Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 25 наурыздағы № 245 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 27 наурызда № 22402 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 27-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 25 наурыздағы
№ 245 Бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желілері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына ақшалай есеп айырысулар туралы мәліметтерді жедел режимде беруді қамтамасыз ететін заңды тұлғаны айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 205 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16468 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 13 наурызда жарияланған).

      2. "Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16467 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 13 наурызда жарияланған).

      3. "Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 тамыздағы № 758 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17300 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 27 тамызда жарияланған).

      4. "Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгеріс және толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 1029 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17887 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 13 желтоқсанда жарияланған).

      5. "Ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желілері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына ақшалай есеп айырысулар туралы мәліметтерді жедел режимде беруді қамтамасыз ететін заңды тұлғаны айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 205 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 19 сәуірдегі № 363 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18590 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 30 сәуірде жарияланған).

      6. "Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 19 маусымдағы № 603 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18868 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 25 маусымда жарияланған).

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 245. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2021 года № 22402

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» ПРИКAЗЫВAЮ:
      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      Министр финансов
           Республики Казахстан        Е. Жамаубаев
Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 25 марта 2021 года № 245
Перечень утративших силу некоторых приказов  Министерства финансов Республики Казахстан
      1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 205 «Об определении юридического лица, обеспечивающего передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16468, опубликован 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
      2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16467, опубликован 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
      3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 августа 2018 года № 758 «О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17300, опубликован 27 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
      4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 1029 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17887, опубликован 13 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
      5. Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № 363 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от16 февраля 2018 года № 205 «Об определении юридического лица, обеспечивающего передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 18590, опубликован 30 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
      6. Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 603 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 18868, опубликован 25 июня 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).