Жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы

Жамбыл облысы әкімінің 2021 жылғы 25 қарашадағы № 6 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 25 қарашада № 25378 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына, "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына және 50-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына, "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі №756 қаулысына сәйкес, ШЕШТІМ:

      1. Жамбыл облысының Тараз қаласы және Байзақ ауданы аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

      2. Төтенше жағдайды жою басшысы болып Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Р.Дәулет тағайындалсын және табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жоюға бағытталған іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

      3. "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімнің Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы шешімнің ресми жарияланғаннан кейін Жамбыл облысы әкімдігінің интернет – ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жамбыл облысының әкімі Б. Сапарбаев

Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба

Решение акима Жамбылской области от 25 ноября 2021 года № 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2021 года № 25378

      В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года №756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", РЕШИЛ:

      1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Байзакского района и города Тараз Жамбылской области.

      2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить заместителя акима области Р.Даулет и поручить провести мероприятия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации природного характера.

      3. Коммунальному государственному учреждению "Аппарат акима Жамбылской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области после официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      5. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким Жамбылской области Б. Сапарбаев