"Мемлекеттік ұйымдар Педагогтарінің жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2021 жылғы 10 желтоқсандағы № 588 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 14 желтоқсанда № 25782 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік ұйымдар Педагогтарінің жалақысын есептеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20622 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5148 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Бюджеттік жоспарлау департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастырсын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және оның күші 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Министрдің міндетін атқарушы Ш. Каринова

      КЕЛІСІЛДІ:

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау

      министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
Министрдің міндетін атқарушы
2021 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 588 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2020 жылғы 11 мамырдағы
№ 191 бұйрығымен
бекітілген

Мемлекеттік ұйымдар педагогтерінің жалақысын есептеу қағидалары

1 - тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу қағидалары Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс), "Педагог мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң) және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысының (бұдан әрі – Қаулы) нормаларына сәйкес әзірленді және мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

      1) педагогтерді тарифтеу — орындалатын жұмыстың күрделілігін, шарттары мен көлемін ескере отырып, педагогтердің кәсіптік даярлығына және біліктілік деңгейіне қойылатын талаптар негізінде олардың жалақысын белгілеуге бағытталған білім беру ұйымы жүргізетін іс-шаралар кешені;

      2) тарификациялық тізім — біліктілікті, белгіленген жүктемені, арттыруларды, қосымша ақыларды, үстеме ақыларды және өзге де төлемдерді ескере отырып, педагогтердің жалақысын анықтайтын, ұйымның бірінші басшысымен (не оны алмастыратын адам) бекітілетін құжат.

2 - тарау. Мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу тәртібі

      3. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысы білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің оң шешімі негізінде ұйымның бірінші басшысы (не оны алмастыратын адам) бөлетін оқу жүктемесіне, сондай-ақ біліктілік деңгейіне, өтіліне және Кодекспен, заңмен және қаулымен көзделген өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдерді ескере отырып, қаулыға сәйкес лауазымдық айлықақыларды (тарифтік мөлшерлемелерді) айқындайтын санатының болуына қарай есептеледі.

      Білім беру ұйымдары педагогтерінің лауазымдық айлықақысы (тарифтік мөлшерлемесі) атқарып отырған лауазымдардың функционалдық блоктарға жатқызылуына және жұмыс өтіліне қарай олардың лауазымдық айлықақысын (тарифтік мөлшерлемесін) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерге базалық лауазымдық айлықақыны көбейту арқылы айқындалады.

      Заңның 8-бабының 3-тармағына сәйкес аптасына нормативтік оқу жүктемесі белгіленген педагогтердің лауазымдық айлықақылары (тарифтік мөлшерлемелері) астрономиялық сағаттардағы жұмыс уақытының шығындарына қарай айқындалады.

      Сабақтар (сабақтар, дәрістер) арасында көзделген қысқа үзілістер педагогтің жұмыс уақыты болып табылады.

      4. Кешкі (ауысымдық) жалпы білім беретін мектептердің (сыныптардың) педагогтерін, емдеу-профилактикалық ұйымдарда ұзақ уақыт емделіп жатқан балалармен сабақ жүргізетін педагогтерді және техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтерін қоспағанда, орта білім беру ұйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) педагогтерінің оқу жүктемесі жылына бір рет жартыжылдық бойынша бөлек бөлінеді, қажет болған жағдайда екінші жарты жылдықтың басына түзетіледі.

      5. Күндізгі/сырттай оқу нысанындағы кешкі (ауысымдық) жалпы білім беретін мектептер (сыныптар) педагогтерінің, сондай-ақ емдеу-алдын алу ұйымдарында ұзақ мерзімді емделуде жүрген балалармен сабақ жүргізетін педагогтердің оқу жүктемесін бөлу жылына екі рет бірінші оқу жартыжылдығының басына және екінші оқу жартыжылдығының басына жүргізіледі.

      6. Педагогтердің айлық лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), арттырулар, қосымша ақылар мен үстемеақылар мөлшерінің өзгеруі:

      1) оқу жылының 1 қыркүйегінен бастап, сондай-ақ (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13317 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығымен бекітілген, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарынна сәйкес біліктілік санатын беру (растау) кезіндегі аттестаттау қорытындысы бойынша тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап;

      2) жұмыс өтілі ұлғайған күннен бастап;

      3) құрмет атағы берілген күннен бастап;

      4) білім (техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары) алу кезінде немесе білім туралы құжат қалпына келтірілген кезде-тиісті құжат ұсынылған күннен бастап;

      5) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру кезінде-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің диплом беру туралы шешімі шыққан күннен бастап;

      6) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесін беру кезінде тиісті құжаттарды ұсынған күннен бастап;

      7) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап білім беру ұйымының дене шынықтыру мұғалімдері мен нұсқаушыларына сабақтан тыс уақытта спорт сабақтарын өткізгені үшін;

      8) білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің оң шешімі негізінде тарифтеу жүргізілгеннен кейін шығарылған білім беру ұйымы басшысының бұйрығына сәйкес оқу жүктемесінің көлемі өзгерген күннен бастап;

      9) төлемдердің мөлшерін өзгертетін нормативтік құқықтық акт қабылданған жағдайда, онда көрсетілген күннен бастап жүргізіледі.

      7. Педагогтің айлық лауазымдық айлықақысының (тарифтік мөлшерлемесінің), қосымша ақыларының, үстемеақыларының және арттыруларының мөлшері өзгерген кезде, ол ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, әлеуметтік демалыста және экологиялық зілзала және радиациялық қатер аймақтары бойынша жыл сайынғы қосымша ақылы демалыста болған кезеңде, сондай-ақ оның уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде (оның ішінде жүктілігі мен босануы бойынша), бір айдағы жаңа тарифтік мөлшерлемені (лауазымдық айлықақыны) негізге ала отырып, жалақыны есептеу, қосымша ақылар, үстемеақылар мен арттырулар демалыс немесе еңбекке уақытша жарамсыздық аяқталған күннен бастап жүргізіледі.

      8. Білім алушылардың жазғы каникулдары кезінде педагог лауазымына жұмысқа қабылданған адамдарға оқу жылы басталғанға дейінгі кезең үшін айлық жалақы олардың біліктілік санаттары, білім деңгейі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген жұмыс өтілі ескеріле отырып айқындалатын лауазымдық айлықақы (тарифтік мөлшерлеме) есебінен есептеледі.

      9. Негізгі жұмыс орны бойынша білім беру ұйымдарында бір сағат үшін педагогтердің жалақысын есептеу ауруы немесе басқа да себептері бойынша қатарынан екі айдан аспайтын уақытша болмаған педагогтің міндеттерін орындау кезінде оқу сағаттары үшін жүргізіледі.

      Сағаттық төлем оқу жүктемесінің нақты орындалған көлеміне пропорционалды түрде жүргізіледі. Бұл ретте оқу (оқытушылық) жұмысының бір сағаты үшін ақы төлеу мөлшері алмастыратын қызметкердің біліктілігін ескере отырып, алмастырылатын лауазым бойынша аптасына педагогикалық жұмыс сағаттарының белгіленген нормасы үшін көзделген жалақыны алмастырылатын лауазым бойынша жұмыс сағаттарының орташа айлық санына бөлу арқылы айқындалады.

      Бұл ретте, егер сабақтар каникул кезінде жүргізілмесе, осы кезең үшін жалақы есептелмейді.

      Егер уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін орындау қатарынан екі айдан астам жалғасса, педагогтің жалақысын есептеу осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жалпы тәртіппен нақты педагогикалық жүктеменің барлық сағаты үшін алмастыру басталған күннен бастап жүргізіледі.

      10. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда басқа жұмысқа уақытша ауыстыру жолымен басқа жерде орналасқан білім беру ұйымының құрылымдық бөлімшесі болып табылатын бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары, қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу Кодекстің 41-бабына сәйкес орындалатын жұмысы үшін, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша орташа жалақысынан төмен емес жүргізіледі. Бұдан басқа, басқа жерде орналасқан құрылымдық бөлімшеге уақытша ауыстыру кезінде жұмыскерге Кодекстің 127-бабында көзделген мөлшерде өтемақы төленеді.

      Туристік саяхаттар (оның ішінде жорықтар, экспедициялар, экскурсиялар) өткізу үшін жіберілген педагогтер мен білім беру ұйымдарының басқа да қызметкерлері үшін өтемақы төлемдері олардың жыл сайынғы ақылы еңбек демалысымен тұспа-тұс келмейтін кезеңде Кодекстің 127-бабына сәйкес жүргізіледі.

      11. Жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің бос тұрып қалу уақытына ақы төлеу Кодекстің 112-бабына сәйкес айқындалады.

1 - Параграф. Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептер, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің жалақысын есептеу ерекшеліктері

      12. Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептер, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

      Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешілерінің бір айдағы жалақысы лауазымдық айлықақыны (бір айдағы тарифтік мөлшерлемені) олардың бір аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны Заңның 8-бабының 3-тармағының 3) тармақшасында белгіленген 24 сағат аптасына нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

      Мектепке дейінгі ұйымдар, жалпы білім беретін мектептердің, лицейлер мен гимназиялардың мектепалды сыныптары педагогтерінің лауазымдық айлықақысы (тарифтік мөлшерлемесі) осы Қағидалардың 3-тармағына сәйкес жалпы негіздерде есептеледі.

      Орта білім беру ұйымдарының мектепалды сыныптары педагогінің жалақысын есептеу кезінде бір сыныпқа бір мөлшерлеме көлемінде жалақы төленеді - аптасына 24 сағат.

2 - Параграф. Орта білім беру (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) ұйымы педагогтерінің жалақысын есептеу ерекшеліктері

      13. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

      Барлық мамандықтар мұғалімдерінің (бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушыларды (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушыларды қоспағанда)) бір айдағы жалақысы лауазымдық айлықақыны (бір айдағы тарифтік мөлшерлемені) олардың бір аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны Заңның 8-бабының 3-тармағының 1) тармақшасында белгіленген нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

      Бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушылардың (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушылардың) айлық жалақысын есептеу лауазымдық жалақыдан және осы Қағидалардың 13- тармағында көрсетілген жалпы негіздерде есептелетін нақты апталық жүктеме бойынша оқу сағаттарына ақы төлеуден құралады.

      Оқушылардың жазғы дала жиындарын өткізу жеке төленбейді.

      Жаңартылған білім беру мазмұны үшін қосымша ақы нақты оқу жүктемесін ескере отырып, бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушының (бастапқы әскери және технологиялық даярлықты ұйымдастырушы оқытушының) лауазымдық айлықақысына 30% мөлшерінде белгіленеді.

      14. Тарифтеу кезінде белгіленген айлық жалақы жылдың әртүрлі айларындағы апталар мен жұмыс күндерінің санына қарамастан тарифтеудің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты болып қалады.

      Оқу жүктемесінің көлемі тарифтеуден кейінгі кезеңде өзгерген жағдайда, еңбек шартына қосымша келісім жасасу негізінде жүктемені өзгерту туралы бұйрық шығару арқылы тарифтеу тізіміне өзгерістер енгізу жүргізіледі.

      15. Оқу тоқсандары арасындағы және оқу жылы басталғанға дейінгі каникул кезінде, демалыс күндерін қоспағанда, білім беру ұйымдарының педагогтеріне жалақы нақты жүктемені ескере отырып, каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген айлық жалақы есебінен есептеледі.

      16. Сабақтар 28 аптаға есептелген оқу жоспары бойынша жүргізілетін жалпы білім беретін мектептердің жанындағы кешкі (ауысымдық) жалпы білім беретін мектептердің және кешкі (сырттай) оқытудың жекелеген сыныптарының педагогтеріне айлық жалақы оқу жылы ішінде, сондай-ақ оқу жылы басталғанға дейін бір апта бұрын және оқу жылы аяқталғаннан кейін бір апта үшін есептеледі.

      17. Нормативтік оқу жүктемесі қамтамасыз етілмеген педагогтерге айына тарифтік мөлшерлемелер осы Қағидалардың 3- тармағында белгіленген тіртіппен педагогикалық жүктемені қосымша педагогикалық жұмыс сағаттарының белгіленген нормасына дейін мынадай жағдайларда толықтырылғанда толық мөлшерде есептелуі мүмкін:

      1) педагог-мамандарға көркем еңбек, музыка және дене шынықтыру сабақтарын беру үшін жағдай жасалған жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сынып педагогтеріне;

      2) денсаулық жағдайы және басқа да себептер бойынша дене тәрбиесі және музыка сабақтарын жүргізе алмайтын жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сынып педагогтеріне;

      3) өздерінің даярлығы салдарынан шет/қазақ/ орыс тілі сабақтарын жүргізе алмайтын шет тілін тереңдетіп оқытатын мектептердің бастауыш сынып педагогтеріне, қазақ және басқа да ұлттық (орыс емес) тілдерінде оқытатын ауыл мектептерінің педагогтеріне;

      4) орыс және басқа да ұлттық (қазақ емес) оқыту тілдері бар ауыл мектептерінің қазақ тілі педагогтеріне;

      5) қазақ және басқа да Ұлттық (орыс емес) тілде оқытатын ауылдық бастауыш мектептердің орыс тілі педагогтеріне;

      6) шалғай жерлерде орналасқан, ауыл мектептерінің дене шынықтыру педагогтеріне, мектептердің шет тілі педагогтеріне келесі міндеттер (міндеттердің бір бөлігі) жүктелген кезде:

      - дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру (дене шынықтыру педагогтері үшін);

      - жазбаша жұмыстарды тексеру, сынып басшылығы бойынша (шет тілі педагогтері үшін).

      Қосымша педагогикалық жұмысқа денсаулық жағдайы бойынша мектепке барудан босатылған оқушылармен үйде сабақ өткізу, уақытша болмаған педагогтарды ауыстыру, ұзартылған күн тобындағы тәрбие жұмысы, оқу-тәрбие жұмысын жүргізу жатады.

      18. Екінші жартыжылдықта оқу жүктемесі оқу жоспарына сәйкес азайтылған жағдайларды қоспағанда, педагогтің оқу жүктемесі оған байланысты емес себептер бойынша оқу жылы ішінде тарифтеу кезінде өзіне белгіленген жүктемемен салыстырғанда төмендеген жағдайларда есептеу мынадай түрде жүргізіледі:

      1) егер қалған жүктеме айына белгіленген тарифтік мөлшерлемеден жоғары болса-сағаттардың нақты саны үшін жалақы;

      2) егер қалған жүктеме айына белгіленген тарифтік мөлшерлемеден төмен болса-айына тарифтік мөлшерлеме;

      3) егер тарифтеу кезінде оқу жүктемесі бір айдағы тарифтік мөлшерлемеден төмен белгіленсе-тарифтеу кезінде белгіленген жалақы.

      19. Егер білім алушылардың тұрақты ауысуы педагогтердің оқу жүктемесіне әсер ететін болса, ауруханаларда ұзақ емделіп жатқан оқушыларды оқытқаны үшін педагогтердің жалақысын есептеу нақты жұмыс істеген уақытына (ай сайынғы нақты жүктеме) байланысты ай сайын жүргізіледі.

      Сырттай нысанда оқыту жүргізілетін балалармен жұмыс істегені үшін мектеп педагогтерінің жалақысын есептеу нақты жұмыс істеген уақытқа (ай сайынғы нақты жүктемеге) байланысты ай сайын жүргізіледі.

      20. Тарифтеу кезінде белгіленген оқу жүктемесінен тыс орындалған педагогикалық жұмыстың оқу уақытының көлемі үшін жалақыны есептеу әрбір оқу жартыжылдығы аяқталғаннан кейін сағатына қосымша тарифтік мөлшерлемелер бойынша жүргізіледі.

      21. Жазбаша жұмыстарды тексергені үшін педагогтерге қосымша ақыларды есептеу үлгілік оқу бағдарламаларында тексеру көзделген оқу пәндері бойынша тарифтеу кезінде оқу жүктемесіне енгізілген оқу уақыты көлемінің жалпы санына байланысты жүргізіледі.

      22. Созылмалы аурулары бар балалармен үйде, емдеу-профилактикалық мекемелерде жеке оқыту бойынша жұмысы үшін, сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша арнайы медициналық топқа жатқызылған оқушылармен дене шынықтырудан сабақ өткізгені үшін мектеп педагогтерінің жалақысы осы Қағидалардың 13-тармағында көзделген тәртіппен есептеледі.

      23. Шағын жинақты жалпы білім беретін мектептердің педагогтерінің жалақысы педагогикалық жұмыстың бір аптадағы нақты оқу жүктемесі үшін есептеледі, бірақ сынып-жиынтыққа кіретін басқа сыныптармен салыстырғанда оқу уақытының ең көп көлемі көрсетілген сынып-жиынтыққа кіретін сыныптың оқу жоспарында көзделгеннен жоғары емес.

      Бір мұғалімге бір жарым ауысымдағы жұмысы үшін жалақы оқушылардың жалпы контингенті 20 адамға дейін екі бастауыш сынып, оқушылардың жалпы контингенті 15 адамға дейін үш бастауыш сынып, оқушылардың жалпы контингенті 10 адамға дейін төрт бастауыш сынып болған кезде білім алушылар біріктірілетін сынып-жиынтығы бар оқу жоспары бойынша оқу уақытының көлеміне байланысты есептеледі.

      Егер екі бастауыш сыныптағы оқушылар саны 20 және одан да көп адамды құраса, әрбір мұғалімге жеке сыныбымен жұмыс істегені үшін жалақы есептеледі.

      Егер оқушылардың саны 15 және одан да көп адам болса, үш бастауыш сынып біріктірілгенде, 10 және одан да көп адам санымен төрт бастауыш сыныптарды біріктірген кезде мұғалімге жалақы әрбір сынып-жиынтыққа есептеледі.

      Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға арналған 15 білім алушыдан (тәрбиеленушіден) кем арнайы түзету ұйымдарын қоспағанда, мектептер мен мектеп-интернаттардың сыныптарында сыныптарға басшылық жасағаны, дәптерлерін және жазбаша жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық айлықақыларына (мөлшерлемелеріне) қосымша ақы қаулыда белгіленген мөлшердің 50 пайызы мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сыныптарды кіші топтарға бөлу кезінде де қолданылады.

      24. Құрамында шағын жинақталған сыныптары бар негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында осы сыныптар (жиынтық сыныптар) педагогтерінің жалақысын есептеу осы Қағидалардың 23-тармағында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

3 - Параграф. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу ерекшеліктері

      25. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтердің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

      Жалпы білім беру пәндерінің педагогтерін қоспағанда, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне жыл сайын оқу жылы басталғанға дейін айына орташа жалақы педагогтің сағаттық тарифтік мөлшерлемесін оған белгіленген жылдық жүктеме көлеміне көбейту және алынған туындыны 10 оқу айына бөлу арқылы есептеледі. Сағатына тарифтік мөлшерлеме айына тарифтік мөлшерлемені (лауазымдық айлықақыны) оқу жүктемесінің орташа айлық нормасына бөлу жолымен айқындалады. Белгіленген орташа жалақы педагогке кезекті демалыс күндерін қоспағанда, оқу жылы ішіндегі жұмысы үшін айына есептеледі.

      26. Оқу жылы ішінде жұмысқа түскен педагогтерге бір айдағы орташа жалақы осы педагогтің сағатына тарифтік мөлшерлемесін оқу жылының соңына дейін қалған толық оқу айларына келетін оқу жүктемесінің көлеміне көбейту және алынған туындыны осы айлардың санына бөлу арқылы есептеледі. Бұл жағдайда толық емес жұмыс айы үшін жалақы сағаттардың нақты саны үшін есептеледі.

      Оқу жылы басталғанға дейін жұмысқа түскен педагогтерге сабақ басталғанға дейінгі жұмысы үшін жалақы олардың білім деңгейі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген педагогикалық жұмыс өтілі ескеріле отырып айқындалған бір айдағы тарифтік мөлшерлеме есебінен есептеледі.

      27. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес педагог орташа жалақысын сақтай отырып, оқу сабақтарынан босатылған жағдайда, оған бөлінген жылдық оқу жүктемесі азаяды:

      1) жұмыста болмаудың әрбір толық айы үшін-жылдық жүктеменің 1/10 бөлігіне;

      2) толық емес ай үшін – өткізіп алған жұмыс күндерінің санына қарай.

      Педагог орташа жалақысын сақтамай, оқу сабақтарынан босатылған жағдайда жылдық оқу жүктемесін азайту да осындай тәртіппен жүргізіледі.

      Педагог оқу жұмысын нақты орындаған күндер үшін жүктемені азайту жүргізілмейді (мысалы, еңбекке жарамсыздық парағын берген күні, іссапарға шыққан және одан келген күні).

      28. Егер білім беру ұйымында оқу процесі бүкіл күнтізбелік жыл бойы жалғасатын болса және осыған байланысты педагогтерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы жазғы каникул кезеңінде ғана емес, жылдың әртүрлі айларында берілетін болса, ағымдағы жыл үшін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы кезінде оқу жүктемесін 1/10 бөлігіне төмендету жүргізілмейді.

      29. Бөлінген жылдық жүктемеден тыс берілген педагогикалық жұмыс сағаттары үшін жалақы педагог жылдық оқу жүктемесін орындағаннан кейін сағатына тарифтік мөлшерлемелер бойынша қосымша есептеледі

      30. Оқытудың (мәдениет пен өнердің) жеке нысандары бар техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында педагогтерді тарифтеу оқу жылында екі рет: бірінші жартыжылдықтың басында және екінші жартыжылдықтың басында жүргізіледі.

      31. Егер техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы теориялық сабақтар жылына 39-40 оқу аптасы ішінде (оқу мерзімі 10 ай болған кезде) өткізілсе, онда жалпы білім беретін пәндер педагогтерінің жалақысы осы пән бойынша аптасына оқу сағаттарының орташа саны және оқу жоспары бойынша теориялық оқу апталарының саны негізге алына отырып есептеледі.

      32. Оқу жоспарына сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы теориялық сабақтар жылына 27 оқу аптасы ішінде (оқу мерзімі 6 ай) өткізілетін жағдайларда, педагогтердің бір айдағы орташа жалақысы оқу жоспары бойынша оқу жұмысының жылдық көлемін 38 аптаға бөлу жолымен айқындалатын апталық орташа оқу жүктемесі есебінен есептеледі.

      33. Білім беру ұйымдарының штатында тұрған өндірістік оқыту шеберлеріне жалақыны есептеу айлық лауазымдық айлықақылар бойынша жүргізіледі.

      Оқу жүктемесінің көлемі толық болмағанда, сондай-ақ белгіленген жұмыс уақытының нормасынан тыс берілген оқу уақытының көлемі үшін Кодексте көзделген науқастануына, демалыста болуына, іссапарда, оқу жиындарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген себептерге байланысты өндірістік оқу педагогтерінің уақытша міндетін орындаған жағдайда, оқу жұмысының жеткіліксіз көлеміне байланысты оқу орнының штатына шебердің штаттық бірлігінің болмауы жағдайда, өндірістік оқу шеберіне сағаттық ақы төленеді. Бұл жағдайда жалақы мөлшері шебердің айлық лауазымдық жалақысын жұмыс сағаттарының орташа айлық нормасына бөліп, шыққан сағаттық ставканы ай ішінде істелген нақты сағаттар санына көбейту жолымен белгіленеді.

4 - Параграф. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы педагогтерінің жалақысын есептеу ерекшеліктері

      34. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу үшін бір айлық кезең қолданылады.

      35. Нормативтік оқу жүктемесі белгіленетін балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері үшін айлық жалақы лауазымдық айлықақыны (айлық тарифтік мөлшерлемені) олардың аптадағы нақты жүктемесіне көбейту және алынған туындыны Заңның 8-бабының 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген нормативтік оқу жүктемесіне бөлу арқылы есептеледі.

      36. Өндірістік қажеттілік болған жағдайда басқа жұмысқа уақытша ауыстыру жолымен басқа жерде орналасқан білім беру ұйымының құрылымдық бөлімшесі болып табылатын балалар демалыс лагерлеріне жіберілетін педагогтердің жалақысын есептеу Кодекстің 41-бабына сәйкес орындалатын жұмысы үшін, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша орташа жалақысынан төмен емес жүргізіледі. Бұдан басқа, басқа жерде орналасқан құрылымдық бөлімшеге уақытша ауыстыру кезінде жұмыскерге Кодекстің 127-бабында көзделген мөлшерде өтемақы төленеді.

      Туристік саяхаттар (оның ішінде жорықтар, экспедициялар, экскурсиялар) өткізу үшін жіберілген білім беру ұйымдарының педагогтері мен басқа да қызметкерлерінің жалақысын есептеу Кодекстің 127-бабына сәйкес жүргізіледі.

3 - тарау. Білім беру ұйымдарының педагогтеріне арттыруларды, қосымша ақылар мен үстемеақыларды есептеу тәртібі

      37. Қаулыда белгіленген арттырулар, қосымша ақылар мен үстемеақылар сомасы мынадай қосымша ақылар жағдайларын қоспағанда, нақты жүктемеге байланысты есептеледі:

      1) 1-4 сыныптардың негізгі мұғаліміне дәптерлерді тексергені үшін;

      2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне және әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) педагогтеріне ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін;

      3) мәдениет және спорт саласындағы қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын, әскери оқу орындарын қоспағанда, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне тәлімгерлік үшін;

      4) физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша ағылшын тілінде негізгі және жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен оқытушыларына;

      5) негізгі жұмыс орны бойынша дене шынықтыру мұғаліміне/нұсқаушысына мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы нақты жүктемеге қарамастан, аптасына 2 сағат, орта білім беру ұйымдарында - 3 сағат, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында - 4 сағат күндізгі оқыту форматында сабақтан тыс спорттық сабақтар өткізгені үшін базалық лауазымдық жалақыдан 100% мөлшерінде қосымша ақы есептеледі.

      38. APTIS (All Purpose Ticket Issuing System - Ол Пупос Тикет Ишун Систем), IELTS (International English Language Testing System - Интенашнл Инглиш Лангуич Тестин Систем), TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Тест оф Иңглиш аз э Фориң Лангуич), CEPT (Conference of European Post and Telecommunications - Конфеернц оф Еуропиан Пост энд Телекомюникайшнз), FCE (First Certificate in English - Фөст Сертификат ин Инглиш), EMI (English as the Medium of Instruction - Инглиш аз зе Мидиам оф Интракшин), TKT CLIL (Content and Language Integrated Learning - Контент энд Лангуич Интеграйтед Лөниңг) ағылшын тілін білуі жөнінде халықаралық емтиханнан өткендігі туралы құжаты бар және CEFR (Common European Framework of Reference - Комин Еуропиан Фремуорк оф Референс) шкаласына сәйкес кем дегенде B1-Intermediate деңгейін растайтын немесе дипломның қосымшасына сәйкес ағылшын тілінде пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін тілдік құзыреттілікке және ағылшын тілінде физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша негізгі және жалпы орта білім беретін, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен оқытушыларына базалық лауазымдық жалақыдан 200%-ға дейін көлемде қосымша ақы төленеді:

      1) базалық лауазымдық айлық ақыдан 200 % - толық іске асырғанда: толық іске асыру деңгейі жалпы білім беретін мектептер, мамандандырылған білім беру ұйымдары, 1-2 курстарда, 10-11 сыныптарда инвариантты және вариативті компонент есебінен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, 7-9 сыныптарда инвариантты және вариативті компонент есебінен мамандандырылған білім беру ұйымдарында, 7-9 сыныптарда вариативті компонент есебінен жалпы білім беретін мектептерде сабақтың барлық кезеңдерін ағылшын тілінде өткізу болып табылады;

      2) базалық лауазымдық айлық ақыдан 100 % - ішінара іске асырғанда: ішінара іске асыру тәртібі жалпы білім беретін мектептер, мамандандырылған білім беру ұйымдарында 7-9 сыныптарда вариативті компонент есебінен ағылшын тілінде сабақтың жеке кезеңдерін өткізу, терминологияны оқыту және жекелеген бөлімдерді оқыту болып табылады.

      Бұл жағдайда, мұғалімдердің дайындық деңгейі пәнді ағылшын тілінде 100% меңгеруіне сәйкес, оқушылардың дайындық деңгейі - ағылшын тілін А2 және одан жоғары деңгейде меңгеруіне сәйкес, ағылшын тілінде оқулықтар мен оқу әдістемелік кешеңінің (оның ішінде-билингвалды) 100% қамтылуы қажет.

      39. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарындағы мұғалімдерге және әдістемелік орталықтардың (кабинеттердің) педагогтеріне белгіленген үлгідегі құжаттардың негізінде айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінде қосымша ақы есептеледі және нақты оқу жүктемесіне қарамастан негізгі жұмыс орны бойынша жүргізіледі:

      1) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқу мерзімі екі жылдан кем емес ғылыми-педагогикалық бағытта және (немесе) ғылыми-педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламалары бойынша ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Еуропиан Кредит Трансфер энд Акьюмилейшн Систем) 120 академиялық кредиттен кем емес меңгерген магистр дәрежесі үшін (дайындау бағыттары бойынша - 7M011 Педагогика және психология, 7M012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы, 7M013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау, 7M014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау, 7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау, 7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау, 7M017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау, 7M018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау, 7M019 Арнайы педагогика, 7M021 Өнер, 7M022 Гуманитарлық ғылымдар, 7M023 Тілдер және әдебиет, 7M031 Әлеуметтік ғылымдар, 7M032 Журналистика және ақпарат, 7M041 Бизнес және басқару, 7M042 Құқық, 7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар, 7M052 Қоршаған орта, 7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар, 7M054 Математика және статистика, 7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 7M121 Әскери іс, 7M122 Ұлттық қауіпсіздік, 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік, сондай-ақ Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мамандықтар жіктеуішіне сәйкес жоғарыда аталған даярлау бағыттарына баламалы мамандықтары бойынша;

      2) педагогикалық бейіндегі магистратураның бағдарламасын қосымша меңгеруден кейін бейінді магистратураны аяқтаған магистрге белгіленеді.

      40. Мәдениет және спорт саласындағы қызметті жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын, әскери оқу орындарын қоспағанда, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне, нақты жүктемесіне қарамастан, базалық лауазымдық айлық ақыдан 100% мөлшерінде тәлімгерлігі үшін қосымша ақы есептеледі.

4 - тарау. Төтенше ахуал, карантиндік және шектеу шаралары кезеңінде мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің жалақысын есептеу тәртібі

      41. Төтенше ахуал (бұдан әрі – ТА), карантиндік және шектеу шаралары кезеңінде мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын есептеу тәртібі Кодекспен, ТА режимін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілермен және осы Қағидалармен реттеледі.

      42. ТА, карантиндік және шектеу шаралары кезеңінде қашықтықтан білім беру технологиялары негізінде оқытуды ұйымдастыруға және жүргізуге тартылған білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын есептеу осы Қағидалардың 13- тармағына сәйкес жүргізіледі.

      43. ТА, карантиндік және шектеу шаралары кезеңінде қашықтықтан білім беру технологиялары негізінде оқытуды ұйымдастыруға және өткізуге тартылмаған білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жалақыны есептеу Кодекстің 38, 41, 42, 46 және 58-баптарына сәйкес басқа жұмыс түрлеріне ауыстыру арқылы еңбек шартына тиісті өзгерістер енгізумен ресімделген қызметкердің өзінің келісімімен оларды басқа жұмыс түрлеріне тартқан жағдайда, сондай-ақ Кодекстің 127-бабына сәйкес жұмыскер жұмыс берушінің басқа жерде орналасқан құрылымдық бөлімшесіне уақытша ауыстырылған кезде жалақының бұрынғы деңгейі сақтала отырып жүргізіледі.

      44. ТА, карантиндік және шектеу шаралары кезеңінде мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне Кодекстің 112-бабына сәйкес еңбек, ұжымдық шарттарда айқындалған жұмыс берушіге және жұмыскерге байланысты емес себептер бойынша бос тұрып қалу уақыты үшін жалақыны есептеу ТА режимі енгізілгенге дейін белгіленген мөлшерлерде, бірақ бір тарифтік мөлшерлемеден (лауазымдық айлықақыдан) аспайтын және заңмен белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болмайтын мөлшерде жүргізіледі.

О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 191 "Об утверждении Правил исчисления заработной платы педагогов государственных организаций"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года № 588. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2021 года № 25782

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года №191 "Об утверждении Правил исчисления заработной платы педагогов государственных организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20622) следующее изменение:

      Правила исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2008 года № 40 "Об утверждении Правил об исчислении заработной платы работников государственных организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5148).

      3. Департаменту бюджетного планирования Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и его действие распространяется на отношения возникшие с 1 января 2021 года.

      Исполняющий обязанности министра Ш. Каринова

      СОГЛАСОВАНО:
Министерство труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Исполняющий обязанности
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 10 декабря 2021 года № 588
  Утверждены приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 11 мая 2020 года № 191

Правила исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования, разработаны в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), Закона Республики Казахстан "О статусе педагога" (далее – Закон) и постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (далее – Постановление) и определяют порядок исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования.

      2. В настоящих Правилах применяются следующие основные термины и определения:

      1) тарификация педагогов - комплекс мероприятий, проводимых организацией образования, направленных на установление заработной платы педагов на основе требований к их профессиональной подготовке и уровню квалификации, с учҰтом сложности, условий и объема выполняемой работы;

      2) тарификационный список – документ, утверждаемый первым руководителем организации (либо лицом, его замещающим) на основании которого определяется заработная плата педагогов с учетом квалификации, установленной нагрузки, повышений, доплат, надбавок и иных выплат.

Глава 2. Порядок исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования

      3. Заработная плата педагогов государственных организаций образования, содержащихся, за счет средств государственного бюджета исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, распределяемой первым руководителем организации (либо лицом, его замещающим) на основании положительного решения педагогического совета организации образования, а также уровня квалификации, стажа и наличия категории, которые определяют должностные оклады (тарифные ставки) в соответствии с Постановлением, с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных Кодексом, Законом и Постановлением.

      Должностной оклад (тарифная ставка) педагогов организаций образования определяется путем умножения базового должностного оклада на соответствующие коэффициенты, утвержденные для исчисления их должностного оклада (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы.

      Должностные оклады (тарифные ставки) педагогов, для которых установлена нормативная учебная нагрузка в неделю согласно пункту 3 статьи 8 Закона, определяются исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах.

      Короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (занятиями, лекциями), являются рабочим временем педагога.

      4. Учебная нагрузка педагогов организаций среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего), за исключением педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов), педагогов, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном лечении в лечебно-профилактических организациях, и педагогов организаций технического и профессионального образования распределяется один раз в год раздельно по полугодиям, при необходимости корректируется на начало второго полугодия.

      5. Распределение учебной нагрузки педагогов вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов) с очной/ заочной формой обучения, а также педагогов, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном лечении в лечебно-профилактических организациях, производится дважды в год к началу первого и к началу второго учебных полугодий.

      6. Изменения размеров должностных окладов (тарифных ставок) в месяц, повышений, доплат и надбавок педагогам производятся:

      1) с 1 сентября учебного года, а также по итогам аттестации при присвоении (подтверждении) квалификационной категории в соответствии с Правилами и условиями проведения аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83, (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13317) с 1 января соответствующего финансового года;

      2) со дня увеличения стажа работы;

      3) со дня присвоения почетного звания;

      4) при получении образования (техническое и профессиональное, послесреднее, высшее) или восстановлении документа об образовании – со дня представления соответствующего документа;

      5) при присуждении степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю – со дня вынесения решения Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан о выдаче диплома;

      6) при присуждении степени магистра по научно-педагогическому направлению учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования и педагогам методических кабинетов (центров) со дня представления соответствующих документов;

      7) учителям и инструкторам по физической культуре организации образования с 1 января 2021 года, за проведение спортивных занятий во внеурочное время;

      8) со дня изменения объема учебной нагрузки в соответствии с приказом руководителя организации образования, изданного после проведения тарификации, на основании положительного решения педагогического совета организации образования;

      9) в случае принятия нормативного правового акта, изменяющего размеры выплат, с даты указанной в нем.

      7. При изменении размера должностного оклада (тарифной ставки) в месяц, доплат, надбавок и повышений у педагога, в период пребывания его в оплачиваемом ежегодном трудовом, дополнительном оплачиваемом ежегодном трудовом, социальном отпусках и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске по зонам экологического бедствия и радиационного риска, а также в период его временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам), исчисление заработной платы, исходя из новой тарифной ставки в месяц (должностного оклада), доплат, надбавок и повышений производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

      8. Лицам, принятым на работу на должность педагога во время летних каникул обучающихся, месячная заработная плата за период до начала учебного года исчисляется из расчета должностного оклада (тарифной ставки), определяемой с учетом их квалификационных категорий, уровня образования и стажа работы, установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Исчисление заработной платы педагогов за час в организациях образования по основному месту работы производится за учебные часы при выполнении обязанностей временно отсутствующего по болезни или другим причинам педагога, продолжающегося не свыше двух месяцев подряд.

      Почасовая оплата производится пропорционально фактически выполненному объему учебной нагрузки. При этом размер оплаты за один час учебной (преподавательской) работы определяется путем деления заработной платы, предусмотренной за установленную норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой должности с учетом квалификации замещающего работника, на среднемесячное количество рабочих часов по замещаемой должности.

      При этом, если занятия не ведутся во время каникул, начисление заработной платы за этот период не производится.

      Если выполнение обязанностей временно отсутствующего работника продолжалось свыше двух месяцев подряд, исчисление заработной платы педагога производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической нагрузки в общем порядке, указанном пунктом 13 настоящих Правил.

      10. Исчисление заработной платы педагогов организаций начального, основного среднего и общего среднего образования, организаций дополнительного образования, направляемых в детские лагеря отдыха, являющиеся структурным подразделением самой организации образования, расположенные в другой местности, путем временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости, производится в соответствии со статьей 41 Кодекса за выполняемую работу, но не ниже средней заработной платы по прежней работе. Кроме того, при временном переводе в структурное подразделение, расположенное в другой местности, работнику выплачивается компенсация в размере, предусмотренном статьей 127 Кодекса.

      Компенсационные выплаты для педагогов и других работников организаций образования, направленных для проведения туристских путешествий (в том числе походов, экспедиций, экскурсий) в период, не совпадающий с их оплачиваемым ежегодным трудовым отпуском, производится в соответствии со статьей 127 Кодекса.

      11. Оплата времени простоя работников государственных организаций образования по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяется в соответствии со статьей 112 Кодекса.

Параграф 1. Особенности исчисления заработной платы педагогов дошкольных организаций, предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий

      12. Для исчисления заработной платы педагогов дошкольных организаций, предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий применяется период в один месяц.

      Заработная плата воспитателей дошкольных организаций за месяц исчисляется путем умножения должностного оклада (тарифной ставки в месяц) на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на нормативную учебную нагрузку в неделю 24 часа, установленной подпунктом 3) пункта 3 статьи 8 Закона.

      Должностной оклад (тарифная ставка) педагогов дошкольных организаций, предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий исчисляется на общих основаниях согласно пункту 3 настоящих Правил;

      При исчислении заработной платы педагога предшкольных классов организаций среднего образования выплачивается заработная плата в размере одной ставки за один класс - 24 часа в неделю.

Параграф 2. Особенности исчисления заработной платы педагогов организации среднего образования

      13. Для исчисления заработной платы педагогов организаций начального, основного среднего, общего среднего образования применяется период в один месяц.

      Заработная плата учителей всех специальностей (за исключением преподавателей-организаторов начальной военной подготовки (преподавателей-организаторов начальной военной и технологической подготовки)) за месяц исчисляется путем умножения должностного оклада (тарифной ставки в месяц) на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на нормативную учебную нагрузку установленной подпунктом 1) пункту 3 статьи 8 Закона.

      Исчисление месячной заработной платы преподавателей-организаторов начальной военной подготовки (преподавателей-организаторов начальной военной и технологической подготовки) формируется из должностного оклада и оплаты учебных часов по фактической недельной нагрузке, исчисляемых на общих основаниях. указанном в пункте 13 настоящих Правил.

      Проведение летних полевых сборов, учащихся отдельно не оплачивается.

      Доплата за обновленное содержание образования в размере 30 % устанавливается к должностному окладу преподавателя-организатора начальной военной подготовки (преподавателя-организатора начальной военной и технологической подготовки) с учетом фактической учебной нагрузки.

      14. Месячная заработная плата, установленная при тарификации, остается постоянной до окончания срока действия тарификации независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

      В случае изменения объема учебной нагрузки в последующий после тарификации период производится внесение изменений в тарификационный список посредством издания приказа об изменении нагрузки на основании заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

      15. Во время каникул между учебными четвертями и до начала учебного года, за исключением дней отпуска, педагогам организаций образования заработная плата исчисляется из расчета месячной заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул с учетом фактической нагрузки.

      16. Педагогам вечерних (сменных) общеобразовательных школ и отдельных классов вечернего (заочного) обучения при общеобразовательных школах, где занятия ведутся по учебному плану, рассчитанному на 28 недель, месячная заработная плата исчисляется в течение учебного года, а также за одну неделю до начала и за одну неделю после окончания учебного года.

      17. Педагогам, которым не обеспечена нормативная учебная нагрузка, тарифные ставки в месяц могут исчисляться в полном размере при условии дополнения педагогической нагрузки в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил, до установленной нормы часов дополнительной педагогической работой в следующих случаях:

      1) педагогам начальных классов общеобразовательных школ, в которых созданы условия для передачи педагогам-специалистам уроков художественного труда, музыки и физической культуры;

      2) педагогам начальных классов общеобразовательных школ, которые не могут вести уроки физического воспитания и музыки по состоянию здоровья и другим причинам;

      3) педагогам начальных классов школ с углубленным изучением иностранного языка, педагогам сельских школ с казахским и другими национальными (нерусскими) языками обучения, которые вследствие своей подготовки не могут вести уроки иностранного/казахского/ русского языка;

      4) педагогам казахского языка сельских школ с русским и другими национальными (неказахскими) языками обучения;

      5) педагогам русского языка сельских начальных школ с казахским и другими национальными (нерусскими) языками обучения;

      6) педагогам физической культуры сельских школ, педагогам иностранного языка школ, расположенных в отдаленных местностях, при возложении на них следующих обязанностей (части обязанностей):

      - по организации внеклассной работы по физическому воспитанию (для педагогов физической культуры);

      - по проверке письменных работ, классному руководству (для педагогов иностранного языка).

      К дополнительной педагогической работе относятся: проведение занятий на дому с учениками, освобожденными от посещения школы по состоянию здоровья, замена временно отсутствующих педагогов, воспитательная работа в группе продленного дня, проведение учебно - воспитательной работы.

      18. В случаях, когда учебная нагрузка педагога уменьшилась, по не зависящим от него причинам, в течение учебного года по сравнению с нагрузкой, установленной ему при тарификации, за исключением случаев, когда учебная нагрузка во втором полугодии уменьшается в соответствии с учебным планом, исчисление производится следующим образом:

      1) если оставшаяся нагрузка выше установленной тарифной ставки в месяц – заработная плата за фактическое число часов;

      2) если оставшаяся нагрузка ниже установленной тарифной ставки в месяц – тарифная ставка в месяц;

      3) если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже тарифной ставки в месяц – заработная плата, установленная при тарификации.

      19. Исчисление заработной платы педагогов за обучение учеников, находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку педагогов, производится ежемесячно в зависимости от фактически отработанного времени (ежемесячной фактической нагрузки).

      Исчисление заработной платы педагогов школ за работу с детьми, обучение которых ведется по заочной форме, производится ежемесячно в зависимости от фактически отработанного времени (ежемесячной фактической нагрузки).

      20. Исчисление заработной платы за объем учебного времени педагогической работы, выполненный сверх учебной нагрузки, установленной при тарификации, производится дополнительно по тарифным ставкам в час по окончании каждого учебного полугодия.

      21. Исчисление доплат педагогам за проверку письменных работ производится в зависимости от общего количества объема учебного времени, включенного в учебную нагрузку при тарификации, по учебным предметам, по которым проверка предусмотрена типовыми учебными программами.

      22. Заработная плата педагогов школ за работу по индивидуальному обучению в лечебно-профилактических учреждениях, детей с хроническими заболеваниями на дому, а также за проведение занятий по физической культуре с учениками, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, исчисляется в порядке, предусмотренном в пункте 13 настоящих Правил.

      23. Заработная плата педагогам малокомплектных общеобразовательных школ исчисляется за фактическую учебную нагрузку педагогической работы в неделю, но не выше, чем предусмотрено учебным планом класса, входящим в класс-комплект, в котором указан наибольший объем учебного времени в сравнении с другими классами, также входящими в класс-комплект.

      Заработная плата исчисляется одному учителю за работу в полторы смены в зависимости от объема учебного времени по учебному плану с класс-комплектом, в который объединяются обучающиеся, при наличии двух начальных классов с общим контингентом учеников до 20 человек, трех начальных классов с общим контингентом учеников до 15 человек, четырех начальных классов с общим контингентом учеников до 10 человек.

      Заработная плата исчисляется каждому учителю за работу с отдельным классом, если число учеников в двух начальных классах составляет 20 и более человек.

      Заработная плата исчисляется учителю на каждый класс-комплект, в который объединяются три начальных класса, если количество обучающихся составляет 15 и более человек, при объединении четырех начальных классах с количеством 10 и более человек.

      В классах школ и школ-интернатов, за исключением специальных коррекционных организаций для детей с особыми образовательными потребностями, с числом менее 15 обучающихся (воспитанников) доплаты к должностным окладам (ставкам) за классное руководство, проверку тетрадей и письменных работ производятся в размере 50 процентов от размеров, установленных Постановлением. Данный порядок применяется также при делении классов на подгруппы.

      24. В организациях основного среднего, общего среднего образования, имеющих в своем составе малокомплектные классы, исчисление заработной платы педагогов этих классов (классов-комплектов) производится в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящих Правил.

Параграф 3. Особенности исчисления заработной платы педагогов организации технического и профессионального, послесреднего образования

      25. Для исчисления заработной платы педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования применяется период в один месяц.

      Педагогам организаций технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением педагогов общеобразовательных дисциплин, ежегодно до начала учебного года средняя заработная плата в месяц исчисляется путем умножения тарифной ставки педагога в час на установленный ему объем годовой нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Тарифная ставка в час определяется путем деления тарифной ставки (должностного оклада) в месяц на среднемесячную норму учебной нагрузки. Установленная средняя заработная плата в месяц начисляется педагогу за работу в течение учебного года, за исключением дней очередного отпуска.

      26. Педагогам, поступившим на работу в течение учебного года, средняя заработная плата в месяц исчисляется путем умножения тарифной ставки в час данного педагога на объем учебной нагрузки, приходящейся на полные учебные месяцы, оставшиеся до конца учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае исчисляется за фактическое количество часов.

      Педагогам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата за работу до начала занятий исчисляется из расчета тарифной ставки в месяц, определенной с учетом уровня их образования и стажа педагогической работы, установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      27. В случае освобождения в соответствии с действующим законодательством педагога от учебных занятий с сохранением за ним средней заработной платы распределенная ему годовая учебная нагрузка уменьшается:

      1) за каждый полный месяц отсутствия на работе – на 1/10 часть от годовой нагрузки;

      2) за неполный месяц – исходя из количества пропущенных рабочих дней.

      В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения педагога от учебных занятий без сохранения средней заработной платы.

      Уменьшение нагрузки не производится за дни, когда педагог фактически выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из нее).

      28. Если в организации образования учебный процесс продолжается в течение всего календарного года, и оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск педагогам в связи с этим предоставляется в различные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки на 1/10 часть за время оплачиваемого ежегодного трудового отпуска за текущий год не производится.

      29. За часы педагогической работы, данные сверх распределенной годовой нагрузки, заработная плата исчисляется дополнительно по тарифным ставкам в час после выполнения педагогом годовой учебной нагрузки.

      30. В организациях технического и профессионального, послесреднего образования с индивидуальными формами обучения (культуры и искусства) тарификация педагогов производится дважды в учебном году: на начало первого и начало второго полугодий.

      31. Если теоретические занятия в организациях технического и профессионального образования проводятся в течение 39-40 учебных недель в году (при сроке обучения в 10 месяцев), то заработная плата педагогов общеобразовательных дисциплин исчисляется исходя из среднего количества учебных часов по данной дисциплине в неделю и числа недель теоретического обучения по учебному плану.

      32. В случаях, когда в соответствии с учебным планом теоретические занятия в организациях технического и профессионального образования проводятся в течение 27 учебных недель в году (со сроком обучения в 6 месяцев), средняя заработная плата педагогам в месяц исчисляется из расчета средней недельной учебной нагрузки, определяемой путем деления годового объема учебной работы по учебному плану на 38 недель.

      33. Мастерам производственного обучения, состоящим в штате организаций образования, исчисление заработной платы производится по месячным должностным окладам.

      Мастерам производственного обучения производится почасовая оплата при неполном объеме учебной нагрузки, а также за объем учебного времени, данного сверх установленной нормы рабочего времени, при выполнении обязанностей временно отсутствующих мастеров производственного обучения в связи с болезнью, отпуском, предусмотренным Кодексом, командировкой, учебным сбором и причинами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, и в случаях, отсутствия штатной единицы мастера в штат учебного заведения в связи с недостаточным объемом учебной работы. Размер заработной платы в этих случаях исчисляется путем деления должностного оклада мастера в месяц на среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной тарифной ставки в час на фактически отработанные часы в месяц.

Параграф 4. Особенности исчисления заработной платы педагогов организации дополнительного образования для детей

      34. Для исчисления заработной платы педагогов организаций дополнительного образования для детей применяется период в один месяц.

      35. Для педагогов организаций дополнительного образования для детей, которым устанавливается нормативная учебная нагрузка заработная плата за месяц исчисляется путем умножения должностного оклада (тарифной ставки в месяц) на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на нормативную учебную нагрузку установленной подпунктом 2) пункта 3 статьи 8 Закона.

      36. Исчисление заработной платы педагогов, направляемых в детские лагеря отдыха, являющиеся структурным подразделением самой организации образования, расположенным в другой местности, путем временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости, производится в соответствии со статьей 41 Кодекса за выполняемую работу, но не ниже средней заработной платы по прежней работе. Кроме того, при временном переводе в структурное подразделение, расположенное в другой местности, работнику выплачивается компенсация в размере, предусмотренном статьей 127 Кодекса.

      Исчисление заработной платы для педагогов и других работников организаций образования, направленных для проведения туристских путешествий (в том числе походов, экспедиций, экскурсий) производится в соответствии со статьей 127 Кодекса.

Глава 3. Порядок исчисления повышений, доплат и надбавок педагогам организаций образования

      37. Суммы повышений, доплат и надбавок, установленных Постановлением, исчисляются в зависимости от фактической нагрузки, за исключением следующих случаев доплат:

      1) основному учителю 1-4 классов за проверку тетрадей;

      2) учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования и педагогам методических кабинетов (центров) за степень магистра по научно-педагогическому направлению;

      3) учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования, за исключением организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и спорта, военных учебных заведений, за наставничество;

      4) учителям и преподавателям организаций образования, реализующим учебные программы основного и общего среднего образования, учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования по предметам физика, химия, биология, информатика на английском языке;

      5) Учителю/инструктору физической культуры по основному месту работы независимо от фактической нагрузки в организациях дошкольного образования за проведение 2 часов, в организациях среднего образования - 3 часов, технического и профессионального, послесреднего образования - 4 часов в неделю внеурочных спортивных занятий в очном формате обучения начисляется доплата в размере 100% от базового должностного оклада.

      38. Учителям и преподавателям организаций образования, имеющим документ о прохождении международного экзамена (теста) на знание английского языка APTIS (All Purpose Ticket Issuing System – Ол Пупос Тикет Ишун Систем), IELTS (International English Language Testing System – Интенашнл Инглиш Лэнгуич Тестин Систем), TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Тест оф Инглиш аз э Форин Лэнгуич), CEPT (Conference of European Post and Telecommunications – Конфеернц оф Еуропиан Пост энд Телекомюникайшнз), FCE (First Certificate in English – ФҰст Сертификат ин Инглиш), EMI (English as the Medium of Instruction – Инглиш аз зе Мидиам оф Интракшин), TKT CLIL (Content and Language Integrated Learning – Контент энд Лэнгуич Интеграйтед ЛҰнинг), с подтверждением уровня не ниже B1 согласно общеевропейской шкале компетенций владения иностранным языком CEFR (Common European Framework of Reference – Комин Еуропиан Фремуорк оф Референс) или имеющим языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке согласно приложению к диплому, и реализующим учебные программы основного среднего и общего среднего образования, учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология", "Информатика" на английском языке, производится доплата в размере до 200 % от базового должностного оклада в зависимости от степени погружения:

      1) 200% от базового должностного оклада – при режиме полного погружения: проведение всех этапов урока на английском языке в общеобразовательных школах, специализированных организациях образования, организациях технического и профессионального образования за счет инвариантного и вариативного компонентов в 10-11 классах, 1-2 курсах, в специализированных организациях образования за счет инвариантного и вариативного компонентов в 7-9 классах, за счет вариативного компонента в 7-9 классах в общеобразовательных школах;

      2) 100% от базового должностного оклада – при режиме частичного погружения: проведение отдельных этапов урока, изучение терминологии и отдельных разделов на английском языке в общеобразовательных школах, специализированных организациях образования за счет вариативного компонента в 7-9 классах.

      При этом уровень готовности учителей соответствует 100%-му освоению учебного предмета на английском языке, уровень готовности учеников – 100 %-му владению английским языком на уровне А2 и выше, и уровень обеспеченности учебниками и учебно-методическими комплексами на английском языке (в том числе билингвальными) также составляет 100 %.

      39. Учителям в организациях начального, основного среднего, общего среднего образования и педагогам методических центров (кабинетов) начисляется доплата в размере 10-кратного месячного расчетного показателя на основании документов установленного образца и производится по основному месту работы независимо от фактической учебной нагрузки:

      1) при наличии степени магистра по научно-педагогическому направлению со сроком обучения не менее двух лет в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и (или) освоении не менее 120 академических кредитов ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Еуропиан Кредит Трансфер энд Акьюмилейшн Систем) по образовательным программам научно-педагогического направления (по следующим направлениям подготовки – 7M011 Педагогика и психология, 7M012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения, 7M013 Подготовка педагогов без предметной специализации, 7M014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития, 7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам, 7M016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам, 7M017 Подготовка педагогов по языкам и литературе, 7M018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию, 7M019 Специальная педагогика, 7M021 Искусство, 7M022 Гуманитарные науки, 7M023 Языки и литература, 7M031 Социальные науки, 7M032 Журналистика и информация, 7M041 Бизнес и управление, 7M042 Право, 7M051 Биологические и смежные науки, 7M052 Окружающая среда, 7M053 Физические и химические науки, 7M054 Математика и статистика, 7M061 Информационно-коммуникационные технологии, 7M121 Военное дело, 7M122 Национальная безопасность, 7M123 Общественная безопасность, а также по специальностям, эквивалентным вышеуказанным направлениям подготовки в соответствии с Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан;

      2) магистру, окончившему профильную магистратуру после дополнительного освоения образовательной программы магистратуры педагогического профиля.

      40. Учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования, за исключением организаций образования, осуществляющих деятельность в области культуры и спорта, военных учебных заведений, начисляется доплата за наставничество в размере 100 % от базового должностного оклада независимо от фактической нагрузки.

Глава 4. Порядок исчисления заработной платы педагогов государственных организаций образования в период чрезвычайной ситуации, карантинных и ограничительных мер

      41. Порядок исчисления заработной платы работников государственных организаций образования в период чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), карантинных и ограничительных мер регулируется Кодексом, нормативными правовыми актами, регламентирующими режим ЧС, и настоящими Правилами.

      42. Исчисление заработной платы работников организаций образования, задействованных в организации и проведении обучения на основе дистанционных образовательных технологий в период, ЧС, карантинных и ограничительных мер производится в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил.

      43. Работникам организаций образования не задействованным в организации и проведении обучения на основе дистанционных образовательных технологий в период ЧС, карантинных и ограничительных мер исчисление заработной платы производится с сохранением прежнего уровня заработной платы при условии привлечения их к другим видам работ с согласия самого работника, оформленного внесением соответствующих изменений в трудовой договор, путем перевода на другие виды работ в соответствии со статьями 38, 41, 42, 46 и 58 Кодекса, а также в соответствии со статьей 127 Кодекса при временном переводе работника в структурное подразделение работодателя, расположенное в другой местности.

      44. Работникам государственных организаций образования в период ЧС, карантинных и ограничительных мер исчисление заработной платы за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определенного в соответствии со статьей 112 Кодекса трудовым, коллективным договорами, производится в размерах, установленных до введения режима ЧС, но не более одной тарифной ставки (должностного оклада) и не ниже законодательно установленного минимального размера заработной платы.