Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 ақпанда № 26831 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жығы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 132-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес микроклиматтың, инфрақызыл сәулеленудің, дыбыс пен жарықтандырудың оңтайлы және рұқсат етілетін көрсеткіштері;

      2) осы бұйрыққа 4, 5-қосымшаларға сәйкес инфрадыбыс пен ультрадыбыс деңгейлерінің рұқсат етілетін мәндері;

      3) осы бұйрыққа 6, 7-қосымшаларға сәйкес ультракүлгін сәулелер мен аэроиондар деңгейлерінің рұқсат етілетін мәндері;

      4) осы бұйрыққа 8, 9-қосымшаларға сәйкес электр, магниттік өрістер мен лазерлік сәулеленудің рұқсат етілетін шекті деңгейлері бекітілсін.

      2. "Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11147 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Ғиният

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15 бұйрығына
1-қосымша

Микроклиматтың оңтайлы және рұқсат етілетін көрсеткіштері (температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығы)

      1-кесте

Өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағындағы температураның, салыстырмалы ылғалдықтың және ауа қозғалысы жылдамдығының нормаланатын шамалары

Жыл мезгілі

Жұмыс санаты

Температура, 0С

Жұмыс орындарындағы салыстырмалы ылғалдылық - тұрақты және тұрақты емес, артық емес

Қозғалыс жылдамдығы, м/с жұмыс орындарында - тұрақты және тұрақты емес

Оңтайлы

Рұқсат етілетін

Оңтайлы

Рұқсат етілетін

Оңтайлы, артық емес

Рұқсат етілетін

Жоғарғы шекара

Төменгі шекара

Жұмыс орындарында

Тұрақты

Тұрақты емес

Тұрақты

Тұрақты емес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Жылдың суық мезгілі

жеңіл – 1а

22-24

25

26

21

18

40-60

75

0,1

0,1-ден артық емес

жеңіл – 1б

21-23

24

25

20

17

40-60

75

0,1

0,2-ден артық емес

Ауырлығы орташа – IIa

18-20

23

24

17

15

40-60

75

0,2

0,3-тен артық емес

Ауырлығы орташа – IIб

17-19

21

23

15

13

40-60

75

0,2

0,4-тен артық емес

Ауыр -III

16-18

19

20

13

12

40-60

75

0,3

0,5-тен артық емес

2

Жылдың жылы мезгілі

Жеңіл–1а

23-25

28

30

22

20

40-60

28 0С та 55

0,1

0,1-0,2

Жеңіл – 1б

22-24

28

30

21

19

40-60

27 0С та-60

0,2

0,1-0,3

Ауырлығы орташа – II a

21-23

27

29

18

17

40-60

26 0С та -65

0,3

0,2-0,4

Ауырлығы орташа – IIб

20-22

27

29

16

15

40-60

25 0С-та – 70

0,3

0,2-0,5

Ауыр – III

18-20

26

28

15

13

40-60

24 0С және одан төменде – 75

0,4

0,2-0,6

      * Жылдың жылы кезеңінде ауа қозғалысының үлкен жылдамдығы ауаның максималды температурасына, кішісі – ауаның минималды температурасына сәйкес келеді. Ауа температурасының аралық шамалары үшін оның қозғалыс жылдамдығы интерполяциямен айқындалады.

      Ауаның орташа ауысымдық температурасы (tв) теңдеу бойынша есептеледі: tв = tв1 × r1 + tв2 × r2 + … + tвn × rn / 8, мұнда:

      tв1, tв2…tвnn – жұмыс орнының тиісті учаскелеріндегі ауа температурасы (0С);

      r1, r2… rn – жұмыс орнының тиісті учаскелеріндегі жұмысты орындау уақыты (сағ);

      8 – жұмыс ауысымының ұзақтығы (сағ).

      2-кесте

Микроклимат параметрлерін өлшеу минималды учаскелер саны

Үй-жайлардың ауданы, м2

Өлшеу учаскелерінің саны

1

2

3

1

100 дейін

4

2

101-400

8

3

400-ден артық

Учаскелер саны олардың арасындағы қашықтықпен айқындалады, ол 10 м-ді және оданда кем құрайды

      3-кесте

Жыл мезгіліне және жылдың жылы кезеңіндегі ашық аумақтарға қарамастан, микроклиматы жылытылатын жұмыс үй-жайлары үшін ОЖЖ-индексінің (оС) рұқсат етілетін көрсеткіштері (жоғарғы шекарасы)

Жұмыс санаты

ОЖЖ-индексі (оС)

1

2

3

2

26,4

3

2

3

4

2

3

5

25,8

6

IIа

25,1

7

IIб

23,9

8

III

21,8

ОЖЖ-индексін айқындау

      Үй-жайлардағы жылу микроклиматын бағалау үшін (жыл мезгіліне қарамастан), сондай-ақ ашық аумақтар үшін жылдың жылы мезгілінде ауа температурасы +25оС-тан жоғары болғанда ОЖЖ-индексі қолданылады.

      1. ОЖЖ-индексін аспирациялық психрометр мен қарайтылған шары бар термометр (шарлы термометр) көмегімен айқындау:

      1) аспирациялық психрометр көмегімен суланған термометр температурасы айқындалады (tвл);

      2) қарайтылған шардың (tш) ішкі температурасы термометрмен өлшенеді, оның резервуары қарайтылған қуыс шардың ортасына орнатылған; tш ауа температурасының, үстінгі бет температурасының және ауа жылдамдығы қозғалысының әсерін көрсетеді;

      3) ОЖЖ-индексі теңдеулер бойынша есептеледі: ОЖЖ = 0,7 tвл + 0,3 tш

      4) ОЖЖ-индексті өлшеу және бақылау әдісі МЕМСТ 12.1.005-88 талаптарына сәйкес ауа температурасын өлшеу және бақылау әдісіне ұқсас.

      2. ОЖЖ-индексін МЭС-200 А типті метеометрі көмегімен анықтау, оның жинағына қара шармен өлшеуіш қуысбұрғы кіреді:

      1) аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес Щ2 қуысбұрғыны орнатады;

      2) ОЖЖ мәнін өлшейді.

      Алынған нәтижелер нормативтік мәндермен салыстырылады.

      4-кесте

Ауа температурасының көрсеткіштері бойынша жұмысшылардың салқын ортада болуының рұқсат етілетін ұзақтығы*, оС

Жұмыс санаты

Қуат жұмсалуы, Вт/м2

Үздіксіз болу кезеңі, сағ

8

6

4

2

1

1

2

3

4

5

6

7

58-77

21,0-18,9

19,0-17,0

16,7-15,0

15,0-13,0

14,0-12,0

78-97

19,8-18,0

17,9-16,0

16,0-14,0

14,0-12,0

13,0-11,0

IIа

98-129

17,0-15,0

15,0-13,0

13,0-11,0

11,0 - 9,0

10,0-8,0

IIб

130-160

16,0-14,0

14,0-12,0

12,0-10,0

10,0-8,0

9,0-7,0

III

161-193

15,0-13,0

13,0-11,0

11,0-9,0

9,0-7,0

8,0-6,0

      Ескертпе: * Әрбір 0,1 м/с ауа қозғалысының жылдамдығы ұлғайғанда ауа температурасы 0,2 0С-қа ұлғаяды.

      5-кесте

Ауа температурысы мен қуат жұмсау деңгейіне байланысты I A климаттық аудандағы ("ерекше" климаттық белдеуде) ашық аумақта жұмыс ауысымында бір рет болудың рұқсат етілетін ұзақтығы (сағ)*

Ауа температурасы, 0С

Қуат жұмсау, Вт/м2 (жұмыс санаты)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-10

2,8-ден кейін салқындау

Дененің салқындауы жоқ

Дененің салқындауы жоқ

-15

1,8

5,6-дан кейін салқындау

-"-

-20

1,3

2,6

-"-

-25

1,0

1,7

-"-

-30

0,9

1,3

3,4-тен кейін салқындау

-35

0,7

1,0

2,0

-40

0,6

0,8

1,4

      Ескертпе: * Желдің барынша үлкен ықтимал жылдамдамдығы ескерілген (6,8 м/с).

      6-кесте

Ауа температурысы мен қуат жұмсау деңгейіне байланысты I Б климаттық аудандағы (IV климаттық белдеу) ашық аумақта жұмыс ауысымында бір рет болудың рұқсат етілетін ұзақтығы (сағ) *

Ауа температурасы, 0С

Қуат жұмсау, Вт/м2 (жұмыс санаты)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (Iiб)

1

2

3

4

-10

Дененің салқындауы жоқ

Дененің салқындауы жоқ

Дененің салқындауы жоқ

-15

7,1-ден кейін салқындау

Дененің салқындауы жоқ

Дененің салқындауы жоқ

-20

3,4

Дененің салқындауы жоқ

-"-

-25

2,3

-"-

-"-

-30

1,7

4,3-тен кейін салқындау

-"-

-35

1,4

2,5

-"-

-40

1,1

1,9

-"-

      Ескертпе:* Желдің барынша үлкен ықтимал жылдамдамдығы ескерілген (1,3 м/с).

      7-кесте

Ауа температурысы мен қуат жұмсау деңгейіне байланысты IІ климаттық аудандағы (IІІ климаттық белдеу) ашық аумақта жұмыс ауысымында бір рет болудың рұқсат етілетін ұзақтығы (сағ) *

Ауа температурасы,0С

Қуат жұмсау, Вт/м2 (жұмыс санаты)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-10

1,7-ден кейін салқындау

4,6-дан кейін салқындау

Дененің салқындауы жоқ

-15

1,2

2,2

-"-

-20

0,9

1,5

5,5-тен кейін салқындау

1

2

3

4

-25

0,8

1,1

2,4

-30

0,7

0,9

1,6

-35

0,6

0,7

1,1

-40

0,5

0,6

0,9

      Ескертпе:* Желдің барынша үлкен ықтимал жылдамдамдығы ескерілген (3,6 м/с).

      8-кесте

Ауа температурысы мен қуат жұмсау деңгейіне байланысты IІІ климаттық аудандағы (I және ІІ климаттық белдеу) ашық аумақта жұмыс ауысымында бір рет болудың рұқсат етілетін ұзақтығы (сағ) *

Ауа температурасы,0С

Қуат жұмсау, Вт/м2 (жұмыс санаты)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-5

1,4-тен кейін салқындау

3,0-ден кейін салқындау

Дененің салқындауы жоқ

-10

1,0

1,7

-"-

-15

0,8

1,1

2,7-ден кейін салқындау

-20

0,7

0,9

1,5

-25

0,6

0,7

1,1

-30

0,5

0,6

0,8

-35

0,4

0,5

0,7

-40

0,3

0,4

0,6

      Ескертпе:* Желдің барынша үлкен ықтимал жылдамдамдығы ескерілген (5,6 м/с).

      9-кесте

Ауа температурасына және әртүрлі климаттық өңірлердегі желдің жылдамдығына байланысты суықта (ашық аумақта немесе жылытылмайтын үй-жайда) ауысымішілік жұмыс режимі IА климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (II а-II б жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

Б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

-15

– *

154

1

-20

– *

180

1

130

1

98

2

-25

– *

150

1

114

1

90

2

72

2

-30

150

1

130

1

103

2

83

2

68

2

63

3

-35

106

1

95

2

79

2

66

3

55

3

47

4

-40

82

2

75

2

64

3

54

3

46

4

40

4

-45

67

3

62

3

53

3

46

4

40

4

35

5

      Ескертпе:

      * Мүмкін болатын қызып кетудің салдарынан физикалық шаршау себебі бойынша демалыс жылы үй-жайда жүргізіледі.

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      10-кесте

I Б климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (IIа-IIб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

-15

– *

-20

– *

186

1

120

1

-25

– *

115

1

85

2

-30

– *

148

1

111

1

84

2

65

3

-35

164

1

142

1

108

1

83

2

66

3

53

3

-40

116

1

104

2

82

2

66

3

55

3

45

4

-45

90

2

82

2

67

3

56

3

46

4

38

4

-50

73

2

67

3

59

3

48

4

40

4

34

5

-55

62

3

57

3

49

4

42

4

36

5

29

6

-60

52

3

50

4

43

4

37

4

32

5

27

6

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      * Мүмкін болатын қызып кетудің салдарынан физикалық шаршау себебі бойынша демалыс жылы үй-жайда жүргізіледі.

      11-кесте

II климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (IIа-IIб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

168

1

121

1

92

2

-15

200

1

170

1

127

1

107

1

85

2

70

2

-20

117

1

104

1

84

2

71

2

58

3

49

3

-25

82

2

76

2

64

3

54

3

47

3

40

4

-30

65

3

60

3

52

3

45

4

39

4

34

5

-35

52

3

49

3

43

4

38

4

33

5

29

5

-40

44

4

41

4

37

4

32

5

29

5

25

6

-45

38

4

36

4

32

5

29

5

26

6

20

7

      Ескертпе:

      а - суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б - жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      * Мүмкін болатын қызып кетудің салдарынан физикалық шаршау себебі бойынша демалыс жылы үй-жайда жүргізіледі.

      12-кесте

III климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (IIа-IIб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

186

1

159

1

121

1

95

2

76

2

62

3

-15

106

1

96

2

79

2

65

3

55

3

46

4

-20

74

2

68

3

59

3

50

3

43

4

37

4

-25

57

3

53

3

47

3

40

4

35

4

31

5

-30

46

4

44

4

39

4

34

5

30

5

26

6

-35

39

4

37

4

33

5

29

5

26

6

23

7

-40

34

5

32

5

29

5

26

6

23

7

21

7

-45

30

5

28

6

26

6

23

7

21

7

19

8

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      13-кесте

IА климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (Iб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

186

1

140

1

110

1

-15

– *

180

1

148

1

117

1

95

2

78

2

-20

180

1

120

1

102

1

85

2

72

2

60

3

-25

105

1

92

1

78

2

67

3

58

3

49

3

-30

78

2

65

3

63

3

56

3

48

4

42

4

-35

64

3

60

3

53

3

47

4

41

4

36

5

-40

55

3

52

3

46

4

41

4

36

5

32

5

-45

46

3

44

4

40

4

36

5

32

5

25

6

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      * Мүмкін болатын қызып кетудің салдарынан физикалық шаршау себебі бойынша демалыс жылы үй-жайда жүргізіледі.

      14-кесте

IБ климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (Iб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

190

1

94

2

-15

– *

157

1

118

1

90

2

-20

– *

139

1

107

1

87

2

69

3

-25

142

1

126

1

99

2

82

2

67

3

56

3

-30

105

1

82

2

76

2

66

3

55

3

47

4

-35

83

2

76

2

63

3

55

3

45

4

40

4

-40

74

2

64

3

54

3

47

4

41

5

35

5

-45

59

3

55

3

48

4

42

4

36

5

31

5

-50

51

3

48

4

42

4

37

5

32

5

24

7

-55

45

4

43

4

38

5

33

5

30

6

22

7

-60

41

4

38

5

35

5

30

6

27

6

20

8

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      * Мүмкін болатын қызып кетудің салдарынан физикалық шаршау себебі бойынша демалыс жылы үй-жайда жүргізіледі.

      15-кесте

II климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (Iб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

127

1

114

1

95

2

80

2

68

3

58

3

-15

88

2

82

2

69

3

60

3

52

3

45

4

-20

67

3

62

3

55

3

49

4

42

4

37

4

-25

55

3

51

3

46

4

41

4

36

5

32

5

-30

46

4

43

4

39

4

35

5

31

5

28

6

-35

39

4

38

4

34

5

30

5

27

6

24

7

-40

35

5

33

5

30

5

27

6

24

7

22

7

-45

31

5

29

6

27

6

24

7

22

7

20

8

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      16-кесте

III климаттық аудандағы ашық аумақта жұмыс істеу режимі (Iб жұмыс санаты)

Ауа температурасы, 0С

Желдің жылдамдығы, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

127

1

115

1

96

2

80

2

68

3

56

3

-15

84

2

78

2

68

3

58

3

50

3

44

4

-20

63

3

59

3

52

3

46

4

40

4

35

5

-25

50

3

48

3

42

4

38

4

34

5

30

5

-30

42

4

40

4

36

4

32

5

29

5

26

6

-35

36

4

34

5

31

5

28

6

25

6

23

7

-40

31

5

30

5

27

6

25

6

22

7

20

7

-45

28

6

27

6

24

6

22

7

20

7

18

8

      Ескертпе:

      а – суықта үздіксіз болу ұзақтығы, мин;

      б – жұмыс ауысымының 4 сағаттық кезеңінде жылытуға арналған 10-мин үзілістер саны.

      17-кесте

Тұрғын ғимараттар мен жатақханалар үй-жайларының қызмет көрсетілетін аймағындағы температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа қозғалысы жылдамдығының оңтайлы және рұқсат етілетін нормалары

Жыл мезгілі

Үй-жай атауы

Ауа температурасы, 0С

Нәтижелік температура, 0С

Салыстырмалы ылғалдылық, %

Ауаның қозғалыс жылдамдығы, м/с

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

Оңтайлы, бірақ артық емес

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Суық

Тұрғын бөлме

20-22

18-24 (20-24)

19-20

17-23 (19-23)

45-30

60

0,15

0,2

Ең суық бес күндік температурасы бар аудандардағы тұрғын бөлме (0,92 қамтамасыз етілген) минус 310С және одан төмен

21-23

20-24 (22-24)

20-22

19-23 (21-23)

45-30

60

0,15

0,2

Асүй

19-21

18-26

18-20

17-25

0,15

0,2

Дәретхана

19-21

18-26

18-20

17-25

0,15

0,2

Сантораппен біріктірілген ванна

24-26

18-26

23-27

17-26

0,15

0,2

Демалатын және оқуға дайындалатын үй-жай

20-22

18-24

19-21

17-23

45-30

60

0,15

0,2

Пәтер арасындағы дәліз

18-20

16-22

17-19

15-21

45-30

60

Вестибюль, баспалдақ торы

16-18

14-20

15-17

13-19

Қойма

16-18

12-22

15-17

11-21

Жылы

Тұрғын бөлме

22-25

20-28

22-24

18-27

60-30

65

0,2

0,3

      Ескертпе. Жақшадағы мәндер қарттар мен мүгедектерге арналған үйлерге қатысты.

      18-кесте

Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қызмет көрсетілетін аймағындағы температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа қозғалысы жылдамдығының оңтайлы және рұқсат етілетін нормалары

Жыл мезгілі

Үй-жай атауы

Ауа температурасы, 0С

Нәтижелік температура, 0С

Салыстырмалы ылғалдылық, %

Ауаның қозғалыс жылдамдығы, м/с

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

Оңтайлы, бірақ артық емес

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Суық

Топтың шешінетін бөлмесі мен дәретханасы: бөбектер және кіші топ үшін

21-23

20-24

20-22

19-23

45-30

60

0,1

0,15

Орта және мектепке дейінгі топқа арналған

19-21

18-25

18-20

17-24

45-30

60

0,1

0,15

Ұйықтайтын бөлме: бөбектер және кіші топқа арналған

20-22

19-23

19-21

18-22

45-30

60

0,1

0,15

Орта және мектепке дейінгі топқа арналған

19-21

18-23

18-22

17-22

45-30

60

0,1

0,15

Вестибюль, баспалдақ торы

18-20

16-22

17-19

15-21

Жылы

Топтың ұйықтайтын бөлмесі

23-25

18-28

22-24

19-27

60-30

65

0,15

0,25

      1-ескертпе. Асүй, ванна және қойма үй-жайларында ауа параметрлерін 1-кесте бойынша қабылдайды.

      2-ескертпе. Ең суық бес күндік температурасы (қамтамасыз етілуі 0,92) минус 31 оС және одан төмен аудандарда орналасқан мектепке дейінгі балалар мекемелері үшін үй-жайдағы ауаның рұқсат етілген есептік температурасы 2-кестеде көрсетілгеннен 1 оС жоғары қабылданады.

      19-кесте

Қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың қызмет көрсетілетін аймағындағы температураның, салыстырмалы ылғалдылықтың және ауа қозғалысы жылдамдығының оңтайлы және рұқсат етілетін нормалары

Жыл мезгілі

Үй-жайдың атауы немесе санаты

Ауа температурасы, оС

Нәтижелік температура, оС

Салыстырмалы ылғалдылық, %

Ауаның қозғалыс жылдамдығы, м/с

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін

оңтайлы

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

Оңтайлы, бірақ артық емес

рұқсат етілетін, бірақ артық емес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Суық

1

20-22

18-24

19-20

17-23

45-30

60

0,2

0,3

2

19-21

18-23

18-20

17-22

45-30

60

0,2

0,3

20-21

19-23

19-20

19-22

45-30

60

0,2

0,3

14-16

12-17

13-15

13-16

45-30

60

0,3

0,5

18-20

16-22

17-20

15-21

45-30

60

0,2

0,3

4

17-19

15-21

16-18

14-20

45-30

60

0,2

0,3

5

20-22

20-24

19-21

19-23

45-30

60

0,15

0,2

6

16-18

14-20

15-17

13-19

Ванна, себезгі

24-26

18-28

23-25

17-27

0,15

0,2

Жылы

Адамдар тұрақты болатын үй-жайлар

23-25

18-28

22-24

19-27

60-30

65

0,15

0,25

      20-кесте

      Үздіксіз инфрақызыл сәулеленудің және үзілістердің ұзақтығы

Инфрақызыл сәулелену қарқындылығы, Вт/кв. м

Үздіксіз сәулелену кезеңінің ұзақтығы, мин.

Үзіліс ұзақтығы, мин.

Сәулелену мен үзілістің арақатынасы

1

2

3

4

350

20

8

2,5

700

15

10

1,5

1050

12

12

1,0

1400

9

13

0,7

1750

7

14

0,5

2100

5

15

0,33

2450

3,5

12

0,3

      Ескертпе:

      Көрсетілгендер жылулық сәуледен қорғауға арналған арнайы киімдерді, жоғары температурадан қорғауға арналған костюмдерді және инфрақызыл сәулеленуден ұжымдық қорғану құралдарын қолдануды қамтиды.

      1 кло (0,155 осм/Вт) жылу оқшаулағышы бар киім жиынтығымен киінген адамға қолданылатын 8 сағаттық жұмыс ауысымы ішінде ауырлығы орташа жұмыстарды орындауға қолданылатын сәулелі жылыту жүйелерімен жабдықталған өндірістік үй-жайлар микроклиматының рұқсат етілетін параметрлері 15-кестеде көрсетілген шамаларға сәйкес келеді.

      21-кесте

Сәулелі жылыту жүйелерімен жабдықталған өндірістік үй-жайлар микроклиматының рұқсат етілетін параметрлері

Ауа температурасы, t, 0С

Жылулық сәулелену қарқындылығы, J1,Вт/кв.М

Жылулық сәулелену қарқындылығы, J2,Вт/кв.М

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, f,%

Ауаның қозғалыс жылдамдығы, V,м/с

1

2

3

4

5

11

60 (*)

150

15 - 75

0,4-тен артық емес

12

60

125

15 - 75

0,4-тен артық емес

13

60

100

15 - 75

0,4-тен артық емес

14

45

75

15 - 75

0,4-тен артық емес

15

30

50

15 - 75

0,4-тен артық емес

16

15

25

15 - 75

0,4-тен артық емес

      Ескертпе:

      (*) J > 60 болғанда бас киімді пайдаланады.

      J1 - тұрып жұмыс істеген кезде еденнен 1,7 м және отырып жұмыс істеген кезде 1,5 м деңгейінде бастың төбе бөлігінің жылулық сәулелену қарқындылығы.

      J2 - тұрып жұмыс істеген кезде еденнен 1,5 м және отырып жұмыс істеген кезде 1 м деңгейінде дененің жылулық сәулелену қарқындылығы.

      22-кесте

Жабдық беттерінің және қоршау құрылғыларының рұқсат етілетін температурасы, оС

Материал

Байланысу уақыты, дейін

1 мин.

10 мин.

8 сағ және одан артық

1

2

3

4

Қапталмаған металл

51

48

43 <*>

Қапталған металл

51

48

43

Керамика, шыны, тас

56

48

43

Пластик

60

48

43

Ағаш

60

48

43

      Ескертпе:

      <*> – егер ыстық бетке дене бетінің 10%-дан азы немесе тыныс алу жолдарын қоспағанда, бас бетінің 10%- дан азы жанасса, беттің 43 оС температурасына жол беріледі.

      23-кесте

Жабдық бетінің онымен кездейсоқ жанасқан кездегі (әдейі емес) рұқсат етілетін температурасы, оС

Материал

Байланысу уақыты, бастап

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Қапталмаған металл

70

67

65

63

62

61

61

60

60

59

Керамика, шыны, тас

86

81

78

76

74

73

73

72

71

70

Пластмассалар

94

87

84

82

81

79

78

78

77

76

Ағаш

140

122

116

113

109

108

108

108

107

107

      24-кесте

Жер асты қазбаларының жұмыс орындарындағы ауа қозғалысының температурасы, ылғалдылығы мен жылдамдығының рұқсат етілген үйлесімі

Микроклимат факторлары

Рұқсат етілетін үйлесім

1

2

3

1

2

3

4

Ауа температурасы,0С

16-19

20-23

24-26

Салыстырмалы ылғалдылық, %*

80-30

75-30

70-30

Ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с**

0,1-0,5

0,6-1,0

1,1-1,5

      Ескертпе.

      * Суланған қазбаларда салыстырмалы ылғалдылықтың 10%-ға артуына жол беріледі.

      ** Ауа қозғалысының жоғары жылдамдығы барынша жоғары температураға сәйкес келеді.

      25-кесте

Адам денесінің қорғалмаған учаскелеріне ауаның төмен температураларының және желдің аралас әсерін бағалау үшін баламалы температуралар

Жел жылдамдығы, м/с

Ауа температурасы, 0C

10,0

4,4

-1,1

-6,7

-12,2

-17,8

-23,3

-29,0

-34,4

-40,0

-45,6

-51,1

Баламалы салқындау температурасы, 0C

желсіз

10,0

4,4

-1,1

-6,7

-12,2

-17,8

-23,3

-29,0

-34,4

-40,0

-45,6

-51,1

2,2

8,9

2,2

-2,8

-8,9

-14,4

-20,6

-26,1

-32,2

-37,8

-43,9

-49,4

-55,6

4,4

4,4

-2,2

-8,9

-15,6

-22,8

-31,1

-36,1

-43,3

-50,0

-56,7

-63,9

-70,6

6,6

2,2

-5,6

-12,8

-20,6

-27,8

-35,6

-42,8

-50,0

-57,8

-65,0

-72,8

-80,0

8,8

0

-7,8

-15,6

-23,3

-31,7

-39,4

-47,2

-55,0

-63,3

-71,1

-78,9

-85,0

11,0

-1,1

-8,9

-17,8

-25,1

-33,9

-42,2

-50,6

-58,9

-66,7

-75,6

-83,3

-91,7

13,2

-2,2

-10,6

-18,9

-27,8

-36,1

-44,4

-52,8

-61,7

-70,0

-78,3

-87,2

-95,6

15,4

-2,8

-11,7

-20,0

-29,0

-37,2

-46,1

-55,0

-63,3

-72,2

-80,6

-89,4

-98,3

17,6

-3,3

-12,2

-21,1

-29,4

-38,3

-47,2

-56,1

-65,0

-73,3

-82,2

-91,1

-100,0

17,6 м/с-тан артық желдің жылдамдығы елеусіз қосымша әсер береді

Елеусіз қауіптілік.
1 сағаттан артық уақыт ішінде құрғақ терінің үсуі

Жоғары қауіптілік.
1 мин ішінде үсу қаупі.

Өте жоғары қауіптілік. 30 секундтан кейін үсіп қалады

      26-кесте

Үсу қаупінің салқындау жағдайларының интегралдық көрсеткішіне (СЖИК) тәуелділігі, балл

СЖИК, балл

Үсу қаупі

Суықта қауіпсіз болу ұзақтығы, артық емес, мин.

34

елебейтін (үсу жоқ)

Ұзақ

34 < СЖИК 47

бірқалыпты

60,0

47 < СЖИК 57

сыни

1,0

>57

апаттық

0,5

      Ескертпе:

      СЖИК – мына теңдеу бойынша есептеледі:

      СЖИК = 34,654 – 0,4664 × t + 0,6337 × V, мұнда:

      t – ауа температурасы, оC;

      V – желдің жылдамдығы, м/с.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      оС – Цельсий Градусы;

      м/с – секундына метр;

      сағ – сағат;

      м – метр;

      м2 – шаршы метр;

      Вт/м2 – шаршы метрге ватт;

      мин – минут;

      % – пайыз;

      Ортаның жылулық әсері (ОЖЖ-индекс) – ауа температурасының, оның қозғалыс жылдамдығының, ылғалдылықтың және жылулық сәулеленудің адамның қоршаған ортамен жылу алмасуына үйлескен әсерін көрсететін эмпирикалық интегралдық көрсеткіш (°С-пен көрсетілген);

      СЖИК – салқындау (үсу) жағдайларының интегралдық көрсеткіші.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15 бұйрығына
2-қосымша

Дыбыстың оңтайлы және рұқсат етілетін көрсеткіштері

      1-кесте

Дыбыс қысымының шекті рұқсат етілетін деңгейлері, дыбыс деңгейлері, негізгі барынша типтік еңбек қызметі түрлері мен жұмыс орындары үшін баламалы дыбыс деңгейлері

Еңбек қызметі, жұмыс орындары

Дыбыс қысымының деңгейлері, дБ, Гц-те орта геометриялық жиілікпен октава жолақтарында

Дыбыс деңгейлері және баламалы дыбыс деңгейлері

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдар

1. Шығармашылық қызмет, жоғары талаптар бар басшылық жұмыс, ғылыми қызмет, құрастыру және жобалау, бағдарламалау, оқыту және білім беру, дәрігерлік қызмет: дирекция, жобалау-конструкторлық бюролар үй-жайларындағы; есептеуіштер, есептеу машиналарының бағдарламашылары, теориялық жұмыстар мен деректерді өңдеуге арналған зертханалардағы, денсаулық сақтау пункттерінде науқастарды қабылдауға арналған жұмыс орындары

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2. Зейінділікті талап ететін жоғары білікті жұмыс, әкімшілік-басқару қызметі, зертханадағы өлшеу және талдау жұмыстары: цехтағы басқару аппаратының үй-жайларындағы, кеңсе үй-жайларының жұмыс бөлмелеріндегі, зертханалардағы жұмыс орындары

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

3. Жиі алынатын нұсқаулармен және акустикалық сигналдармен орындалатын жұмыс, тұрақты естуді бақылауды талап ететін жұмыс, нұсқаулықпен нақты кесте бойынша операторлық жұмыс, диспетчерлік жұмыс:
диспетчерлік қызмет үй-жайларындағы, бақылау кабинеттеріндегі және телефон, машина жазу бюролары бойынша сөйлеу байланысы бар қашықтықтан басқару үй-жайларындағы, дәл құрастыру учаскелеріндегі, телефон және телеграф станцияларындағы, шеберлердің үй-жайларындағы, есептеу машиналарындағы ақпаратты өңдеу залдарындағы жұмыс орындары

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

4. Зейінділікті талап ететін жұмыс, өндірістік циклдерді бақылау және қашықтықтан басқару процестеріне қойылатын жоғары талаптармен жұмыс:
телефон арқылы сөйлеу байланысы жоқ бақылау және қашықтықтан басқару кабиналарындағы пульттердің; шу жабдығы бар зертханалардың үй-жайларындағы, есептеу машиналарының шу агрегаттарын орналастыруға арналған үй-жайлардағы жұмыс орындары

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5. Өндірістік үй-жайлардағы және кәсіпорын аумағындағы тұрақты жұмыс орындарындағы (1-4-тармақтарда көрсетілгендерді қоспағанда) барлық жұмыс түрлерін орындау

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Теміржол көлігінің жылжымалы құрамы

6. Тепловоздар, электровоздар, метрополитен поездары, дизель-поездар және автомотрис машинистерінің кабиналарындағы жұмыс орындары

99

95

87

82

78

75

73

71

69

85

7. Жүрдек және қала маңындағы электр поездары машинистерінің кабиналарындағы жұмыс орындары.

99

91

83

77

73

70

68

66

64

75

8. Алыс қашықтықтағы поез вагондарының, рефрижераторлық секциялардың қызметтік бөлімшелерінің персоналына, электр станциялары вагондарына, багаж және пошта бөлімшелерінде демалу үй-жайларына арналған үй-жайлар

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

9. Багаж және пошта вагондарының, вагон-мейрамханалардың қызметтік үй-жайлары

96

87

79

72

68

65

63

61

59

70

Теңіз, өзен, балық кәсіпшілігі және осыған ұқсас кемелер

10. Тұрақты вахта бар теңіз кемелерінің энергетикалық бөлімдерінің жұмыс аймағы (басты энергетикалық қондырғы орнатылған үй-жайлар, энергия өндіретін және әртүрлі жүйелер мен құрылғылардың жұмысын қамтамасыз ететін қазандықтар, қозғалтқыштар мен тетіктер).

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

11. Теңіз кемелерін басқарудың орталық бекеттеріндегі (дыбыстан оқшауланған), бақылау аспаптары, индикациялау құралдары, басты энергетикалық қондырғы мен қосалқы тетіктерді басқару органдары орнатылған энергетикалық бөлімшеден бөлінген үй-жайлардағы жұмыс аймақтары.

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

12. Теңіз кемелерінің қызметтік үй-жайларындағы жұмыс аймақтары (рульдік, штурмандық, багермейстерлік рубкалар, радиорубкалар және осыған ұқсас жұмыс аймақтары)

89

75

66

59

54

50

47

45

44

55

13. Балық өнеркәсібі кемелеріндегі өндірістік технологиялық үй-жайлар (балық кәсіпшілігі, теңіз өнімдері объектілерін қайта өңдеуге арналған үй-жайлар және осыған ұқсас үй-жйлар).

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Тракторлар, өздігінен жүретін шасси, өздігінен жүретін, тіркемелі және аспалы ауыл шаруашылығы машиналары, құрылыс-жол, жер қазып тасымалдаушы, мелиорациялық машиналар және осыларға ұқсас машина түрлері

14. Автомобиль жүргізушілері мен қызмет көрсетуші персоналдың жұмыс орындары

100

87

79

72

68

65

63

61

59

70

15. Жеңіл автомобильдердің жүргізушілері мен қызмет көрсетуші персоналының (жолаушылардың) жұмыс орындары

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

16. Тракторлар, өздігінен жүретін шасси, өздігінен жүретін, тіркемелі және аспалы ауыл шаруашылығы машиналары, құрылыс-жол және осыларға ұқсас машиналар жүргізушілерінің және қызмет көрсетуші персоналының жұмыс орындары

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

17. Ұшақтар мен тікұшақтар салондары мен кабиналарындағы жұмыс орындары

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

      Ескертпе:

      Тоналды және импульстік шу үшін – кестеде көрсетілген мәннен 5 дБ-ға кем.

      Ауаны баптау, желдету және ауамен жылыту қондырғылары бар үй-жайларда пайда болатын шу үшін - осы үй-жайлардағы шудың нақты деңгейінен 5 дБ-ға кем (өлшенген немесе анықталған есептеумен), егер соңғысы кестеде көрсетілген мәндерге сәйкес келсе (тоналды және импульсті шуға арналған түзетулерді қоспағанда қабылданады), қалған жағдайларда - кестеде көрсетілген мәндерден 5 дБ-ға кем.

      Кестенің 6 және 13-позициялары бойынша жұмыс орындарындағы тұрақты емес шу дыбысының ең жоғары деңгейі "баяу" уақытша сипаттамасында өлшеу кезінде 110 дБА және одан кем құрайды, ал кестенің 6-позициясы бойынша жұмыс орындарындағы импульстік шу дыбысының ең жоғары деңгейі "импульс" уақытша сипаттамасында өлшеу кезінде 125 дБА және одан кем болады.

      2-кесте

Өндірістік және қосалқы ғимараттардың жұмыс орындарындағы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың алаңдарындағы, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың үй-жайларындағы және тұрғын үй құрылысы аумақтарындағы дыбыс қысымының рұқсат етілетін деңгейлері, дБ (дыбыс қысымының баламалы деңгейлері, дБ), баламалы және ең жоғары рұқсат етілетін дыбыс деңгейлері

Үй-жайлардың немесе аумақтардың мақсаты

Тәулік уақыты, с

Дыбыс қысымының деңгейлері (дыбыс қысымының баламалы деңгейлері), дБ, орташа геометриялық жиіліктермен октавалық жиілік жолақтарында, Гц

Дыбыс деңгейі LA,(дыбыстың баламалы деңгейі LAэкв), дБА

Дыбыстың
максималды деңгейі, LАмакс, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Өндірістік кәсіпорындардың, зертханалардың әкімшілік-басқару персоналының жұмыс үй-жайлары, өлшеу және талдау жұмыстарына арналған үй-жайлар

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

70

2. Диспетчерлік қызметтердің жұмыс үй-жайлары, телефон арқылы сөйлеу байланысы бар бақылау және қашықтықтан басқару кабиналары, нақты құрастыру учаскелері, телефон және телеграф станциялары

-

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

75

3. Эксперименттік жұмыстарды жүргізуге арналған зертханалардың үй-жайлары, телефон арқылы сөйлеу байланысы жоқ бақылау және қашықтықтан басқару кабиналары

-

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

90

4. Өндірістік кәсіпорындардың тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайлары, тұрақты жұмыс орындары бар кәсіпорындар аумақтары (1-3 позицияларда санамаланған жұмыстарды қоспағанда)

-

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

95

5. Аурухана және санаторий палаталары

7.00-23.00
23.00-7.00

76
69

59
51

48
39

40
31

34
24

30
20

27
17

25
14

23
13

35
25

50
40

6. Ауруханалардың операциялық бөлмелері, ауруханалар, емханалар, санаторийлер дәрігерлерінің кабинеттері

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

7. Сынып үй-жайлары, оқу кабинеттері, оқу орындарының аудиториялары, мәжіліс залдары, кітапханалардың оқу залдары, клубтар мен кинотеатрлардың көрермендер залдары, сот отырыстары залдары, ғибадат ғимараттары, клубтардың әдеттегі жабдығы бар көрермендер залдары

-

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

8. "Долби" жабдығы бар кинотеатрлар

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

40

9. Музыка сыныптары

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

10. Пәтерлердің тұрғын бөлмелері

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

11. Жатақханалардың тұрғын бөлмелері

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

12. Қонақ үй нөмірлері:
- халықаралық сыныптама бойынша бес және төрт жұлдызды қонақ үйлер

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

 
76

 
59

 
48

 
40

 
34

 
30

 
27

 
25

 
23

 
35

 
50

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

69

51

39

3

24

20

17

14

13

25

40

- халықаралық сыныптама бойынша үш жұлдызды қонақ үйлер

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

- халықаралық сыныптама бойынша үш жұлдыздан төмен қонақ үйлер

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

13. Демалыс үйлерінің, пансионаттардың, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлердің тұрғын үй-жайлары, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің және мектеп-интернаттардың жатын үй-жайлары

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

 
79

 
63

52

45

 
39

 
35

 
32

 
30

 
28

40

 
55

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

45

14. Кеңселердің үй-жайлары, әкімшілік ғимараттардың, конструкторлық, жобалау және ғылыми-зерттеу ұйымдарының жұмыс үй-жайлары мен кабинеттері

-

 
86

71

 
61

54

49

45

 
42

 
40

 
38

 
50

65

15. Кафе, мейрамхана залдары

-

89

75

66

59

54

50

47

45

43

55

65

16. Театрлар мен концерт залдарының фойесі

-

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

55

17. Театрлар мен концерт залдарының көрермен залдары

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

40

18. Көп мақсатты залдар

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

45

19. Спорт залдары

-

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

55

20. Дүкендердің сауда залдары, вокзалдар мен аэровокзалдардың жолаушылар залдары, спорт залдары

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

70

21. Ауруханалар мен санаторийлердің ғимараттарына тікелей іргелес аумақтар

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

65

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

22. Тұрғын ғимараттарға, демалыс үйлеріне, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерге тікелей іргелес аумақтар

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

 
90

 
75

 
66

 
59

 
54

 
50

 
47

 
45

 
44

 
55

 
70

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

23. Емханалар, мектептер және осыған ұқсас оқу орындарының, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің ғимараттарына, шағын аудандар мен тұрғын үйлер топтарының демалыс алаңдарына тікелей іргелес аумақтар

жұмыс күндері 9.00-22.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 10.00-23.00

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

жұмыс күндері 22.00-9.00
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері 23.00-10.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

      Ескертпе.

      1. Тұрғын үй ғимараттарының үй-жайларында және тұрғын үй құрылысы аумақтарында шу көтерілетін қызмет еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері сағат 22-ден таңғы 9-ға дейін, ойын-сауық мекемелерінде сағат 22-ден таңғы 9-ға дейін, сағат 23-тен таңғы 10-ға дейін тоқтатылады.

      2. 1,5-13-позицияларда келтірілген үй-жайлардағы шудың рұқсат етілетін деңгейлері басқа үй-жайлардан және сырттан келетін шуға ғана қатысты болады.

      3. 5-12-позицияларда келтірілген үй - жайлардағы сыртқы көздерден болатын шудың рұқсат етілетін деңгейі нормативтік ауа алмасуды қамтамасыз ету шартымен, яғни мәжбүрлі желдету немесе ауаны баптау жүйесі болмаған кезде - ашық желкөздер немесе ауа ағынын қамтамасыз ететін осыған ұқсас құрылғылар жағдайында орындалады. Нормативтік ауа алмасуды қамтамасыз ететін мәжбүрлі желдету немесе ауаны баптау жүйелері болған кезде ғимараттар жанындағы сыртқы шудың рұқсат етілетін деңгейі (15-17) терезелері жабық үй-жайларда рұқсат етілетін деңгейлерді қамтамасыз ету есебінен ұлғайтылады.

      4. Сауда және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының желдету, ауаны баптау және ауамен жылыту жүйелерінің жабдықтарынан, сондай-ақ жылыту және сумен жабдықтау жүйелерінің сорғыларынан және қоса салынған (жапсарлас салынған) тоңазытқыш қондырғыларынан болатын шудың рұқсат етілетін деңгейлері шу тоналдылығына түзетуді қолданбай, 10-13 (тәуліктің түнгі уақыты үшін) позицияларын қоспағанда, 2-кестеде көрсетілген мәндерден 5 дБ-ға (дБА) төмен қабылданады.

      5. Аббревиатураларды толық жазу:

      дБ – децибел;

      Гц – герц;

      дБА – акустикалық децибел.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 3-қосымша

Жарықтандырудың оңтайлы және рұқсат етілетін көрсеткіштері

      1-кесте

Анық көру жұмыстарындағы жарықтандыру деңгейі

Ажырату объектісінің өлшемі, бұрыш. мин.

Анық көру жұмысының уақыты, жұмыс ауысымының уақытына байланысты %

Жарықтандыру

Жұмыс бетінің жарықтығы, кд/м2

1

2

3

4

5

1.

1,5-тен кем

60-тан артық
60-тан 30-ға дейін
30-дан кем

4000
3000
2000

300-ден 500-ге дейін

2.

1,5-тен бастап 3,0-ге дейін

60-тан артық
60-тан 30-ға дейін
30-дан кем

2000
1500
1000

150-ден 300-ге дейін

3.

3,5-тен бастап 5,0-ге дейін

60-тан артық
60-тан 30-ға дейін
30-дан кем

1000
750
500

750-ден 150-ге дейін

      2-кесте

Өнеркәсіптік кәсіпорындарының үй-жайларын жарықтандырудың нормаланатын көрсеткіштері ТЖК, нормаланатын жарықтандыру, қарықтыру көрсеткіштерінің және жарықтандырудың пульсация коэффициентінің рұқсат етілетін үйлесімі

Көру жұмысының сипаттамасы

Ажырату объектісінің барынша аз немесе баламалы өлшемі, мм

Көру жұмысының дәрежесі

Көру жұмысының кіші дәрежесі

Объектінің фонмен контрасты

Фон сипаттамасы

Жасанды жарықтандыру

Табиғи жарықтандыру

Аралас жарықтандыру

Жарықтандыру, лк

Қарықтану көрсеткіші мен пульсация коэффициентінің нормаланған шамаларының үйлесімі

КЕО, еН, %

Аралас жарықтандыру жүйесі кезінде

Жалпы жарықтандыру кезінде

Жоғарғы немесе аралас жарықтандыру кезінде

Бүйірлік жарықтандыру кезінде

Жоғарғы немесе аралас жарықтандыру кезінде

Бүйірлік жарықтандыру кезінде

барлығы

Оның ішінде жалпыдан

Р

Кn, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дәлдігі барынша жоғары

0,15-тен кем

I

а

Аз

Қараңғы

5000
4500

500
500


20
10

10
10 
6,0

 
2,0

б

Аз Орташа

Орташа   Қараңғы

4000   3500

400 400

1250 1000

20 10

10 10

в

Аз Орташа Үлкен

ЖарықОрташа Қараңғы

2500 2000

300 200

750 600

20 10

10 10

г

Орташа Үлкен“

Жарық “ Орташа

1500 1250

200 200

400 300

20 10

10 10

Дәлдігі өте жоғары

0,15-тен 0,30-ға дейін

II

а

Аз

Қараңғы

4000 3500

400 400

— —

20 10

10 10 
4,2

 
1,5

б

Аз Орташа

Орташа Қараңғы

3000 2500

300 300

750 600

20 10

10 10

в

Аз Орташа Үлкен

Жарық Орташа Қараңғы

2000 1500

200 200

500 400

20 10

10 10

г

Орташа Үлкен“

Жарық Жарық Орташа

1000 750

200 200

300 200

20 10

10 10

Дәлдігі жоғары

0,30-дан 0,50-ге дейін

III

а

Аз

Қараңғы

2000 1500

200 200

500 400

40 20

15 15 
3,0

 
1,2

б

Аз Орташа

Орташа Қараңғы

1000 750

200 200

300 200

40 20

15 15

в

Аз Орташа Үлкен

Жарық Орташа Қараңғы

750 600

200 200

300 200

40 20

15 15

г

Орташа Үлкен “

Жарық “ Орташа

400

200

200

40

15

Дәлдігі орташа

0,5-тен жоғары
1,0-ге дейін

IV

а

Аз

Қараңғы

750

200

300

40

20

 
4

 
1,5

 
2,4

 
0,9

б

Аз Орташа

Орташа Қараңғы

500

200

200

40

20

в

Аз Орташа Үлкен

Жарық Орташа Қараңғы

 
400

 
200

 
200

 
40

 
20

г

Орташа Үлкен “

Жарық “ Орташа

 

 

 
200

 
40

 
20

Дәлдігі аз

1-ден жоғары
5-ке дейін

V

а

Аз

Қараңғы

400

200

300

40

20

 
3

 
1

 
1,8

 
0,6

б

Аз Орташа

Орташа Қараңғы

200

40

20

в

Аз Орташа Үлкен

Жарық Орташа Қараңғы

200

40

20

г

Орташа Үлкен “

Жарық “ Орташа

 

 

 
200

 
40

 
20

Өрескел (дәлдігі өте аз)

5 –тен артық

VI


Фонның сипаттамаларына және объектінің фонмен контрастына тәуелсіз

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Ыстық цехтарда жарқырайтын бұйымдармен және материалдармен жұмыс

0,5-тен артық

VII


Бұл да сондай

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Өндірістік процестің барысын жалпы қадағалау:
тұрақты


VIII

 
а

 

 

 

 
200

 
40

 
20

 
3

 
1

 
1,8

 
0,6

үй-жайда адамдар тұрақты болған кезде мерзімді


б

75

1

0,3

0,7

0,2

адамдар үй-жайда мерзімді болған кезде мерзімді


в

Фонның сипаттамаларына және объектінің фонмен контрастына тәуелсіз

50

0,7

0,2

0,5

0,2

Инженерлік коммуникацияларды жалпы қадағалаук

Бұл да сондай

20

0,3

0,1

0,2

0,1

      3-кесте

Жалпы өнеркәсіптік үй-жайлар мен құрылыстарды жарықтандырудың нормаланатын көрсеткіштері

Үй-жайлар мен өндірістік учаскелер, жабдық, құрылыстар

Жарықтандыру нормаланатын жұмыс беті мен жазықтығы (К -көлденең, Т -тігінен)

Көру жұмысының дәрежесі 1-кесте бойынша

Нормаланатын жарықтандыру, лк

Қарықтыру көрсеткіші, артық емес

Пульсация коэффициенті, % артық емес

Қосымша нұсқаулар

жалпы жарықтандыру кезінде

Аралас жарықтандыру кезінде

барлығы

барлығы ішінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Қоймалар

1. Қоймалар, май, лак-бояу материалдары қоймалары: 1) қоймада құйылатын

К-еден

 
VIIIб

 
75

 
-

 
-

 
-

 
-


2) қоймада құйылмайтын

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-

2. Қоймалар, химикаттар, карбид, кальций, қышқылдар, сілтілер қоймалары мен соған ұқсас қоймалар

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-

3. Қоймалар, металдар, қосалқы бөлшектер, жөндеу қоры, дайын бұйымдар; жөндеуді кұтіп тұрған бөлшектер, аспаптар қоймасы

К-еден

VIIIб

75

-

-

-

-

4. Стеллажда сақтау қоймалары: 1) жүкті қабылдау және беру экспедициясы

 
К –еденнен 0,8 м

 
IVв

 
200

 
400

 
200

 
40

 
20

Автоматты кранды-штаберлер бар стеллажды сақтау қоймалары аймақтарында жұмыс жарықтандыру құрылғысы қажет емес, авариялық жарықтандыру, троллейді жөндеу жарықтандыру және өтпежолдарды кезекші жарықтандыру қажет

2) тасымалдау – тарату жүйесі

К-еден

Vв*

150

-

-

40

20

3) сақтау аймағы:

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-

ұяшықтарда және көрсеткілердегі біліктерде

Т
Т

VIIIб
IVб

75
200

-
-

-
-

-
40

-
20

5. Қоймалар, газ балондары шатырының астындағы ашық алаңдар

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-


6. Көлемді заттар мен сусымалы материалдар (құм, цемент және соған ұқсас материалдар) қоймалары

К-еден

VIIIб

75

-

-

-

-

7. Үй-жайлардағы жүк көтеретін тетіктер (кран-арқалық, тельферлер, көпірлі крандар және соған ұқсас жүк көтеретін тетіктер)

К, Т–пультпен басқару

 
VIIIв

 
50

 
-

 
-

 
-

 
-


Т–кран ілмегі, жабдық пен бөлшектерді қабылдау және беру алаңдары

VIIIв

50

-

-

-

-

Ғимараттан тыс

К, Т-пультпен басқару

Х

30

-

-

-

-

Т – кранның ілмегі

ХII

10

-

-

-

-

К-жабдық, материалдар, бөлшектер қабылдау мен беру алаңдары

ХII

10

-

-

-

-

8. Төгу-құю эстакадалары

К- еден алаңы

XIII

5

-

-

-

-

К-цистерна қылтасы

ХI

20

Электр үй-жайлары

Тасымалданатын жарыққа розетка көздеу

9. Тарату құрылғыларының, диспетчерлік, операторлық (электр қалқаны) үй-жайлары:
1) адамдар тұрақты болатын

К-еденнен 0,8 м

 
IIIв*)

 
200

-

-

 
40

20

К-оператор үстелі

300

750

200

20/15

К, Т - 1,5 м құралдардың шкаласы пультпен басқару панелінде

Ivг*

150

-

-

20

Т - 1,5 м қалқанның артқы жағы

VIIIв

50

-

-

-

2) адамдар мерзімді болатын

К-еденнен 0,8 м

Ivг*

150

-

-

20

К, Т-1,5 м құралдардың шкаласы пультпен басқару панелінде

150

-

-

20

Т-1,5 м щиттің артқы жағы

VIIIв

50

-

-

-

10. Басқару пульты және қалқаны: а) үй-жайларда: өлшегіш аппаратпен

К-0,8 м аспаптар шкаласы

 
Ivг*

 
150

 
-

 
-

 
20

Т - 1,5м

Өлшегіш аппаратсыз
2) ғимараттан тыс

К — 0,8м

VI*

150

-

-

-

Т-1,5 м иінтіректер, тұтқалар, батырмалар

Т-1,5 м иінтіректер, тұтқалар, батырмалар

 
IX

 
50

-

-

-

11. Үй-жайлардағы жеке тұрған бақылау аспаптары: 1) тұрақты бақыланатын

К, Т-аспап шкаласы

 
IVг

 
200

-

-


 
20

 
Тасымалданатын жарыққа розетка көздеу

2) мерзімді бақыланатын

К, Т-аспап шкаласы

IVг*

150

-

-

20

3) ғимараттан тыс

К, Т- аспап шкаласы

IX

50

-

-

-

12. Трансформаторлардың, реакторлардың, статикалық конденсаторлардың, аккумуляторлардың үй-жайлары мен камералары

Т - 1,5

VIIIб

75

-

-

-

-

13. Электр машиналары бөлмелері:
адамдар тұрақты болатын

К-еденнен 0,8 м Т-1,5 м щитте

 
IVг

 
200

 
-

 
-

 
40

 
20

Адамдар мерзімді болатын

К-еденнен 0,8 м

IVг

150

-

-

40

20

Т-1,5 м қалқанда

14. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы электр қалқандары

К-еденнен 0,8 м

VIIIб

75

-

-

-

-

Т-1,5 м қалқанда

Қазандықтар

15. Қатқыл және реттелетін арматура: 1) бөлмелерде

Т- оттықтарда, ысырмаларда, шұраларда, клапандарда, иінтіректерде, ысырмаларда, бункерлердің ілмектерінде және соған ұқсас құрылғылар мен үй-жайларда

VIIIб

75

-

-

-

-

2) ғимараттан тыс

Бұл да сондай

Х

30

-

-

-

-

16. Қазандықтар мен экономайзерлердің алаңдары мен сатылары, қазандықтардың артындағы өтетін жолдар

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-

17. Отын беру үй-жайы

К-еденнен 0,8 м

VI*

150

-

-

40

20

18. Түтін сорғыштар, желдеткіштер үй-жайы, бункерлік бөлімше

К, Т- еденнен 0,8 м

VI*

150

-

-

40

20

19. Конденсациялық, химиялық су тазарту, бойлерлік, деаэраторлық, күл үй-жайы

К-еден

VIIIб

75

-

-

-

-

20. Химиялық су тазалау және генераторлық үй-жай

К-еден

VIIIв

50

-

-

-

-


21. Бункер үсті үй-жайлары

К-еденнен 0,8 м

VIIIв

50

-

-

-

-


Инженерлік желілердің үй-жайлары және соған ұқсас техникалық үй-жайлар

Тасымалданатын жарыққа розетка көздеу

22. Сорғы машина залдары (технологиялық, су айдау және мұнай-блоктық топтық сорғы станциялары және соған ұқсас үй-жайлар), ауа үрлегіш

 
К-еденнен 0,8 м

 
IVг*

 
200

-

-

 
40

 
20

1) персоналдың тұрақты кезекшілігімен

Т–бақылау аспабының шкаласында

150

-

-

-

20

К–машинист үстелі

IIIг

200

400

200

-

20/15

2) персоналдың тұрақты емес кезекшілігімен

К-еденнен 0,8 м

IVг*

150

-

-

40

20

Т-бақылау аспабының шкаласында

150
20

23. Ауа баптағыштарға арналған үй-жайлар, жылу пункттері

К-еденнен 0,8 м

VI*

150

-

-

40

20

24. Компрессорлық (блоктар, станциялар, үй-жайлар, залдар) 1) персоналдың тұрақты кезекшілігімен

К-еденнен 0,8 м

 
IVг*

 
200 
40

 
20

Т- аспаптар шкаласында, компрессорды басқару қалқанында

150

-

-

 
40

20

К-машинист үстелі

IIIг

200

400

200


20/15

2) персоналдың тұрақты емес кезекшілігімен

К-еденнен 0,8 м

IVг*

15060

20

Т- бақылау аспабының шкаласында

150

-

-

-

20

Инженерлік желі үй-жайлары


25. Қондырғының желдету үй-жайлары: 1) сору және сыртқа тарату желдеткіштерінің камералары

К-еденнен 0,8 м

 
VIIIв

 
50

-

-

-

-

2) калориферлер мен сүзгілер бөліктері

К-еденнен 0,8 м

VIIIг

20

-

-

-

-

26. Ток өткізгіштердің, транспортерлердің, конвейерлердің галереялары мен тоннельдері

К-еден

VIIIг

20

-

-

-

-

27. Кәбілдік, жылуландыру, майлы, пульпа өткізгіштер, су құбыры тоннельдері

К-еден

VIIIг

20

-

-

-

-


Автомобильдерге қызмет көрсететін кәсіпорындар


28. Қарап-тексеру арықтары: үй-жайда және ғимараттан тыс

К-машина түбі

200

-

-

40

20

Тасымалданатын жарыққа розетка көздеу

29. Жылжымалы құрамды жуу және жинау бекеттері:
ғимараттан тыс

К-жабын

XII

10

-

-

-

-


үй-жайда

К-еден

VI*

150

-

-

40

20

30. Агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді жуу

К-тиеу және түсіру орны

VI*

150

-

-

40

20

31. Жүк және жеңіл автомобильдерді диагностикалау учаскелері

К-еденнен 0,8 м

200

-

-

40

20

32. Жүк, жеңіл автомобльдер мен автобустарды техникалық жөндеу және техникалық қызмет көрсету учаскесі

К-еденнен 0,8 м

20040

20

33. Көтергіштер

К-машина түбі

IVв

150**

-

-

40

20

Тасымалданатын жарыққа розетка көздеу

34. Шина орау учаскесі

К-еденнен 0,8 м

30040

20


35. Ұста-рессорлық учаске

К-еденнен 0,8 м

IVб

20040

20/20

36. Дәнекерлеу-қаңылтыр учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IVв

20040

20

37. Мыс учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IVб

20020

К-верстак

-

500

200

20/20

К-былау (ванна)

-

400

200

20/20

38. Электр жабдықтары мен қуат беру аспаптарын жөндеу учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IIIв

30020

К-верстак, стенд

-

750

200

20/15

39. Ағаш өңдеу учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IIIб

20020

К-өңдеу алаңы, жайылатын тақта

-

1000

200

20/15

40. Түсқағаз учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IVа

30040

20


41. Вулканизация учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IIIб

30040

20

К-верстак, былау (ванна)

300

1000

200

40

20/15

К-тиеу және түсіру орны

VI

200

-

-

40

20

42. Таксометр учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IIв

300

2000

200

20

20

К-үстелдің үстіңгі тақтайы

-


20/10

43. Ұста-механикалық учаске

К-еденнен 0,8 м

300

-

-

20

20

44. Металл кесетін станоктар:
токарлық, токарлық-шүйделеу, бұранда-токарлық, координаттық-жону, бұранда-ажарлағыш, қайрау, тіс өңдеу, бұранда-қысып басу

 
К-өңдеу алаңы

 
IIв

 
-

 
2000

 
200


 
20/10

токарлық-револьверлік, токарлық-бұрандалы, жазық ажарлау, дөңгелек ажарлау, ішкі ажарлау;

К-өңдеу алаңы

-

1500

200


20/10

фрезер

К-өңдеу алаңы

IIв

-

2000

200


20/10

токарлық-айналмашақты

К-өңдеу алаңы

-

1500

200


20/10

бойлық-сүргілеу

К-өңдеу алаңы

IIг

-

1000

200


20/10

көлденең-сүргілеу

К-өңдеу алаңы

-

1500

200


20/10

лоботокарлық, бұрғылау

К-өңдеу алаңы

IIг

-

1000

200


20/10

қашау, созу, кесу

К-өңдеу алаңы

IIIв

-

750

200


20/15

45. Бояу дайындау

К-еденнен 0,8 м

IIIб

300

-

-

40

15

 
ЛДЦ типті шамдарды қолдану

К-верстак, бояу араластырғыш

-

1000

200

40

20/15

46. Жеңіл автомобильдерді бояу учаскесі

К, Т- автомобиль шанағы

IIIб

300

-

-

40

15

47. Жүк автомобильдері мен автобустарды сырлау учаскесі

К, Т-көліктің және автобустың қорабы

IVв

200

-

-

40

20

48. Автомобильдер мен автобустарды кептіру

К-еденнен 0,8 м

VI*

200

-

-

-

-

49. Жеңіл автомобильдердің агрегаттық учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IIIв

300

750


40

20


К-верстак

300

200

20/15

50. Жүк автомобильдері мен автобустардың агрегаттық учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IVв

200

400

200

40

20

К-верстак

200

20/20

51. Шанақ учаскесі

К-еденнен 0,8 м

IVв

200

-

-

40

20

52. Жылжымалы құрамды сақтауға арналған ашық тұрақтар, алаңдар:
1) жылытусыз

 
К-жабында

 
XIV

 
2

-

-

-

-

2) электр, газ, ауа және соған ұқсас жылыту түрімен

К-жабында

 
XIII

 
5

-

-

-

-

53. Жылжымалы құрамды жабық сақтау үй-жайы

К-еден

VIIIб

50

-

-

-

-

      * Жарықтандыру шкаланың деңгейіне дейін төмендетілген, өйткені жабдық үнемі техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді немесе үй-жайда адамдардың қысқа уақыт болуына байланысты.

      ** Жарықтандыру қыздыру шамдарына келтірілген.

      Ескертпе:

      1. Жарықтандырудың екі жүйесінің бағандарында жарықтандырудың нормаланған мәндерінің болуы осы жүйелердің бірін қолдану мүмкіндігін көрсетеді. Аралас жарықтандыру жүйесін қолданған жөн.

      2. Пульсация коэффициентін бөлшекпен белгілеу кезінде алымда - құрамдастырылған жарықтандыру жүйесіндегі жергілікті және жалпы жарықтандыру үшін, ал бөлгіште - жалпы жарықтандыру жүйесіндегі жергілікті және жалпы жарықтандыру үшін.

      3. Жарықтандыру көрсеткіштерінің нормаланған мәндерінің барынша егжей-тегжейлі кестелері салалық нормаларда келтіріледі.

      4-кесте

Қоғамдық, тұрғын, қосалқы ғимараттардың негізгі үй-жайларын жарықтандырудың нормаланатын көрсеткіштері

Үй-жайлар

Жазықтық (К - көлденең, Т - тік) КЕО және жарықтандыруды нормалау, жазықтықтың еденнен биіктігі, м

Көру жұмысының дәреже және кіші дәрежесі

Жасанды жарықтандыру

Табиғи жарықтандыру

Аралас жарықтандыру

Жұмыс беттерін жарықтандыру, лк

Цилиндрлі жарықтандыру, лк

Жайсыздық көрсеткіші, артық емес

Жарықтандыру пульсациясы коэффициенті, %, артық емес

КЕОeн, %

КЕОeн , %

Аралас жарықтандыру кезінде

Жалпы жарықтандыру кезінде

Жоғарғы немесе аралас жарықтандыру кезінде

Бүйірлік жарықтандыру кезінде

Жоғарғы немесе аралас жарықтандыру кезінде

Бүйірлік жарықтандыру кезінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Әкімшілік ғимараттар (министрліктер, ведомствалар, комитеттер, әкімдіктер, басқармалар, конструкторлық және жобалау ұйымдары, ғылыми-зерттеу ұйымдары және соған ұқсас ұйымдар)

1. Кабинеттер мен жұмыс бөлмелері

К-0,8

Б-1

400/200

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

2. Жобалау залдары мен бөлмелері, конструкторлық, сызба бюросы

К-0,8

А-1

600/400

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

3. Кітап қоймасы мен архивтер, ашық қолжетімділік қорлары

Т- 1,0 (стеллаждарда)

15

4. Макет, ағаш ұстасы және жөндеу шеберханалары

К-0,8, верстактарда және жұмыс үстелдерінде

IIIв

750/200

300

401)

15/20

3,0

1,2

5. Дисплеймен, бейнетерминалдармен жұмыс істейтін үй-жайлар, дисплей залдары

Т- 1,2 (дисплей экранында)

Б-2

200

К-0,8 жұмыс үстелдерінде

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1

0,7

6. Мәжіліс залдары, отырыс залдары

К-0,8

Г

300

75

60

20

2,5

0,7

1,5

0,4

7. Оқу залдары

К-0,8

А-2

500/300

400

150

40

15

3,5

1,2

2,1

0,7

8. Кулуарлар (фойе)

Еден

Е

150

50

90

9. Зертханалар: органикалық және органикалық емес химия, термиялық, физикалық, спектрографиялық, стилометриялық, фотометриялық, микроскоптық, рентгенді құрылымдық талдау, механикалық және радио-өлшеу, электрондық құрылғылар, препараторлық

К-0,8

А-2

500/300

400

40

10

3,5

1,2

2,1

0,7

10. Талдамалық зертханалар

К-0,8

А-1

600/400

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

Банк және сақтандыру мекемелері

11. Операциялық зал, кредиттік топ, кассалық зал, ақшаны қайта есептеуге арналған үй-жайлар

К-0,8
жұмыс үстелдерінде

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1

0,7

Жалпы білім беру, бастауыш, орта және жоғары арнайы білім беру мекемелері

12. Сынып бөлмелері, аудиториялар, оқу кабинеттері, жалпы білім беретін мектептердің, мектеп-интернаттардың, орта арнаулы және кәсіптік-техникалық мекемелердің зертханалары

Т -1,5 тақта ортасында

А-1

500

10

К-0,8 жұмыс үстелдері мен парталарда

А-2

400

40

10

4,02)

1,52)

2,1

1,3

13. Аудиториялар, оқу кабинеттері, техникумдардағы және жоғары оқу орындарындағы зертханалар

К-0,8 жұмыс үстелдері мен парталарда

А-2

400

40

10

3,5

1,2

2,1

0,7

14. Информатика және есептеу техникасы кабинеттері

Т- 1,0 (дисплей экранында)

Б-2

200

К-0,8 жұмыс үстелдері мен парталарда

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1


15. Техникалық сызу және сурет салу кабинеттері

Т - тақтада

А-1

500

40

10

К-0,8 жұмыс үстелдері мен парталарда

А-1

500

40

10

4,0

1,5

2,1

1,2

16. Металл және ағаш өңдеу шеберханалары

К-0,8 жұмыс үстелдерінде

IIIб

1000/200

300

401)

15

3,0

1,3

17. Қыздарға арналған қызмет көрсететін еңбек түрлерінің кабинеттері

К-0,8

А-2

400

40

10

4,02)

1,52)

2,1

1,3

18. Спорт залдары

Еден, К-0,0

Б-2

200

60

20

2,52)

0,72)

1,5

0,4

Т – үй-жайдың бойлық осі бойынша екі жағынан еденнен 2,0 м деңгейде

75

19. Жабық бассейндер

К- су беті

Т-1

150

60

20

2,0

0,5

1,5

0,4

20. Акт залдары, киноаудиториялар

К-0,0

д

200

75

90

21. Акт залдарының эстрадасы

Т-1,5

г

300

22. Оқытушылар кабинеттері мен бөлмелері

К-0,8

Б-1

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

23. Рекреациялар

Еден, К-0,0

Е

150

90

2,0

0,5

1,2

0,3

Ойын-сауық мақсатындағы мекеме

24. Көп түрлі мақсаттағы залдар

К-0,8

А-2

400

100

40

10

25. Театрлардың көрермен залдары, концерт залдары

К-0,8

Г

300

100

60

26. Клубтардың көрермендер залы, клуб-қонақ бөлмесі, бос уақытты, жиналыстарды өткізуге арналған бөлме, театрлардың фойесі

К-0,8

Д

200

75

90

27. Көрме залдары

К-0,8

Д

20033)

75

90

2,5

0,7

1,5

0,4

28. Көрермен залдары

К-0,8

Ж-1

75-

90

29. Клуб, кинотеатр фойелері

Еден, К-0,0

Е

150

50

90

30. Үйірме бөлмелері, музыка сыныптары

К-0,8

Б-1

300


60

20

3,0

1,0

1,8

0,6

31 Кино-, дыбыс- жарық аппараты бөлмелері

К-0,8

В-1

150

60

20

Балалардың мектепке дейінгі мекемелері (ұйымдары)

32. Қабылдау бөлмелері

Еден, К-0,0

Б-2

200

25

15

33. Киім шешетін орындар

Еден, К-0,0

Б-2

200

60

15

2,5

0,7

1,5

0,4

34. Топтық, ойын, асхана, музыка және гимнастикалық сабақ бөлмелері

Еден, К-0,0

А-2

400

15

10

4,02)

1,52)

35. Жатын бөлмелер

Еден, К-0,0

Т-2

150

25

15

2,0

0,5

36. Ауырған балаларға арналған изоляторлар, бөлмелер

Еден, К-0,0

Б-2

200

25

15

2,0

0,5

Санаторийлер, демалыс үйлері

37. Палаталар, жатын бөлмелер

Еден, К-0,0

Т-2

100

25

15

2,0

0,5

Дене шынықтыру-сауықтыру мекемелері

38. Спорттық ойындар залдары

К-0,0

Б-1

200

60

20

3,0

1,0

1,8

0,6

Т-2,0 үй-жайдың бойлық осі бойынша екі жағынан

75

39. Бассейн залы

К- судың беті

Т-1

150

60

20

2,0

0,5

1,2

0,3

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары

40. Мейрамханалардың, асханалардың тамақтану залдары

К-0,8

Б-2

200

60

20

41. Тарату орындары

К-0,8

Б-1

300

40

15

42. Ыстық цехтар, суық цехтар, дайындауға дейінгі және дайындау цехтары

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,2

0,3

43. Асүй және асхана ыдыстарын жуу орны, нан кесуге арналған үй-жай, өндіріс меңгерушісінің үй-жайы

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

Дүкендер

44. Дүкендердің сауда залдары: кітап, дайын көйлек, іш киім, аяқ киім, мата, тері бұйымдары, бас киім, парфюмерлік, галантереялық, зергерлік, электр, радиотауарлар, өзіне-өзі қызмет көрсету жоқ азық-түлік

К-0,8

Б-1

300

100

40

15

45. Өзіне-өзі қызмет көрсету азық-түлік дүкендерінің сауда залдары

К-0,8

А-2

400

100

40

10

46. Дүкендердің сауда залдары: ыдыс-аяқ, жиһаз, спорт тауарлары, құрылыс материалдары, тұрмыстық электр, машиналар, ойыншықтар және кеңсе тауарлары

К-0,8

Б-2

200

75

60

20


47. Киім өлшейтін кабиналар

Т-1,5

Б-1

300

20

48. Тапсырыс бөлімінің үй-жайлары, қызмет көрсету бюросы

К-0,8

Б-2

200

60

20

49. Негізгі касса үй-жайлары

К-0,8

Б-1

300

40

15

1,8

0,6

Халыққа тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары

50. Моншалар
1) күту, суыну бөлмелері

К-0,8

Т-1

150

90

2) киім шешетін, жуынатын, себезгі, булау бөлмелері

Еден, К-0,0

Ж-1

75

3) бассейндер

Еден, К-0,0

Т-2

100
51. Шаштараздар

К-0,8

А-2

500/300

400


40

10/152,1

0,7

52. Фотография:
1) тапсырыстарды қабылдау және беру салондары

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) фотоателье түсіру залы

К-0,8

Т-2

100

20

3) фотозертханалар, ерітінділерді дайындауға және күмісті регенерациялауға арналған үй-жайлар

К-0,8

Б-2

200

60

20

4) ретушқа арналған үй-жайлар

К-0,8

III6

1000/200

401)

15/20

53 Кір жуатын орындар:
1) киім-кешекті қабылдау және беру бөлімшелері:
белгілеп қабылдау және есепке алу, беру

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

киім-кешек сақтау

Т-1,0

VIII6

75

2) жуу бөлімшелері:ерітінділерді жуу, дайындау

Еден, К-0,0

VI

200

401)

20

кір жуу материалдарын сақтау

К-0,8

VIIIB

50

3) кептіру-үтіктеу бөлімшелері:
механикалық

К-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

қолмен

К-0,8

IVa

300

401)

20

2,4

0,9

4) киім-кешекті бөлшектеу және буып-түю бөлімшелері

К-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

5) киім-кешекті жөндеу

К-0,8

IIа

2000/750

750

201)

10/20

4,2

1,5

54. Өзіне-өзі қызмет көрсету кір жуатын орындар

Еден, К-0,0

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

55 Киімді химиялық тазарту ательесі:

1) киімді қабылдау және беру салоны

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) химиялық тазарту үй-жайы

К-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

3) дақтарды кетіру бөлімшесі

К-0,8

IIIа

2000/200

500

401)

15/20

4) химикаттарды сақтау үй-жайы

К-0,8

VIIIB

50

56 Киім және трикотаж бұйымдарын дайындау және жөндеу ательесі:

1) тігін цехтары

К-0,8 жұмыс үстелдерінде

IIа

2000/ 7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

2) пішу бөлімшелері

К-0,8 жұмыс үстелдерінде

IIб

750

201)

10

4,2

1,5

3) киімді жөндеу бөлімшелері

К-0,8

IIа

2000/
7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

4) қолданбалы материалдарды дайындау бөлімшесі

К-0,8

IVa


300


401)

202,4

0,9

5) қолмен және машинамен тоқу бөлімшелері

К-0,8

IIв

500

201)

10

__

_

4,2

1,5

6) үтіктеу, декатирлеу

К-0,8

IVa

300

401)

20

2,4

0,9

57 Прокат пункттері:

1) келушілерге арналған үй-жайлар

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) қоймалар

К-0,8

Т-1

150

58 Жөндеу шеберханалары:

1) бас киімдерді дайындау және жөндеу, тері илеу жұмыстары

К-0,8

IIа

2000/
7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

2) аяқ киімдерді, галантереяларды, металл бұйымдарын, пластмассадан жасалған бұйымдарды, тұрмыстық электр аспаптарын жөндеу

К-0,8

IIIa

2000/ 3004)

401)

10/15

3,0

1,2

3) сағаттарды жөндеу, зергерлік және ойма жұмыстары

К-0,8

IIб

3000/300

201)

10/20

4,2

1,5

4) фото -, кино -, радио-және телеаппаратураны жөндеу

К-0,8

IIв

2000/200

201)

10/20

4,2

1,5

59 Дыбыс жазу студиясы:

1) жазуға және тыңдауға арналған үй-жайлар

К-0,8

Б-2

200

60

20

2) фонотекалар

К-0,8

Б-2

200

Қонақүйлер

60. Қызмет көрсету бюросы

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

61. Кезекші қызмет көрсетуші персоналдың үй-жайы

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

62. Қонақ бөлмелер

К-0,0

Т-1

150

20

2,0

0,5

Тұрғын үйлер, жатақханалар

63. Тұрғын бөлмелер, қонақ бөлмелер, жатын бөлмелер

Еден, К-0,0

Т-1

150з)

2,0

0,5

64. Асүйлер

Еден, К-0,0

Т-1

150з)

2,0

0,5

1,2

0,3

65. Дәліздер, ванна бөлмелері, дәретханалар

Еден, К-0,0

Ж-2

1503)

66 Жалпы үй-жайлар:

1) вестибюльдер

Еден, К-0,0

3-1

-

30

2) қабаттық дәліздер және лифт холлдары

Еден. К-0,0

3-2

-

20

3) баспалдақ пен баспалдақ алаңдары

Еден (алаңдар, сатылар)

3-2

-

204)

0,14)

Қосалқы ғимараттар мен үй-жайлар

67 Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар:

1) қол жуғыштар, дәретханалар, темекі тартатын орындар

Еден

Ж-1

75

2) себезгі бөлмелері, киім ілетін орындар, киім мен аяқ киімді кептіруге, шаңсыздандыруға және залалсыздандыруға арналған үй-жайлар, жұмысшыларды жылытуға арналған үй-жайлар

Еден

Ж-1

50

68 Сауықтыру пункттері:

1) күту бөлмесі

К-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) тіркеу орны, кезекші персоналдың бөлмелері

К-0,8

Б-2

200

60

20

0,7

1,5

0,4

3) дәрігерлер, таңып-байлау кабинеттері

К-0,8

Б-1

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

4) емшара кабинеттері

К-0,8

А-1

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

Өндірістік, қосалқы және қоғамдық ғимараттардың өзге де үй-жайлары

69 Вестибюльдер және көшеге арналған киімді шешетін орындар:

1) жоғары оқу орындарында, мектептерде, театрларда, клубтарда, жатақханаларда, қонақ үйлерде және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қоғамдық ғимараттардың басты кіреберістерінде

Еден

Е

150

1,2

0,3

2) өзге де өнеркәсіптік, қосалқы және қоғамдық ғимараттарда

Еден

Ж-1

75

70 Баспалдақтар:

1) қоғамдық, өндірістік және қосалқы ғимараттардың басты баспалдақ торлары

Еден (алаңдар, сатылар)

Т-2

100

0,24)

2) қалған баспалдақ торлары

Еден, К-0,0

Ж-2

50

0,14)

71. Қоғамдық, өндірістік және қосалқы ғимараттардағы лифт холлдары

Еден, К-0,0

Ж-1

75

72 Дәліздер мен өткелдер:

1) негізгі дәліздер мен өткелдер

Еден. К-0,0

Ж-1

75

0,14)

2) тұрғын ғимараттардың қабаттық дәліздері

Еден. К-0,0

3-2

20

3) қалған дәліздер

Еден. К-0,0

Ж-2

50

73. Лифттердің машина бөлімшелері

К-0,8

3-1

305)

0,14)

74. Шатырлар

Еден, К-0,0

104);5)

0,14)

      1-ескертпе:

      1) Қарықтыру көрсеткіші берілген.

      2) Балалар мен жасөспірімдердің жұмысы мен оқуына арналған үй-жайларда ТЖК нормаланған мәндері жоғары.

      3) Тұрғын үйлер мен пәтерлерде жарықтандырудың берілген мәндері ұсынылған мәндері болып табылады.

      4) Нормаланған мәндер сараптамалық бағалар негізінде белгіленген.

      5) Жарықтандыру нормасы қыздыру шамдары үшін берілген.

      2-ескертпе:

      1. Жасанды жарықтандырудың екі жүйесінің бағандарында жарықтандырудың нормаланатын мәндерінің болуы осы жүйелердің бірін қолдану мүмкіндігін көрсетеді.

      2. Кестенің 4-бағанында келтірілген жарықтандыруды бөлшектеп белгілеу кезінде алымда жұмыс орнындағы жалпы және жергілікті жарықтандырудың жарықтандыру нормасы, ал бөлгіште - үй-жай бойынша жалпы жарықтандырудың жарықтандыру нормасы көрсетілген.

      3. Кестенің 7-бағанында келтірілген жайсыздық көрсеткішін бөлшектеп белгілеу кезінде алымда құрамдастырылған жарықтандыру жүйесіндегі жалпы жарықтандыру үшін, ал бөлгіште - бір жалпы жарықтандыру жүйесі үшін норма көрсетілген.

      4. Кестенің 8-бағанында келтірілген пульсация коэффициентін бөлшектеп белгілеу кезінде алымда жергілікті жарықтандыруға немесе бір жалпы жарықтандыруға арналған норма, ал бөлгіште - құрамдастырылған жарықтандыру жүйесіндегі жалпы жарықтандыруға арналған норма көрсетілген.

      5. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ТЖК – табиғи жарықтандыру коэффициенті;

      бұрыш. мин. – бұрыштық минут;

      % - пайыз;

      м – метр;

      кд/м2 – шаршы метрге канделамен;

      лк – люкс.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 4-қосымша

Инфрадыбыс деңгейлерінің рұқсат етілетін мәндері

      1-кесте

Өндірістік үй-жайлардағы инфрадыбыстың рұқсат етілетін шекті деңгейлері, тұрғын үй құрылысы аумағындағы және тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы инфрадыбыстың рұқсат етілетін деңгейлері

Үй-жайлардың мақсаты

Орташа геометриялық жиіліктері бар октавалық жолақтардағы дыбыс қысымының деңгейлері, дБ

Дыбыс қысымының жалпы (сызықтық) деңгейі, дБ Лин

2

4

8

16

1

Өндірістік үй-жайларда және кәсіпорын аумағында еңбек процесінің ауырлығы мен қауырттылығының әртүрлі дәрежесіндегі жұмыстар


1.1

әртүрлі ауырлық дәрежесіндегі жұмыстар

100

95

90

85

100

1.2

интеллектуалдық-эмоционалдық қауырттылықтың әртүрлі дәрежесіндегі жұмыстар

95

90

85

80

95

2

Тұрғын үй құрылысы аумағы

90

85

80

75

90

3

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар үй-жайлары

75

70

65

60

75

      2-кесте

Жұмыс режиміне байланысты медициналық техниканың жекелеген түрлері шығаратын шудың рұқсат етілетін деңгейлері (жабдықтан бір метр қашықтықта шудың сипаттамалары)

Бұйымдар атауы

Дыбыстың рұқсат етілетін деңгейі LA, дБА

Жұмыс режимі

Хирургиялық аппаратура, өкпені жасанды желдетуге арналған аппаратура, наркоз-тыныс алу аппаратурасы

45

үздіксіз

Зертханалық жабдық (клиникалық, биохимиялық, бактериологиялық және соған ұқсас зерттеулер үшін)

50

үздіксіз

Стерильдеу-дезинфекциялау жабдығы

55

үздіксіз

Физиотерапиялық, рентгенологиялық жабдық, функционалдық диагностикаға арналған аспаптар, соған ұқсас жабдықтар

50

қайталанатын қысқа мерзімді

Стоматологиялық және зертханалық жабдықтар (центрифугалар, термостаттар, соған ұқсас жабдықтар)

55

қайталанатын қысқа мерзімді

Жууға арналған жабдық

60

қайталанатын қысқа мерзімді

      Ескертпе:

      дБ – децибел;

      Гц – герц;

      дБ Лин – дыбыс қысымының жалпы (сызықтық) деңгейі;

      дБА – акустикалық децибел.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15 бұйрығына
5-қосымша

Ультрадыбыс деңгейлерінің рұқсат етілетін мәндері

      1-кесте

Өндірістік жағдайларда ауа ультрадыбысының рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Үш октавалық жолақтардың орташа геометриялық жиіліктері, кГц

Дыбыстық қысымның деңгейлері, дБ

1

2

12,5
16,0
20,0
25,0
31,5-100,0

80
90
100
105
110

  2-кесте

Жұмыс істейтіндер үшін түйіспелі ультрадыбыстың рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Октавалық жолақтардың орташа геометриялық жиіліктері, кГц

Діріл жылдамдығының ең жоғары мәні, м/с

Діріл жылдамдығының деңгейлері,
дБ

1

2

3

16,0- 63,0
125,0-500,0
1 × 103-31,5 × 103

5 × 10-3
8,9 × 10-3
1,6 × 10-2

100
105
110

      Ескертпе:

      Жұмыс істейтіндер ауа және түйіспелі ультрадыбыстың бірлескен әсеріне ұшыраған жағдайларда, түйіспелі ультрадыбыстың рұқсат етілетін шекті деңгейі кестеде көрсетілген мәндерден 5 дБ-ға төмен қабылданады.

      100 кГц-тен төмен жиіліктегі тербелістерді тудыратын тұрмыстық мақсаттағы ультрадыбыстық көздерді пайдалану кезінде ауа және түйіспелі ультрадыбыстың рұқсат етілетін деңгейлері көздің жұмыс жиілігінде 75 дБ-ны және одан төменді құрайды.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      кГц – килоГерц;

      дБ – децибел;

      м/с – секундына метр.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 6-қосымша

Ультракүлгін сәулелену деңгейлерінің рұқсат етілетін мәндері

      1-кесте

Өндіріс жағдайларында ультракүлгін сәулеленудің рұқсат етілетін әсер ету деңгейлері

      Тері бетінің қорғалмаған учаскелері болған кезде жұмыс істеушілердің сәулелену қарқындылығы 0,2 м2 және одан төменді құрайды және олардың арасындағы үзілістердің ұзақтығы кемінде 30 минут және ауысымда әсер етудің жалпы ұзақтығы 60 минутқа дейін болғанда сәулелену кезеңі 5 минутқа дейін – мынадан аспайды:

РЕШД

УКС аймағы

50,0 Вт/м2

УК-А (400-315 нм) аймағы үшін

0,05 Вт/2

УК-В (315-280 нм) аймағы үшін

0,001 Вт/м2

УК-С (280-200 нм) аймағы үшін

      2-кесте

Өндіріс жағдайларындағы ультракүлгін сәулелену әсерінің рұқсат етілетін деңгейлері

      Жұмыс істеушілердің ультракүлгін сәулелену қарқындылығы тері бетінің қорғалмаған учаскелері болған кезде 0,2 м2 және одан төменді (бет, мойын, қол және дененің соған ұқсас бөліктері) құрайды, сәулелену әсерінің жалпы ұзақтығы жұмыс ауысымының 50%-ын құрайды және бір реттік сәулелену ұзақтығы 5 минуттан артық және одан артық болмайды.

РЕШД

УКС аумағы

10,0 Вт/м2

УК-А (400-315 нм) аймағы үшін

0,01 Вт/м2

УК-В (315-280 нм) аймағы үшін

1 Вт/м2 және одан төменді құрайды
(сәулені өткізбейтін арнайы киімді және қол мен бетті қорғау құралдарын пайдаланғанда (спилк, тері, үлдірлі жабыны бар маталар және соған ұқсас бұйымдар)

УК- В + УК-С (200-315 нм)

тыйым салынады

УК-С

      Ескертпе:

      Вт/м2 – шаршы метрге ватт;

      нм – нанометр;

      м2 – шаршы метр;

      % – пайыз.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 7-қосымша

Аэроиондар деңгейлерінің рұқсат етілетін деңгейлері

Нормаланатын көрсеткіштер

Аэроиондар шоғырлануы, r (ион/см3)

Униполярлық коэффициенті, У

Оң полярлы

Теріс полярлы

Ең төмен рұқсат етілетін

r + ≥ 400

r – ≥ 600

0,4 < У < 1,0

Ең жоғары рұқсат етілетін

r + ≤ 50000

r – ≤ 50000

      Ескертпе: ион/см3 – текше сантиметрге ион.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 8-қосымша

Электрлік және магниттік өрістердің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

      1-кесте

Тұрақты магниттік өрістің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Жұмыс күні ішінде әсер ету уақыты, мин

Әсер ету жағдайы

жалпы

жергілікті

Кернеудің РЕШД, кА/м

Магниттік индукцияның РЕШД, мТл

Кернеудің РЕШД, кА/м

Магниттік индукцияның РЕШД, мТл

1

2

3

4

5

0—10

24

30

40

50

11—60

16

20

24

30

61—480

8

10

12

15

      2-кесте

Жалпы жағдайда (барлық денеге) және жергілікті (аяқ-қолға) кезеңдік (синусоидалдық) магниттік өріс кернеуінің әсер ету шектеулі рұқсат етілген деңгейі

Әсер ету уақыты (сағ)

H [А/м]/B[мкТл]әсер еткендегі, МӨ рұқсат етілген деңгейі

жалпы

жергілікті

1

2

3

< 1

1 600 / 2000

6 400 / 8000

2

800 / 1000

3200 / 4000

4

400 / 500

1 600 / 2000

8

80 / 100

800 / 1000

      3-кесте

Генерация режиміне байланысты жиілігі 50 Гц импульсті магниттік өрістердің әсер етуінің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Т, сағ

НРЕШД [А/м]

I режим

II режим

III режим

1

2

3

4

<1,0

6000

8000

10000

<1,5

5000

7500

9500

<2,0

4900

6900

8900

<2,5

4500

6500

8500

<3,0

4000

6000

8000

<3,5

3600

5600

7600

<4,0

3200

5200

7200

<4,5

2900

4900

6900

<5,0

2500

4500

6500

<5,5

2300

4300

6300

<6,0

2000

4000

6000

<6,5

1800

3800

5800

<7,0

1600

3600

5600

<7,5

1500

3500

5500

<8,0

1400

3400

5400

      4-кесте

>30 кГц – 300 ГГц жиілікті диапазондар үшін бір ауысымдағы жұмыс орындарындағы энергетикалық экспозицияның рұқсат етілетін шекті деңгейлері (ЭЭРЕШД)

Параметр

Жиілік диапазондарындағы ЭЭРЕШД, МГц

≥0,03-3,0

>3,0-30,0

>30,0-50,0

>50,0-300,0

>300,0-300000,0

ЭЭЕ ,(В/м)2 c

20000

7000

800

800

ЭЭН,(А/м)2 c

200

0,72

ЭЭЭАТ,(мкВт/см2) c

200

      Ескертпе:

      Персоналдың жұмыс орындарында 60 кГц-300 МГц жиіліктер диапазонындағы Е және Н рұқсат етілетін шекті мәндері

теңдеу бойынша рұқсат етілген энергетикалық жүктемеге және әсер ету уақытына байланысты айқындалады, мұнда:

      ЕРЕД және НРЕД – электрлік кернеудің рұқсат етілген шекті мәндері, В/м, және магниттік, А/м өрістер;

      Т – әсер ету уақыты, сағ;


– жұмыс күні ішінде энергетикалық жүктеменің рұқсат етілген шекті мәні, (В/м)2·сағ және(А/м)2·сағ.

      0,06-дан бастап 3 МГц дейінгі жиілік диапазондағы электрлі және магнитті өрістің бір уақытта әсер етуі

жағдайда рұқсат етілетін болып саналады, мұнда:

      ЭНЕ және ЭНН – электрлі және магниттік өрістерді сипаттайтын энергетикалық жүктемелер.

      5-кесте

Электрлік және магниттік өрістер кернеуінің, ≥ 30 кГц-300 ГГц жиілікті диапазонының электромагниттік өрісінің энергия ағыны тығыздығының рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Параметр

Жиілік диапазонындағы ең жоғары рұқсат етілетін деңгейлер (МГц)

>0,03-3,0

>3,0-30,0

>30,0-50,0

>50,0-300,0

>300,0-300000,0

Е, В/м

500

300

80

80

Н, А/м

50

3,0

ЭАТ, мкВт/см2

1000 5000*

      Ескертпе:

      * қол буындарын жергілікті сәулелену жағдайлары үшін.

      300 МГц – 300 ГГц жиілік диапазонындағы ЭМӨ ЭАТ рұқсат етілген шекті мәндері

, рұқсат етілген энергетикалық жүктемеге және әсер ету уақытына байланысты айқындалады, мұнда:

      ЭАТРЕШ – энергия ағымы тығыздығының рұқсат етілетін шекті мәні, Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2);


– энергиялық жүктеменің рұқсат етілетін шекті шамасы, 2 Вт·сағ/м2 (200 мкВт·сағ/см2) тең;

      К – биологиялық тиімділіктің әлсіреу коэффициенті, мынаған тең:

      1 – айналмалы және сканерлеуші антенналардан сәулеленуді қоспағанда, барлық әсер ету жағдайлары үшін;

      10 – айналу жиілігімен айналмалы және сканерлеуші антенналардан сәулелену немесе 1 Гц және одан кем және 50 және одан жоғары ұңғымамен сканерлеу жағдайлары үшін;

      Т – жұмыс ауысымындағы сәулелену аймағында болу уақыты, сағ.

      Барлық жағдайларда ЭАТРЕШ ең жоғары мәні 10 Вт/м2 және одан кем (1000 мкВт/см2).

      6-кесте

Халық үшін өнеркәсіптік жиіліктің электрлік және магниттік өрістерінің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

Әсер ету типі, аумақ

50 Гц жиіліктегі МӨ қарқындылығы (әсер ету мәндері), мкТл (А/м)

1

Тұрғын үй-жайларда, балалар, мектепке дейінгі, мектеп, жалпы білім беретін және медициналық мекемелерде

5(4)

2

Тұрғын ғимараттардың тұрғын емес үй-жайларында, қоғамдық және әкімшілік ғимараттарда, қоныстану аумағында, оның ішінде бау-бақша учаскелерінің аумағында

10(8)

3

Елді мекенде тұрғын үй құрылысы аймағынан тыс жерде, оның ішінде кернеуі 1 кВ жоғары ауа және кәбіл электр беру желілері аймағында; электр қондырғыларын пайдаланумен кәсіби байланысы жоқ адамдар ауа және кәбіл электр беру желілері өтетін аймақта болған кезде

20(16)

4

Адамдар мерзімді түрде болатын адамдар қоныстанбаған және жету қиын жерлерде

100(80)

      7-кесте

30 кГц – 300 ГГц жиілік диапазонындағы электромагниттік өрістердің рұқсат етілген деңгейлері (қоныстану аумағында, көпшілік демалатын орындарда, тұрғын, қоғамдық және өндірістік үй-жайлардың ішінде)

Жиілік диапазоны

30-300 кГц

0,3-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

0,3-300 ГГц

Нормаланатын параметр

Электр өрісінің кернеуі, Е (В/м)

Энергия ағыны тығыздығы ЭАТ (мкВт/см2)

РЕШД

25

15

10

3

10
25*

      Ескертпелер:

      * – айналмалы шолу немесе сканерлеу режимінде жұмыс істейтін антенналардан сәулелену жағдайлары үшін.

      1. Кестеде келтірілген диапазондар төменгіні қамтымайды және жиіліктің жоғарғы шегін қамтиды.

      2. Жақын сәулелену аймағында орналасқан елді мекендер аумағындағы сәулені электрондық сканерлеу режимінде 150-300 МГц жиілік диапазонында жұмыс істейтін ғарыш кеңістігі арқылы байланысты жүзеге асыруға арналған ғарыш кеңістігін бақылауға арналған арнайы мақсаттағы радиолокациялық станциялардың, радиостанциялардың электр өрісінің кернеуі 6 В/м-ден және алыс сәулелену аймағында орналасқан елді мекендер аумағында - 19 В/м-ден аспайды.

      Станциялардың алыс сәулелену аймағының шекарасы

қатынасынан айқындалады, мұнда:

      r – антеннадан арақашықтық, м;

      D – антеннаның ең жоғары сызықтық өлшемі, м;

      l – толқын ұзындығы, м.

      Халыққа ұсынылған РЕД осы жиілік диапазонындағы ЭМӨ-нің басқа көздеріне де қолданылады.

      Бірден бірнеше көздерден сәулеленуде, оларға бірдей РЕД белгіленген жағдайда мынадай шарт сақталады:

,мұнда:

      Еi – электр өрісінің қауыртылығы, і-нөмірімен ЭМӨ көзімен туындаған;

      ЭТТi – энергия тасқынының тығыздығы, і-нөмірімен ЭМӨ көзімен туындаған;

      ЕРЕД – РЕД нормаланған диапазондағы электр өрісінің кернеуі;

      ЭАТРЕД – РЕД нормаланған диапазондағы энергия ағынының тығыздығы;

      n – ЭМӨ көздерінің саны.

      Олар үшін бірдей РЕШД белгіленген бірнеше көздерден бір мезгілде сәулеленген кезде мынадай жағдайлар сақталады:

, мұнда:

      Eжиынтық j – j нормаланған диапазондағы ЭМӨ көздері шығаратын электр өрісінің жиынтық кернеуі.

      ЕРЕД j – j нормаланған диапазондағы электр өрісінің кернеуі РЕД;

      ЭАТжиынтық k – k нормаланған диапазондағы ЭМӨ көзі шығаратын энергия ағынының жиынтық тығыздығы;

      ЭАТРЕД k – k нормаланған диапазондағы энергия ағынының тығыздығы РЕД;

      m – Е нормаланатын диапазондар саны;

      q – ЭАТ нормаланатын диапазондар саны.

      3. Тұрғын үй-жайлар үшін рұқсат етілген деңгейлер стационарлық радиотехникалық объектілерден балкондар мен лоджиялар үшін де (үзік-үзік және қайталама сәулеленуді қоса алғанда) қолданылады.

      4. Осы бөлімнің талаптары кездейсоқ сипаттағы, сондай-ақ жылжымалы таратушы радиотехникалық объектілер тудыратын электромагниттік әсерге қолданылмайды.

      5. Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      РЕШД – рұқсат етілетін шекті деңгейлер;

      РЕД – рұқсат етілетін деңгейлер;

      мин – минут;

      мТл – миллитесла;

      мкТл – микротесла;

      сағ – сағат;

      А/м – метрге ампер;

      Гц – герц;

      кГц – килоГерц;

      ГГц – гигагерц;

      МГц – мегагерц;

      В/м – метрге вольт;

      мкВт/см2 – шаршы сантиметрге микроватт;

      ЭЭРЕШД – энергетикалық экспозициялардың рұқсат етілетін шекті деңгейлері;

      ЭМӨ – электромагниттік өрістер;

      МӨ – магниттік өрістер;

      ЭАТ – энергия ағынының тығыздығы.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-15
бұйрығына 9-қосымша

Лазерлік сәулеленудің рұқсат етілетін шекті деңгейлері

      1-кесте

      I (180 < l < 80 нм) диапазонында көзге және теріге коллимирленген немесе шашыраңқы лазерлік сәуленің бір рет әсері кезінде HРЕШД, EРЕШД және WРЕШД, PРЕШД айқындау үшін арақатынастар. Шектеуші апертура – 1,1 ×10-3 м      Барлық жағдайларда: WРЕШД = HРЕШД × 106; PРЕШД = EРЕШД × 10-6 *Тi = 10–15 × 100,8(l – 295), l – нм

      2-кесте

I (180 < l ≤ 380 нм) спектралды диапазонда көзді және теріні лазерлік сәулемен сәулелеу кезінде (3 × 104) бір реттік тәуліктік шекті дозалар

Спектралды интервал l, нм180 < l <302,5

25

302,5 < l < 315

0,8 х 100,2(ламбда – 295)

305

80

307,5

250

310

8 × 102

312,5

2,5 × 103

315

8 × 103

315 < l < 380

8 × 103

      3-кесте

II (380 < l ≤ 1400 нм) спектралды диапазонда коллимирленген лазерлік сәуленің көзге бір реттік әсері кезінде WРЕШД айқындау үшін арақатынас. Әсер ету ұзақтығы 1 с төмен. Шектеуші апертура – 7 × 10-3 м      4-кесте

II (380 < l 1400 нм) спектралды диапазонда коллимирленген лазерлік сәуленің көзге бір реттік әсері кезінде РРЕШД айқындау үшін арақатынас. Сәулеленудің ұзақтығы 1 с жоғары. Шектеуші апертура – 7 × 10-3 м      5-кесте

b түзету коэффициенті шамасының сәулелену ұзақтығының әртүрлі интервалдары үшін a ұзақ сәуле көзінің көрінетін бұрыштық өлшеміне тәуелділігі

Сәулелену ұзақтылығы t, с

b түзету коэффициенті

aРЕШД шекті бұрышы, рад

t < 10-9

103 × a2 + 1

10-2

10-9 < t <10-7

2,8 × 103 × a2 + 1

6,0 × 10-3

10-7 < t <10-5

8,2 × 103 × a2 + 1

3,5 × 10-3

10-5 < t < 10-4

2,5 × 104 × a2 + 1

2,0 × 10-3

10-4 < t < 10-2

8,2 × 103 × a2 + 1

3,5 × 10-3

10-2 < t <1

2,8 × 103 × a2 + 1

6,0 × 10-3

t > 1

103 × a2 + 1

10-2

      Егер aaшек, b шамасы бірге тең қабылданады.

      6-кесте

II (380 < l <1400 нм). спектралды диапазонында коллимирленген немесе шашыраңқы сәуленің теріге бір реттік әсері кезінде HРЕШД, EРЕШД және WРЕШД, PРЕШД айқындау үшін арақатынастар. Шектеуші апертура – 1,1 × 10-3 м      7-кесте

III (1400 < l <105 нм) спектралды диапазонда коллимирленген немесе шашыраңқы сәуленің көзге және теріге бір реттік әсері кезінде HРЕШД, EРЕШД және WРЕШД, PРЕШД айқындау үшін арақатынастар. Шектеуші апертура – 1,1×10-3      WРЕШД = 10-6 х HРЕШД; PРЕШД = 10-6 × EРЕШД

      8-кесте

Өндірілетін сәулеленудің қауіптілік дәрежесі бойынша лазерлер сыныбын айқындау үшін арақатынас      Кестенің жалғасы      Ескертпе:

      * – 180 < l < 380 нм, 750 < l < 1400 нм және 1400 < l < 105 нм диапазондарында үздіксіз сәуленің әсер ету ұзақтығы 10 с тең қабылданады (адамның толық қозғалыссыз жағдайында барынша көп уақыт болуы);

      ** – 380 < l < 750 нм диапазонында үздіксіз сәуленің әсер ету ұзақтығы 0,25 с тең қабылданады (жыпылықтау рефлексі уақыты);

      *** – тері үшін HРЕШД және EРЕШД рұқсат етілетін шекті деңгейлері.

      Белгілер:

      l – лазерлік сәуле толқынының ұзындығы (нм).

      a – сәуле көзінің көрінетін бұрыштық өлшемі (рад).

      aшек – көздің ең үлкен көрінетін бұрыштық өлшемі, оны нүкте ретінде қарастыруға болады.

      x – сериядағы импульстар энергиясының тұрақсыздығын сипаттайтын параметр.

      tu – лазерлік сәуле импульсінің ұзақтығы (c).

      b – бұрыштық өлшемі aшек асатын ұзын көзден лазерлік сәулеленудің РЕШД анықтау кезінде пайдаланылатын түзету коэффициенті.

      D – оптикалық тығыздық.

      Dll толқын ұзындығында жарық сүзгісінің оптикалық тығыздығы.

      dn – лазер сәулесі шоғының диаметрі (м).

      da – шектеуші апертура диаметрі (м).

      dзр – көз қарашығының диаметрі (м, мм).

      E – сәулелендіру (Вт × м-2).

      Eс (t) – t жалпы ұзақтықтағы сәуле импультары сериясы шығаратын сәулелендіру.

      ЕРЕШД – сәулелендірудің рұқсат етілетін шекті деңгейі (Вт × м-2).

      ЕсШРЕД(t) – t жалпы ұзақтығымен импульстар сериясы сәулелендірунің рұқсат етілетін шекті мәні.

      ЕсШРЕД (tu) – сериядан бір импульстің сәулеленуінің рұқсат етілетін шекті мәні.

      Fu – сәуле импульстары жолының жиілігі (Гц).

      Н – лазерлік сәуленің энергетикалық экспозициясы(Дж × м2).

      Нi – исмпульс сериясынан і импульсы энергетикалық экспозициясы.


– бір жұмыс күніндегі энергетикалық экспозициясы жиынтық мәні (t = 3×104 с) – тәуліктік доза.

      НРЕШД – лазерлік сәуленің энергетикалық экспозициясының рұқсат етілетін шекті мәні.

      НРЕШД (tu) – t ұзақтықтағы лазерлік сәуле импульсінің энергетикалық экспозициясының рұқсат етілетін шекті мәні.


жалпы ұзақтығы бар импульстар сериясының энергетикалық экспозициясының рұқсат етілетін шекті мәні.

– импульстар сериясынан бір импульстің энергетикалық экспозициясының рұқсат етілетін шекті мәні.

– шекті тәуліктік доза.

      k – оптикалық бақылау құралының жиілігі (ұлғаюы).

      l – сәулелену көзінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтық (м).

      M – жұмыс күніндегі сәулелену импульстарының жалпы саны (3 × 104 с).

      N – сериядағы импульстар саны.

      P – лазерлік сәуле қуаты (Вт).

      Pon – оптикалық аспаптың кіріс қарашығының жазықтығында орналасқан шектеуші апертурадан өткен лазер сәулесінің қуаты.


жалпы ұзақтығы бар импульстар сериясының орташа сәулелену қуаты.

      Pd(i) – ұзартылған көз үшін P(i) мәні.

      PРЕШД – қуатының рұқсат етілетін шекті деңгейі.

      PdРЕШД – ұзартылған көз үшін PРЕШД мәні.


уақыттағы үздіксіз лазерлік сәуленің қуатының рұқсат етілетін шекті орташа мәні.

жалпы ұзақтықтағы импульс сериялары қуатының рұқсат етілетін шекті мәні.

– ұзартылған көз үшін P(t) мәні.

      Ѕа – шектеуші апертураның ауданы (м2).

      Sn – шоқтың көлденең қимасы ауданы (м2).

      Ѕо – сәуле көзі бетінің ауданы (м2).

      t – үздіксіз сәулеленумен немесе лазерлік сәулелену импульстарының сериясымен әсер ету (сәулелену) ұзақтығы (с).

      W – лазерлік сәуле энергиясы (Дж).

      W (tu) – t ұзақтықтағы лазер сәуле энергиясының импульсі.

      Wc (t) – t жалпы ұзақтықтағы лазерлік сәуле импульсі сериясының энергиясы.

      Wc (tu) – сериядан бөлек импульс энергиясы.

      Wc (tu)max – ең жоғары амплитудасы бар сенриядан импульс үшін W (tu) мәні.


– сериядан бір импульстің орташа энергиясы.

      Wоn – оптикалық аспаптың кіріс қарашығының жазықтығында орналасқан шектеуші апертурадан өткен лазер сәулесінің энергиясы.


– бірнеше көздердің сәуле энергиясының жиынтық мәні.

      WРЕШД – лазерлік сәуле энергиясының рұқсат етілетін шекті деңгейі.

      WРЕШД (tu) – tu ұзақтықтағы лазер сәуле импульсі энергиясының рұқсат етілетін шекті мәні.


– ұзартылған көз үшін WРЕШД(tu) мәні.

ұзақтықтағы импульстар сериясы энергиясының шекті рұқсат етілетін мәні.

– ұзартылған көз үшін

мәні.

– сериядан бір импульс энергиясының рұқсат етілетін шекті мәні.

– әсері аддитивті бірнеше көздердің сәулеленуінің жиынтық энергиясының рұқсат етілетін шекті деңгейі.

      РЕШД – рұқсат етілетін шекті деңгейлер.

      м – метр.

      с – секунд.

      Дж – джоуль.

      Вт – вольт.

      Гц – Герц.

      м2 – шаршы метр.

Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831

      В соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) оптимальные и допустимые показатели микроклимата, инфракрасного облучения, звука и освещенности согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу;

      2) допустимые значения уровней инфразвука и ультразвука согласно приложениям 4, 5 к настоящему приказу;

      3) допустимые значения уровней ультрафиолетового излучения и аэроионов согласно приложениям 6, 7 к настоящему приказу;

      4) предельно-допустимые уровни электрических, магнитных полей и лазерного излучения согласно приложениям 8, 9 к настоящему приказу.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11147).

      3. Комитету санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Ғиният

  Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Оптимальные и допустимые показатели микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха)

      Таблица 1

Нормируемые величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период года

Категория работ

Температура, оС

Относительная влажность на рабочих местах - постоянных и непостоянных, не более

Скорость движения, м/с на рабочих местах - постоянных и непостоянных*

Оптимальная

Допустимая

Оптимальная

Допустимая

Оптимальная, не более

Допустимая

Верхняя граница

Нижняя граница

на рабочих местах

постоянных

непостоянных

постоянных

Непостоянных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Холодный период года

Легкая – 1а

22-24

25

26

21

18

40-60

75

0,1

не более 0,1

Легкая – 1б

21-23

24

25

20

17

40-60

75

0,1

не более 0,2

Средней тяжести – II a

18-20

23

24

17

15

40-60

75

0,2

не более 0,3

Средней тяжести – II б

17-19

21

23

15

13

40-60

75

0,2

не более 0,4

Тяжелая – III

16-18

19

20

13

12

40-60

75

0,3

не более 0,5

2

Теплый период года

Легкая – 1а

23-25

28

30

22

20

40-60

55 при 28 оС

0,1

0,1-0,2

Легкая – 1б

22-24

28

30

21

19

40-60

60 – при 27 оС

0,2

0,1-0,3

Средней тяжести – II a

21-23

27

29

18

17

40-60

65 – при 26 оС

0,3

0,2-0,4

Средней тяжести – II б

20-22

27

29

16

15

40-60

70 – при 25 оС

0,3

0,2-0,5

Тяжелая – III

18-20

26

28

15

13

40-60

75 – при 24 оС и ниже

0,4

0,2-0,6

      * Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения определяется интерполяцией.

      Среднесменная температура воздуха (tв) рассчитывается по уравнению: tв = tв1 × r1 + tв2 × r2 + … + tвn × rn / 8, где:

      tв1, tв2…tвnn – температура воздуха (оС) на соответствующих участках рабочего места;

      r1, r2… rn – время, (ч) выполнения работы на соответствующих участках рабочего места;

      8 – продолжительность рабочей смены (ч).

      Таблица 2

Минимальное количество участков измерения параметров микроклимата

Площадь помещений, м2

Количество участков измерения

1

2

3

1

до 100

4

2

101 – 400

8

3

более 400

Количество участков определяется расстоянием между ними, которое составляет 10 м и менее

      Таблица 3

Допустимые показатели ТНС-индекса для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)

Категория работ

ТНС-индекс (оС)

1

2

3

1

I а

26,4

1

2

3

1

2

3

2

I б

25,8

3

II а

25,1

4

II б

23,9

5

III

21,8

Определение ТНС-индекса

      Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года), а также для открытых территорий в теплый период года при температуре воздуха выше + 25 оС используется ТНС-индекс.

      1. Определение ТНС-индекса с помощью аспирационного психрометра и термометра с зачерненным шаром (шарового термометра):

      1) с помощью аспирационного психрометра определяют температуру смоченного термометра (tвл);

      2) температуру внутри зачерненного шара (tш) измеряют термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара; tш отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха;

      3) ТНС-индекс рассчитывается по уравнению: ТНС = 0,7 tвл + 0,3 tш

      4) метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу измерения и контроля температуры воздуха, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

      2. Определение ТНС-индекса с помощью метеометра типа МЭС-200 А, в комплект которого входит щуп измерительный с черным шаром:

      1) устанавливают щуп Щ2 в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

      2) измеряют значение ТНС.

      Полученные результаты сравниваются с нормативными значениями.

      Таблица 4

Допустимая продолжительность пребывания работающих в охлаждающей среде по показателям температуры воздуха*, оС

Категория работ

Энерготраты, Вт/м2

Период непрерывного пребывания, ч

8

6

4

2

1

1

2

3

4

5

6

7

I а

58-77

21,0-18,9

19,0-17,0

16,7-15,0

15,0-13,0

14,0-12,0

I б

78-97

19,8-18,0

17,9-16,0

16,0-14,0

14,0-12,0

13,0-11,0

II а

98-129

17,0-15,0

15,0-13,0

13,0-11,0

11,0-9,0

10,0-8,0

II б

130-160

16,0-14,0

14,0-12,0

12,0-10,0

10,0-8,0

9,0-7,0

III

161-193

15,0-13,0

13,0-11,0

11,0-9,0

9,0-7,0

8,0-6,0

      Примечание: * При увеличении скорости движения воздуха на каждые 0,1 м/с температура воздуха увеличивают на 0,2оС.

      Таблица 5

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую смену пребывания на открытой территории в I A климатическом районе ("особый" климатический пояс) в зависимости от температуры воздуха и уровня энерготрат*

Температура воздуха, оС

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-10

охлаждение через 2,8

охлаждение поверхности тела отсутствует

охлаждение поверхности тела отсутствует

-15

1,8

охлаждение через 5,6

-"-

-20

1,3

2,6

-"-

-25

1,0

1,7

-"-

-30

0,9

1,3

охлаждение через 3,4

-35

0,7

1,0

2,0

-40

0,6

0,8

1,4

Примечание: * Учтена наиболее вероятная скорость ветра (6,8 м/с).

      Таблица 6

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую смену пребывания на открытой территории в I Б климатическом районе (IV климатический пояс) в зависимости от температуры воздуха и уровня энерготрат*

Температура воздуха, оС

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-10

охлаждение поверхности тела отсутствует

охлаждение поверхности тела отсутствует

охлаждение поверхности тела отсутствует

-15

охлаждение через 7,1

охлаждение поверхности тела отсутствует

охлаждение поверхности тела отсутствует

-20

3,4

охлаждение поверхности тела отсутствует

-"-

-25

2,3

-"-

-"-

-30

1,7

охлаждение через 4,3

-"-

-35

1,4

2,5

-"-

-40

1,1

1,9

-"-

Примечание:* Учтена наиболее вероятная скорость ветра (1,3 м/с).

      Таблица 7

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую смену пребывания на открытой территории во II климатическом районе (III климатический пояс) в зависимости от температуры воздуха и уровня энерготрат*

Температура воздуха, оС

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88 (Iб)

113 (IIа)

145 (IIб)

1

2

3

4

-10

охлаждение через 1,7

охлаждение через 4,6

охлаждение поверхности тела отсутствует

-15

1,2

2,2

-"-

-20

0,9

1,5

охлаждение через 5,5

-25

0,8

1,1

2,4

-30

0,7

0,9

1,6

-35

0,6

0,7

1,1

-40

0,5

0,6

0,9

      Примечание: * Учтена наиболее вероятная скорость ветра (3,6 м/с).

      Таблица 8

Допустимая продолжительность (ч) однократного за рабочую смену пребывания на открытой территории в III климатическом районе (I и II климатические пояса) в зависимости от температуры воздуха и уровня энерготрат*

Температура воздуха, оС

Энерготраты, Вт/м2 (категория работ)

88 (I б)

113 (II а)

145 (II б)

1

2

3

4

-5

Охлаждение через 1,4

Охлаждение через 3,0

охлаждение поверхности тела отсутствует

-10

1,0

1,7

-"-

-15

0,8

1,1

охлаждение через 2,7

-20

0,7

0,9

1,5

-25

0,6

0,7

1,1

-30

0,5

0,6

0,8

-35

0,4

0,5

0,7

-40

0,3

0,4

0,6

      Примечание: * Учтена наиболее вероятная скорость ветра (5,6 м/с).

      Таблица 9

Внутрисменный режим работы на холоде (на открытой территории или в неотапливаемом помещении) в зависимости от температуры воздуха и скорости ветра в различных климатических регионах

Режим работ на открытой территории в климатическом районе IA (работа категории IIа-IIб)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

-15

– *

154

1

-20

– *

180

1

130

1

98

2

-25

– *

150

1

114

1

90

2

72

2

-30

150

1

130

1

103

2

83

2

68

2

63

3

-35

106

1

95

2

79

2

66

3

55

3

47

4

-40

82

2

75

2

64

3

54

3

46

4

40

4

-45

67

3

62

3

53

3

46

4

40

4

35

5

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      * Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания проводят в теплом помещении.

      Таблица 10

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I Б (работа категории IIа-IIб)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

-15

– *

-20

– *

186

1

120

1

-25

– *

115

1

85

2

-30

– *

148

1

111

1

84

2

65

3

-35

164

1

142

1

108

1

83

2

66

3

53

3

-40

116

1

104

2

82

2

66

3

55

3

45

4

-45

90

2

82

2

67

3

56

3

46

4

38

4

-50

73

2

67

3

59

3

48

4

40

4

34

5

-55

62

3

57

3

49

4

42

4

36

5

29

6

-60

52

3

50

4

43

4

37

4

32

5

27

6

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      * Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания проводят в теплом помещении.

      Таблица 11

Режим работ на открытой территории в климатическом районе II (работа категории IIа-IIб)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

168

1

121

1

92

2

-15

200

1

170

1

127

1

107

1

85

2

70

2

-20

117

1

104

1

84

2

71

2

58

3

49

3

-25

82

2

76

2

64

3

54

3

47

3

40

4

-30

65

3

60

3

52

3

45

4

39

4

34

5

-35

52

3

49

3

43

4

38

4

33

5

29

5

-40

44

4

41

4

37

4

32

5

29

5

25

6

-45

38

4

36

4

32

5

29

5

26

6

20

7

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      * Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания проводят в теплом помещении.

      Таблица 12

Режим работ на открытой территории в климатическом районе III (работа категории IIа-IIб)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

186

1

159

1

121

1

95

2

76

2

62

3

-15

106

1

96

2

79

2

65

3

55

3

46

4

-20

74

2

68

3

59

3

50

3

43

4

37

4

-25

57

3

53

3

47

3

40

4

35

4

31

5

-30

46

4

44

4

39

4

34

5

30

5

26

6

-35

39

4

37

4

33

5

29

5

26

6

23

7

-40

34

5

32

5

29

5

26

6

23

7

21

7

-45

30

5

28

6

26

6

23

7

21

7

19

8

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      Таблица 13

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I A (категория работ I б)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

186

1

140

1

110

1

-15

– *

180

1

148

1

117

1

95

2

78

2

-20

180

1

120

1

102

1

85

2

72

2

60

3

-25

105

1

92

1

78

2

67

3

58

3

49

3

-30

78

2

65

3

63

3

56

3

48

4

42

4

-35

64

3

60

3

53

3

47

4

41

4

36

5

-40

55

3

52

3

46

4

41

4

36

5

32

5

-45

46

3

44

4

40

4

36

5

32

5

25

6

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

      * Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания проводят в теплом помещении

      Таблица 14

Режим работ на открытой территории в климатическом районе I Б (категория работ I б)

Температура воздуха,оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

– *

190

1

94

2

-15

– *

157

1

118

1

90

2

-20

– *

139

1

107

1

87

2

69

3

-25

142

1

126

1

99

2

82

2

67

3

56

3

-30

105

1

82

2

76

2

66

3

55

3

47

4

-35

83

2

76

2

63

3

55

3

45

4

40

4

-40

74

2

64

3

54

3

47

4

41

5

35

5

-45

59

3

55

3

48

4

42

4

36

5

31

5

-50

51

3

48

4

42

4

37

5

32

5

24

7

-55

45

4

43

4

38

5

33

5

30

6

22

7

-60

41

4

38

5

35

5

30

6

27

6

20

8

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      * Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания проводят в теплом помещении

      Таблица 15

Режим работ на открытой территории в климатическом районе II категория работ I б)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

127

1

114

1

95

2

80

2

68

3

58

3

-15

88

2

82

2

69

3

60

3

52

3

45

4

-20

67

3

62

3

55

3

49

4

42

4

37

4

-25

55

3

51

3

46

4

41

4

36

5

32

5

-30

46

4

43

4

39

4

35

5

31

5

28

6

-35

39

4

38

4

34

5

30

5

27

6

24

7

-40

35

5

33

5

30

5

27

6

24

7

22

7

-45

31

5

29

6

27

6

24

7

22

7

20

8

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-мин перерывов для обогрева за 4-ч период рабочей смены.

      Таблица 16

Режим работ на открытой территории в климатическом районе III (категория работ I б)

Температура воздуха, оС

Скорость ветра, м/с

<=1

2

4

6

8

10

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10

127

1

115

1

96

2

80

2

68

3

56

3

-15

84

2

78

2

68

3

58

3

50

3

44

4

-20

63

3

59

3

52

3

46

4

40

4

35

5

-25

50

3

48

3

42

4

38

4

34

5

30

5

-30

42

4

40

4

36

4

32

5

29

5

26

6

-35

36

4

34

5

31

5

28

6

25

6

23

7

-40

31

5

30

5

27

6

25

6

22

7

20

7

-45

28

6

27

6

24

6

22

7

20

7

18

8

      Примечание:

      а – продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин;

      б – число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей смены.

      Таблица 17

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий

Период года

Наименование помещения

Температура воздуха, оС

Результирующая температура, оС

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая, не более

оптимальная, не более

допустимая, не более

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Холодный

Жилая комната

20-22

18-24 (20-24)

19-20

17-23 (19-23)

45-30

60

0,15

0,2

Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31оС и ниже

21-23

20-24 (22-24)

20-22

19-23 (21-23)

45-30

60

0,15

0,2

Кухня

19-21

18-26

18-20

17-25

0,15

0,2

Туалет

19-21

18-26

18-20

17-25

0,15

0,2

Ванная, совмещенный санузел

24-26

18-26

23-27

17-26

0,15

0,2

Помещения для отдыха и учебных занятий

20-22

18-24

19-21

17-23

45-30

60

0,15

0,2

Межквартирный коридор

18-20

16-22

17-19

15-21

45-30

60

Вестибюль, лестничная клетка

16-18

14-20

15-17

13-19

Кладовые

16-18

12-22

15-17

11-21

Теплый

Жилая комната

22-25

20-28

22-24

18-27

60-30

65

0,2

0,3

      Примечание. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов.

      Таблица 18

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне детских дошкольных учреждений

Период года

Наименование помещения

Температура воздуха, оС

Результирующая температура, оС

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая, не более

оптимальная, не более

допустимая, не более

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Холодный

Групповая раздевальная и туалет: для ясельных и младших групп

21-23

20-24

20-22

19-23

45-30

60

0,1

0,15

для средних и дошкольных групп

19-21

18-25

18-20

17-24

45-30

60

0,1

0,15

Спальня: для ясельных и младших групп

20-22

19-23

19-21

18-22

45-30

60

0,1

0,15

для средних и дошкольных групп

19-21

18-23

18-22

17-22

45-30

60

0,1

0,15

Вестибюль, лестничная клетка

18-20

16-22

17-19

15-21

Теплый

Групповые спальни

23-25

18-28

22-24

19-27

60-30

65

0,15

0,25

      Примечание 1. В помещениях кухни, ванной и кладовой параметры воздуха принимают по таблице 1.

      Примечание 2. Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31оС и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении принимают на 1оС выше указанной в таблице 2.

      Таблица 19

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных и административных зданий

Период года

Наименование помещения или категория

Температура воздуха, оС

Результирующая температура, оС

Относительная влажность, %

Скорость движения воздуха, м/с

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая

оптимальная

допустимая, не более

оптимальная, не более

допустимая, не более

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Холодный

1

20-22

18-24

19-20

17-23

45-30

60

0,2

0,3

2

19-21

18-23

18-20

17-22

45-30

60

0,2

0,3

20-21

19-23

19-20

19-22

45-30

60

0,2

0,3

14-16

12-17

13-15

13-16

45-30

60

0,3

0,5

18-20

16-22

17-20

15-21

45-30

60

0,2

0,3

4

17-19

15-21

16-18

14-20

45-30

60

0,2

0,3

5

20-22

20-24

19-21

19-23

45-30

60

0,15

0,2

6

16-18

14-20

15-17

13-19

Ванные, душевые

24-26

18-28

23-25

17-27

0,15

0,2

Теплый

Помещения с постоянным пребыванием людей

23-25

18-28

22-24

19-27

60-30

65

0,15

0,25

      Таблица 20

Продолжительность непрерывного инфракрасного облучения и пауз

Интенсивность инфракрасного облучения, Вт/кв. м

Продолжительность периодов непрерывного облучения, мин.

Продолжительность паузы, мин.

Соотношение продолжительности облучения и пауз

1

2

3

4

350

20

8

2,5

700

15

10

1,5

1050

12

12

1,0

1400

9

13

0,7

1750

7

14

0,5

2100

5

15

0,33

2450

3,5

12

0,3

      Примечание:

      Указанное предполагает применение одежды специальной для защиты от теплового излучения, костюмов для защиты от повышенных температур и использования средств коллективной защиты от инфракрасных излучений.

      Допустимые параметры микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого обогрева, применительно к выполнению работ средней тяжести в течение 8-ч рабочей смены, применительно к человеку, одетому в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло (0,155 осм/Вт), соответствуют величинам, указанным в таблице 15.

      Таблица 21

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого обогрева

Температура воздуха, t, оС

Интенсивность теплового облучения, J1, Вт/кв. м

Интенсивность теплового облучения, J2, Вт/кв. м

Относительная влажность воздуха, f, %

Скорость движения воздуха, V, м/с

1

2

3

4

5

11

60 (*)

150

15 - 75

не более 0,4

12

60

125

15 - 75

не более 0,4

13

60

100

15 - 75

не более 0,4

14

45

75

15 - 75

не более 0,4

15

30

50

15 - 75

не более 0,4

16

15

25

15 - 75

не более 0,4

      Примечание:

      * При J > 60 используют головной убор.

      J1 - интенсивность теплового облучения теменной части головы на уровне 1,7 м от пола при работе стоя и на 1,5 м - при работе сидя.

      J2 - интенсивность теплового облучения туловища на уровне 1,5 м от пола при работе стоя и 1 м - при работе сидя.

      Таблица 22

Допустимая температура поверхности оборудования и ограждающих устройств, оС

Материал

Контактный период до

1 мин.

10 мин.

8 ч и более

1

2

3

4

Непокрытый металл

51

48

43 <*>

Покрытый металл

51

48

43

Керамика, стекло, камень

56

48

43

Пластик

60

48

43

Дерево

60

48

43

      Примечание:

      <*> – Температура поверхности 43оС допускается, если с горячей поверхностью соприкасается менее 10 % поверхности тела или менее 10 % поверхности головы, исключая дыхательные пути.

      Допустимая температура поверхности оборудования при случайно (непреднамеренном) контакте с ней, оС

      Таблица 23

Материал

Продолжительность контакта, с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Непокрытый металл

70

67

65

63

62

61

61

60

60

59

Керамика, стекло, камень

86

81

78

76

74

73

73

72

71

70

Пластмассы

94

87

84

82

81

79

78

78

77

76

Дерево

140

122

116

113

109

108

108

108

107

107

      Таблица 24

Допустимые сочетания температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах подземных выработок

Факторы микроклимата

Допустимые сочетания

1

2

3

1

2

3

4

Температура воздуха, оС

16-19

20-23

24-26

Относительная влажность, %*

80-30

75-30

70-30

Скорость движения воздуха, м/с**

0,1-0,5

0,6-1,0

1,1-1,5

      Примечание.

      * В обводненных выработках - допускается превышение относительной влажности на 10%.

      ** Большая скорость, движения воздуха соответствует максимальной температуре.

      Таблица 25

Эквивалентные температуры для оценки комбинированного действия низких температур воздуха и ветра на незащищенные участки тела человека

Скорость ветра, м/с

Температура воздуха, оC

10,0

4,4

-1,1

-6,7

-12,2

-17,8

-23,3

-29,0

-34,4

-40,0

-45,6

-51,1

Эквивалентная температура охлаждения, оC

безветрие

10,0

4,4

-1,1

-6,7

-12,2

-17,8

-23,3

-29,0

-34,4

-40,0

-45,6

-51,1

2,2

8,9

2,2

-2,8

-8,9

-14,4

-20,6

-26,1

-32,2

-37,8

-43,9

-49,4

-55,6

4,4

4,4

-2,2

-8,9

-15,6

-22,8

-31,1

-36,1

-43,3

-50,0

-56,7

-63,9

-70,6

6,6

2,2

-5,6

-12,8

-20,6

-27,8

-35,6

-42,8

-50,0

-57,8

-65,0

-72,8

-80,0

8,8

0

-7,8

-15,6

-23,3

-31,7

-39,4

-47,2

-55,0

-63,3

-71,1

-78,9

-85,0

11,0

-1,1

-8,9

-17,8

-25,1

-33,9

-42,2

-50,6

-58,9

-66,7

-75,6

-83,3

-91,7

13,2

-2,2

-10,6

-18,9

-27,8

-36,1

-44,4

-52,8

-61,7

-70,0

-78,3

-87,2

-95,6

15,4

-2,8

-11,7

-20,0

-29,0

-37,2

-46,1

-55,0

-63,3

-72,2

-80,6

-89,4

-98,3

17,6

-3,3

-12,2

-21,1

-29,4

-38,3

-47,2

-56,1

-65,0

-73,3

-82,2

-91,1

-100,0

Ветер со скоростью большей, чем 17,6 м/с, дает незначительный дополнительный эффект

Незначительная опасность. Обморожение более чем за 1 ч при сухой коже

Высокая опасность. Опасность обморожения в течение 1 мин.

Очень высокая опасность. Обморожение наступает через 30 секунд

      Таблица 26

Зависимость риска обморожения от интегрального показателя условий охлаждения (ИПУОО), балл

ИПУОО, балл

Риск обморожения

Продолжительность безопасного пребывания на холоде, не более, мин.

34

игнорируемый (отсутствие обморожения)

длительное

34 < ИПУОО 47

умеренный

60,0

47 < ИПУОО 57

критический

1,0

>57

катастрофический

0,5

      Примечание:

      ИПУОО – рассчитывается по уравнению:

      ИПУОО = 34,654 – 0,4664 × t + 0,6337 × V, где:

      t – температура воздуха, оC;

      V – скорость ветра, м/с.

      Расшифровка аббревиатур:

      оС – Градус Цельсия;

      м/с – метр в секунду;

      ч – час;

      м – метр;

      м2 – квадратный метр;

      Вт/м2 – ватт на квадратный метр;

      мин – минут;

      % – процент;

      Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс) – эмпирический интегральный показатель (выраженный в °С), отражающий сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового облучения на теплообмен человека с окружающей средой;

      ИПУОО – интегральный показатель условий охлаждения (обморожения).

  Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Оптимальные и допустимые показатели звука

      Таблица 1

Предельно-допустимые уровни звукового давления, уровни звука эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

Трудовой деятельности, рабочие места

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Уровни звука и эквивалентные уровни звука,

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предприятия, учреждения и организации

1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях—дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пунктах 1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Подвижной состав железнодорожного транспорта

6. Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис

99

95

87

82

78

75

73

71

69

85

7. Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов

99

91

83

77

73

70

68

66

64

75

8. Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных отделений рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха в багажных и почтовых отделениях

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

9. Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов

96

87

79

72

68

65

63

61

59

70

Морские, речные, рыбопромысловые и аналогичные суда

10. Рабочая зона в помещениях энергетического отделения морских судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств)

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

11. Рабочие зоны в центральных постах управления морских судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

12. Рабочие зоны в служебных помещениях морских судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и аналогичные рабочие зоны)

89

75

66

59

54

50

47

45

44

55

13. Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и аналогичные помещения)

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные и навесные сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, мелиоративные и аналогичные виды машин

14. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей

100

87

79

72

68

65

63

61

59

70

15. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

16. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и аналогичных машин

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

17. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

      Примечание:

      Для тонального и импульсного шума – на 5 дБ менее значений, указанных в таблице.

      Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБ меньше фактических уровней шума в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом), если последние соответствуют значениям, указанным в таблице (принимаются, за исключением поправки для тонального и импульсного шума), в остальных случаях - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

      Максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах по позициям 6 и 13 таблицы составляет 110 дБА и менее при измерениях на временной характеристике "медленно", а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах по позиции 6 таблицы составляет 125 дБАI и менее при измерениях на временной характеристике "импульс".

      Таблица 2

Допустимые уровни звукового давления, дБ, (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки

Назначение помещений или территорий

Время суток, ч

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА

Максимальный уровень звука, LАмакс, дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

70

2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции

-

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

75

3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону

-

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

90

4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в позициях 1-3)

-

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

95

5 Палаты больниц и санаториев

7.00-23.00 23.00-7.00

76 69

59 51

48 39

40 31

34 24

30 20

27 17

25 14

23 13

35 25

50 40

6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы клубов с обычным оборудованием

-

79

63

52

45

39

35

32

30

28

40

55

8 Кинотеатры с оборудованием "Долби"

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

40

9 Музыкальные классы

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

50

10 Жилые комнаты квартир

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

79
72

63
55

52
44

45
35

39
29

35
25

32
22

30
20

28
18

40
30

55
45

11 Жилые комнаты общежитий

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

83
76

67
59

57
48

49
40

44
34

40
30

37
27

35
25

33
23

45
35

60
50

12 Номера гостиниц: - гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные в соответствии с трудовым законодательством

76
69

59
51

48
39

40
3

34
24

30
20

27
17

25
14

23
13

35
25

50
40

- гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные в соответствии с трудовым законодательством

79
72

63
55

52
44

45
35

39
29

35
25

32
22

30
20

28
18

40
30

55
45

- гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

83
76

67
59

57
48

49
40

44
34

40
30

37
27

35
25

33
23

45
35

60
50

13 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов

9.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

79
72

63
55

52
44

45
35

39
29

35
25

32
22

30
20

28
18

40
30

55
45

14 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций:

-

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

65

15 Залы кафе, ресторанов

-

89

75

66

59

54

50

47

45

43

55

65

16 Фойе театров и концертных залов

-

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

55

17 Зрительные залы театров и концертных залов

-

72

55

44

35

29

25

22

20

18

30

40

18 Многоцелевые залы

-

76

59

48

40

34

30

27

25

23

35

45

19 Спортивные залы

-

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

55

20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы

-

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

70

21 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев

09.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

86
79

71
63

61
52

54
45

49
39

45
35

42
32

40
30

38
28

50
40

65
55

22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов

09.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

90
83

75
67

66
57

59
49

54
44

50 4
0

47
37

45
35

44
33

55
45

70
60

23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и аналогичных учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов

09.00-22.00 в будние 10.00-23.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством 22.00-9.00 в будние 23.00-10.00 в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством

90
83

75
67

66
57

59
49

54
44

50 4
0

47
37

45
35

44
33

55
45

70
60

      Примечание:

      1. В помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки прекращается деятельность, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством.

      2. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в позициях 1,5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.

      3. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в позициях 5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, то есть при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха - выполняются при условии открытых форточек или аналогичных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (15-17) увеличивают из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

      4. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания принимают на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 2, за исключением позиций 10-13 (для ночного времени суток), без применения поправки на тональность шума.

      5. Расшифровка аббревиатур:

      дБ – децибел;

      Гц – герц;

      дБА – акустические децибелы.

  Приложение 3 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Оптимальные и допустимые показатели освещенности

      Таблица 1

Уровни освещенности при точных зрительных работах

Размер объекта различения, в угл.мин.

Время точной зрительной работы в % ко времени рабочей смены

Освещенность

Яркость рабочей поверхности, в кд/м2

1

2

3

4

5

1

Менее 1,5

Более 60 От 60 до 30 Менее 30

4000 3000 2000

От 300 до 500

2

От 1,5 до 3,0

Более 60 От 60 до 30 Менее 30

2000 1500 1000

От 150 до 300

3

От 3,5 до 5,0

Более 60 От 60 до 30 Менее 30

1000 750 500

От 750 до 150

      Таблица 2

Нормируемые показатели к освещению помещений промышленных предприятий КЕО, нормируемая освещенность, допустимые сочетания показателей ослепленности и коэффициента пульсации освещенности

Характеристика зрительной работы

Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм

Разряд зрительной работы

Подразряд зритель ной работы

Контраст объекта с фоном

Характеристика фона

Искусственное освещение

Естественное освещение

Совмещенное освещение

Освещенность, лк

Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации

КЕО, eН, %

при системе комбинированного освещения

при системе общего освещения

при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении

при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении

всего

в том числе от общего

Р

Кn, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наивысшей точности

Менее 0,15

I

а

Малый

Темный

5000 4500

500 500

— —

20 10

10 106,0

2,0

б

Малый Средний

Средний Темный

4000 3500

400 400

1250 1000

20 10

10 10

в

Малый Средний Большой

Светлый Средний Темный

2500
2000

300
200

750
600

20
10

10
10

г

Средний Большой “

Светлый “ Средний

1500
1250

200
200

400
300

20
10

10
10

Очень высокой точности

От 0,15 до 0,30

II

а

Малый

Темный

4000 3500

400 400

— —

20 10

10 104,2

1,5

б

Малый Средний

Средний Темный

3000 2500

300 300

750 600

20 10

10 10

в

Малый Средний Большой

Светлый Средний Темный

2000
1500

200
200

500
400

20
10

10
10

г

Средний Большой “

Светлый Светлый Средний

1000
750

200
200

300
200

20
10

10
10

Высокой точности

От 0,30 до 0,50

III

а

Малый

Темный

2000 1500

200 200

500 400

40 20

15 153,0

1,2

б

Малый Средний

Средний Темный

1000 750

200 200

300 200

40 20

15 15

в

Малый Средний Большой

Светлый Средний Темный

750
600

200
200

300
200

40
20

15
15

г

Средний Большой “

Светлый “ Средний

400

200

200

40

15

Средней точности

Св. 0,5 до 1,0

IV

а

Малый

Темный

750

200

300

40

20

4

1,5

2,4

0,9

б

Малый Средний

Средний Темный

500

200

200

40

20

в

Малый Средний Большой

Светлый Средний Темный

400

200

200

40

20

г

Средний Большой “

Светлый “ Средний

200

40

20

Малой точности

Св. 1 до 5

V

а

Малый

Темный

400

200

300

40

20

3

1

1,8

0,6

б

Малый Средний

Средний Темный

200

40

20

в

Малый Средний Большой

Светлый Средний Темный

200

40

20

г

Средний Большой “

Светлый “ Средний

200

40

20

Грубая (очень малой точности)

Более 5

VI


Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах

Более 0,5

VII


То же

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное


VIII

а

200

40

20

3

1

1,8

0,6

периодическое при постоянном пребывании людей в помещении


б

75

1

0,3

0,7

0,2

периодическое при периодическом пребывании людей в помещении


в

Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном

50

0,7

0,2

0,5

0,2

Общее наблюдение за инженерными коммуникациямиг

То же

20

0,3

0,1

0,2

0,1

      Таблица 3

Нормируемые показатели освещения общепромышленных помещений и сооружений

Помещения и производственные участки, оборудование, сооружения

Рабочая поверхность и плоскость, на которой нормируется освещенность (Г-горизонтальная, В-вертикальная)

Разряд зрительной работы по табл.1

Нормируемая освещенность, лк

Показатель ослепленности, не более

Коэффициент пульсации, % не более

Дополнительные указания

при общем освещении

при комбинированном освещении

всего

от общего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Склады

1 Склады, кладовые масел, лакокрасочных материалов: 1) с разливом на складе

Г - пол

VIIIб

75

-

-

-

-


2) без разлива на складе

Г - пол

VIIIв

50

-

-

-

-

2 Склады, кладовые химикатов, карбида кальция, кислот, щелочей и аналогичные склады

Г - пол

VIIIв

50

-

-

-

-

3 Склады, кладовые металла, запасных частей, ремонтного фонда, готовой продукции; деталей, ожидающих ремонта, инструментальные

Г - пол

VIIIб

75

-

-

-

-

4 Склады со стеллажным хранением: 1) экспедиция приема и выдачи груза

Г - 0,8 м от пола

IVв

200

400

200

40

20

В зонах хранения стеллажных складов с автоматическими кранами-штаберами устройство рабочего освещения не требуется, необходимо аварийное освещение, ремонтное освещение троллеев и дежурное освещение проходов

2) транспортно-распределительная система

Г - пол

Vв*

150

-

-

40

20

3) зона хранилища:

Г - пол

VIIIв

50

-

-

-

-

на ячейках и валах на стрелках

В В

VIIIб IVб

75 200

- -

- -

- 40

- 20

5 Склады, кладовые, открытые площадки под навесом баллонов газа

Г - пол

VIIIв

50

-

-

-

-


6 Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и аналогичные материалы)

Г - пол

VIIIб

75

-

-

-

-

7 Грузоподъемные механизмы (кран-балки, тельферы, мостовые краны и аналогичные грузоподъемные механизмы) в помещении

Г, В - пульт управления

VIIIв

50

-

-

-

-


В - крюк крана, площадки приема и подачи оборудования и деталей

VIIIв

50

-

-

-

-

вне зданий

Г, В - пульт управления

Х

30

-

-

-

-

В - крюк крана

ХII

10

-

-

-

-

Г - площадки приема и подачи оборудования, материалов, деталей

ХII

10

-

-

-

-

8 Сливно-наливные эстакады

Г - пол площадки

XIII

5

-

-

-

-

Г - горловина цистерны

ХI

20

Электропомещения

Предусмотреть розетки для переносного освещения

9 Помещения распределительных устройств, диспетчерские, операторные, (электрощитовые): 1) с постоянным пребыванием людей

Г-0,8 м от пола

IIIв*)

200

-

-

40

20


Г-стол оператора

300

750

200

20/15

Г,В-1,5 м на панели пульта управления шкалы приборов

Ivг*

150

-

-

20

В-1,5 м задняя сторона щита

VIIIв

50

-

-

-

2) с периодическим пребыванием людей

Г-0,8 м от пола

Ivг*

150

-

-

20

Г, В-1,5 м панели, пульты управления шкалы приборов

150

-

-

20

В-1,5 м задняя сторона щита

VIIIв

50

-

-

-

10 Пульты и щиты управления: а) в помещениях: с измерительной аппаратурой

Г-0,8 м шкалы приборов

Ivг*

150

-

-

20

В - 1,5 м

без измерительной аппаратуры
2) вне зданий

Г — 0,8 м

VI*

150

-

-

-

В-1,5 м рычаги, рукоятки, кнопки

В-1,5 м рычаги, рукоятки, кнопки

IX

50

-

-

-

11 Отдельно стоящие приборы контроля в помещениях: 1) с постоянным наблюдением

Г, В-шкала приборов

IVг

200

-

-


20

Предусмотреть розетки для переносного освещения

2) с периодическим наблюдением

Г, В-шкала приборов

IVг*

150

-

-

20

3) вне зданий

Г, В-шкала приборов

IX

50

-

-

-

12 Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов

В - 1,5

VIIIб

75

-

-

-

-

13 Электромашинные помещения: с постоянным пребыванием людей

Г-0,8 м от пола В-1,5 м на щитах

IVг

200

-

-

40

20

с периодическим пребыванием людей

Г-0,8 м от пола

IVг

150

-

-

40

20

В-1,5 м на щитах

14 Электрощитовые в жилых и общественных зданиях

Г-0,8 м от пола

VIIIб

75

-

-

-

-

В-1,5 м на щитах

Котельные
15 Запорная и регулирующая арматура: 1) в помещениях

В - на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и аналогичных устройствах и помещениях

VIIIб

75

-

-

-

-


2) вне зданий

То же

Х

30

-

-

-

-

16 Площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами

Г-пол

VIIIв

50

-

-

-

-

17 Помещение топливоотдачи

Г-0,8 м от пола

VI*

150

-

-

40

20

18 Помещение дымососов, вентиляторов, бункерное отделение

Г, В-0,8 м от пола

VI*

150

-

-

40

20

19 Конденсационная, химводоочистка, бойлерная, деаэраторная, зольное помещение

Г-пол

VIIIб

75

-

-

-

-

20 Помещение химводоочистки и генераторная

Г-пол

VIIIв

50

-

-

-

-


21 Надбункерное помещение

Г-0,8 м от пола

VIIIв

50

-

-

-

-


Помещения инженерных сетей и аналогичные технические помещения

Предусмотреть розетки для переносного освещения

22 Машинные залы насосных (технологические, по перекачке воды и нефтеблочные кустовые насосные станции и аналогичные помещения), воздуходувные

Г-0,8 м от пола

IVг*

200

-

-

40

20

1) с постоянным дежурством персонала

В - на шкалах приборов контроля

150

-

-

-

20

Г - стол машиниста

IIIг

200

400

200

-

20/15

2) без постоянного дежурства персонала

Г-0,8 м от пола

IVг*

150

-

-

40

20

В - на шкалах приборов контроля

150
20

23 Помещения для кондиционеров, тепловые пункты

Г-0,8 м от пола

VI*

150

-

-

40

20

24 Компрессорные (блоки, станции, помещения, залы) 1) с постоянным дежурством персонала

Г-0,8 м от пола

IVг*

20040

20

В-на шкалах приборов, щите управления компрессором

150

-

-

40

20

Г - стол машиниста

IIIг

200

400

200


20/15

2) без постоянного дежурства персонала

Г-0,8 м от пола

IVг*

15060

20

В - на шкалах приборов контроля

150

-

-

-

20

Помещения инженерных сетей


25 Вентиляционные помещения установки: 1) камеры вытяжных и приточных вентиляторов

Г-0,8 м от пола

VIIIв

50

-

-

-

-

2) отсеки для калориферов и фильтров

Г-0,8 м от пола

VIIIг

20

-

-

-

-

26 Галереи и тоннели токопроводов, транспортеров, конвейеров

Г-пол

VIIIг

20

-

-

-

-

27 Тоннели кабельные, теплофикационные, масляные, пульповодов, водопроводные

Г-пол

VIIIг

20

-

-

-

-


Предприятия по обслуживанию автомобилей


28 Осмотровые канавы: в помещении и вне зданий

Г-днище машины

200

-

-

40

20

Предусмотреть розетки для переносного освещения

29 Посты мойки и уборки подвижного состава: вне зданий

Г-покрытие

XII

10

-

-

-

-


в помещении

Г-пол

VI*

150

-

-

40

20

30 Мойка агрегатов, узлов, деталей

Г-место загрузки и выгрузки

VI*

150

-

-

40

20

31 Участки диагностирования легковых и грузовых автомобилей

Г-0,8 м от пола

200

-

-

40

20

32 Участок технического обслуживания и технического ремонта легковых, грузовых автомобилей и автобусов

Г-0,8 м от пола

20040

20

33 Подъемники

Г-днище машины

IVв

150**

-

-

40

20

Предусмотреть розетки для переносного освещения у подъемников

34 Шиномотальный участок

Г-0,8 м от пола

30040

20


35 Кузнечно-рессорный участок

Г-0,8 м от пола

IVб

20040

20/20

36 Сварочно-жестяницкий участок

Г-0,8 м от пола

IVв

20040

20

37 Медницкий участок

Г-0,8 м от пола

IVб

20020

Г-верстак

-

500

200

20/20

Г-ванна

-

400

200

20/20

38 Участок ремонта электрооборудования и приборов питания

Г-0,8 м от пола

IIIв

30020

Г-верстак, стенд

-

750

200

20/15

39 Деревообрабатывающий участок

Г-0,8 м от пола

IIIб

20020

Г-зона обработки, разметочная плита

-

1000

200

20/15

40 Обойный участок

Г-0,8 м от пола

IVа

30040

20


41 Вулканизационный участок

Г-0,8 м от пола

IIIб

30040

20

Г-верстак, ванна

300

1000

200

40

20/15

Г-место загрузки и выгрузки

VI

200

-

-

40

20

42 Таксометровый участок

Г-0,8 м от пола

IIв

300

2000

200

20

20

Г-столешница

-


20/10

43 Слесарно-механический участок

Г-0,8 м от пола

300

-

-

20

20

44 Металлорежущие станки: токарные, токарно-затыловочные, резьботокарные, координатно-расточные, резьбошлифовальные, заточные, зубообрабатывающие, резьбонакатные;

Г-зона обработки

IIв

-

2000

200


20/10

токарно-револьверные, токарно-винтовые, плоскошлифовальные, круглошлифовальные, внутришлифовальные;

Г-зона обработки

-

1500

200


20/10

фрезерные

Г-зона обработки

IIв

-

2000

200


20/10

токарно-карусельные

Г-зона обработки

-

1500

200


20/10

продольно-строгальные

Г-зона обработки

IIг

-

1000

200


20/10

поперечно-строгальные

Г-зона обработки

-

1500

200


20/10

лоботокарные, сверлильные

Г-зона обработки

IIг

-

1000

200


20/10

долбильные, протяжные, обрезные

Г-зона обработки

IIIв

-

750

200


20/15

45 Краскоприготовительная

Г-0,8 м от пола

IIIб

300

-

-

40

15

Использовать лампы типа ЛДЦ

Г-верстак, краскомешалка

-

1000

200

40

20/15

46 Окрасочный участок легковых автомобилей

Г,В-кузов автомобиля

IIIб

300

-

-

40

15

47 Окрасочный участок грузовых автомобилей и автобусов

Г,В- кузов автомобиля, автобуса

IVв

200

-

-

40

20

48 Сушка автомобилей и автобусов

Г-0,8 м от пола

VI*

200

-

-

-

-

49 Агрегатный участок легковых автомобилей

Г-0,8 м от пола

IIIв

300

750


40

20


Г-верстак

300

200

20/15

50 Агрегатный участок грузовых автомобилей и автобусов

Г-0,8 м от пола

IVв

200

400

200

40

20

Г-верстак

200

20/20

51 Кузовной участок

Г-0,8 м от пола

IVв

200

-

-

40

20

52 Открытые стоянки, площадки для хранения подвижного состава: 1) без подогрева

Г- на покрытии

XIV

2

-

-

-

-

2) с электрическим, газовым, воздушным и аналогичным видом подогрева

Г- на покрытии

XIII

5

-

-

-

-

53 Помещение закрытого хранения подвижного состава

Г-пол

VIIIб

50

-

-

-

-

      * Освещенность снижена на ступень шкалы, так как оборудование не требует постоянного обслуживания или вследствие кратковременного пребывания людей в помещении.

      ** Освещенность приведена для ламп накаливания.

      Примечание:

      1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обоих систем освещения указывает на возможность применения одной из этих систем. Предпочтительным является применение системы комбинированного освещения.

      2. При дробном обозначении коэффициента пульсации в числителе - для местного и общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для местного и общего освещения в системе общего освещения.

      3. Более подробные таблицы нормируемых значений показателей освещения приводятся в отраслевых нормах.

      Таблица 4

Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий

Помещения

Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м

Разряд и подразряд зрительной работы

Искусственное освещение

Естественное освещение

Совмещенное освещение

Освещенность рабочих поверхностей, лк

Цилиндрическая освещенность, лк

Показатель дискомфорта, не более

Коэффициент пульсации освещенности, %, не более

КЕО ен, %

КЕО ен, %

при комбинированном освещении

при общем освещении

при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении

при верхнем или комбинированном освещении

при боковом освещении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, акиматы, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские организации и аналогичные организации)

1 Кабинеты и рабочие комнаты

Г-0,8

Б-1

400/200

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

2 Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро

Г-0,8

А-1

600/400

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

3 Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа

В- 1,0 (на стеллажах)

15

4 Макетные, столярные и ремонтные мастерские

Г-0,8, на верстаках и рабочих столах

IIIв

750/200

300

401)

15/20

3,0

1,2

5 Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы

В- 1,2 (на экране дисплея)

Б-2

200

Г-0,8 на рабочих столах

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1

0,7

6 Конференц-залы, залы заседаний

Г-0,8

Г

300

75

60

20

2,5

0,7

1,5

0,4

7 Читальные залы

Г-0,8

А-2

500/300

400

150

40

15

3,5

1,2

2,1

0,7

8 Кулуары (фойе)

Пол

Е

150

50

90

9 Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радио-измерительные, электронных устройств, препараторские

Г-0,8

А-2

500/300

400

40

10

3,5

1,2

2,1

0,7

10 Аналитические лаборатории

Г-0,8

А-1

600/400

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

Банковские и страховые учреждения

11 Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения для пересчета денег

Г-0,8 на рабочих столах

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1

0,7

Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования

12 Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений

В -1,5 на середине доски

А-1

500

10

Г-0,8 на рабочих столах и партах

А-2

400

40

10

4,02)

1,52)

2,1

1,3

13 Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях

Г-0,8 на рабочих столах и партах

А-2

400

40

10

3,5

1,2

2,1

0,7

14 Кабинеты информатики и вычислительной техники

В- 1,0 (на экране дисплея)

Б-2

200

Г-0,8 на рабочих столах и партах

А-2

500/300

400

15

10

3,5

1,2

2,1

0,7

15 Кабинеты технического черчения и рисования

В - на доске

А-1

500

40

10

Г-0,8 на рабочих столах и партах

А-1

500

40

10

4,0

1,5

2,1

1,3

16 Мастерские по обработке металлов и древесины

Г-0,8 на верстаках и рабочих столах

IIIб

1000/200

300

401)

15

3,0

1,2

17 Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек

Г-0,8

А-2

400

40

10

4,02)

1,52)

2,1

1,3

18 Спортивные залы

Пол, Г-0,0

Б-2

200

60

20

2,52)

0,72)

1,5

0,4

В - на уровне 2,0 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения

75

19 Крытые бассейны

Г- поверхность воды

В-1

150

60

20

2,0

0,5

1,5

0,4

20 Актовые залы, киноаудитории

Г-0,0

д

200

75

90

21 Эстрады актовых залов

В-1,5

г

300

22 Кабинеты и комнаты преподавателей

Г-0,8

Б-1

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

23 Рекреации

Пол, Г-0,0

Е

150

90

2,0

0,5

1,2

0,3

Учреждения досугового назначения

24 Залы многоцелевого назначения

Г-0,8

А-2

400

100

40

10

25 Зрительные залы театров, концертные залы

Г-0,8

Г

300

100

60

26 Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров

Г-0,8

Д

200

75

90

27 Выставочные залы

Г-0,8

Д

20033)

75

90

2,5

0,7

1,5

0,4

28 Зрительные залы

Г-0,8

Ж-1

75-

90

29 Фойе кинотеатров, клубов

Пол, Г-0,0

Е

150

50

90

30 Комнаты кружков, музыкальные классы

Г-0,8

Б-1

300


60

20

3,0

1,0

1,8

0,6

31 Кино-, звуко- светоаппаратные

Г-0,8

В-1

150

60

20

Детские дошкольные учреждения (организации)

32 Приемные

Пол, Г-0,0

Б-2

200

25

15

33 Раздевальные

Пол, Г-0,0

Б-2

200

60

15

2,5

0,7

1,5

0,4

34 Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий

Пол, Г-0,0

А-2

400

15

10

4,02)

1,52)

35 Спальные

Пол, Г-0,0

В-2

150

25

15

2,0

0,5

36 Изоляторы, комнаты для заболевших детей

Пол, Г-0,0

Б-2

200

25

15

2,0

0,5

Санатории, дома отдыха

37 Палаты, спальные комнаты

Пол, Г-0,0

В-2

100

25

15

2,0

0,5

Физкультурно-оздоровительные учреждения

38 Залы спортивных игр

Г-0,0

Б-1

200

60

20

3,0

1,0

1,8

0,6

В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения

75

39 Зал бассейна

Г-поверхность воды

В-1

150

60

20

2,0

0,5

1,2

0,3

Предприятия общественного питания

40 Обеденные залы ресторанов, столовых

Г-0,8

Б-2

200

60

20

41 Раздаточные

Г-0,8

Б-1

300

40

15

42 Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,2

0,3

43 Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба, помещение заведующего производством

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

Магазины

44 Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания

Г-0,8

Б-1

300

100

40

15

45 Торговые залы продовольственных магазинов самообслуживанием

Г-0,8

А-2

400

100

40

10

46 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров

Г-0,8

Б-2

200

75

60

20

47 Примерочные кабины

В-1,5

Б-1

300

20

48 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания

Г-0,8

Б-2

200

60

20

49 Помещения главных касс

Г-0,8

Б-1

300

40

15

1,8

0,6

Предприятия бытового обслуживания населения

50 Бани:
1) ожидальные, остывочные

Г-0,8

В-1

150

90

2) раздевальные, моечные, душевые, парильные

Пол, Г-0,0

Ж-1

75

3) бассейны

Пол, Г-0,0

В-2

100

51 Парикмахерские

Г-0,8

А-2

500/300

400


40

10/152,1

0,7

52 Фотографии:
1) салоны приема и выдачи заказов

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) съемочный зал фото ателье

Г-0,8

В-2

100

20

3) фотолаборатории, помещения для приготовления растворов и регенерации серебра

Г-0,8

Б-2

200

60

20

4) помещения для ретуши

Г-0,8

III6

1000/200

401)

15/20

53 Прачечные:
1) отделения приема и выдачи белья:
прием с меткой и учет, выдача

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

хранение белья

В-1,0

VIII6

75

2) стиральные отделения:
стирка, приготовление растворов

Пол, Г-0,0

VI

200

401)

20

хранение стиральных материалов

Г-0,8

VIIIB

50

3) сушильно-гладильные отделения:
механические

Г-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

ручные

Г-0,8

IVa

300

401)

20

2,4

0,9

4) отделения разборки и упаковки белья

Г-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

5) починка белья

Г-0,8

IIа

2000/750

750

201)

10/20

4,2

1,5

54 Прачечные самообслуживания

Пол, Г-0,0

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

55 Ателье химической чистки одежды:

1) салон приема и выдачи одежды

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) помещения химической чистки

Г-0,8

VI

200

401)

20

1,8

0,6

3) отделения выведения пятен

Г-0,8

IIIа

2000/200

500

401)

15/20

4) помещения для хранения химии катов

Г-0,8

VIIIB

50

56 Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий:

1) пошивочные цехи

Г-0,8 на рабочих столах

IIа

2000/ 7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

2) закройные отделения

Г-0,8 на рабочих столах

IIб

750

201)

10

4,2

1,5

3) отделения ремонта одежды

Г-0,8

IIа

2000/7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

4) отделения подготовки прикладных материалов

Г-0,8

IVa


300


401)

202,

0,9

5) отделения ручной и машинной вязки

Г-0,8

IIв

500

201)

10

__

_

4,2

1,5

6) утюжные, декатировочные

Г-0,8

IVa

300

401)

20

2,4

0,9

57 Пункты проката:

1) помещения для посетителей

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) кладовые

Г-0,8

В-1

150

58 Ремонтные мастерские:

1) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы

Г-0,8

IIа

2000/7504)

750

201)

10/20

4,2

1,5

2) ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электро- приборов

Г-0,8

IIIa

2000/ 3004)

401)

10/15

3,0

1,2

3) ремонт часов, ювелирные и граверные работы

Г-0,8

IIб

3000/300

201)

10/20

4,2

1,5

4) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры

Г-0,8

IIв

2000/200

201)

10/20

4,2

1,5

59 Студия звукозаписи:

1) помещения для записи и прослушивания

Г-0,8

Б-2

200

60

20

2) фонотеки

Г-0,8

Б-2

200

Гостиницы

60 Бюро обслуживания

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

61 Помещения дежурного обслуживающего персонала

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

62 Гостиные, номера

Г-0,0

В-1

150

20

2,0

0,5

Жилые дома, общежития

63 Жилые комнаты, гостиные, спальни

Пол, Г-0,0

В-1

150з)

2,0

0,5

64 Кухни

Пол, Г-0,0

В-1

150з)

2,0

0,5

1,2

0,3

65 Коридоры, ванные, уборные

Пол, Г-0,0

Ж-2

1503)

66 Общедомовые помещения:

1) вестибюли

Пол, Г-0,0

3-1

30

2) поэтажные коридоры и лифтовые холлы

Пол. Г-0,0

3-2

20

3) лестницы и лестничные площадки

Пол (площадки, ступени)

3-2

204)

0,14)

Вспомогательные здания и помещения

67 Санитарно-бытовые помещения:

1) умывальные, уборные, курительные

Пол

Ж-1

75

2) душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания одежды и обуви, помещения для обогревания работающих

Пол

Ж-2

50

68 Здравпункты:

1) ожидальные

Г-0,8

Б-2

200

60

20

1,5

0,4

2) регистратура, комнаты дежурного персонала

Г-0,8

Б-2

200

60

20

0,7

1,5

0,4

3) кабинеты врачей, перевязочные

Г-0,8

Б-1

300

40

15

3,0

1,0

1,8

0,6

4) процедурные кабинеты

Г-0,8

А-1

500

40

10

4,0

1,5

2,4

0,9

Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий

69 Вестибюли и гардеробные уличной одежды:

1) в вузах, школах, театрах клубах, общежитиях, гостиницах и главных входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания

Пол

Е

150

1,2

0,3

2) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях

Пол

Ж-1

75

70 Лестницы:

1) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий

Пол (площадки, ступени)

В-2

100

0,24)

2) остальные лестничные клетки

Пол, Г-0,0

Ж-2

50

0,14)

71 Лифтовые холлы в общественных, производственных и вспомогательных зданиях

Пол, Г-0,0

Ж-1

75

72 Коридоры и проходы:

1) главные коридоры и проходы

Пол Г-0,0

Ж-1

75

0,14)

2) поэтажные коридоры жилых зданий

Пол. Г-0,0

3-2

20

3) остальные коридоры

Пол, Г-0,0

Ж-2

50

73 Машинные отделения лифтов

Г-0,8

3-1

305)

0,14)

74 Чердаки

Пол, Г-0,0

104);5)

0,14)

      Примечание 1:

      1) Приведен показатель ослепленности.

      2) Нормированные значения КЕО повышены в помещениях специально предназначенных для работы и обучения детей и подростков.

      3) В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности являются рекомендуемыми.

      4) Нормированные значения установлены на основании экспертных оценок

      5) Норма освещенности дана для ламп накаливания.

      Примечание 2:

      1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обеих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.

      2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы, в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе - освещенность от общего освещения по помещению.

      3. При дробном обозначении показателя дискомфорта, приведенного в графе 7 таблицы, в числителе указана норма для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе - для системы одного общего освещения.

      4. При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы, в числителе указана норма для местного освещения или одного общего освещения, а в знаменателе - для общего освещения в системе комбинированного.

      5. Расшифровка аббревиатур:

      КЕО – коэффициент естественной освещенности;

      угл.мин. – угловые минуты;

      % – процент;

      м – метр;

      кд/м2 – в канделах на квадратный метр;

      лк – люкс.

  Приложение 4 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Допустимые значения уровней инфразвука

      Таблица 1

Предельно-допустимые уровни инфразвука в производственных помещениях, допустимые уровни инфразвука на территории жилой застройки и в жилых и общественных зданиях

Назначение помещений

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

Общий (линейный) уровень звукового давления, дБ Лин

2

4

8

16

1

2

3

4

5

6

7

1

Работы с различной степенью тяжести и напряженности трудового процесса в производственных помещениях и на территории предприятий:


1.1

работы различной степени тяжести

100

95

90

85

100

1.2

работы различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности

95

90

85

80

95

2

Территория жилой застройки

90

85

80

75

90

3

Помещения жилых и общественных зданий

75

70

65

60

75

      Таблица 2

Допустимые уровни шума, создаваемого отдельными видами медицинской техники в зависимости от режимов работы (шумовые характеристики на расстоянии одного метра от оборудования)

Наименование изделий

Допустимый уровень звука LA, дБА

Режим работы

1

2

3

Хирургическая аппаратура, аппаратура для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательная

45

непрерывный

Лабораторное оборудование (для клинических, биохимических, бактериологических и аналогичных исследований)

50

непрерывный

Стерилизационно-дезинфекционное оборудование

55

непрерывный

Физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, приборы для функциональной диагностики, аналогичное оборудование

50

повторно кратковременный

Стоматологическое и лабораторное оборудование (центрифуги, термостаты, аналогичное оборудование)

55

повторно кратковременный

Моечное оборудование

60

повторно кратковременный

      Примечание:

      дБ – децибел;

      Гц – герц;

      дБ Лин – общий (линейный) уровень звукового давления;

      дБА – акустический децибел.

  Приложение 5 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Допустимые значения уровней ультразвука

      Таблица 1

Предельно-допустимые уровни воздушного ультразвука в производственных условиях

Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц

Уровни звукового давления, дБ

1

2

12,5
16,0
20,0
25,0
31,5-100,0

80
90
100
105
110

      Таблица 2

Предельно-допустимые уровни контактного ультразвука для работающих

Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц

Пиковые значения виброскорости, м/с

Уровни виброскорости, дБ

1

2

3

16,0 - 63,0
125,0-500,0
1 × 103 - 31,5 × 103

5 × 10-3
8,9 × 10-3
1,6 × 10-2

100
105
110

      Примечание:

      Предельно допустимого уровня контактного ультразвука принимают на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице, в тех случаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука.

      При использовании ультразвуковых источников бытового назначения, генерирующих колебания с частотами ниже 100 кГц, допустимые уровни воздушного и контактного ультразвука составляет 75 дБ и ниже на рабочей частоте источника.

      Расшифровка аббревиатур:

      кГц – килоГерц;

      дБ – децибел;

      м/с – метр в секунду.

  Приложение 6 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Допустимые значения уровней ультрафиолетового излучения

      Таблица 1

Допустимые уровни воздействия ультрафиолетового излучения в условиях производства

      Интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи составляет 0,2 м2 и ниже и периода облучения до 5 минут при длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут - не превышает:

ПДУ

Область УФО

1

2

50,0 Вт/м2

для области УФ-А (400-315 нм)

0,05 Вт/2

для области УФ-В (315-280 нм)

0,001 Вт/м2

для области УФ-С (280-200 нм)

      Таблица 2

Допустимые уровни воздействия ультрафиолетового излучения в условиях производства

      Интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи составляет 0,2 м2 и ниже (лицо, шея, кисти рук и аналогичные части тела), общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 минут и более не превышает:

ПДУ

Область УФО

1

2

10,0 Вт/м2

для области УФ-А (400-315 нм)

0,01 Вт/м2

для области УФ-В (315-280 нм)

составляет 1 Вт/м2 и ниже (при использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и аналогичные изделия)

УФ- В + УФ-С (200-315 нм)

запрещается

УФ-С

      Примечание:
Вт/м2 – ватт на квадратный метр;
нм – нанометр;
м2 – квадратный метр;
% – процент.

  Приложение 7 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Допустимые значения уровней аэроионов

Нормируемые показатели

Концентрации аэроионов, r, ион/см3

Коэффициент униполярности, У

Положительной полярности

Отрицательной полярности

1

2

3

4

Минимально допустимые

r + ≥ 400

r – ≥ 600

0,4 ≤ У < 1,0

Максимально допустимые

r + ≤ 50000

r – ≤ 50000

      Примечание:
ион/см3 – ион на кубический сантиметр.

  Приложение 8 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей

      Таблица 1

Предельно-допустимые уровни постоянного магнитного поля

Время воздействия за рабочий день, мин

Условия воздействия

общее

локальное

ПДУ напряженности, кА/м

ПДУ магнитной индукции, мТл

ПДУ напряженности, кА/м

ПДУ магнитной индукции, мТл

1

2

3

4

5

0-10

24

30

40

50

11-60

16

20

24

30

61-480

8

10

12

15

      Таблица 2

Предельно-допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) магнитных полей для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия

Время воздействия (ч)

Допустимые уровни МП, H [А/м] / B [мкТл] при воздействии

общем

локальном

1

2

3

≤ 1

1 600 / 2000

6 400 / 8000

2

800 / 1000

3200 / 4000

4

400 / 500

1 600 / 2000

8

80 / 100

800 / 1000

      Таблица 3

Предельно-допустимые уровни воздействия импульсных магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от режима генерации

Т, ч

НПДУ [А/м]

Режим I

Режим II

Режим III

1

2

3

4

< 1,0

6000

8000

10000

< 1,5

5000

7500

9500

< 2,0

4900

6900

8900

< 2,5

4500

6500

8500

< 3,0

4000

6000

8000

< 3,5

3600

5600

7600

< 4,0

3200

5200

7200

< 4,5

2900

4900

6900

< 5,0

2500

4500

6500

< 5,5

2300

4300

6300

< 6,0

2000

4000

6000

< 6,5

1800

3800

5800

< 7,0

1600

3600

5600

< 7,5

1500

3500

5500

< 8,0

1400

3400

5400

      Таблица 4

Предельно-допустимые уровни энергетических экспозиций (ЭЭПДУ) на рабочих местах за смену для диапазона частот > 30 кГц – 300 ГГц

Параметр

ЭЭПДУ в диапазонах частот, МГц

> 0,03-3,0

> 3,0-30,0

> 30,0-50,0

> 50,0-300,0

> 300,0-300000,0

1

2

3

4

5

6

ЭЭЕ, (В/м)2 Ч

20000

7000

800

800

ЭЭН, (А/м)2 Ч

200

0,72

ЭЭППЭ, (мкВт/см2) Ч

200

      Примечание.

      Предельно допустимые значения Е и Н в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц на рабочих местах персонала определяют исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по уровнению

, где:

     

– предельно допустимые значения напряженности электрического, В/м, и магнитного, А/м, поля;

      Т – время воздействия, ч;

     

– предельно допустимое значение энергетической нагрузки в течение рабочего дня, (В/м)2 ч и (А/м)2 ч.

      Одновременное воздействие электрического и магнитного полей в диапазоне частот от 0,06 до 3 МГц считается допустимым при условии

где:

      ЭНЕ и ЭНН – энергетические нагрузки, характеризующие воздействия электрического и магнитного полей.

      Таблица 5

Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии электромагнитного поля диапазона частот > 30 кГц-300 ГГц

Параметр

Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)

> 0,03-3,0

> 3,0-30,0

> 30,0-50,0

> 50,0-300,0

> 300,0-300000,0

1

2

3

4

5

6

Е, В/м

500

300

80

80

Н, А/м

50

3,0

ППЭ, мкВт/см2

1000 5000*

      Примечание:

      * для условий локального облучения кистей рук.

      Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц определяют исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по уравнению

где:

      ППЭПД – предельно допустимое значение плотности потока энергии, Вт/м2 (мВт/см2, мкВт/см2);

     

– предельно допустимая величина энергетической нагрузки, равная 2 Вт·ч/м2 (200 мкВт·ч/см2);

      К – коэффициент ослабления биологической эффективности, равный:

      1 – для всех случаев воздействия, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн;

      10 – для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн с частотой вращения или сканирования 1 Гц и менее и скважностью 50 и более;

      Т – время пребывания в зоне облучения за рабочую смену, ч.

      Во всех случаях максимальное значение ППЭПД 10 Вт/м2 и менее (1000 мкВт/см2).

Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты для населения

      Таблица 6

Тип воздействия, территория

Интенсивность МП частотой 50 Гц (действующие значения), мкТл (А/м)

1

2

3

1

В жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях

5(4)

2

В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков

10(8)

3

В населенной местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией электроустановок

20(16)

4

В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодическим пребыванием людей

100(80)

      Таблица 7

Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения (на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений)

Диапазон частот

30-300 кГц

0,3-3 МГц

3-30 МГц

30-300 МГц

0,3-300 ГГц

1

2

3

4

5

6

Нормируемый параметр

Напряженность электрического поля, Е (В/м)

Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2)

ПДУ

25

15

10

3

10 25*

      Примечания:

      * – для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

      1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

      2. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150-300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не превышает 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения – 19 В/м.

      Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения

где:

      r – расстояние от антенны, м;

      D – максимальный линейный размер антенны, м;

      l – длина волны, м.

      Представленные ДУ для населения распространяются также на другие источники ЭМП в этом диапазоне частот.

      При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, соблюдаются следующие условия:

где:

      Еi – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

      ППЭi – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

      ЕДУ – ДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

      ППЭДУ – ДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

      n – количество источников ЭМП.

      При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, соблюдаются следующие условия

где:

      Eсумм j – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

      Е ДУ j – ДУ напряженности электрического поля j- того нормируемого диапазона;

      ППЭсумм k – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

      ППЭДУ k – ДУ плотности потока энергии k-того нормируемого диапазона;

      m – количество диапазонов, для которых нормируется Е;

      q – количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

      3. Допустимые уровни для жилых помещений применяют также для балконов и лоджий (включая прерывистое и вторичное излучение), от стационарных передающих радиотехнических объектов.

      4. Требования настоящего раздела не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.

      5. Расшифровка аббревиатур:
ПДУ – предельно-допустимые уровни;
ДУ – допустимые уровни;
мин – минут;
мТл – миллитесла;
мкТл – микротесла;
ч – час;
А/м – ампер на метр;
Гц – герц;
кГц – килоГерц;
ГГц – гигагерц;
МГц – мегагерц;
В/м – вольт на метр;
мкВт/см2 – микроватт на квадратный сантиметр;
ЭЭПДУ – предельно-допустимые уровни энергетических экспозиций;
ЭМП – электромагнитные поля;
МП – магнитные поля;
ППЭ – плотность потока энергии.

  Приложение 9 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-15

Предельно-допустимые уровни лазерного излучения

      Таблица 1

Соотношения для определения HПДУ, EПДУ и WПДУ, PПДУ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180 < l ≤ 380 нм). Ограничивающая апертура – 1,1 × 10-3 м

     


      Во всех случаях: WПДУ = HПДУ × 106; PПДУ = EПДУ × 10-6*Тi = 10-15 × 100,8(l– 295), l – нм

      Таблица 2

Предельные однократные суточные дозы при облучении глаз и кожи лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180 < l ≤ 380 нм)

Спектральный интервал l, нм1

2

180 < l ≤ 302,5

25

302,5 < l ≤ 315

0,8 × 100,2(ламбда – 295)

305

80

307,5

250

310

8 × 102

312,5

2,5 × 103

315

8 × 103

315 < l ≤ 380

8 × 103

      Таблица 3

Соотношение для определения WПДУ при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < l < 1400 нм). Длительность воздействия меньше 1 с. Ограничивающая апертура – 7 × 10-3 м

     


      Таблица 4

Соотношения для определения PПДУ при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < l < 1400 нм). Длительность облучения больше 1 с. Ограничивающая апертура – 7 × 10-3 м

     


      Таблица 5

Зависимость величины поправочного коэффициента b от видимого углового размера протяженного источника излучения a для различных интервалов длительностей облучения

Длительность облучения t, с

Поправочный коэффициент b

Предельный угол a пред, рад

1

2

3

t ≤ 10-9

103 × a2 + 1

10-2

10-9 < t ≤ 10-7

2,8 × 103 × a2 + 1

6,0 × 10-3

10-7 < t ≤ 10-5

8,2 × 103 × a2 + 1

3,5 × 10-3

10-5 < t ≤ 10-4

2,5 × 104 × a2 + 1

2,0 × 10-3

10-4 < t ≤ 10-2

8,2 × 103 × a2 + 1

3,5 × 10-3

10-2 < t ≤ 1

2,8 × 103 × a2 + 1

6,0 × 10-3

t > 1

103 × a2 + 1

10-2

      Если a < aпред, величина b принимается равной единице.

      Таблица 6

Соотношения для определения HПДУ, EПДУ и WПДУ, PПДУ при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380 < l < 1400 нм). Ограничивающая апертура – 1,1×10-3 м

     


      Таблица 7

Соотношения для определения HПДУ, EПДУ и WПДУ, PПДУ при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400 < l < 105 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 × 10-3 м

     


      WПДУ = 10-6 х HПДУ; PПДУ = 10-6 × EПДУ

      Таблица 8

Соотношения для определения классов лазеров по степени опасности генерируемого излучения

     


      Продолжение таблицы

     


      Примечание:

      * – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазонах 180 < l ≤ 380 нм, 750 < l ≤ 1400 нм и 1400 < l ≤ 105 нм принимается равным 10 с (наиболее вероятное время пребывания человека в состоянии полной недвижимости);

      ** – длительность воздействия непрерывного излучения в диапазоне 380 < l ≤ 750 нм принимается равной 0,25 с (время мигательного рефлекса);

      *** – предельно допустимые уровни HПДУ и EПДУ для кожи.

      Обозначение:

      l – длина волны лазерного излучения (нм).

      a – видимый угловой размер источника излучения (рад).

      aпред – предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

      x – параметр, характеризующий нестабильность энергии импульсов в серии.

      tu – длительность импульса лазерного излучения (с).

      b – поправочный коэффициент, используемый при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает aпред.

      D – оптическая плотность.

      Dl – оптическая плотность светофильтра на длине волны l.

      dn – диаметр пучка лазерного излучения (м).

      dа – диаметр ограничивающей апертуры (м).

      dзр – диаметр зрачка глаза (м, мм).

      E – облученность (Вт × м-2).

      Eс(t) – облученность, создаваемая серией импульсов излучения общей длительностью t.

      EПДУ – предельно допустимый уровень облученности (Вт × м-2).

     

– предельно допустимое значение облученности серии импульсов общей длительностью t.

     

– предельно допустимое значение облученности одного импульса из серии.

      Fu – частота следования импульсов излучения в Гц.

      H – энергетическая экспозиция лазерного излучения (Дж × м2).

      Hi – энергетическая экспозиция i-го импульса из серии импульсов.

     

– суммарное значение энергетической экспозиции за рабочий день (t = 3×104 с) – суточная доза.

      HПДУ – предельно допустимое значение энергетической экспозиции лазерного излучения.

      HПДУ (tu) – предельно допустимое значение энергетической экспозиции импульса лазерного излучения длительностью t.

     

предельно допустимое значение энергетической экспозиции серии импульсов общей длительностью t.

     

– предельно допустимое значение энергетической экспозиции одного импульса из серии импульсов.

     

– предельная суточная доза.

      k – кратность (увеличение) оптического средства наблюдения.

      l – расстояние от источника излучения до точки наблюдения (м).

      M – общее число импульсов излучения за рабочий день (3 × 104 с).

      N – число импульсов в серии.

      P – мощность лазерного излучения (Вт).

      Pоп – мощность лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора.

     

– средняя мощность излучения серии импульсов общей длительностью t.

      Pd(i) – значение P(i) для протяженного источника.

      PПДУ – предельно допустимый уровень мощности.

      PdПДУ– значение Pпду для протяженного источника.

     

– предельно допустимое среднее значение мощности непрерывного лазерного излучения за время t.

     

– предельно допустимое значение мощности серии импульсов общей длительностью t.

     

– значение P(t) для протяженного источника.

      Sа – площадь ограничивающей апертуры (м2).

      Sn – площадь поперечного сечения пучка (м2).

      Sо – площадь поверхности источника излучения (м2).

      t – длительность воздействия (облучения) непрерывным излучением или серией импульсов лазерного излучения (с).

      W – энергия лазерного излучения (Дж).

      W(tu) – энергия импульса лазерного излучения длительностью t.

      Wc(t) – энергия серии импульсов лазерного излучения общей длительностью t.

      Wc(tu) – энергия отдельного импульса из серии.

      Wc(tu)max – значение W(tu) для импульса из серии, имеющего максимальную амплитуду.

     

– средняя энергия одного импульса из серии:


      Wоn – энергия лазерного излучения, прошедшего через ограничительную апертуру, расположенную в плоскости входного зрачка оптического прибора.

     

– суммарное значение энергии излучения нескольких источников.

      WПДУ – предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения.

      WПДУ (tu) – предельно допустимое значение энергии импульса лазерного излучения длительностью tu.

     

– значение WПДУ(tu) для протяженного источника.

     

– предельно допустимое значение энергии серии импульсов длительностью t.

     

– значение (t) для протяженного источника.

     

– предельно допустимое значение энергии одного импульса из серии.

     

– предельно допустимый уровень суммарной энергии излучения нескольких источников, действие которых аддитивно.

      ПДУ – предельно-допустимые уровни.

      м – метр.

      с – секунд.

      Дж – джоуль.

      Вт – вольт.

      Гц – Герц.

      м2 – квадратный метр.