Сырқаттанушылық пен өлімді кодтау жөніндегі нұсқаулықты, халықаралық сыныптауды пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-250/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 14 желтоқсанда № 21769 болып тіркелді

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 7-бабы 90)-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Бекітілсін:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес сырқаттанушылық пен өлімді кодтау жөніндегі нұсқаулық;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес халықаралық сыныптауды пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 11 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-250/2020 Бұйрыққа
1-қосымша

Сырқаттанушылық пен өлімді кодтау жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы сырқаттанушылық пен өлімді кодтау жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 7-бабы 90)-тармағына сәйкес әзірленді және сырқаттанушылық пен өлімді кодтау тәртібін нақтылайды.

      2. Халықаралық сыныптауыш бойынша сырқаттанушылық пен өлімді кодтауға арналған негізгі анықтамалар:

      1) Аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың 10-шы қайта қараудағы халықаралық статистикалық сыныптамасы (бұдан әрі – АХЖ-10) - сырқаттанушылық пен өлімді есепке алу жүйесін қалыптастыруға арналған бірыңғай құжат;

      2) айдар – үш таңбалы код, ол үш таңбадан – әріп пен екі цифрдан тұрады және біреуін білдіреді, пайда болу жиілігіне немесе денсаулық сақтау үшін маңыздылығына байланысты іріктелген ауру;

      3) диагноз – ауру (жарақат), тексерілушінің денсаулық жағдайында ауытқуы немесе қайтыс болу себебі туралы медициналық қорытынды;

      4) класс – барлық белгілі аурулар мен жай-күйлерді қамту үшін айдарлардың жеткілікті саны бар, жалпы белгілері бар аурулардың топтастырылған тізбесі;

      5) негізгі аурудың асқынулары – бұл негізгі аурумен байланысты патологиялық процестер мен жағдайлар, бірақ оның негізгі көріністерінен сапалы ерекшеленетін клиникалық синдромдар, анатомиялық және функционалдық өзгерістер;

      6) негізгі диагноз – бір немесе бірнеше нозологиялық нысандар (аурулар, жарақаттар), оның ішінде медициналық көмекке жүгінуге, емдеуге жатқызуға және (немесе) өлімге себеп болған олармен байланысты асқынулар;

      7) нозология – ауру туралы жалпы ілімді, сондай-ақ жекелеген аурулардың себептерін, даму тетіктерін және клиникалық ерекшеліктерін зерделеуді, аурулардың сыныптамасы мен номенклатурасын қамтитын патологияның бөлімі;

      8) өлімнің бастапқы себебі – өлімге тікелей әкеп соққан оқиғалар тізбегін туғызған ауру немесе жарақат, сондай-ақ өлімге әкеп соққан жазатайым оқиғаның немесе зорлық-зомбылық актісінің мән-жайлары.

      9) ілеспелі аурулар – негізгі аурумен байланысты емес және АХЖ-10 өзге номенклатуралық айдары бар ауру.

      3. Медициналық ұйымдардың дәрігерлері медициналық құжаттама үшін ауру және өлім жағдайларын кодтаудың сапасы мен дұрыстығын қамтамасыз етеді.

2-тарау. Сырқаттанушылық пен өлімді кодтау алгоритмі

      4. Сырқаттанушылық пен өлімді кодтау:

      1) сырқаттанушылықтың негізгі себебі ретінде бір ғана нақты нозология кодталады, ол қажет болған жағдайда осы Нұсқаулықтың 6-тармағына сәйкес қосарланған кодтау қағидаты бойынша көрсетіледі;

      2) өлімнің себебін кодтау кезінде дәрігер қандай ауыр жағдайдың және (немесе) аурудың тікелей өлімге әкелгенін анықтайды және осы себептің пайда болуына ықпал ететін алдыңғы жағдайларды анықтайды;

      3) емдеуге жатқызу үшін негізгі ауру ретінде біреуден артық себеп болған кезде медициналық көмек көрсету кезінде ресурстардың ең көп мөлшерін талап ететін емдеуге жатқызу себебі негізгі ауру ретінде көрсетіледі;

      4) қосымша және ілеспе ауруларды кодтау кезінде бірінші болып неғұрлым айрықша мәнді екінші аурулар көрсетіледі. Бұл ретте, ремиссия кезінде емдеуді талап етпейтін және диагностика көлеміне әсер етпейтін ілеспе созылмалы аурулар кодталмайды;

      5) синдромдар мен симптомдарды кодтау:

      синдромдардың біреуінің немесе бірнешеуінің көріністерін емдеу кезінде, онда бұндай білінулер бірінші кодталуы тиіс, олардан соң синдромның өзі кодталады;

      дәрігерлер белгілерді емдеген жағдайда, бұл ретте науқасты тіркеу сәтінде ілеспе ауру белгілі болса, белгі негізгі диагноз ретінде, ал ілеспе аурулар – қосымша диагноз ретінде кодталады;

      егер дәрігер, ауруханаға жатқызу аяқталғанша нақты ауруды белгілей алмаса, белгілердің кодтары негізгі ауру ретінде қолданылады;

      егер белгі ілеспе аурудың тікелей салдары болып табылса, онда ол ілеспе (қосымша) ауру ретінде кодталмайды;

      медициналық көмек көрсету үшін тиісті шарттар туындаған кезде белгі ілеспе (қосымша) ауру ретінде кодталады;

      егер ауруханада болудың соңында аурудың күдігі расталмаса, белгіні негізгі жағдай ретінде таңдалады.

      6) егер медициналық көмек көрсету нәтижесінде нақты ауру белгіленбесе, оған байланысты емдеу немесе зерттеп-тексеру жүргізілген жағдай туралы неғұрлым дұрыс түсінік жасауға мүмкіндік беретін ақпарат тіркеледі;

      7) ауруға күдік болған кезде кодтау:

      XVIII және XXI сыныптардың ауруларын, болжамды патологиялық жағдайлар сияқты, дәрігерлер патологиялық жағдайды нақтылау мүмкін болмаған кезде ғана қолданылады;

      егер болжалды жағдай нақтыланбаса және диагнозды нақтылау туралы қосымша мәліметтер болмаса, онда болжамды ауру кодталады;

      тексеру барысында алынып тасталынған болжамды патологиялық жағдайы бар пациент келіп түскен кезде "Медициналық бақылау және ауру мен паталогиялық жағдайларға күдіктенуге баға беруді" ( Z03 айдары) кодталады;

      қалдық құбылыс (алыстан әсер ету) кодтары, сыртқы себеп (жарақаттың шығу тегі) кодтары, ауру қоздырғышын сәйкестендіру бастапқы ауру қою үшін өрісте пайдаланылмайды.

      5. Ауытқуды, жіті созылмалы жағдайларды және аурудың асқынуларын, көптеген жағдайларды кодтау:

      1) зертханалық, рентген, клиникалық және диагностикалық нәтижелер қосымша диагнозды анықтауға сәйкес келмегенше кодталмайды;

      2) егер жағдай асқынған (немесе асқынуға жақын) және созылмалы деп сипатталса және бұл ретте код құрамдастары болмаса, ал жеке суб-терминдер алфавитті көрсеткіште (АХЖ-10 3 томы) сол деңгейде орналасса, онда екі код та қолданылуы керек және асқынған жағдай бірінші кодталады, одан кейін созылмалы жағдайға код беріледі;

      3) егер қауіпті аурулар құжатталып, бірақ емдеу кезінде білінбесе, (АХЖ-10 сәйкес) анықтау қажет және бұл жағдай қауіпті ауру ретінде болып көрсетілген, көрсетілмегенін тексеру керек;

      4) асқынған сатыдағы аурулардың кодын қолдану үшін уақыт бойынша жалпы шектеу жоқ. Патологиялық процестің басында асқыну сатыларын анықтауға мүмкін болады;

      5) аурудың асқынуын және салдарын кодтауда екі кодтау цифрлары қажет: біреуі асқыну (ағымдағы жағдай) үшін және код нөмірі осы жағдай алдынғы аурудың нәтижесі болып саналады;

      6) егер диагностикалық тұжырым көптеген жағдайлармен ұсынылса және кіретін жағдайлардың бірде-бірі "негізгі" болып белгіленбесе, көптеген жағдайлардың (көптеген жарақаттар, алдынғы аурулардың көптеген зардаптары, ауру салдарынан көптеген жағдайлары және басқалар) коды қолданылады;

      7) негізгі ретінде аса ауыр аурулар белгіленеді. Айтылған нақты жағдайлар үшін кодтар нақтылаушыретінде қосылады.

      6. Аурушаңдықты қос кодтау:

      1) қосымша медициналық проблемаларды тудыратын басқа ағзалар мен дене учаскелерінде пайда болатын медициналық жағдайды анықтау үшін "Жұлдызша және айқаршық жүйесі" қолданылады, мұнда:

      "айқаршық" (

) – этиологияны немесе ауру негізінде жатқан себепті көрсетеді;

      "жұлдызша" (*) – аурудың әсерін және білінуін ұсынады.

      2) символдың астындағы кодтар "айқаршық" және "жұлдызша" бастапқы диагноздың анықтамасына сйкес реттелген. Негізгі емделетін немесе зерттелетін жағдай бастапқы код ретінде таңдалады;

      3) ең бастысы - "айқаршықпен" (

) белгісімен белгіленген негігі аурудың коды, ол қажет болған жағдайда қосымша кодсыз дербес қолданылады;

      4) "жұлдызшамен" (*) белгіленген, ауру білінуіне қатысты кодтар қосымша болып таылады және негізгі диагноз ретінде қолданылмайды. Айқаршық белгісі коды ешқашан жұлдызша символы кодынсыз қолданылмайды;

      5) инфекциялық агенттерді нақтылау, уытты заттарды сәйкестендіру үшін, егер олар айдар атында көрсетілмегенде қолданылады;

      6) жарақаттануда және улануда ХIХ класындағы – жарақат сипаты коды қолданылады және сыртқы себептерді сәйкестендіру үшін XX қосымша кодтары қолданылады. Бұндай жағдайларда жарақат алу, улану немесе басқа сыртқы себептердің әсер етуін және жағдай табиғатын (бастапқы диагнозды) және бұл жағдайға алып келген мән-жайды толық сипаттау маңызды;

      7) қосымша кодтар негізгі ауру ретінде пайданылмайды;

      8) екінші үдеріс негізгі бір кодпен ұсынылуы мүмкін, байланысты жағдайларды құрама айдарлармен кодтау үшін АХЖ-10 арнайы айдарлар бар.

      7. Медициналық емшаралардан кейінгі аурулар мен бұзылуларды кодтау:

      1) XIX АХЖ-10 сыныбында хирургиялық және басқа рәсімдерге байланысты асқынулар үшін айдарлары (Т80-Т88) қарастырылған. Ағзалар жүйесіне қатысты көптеген сыныптарда арнайы рәсімдер және әдістер салдары ретінде немесе ағзаны алып тастау нәтижесі ретінде жағдайды кодтау үшін айдарлар бар;

      2) медициналық емшаралардың салдары болып саналатын ауруларды немесе бұзылуларды арнайы кодтаудың кодтары АХЖ-10 айдарларында бар;

      3) басқа медициналық ұйымға әрі қарай емдеуге бағытталған пациент бірінші медициналық ұйымда қойылған негізгі диагнозды алады. Қабылдаған медициналық ұйым қосымша код нөмірін береді;

      4) медициналық көмекпен және басқа да ауруларды күту түрлерімен және күтумен байланысты проблемалар негізгі ауру болып саналады және Z75 – "Медициналық қамтамасыздандырумен және басқа медициналық көмекпен байланысты проблемалар" деп кодталады;

      5) бастапқы және кейінгі жарақат алған немесе күйік алу кезінде код негізгі ауру болады.

      6) Z03.0–Z03.9 сериялы кодтар патологиялық жағдайдың негізі бар болғанда пациенттің жағдайын медициналық ұйымға түскенде бағалау үшін көрсетіледі.

      8. Негізгі ауру дұрыс жазылмаған жағдайда қайта таңдаудың тәртібі:

      1) "негізгі" ауруды қайта таңдау келесі жағдайларда жүзеге асырылады:

      егер жеңіл ауру "негізгі" ауру ретінде жазылса, ал ауыр жағдай "басқа" ауру ретінде жазылса;

      егер "негізгі" ауру тек жалпы түрде сипатталса, бірақ бұл ретте медициналық құжаттың басқа бөлігінде жазылған "негізгі" аурудың нақты тұжырымы болса;

      2) егер бір немесе басқа жағдайдың көрінісі болған белгі немесе белгі "негізгі" ауру ретінде көрсетілсе, онда бұл симптом "негізгі" ауру ретінде таңдалады.

      3) егер бірнеше күй "негізгі" күй ретінде жазылса:

      бірнеше күйден бір "негізгі" жағдайды таңдауға мүмкіндік беретін жағдайлар болған кезде осы ауру таңдалады;

      осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мәліметтер болмаған кезде бірінші аталған ауру таңдалады.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 11 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-250/2020 Бұйрыққа
2-қосымша

Халықаралық сыныптауларды пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Халықаралық сыныптауларды пайдалану нұсқаулығы (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 90)-тармағына сәйкес әзірленді және халықаралық сыныптауларды пайдалану тәртібін нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) Аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың 10-шы қайта қараудағы халықаралық статистикалық сыныптамасы (бұдан әрі – АХЖ-10) - сырқаттанушылық пен өлімді есепке алу жүйесін қалыптастыруға арналған бірыңғай құжат;

      2) басты термин – пациенттің ағымдағы жағдайын немесе медициналық көмекке жүгіну себебін сипаттайды;

      3) негізгі аурудың асқынулары – бұл негізгі аурумен байланысты патологиялық процестер мен жағдайлар, бірақ оның негізгі көріністерінен сапалы ерекшеленетін клиникалық синдромдар, анатомиялық және функционалдық өзгерістер;

      4) өлімнің бастапқы себебі – өлімге тікелей әкеп соққан оқиғалар тізбегін туғызған бір немесе бірнеше нозологиялық нысандардың (аурулар, жарақаттар), сондай-ақ өлімге әкеп соққан жазатайым оқиғаның немесе зорлық-зомбылық актісінің мән-жайлары.

      5) түрлендіргіштер – олар пайда болудың себептерін немесе жағдайдың өзгерісін немесе ары қарай сипаттау үшін пайдаланылатын сипаттау сөздері;

      6) ілеспелі аурулар – негізгі аурумен байланысты емес және АХЖ-10 өзге номенклатуралық айдары бар;

2-тарау. Аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың 10-шы қайта қараудағы халықаралық статистикалық сыныптамасын пайдалану алгоритмі

      3. Клиникалық ақпаратты талдау:

      1) ауру мен өлімнің себебін анықтау;

      2) басты терминді (басты терминдерді) және түрлендіргіштерді анықтау.

      3) негізгі терминдерді алфавитті тізімде орналастыру.

      4. Алдын ала берілген кодты тағайындау кезінде:

      1) АХЖ-10 сейкес барлық ережелер мен стандарттарды ескере отырып, алфавиттік тізім қолданылады: түрлендіргіштер, "ББК" (басқа бөлімдерде көрсетілмеген), "ББЖ" (басқа бөлімдерде жіктелмеген) аббревиатуралары. Маңызды емес түрлендіргіштер жақшада көрсетілген және кодты тағайындауға әсер етпейді. Маңызды түрлендіргіштер субтерминдер ретінде көрсетілген және кодты тағайындауға әсер етеді;

      2) "ББК" аббревиатурасы дәрігер медициналық ұйымға түрлендіргіштері жоқ бір термин ретінде қабылдау үшін диагноз қойған жағдайда қолданылады;

      3) "ББЖ" аббревиатурасы ескерту ретінде қолданылады, мұндай жағдайлардың нақты формалары басқа бөлімдерде жіктеледі.

      5. Кестедегі тізімді пайдалана отырып, кодты тексеру (1-Том АХЖ-10).

      6. Госпиталдық сырқаттанушылықты қалыптастыру үшін тек негізгі ауру (негізгі аурудың асқынуы, негізгі, бәсекелес және қосарлас аурулар кодталмайды), бастапқы сырқаттанушылық үшін негізгі аурудың асқынуынан басқа барлық басқа аурулар кодталады.

      7. Өлім статистикасы үшін өлімнің бастапқы себебі кодталады.

Об утверждении инструкции по кодированию заболеваемости и смертности, инструкции по использованию международных классификаторов

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-250/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21769

      В соответствии с подпунктом 90) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) инструкцию по кодированию заболеваемости и смертности согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) инструкцию по использованию международных классификаторов согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет - ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.     

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Цой

  Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 11 декабря 2020 года
№ ҚР ДСМ-250/2020

Инструкция по кодированию заболеваемости и смертности

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящая инструкция по кодированию заболеваемости и смертности, (далее - Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 90) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и детализирует порядок кодирования заболеваемости и смертности.

      2. Основные определения для кодирования заболеваемости и смертности по международному классификатору:

      1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее – МКБ-10) – единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

      2) рубрик – трехзначный код, который состоит из трех знаков – буквы и двух цифр и представляющий одно заболевание, отобранное в зависимости от частоты встречаемости или значимости для здравоохранения;

      3) диагноз – медицинское заключение об имеющемся заболевании (травме), отклонении в состоянии здоровья обследуемого или о причине смерти;

      4) класс– сгруппированный перечень болезней, имеющих общие признаки, содержащее достаточное число рубрик для охвата всех известных заболеваний и состояний;

      5) осложнения основного заболевания – патологические процессы и состояния, связанные с основным заболеванием, но формирующие качественно отличные от его главных проявлений клинические синдромы, анатомические и функциональные изменения;

      6) основной диагноз – одна или несколько нозологических форм (заболеваний, травм), в том числе обусловленные ею (ими) осложнения, которая (которые) стали причиной для обращения за медицинской помощью, госпитализации и (или) летального исхода;

      7) нозология – раздел патологии, включающий общее учение о болезни, а также изучение причин, механизмов развития и клинических особенностей отдельных болезней, классификацию и номенклатуру болезней;

      8) первоначальная причина смерти – одна или несколько нозологических форм (заболеваний, травм), вызвавшие цепь событий, непосредственно приведших к смерти, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму.

      9) сопутствующие заболевания – заболевания, не связанные с основным заболеванием и имеющие иную номенклатурную рубрификацию МКБ-10;

      3. Врачи медицинских организаций обеспечивают качество и корректность кодирования случаев заболевания и смерти для медицинской документации.

Глава 2. Алгоритм кодирования заболеваемости и смертности

      4. Кодирование заболеваемости и смертности:

      1) в качестве основной причины заболеваемости кодируется только одна конкретная нозология, которая при необходимости указывается по принципу двойного кодирования согласно пункту 6 настоящей Инструкции;

      2) при кодировании причины смертности врач определяет, какое болезненное состояние и (или) заболевание непосредственно привело к смерти, и устанавливает предшествовавшие состояния, способствовавшие возникновению данной причины;

      3) при наличии более одной причины для госпитализации в качестве основного заболевания указывается та причина для госпитализации, которая потребовала максимальное количество ресурсов при оказании медицинской помощи;

      4) при кодировании дополнительных или сопутствующих заболеваний первыми указываются наиболее значительные вторичные заболевания. При этом не кодируются сопутствующие хронические заболевания в стадии ремиссии, не требующие и не влияющие на объем диагностики, лечения;

      5) кодирование синдромов и симптомов:

      при лечении одного или нескольких проявлений синдромов, проявление кодируется первым, далее кодируется сам синдром;

      в случае лечения врачами симптома, при этом сопутствующее заболевание известно на момент регистрации больного – симптом кодируется как основной диагноз, а сопутствующее заболевание – как дополнительный диагноз;

      если по завершению госпитализации врач не установил конкретного заболевания, коды симптомов используются, как основное заболевание;

      если симптом является прямым последствием сопутствующего заболевания, то он не кодируется как сопутствующее (дополнительное) заболевание;

      при возникновении соответствующих условий для оказания медицинской помощи, симптом кодируется как сопутствующее (дополнительное) заболевание;

      симптом выбирается в качестве основного заболевания в случае, если в конце пребывания в больнице подозрения на заболевание не подтвердились.

      6) если в результате оказания медицинской помощи точное заболевание не установлено, регистрируется информация, которая позволяет составить наиболее правильное представление о состоянии, по поводу которого проводилось лечение или обследование;

      7) кодирование при подозрении на заболевание:

      заболевание из XVIII и XXI классов МКБ-10, как и предполагаемые патологические состояния применяются врачами только в случаях, когда отсутствует возможность уточнения патологического состояния;

      если предполагаемое патологическое состояние не уточнено и отсутствует дополнительная информация об уточнении заболевания – кодируется предполагаемое заболевание;

      при поступлении пациента с предполагаемым патологическим состоянием, которое в процессе обследования было исключено, кодируется "Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание и патологическое состояние" (рубрика Z03);

      коды остаточного явления (отдаленного действия), коды внешней причины (происхождение травмы), идентификация возбудителя заболевания не используются в поле для первичного заболевания.

      5. Кодирование отклонений, острых, хронических состояний и осложнений заболеваний, а также сопутствующих состояний:

      1) результаты лабораторных, рентгеновских, клинических и диагностических исследований не кодируются до тех пор, пока они не соответствуют определению сопутствующего заболевания;

      2) если состояние описано как острое (или подострое) и хроническое и при этом отсутствует комбинации кода, а отдельные субтермины расположены в алфавитном указателе (том 3 МКБ-10) на том же уровне, то используются оба кода и острое состояние кодируется первым, а после него прописывается код хронического состояния;

      3) если угрожающее заболевание задокументировано, но не проявилось в ходе лечения, необходимо определить (в соответствии с МКБ-10), индексируется ли данное состояние, как угрожающее заболевание;

      4) не существует общего ограничения по времени для использования кодов осложненных стадий заболевания. Выявление стадий осложнения возможно в начале патологического процесса;

      5) при кодировании осложнений и последствий заболеваний необходимы две кодовые цифры: одна для осложнения (текущего состояния) и кодовый номер, указывающий, что данное состояние является результатом предшествующего заболевания;

      6) в случае, если диагностическая формулировка представлена множественным состоянием и ни одно из входящих состояний не обозначено как основное, используется код множественного состояния;

      7) в качестве основного заболевания обозначается наиболее тяжелое заболевание. Коды для перечисленных конкретных состояний добавляются в качестве уточняющих.

      6. Двойное кодирование заболеваемости:

      1) применяется для определения медицинских состояний, при которых проявляются заболевания в других органах или участках тела, вызывающие дополнительные медицинские проблемы используется система "звездочка и крестик", где:

      "крестик" (†) представляет этиологию, или причину, лежащую в основе заболевания;

      "звездочка" (*) представляет проявление или влияние заболевания;

      2) коды под символами "крестик" и "звездочка" упорядочены согласно определению первичного диагноза. Основное лечащееся или обследуемое состояние выбирается в качестве первичного кода;

      3) главным является код основного заболевания, помеченный символом "крестик" (†), который при необходимости используется самостоятельно без дополнительного кода;

      4) коды, относящиеся к проявлению болезни, помеченные символом "звездочка" (*) являются дополнительными и не используются в качестве основного диагноза. Код символа "звездочка" (*) не используется без кода символа "крестик" (†);

      5) применяется для уточнения инфекционных агентов, идентификации токсического вещества, если они не указаны в названии рубрики;

      6) при травмах и отравлениях применяют код из класса XIX - код характера травмы, и дополнительный код из класса XX для идентификации внешней причины. При таких состояниях, как травма, отравление или влияние других внешних причин, описывается полностью первичный диагноз и обстоятельства, повлекшие за собой это состояния;

      7) дополнительные коды не используются в качестве основного диагноза;

      8) для кодирования комбинированными рубриками в МКБ-10 существуют специальные рубрики для обозначения связанных состояний, когда вторичный процесс представлен с основным одним кодом.

      7. Кодирование заболеваний и расстройств после медицинских процедур:

      1) в классе XIX МКБ-10 предусмотрены рубрики (Т80-Т88) для осложнений, связанных с хирургическими и другими процедурами. Большинство классов, относящихся к системам органов, также содержат рубрики для кодирования состояний, которые возникли либо как последствие специальных процедур и методов, либо как результат удаления органа;

      2) коды специального кодирования болезней или расстройств, являющихся следствием медицинских процедур, содержатся в рубриках МКБ - 10;

      3) пациенту, направленному в другую медицинскую организацию для дальнейшего лечения, выставляется основное заболевание, который был установлен в первой медицинской организации. Принимающая медицинская организация присваивает дополнительный кодовый номер;

      4) проблемы, связанные с медицинской помощью и другими видами ухода за больными и ожиданием, считаются основным заболеванием и кодируются Z75 – "Проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью" в соответствии с МКБ-10;

      5) при первоначальном и последующем лечении травмы или ожога кодом будет основное заболевание;

      6) коды серии Z03.0-Z03.9 указываются в качестве основного заболевания при поступлении в медицинскую организацию для оценки состояния пациента, в случаях, когда есть основания предполагать наличие патологического состояния.

      8. Порядок повторного выбора, в случае неверно установленного основного заболевания:

      1) повторный выбор "основного" заболевания осуществляется в следующих случаях:

      если легкое заболевание записано как "основное" заболевание, а более тяжелое заболевание записано как "другое" заболевание;

      если в качестве "основного" указано заболевание, которое описано только в общих чертах, но при этом имеется более точная формулировка "основного" заболевания, которая записана в медицинском документе;

      2) если в качестве "основного" заболевания указан симптом или признак, который был проявлением одного или другого состояния, то в качестве "основного" заболевания выбирают этот симптом;

      3) в случае, если несколько заболеваний записаны как "основное" заболевание:

      при наличии обстоятельств, позволяющие из нескольких заболеваний выбрать одно "основное", выбирается это заболевание;

      при отсутствии сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, выбирается первое упомянутое заболевание.

  Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 11 декабря 2020 года
№ ҚР ДСМ-250/2020

Инструкция по использованию международных классификаторов

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящая инструкция по использованию международных классификаторов, (далее - Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 90) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и детализирует порядок использования международных классификаторов.

      2. В настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

      1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее — МКБ-10) – единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

      2) главный термин – термин, описывающий текущее состояние пациента и (или) причину обращения пациента за медицинской помощью;

      3) осложнения основного заболевания – патологические процессы и состояния, связанные с основным заболеванием, но формирующие качественно отличные от его главных проявлений клинические синдромы, анатомические и функциональные изменения;

      4) первоначальная причина смерти – одна или несколько нозологических форм (заболеваний, травм), вызвавшие цепь событий, непосредственно приведших к смерти, а также обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму;

      3) модификаторы - описательные слова, используемые для дальнейшего описания или изменения состояния или причины их возникновения;

      6) сопутствующие заболевания – заболевания, не связанные с основным заболеванием и имеющие иную номенклатурную рубрификацию МКБ-10.

Глава 2. Алгоритм использования Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра

      3. Анализ клинической информации:

      1) установление заболевания и причины смерти;

      2) определение главного термина (главных терминов) и модификаторов;

      3) расположение главных терминов в алфавитном списке.

      4. При назначении предварительного кода:

      1) используется алфавитный список с учетом всех правил и стандартов, в соответствии с МКБ-10: модификаторы, аббревиатуры "НУВДР" (не уточнено в других разделах", "НКВДР" (не классифицировано в других разделах). Несущественные модификаторы указаны в скобках и не влияют на назначение кода. Существенные модификаторы указываются как субтермины и влияют на назначение кода;

      2) аббревиатура "НУВДР" используется в случаях, когда врач устанавливает заболевание для приема в медицинскую организацию в качестве одного термина, который не имеет модификаторов;

      3) аббревиатура "НКВДР" используется как предупреждение, что более конкретные формы таких состояний классифицированы в других разделах.

      5. Проверка кода осуществляется по табличному списку (том 1 МКБ-10).

      6. Для формирования госпитальной заболеваемости кодируется только основное заболевание (осложнения основного заболевания, фоновые, конкурирующие и сопутствующие болезни не кодируются), а для первичной заболеваемости кодируются все имеющиеся заболевания, кроме осложнений основной болезни.

      7. Для статистики смертности кодируется первоначальная причина смерти, осложнения, приведшие к возникновению смерти, а также сопутствующего заболевания.