"Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салуды енгізу, оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушысының 2015 жылғы 24 шілдедегі № 190 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті Төрағасының 2022 жылғы 4 мамырдағы № 30-9/64 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 6 мамырда № 27934 болып тіркелді болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салуды енгізу оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 шілдедегі № 190 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11939 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған бұйрықпен бекітілген Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салудың:

      12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының уылдырық шашу және көбеюі кезеңінде мынадай орындар мен мерзімдерде:

      1) Жайсан көлінде және Қарақастан бірінші Батин шоқысына дейінгі Бұқтырма су қоймасының көл-өзен бөлігінде 16 сәуiрден 30 мамырды қоса алғандағы аралықта;

      2) бірінші Батин шоқысынан Бұқтырма СЭС дейiн Бұқтырма су қоймасының терең бөлігінде 1 мамырдан 15 маусымды қоса алғандағы аралықта;

      3) Өскемен су қоймасында, Ертіс өзені Өскемен СЭС-нан Шүлбі су қоймасына дейін 10 мамырдан 10 маусымды қоса алғандағы аралықта;

      Шүлбі су қоймасында, Ертіс өзенінде Шүлбі СЭС-нан Павлодар облысының әкімшілік шекарасына 16 сәуірден 30 мамыр қоса алғандағы аралықта;

      4) Павлодар облысының арқалық, тұщы су айдындарында, Шығыс Қазақстан облысының әкімшілік шекарасынан Ресей Федерациясының мемлекеттік шекарасына дейінгі аралықтағы Ертіс өзенінде және оның жайылмалы су айдындарында 15 сәуірден 30 мамырды қоса алғандағы аралықта;

      5) бекітілген балық шаруашылығы учаскелерінде торта, табан, алабұға, мөңке және шортан балық түрлерін әуесқойлық (спорттық) балық аулауды қоспағанда, барлық су тораптарын (су қоймаларын) қоса алғанда, Қаныш Сәтпаев атындағы каналдың барлық ұзындығы бойынша 15 сәуірден бастап 30 мамырды қоса алғандағы аралықта балық аулауға тыйым салу енгізілсін.";

      аталған бұйрықпен бекітілген Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалану орындары мен мерзімдерінің:

      3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мынадай:

      1) Жайсан көлінде және Қарақастан бірінші Батин шоқысына дейінгі Бұқтырма су қоймасының көл-өзен бөлігінде 31 мамырдан 15 сәуiрді қоса алғандағы аралықта;

      2) бірінші Батин шоқысынан Бұқтырма СЭС дейiнгі ағыстан төмен Бұқтырма су қоймасының терең бөлігінде 16 маусымнан 30 сәуірді қоса алғандағы аралықта;

      3) Өскемен су қоймасында, Ертіс өзені Өскемен СЭС-нан Шүлбі су қоймасына дейін 11 маусымнан 9 мамырды қоса алғандағы аралықта;

      Шүлбі су қоймасында, Шүлбі СЭС-нан Павлодар облысының әкімшілік шекарасына дейінгі Ертiс өзенiнде 31 мамырдан 15 сәуірді қоса алғандағы аралықта;

      4) Павлодар облысының арқалық, тұщы су айдындарында, Шығыс Қазақстан облысының әкімшілік шекарасынан Ресей Федерациясының мемлекеттік шекарасына дейінгі Ертіс өзенінде және оның жайылмалы су айдындарында 31 мамырдан 14 сәуірді қоса алғандағы аралықта;

      5) барлық су тораптарын (су қоймаларын) қоса алғанда, Қаныш Сәтпаев атындағы каналдың бекітілген балық шаруашылығы учаскелерінде торта, табан, алабұға, мөңке және шортан балық түрлерін әуесқойлық (спорттық) балық аулауға 31 мамырдан 14 сәуірді қоса алғандағы аралықта;

      6) артемия жұмыртқаларын жинау және дайындау үшін Павлодар облысының ащы тұзды су айдындарында 16 маусымнан 29 ақпанды қоса алғандағы аралықта;

      7) ақсаха балық түрлерін аулау үшін Бұқтарма және Өскемен су қоймаларында, Өскемен СЭС-нан Шүлбі су қоймасына дейін және Шүлбі СЭС-нан Павлодар облысының әкімшілік шекарасына дейінгі Ертiс өзенiнде, Қаныш Сәтпаев атындағы № 1 каналдың су торабының су қоймасында 11 желтоқсаннан 9 қарашаны қоса алғандағы аралықта;

      8) Бұқтырма су қоймасында Казнаковка өткелінен ағыстан төмен Бұқтырма СЭС-не дейін 11 желтоқсаннан 9 қарашаны қоса алғандағы аралықта пайдалану орындары мен мерзімдері белгіленсін.".

      2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Балық ресурстарын қорғау және балық аулауды реттеу басқармасы заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың ресми тіркелгеннен кейін Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстары министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің
Балық шаруашылығы комитеті төрағасы
Н. Жунусов

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования"

Приказ Председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 4 мая 2022 года № 30-9/64. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 мая 2022 года № 27934

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 190 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11939) следующие изменения:

      в Ограничениях и запретах на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов, утвержденных указанным приказом:

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных ввести запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

      1) на озере Жайсан и озерно-речной части водохранилища Буктырма от Каракаса до первой Батинской сопки – с 16 апреля по 30 мая;

      2) в глубоководной части водохранилища Буктырма от начало первой Батинской сопки вниз по течению до Буктарминской ГЭС – с 1 мая по 15 июня;

      3) на Усть-Каменогорском водохранилище, реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища – с 10 мая по 10 июня;

      на Шульбинском водохранилище, реке Ертис от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 16 апреля по 30 мая;

      4) в степных, пресных водоемах Павлодарской области, на реке Ертис с ее пойменными водоемами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией – с 15 апреля по 30 мая;

      5) по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища), за исключением любительского (спортивного) рыболовства на лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки на закрепленных рыбохозяйственных участках – с 15 апреля по 30 мая.";

      в Местах и сроках пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов, утвержденных указанным приказом:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Установить места и сроки пользования:

      1) на озере Жайсан и озерно-речной части Буктарминского водохранилища от Каракаса до первой Батинской сопки – с 31 мая по 15 апреля;

      2) в глубоководной части водохранилища Буктырма от начало первой Батинской сопки вниз по течению до Буктарминской ГЭС–с 16 июня по 30 апреля;

      3) на Усть-Каменогорском водохранилище, реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища – с 11 июня по 9 мая;

      на Шульбинском водохранилище, реке Ертис от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 31 мая по 15 апреля;

      4) на степных, пресных водоемах Павлодарской области, реке Ертис с ее пойменными водоемами от административной границы с Восточно-Казахстанской областью до государственной границы с Российской Федерацией, по всей протяженности канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 31 мая по 14 апреля;

      5) любительское (спортивного) рыболовство на лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки на закрепленных рыбохозяйственных участках канала имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища) – с 31 мая по 14 апреля;

      6) на горько-соленых водоемах Павлодарской области для сбора и заготовки цист артемии – с 16 июня по 29 февраля;

      7) на Буктарминском и Усть-Каменогорском водохранилищах и на реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью, на водохранилище гидроузла №1 канала имени Каныша Сатпаева, для лова сиговых видов рыб – с 11 декабря по 9 ноября;

      8) на водохранилище Буктарма от Казнаковской переправы ниже по течению до Буктарминской ГЭС - с 11 декабря по 9 ноября.".

      2. Управлению охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Комитета
рыбного хозяйства
Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
Н. Жунусов