2020 жылға мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы

Қарағанды облысы Абай ауданының әкімдігінің 2020 жылғы 17 наурыздағы № 13/01 қаулысы. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 18 наурызда № 5752 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", 2005 жылғы 13 сәуірдегі "Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" Заңының 31 бабының 1) тармақшасына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Халықты жұмыспен қамту туралы" Заңының 9 бабының 6) тармақшасына, "Мүгедектер үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы № 498 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14010 болып тіркелген) сәйкес, Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Ауыр жұмыстардағы, зиянды, қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстардағы жұмыс орындарын есепке алмағанда, меншік нысанына және ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына қарамастан, ұйымдарда жұмыс орындарының тізімдік санынан пайызбен көрсеткенде қосымшаға сәйкес мүгедектер үшін 2% - дан бастап 4% - ға дейінгі көлемде жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Абай ауданының әкімі Б. Асанов

  Абай ауданының
әкімдігі
2020 жылғы 17 наурызы
№ 13/01
Қаулысы қосымша

Мүгедектер үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін Абай ауданы ұйымдарының тізімі

Ұйымның атауы

Қызметкерлердің тізімдік саны

Қызметкерлердің тізімдік санынан алғандағы квотаның көлемі (%)

Мүгедектер үшін жұмыс орындарының саны

1

"Қарағанды облысы Абай ауданының қарттар мен мүгедектердің медициналық-әлеуметтік мекемесі" коммулдық мемлекеттік мекемесі

68

2

1


Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов на 2020 год

Постановление акимата Абайского района Карагандинской области от 17 марта 2020 года № 13/01. Зарегистрировано Департаментом юстиции Карагандинской области 18 марта 2020 года № 5752

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 1) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан", подпунктом 6) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 года № 498 "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14010), акимат Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить квоту рабочих мест для инвалидов в размере от 2% до 4% для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в процентном выражении от списочной численности рабочих мест, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда согласно приложению.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

      Аким Абайского района Б. Асанов

  Приложение к
постановлению
Акимат Абайского района
от 17 марта 2020 года
№ 13/01

Перечень организаций Абайского района, для которых устанавливается квота рабочих мест для инвалидов

Наименование организации

Списочная численность работников

Размер квоты (%) от списочной численности работников

Количество рабочих мест для инвалидов

1

Коммунальное государственное учреждение "Медико-социальное учреждение престарелых и инвалидов Абайского района Карагандинской области"

68

2

1