықты бағалау.

      12. Еңбек жағдайларының зияндылығын (зиянды өндірістік факторлардың әсерін) бағалау жұмыскердің организміне физикалық, химиялық, биологиялық және психофизиологиялық әсер етудің өндірістік факторлары бойынша жүргізіледі.

      Еңбек жағдайларының зияндылығын бағалау "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 9-бабының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 113) тармақшасына сәйкес сенімді өлшеу құралдарын пайдалана отырып, зиянды өндірістік факторлардың параметрлерін зертханалық және аспаптық өлшеу және оларды белгіленген нормативтермен салыстыру негізінде жүргізіледі.

      Жерасты көмір шахталарында зертханалық және аспаптық өлшеулер жүргізілмейді.

      Еңбек жағдайларының зияндылығын бағалауды жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау нәтижелерін пайдалана отырып, олар болған кезде және соңғы аттестаттауды өткізу мерзімі 5 (бес) жылдан аспайтын жағдайда жүргізуге рұқсат етіледі.

      13. Еңбек жағдайларының жарақат алу қаупін бағалау қауіпті өндірістік факторлар (механикалық әсер ету) бойынша жүргізіледі.

      Еңбек жағдайларының жарақат алу қаупін бағалау еңбек процесінің мазмұнын, функционалдық міндеттерін және орындалатын жұмыстардың түрлерін айқындайтын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

      14. Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін бағалау өндірістік жабдық жөніндегі құжаттаманың болуын (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы, пайдалануға берілген күні, пайдалану мерзімі, тексеру актілері) және өндірістік жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұжымдық (жеке) қорғау құралдарының болуын кешенді тексеру негізінде оның жұмыс орнында әрбір кәсіп (лауазым) бойынша жүргізіледі.

      Өндірістік жабдық бойынша құжаттаманың болуын тексеру (өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін құжаттамалық бағалау) құжаттамалық талдау негізінде жүзеге асырылады:

      1) техникалық құжаттама (паспорт);

      2) пайдалану құжаттамасында пайдалану жөніндегі нұсқаулық және технологиялық регламент (нормативтік құқықтық актілерде талаптар болған кезде);

      3) өндірістік жабдыққа қызмет көрсету, жөндеу, тексеру, диагностикалау бойынша құжаттама (нормативтік құқықтық актілерде талаптар болған кезде);

      4) өндірістік жабдықтың пайдалануға берілген күнге және техникалық құжаттамада және пайдаланудың қалдық немесе ұзартылған мерзімін растайтын құжатта көзделген мерзімге пайдалану мерзіміне сәйкес келуі;

      5) өндірістік жабдық жиынтығына кіретін өлшеу құралдарын тексеру немесе калибрлеу туралы сертификаттарды қамтуға тиіс.

      Өндірістік жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне жеке және ұжымдық қорғану құралдарының болуын тексеру (өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін көзбен шолып-техникалық бағалау) Өндірістік жабдықтың белгіленген нормативтік-техникалық құжаттамада Өндірістік жабдықты пайдалана отырып жұмыстар жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарға сәйкестігін көзбен қарап тексеру және техникалық бақылау негізінде жүзеге асырылады.

      15. Жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз (әрі қарай - ЖҚҚ) етілуін бағалау әрбір кәсіп (лауазым) (кәсіптік топтар, жұмыс орны) бойынша ЖҚҚ-ның барлық атаулары бойынша норманы көрсете отырып, ЖҚҚ беруге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың болуына; оларды берудің белгіленген нормаларына сәйкес ЖҚҚ-ның нақты болуына; ЖҚҚ пайдалануға арналған сапа сертификаттарының болуына қойылатын талаптардың орындалуын кешенді тексеру негізінде жүргізіледі.

      16. Сырқаттанушылықты бағалау кәсіптің (лауазым), құрылымдық бөлімшенің атауын, жынысын, жасын, АХЖ-10 бойынша ауру кодын (аурулардың халықаралық сыныптамасы), еңбекке уақытша жарамсыздықтың түрін (жарақат немесе ауру), емдеу режимін (амбулаториялық немесе стационарлық), еңбекке жарамсыздық кезеңін және күндердің жалпы санын көрсете отырып, жұмыскерлердің еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары бойынша бастапқы еңбекке жарамсыздығы деректер негізінде жүргізіледі.

      Бастапқы деректерді есепке алу және жүйелеу үшін осы Қағидалардағы 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыскерлердің уақытша еңбекке жарамсыздық парақтарын тіркеу Журналын жүргізіледі.

      Жұмыскерлердің сырқаттанушылығын бағалау осы мамандық жұмыскерлерінің еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын кешенді талдау негізінде мынадай үш көрсеткіш бойынша жүргізіледі: еңбекке уақытша жарамсыздықтың жиынтық ұзақтығы (еңбекке жарамсыздықтың барлық күндерін жиынтықтау); бір жылдағы жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының саны (осы диагнозбен науқастанудың бар жағдайларын тікелей есептеу); созылмалы аурулардың болуы.

      17. Әрбір кәсіп (жұмыс орны) бойынша КТБағ нәтижесі бойынша КТ дәрежесі бірден беске дейін белгіленеді:

      1-дәреже – дәреженің есептік мәні 0-ден 1-ге дейін болғанда жол берілетін тәуекел;

      2-дәреже – дәреженің есептік мәні 1-ден 2-ге дейін болған кезде төмен тәуекел;

      3-дәреже – дәреженің есептік мәні 2-ден 3-ке дейін болған кездегі орташа тәуекел;

      4-дәреже – дәреженің есептік мәні 3-тен 4-ке дейін болған кезде жоғары тәуекел;

      5-дәреже – 4-тен 5-ке дейінгі дәреженің есептелген мәні кезінде өте жоғары тәуекел.

      18. КТ дәрежесінің есептік мәні әрбір кәсіп (лауазым) (кәсіптік топтар, жұмыс орны) бойынша келесі формуламен айқындалады:      мұндағы:

      В – еңбек жағдайының зияндылығының көрсеткіші, өндірістік (зиян) факторлардың жұмыскердің еңбек қабілеттілігіне, аталған кәсіптегі (лауазымдағы) (кәсіптік топтағы), оның жұмыс орнына әсерінің ықтималдығын сипаттайды;

      Т – еңбек жағдайларының жарақат алу қаупінің көрсеткіші өндірістік (қауіпті) факторлардың осы кәсіп (кәсіптік топ) жұмыскерінің жұмыс орнындағы еңбекке қабілеттілігіне әсер ету ықтималдығын сипаттайды;

      ОБ – осы кәсіптің (кәсіптік топтың) жұмыскері өзінің жұмыс орнында еңбек процесінде пайдаланатын өндірістік жабдық қауіпсіздігінің көрсеткіші;

      ЖҚҚ – осы кәсіп (лауазым) (кәсіптік топ) жұмыскерінің еңбек процесінде пайдаланылатын ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілу көрсеткіші;

      З – осы кәсіп (лауазым) (кәсіптік топ) жұмыскерлерінің сырқаттанушылық көрсеткіші.

      19. Кәсіптік тәуекелдерді бағалау нәтижелері бойынша кәсіптік тәуекел тізілімін, кәсіптік тәуекелді бағалау жөніндегі хаттамаларды қоса бере отырып, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес есеп қалыптастырылады.

      20. КТБағ жүргізу кезеңділігі КТ дәрежесін ескере отырып 5 жылда кемінде бір рет белгіленеді:

      1 дәреже (жол берілетін тәуекел) – 5 жылда бір рет;

      2 дәреже (төмен тәуекел) – 3 жылда бір рет;

      3 дәреже (орташа тәуекел) – 2 жылда бір рет;

      4 дәреже (жоғары тәуекел) – жыл сайын;

      5 дәреже (өте жоғары тәуекел) – тәуекелді жою бойынша түзету шараларынан кейін.

      Жабдықты жаңғырту, реконструкциялау, ауыстыру және технологиялық процестердегі өзгерістер кезінде жұмыс орындарындағы осындай өзгерістерді ескере отырып, жоспардан тыс КТБағ жүргізіледі.

3-параграф. Түзету шаралары

      21. Түзету шараларын жүргізу қажеттілігі тәуекел дәрежесіне байланысты анықталады:

      1-2 дәреже (рұқсат етілген /төмен тәуекел) – жұмыс берушінің шешімі бойынша түзету шаралары жүргізілуі мүмкін;

      3 дәреже (орташа тәуекел) – тәуекел дәрежесі белгіленгеннен кейін бір жыл ішінде тәуекелді төмендету бойынша түзету шаралары жүргізіледі;

      4-5 дәреже (жоғары/өте жоғары тәуекел) – тәуекел дәрежесі белгіленгеннен кейін 3 ай ішінде тәуекелді төмендету бойынша түзету шаралары жүргізіледі.

      22. Түзету шараларының басымдылығы барлық кәсіптерді (лауазымдарды) (кәсіптік топтарды) КТ дәрежесінің кему тәртібімен ретке келтіру жолымен КТ саралау негізінде айқындалады.

      23. Түзету шараларының негізінде тәуекел дәрежесін бағалау аяқталғаннан кейін бір ай ішінде кәсіпорын басшысы бекітетін осы Қағидалардағы 5-қосымшаға сәйкес кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленеді.

4-параграф. Кәсіптік тәуекелдерді бақылау және мониторингтеу

      24. КТ бақылау КТБасқ бойынша іс-шаралар жоспарында белгіленген барлық КТ түзету шараларының орындалуын тексеруді қамтиды.

      25. КТ бақылау ақпаратты жинау, бастапқы материалдарды талдау және КТБасқ міндетті құжаттамасы негізінде жүзеге асырылады.

      26. КТ мониторингі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес КТБағ нәтижелерінің талдамалық деректерін жинауды және қалыптастыруды қамтиды.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
1-қосымша

КӘСІПОРЫН АТАУЫ

  БЕКІТЕМІН
Кәсіпорын басшысы
" " _____

КӘСІПТІК ТӘУЕКЕЛ ТІЗІЛІМІ
(кәсіпорын және құрылымдық бөлімшелер бойынша)

      ________ жыл

Р/с №

Қызмет түрінің, құрылымдық бөлімше, кәсіптің (лауазым) атауы

Жұмыскерлер саны

Жұмыскерлердің үлес салмағы*

Идентификацияланушы факторлар**

В

Т

ОБ

ЖҚҚ

З

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Әкімшілік қызмет

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптер (лауазымдар)

2

Өндірістік қызмет

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптер (лауазымдар)

3

Көмекші қызмет

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптер (лауазымдар)

БАРЛЫҒЫ


100%


      Ескертпе:

      * үлес салмағы әрбір кәсіп бойынша жұмыскерлер санының кәсіпорын жұмыскерлерінің жалпы санына қатынасы ретінде есептеледі;

      ** сәйкестендірілген факторлар көрсетіледі, В (еңбек жағдайларының зияндылығы) және Т (еңбек жағдайларының жарақат алу қауіптілігі) бағандары бойынша зиянды немесе қауіпті өндірістік фактордың атауы мен коды көрсетіледі, ОБ (өндірістік құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі), ЖҚҚ, З (осы кәсіп (лауазым) (кәсіптік топ) жұмыскерлерінің сырқаттанушылық көрсеткіші) бағандары бойынша өндірістік жабдықты немесе жеке және ұжымдық қорғану құралдарын пайдаланған, уақытша еңбекке жарамсыздық парақтарының болуы жағдайында (+) белгісі көрсетіледі.

      ЕҚ бойынша жауапты адам ________             _______________________

      қолы                   ТАӘ (бар болса)

      20___ ж. "____" ___________

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      В – еңбек жағдайларының зияндылық көрсеткіші;

      Т – еңбек жағдайларының жарақат алу қаупінің көрсеткіші;

      ОБ - өндірістік жабдықтың қауіпсіздік көрсеткіші;

      ЖҚҚ – жеке қорғаныш құралының қамтамасыз етілу көрсеткіші;

      З – сырқаттанушылық көрсеткіші;

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      ЕҚ – еңбекті қорғау.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
2-қосымша

Кәсіптік тәуекелдерді (жеке) бағалау ХАТТАМАСЫ 20 ___ жылғы "______" __________ №_____

1

Кәсіпорын атауы


2

Құрылымдық бөлімше атауы


3

Қызмет түрі (персонал санаты)


4

Кәсіптің (лауазымның) жұмыс орнының (кәсіп коды) атауы


5

Орындайтын кәсібі/атқаратын лауазымы/ белгілі бір жұмыс орнындағы жұмыскерлер контингенті


6

Еңбекті ұйымдастыру нысаны


7

Өндіріс типі


8

Өндірістік жабдықтар саны


9

Негізгі өндірістік жабдықтар тізбесі


10

Қолданылатын шикізат, материалдар


1. Еңбек жағдайларының зияндылығын бағалау (өндірістік факторлардың зияндылығы)

Фактор коды

Зиянды өндірістік фактордың атауы

Фактордың жағдайы

Еңбек жағдайлары класы

Балл*

Ескертпе

(РЕШД/РЕШШ ) Нормасы

Нақты деңгейі

2

3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

х

х


2

х

х


3

х

х


Балл сомасы, жиыны


барлық көрсетілген факторлар бойынша балдар жинақталады

Өндірістік факторлардың зияндылық көрсеткіші (В)      Ескерту:

      * Зиянды факторлардан кейінгі баллдар) фактордың нақты деңгейінің белгіленген гигиеналық нормаға (РЕШД/РЕШШ) сәйкес келмегені анықталған жағдайда шарттар сыныбына сәйкес анықталады құжаттар:

      1 балл – 2-сынып;

      2 балл – 3.1-сынып;

      3 балл – 3.2-сынып;

      4 балл – 3.3-сынып;

      5 балл – 3.4-сынып.

      Өндірістік факторлар (В) мәнінің көрсеткіші төменде көрсетілген интервалдардың біріне жатқызу балдары сомасының негізінде айқындалады:

      1 –0 балл;

      2 – 5 балға дейін;

      3 – 6-дан 15 балға дейін;

      4 – 16-ден 25 балға дейін;

      5 – 25 балдан жоғары.

2. Еңбек жағдайларының жарақаттану қауіптілігін бағалау (өндірістік факторлардың қауіптілігі)

Орындалатын жұмыстар түрлері

Қауіпті өндірістік фактордың атауы

х

х

х

Балл

Ескертпе

Фактор коды
Сомасы, жиыны

барлық көрсетілген факторлар бойынша балдар жинақталады

Орындалатын жұмыс түрлерінің жалпы саны

орындалатын жұмыс түрлерінің саны жинақталады

Балл сомасы, жиыны

соманың орындалатын жұмыс санына қатынасы ретінде есептеледі

Жазатайым оқиғалар туралы мәліметтер

Күні:Зардап шеккендер саныЕңбек жағдайларының жарақат алу қаупінің көрсеткіші (Т)      Ескертпе: Балдар (қауіпті факторлар бойынша) сараптамалық бағалау негізінде белгіленеді және өндірістік (қауіпті) фактордың туындау жиілігінің сандық мәнін шығару жолымен айқындалады (1 - жылына 1 реттен артық емес; 2 - тоқсанына 1 реттен артық емес; 3 - айына 1 реттен артық емес; 4 - 1 реттен артық емес) және өндірістік (қауіпті) фактордың ықтимал әсер етуі салдарының ауырлық дәрежесінің сандық мәні (1 - жеңіл, 2 - орташа, 3 - ауыр/өлім жағдайы).

      Осы кәсіптің (кәсіптік топтың) жұмыскері үшін оның жұмыс орнындағы еңбек жағдайларының жарақат алу қаупінің көрсеткіші (Т):

      1 - егер есепті кезеңде осы мамандық бойынша жазатайым оқиға тіркелмеген болса және балл сомасы нөлге тең болса;

      2 - егер есепті кезеңде осы мамандық бойынша жазатайым оқиға тіркелмеген болса және балл сомасы бірден 5-ке дейін;

      3 - егер есепті кезеңде осы мамандық бойынша жазатайым оқиға тіркелмеген болса және балл сомасы 6-дан 15 балға дейін;

      4 - егер есепті кезеңде осы кәсіп бойынша жазатайым оқиға тіркелмеген болса және баллдардың сомасы 16-дан 25 балға дейін болса немесе есепті кезеңде осы кәсіп бойынша жеңіл және орташа ауырлық дәрежесіндегі жазатайым оқиға тіркелген болса;

      5 - егер есепті кезеңде осы кәсіп бойынша жазатайым оқиға тіркелмеген болса және баллдар сомасы 25 балдан жоғары болса немесе есепті кезеңде осы кәсіп бойынша ауыр немесе өлімге әкеп соққан жазатайым оқиға тіркелген болса.

3. Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін бағалау

р/с №

Жабдық атауы

Құжатталған бағалаудың критерийлері

Балдары

Ескертпе

Жабдықты пайдалануға беру күні

Пайдалану мерзімі, жыл

Пайдалану мерзіміне сәйкестігі

Құжаттаманың болуы

Техникалық

Пайдалану

Тексеру

Дб

Вб

Жиыны


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
құжатталған және көрнекі бағалау балдарының орташа арифметикалық мәні ретінде анықталады

Балдар сомасы, жиыны


жабдықтың барлық атаулары бойынша балдар жинақталады

Өндірістік жабдықтардың жылпы саныӨндірістік жабдықтардың қауіпсіздік көрсеткіші (ОБ)


баллдар сомасының өндірістік жабдық санына қатынасы ретінде есептеледі

      Ескертпе: Егер жұмыскер еңбек процесінде өндірістік жабдықты пайдаланбаса, осы кәсіптің (кәсіптік топтың) жұмыскері еңбек процесінде пайдаланатын өндірістік жабдықтың (ОБ) қауіпсіздік көрсеткіші 1-ге тең. Егер еңбек процесінде жұмыскер Өндірістік жабдықты пайдаланса, өндірістік жабдықтың қауіпсіздік көрсеткіші (ОБ) әрбір кәсіп (жұмыс орны) бойынша өндірістік жабдықтың жалпы санына баллдар сомасының қатынасы ретінде айқындалады. Бағалаудың жалпы балы өндірістік жабдықтың әрбір түрі бойынша құжаттамалық (Дб) және көрнекі (Кб) бағалардың орташа арифметикалық балына тең.

      Құжаттамалық бағалау балы (Дб) техникалық, пайдалану, тексеру құжаттамасының болуына, сондай-ақ өндірістік жабдықтың әрбір түрі бойынша өндірістік жабдықтың пайдалану мерзіміне сәйкестігіне қарай 1-ден 5-ке дейін белгіленеді:

      1 балл - барлық талаптар орындалған кезде;

      2 балл - талаптардың бірі орындалмаған кезде;

      3 балл - талаптардың екеуі орындалмаған кезде;

      4 балл - талаптардың үшеуі орындалмаған кезде;

      5 балл - барлық талаптар орындалмаған жағдайда.

      Визуалды-техникалық бағалау балы (Дб) жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын талаптардың сақталуына байланысты 2-ден 5-ке дейін белгіленеді, сондай-ақ қорғау құралдарына:

      2 балл - жабдық конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын барлық талаптар сақталған және барлық қажетті қорғау құралдары болған кезде;

      3 балл - жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын талаптар сақталмаған және жеңіл ауырлықтағы жұмыскерге травматикалық әсер етуі мүмкін барлық қажетті қорғау құралдары болған кезде;

      4 балл - жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын талаптар сақталмаған және ауырлығы орташа жұмыскерге травматикалық әсер етуі мүмкін барлық қажетті қорғау құралдары болған кезде;

      5 балл - жабдықтың конструкциясына және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын талаптар сақталмаған және жұмыскер ауыр жарақат алуы мүмкін барлық қажетті қорғау құралдары болған кезде.

3.1. Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін визуалды бағалау

Жабдықтың конструкциясы және оның жекелеген бөліктеріне қойылатын талаптар

Қорғаныш құралдарына талаптар

Балл Вб

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Өндірістік жабдыққа және оның жекелеген бөліктеріне қиратушы жүктеме жоқ

Қиратушы жүктемелердің туындауын болдырмайтын құрылғылармен жабдықтау2

Жабдықтың құлау (аударылу) және өздігінен жылжу ықтималдығы жоқ

Жабдықтар мен оның бөліктерін бекіту құралдары мен әдістерінің болуы3

Заттардың (мысалы, құрал-саймандардың, дайындамалардың, өңделген бөлшектердің, жаңқалардың) құлау және тасталу, сондай-ақ майлайтын, салқындататын және басқа да жұмыс сұйықтықтарының тасталу ықтималдығы жоқ

Қорғаныш қоршаулардың болуы (қаптамалар, қалқандар, күнқағарлар, бөгеулер және экрандар)4

Өндірістік жабдықтың қозғалмалы бөліктерінің әсер ету ықтималдығы жоқ

Жұмыскердің олармен байланыс жасау мүмкіндігін болдырмау немесе дабыл беру, дабыл беру түстері, қауіпсіздік белгілері және апаттық тоқтауды басқару органдары көзделуі үшін қорғау қоршауларының болуы5

Қысатын, ұстап тұратын, көтергіш және тиеу құрылғыларының немесе олардың жетектерінің конструкциясы үшін толық немесе ішінара өздігінен тоқтау, энергия беруді қалпына келтіру кезінде қауіптіліктің туындау ықтималдығы жоқ

Жұмыскердің олармен байланыс жасау мүмкіндігін болдырмау немесе сигнал беру, сигнал беру түстері, қауіпсіздік белгілері және апатты тоқтауды басқару органдары көзделуі үшін қорғау қоршауларының болуы6

Өндірістік жабдық конструкциясының элементтерінде өткір бұрыштары, жиектері, қабыршақтары және тегіс емес беттері бар

Жұмыс істеушілерді қорғау шаралары көзделген7

Гидравликалық, пневматикалық энергияның, бу энергиясының көмегімен жұмыс істейтін өндірістік жабдықтардан және оның жекелеген бөліктерінен (гидро -, бу -, пневможүйелердің құбырлары, сақтандырғыш кабельдер және ,басқа бөліктер) жарақат алу ықтималдығы жоқ

Жұмыс істеп тұрған немесе техникалық қызмет көрсету құралдарымен олардың кездейсоқ зақымдануының алдын алатындай етіп, монтаждау схемаларына сәйкес таңбалаудың болуы, бұғаттау құлыптары мен бекіткіштер8

Құрастыру бірліктері мен бөлшектерінің бекітпелерінің өздігінен әлсіреу немесе ажырату, сондай-ақ жылжымалы бөліктердің конструкцияда көзделген шектен тыс орын ауыстыру ықтималдығы жоқ

Өндірістік жабдықтарды басқару органдарында шұғыл тежеу және авариялық тоқтату (өшіру) құралдарының болуы9

Өрт-жарылыс қауіптілігінің туындау ықтималдығы жоқ

Ескерту сигнализациясының, өрт сөндіру, авариялық желдеткіш, герметикалық қабық, жанғыш сұйықтықтарды авариялық ағызу және жанғыш газдарды өршіту жүйесінің болуы10

Электр қауіптілігінің туындау ықтималдығы жоқ

Қоршаулардың болуы, жерге тұйықтау, нөлдеу, ток өткізгіш бөліктерді оқшаулау, қорғаныш ажырату
Балдар сомасы


көрсетілген талаптар бойынша барлық баллдар жинақталады


Талаптар саны

10Өндірістік жабдықтың қауіпсіздігін визуалды-техникалық бағалау, Вб, жиыны


баллдар сомасының талаптар санына қатынасы ретінде есептеледі

4. ЖҚҚ қамтылғандығын бағалау

Р/с №

ЖҚҚ атауы

МЕМСТ

Бір жылға беру нормасы (бірлік)

Іс жүзінде ЖҚҚ болуы

Құжаттама

Балл

Ескертпе

Нормаға сәйкестігі (0/1)

Сапа сертификатының болуы (0/1)

Құжаттаманың болуы (0/1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Балл сомасы


ЖҚҚ-ның барлық атаулары бойынша балдар жинақталады

ЖҚҚ саны


ЖҚҚ жалпы саны жинақталады

ЖҚҚ қамтылу көрсеткіші, жиыны


ЖҚҚ балдары сомасының ЖҚҚ санына қатынасы ретінде есептеледі

      Ескертпе: осы кәсіптің (лауазымның) (кәсіптік топтың) жұмыскерінің еңбек процесінде оның жұмыс орнында пайдаланылатын ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілу көрсеткіші, егер жұмыскер еңбек процесінде ЖҚҚ пайдаланбаса, бірге тең болады.

      Егер еңбек процесінде жұмыскер ЖҚҚ-ны пайдаланса, ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілу көрсеткіші ЖҚҚ-ның әрбір түрі бойынша баллдар сомасының ЖҚҚ-ның жалпы нормативтік белгіленген санына қатынасы ретінде айқындалады.

      Балл норманы көрсете отырып, ЖҚҚ беруге арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың болуына; оларды берудің белгіленген нормаларына сәйкес ЖҚҚ-ның болуына; ЖҚҚ-ны пайдалануға арналған сапа сертификаттарының болуына қарай 2-ден 5-ке дейін белгіленеді:

      2 балл - барлық талаптарды орындау кезінде;

      3 балл - талаптардың бірі орындалмаған кезде;

      4 балл - талаптардың екеуі орындалмаған кезде;

      5 балл - барлық талаптар орындалмаған жағдайда.

5. Сырқаттануды бағалау

Р/с №

Жұмыскер

Сырқаттану бағалау критерийі

Балы

Ескертпе

ЕҚУА жалпы ұзақтығы

ЖРВИ саны

Созылмалы аурулардың болуы


Жұмыскер 1Жұмыскер 2Жұмыскер 3Балдар сомасы
Жұмыскерлер саныСырқаттанушылық көрсеткіші (З)


балл сомасының жұмыскерлер санына қатынасы ретінде есептеледі

      Ескертпе: Осы кәсіп/лауазым (кәсіптік топ) жұмыскерлерінің сырқаттанушылық (З) көрсеткіші осы кәсіп жұмыскерлерінің еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парақтарды кешенді тексеру және талдау негізінде айқындалады және егер есепті кезеңде осы кәсіп бойынша еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар тіркелмеген болса, бірге тең болады. Егер есепті кезеңде осы кәсіп бойынша еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтар тіркелген болса, сырқаттанушылық (З) көрсеткіші балл сомасының осы кәсіп (кәсіптік топ) жұмыскерлерінің санына қатынасы ретінде есептеледі.

      Әрбір жұмыскер бойынша балл еңбекке уақытша жарамсыздықтың уақытша жоғалуының жиынтық ұзақтығына, жылына жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының санына, еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарды кешенді тексеру және талдау негізінде созылмалы аурулардың болуына байланысты белгіленеді:

      1 балл, егер еңбекке уақытша жарамсыздықты жоғалтудың жиынтық ұзақтығы жылына 7 күннен аспаса, созылмалы аурулар болмаған кезде жылына 1 реттен көп емес жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының саны;

      2 балл, егер еңбекке уақытша жарамсыздықты жоғалтудың жиынтық ұзақтығы жылына 14 күннен аспаса, созылмалы аурулар болмаған кезде жылына 2 реттен көп емес жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының саны;

      3 балл, егер еңбекке уақытша жарамсыздықты жоғалтудың жиынтық ұзақтығы жылына 21 күннен аспаса, созылмалы аурулар болған кезде жылына 3 реттен көп емес жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының саны;

      4 балл, егер еңбекке уақытша жарамсыздықты жоғалтудың жиынтық ұзақтығы жылына 21 күннен артық болса, созылмалы аурулар болған кезде жылына 3 реттен артық жіті респираторлық вирустық инфекциялар жағдайларының саны;

      5 балл, тіркелген кәсіптік аурулар болған кезде.

6. Кәсіптік тәуекел дәрежесін есептеу

Р/с

Кәсіп (кәсіби топ) атауы

Көрсеткіш

КТ дәрежесі

В

Т

ОБ

ЖҚҚ

ЗБАРЛЫҒЫ


      Кәсіптік тәуекел дәрежесі: ___________________________________________

      Кәсіптік тәуекелдерді бағалау бойынша жауапты адам

      ____________ ________________________________________________

      қолы             ТАӘ (болған жағдайда)

      20___ ж. "____" ___________

      немесе Сараптамалық ұйымның маманы:

      ____________ ________________________________________________

      қолы             ТАӘ (болған жағдайда)

      20___ ж. "____" ___________

      Кәсіптік тәуекелді бағалау нәтижелерімен таныстым (ық):

      ______________________________________________________________________

      ТАӘ (болған жағдайда), күні, қолы

      __________________________________________________________________________

      ТАӘ (болған жағдайда), күні, қолы

      Аббревиатураның толық жазылуы:

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      ЕҚ – еңбекті қорғау;

      ҚТ – қауіпсіздік техникасы;

      ЖҚҚ – жеке қорғаныш құралының қамтамасыз етілу көрсеткіші;

      РЕШД – рұқсат етілген шекті деңгейі;

      РЕШШ – рұқсат етілген шекті шоғырлануы;

      МемСТ – мемлекеттік стандарт;

      ҚР СТ – Қазақстан Республикасының стандарты;

      ЕҚУЖ – еңбекке қабілеттігінен уақытша жоғалту;

      ЖРВИ – жедел респираторлық вирустық инфекция;

      В – еңбек жағдайларының зияндылық көрсеткіші;

      Т – еңбек жағдайларының жарақат алу қаупінің көрсеткіші;

      ОБ – өндірістік жабдық қауіпсіздігінің көрсеткіші;

      З – сырқаттанушылық көрсеткіші;

      Дб – жабдық қауіпсіздігін құжаттамалық бағалау балы;

      Вб – жабдық қауіпсіздігін көзбен шолып бағалау балы;

      КТ - кәсіптік тәуекел.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
3-қосымша

КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ

Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақтарды тіркеу ЖУРНАЛЫ

№ р/с

Т.Ә.Ж.

Мамандық атауы

Құрылымдық бөлім атауы

Қызмет түрі

Еңбекке қабілетсіздік түрі* (Жр/ А)

Еңбекке қабілетсіздік кезеңі

Еңбекке қабілетсіздік күндерінің жалпы саны

АХЖ-10 Науқастар коды

Диагноз/науқастың атауы

Жынысы

Жасы

Емделу режимі

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      Ескертпе:

      5-баған: егер жұмыскер әкімшілік-басқарушылық персоналы болса А, егер жұмыскер өндірістік қызметтің персоналы болса П, егер жұмыскер көмекші персоналға қатысты болса В көрсетіледі;

      6-баған: егер жарақат орын алса Жр, егер ауру орын алса Н көрсетіледі;

      7-баған: кк/аа/жж форматында еңбекке жарамсыздық кезеңі қай күннен бастап және қай күнді қоса алғанда көрсетіледі;

      13-баған: егер амбулаториялық емдеу болса А, С-стационарлық емдеу көрсетіледі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      АХЖ – аурулардың халықаралық жіктелуі;

      Жр – жарақат;

      А – ауру.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
4-қосымша


КЕЛІСІЛДІ
Өндірістік кеңестің өкілі*
_______________ТАӘ
20____ ж. "___" _____________

БЕКІТЕМІН
Кәсіпорын басшысы
_______________ТАӘ
20____ ж. "___"_____________

КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ

Кәсіптік тәуекелдерді бағалау нәтижелері бойынша ЕСЕП

      ДАЙЫНДАЛҒАН

      ЕҚ және ҚТ бойынша жауапты тұлға _______________ _______

      ТАӘ             қолы

      "____" ___________20___ ж.

      немесе

      Жетекшісі

      сараптама ұйымы _______________ ___________ ____________

      ТАӘ                  қолы

      "____" ___________20___ ж.

      Ескертпе: * өндірістік кеңес болмаған жағдайда кәсіпорын басшысынан кейінгі екінші жауапты тұлға жауапты тұлға болып табылады (мысалы, техникалық директор және бас инженер).

1. Жалпы мәліметтер

Сараптама ұйымы


Ұйымның мекен-жайы


Кәсіби тәуекелдерді бағалауды жүргізу негізі


Кәсіпорынның толық және қысқартылған атауы


Ұйымдық-құқықтық нысаны


Заңды мекен-жайы


Нақты мекен-жайы


Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші бойынша Экономикалық қызмет түрі (ЭҚЖЖ) / кәсіптік тәуекел сыныбы


Кәсіпорынның кәсіби-біліктілік құрылымының көрсеткіштері

Мамандықтар саны

Жұмыскерлер саны

БАРЛЫҒЫ кәсіпорын бойынша, оның ішінде:Әкімшілік қызметӨндірістік қызметҚосалқы қызмет      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      ЕҚ және ҚТ – еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы;

      ЭҚЖЖ – экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
5-қосымша
  Бекітемін
Кәсіпорын басшысы
_______________ТАӘ
20____ ж._____________"___"

КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ

Кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар ЖОСПАРЫ

      ________ жыл

Құрылымдық бөлімше

Мамандық

Тәуекел дәрежесі

Түзету шаралары

Тәуекел дәрежесі және күтілетін нәтижелер

Жауапты тұлғалар

Орындау мерзімі

Орындалуын бақылау

      ЕҚ бойынша жауапты тұлға ________ ________________________

      қолы                   Т.А.Ә.

      "____" ___________20___ ж.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ТАӘ – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      ЕҚ – еңбекті қорғау.

  Кәсіптік тәуекелдерді
басқару қағидаларына
6-қосымша

      Нысаны

КӘСІПОРЫННЫҢ АТАУЫ Кәсіптік тәуекелдерді бағалаудың нәтижелерінің талдамалық деректері

1. Еңбек жағдайларының (өндірістік факторлардың) зияндылығын талдау

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптің (лауазым) атауы

Жұмыскерлер саны

Химиялық факторлар

Физикалық факторлар

Биологиялық факторлар

Психофизиологиялық факторлар

Жиыны

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Әкімшілік қызмет

2. Өндірістік қызмет

3. Қосалқы қызмет

2. Еңбек жағдайларының (өндіріс факторларының) жарақаттану қауіптілігін талдау

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптің (лауазымның) атауы

Жұмыскерлер саны

Жарақаттану факторларының (тәуекелдерінің) түрлері

Еңбек процесінде жарақаттану қауіптілігінің дәрежесі

Жарақаттану қауіптілігін бағалау

1

2

3

4

5

6

7

1. Әкімшілік қызмет
2. Өндірістік қызмет
3. Қосалқы қызмет
3. Өндірістің жабдықтың қауіпсіздігін талдау

Р/с №

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптің (лауазым) атауы

Жұмыскерлер саны

Жабдықтың атауы

Құжатталған бағалау критерийлері

Жабдықтың пайдалануға берілген күні

Пайдалану мерзімі, жыл

Пайдалану мерзіміне сәйкестігі

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Әкімшілік қызмет

2. Өндірістік қызмет

3. Қосалқы қызмет

      Кестенің жалғасы

Құжатталған бағалау критерийлері

Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігін бағалау

Құжаттаманың болуы

Техникалық

Пайдалану (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы)

Салыстырып тексеру

Құжатталған бағалау

Визуалды-техникалық бағалау

Жиыны

9

10

11

12

13

14

1. Әкімшілік қызмет2. Өндірістік қызмет3. Қосалқы қызмет4. ЖҚҚ қамтылуын талдау

Р/с №

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптің (лауазымның) атауы

Жұмыскер саны

ЖҚҚ атауы

Бір жылға беру нормасы (бірлік)

Іс жүзінде ЖҚҚ болуы

Құжаттама

ЖҚҚ қамтылуын бағалау

Ескертпе

Нормаға сәйкестігі (0/1)

Сапа сертификатының болуы (0/1)

Құжаттаманың болуы (0/1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Әкімшілік қызмет

2. Өндірістік қызмет

3. Қосалқы қызмет

5. Сырқаттанушылықты талдау

Р/с №

Құрылымдық бөлімше

Кәсіптің (лауазымның) атауы

Жұмыскерлер саны

Кәсіптің үлес салмағы

Сырқаттанушылық тәуекелінің дәрежесі белгіленген жұмыскерлер саны

Кәсіп бойынша сырқаттанушылық тәуекелінің дәрежесі

Үлес салмағын ескере отырып кәсіп бойынша сырқаттанушылық тәуекелінің дәрежесі

Құрылымдық бөлімше бойынша сырқаттанушылық тәуекелінің дәрежесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Әкімшілік қызмет


2. Өндірістік қызмет


3. Қосалқы қызмет


      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ЖҚҚ – жеке қорғаныш құралының қамтамасыз етілу көрсеткіші.


Об утверждении Правил управления профессиональными рисками

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 363. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 сентября 2020 года № 21197.

      В соответствии с подпунктом 41-2) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила управления профессиональными рисками.

      2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Сарбасова А.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Б. Нурымбетов

  Утверждены приказом
Министра труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 11 сентября 2020 года № 363

Правила управления профессиональными рисками

      Сноска. Правила - в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 28.12.2022 № 524 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила управления профессиональными рисками (далее – Правила) определяют порядок управления профессиональными рисками, включающий в себя идентификацию и оценку профессиональных рисков, корректирующие меры, контроль и мониторинг профессионального риска.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) система управления охраной труда (далее - СУОТ) – комплекс взаимосвязанных мероприятий по реализации политики по охране труда, выполнению требований безопасности труда, управлению профессиональными рисками;

      2) рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;

      3) профессиональный риск (далее - ПР) – риск утраты трудоспособности либо смерти работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей;

      4) оценка профессионального риска (далее - ОПР) – определение степени профессионального риска на основе анализа информации об идентификации рисков и статистических данных о заболеваемости и производственном травматизме в организации, обеспеченности средствами коллективной и индивидуальной защиты;

      5) управление профессиональными рисками (далее - УПР) – составная часть системы управления охраной труда, включающая в себя идентификацию и оценку профессиональных рисков, корректирующие меры, контроль и мониторинг профессионального риска;

      6) производственное оборудование – машины, механизмы, устройства, аппараты, приборы и иные технические средства, необходимые для работы, производства.

Глава 2. Порядок управления профессиональными рисками

      3. УПР состоит из следующих процедур:

      идентификация ПР;

      ОПР;

      корректирующие меры;

      контроль и мониторинг ПР.

      4. Процедура УПР включает в себя:

      организация проведения процедур УПР в соответствии со статьей 203 Трудового кодекса Республики Казахстан осуществляется производственным советом по безопасности и охране труда, в случае его отсутствия, руководителем предприятия определяется состав экспертной группы, для проведения идентификации ПР, ОПР, разработки корректирующих мер по результатам ОПР, контроля и мониторинга, и распределения полномочий и обязанностей между ее членами;

      определение объектов оценки с учетом перечня всех профессий (должностей) или профессиональных групп, по которым будет проводиться ОПР, разработка графика проведения ОПР, назначение лиц, проводящих оценку.

Параграф 1. Идентификация профессионального риска

      5. Идентификация ПР проводится по каждой профессии (должности) (рабочему месту) в разрезе производственных (технологических) процессов и видов деятельности для выявления производственных факторов, воздействие которых приводит к утрате трудоспособности (либо смерти) работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей с учетом характера их воздействия на организм работника (механические, физические, химические, биологические и психофизиологические факторы).

      6. К производственным факторам физического воздействия на организм работника (Ф) относятся:

      микроклимат (Ф1), в том числе:

      1) температура воздуха - Ф1.1;

      2) скорость движения воздуха - Ф1.2;

      3) относительная влажность воздуха - Ф1.3;

      4) ТНС-индекс - Ф1.4;

      5) атмосферное (барометрическое) давление - Ф1.5;

      6) тепловое излучение - Ф1.6.

      излучения (Ф2), в том числе:

      1) неионизирующие электромагнитные поля и излучения - Ф2.1;

      2) ионизирующее излучение - Ф2.2;

      3) инфракрасное излучение - Ф2.3;

      4) ультрафиолетовые излучения - Ф2.4;

      5) лазерное излучение - Ф2.5;

      6) рентгеновское излучение - Ф2.6.

      Виброакустические факторы (Ф3), в том числе:

      1) шум - Ф3.1;

      2) вибрация (общая и локальная) - Ф3.2;

      3) инфразвук - Ф3.3;

      4) ультразвук - Ф3.4.

      освещенность (Ф4), в том числе:

      1) недостаточная освещенность рабочей зоны - Ф4.1;

      2) повышенная яркость света - Ф4.2.

      аэрозольный состав воздуха (Ф5), в том числе:

      1) высоко и умереннофиброгенные аэрозоли - Ф5.1;

      2) слабофиброгенные аэрозоли - Ф5.2.

      К производственным факторам химического воздействия на организм работника (Х) относятся:

      1) вредные химические вещества 1-4 классов (Х1);

      2) вещества опасные для развития острого отравления (остронаправленные и раздражающие) (Х2);

      3) канцерогены (Х3);

      4) аллергены (высоко- и умеренно- опасные) (Х4);

      5) противоопухолевые средства, гормоны (Х5);

      6) наркотические анальгетики (Х6);

      7) неорганические вещества(Х7).

      К производственным факторам биологического воздействия на организм работника (Б) относятся:

      1) патогенные микроорганизмы (Б1);

      2) другие виды микроорганизмов (растения и животные) (Б2).

      К производственным факторам психофизиологического воздействия на организм работника (П) относятся:

      1) тяжесть трудового процесса труда (П1);

      2) напряженность трудового процесса (П2).

      К опасным производственным факторам (механического воздействия) относятся:

      падение в рабочей зоне (М1), в том числе:

      1) падение работника с высоты - М1.1;

      2) падение работника при передвижении (с одной точки до другой) - М1.2;

      3) падение, обрушение, обвал предметов на работника - М1.3;

      4) падение, разрушение зданий, сооружений и их элементов - М1.4.

      Дорожно-транспортное происшествие (М2), в том числе:

      1) наезд транспортного средства при передвижении по территории предприятия - М2.1;

      2) аварии на транспорте - М2.2.

      Воздействие производственных механизмов, машин и частей оборудования (М3), в том числе:

      1) воздействие движущихся и вращающихся частей оборудования, механизмов, машин (удары, захваты, сдавливания) - М3.1;

      2) воздействие элементов конструкции производственного оборудования, которые имеют острые углы, кромки, заусенцы и неровные поверхности, также, воздействие высокой и низкой температуры поверхности оборудования при движении работника - М3.2.

      Электробезопасность, пожаро - и взрывобезопасность М.4, в том числе:

      1) поражение электрическим током - М4.1;

      2) угроза пожара или взрыва (трение или повышенное давление), в том числе вызванный электричеством - М4 2.

      7. Идентификация ПР включает:

      сбор информации для ОПР и ее документационный анализ;

      техническое обследование и визуальный осмотр рабочего места, наблюдение за ходом работы и выявление соответствия деятельности требованиям к безопасности работ, изучение всех характеристик производственной среды и трудового процесса: рабочего места, производственного оборудования и машин, материалов, технологии и методов работы;

      перечень производственных факторов, воздействие которых приводит к утрате трудоспособности (либо смерти) работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей по каждой профессии (должности) (рабочему месту) в разрезе производственных процессов (технологических, бизнес-процессов) и видов деятельности. Реестр профессионального риска по предприятию утверждается руководителем предприятия, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      8. По результатам идентификации ПР, если имеются наличия профессий (должностей) (рабочих мест) с идентичным характером выполняемых работ и аналогичными условиями труда разрешается выбор одной профессиональной группы или одного рабочего места для ОПР.

Параграф 2. Оценка профессиональных рисков

      9. ОПР подлежат все производственные факторы, указанные в Реестре профессионального риска по предприятию, и оформляются протоколом ОПР (индивидуального) согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      10. ОПР проводится по каждой профессии (рабочему месту) в разрезе производственных (технологических) процессов (технологических, бизнес-процессов) и видов деятельности.

      11. ОПР включает в себя комплексную оценку условий труда по каждой профессии (рабочему месту) в разрезе производственных (технологических) процессов (технологических, бизнес-процессов) и видов деятельности организации на соответствие их требованиям законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, и состоит из:

      1) оценки вредности условий труда (воздействия вредных производственных факторов);

      2) оценки травмоопасности условий труда (воздействия опасных производственных факторов);

      3) оценки безопасности производственного оборудования;

      4) оценки обеспеченности средствами индивидуальной защиты (далее -СИЗ);

      5) оценки заболеваемости.

      12. Оценка вредности условий труда (воздействия вредных производственных факторов) проводится по производственным факторам физического, химического, биологического и психофизиологического воздействия на организм работника.

      Оценка вредности условий труда производится на основе лабораторных и инструментальных измерений параметров вредных производственных факторов с использованием поверенных средств измерений и их сопоставлении с установленными нормативами в соответствии с подпунктом 2) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и подпунктом 113) пункта 15 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71.

      В подземных угольных шахтах лабораторные и инструментальные измерения не проводятся.

      Оценку вредности условий труда разрешается проводить с использованием результатов аттестации рабочих мест по условиям труда при их наличии и условии, что срок проведения последней аттестации не превышает 5 (пяти) лет.

      13. Оценка травмоопасности условий труда проводится по опасным производственным факторам (механического воздействия).

      Оценка травмоопасности условий труда проводится в соответствии с требованиями нормативных документов, определяющих содержание трудового процесса, функциональные обязанности и виды выполняемых работ.

      14. Оценка безопасности производственного оборудования проводится по каждой профессии (должности) на ее рабочем месте на основе комплексной проверки на наличие документации по производственному оборудованию и его конструкциям, в том числе отдельным частям, наличие средств коллективной и (или) индивидуальной защиты к производственным оборудованиям, обеспечивающих безопасность проведения работ с использованием производственного оборудования.

      Проверка наличия документации по производственному оборудованию (документационная оценка безопасности производственного оборудования) осуществляется на основании документационного анализа и проверки наличия:

      1) технической документации (паспорт);

      2) эксплуатационной документации и технологический регламент (при наличии требований в нормативных правовых актах);

      3) документации по обслуживанию, ремонту, обследованию, диагностированию производственного оборудования (при наличии требований и нормативных правовых актах);

      4) соответствие производственного оборудования к сроку эксплуатации согласно дате ввода, в эксплуатацию и к сроку, предусмотренному технической документацией и документом, подтверждающим остаточный или продленный срок эксплуатации;

      5) сертификатов о поверке или калибровке средств измерений, входящих в комплект производственного оборудования.

      Проверка наличия средств индивидуальной и (или) коллективной защиты к производственному оборудованию и его конструкциям, в том числе отдельным частям (визуально-техническая оценка безопасности производственного оборудования), осуществляется на основании визуального осмотра и технического контроля их соответствия, к установленной нормативно-технической документации, обеспечивающим безопасность проведения работ с использованием производственного оборудования.

      15. Оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ проводится по каждой профессии (должности) (профессиональной группе, рабочему месту) по всем наименованиям СИЗ на основе комплексной проверки выполнения требований к наличию нормативно-технической документации на выдачу СИЗ с указанием нормы; фактическому наличию СИЗ в соответствии с установленными нормами их выдачи; наличию сертификатов качества на использование СИЗ.

      16. Оценка заболеваемости проводится на основании исходных данных по листам временной нетрудоспособности работников с указанием наименования профессии (должности), структурного подразделения, пола, возраста, кода болезни по МКБ10 (Международная классификация болезней), вида временной нетрудоспособности (травма или заболевание), режима лечения (амбулаторно или стационарно), периода нетрудоспособности и общего количества дней нетрудоспособности.

      Для учета и систематизации исходных данных ведется Журнал регистрации листов временной нетрудоспособности работников по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      Оценка заболеваемости работников проводится на основе комплексного анализа листов временной нетрудоспособности работников данной профессии по следующим трем показателям: суммарная продолжительность временной утраты нетрудоспособности (суммирование всех дней нетрудоспособности); количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год (прямой подсчет имеющихся случаев заболевания с данным диагнозом); наличие хронических заболеваний.

      17. По результатам ОПР по каждой профессии/должности (профессиональной группе, рабочему месту) степень ПР устанавливается от одного до пяти:

      1 степень – допустимый риск при расчетном значении степени от 0 до 1;

      2 степень – низкий риск при расчетном значении степени свыше 1 до 2;

      3 степень – средний риск при расчетном значении степени свыше 2 до 3;

      4 степень – высокий риск при расчетном значении степени свыше 3 до 4;

      5 степень – очень высокий риск при расчетном значении степени свыше 4 до 5.

      18. Расчетное значение степени ПР по каждой профессии (должности) (профессиональной группе, рабочему месту) определяется по формуле:

     


      где:

      В – показатель вредности условий труда, характеризует вероятность воздействия производственных (вредных) факторов на трудоспособность работника данной профессии (должности) (профессиональной группы) на его рабочем месте;

      Т – показатель травмоопасности условий труда, характеризует вероятность воздействия производственных (опасных) факторов на трудоспособность работника данной профессии (должности) (профессиональной группы) на его рабочем месте;

      ОБ – показатель безопасности производственного оборудования, используемого в трудовом процессе работником данной профессии (должности) (профессиональной группы) на его рабочем месте;

      СИЗ – показатель обеспеченности СИЗ, используемых в трудовом процессе работником данной профессии (должности) (профессиональной группы);

      З – показатель заболеваемости работников данной профессии (должности) (профессиональной группы).

      19. По результатам оценки профессиональных рисков формируется отчет согласно приложению 4 к настоящим Правилам с приложением Реестра профессионального риска предприятия, протоколов по оценке профессионального риска.

      20. Периодичность проведения ОПР устанавливается не менее одного раза в 5 лет с учетом степени ПР:

      1 степень (допустимый риск) - один раз в 5 лет;

      2 степень (низкий риск) - один раз в 3 года;

      3 степень (средний риск) - один раз в 2 года;

      4 степень (высокий риск) - ежегодно;

      5 степень (очень высокий риск) - после проведения корректирующих мер по устранению риска.

      При модернизации, реконструкции, замены оборудования и изменений в технологических процессах, проводится внеплановая ОПР, с учетом таких изменений на рабочих местах.

Параграф 3. Корректирующие меры

      21. Необходимость проведения корректирующих мер определяется в зависимости от степени риска:

      1-2 степень (допустимый /низкий риск) - корректирующие меры могут проводиться по решению работодателя;

      3 степень (средний риск) - в течение года после установления степени риска проводятся корректирующие меры по снижению риска;

      4-5 степень (высокий/ очень высокий риск) - в течение 3 месяцев после установления степени риска проводятся корректирующие меры по снижению риска.

      22. Приоритетность корректирующих мер определяется на основе упорядочивания всех профессий (должностей) (профессиональных групп) в порядке убывания степени ПР.

      23. В течении одного месяца после завершения ОПР на основе корректирующих мер руководителем предприятия утверждается План мероприятий по управлению профессиональными рисками, разработанный согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Параграф 4. Контроль и мониторинг профессиональных рисков

      24. Контроль ПР включает в себя проверку выполнения всех корректирующих мер ПР установленных Планом мероприятий по УПР.

      25. Контроль ПР проводится на основе сбора информации, анализа первичных материалов и обязательной документации УПР.

      26. Мониторинг ПР включает в себя сбор и формирование аналитических данных результатов ОПР согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

  Приложение 1
к Правилам управления
профессиональными рисками

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
" " _____

РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
(по предприятию и структурным подразделениям)

      Год ________

№ п/п

Наименование вида деятельности, структурного подразделения, профессии (должности)

Количество работников

Удельный вес работников*

Идентифицируемые факторы**

В

Т

ОБ

СИЗ

З

1

2

3

4

5

6

7

8


1

Административная деятельность

Структурное подразделение

Профессии (должности)

2

Производственная деятельность

Структурное подразделение

Профессии (должности)

3

Вспомогательная деятельность

Структурное подразделение

Профессии (должности)

ВСЕГО


100%


      Примечание:
* удельный вес рассчитывается как отношение численности работников по каждой профессии к общей численности работников предприятия;
** указываются идентифицированные факторы, по столбцам В (вредности условий труда) и Т (травмопасности условий труда) указывается наименование и код вредного или опасного производственного фактора, по столбцам ОБ (показатель безопасности производственного оборудования), СИЗ, З (показатель заболеваемости работников данной профессии (должности) (профессиональной группы)) указывается знак (+) в случае использования производственного оборудования или средств индивидуальной и коллективной защиты, наличие листов временной нетрудоспособности.
Ответственное лицо по ОТ _____________________________________
подпись ФИО (при его наличии)
"____" ___________20___ г.
Расшифровка аббревиатур:
В – показатель вредности условий труда;
Т – показатель травмоопасности условий труда;
ОБ – показатель безопасности производственного оборудования;
СИЗ – показатель обеспеченности средства индивидуальной защиты;
З – показатель заболеваемости;
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
ОТ – охрана труда.

  Приложение 2
к Правилам управления
профессиональными рисками

ПРОТОКОЛ
оценки профессионального риска (индивидуального)
№_____ от "______" __________ 20 ___ года

1

Наименование предприятия


2

Наименование структурного подразделения


3

Вид деятельности (категория персонала)


4

Наименование профессии (должности), рабочего места (код профессии)


5

Контингент работников, по выполняемой профессии/занимаемой должности/ в определенном рабочем месте


6

Форма организации труда


7

Тип производства


8

Количество производственного оборудования


9

Перечень основного производственного оборудования


10

Используемое сырье, материалы


      1. Оценка вредности условий труда (воздействия вредных производственных факторов)

Код фактора

Наименование вредного производственного фактора

Показания фактора

Класс условий труда

Балл*

Примечание

Норма (ПДК/ ПДУ);

Фактический уровень

2

3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

х

х


2

х

х


3

х

х


Сумма баллов, итого


суммируются баллы по всем указанным факторам

Показатель вредности производственных факторов (В)      Примечание:
* Баллы (по вредным факторам) определяются в случае выявления несоответствия фактического уровня фактора установленной гигиенической норме (ПДК/ПДУ) в соответствии с классом условий труда:
1 балл – класс 2;
2 балла – класс 3.1;
3 балла – класс 3.2;
4 балла – класс 3.3;
5 баллов – класс 3.4.
Показатель вредности производственных факторов (В) определяется на основе отнесения суммы баллов к одному из нижеуказанных интервалов:
1 – 0 баллов;
2 – от до 5 баллов
3 – от 6 до 15 баллов;
4 – от 16 до 25 баллов;
5 – более 25 баллов.
2. Оценка травмоопасности условий труда (воздействия опасных производственных факторов)

Виды выполняемых работ

Наименование опасного производственного фактора

х

х

х

Балл

Примечание

Код фактора
Сумма, итого

суммируются баллы по всем указанным факторам

Общее количество видов выполняемых работ

суммируется число видов выполняемых работ

Сумма баллов, итого

рассчитывается как отношение суммы к количеству выполняемых работ

Сведения о несчастных случаях

Дата:Количество пострадавшихПоказатель травмоопасности условий труда (Т)      Примечание: Баллы (по опасным факторам) устанавливаются на основе экспертной оценки и определяются путем произведения числового значения частоты возникновения производственного (опасного) фактора (1 - не более 1 раза в год; 2 - не более 1 раза в квартал; 3 - не более 1 раз в месяц; 4 - не более 1 раза в неделю; 5 - постоянно в течении рабочей смены) и числового значения тяжести последствий возможного воздействия производственного (опасного) фактора (1 - легкая, 2 - средняя, 3 - тяжелая/смерть).
Показатель травмоопасности условий труда (Т) для работника данной профессии (профессиональной группы) на его рабочем месте равен:
1 - если за отчетный период по данной профессии не был зарегистрирован несчастный случай и сумма баллов равна нулю;
2 - если за отчетный период по данной профессии не был зарегистрирован несчастный случай и сумма баллов от одного до 5;
3 - если за отчетный период по данной профессии не был зарегистрирован несчастный случай и сумма баллов от 6 до 15 баллов;
4 - если за отчетный период по данной профессии не был зарегистрирован несчастный случай, и сумма баллов от 16 до 25 баллов или если за отчетный период по данной профессии был зарегистрирован несчастный случай с легкой и средней степенью тяжести;
5 - если за отчетный период по данной профессии не был зарегистрирован несчастный случай, и сумма баллов более 25 баллов или если за отчетный период по данной профессии был зарегистрирован несчастный случай с тяжелым или смертельным исходом.

      3. Оценка безопасности производственного оборудования

№ п/п

Наименование оборудования

Критерии документированной оценки

Баллы

Примечание

Дата ввода в эксплуатацию оборудования

Срок эксплуатации, лет

Соответствие сроку эксплуатации

Наличие документации

Техническая

Эксплуатационная

Поверочная

Дб

Вб

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
определяется как среднее арифметическое баллов документированной и визуальной оценки

Сумма балов, итого


суммируются баллы по всем наименованиям оборудования

Общее количество производственного оборудованияПоказатель безопасности производственного оборудования (ОБ)


рассчитывается как отношение суммы баллов к количеству производственного оборудования.

      Примечание: Показатель безопасности производственного оборудования (ОБ), используемого в трудовом процессе работником данной профессии (профессиональной группы) равен 1, если в трудовом процессе работником не используется производственное оборудование. Если в трудовом процессе работником используется производственное оборудование, показатель безопасности производственного оборудования (ОБ) определяется как отношение суммы баллов к общему количеству производственного оборудования по каждой профессии (рабочему месту). Общий балл оценки равен среднему арифметическому баллов документационной (Дб) и визуальной (Вб) оценки по каждому из видов производственного оборудования.
Балл документационной оценки (Дб) устанавливается от 1 до 5 в зависимости от наличия технической, эксплуатационной документации по обслуживанию, ремонту, обследованию, диагностированию производственного оборудования, а также соответствия производственного оборудования сроку эксплуатации или остаточному, или продленному ресурсу по каждому из видов производственного оборудования:
1 балл - при выполнении всех требований;
2 балла - при невыполнении одного из требований;
3 балла - при невыполнении двух из требований;
4 балла - при невыполнении трех из требований;
5 баллов - при невыполнении всех требований.
Балл визуально-технической оценки (Вб) устанавливается от 2 до 5 в зависимости от соблюдения требований к конструкции оборудования и его отдельным частям, а также к средствам защиты:
2 балла - при соблюдении всех требований к конструкции оборудования и его отдельным частям и наличии всех необходимых средств защиты;
3 балла - при несоблюдении требований к конструкции оборудования и его отдельным частям и наличии всех необходимых средств защиты, которые могут привести травматическому воздействию на работника легкой тяжести;
4 балла - при несоблюдении требований к конструкции оборудования и его отдельным частям и наличии всех необходимых средств защиты, которые могут привести травматическому воздействию на работника средней тяжести;
5 баллов - при несоблюдении требований к конструкции оборудования и его отдельным частям и наличии всех необходимых средств защиты, которые могут привести получению работником тяжелой травмы.

      3.1. Визуально-техническая оценка безопасности производственного оборудования

Требования к конструкции оборудования и его отдельным частям

Требования к средствам защиты

Балл Вб

Примечание

1

2

3

4

5

1

Исключена разрушающая нагрузка на производственное оборудование и его отдельных частей

Оснащение устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих нагрузок2

Исключена возможность падения (опрокидывания) и самопроизвольного смещения оборудования

Наличие средств и методов закрепления оборудования и его частей3

Исключено падение или выбрасывание предметов (например, инструмента, заготовок, обработанных деталей, стружки), а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей

Наличие защитных ограждений (кожухи, щиты, козырьки, барьеры и экраны)4

Исключена возможность воздействия движущихся частей производственного оборудования

Наличие защитных ограждений, чтобы исключить возможность контакта с ними работника или предусмотрены сигнализация, сигнальные цвета, знаки безопасности и органы управления аварийной остановки5

Исключена возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении, восстановлении подачи энергии для конструкции зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов

Наличие защитных ограждений, чтобы исключить возможность контакта с ними работника или предусмотрены сигнализация, сигнальные цвета, знаки безопасности и органы управления аварийной остановки6

Элементы конструкции производственного оборудования имеют острые углы, кромки, заусенцы и неровные поверхности

Предусмотрены меры защиты работающих7

Исключена возможность травмоопасности от производственного оборудования и его отдельных частей (трубопроводы гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительные кабели и другие части), действующих при помощи гидравлической, пневматической энергии, энергии пара

Защищены ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работающим или средствами технического обслуживания, наличие маркировок в соответствии с монтажными схемами, блокировочные замки и фиксаторы8

Исключена возможность самопроизвольного ослабления или разъединения креплений сборочных единиц и деталей, а также перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией

Наличие в органах управления производственным оборудованием средств экстренного торможения и аварийной остановки (выключения)9

Исключена вероятность возникновения пожаровзрывоопасности

Наличие предупредительной сигнализации, системы пожаротушения, аварийной вентиляции, герметической оболочки, аварийного слива горючих жидкостей и стравливания горючих газов10

Исключена вероятность возникновения электроопасности

Наличие ограждений, заземление, зануление, изоляция токоведущих частей, защитное отключение
Сумма балов


суммируются все баллы по указанным требованиям


Количество требований

10Визуально-техническая оценка безопасности производственного оборудования, Вб, итого


рассчитывается как отношение суммы баллов к количеству требований

      4. Оценка обеспеченности СИЗ

№ п/п

Наименование СИЗ

ГОСТ, СТ РК

Норма выдачи на год (единица)

Наличие СИЗ по факту

Документация

Балл

Примечание

Соответствие Нормам (0/1)

Наличие сертификата качества (0/1)

Наличие документации (0/1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумма баллов


Суммируются баллы по всем наименованиям СИЗ

Количество СИЗ


Суммируется общее количество СИЗ

Показатель обеспеченности СИЗ, итого


Рассчитывается как отношение суммы баллов СИЗ к количеству СИЗ

      Примечание: Показатель обеспеченности СИЗ, используемых в трудовом процессе работником данной профессии (должности) (профессиональной группы) на его рабочем месте равен одному, если в трудовом процессе работником не используется СИЗ.
Если в трудовом процессе работником используется СИЗ, показатель обеспеченности СИЗ определяется как отношение суммы баллов по каждому виду СИЗ к общему нормативно установленному количеству СИЗ.
Балл устанавливается от 2 до 5 в зависимости от наличия нормативно-технической документации на выдачу СИЗ с указанием нормы; наличия СИЗ в соответствии с установленными нормами их выдачи; наличия сертификатов качества на использование СИЗ:
2 балла - при выполнении всех требований;
3 балла - при невыполнении одного из требований;
4 балла - при невыполнении двух из требований;
5 баллов - при невыполнении всех требований.

      5. Оценка заболеваемости

№ п/п

Работник

Критерии оценки заболеваемости

Балл

Примечание

Суммарная продолжительность ВУТ

Количество случаев ОРВИ

Наличие хронических заболеваний


Работник 1Работник 2Работник 3Сумма баллов
Количество работниковПоказатель заболеваемости (З)


рассчитывается как отношение суммы баллов к количеству работников

      Примечание: Показатель заболеваемости (З) работников данной профессии (должности) (профессиональной группы) определяется на основе комплексной проверки и анализа листов о временной нетрудоспособности работников данной профессии и равен одному, если за отчетный период по данной профессии не зарегистрировано листов о временной нетрудоспособности. Если за отчетный период по данной профессии были зарегистрированы листы о временной нетрудоспособности, показатель заболеваемости (З) рассчитывается как отношение суммы баллов к количеству работников данной профессии (профессиональной группы).
Балл по каждому работнику устанавливается в зависимости от суммарной продолжительности временной утраты нетрудоспособности, количества случаев острых респираторных вирусных инфекций в год, наличия хронических заболеваний на основе комплексной проверки и анализа листов о временной нетрудоспособности:
1 балл, если суммарная продолжительность временной утраты нетрудоспособности не более 7 дней в год, количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год не более 1 раза в год, при отсутствии хронических заболеваний;
2 балла, если суммарная продолжительность временной утраты нетрудоспособности не более 14 дней в год, количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год не более 2 раз в год, при отсутствии хронических заболеваний;
3 балла, если суммарная продолжительность временной утраты нетрудоспособности не более 21 дня в год, количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год не более 3 раз в год, при наличии хронических заболеваний;
4 балла, если суммарная продолжительность временной утраты нетрудоспособности более 21 дня в год, количество случаев острых респираторных вирусных инфекций в год более 3 раз в год, при наличии хронических заболеваний;
5 баллов, при наличии зарегистрированных профессиональных заболеваний.

      6. Расчет степени профессионального риска

№ п/п

Наименование профессии (профессиональной группы)

Показатель

Степень ПР

В

Т

ОБ

СИЗ

З


ВСЕГО


      Степень профессионального риска: ___________________________________
Ответственное лицо по оценке профессиональных рисков
_______________ __________________________________________________
подпись Ф.И.О. (при его наличии)
"____" ___________20___ года
или Специалист экспертной организации:
_______________ __________________________________________________
подпись Ф.И.О. (при его наличии)
"____" ___________20___года
С результатами оценки профессионального риска ознакомлен (ы):
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (при его наличии), дата подпись
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (при его наличии), дата подпись
Расшифровка аббревиатур:
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
ОТ – охрана труда;
ТБ – техника безопасности;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
ПДУ – предельно допустимые нормы уровни;
ПДК – предельно допустимые концентрации;
ГОСТ – государственный стандарт;
СТ РК - стандарты Республики Казахстан;
ВУТ – временная утрата трудоспособности;
ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции;
В – показатель вредности условий труда;
Т – показатель травмоопасности условий труда;
ОБ – показатель безопасности производственного оборудования;
З – показатель заболеваемости;
Дб - балл документационной оценки безопасности оборудования;
Вб – балл визуальной оценки безопасности оборудования;
ПР – профессиональный риск.

  Приложение 3
к Правилам управления
профессиональными рисками

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖУРНАЛ
регистрации листов о временной нетрудоспособности

№ п/п

Ф.И.О.

Наименование профессии

Наименование структурного подразделения

Вид деятельности

Вид временной нетрудоспособности* (Тр/З)

Период нетрудо способности

Общее количество дней нетрудоспособности

Код болезни по МКБ-10

Пол

Возраст

Режим лечения

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14      Примечание:
столбец 5: указывается А, если работник относится к административно-управленческому, П, если к производственному, В, если к вспомогательному персоналу;
столбец 6: указывается Тр, если имеет место травма, З, если имеет место заболевание;
столбец 7: указывается период нетрудоспособности с какого числа и по какое число включительно в формате дд/мм/гг.;
столбец 13: указывается А, если амбулаторное лечение, С -стационарное лечение.
Расшифровка аббревиатур:
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
МКБ – международная классификация болезней;
Тр – травма;
З – заболевание.

  Приложение 4
к Правилам управления
профессиональными рисками


СОГЛАСОВАНО
Представитель
Производственного Совета*
_______________ ФИО
"___" ______________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
__________________ ФИО
"___" ______________ 20____ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТЧЕТ
по результатам оценки профессиональных рисков

      ПОДГОТОВЛЕНО
Ответственное лицо по ОТ и ТБ___________ ____________________ подпись ФИО
"____" ___________20___ г.
или
Руководитель экспертной организации _______________ ____________________
подпись ФИО
"____" ___________20___ г.
Примечание: * при отсутствии Производственного совета ответственным лицом является второе ответственное лицо после руководителя предприятия (например, технический директор и главный инженер).

      1. Общие сведения

Экспертная организация


Адрес организации


Основание проведения оценки профессиональных рисков


Полное и сокращенное наименование предприятия


Организационно-правовая форма


Юридический адрес


Фактический адрес


Вид экономической деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)/ Класс профессионального риска


Показатели профессионально-квалификационной структуры предприятия

Количество профессий

Численность работников

ВСЕГО по предприятию, в том числе:Административная деятельностьПроизводственная деятельностьВспомогательная деятельность      Расшифровка аббревиатур:
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности;
ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.

  Приложение 5
к Правилам управления
профессиональными рисками
  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
______________________ ФИО
"___" ______________ 20____ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАН
мероприятий по управлению профессиональными рисками

      Год________

Структурное подразделение

Профессия

Степень риска

Корректирующие меры

Степень риска и ожидаемые результаты

Ответственные лица

Срок выполнения

Контроль выполнения

      Ответственное лицо по ОТ ____________ _______________________
подпись ФИО
"____" ___________20___ г.
Расшифровка аббревиатур:
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
ОТ – охрана труда.

  Приложение 6
к Правилам управления
профессиональными рисками
  Форма

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аналитические данные результатов оценки профессионального риска

1. Анализ вредности условий труда (производственных факторов)

Структурное подразделение

Наименование профессии (должности)

Количество работников

Химические факторы

Физические факторы

Биологические факторы

Психофизиологические факторы

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Административная деятельность

2. Производственная деятельность

3. Вспомогательная деятельность

2. Анализ травмоопасности условий труда (производственных факторов)

Структурное подразделение

Наименование профессии (должности)

Количество работников

Виды факторов (риска) травмирования

Степень травмоопасности трудового процесса

Оценка травмоопасности

1

2

3

4

5

6

7

1. Административная деятельность
2. Производственная деятельность
3. Вспомогательная деятельность
3. Анализ безопасности производственного оборудования

№ п/п

Структурное подразделение

Наименование профессии (должности)

Количество работников

Наименование оборудования

Критерии документированной оценки

Дата ввода в эксплуатацию оборудования

Срок эксплуатации, лет

Соответствие сроку эксплуатации

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Административная деятельность

2 Производственная деятельность

3 Вспомогательная деятельность

      Продолжение таблицы

Критерии документированной оценки

Оценка безопасности производственного оборудования

Наличие документации

Техническая

Эксплуатационная (наличие инструкции по эксплуатации)

Поверочная

Документированная оценка

Визуально-техническая оценка

Итого

1. Административная деятельность2. Производственная деятельность3. Вспомогательная деятельность4. Анализ обеспеченности СИЗ

№ п/п

Структурное подразделение

Наименование профессии (должности)

Количество работников

Наименование СИЗ

Норма выдачи на год (единица)

Наличие СИЗ по факту

Документация

Оценка об-ти СИЗ

Примечание

Соответствие Нормам (0/1)

Наличие сертификата качества (0/1)

Наличие документации (0/1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Административная деятельность

2. Производственная деятельность

3. Вспомогательная деятельность

5. Анализ заболеваемости

№ п/п

Наименование структурного подразделения

Наименование профессии (должности)

Количество работников

Удельный вес профессии

Количество работников, которым установлена степень риска заболеваемости

Степень риска заболеваемости по профессии

Степень риска заболеваемости по профессии с учетом удельного веса

Степень риска заболеваемости по структурному подразделению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Административная деятельность


2. Производственная деятельность


3. Вспомогательная деятельность


      Расшифровка аббревиатур:
СИЗ – средства индивидуальной защиты.
_______________________________