Ақжайық ауылының шекарасын белгілеу туралы

Атырау облысы Махамбет ауданы мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 491 шешімі және Атырау облысы Махамбет ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 316 қаулысы. Атырау облысының Әділет департаментінде 2021 жылғы 15 қаңтарда № 4878 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 12 бабының 3 тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6, 31 баптарына сәйкес, Махамбет аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Махамбет аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. Жалпы ауданы 141,26 гектар, ұзындығы 5678,51 метр болып Махамбет ауданы Ақжайық ауылдық округі Ақжайық ауылының шекарасы осы бірлескен қаулының және шешімнің қосымшасына сәйкес белгіленсін.

      2. Махамбет аудандық әкімдігінің 2015 жылғы 11 қарашадағы № 481 қаулысы және Махамбет аудандық мәслихатының 2015 жылғы 20 қарашадағы № 334 "Махамбет ауданының Алмалы, Ақжайық, Алға, Ақтоғай, Бейбарыс, Береке, Жалғансай, Ортақшыл, Сарайшық, Таңдай елді мекендерінің шекараларын (шегіндерін) өзгерту және белгілеу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3409 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бірлескен шешімінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы бірлескен қаулы мен шешімнің орындалуын қадағалау Махамбет ауданы әкімінің орынбасарына (З. Мұқаш) және Махамбет ауданы мәслихатының заңдылықты сақтау, экономика және бюджет, қаржы мәселелері жөніндегі тұрақты комисиясына (Б. Рахметов) жүктелсін.

      4. Осы бірлескен қаулы және шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді, олар алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Махамбет ауданының әкімі Ж. Ахметов
      Сессия төрағасы Б. Рахметов
      Мәслихат хатшысы М. Мырзашев

  Махамбет аудандық әкімдігі 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 316 мен Махамбет аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 491 бірлескен аудандық әкімдіктің қаулысы мен аудандық мәслихаттың шешіміне қосымша

Махамбет ауданы Ақжайық ауылдық округі Ақжайық ауылының әкімшілік шекараcының жоспары

     


      Жалпы ауданы 141,26 гектар, ұзындығы 5678,51 метр.

      Шартты белгілері:

     


      Аудан әкімі Ж. Ахметов
      Аудандық мәслихат хатшысы М. Мырзашев

Об установлении границ села Акжайык

Решение маслихата Махамбетского района Атырауской области от 25 декабря 2020 года № 491 и постановление акимата Махамбетского района Атырауской области от 29 декабря 2020 года № 316. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 15 января 2021 года № 4878

      В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и со статьями 6, 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Махамбетского района ПОСТАНОВЛЯЕТ и Махамбетский районный маслихат РЕШИЛИ:

      1. Установить границы села Акжайык сельского округа Махамбетского района общей площадью 141,26 гектар, протяженностью 5678,51 метр согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению.

      2. Признать утратившими силу совместное постановление акимата Махамбетского района от 11 ноября 2015 года № 481 и решение Махамбетского районного маслихата от 20 ноября "Об изменении и установление границ (черт) населенных пунктов Махамбетского района Алмалы, Акжайык, Алга, Актогай, Бейбарыс, Береке, Жалгансай, Ортакшыл, Сарайчик, Тандай" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3409, опубликованное 30 ноября 2015 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления и решения возложить на заместителя акима Махамбетского района (З. Мукаш) и постоянную комиссию Махамбетского районного маслихата по вопросам соблюдения законодательства, экономики и бюджета, финансов (Б. Рахметов).

      4. Настоящее совместное постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

      Аким Махамбетского района Ж. Ахметов
      председатель сессии Б. Рахметов
      секретарь маслихата М. Мырзашев

  Приложение к совместному постановлению акимата Махамбетского района от 29 декабря 2020 года № 316 и решению Махамбетского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 491

План административной границы села Акжайык Акжайыкского сельского округа Махамбетского района

     


      Общая площадь 141,26 гектар, протяженность 5678,51 метр.

      Условные обозначения:

     


      Аким района Ж. Ахметов
      Секретарь районного маслихата М. Мырзашев