Тәуелсіз консультантты тарту қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 1 маусымдағы № 98 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 5 маусымда № 32695 болып тіркелді

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 100-1-бабының 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Тәуелсіз консультантты тарту қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және оны Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
2023 жылғы 1 маусымдағы
№ 98 Бұйрығымен
бекітілген

Тәуелсіз консультантты тарту қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Тәуелсіз консультантты тарту қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 100-1-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және мынадай:

      1) баланстық құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 2 500 000 еселенген мөлшерінен асатын жекешелендіру объектісінің (бұдан әрі – жекешелендіру объектісі) нарықтық құнын бағалау;

      2) жекешелендіру объектісін екі кезеңдiк рәсiмдер түріндегі конкурс арқылы сату бойынша мәмілені сүйемелдеу мақсатында тәуелсіз консультантты тарту тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) жекешелендіру – мемлекеттік мүлікті мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясына сатуды қоспағанда, мемлекеттің Заңда белгіленген арнайы рәсімдер шеңберінде мемлекеттік мүлікті жеке тұлғаларға, мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сатуы;

      2) кешенді бағалау әдістемесі – мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган не жергілікті атқарушы орган бекітетін, тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарында көрсетілген сапалық және сандық сипаттамаларды, көрсетілетін қызметтердің және (немесе) жұмыстардың бағасын және өзге де шарттарды ескере отырып, тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарын бағалау үшін комиссия әзірлеген әдістеме;

      3) мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) – Заңда көзделген жекешелендіру бойынша сауда-саттықты дайындау және өткізу үшін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган не жергілікті атқарушы орган құратын алқалы орган;

      4) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы – www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша Интернет желісінде орналастырылған, мемлекеттік мүлік тізілімінің электрондық дерекқорына бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын интернет-ресурс;

      5) сатушы (мүлікті иеліктен шығаратын тұлға) – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты;

      6) тәуелсіз консультанттар – заңды тұлғалар, оның ішінде шетелдік заңды тұлғалар немесе олардың бірлестіктері, сатушы жекешелендіру объектілерінің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектілері бойынша мәмілені сүйемелдеу мақсатында тартатын, бағалау және (немесе) инвестициялық қызметке және (немесе) қаржылық консультация беруге қатысушылар.

2-тарау. Тәуелсіз консультантты тарту тәртібі

      3. Тәуелсіз консультантты тарту рәсімі мынадай іс-шараларды қамтиды:

      1) сатушының жекешелендіру объектісі бойынша қажетті ақпаратты жинауы;

      2) комиссияның ұсыныстарға сұрау салу жасауы және шарт жобасын дайындауы;

      3) сатушының ұсыныстарға сұрау салуды жариялауы және қажет болған жағдайда, ұсыныстарға сұрау салуды әлеуетті тәуелсіз консультанттарға жіберуі;

      4) сатушының әлеуетті тәуелсіз консультанттарға қосымша ақпарат алу және танысу үшін жекешелендіру объектісіне қол жеткізуді қамтамасыз етуі;

      5) комиссияның тәуелсіз консультантты таңдауы және шарт жасасуы.

      4. Әлеуетті тәуелсіз консультантты тарту мына тәсілдердің бірімен:

      1) бір көзден алу;

      2) әлеуетті тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарын сұрату және қарау арқылы жүзеге асырылады.

      5. Тәуелсіз консультантты бір көзден алу тәсілімен тарту, егер:

      1) тәуелсіз консультант жекешелендіру объектісіне қатысты тиісті қызметтерді көрсету үшін бұрын тартылған және ол бастапқы кезеңде көрсетілетін қызметтерді қанағаттанарлық дәрежеде орындаған жағдайда;

      2) шартта көзделмеген және шарт жасасқан сәтте сатушы алдын ала болжамаған, бірақ шарт бойынша көрсетілетін қызметтерді атқаруды және (немесе) жұмыстарды орындауды аяқтау үшін қажет болып табылатын қосымша көрсетілетін қызметтер және (немесе) жұмыстар талап етілген жағдайларда, жекешелендіру объектісінің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) ол бойынша мәмілені сүйемелдеу жөніндегі қызметтерді көрсетуге тікелей шарт (бұдан әрі – шарт) жасасу арқылы жүзеге асырылады.

      6. Осы Қағидалардың 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда әлеуетті тәуелсіз консультантты бір көзден алу тәсілімен тартуды сатушы комиссия ұсынымының негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте, шарттың не шартқа қосымша келісімнің талаптары тараптардың өзара келісуі бойынша келіссөздер жолымен айқындалады.

      7. Комиссия:

      1) жекешелендіру түрі, жекешелендіру объектісін сату шарттары және жекешелендіру объектісін сатып алушыға қойылатын талаптар туралы ұсыныстар;

      2) жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалау және (немесе) жекешелендіру объектісін сату бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін әлеуетті тәуелсіз консультанттарға ұсыныстар, оның ішінде осы көрсетілетін қызмет түрлерін біріктіру немесе біріктірмеу жөнінде уәжделген ұсыныстар әзірлейді.

      8. Комиссия сатушыға жекешелендіру түрі, жекешелендіру объектісін сату шарттары, жекешелендіру объектісін сатып алушыға және тәуелсіз консультанттарға қойылатын талаптар туралы ұсынымдар енгізеді.

      9. Әлеуетті тәуелсіз консультантқа берілетін ұсыныстарға сұрау салуды сатушы:

      1) құны осы Қағидалардың 1-тармағына сәйкес келетін барлық жекешелендіру объектілері бойынша жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалау;

      2) жекешелендіру объектісін екі кезеңдiк рәсiмдер түріндегі конкурс арқылы сату бойынша мәмілені сүйемелдеу үшін көрсетілетін қызметтердің түріне қарай комиссияның ұсынымы бойынша бекітеді.

      10. Ұсыныстарға сұрау салу мыналарды:

      1) жекешелендіру объектісінің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша мәмілені сүйемелдеу жөнінде көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, талап етілетін көрсетілетін қызметтердің түрлері мен сипаттамалары көрсетілген техникалық ерекшелікті;

      2) жұмыс тәжірибесіне, тиісті лицензияларының және (немесе) сертификаттарының болуына, әлеуетті тәуелсіз консультант қызметкерлерінің біліміне, жұмыс тәжірибесі мен біліктілігіне қойылатын талаптарды қамтитын әлеуетті тәуелсіз консультантқа және қажет болған жағдайда, заңды тұлғалар бірлестігіне (консорциумға) және (немесе) әлеуетті тәуелсіз консультанттың қосалқы мердігерлеріне қойылатын талаптарды;

      3) жекешелендіру объектісі болып табылатын акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) акциялар пакетінің (қатысу үлестерінің) мөлшерін;

      4) қызметтерді көрсету мерзімдерін;

      5) жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген шекті сома және қажет болған жағдайда, жекешелендіру объектісін сату бойынша мәмілені сүйемелдеу кезінде жекешелендіру объектісін сатқаны үшін сыйақының ең көп пайызын;

      6) осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес айқындалатын ұсынысқа қоса берілетін құжаттар тізбесін;

      7) өтінім беру тәртібін, тәсілі мен соңғы мерзімін және өтінімнің талап етілетін қолданылу мерзімін;

      8) ұсынысты және оған қоса берілетін құжаттарды қалыптастыру және ұсыну тіліне қойылатын талаптарды;

      9) әлеуетті тәуелсіз консультанттың өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өз өтінімін өзгерту немесе кері қайтарып алу құқығын көрсетуін;

      10) әлеуетті тәуелсіз консультанттардың өтінімдерін ашу күнін, уақыты және орнын;

      11) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес шарттың маңызды талаптары көрсетілген шарт жобасын;

      12) жекешелендіру объектісін жекешелендіру түрі, сату шарттары және жекешелендіру объектісінің сатып алушысына қойылатын талаптар, сату және (немесе) сату алдындағы жекешелендіру объектісін дайындау мерзімдерін;

      13) егер шарттың орындалуын қамтамасыз ету шарт жобасында көзделген жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз етудің талаптары, түрлері, сомасы, көлемі және енгізу тәсілін;

      14) жекешелендіру объектісі жөніндегі ақпарат және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша жалпыға қолжетімді ақпарат көздеріне сілтемені;

      15) әлеуетті тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарға сұрау салудың мазмұны бойынша түсіндірмелерді сұратуына және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша қосымша ақпарат алуына көмектесетін тәсілдерді қамтуға тиіс.

      11. Әлеуетті тәуелсіз консультант ретінде заңды тұлғалар бірлестігі (консорциум) қатысқан жағдайда, ұсыныстарға сұрау салу өтінімнің құрамында мынадай құжаттарды:

      1) әлеуетті тәуелсіз консультанттың мүддесін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) өтінімге қол қою құқығына берілген және (немесе) заңды тұлғалар бірлестігінің (консорциум) мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) өтінімге қол қою құқығына берілген сенімхаттың көшірмесін;

      2) әлеуетті тәуелсіз консультанттың, заңды тұлғалар бірлестігінің (консорциумның) және (немесе) әлеуетті тәуелсіз консультанттың қосалқы мердігерлерінің ұсыныстарға сұрау салуға қойылатын талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелерін;

      3) заңды тұлғалар бірлестігі (консорциум) өтінім берген жағдайда, бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарттың (консорциялық келісімнің) көшірмесін;

      4) тәуелсіз консультантты таңдау үшін маңызы бар өзге де құжаттарды ұсыну туралы талапты көздейді.

      12. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтінімдер беру мерзімі аяқталатын күнге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын сатушы:

      1) қазақ және орыс тілдерінде сұрау салуды жариялайды.

      2) ұсыныстарға сұрау салуды әлеуетті тәуелсіз консультанттардың мекенжайына таратуды жүзеге асырады.

      13. Әлеуетті тәуелсіз консультанттарды тіркеу мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында ұсыныстарға сұрау салу жарияланған күннен бастап жүргізіледі және келіп түскен өтінімдерді ашу басталғанға дейін жиырма төрт сағат бұрын аяқталады.

      14. Әлеуетті тәуелсіз консультант ретінде тіркелу үшін әлеуетті тәуелсіз консультанттың, оны жеңімпаз деп жарияланған жағдайда оның осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген жағдайларда шарт жасасуға жазбаша міндеттемесін білдіретін өтінімі ұсынылады.

      15. Әлеуетті тәуелсіз консультанттың өтінімі мыналарды:

      1) салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын ұсына отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама немесе көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасын;

      2) жарғының нотариат куәландырған көшірмесін не салыстыру үшін түпнұсқасын ұсына отырып, жарғының көшірмесін (шетелдік заңды тұлғалар қазақ және орыс тілдеріне нотариат куәландырған көшірмесі бар жарғылық құжаттарды ұсынады);

      3) әлеуетті тәуелсіз консультанттың ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды;

      4) осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген ұсыныстарға сұрау салуға сәйкес жекешелендіру объектісінің нарықтық құнын бағалау және (немесе) сату бойынша мәмілені сүйемелдеу жөніндегі ұсыныстарды қамтуға тиіс.

      16. Бір әлеуетті тәуелсіз консультанттың бір ұсыныстарға сұрау салуға бір өтінімнен артық беруіне, сондай-ақ бір әлеуетті тәуелсіз консультанттың бір ұсыныстарға сұрау салу бойынша өтінім берген бірнеше заңды тұлғалар бірлестіктерінің (консорциумның) қатысуына жол берілмейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда бір ғана әлеуетті тәуелсіз консультант және (немесе) қатысушысы бір ғана әлеуетті тәуелсіз консультант болып табылатын заңды тұлғалар бірлестіктері (консорциумдар) ұсынған барлық ұсыныстарды комиссия ұсынымы негізінде сатушы қабылдамауы тиіс.

      17. Әлеуетті тәуелсіз консультанттың өтінімінде оның өзінде, заңды тұлғалар бірлестігі (консорциум) өтінім берген жағдайда – осындай бірлестіктің құрамына кіретін кез келген заңды тұлғада, әлеуетті тәуелсіз консультанттың өтінімінде қосалқы мердігерлер көрсетілген жағдайда – кез келген осындай қосалқы мердігерде талап етілетін қызметтерді көрсетуде нақты және (немесе) әлеуетті мүдделер қақтығысының жоқ екендігі туралы растауды не жою, азайту және (немесе) жол бермеу шараларын көрсете отырып, нақты және (немесе) әлеуетті мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

      18. Өтінімді әлеуетті тәуелсіз консультант желімделген конвертте ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін ұсынады және өтінім тігілген, беттері немесе парақтары нөмірленген, соңғы беті не парағы әлеуетті тәуелсіз консультанттың мөрімен (болған жағдайда) куәландырылған және әлеуетті тәуелсіз консультанттың уәкілетті тұлғасының қолы қойылған болуы тиіс.

      19. Әлеуетті тәуелсіз консультанттардың өтінімдері тіркеу журналында тіркелгеннен кейін сейфте сақталады.

      20. Әлеуетті тәуелсіз консультант өтінімдер берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін өз өтінімін өзгертеді не кері қайтарып алады. Ұсынылған өтінімге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді әлеуетті тәуелсіз консультант бұрын ұсынылған өтінімді ауыстыру жолымен жүзеге асырады.

      Ұсыныстарға сұрау салуда көзделген ұсыныстарды беру мерзімі өткеннен кейін ұсынысты өзгертуге және (немесе) толықтыруға, не кері қайтарып алуға жол берілмейді.

      21. Комиссия әлеуетті тәуелсіз консультанттардан келіп түскен өтінімдерді ашуды ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген күні, уақытта және жерде жүзеге асырады. Ашуға ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген мерзімде берілген өтінімдер жатады. Белгіленген мерзім өткеннен кейін берілген өтінімдер ашылмайды және әлеуетті тәуелсіз консультантқа қайтарылады.

      Әлеуетті тәуелсіз консультанттардың өкілдері өз өкілеттіктерін растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, ұсыныстарды ашу кезінде қатысады.

      22. Өтінімдерді ашу хаттамасына комиссияның отырысы өткізілген күні қатысқан комиссияның барлық мүшелері қол қояды және әрбір парағына қол қояды.

      23. Комиссия өтінімдерді ашу хаттамасына қол қойған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оларды ұсыныстарға сұрау салу шарттары мен талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

      24. Комиссия ұсынысты қабылдаудан мына:

      1) өтінімге қоса берілетін құжаттар ұсыныстар сұратудың талаптарына сәйкес келмейді деп танылған;

      2) әлеуетті тәуелсіз консультант не заңды тұлғалар бірлестігі (консорциум) не әлеуетті тәуелсіз консультанттың қосалқы мердігері ұсыныстарға сұрау салудың талаптарына сәйкес келмеген;

      3) әлеуетті тәуелсіз консультанттың өтінімінде дұрыс емес және (немесе) жалған мәліметтердің болуы анықталған;

      4) осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген;

      5) осы Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген адамдарда талап етілетін қызметтерді көрсетуде нақты және (немесе) әлеуетті мүдделер қақтығысы болған және (немесе) жеткіліксіз болған және комиссияның пікірінше, мүдделер қақтығысын жою, азайту және (немесе) жол бермеу бойынша ұсынылған шаралар не ұсыныстарда осы Қағидалардың 17-тармағында көзделген мәліметтер болмаған жағдайларда бас тартады.

      Өзге негіздемелер бойынша ұсыныстарды қабылдаудан бас тартуға жол берілмейді.

      25. Егер ұсыныстарға сұрау салуға бірде бір ұсыныс түспесе не түскен ұсыныстардың бәрін қарау нәтижесі бойынша оларды осы Қағидалардың 24-тармағына сәйкес қабылдаудан бас тартылса, комиссия тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдерді өткізілмеген деп таниды. Сатушы комиссияның ұсынымы негізінде ұсыныстарға сұрау салуға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу және (немесе) осы Қағидаларға сәйкес тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдерді қайтадан өткізу туралы шешім қабылдайды.

      26. Комиссия тәуелсіз консультантты таңдауды кешенді бағалау әдістемесіне сәйкес балдық жүйе негізінде жүзеге асырады.

      Әлеуетті тәуелсіз консультант ұсынысының осы Қағидалардың 10 және 11-тармақтарында бекітілген таңдау талаптарына сай болуы, көрсетілетін қызметтердің болжамды құны іріктеудің тең мәнді өлшемшарттары болып табылады.

      Әрбір өлшемшарт бойынша балдар анықталады. Комиссияның әрбір мүшесі тәуелсіз консультанттың ұсыныстарын талқылаудың нәтижесі бойынша кешенді бағалау әдістемесіне сәйкес әрбір өлшемшарт бойынша балл береді.

      Әлеуетті тәуелсіз консультанттардың ұсынысын бағалаудың нәтижесі бойынша бірінші және екінші орын айқындалады.

      Ең көп балл санын алған әлеуетті тәуелсіз консультанттың ұсынысы бірінші орынды иеленеді және жеңімпаз болып танылады.

      Балдар тең түскен жағдайда, өз өтінімін ерте тіркеген әлеуетті тәуелсіз консультант жеңімпаз болып танылады.

      27. Егер ұсыныстарға сұрау салуға осы Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген негіздер бойынша қабылдаудан бас тартылмаған бір өтінім түскен жағдайда немесе кешенді бағалау әдістемесіне сәйкес түскен ұсыныстарды қараудың нәтижесі бойынша бір әлеуетті тәуелсіз консультант қалса, комиссия оны жеңімпаз деп таниды.

      28. Комиссия ұсыныстарды қараудың қорытындысы бойынша мынадай мәліметтерді:

      1) көрсетілетін қызметтердің ұсынылатын құнын және бар болған жағдайда, жекешелендіру объектісін сату жөніндегі мәмілені сүйемелдеу кезінде жекешелендіру объектісін сатқаны үшін сыйақы пайызын көрсете отырып, кешенді бағалау әдістемесінің негізінде ұсынысы бірінші орын алған және комиссия қабылдаудан бас тартпаған жеңімпазды;

      2) көрсетілетін қызметтердің ұсынылатын құнын және бар болған жағдайда, жекешелендіру объектісін сатқаны үшін сыйақы пайызын көрсете отырып, кешенді бағалау әдістемесінің негізінде ұсынысы екінші орын алған және комиссия қабылдаудан бас тартпаған әлеуетті тәуелсіз консультантты;

      3) комиссия ұсыныстарын қабылдаудан бас тартқан әлеуетті тәуелсіз консультанттардың тізбесін;

      4) комиссия шешімін;

      5) қажет болған жағдайда өзге де мәліметтерді көрсете отырып, хаттама жасайды.

      29. Комиссия шешімі негізінде сатушы жеңімпазбен ұсыныстарға сұрау салуда көрсетілген шартқа қол қояды.

      Жеңімпазбен шартты тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарын қараудың қорытындысы бойынша комиссия хаттамасына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде сатушы немесе жергілікті атқарушы орган немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға жасасады.

      30. Белгіленген мерзімдерде жеңімпаз шартқа қол қоймаған жағдайда комиссия бір күн мерзімде екінші орын алған және комиссия қабылдаудан бас тартпаған әлеуетті тәуелсіз консультантты жеңімпаз ретінде таниды.

      Сатушы комиссияның хаттамасына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде әлеуетті тәуелсіз консультантпен шартты жасасады.

      31. Сатушы комиссия ұсынымының негізінде осы Қағидаларға сәйкес ұсыныстар сұратуға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу және тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдерді қайта өткізу не тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдерді сатушы сол шартпен қайта өткізу туралы шешімді мынадай:

      1) егер жеңімпаз осы Қағидалардың 29 және 30-тармақтарында белгіленген мерзімде қол қойылған шартты ұсынбаған;

      2) сатушы осы Қағидалардың 32-тармағына сәйкес шартты біржақты бұзған жағдайларда қабылдайды.

      Ұсыныстар сұратуға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген және тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдер қайта өткізілген не тәуелсіз консультантты тарту бойынша рәсімдерді сатушы бұрын бекіткен шарттармен қайта өткізген кезде жариялау және әлеуетті тәуелсіз консультанттардың ұсыныстарды беру мерзімдері сатушы ұсыныстар сұратуды бекіткен күннен бастап күнтізбелік он бес күнге ұзартылады.

      32. Сатушы тәуелсіз консультанттың осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес мүдделер қақтығысының жоқ екендігі туралы дұрыс емес және (немесе) жалған мәліметтерді ұсынуы фактісін анықтаған не тәуелсіз консультант шарттың маңызды талаптарын бұзған жағдайда, сатушы біржақты тәртіппен шартты бұзады.

  Тәуелсіз консультантты тарту
қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету шарты

      __________________________________________________________________________

                              (жекешелендіру объектісінің атауы)

      _________________ қаласы 20 _____________ жылғы "_______" № ________________

      Бұдан әрі "Сатушы" деп аталатын ________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________ атынан

      (мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның атауы) немесе жергілікті атқарушы

      орган (жергілікті атқарушы орган коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілеттік берген,

      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган)

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 20__ жылғы "__" ______________

      № __ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің

      Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті туралы ереженің немесе

      ____________________________________________________________

      __________________________________________________________________

      _______ жергілікті атқарушы орган коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілеттік берген,

      жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ережесі негізінде

      әрекет ететін басшы

      __________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда)

      және бұдан әрі "Тәуелсіз консультант" деп аталатын

      __________________________________________________________________________

      20__ жыл "_" __№ __жарғының, ереженің, сенімхаттың) негізінде әрекет ететін

      __________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда)

      _________________________________________________________________________

                        (заңды тұлғаның атауы)

      екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, төмендегі туралы осы Шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты:

1. Шарттың нысанасы

      1. Сатушы тапсырыс береді, ал Тәуелсіз консультант

      __________________________________________________________________________

                  (жекешелендіру объектісінің атауы)

      жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді қабылдайды.

      2. Тәуелсіз консультант қызметтерді көрсетуге, ал сатушы тәуелсіз консультанттың баға ұсынысына және осы шарттың талаптарына сәйкес сан мен сапада қызметтерді қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

      3. Тәуелсіз консультанттың жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу құқығын куәландыратын негіз осы шарт болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары

      Сатушының:

      4. Тәуелсіз консультанттың жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу қызметі туралы ақпарат (есеп) алуға;

      5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға құқығы бар.

      Тәуелсіз консультанттың:

      6. Сатушының мүддесінде жекешелендіру объектісіне қатысты нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша мәмілені сүйемелдеу бойынша заңды және нақты әрекеттер жасауға;

      7. Сыйақы алу құқығын қоспағанда, осы шартта белгіленген шектеулерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Тараптардың міндеттері

      Сатушы:

      8. Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша Тәуелсіз консультантқа осы шарт бойынша оның міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды беруге міндетті.

      Тәуелсіз консультант:

      9. Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізуді және (немесе) мәмілені сүйемелдеуді объективті жүзеге асыруға.

      10. Берілген құжаттар мен мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге.

      11. Сатушыға өзінің осы шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген залалдың орнын толтыруға.

      12. Сатушыға______________ мерзімде өз қызметі туралы жазбаша нысанда есеп беруге.

      13. Тараптар осы шартқа қол қойған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде осы шартты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға.

      14. Осы шарт тоқтатылған кезде (шарттың мерзімі өткенде, мерзімінен бұрын бұзылғанда) 10 жұмыс күні ішінде сатушыға материалдарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша беруге міндетті.

      15. Өзге де міндеттер (жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша қолданыстағы заңнамада белгіленген көрсетілетін қызметке (қызметтерге) байланысты).

4. Тараптардың жауапкершілігі

      16. Тәуелсіз консультант жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу кезінде еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетінен келтірілген залалды немесе зиянды қоспағанда, сатушының мүддесіне өзі келтірген кез келген зиян немесе залал үшін жауапты болады.

      17. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5. Форс-мажор

      18. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары (жер сілкінісі, су тасқыны, өрт, эмбарго, соғыс немесе соғыс іс-қимылдары, мемлекеттік органдардың міндеттемелердің орындалуына тыйым салатын немесе қандай да бір өзгеше түрде кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер басып шығаруы) салдарынан және міндеттемелер Тараптардың еркінен тыс әрі тараптардың кез келгеніне осы шарт бойынша міндеттемелерін орындауына мүмкіндік бермесе, Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді толықтай немесе ішінара орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады.

      19. Осы шарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайларының, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдар әрекет еткен уақытқа шегеріледі.

      20. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде басқа Тарапқа осы мән-жайлардың басталуы туралы күнтізбелік 30 күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

      21. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты жоғарыда көрсетілген кез келген жағдайға міндеттемелерді орындамағаны үшін жауаптылықтан босататын негіз ретінде сілтеме жасау құқығынан айырады.

6. Құпиялылық

      22. Тараптар шартта қамтылған ақпараттың құпия болып табылатынымен келісті және Тараптар оны қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

      23. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптан алынған құпия ақпаратты жарияламауға және бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға ашпауға міндеттенеді.

7. Дауларды шешу

      24. Осы шарттан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

      25. Даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, дау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сот органдарында қаралуы тиіс.

8. Шарттың қолданылу мерзімі

      26. Осы шарт Тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және_______________________________________________________________

      __________________________________________________________________ дейін қолданылады.

9. Шарт талаптарының орындалуын бақылау

      27. Осы шарт талаптарының орындалуын бақылауды сатушы жүзеге асырады.

      Бұл мақсатта сатушы басқа мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен комиссия да құра алады. Тәуелсіз консультант мұндай комиссияның қарауына қажетті құжаттар мен есептерді комиссия белгілеген нысанда және мерзімде береді.

10. Өзге де талаптар

      28. Осы шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

      29. Сатушы мен тәуелсіз консультанттың өзара келісуі бойынша қосымша келісімдер жасасу арқылы осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы бар.

      30. Осы шартқа қосымша келісімдердің бәрі оның ажырамас бөлігі болып табылады және оған Тараптардың уәкілеттік берілген өкілі қол қоюы тиіс.

      31. Осы шарттың қолданылу мерзімінің тоқтатылуы ол бойынша Тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеп соғады, бірақ егер осы шарттың талаптарын орындау кезінде бұзушылықтар орын алған болса, осы шарттың Тараптарын оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      32. Осы шарт Тараптардың әрқайсысы үшін қазақ және орыс тілдерінде бір-бір данадан бірдей заңды күші бар 2 данада жасалды.

11. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

Сатушы:
____________________________
____________________________
БСН:
БСК:
ЖСК:
Телефон:
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
(бар болса)
Мөр орны

Тәуелсіз консультант:
__________________________
__________________________
БСН:
БСК:
ЖСК:
Телефон:
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
(бар болса)
Мөр орны (болған жағдайда)

  Тәуелсіз консультантты тарту
қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Әлеуетті тәуелсіз консультанттың ӨТІНІМІ

      1.________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

                        (жекешелендіру объектісінің атауы)

      жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу жөнінде әлеуетті тәуелсіз консультанттарға жарияланған ұсыныстар сұратуды қарап

      __________________________________________________________________________

      және Тәуелсіз консультантты тарту қағидаларымен танысып,

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы) тәуелсіз консультантты таңдауға қатысу үшін өтінімді қабылдауды

      ___________________________________________________

      (оның атынан өтінім берілген тәуелсіз консультант көрсетіледі)

      және таңдау 20____ жыл "__________" мына мекенжай бойынша: ___________________ өтетін әлеуетті тәуелсіз консультант ретінде тіркеуді сұраймын.

      2. Әлеуетті тәуелсіз консультанттарға қойылатын талаптарға сәйкессіздік анықталған жағдайда, тәуелсіз консультантты таңдауға қатысу құқығынан айырылатынымызға келісеміз.

      3. Егер біз тәуелсіз консультантты таңдаудың нәтижесі бойынша жеңімпаз атансақ, жекешелендіру объектісінің нарықтық құнына бағалау жүргізу және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша мәмілені сүйемелдеу жөніндегі шартқа қол қою міндетін қабылдаймыз.

      4. Әлеуетті тәуелсіз консультанттың толық атауы (заңды тұлға, мекенжайы, телефон, факс, және т.б.).

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (қолы) (сенімхат негізінде әрекет ететін уәкілетті тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса).

      ____________________________________________________________________

      (қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      "__" ________ 20__ жыл

      Мөр орны (бар болса)

Об утверждении Правил привлечения независимого консультанта

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 июня 2023 года № 98. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2023 года № 32695

      В соответствии с пунктом 5 статьи 100-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила привлечения независимого консультанта.

      2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр национальной экономики
Республики Казахстан
А. Куантыров

  Утверждены приказом
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 1 июня 2023 года № 98

Правила привлечения независимого консультанта

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила привлечения независимого консультанта (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 100-1 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее – Закон) и определяют порядок привлечения независимого консультанта в целях:

      1) оценки рыночной стоимости объекта приватизации, балансовая стоимость которого составляет более 2 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года (далее – объект приватизации);

      2) сопровождения сделки по продаже объекта приватизации путем конкурса в виде двухэтапных процедур.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) приватизация – продажа государством государственного имущества физическим лицам, негосударственным юридическим лицам в рамках специальных процедур, установленных Законом, за исключением продажи государственного имущества государственной исламской специальной финансовой компании;

      2) методика комплексной оценки – методика, разработанная комиссией для оценки предложений независимых консультантов с учетом качественных и количественных характеристик, цены услуг и (или) работ и иных условий, указанных в предложениях независимых консультантов, утверждаемая уполномоченным органом по управлению государственным имуществом либо местным исполнительным органом;

      3) комиссия по вопросам приватизации объектов государственной собственности (далее – комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый уполномоченным органом по управлению государственным имуществом либо местным исполнительным органом для подготовки и проведения торгов по приватизации, предусмотренных Законом;

      4) веб-портал реестра государственного имущества – интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных об объектах продажи реестра государственного имущества;

      5) продавец (лицо, производящее отчуждение имущества) – уполномоченный орган по государственному имуществу или местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;

      6) независимые консультанты – юридические лица, в том числе иностранные, или их объединения, участники оценочной и (или) инвестиционной деятельности, и (или) финансового консультирования, привлекаемые продавцом в целях проведения оценки рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождения сделки по объектам приватизации.

Глава 2. Порядок привлечения независимого консультанта

      3. Процедура привлечения независимого консультанта включает следующие мероприятия:

      1) сбор продавцом необходимой информации по объекту приватизации;

      2) составление комиссией запроса предложений и подготовка проекта договора;

      3) опубликование продавцом запроса предложений и, при необходимости, рассылку запроса предложений потенциальным независимым консультантам;

      4) обеспечение продавцом доступа к объекту приватизации потенциальным независимым консультантам для ознакомления и получения дополнительной информации;

      5) выбор комиссией независимого консультанта и заключение договора.

      4. Привлечение потенциального независимого консультанта осуществляется одним из следующих способов:

      1) из одного источника;

      2) путем запроса и рассмотрения предложений потенциальных независимых консультантов.

      5. Привлечение потенциального независимого консультанта способом из одного источника осуществляется путем прямого заключения договора оказания услуг по проведению оценки рыночной стоимости и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации (далее – договор) в случаях если:

      1) независимый консультант был привлечен ранее для оказания соответствующих услуг в отношении объекта приватизации, при условии удовлетворительного исполнения им услуг на первоначальном этапе;

      2) требуются дополнительные услуги и (или) работы, которые не предусмотрены договором и не были предвидены продавцом на момент заключения договора, но являются необходимыми для завершения исполнения услуг и (или) выполнения работ по договору.

      6. Привлечение потенциального независимого консультанта способом из одного источника в случаях, предусмотренных в подпунктах 1) и 2) пункта 5 настоящих Правил, осуществляется продавцом на основании рекомендации комиссии. При этом условия договора либо дополнительного соглашения к договору определяются путем переговоров по обоюдному согласию сторон.

      7. Комиссия разрабатывает:

      1) предложения о виде приватизации, условиях продажи объекта приватизации и требованиях к покупателю объекта приватизации;

      2) предложения к потенциальным независимым консультантам для оценки рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождения сделки по продаже объекта приватизации, в том числе мотивированные предложения по объединению или разъединению данных видов услуг.

      8. Комиссия вносит продавцу рекомендации о виде приватизации, условиях продажи объекта приватизации, требованиях к покупателю объекта приватизации и независимым консультантам.

      9. Запрос предложений к потенциальному независимому консультанту утверждается продавцом по рекомендации комиссии в зависимости от вида услуг для:

      1) оценки рыночной стоимости объекта приватизации по всем объектам приватизации, стоимость которых соответствует пункту 1 настоящих Правил;

      2) сопровождения сделки по продаже объекта приватизации путем конкурса в виде двухэтапных процедур.

      10. Запрос предложений содержит:

      1) техническую спецификацию с указанием видов и характеристик требуемых услуг, включая услуги по проведению оценки рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации;

      2) требования к потенциальному независимому консультанту и, при необходимости, объединению юридических лиц (консорциуму) и (или) субподрядчикам потенциального независимого консультанта, которые включают требования к опыту работы, наличию соответствующих лицензий и (или) сертификатов, образованию, опыту работы и квалификации сотрудников потенциального независимого консультанта;

      3) размер пакета акций (долей участия) акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью), являющегося объектом приватизации;

      4) сроки оказания услуг;

      5) предельную сумму, выделенную для приобретения услуг по оценке рыночной стоимости объекта приватизации, и, при необходимости, максимальный процент вознаграждения за продажу объекта приватизации при сопровождении сделки по продаже объекта приватизации;

      6) перечень прилагаемых к предложению документов, определяемых согласно пункту 11 настоящих Правил;

      7) порядок, способ и окончательный срок представления заявки и требуемый срок действия заявки;

      8) требования к языку составления и представления предложения и прилагаемых к нему документов;

      9) указание на право потенциального независимого консультанта изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления заявки;

      10) дату, время и место вскрытия заявок потенциальных независимых консультантов;

      11) проект договора с указанием существенных условий договора по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      12) вид приватизации, условия продажи объекта приватизации и требования к покупателю объекта приватизации, сроки реализации и (или) предпродажной подготовки объекта приватизации;

      13) условия, виды, сумму, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора, если обеспечение исполнения договора предусмотрено проектом договора;

      14) информацию по объекту приватизации и (или) ссылку на общедоступные источники информации по объекту приватизации;

      15) способы, с помощью которых потенциальные независимые консультанты могут запрашивать разъяснения по содержанию запроса предложений и (или) получать дополнительную информацию по объекту приватизации.

      11. В случае участия объединения юридических лиц (консорциума) в качестве потенциального независимого консультанта запрос предложений предусматривает требование о представлении следующих документов в составе заявки:

      1) копии доверенности, выданной лицу (лицам), представляющему интересы потенциального независимого консультанта, на право подписания заявки, и (или) лицу (лицам), представляющему интересы объединения юридических лиц (консорциума), на право подписания заявки;

      2) копии документов, подтверждающих соответствие потенциального независимого консультанта, объединения юридических лиц (консорциума) и (или) субподрядчиков потенциального независимого консультанта требованиям запроса предложений;

      3) копии договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциального соглашения), в случае подачи заявки объединением юридических лиц (консорциумома);

      4) иных документов, имеющих значение для выбора независимого консультанта.

      12. На веб-портале реестра государственного имущества не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты завершения срока представления заявок продавец:

      1) публикует запрос предложений на казахском и русском языках;

      2) осуществляет рассылку запроса предложений в адрес потенциальных независимых консультантов.

      13. Регистрация потенциальных независимых консультантов производится со дня публикации запроса предложений на веб-портале реестра государственного имущества и заканчивается за двадцать четыре часа до начала вскрытия поступивших заявок.

      14. Для регистрации в качестве потенциального независимого консультанта представляется заявка потенциального независимого консультанта, означающая письменное обязательство потенциального независимого консультанта, в случае объявления его победителем, заключить договор на условиях, указанных в запросе предложений, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      15. Заявка потенциального независимого консультанта содержит:

      1) копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      2) нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с предъявлением оригинала для сверки (иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на казахский и русский языки);

      3) документы, подтверждающие соответствие потенциального независимого консультанта требованиям, указанным в запросе предложений;

      4) предложения по оценке рыночной стоимости объекта приватизации и (или) сопровождению сделки по продаже в соответствии с запросом предложений, указанным в пункте 10 настоящих Правил.

      16. Не допускаются представление одним потенциальным независимым консультантом более одной заявки на один запрос предложений, а также участие одного потенциального независимого консультанта в нескольких объединениях юридических лиц (консорциумах), представивших заявки по одному запросу предложений.

      В случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, заявки, представленные одним и тем же потенциальным независимым консультантом и (или) объединениями юридических лиц (консорциумами), участником которых является один и тот же потенциальный независимый консультант, подлежат отклонению продавцом на основании рекомендации комиссии.

      17. Заявка потенциального независимого консультанта содержит подтверждение отсутствия у него, в случае подачи заявки объединением юридических лиц (консорциумом), – у любого юридического лица, входящего в состав такого объединения, в случае указания субподрядчиков в заявке потенциального независимого консультанта, – у любого из таких субподрядчиков, фактического и (или) потенциального конфликта интересов в предоставлении требуемых услуг, либо информацию о наличии фактического и (или) потенциального конфликта интересов с указанием мер по его устранению, минимизации и (или) недопущению.

      18. Заявка представляется потенциальным независимым консультантом в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявки, указанного в запросе предложений, и содержит прошитую заявку, пронумерованные страницы или листы, заверенные печатью потенциального независимого консультанта (при наличии) и подпись уполномоченного лица потенциального независимого консультанта.

      19. Заявки потенциальных независимых консультантов после регистрации в журнале регистрации хранятся в сейфе до дня вскрытия.

      20. Изменение или отзыв заявки осуществляется потенциальным независимым консультантом до истечения окончательного срока представления заявок. Внесение изменений и (или) дополнений в представленную заявку осуществляется потенциальным независимым консультантом путем замены ранее внесенной заявки.

      Не допускаются изменение и (или) дополнение либо отзыв предложения после истечения срока представления предложений, предусмотренного в запросе предложений.

      21. Вскрытие поступивших заявок потенциальных независимых консультантов осуществляется комиссией в день, время и месте, которые указаны в запросе предложений. Вскрытию подлежат заявки, представленные в срок, указанный в запросе предложений. Заявки, представленные после истечения установленного срока, не вскрываются и возвращаются потенциальному независимому консультанту.

      Представители потенциальных независимых консультантов присутствуют при вскрытии предложений при условии представления документов, подтверждающих их полномочия.

      22. Протокол вскрытия заявок подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими членами комиссии в день заседания комиссии.

      23. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия заявок рассматривает документы на предмет их соответствия условиям и требованиям запроса предложений.

      24. Комиссия отклоняет предложение в случаях:

      1) признания документов, прилагаемых к заявке, не соответствующими условиям запроса предложений;

      2) несоответствия потенциального независимого консультанта либо объединения юридических лиц (консорциума), либо субподрядчика потенциального независимого консультанта требованиям запроса предложений;

      3) выявления наличия недостоверных и (или) ложных сведений в заявке потенциального независимого консультанта;

      4) предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил;

      5) наличия у лиц, указанных в пункте 17 настоящих Правил, фактического и (или) потенциального конфликта интересов в предоставлении требуемых услуг, и (или) недостаточности, по мнению комиссии, предлагаемых мер по устранению, минимизации и (или) недопущению конфликта интересов, либо отсутствия в предложении сведений, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил.

      Отклонение предложений по иным основаниям не допускается.

      25. В случаях, если на запрос предложений не поступило ни одного предложения и поступившие предложения по результатам их рассмотрения отклонены в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил, процедуры по привлечению независимого консультанта признаются комиссией несостоявшимися. Продавец на основании рекомендации комиссии принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений в запрос предложений и (или) повторном проведении процедур по привлечению независимого консультанта согласно настоящим Правилам.

      26. Выбор независимого консультанта осуществляется комиссией в соответствии с методикой комплексной оценки на основе бальной системы.

      Равнозначными критериями отбора являются соответствие предложения потенциального независимого консультанта требованиям отбора, установленным пунктами 10 и 11 настоящих Правил, и предполагаемая стоимость услуг.

      По каждому критерию определяются баллы. Каждый член комиссии по результатам обсуждения предложения независимого консультанта присуждает балл по каждому критерию в соответствии с методикой комплексной оценки.

      По результатам оценки предложений потенциальных независимых консультантов определяется первое и второе место.

      Потенциальный независимый консультант, предложение которого получило наибольшее количество баллов, занимает первое место и признается победителем.

      При равенстве баллов, победителем признается потенциальный независимый консультант, зарегистрировавший заявку первым.

      27. В случаях, если на запрос предложений поступила одна заявка, не отклоненная по основаниям, указанным в пункте 24 настоящих Правил, или по результатам рассмотрения поступивших предложений остался один потенциальный независимый консультант, комиссия в соответствии с методикой комплексной оценки признает его победителем.

      28. По итогам рассмотрения предложений комиссия составляет протокол с указанием:

      1) победителя, предложение которого заняло первое место на основании методики комплексной оценки и не отклонено комиссией, с указанием предлагаемой стоимости услуг и, при наличии, процента вознаграждения за продажу объекта приватизации при сопровождении сделки по продаже объекта приватизации;

      2) потенциального независимого консультанта, предложение которого не отклонено комиссией, занявшего второе место на основании методики комплексной оценки с указанием предлагаемых стоимости услуг и, при наличии, процента вознаграждения за продажу объекта приватизации при сопровождении сделки по продаже объекта приватизации;

      3) перечня потенциальных независимых консультантов, предложения которых отклонены комиссией;

      4) решения комиссии;

      5) при необходимости иных сведений.

      29. На основании решения комиссии продавец подписывает с победителем договор, указанный в запросе предложений.

      Договор с победителем заключается продавцом или местным исполнительным органом либо лицом, исполняющим его обязанности, и независимым консультантом в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола комиссии по итогам рассмотрения предложений независимых консультантов.

      30. В случае не подписания победителем договора в установленные сроки, комиссия в однодневный срок определяет победителем потенциального независимого консультанта, предложение которого не отклонено комиссией, занявшего второе место.

      Продавец заключает договор с независимым консультантом в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола комиссии.

      31. Продавец на основании рекомендации комиссии принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений в запрос предложений и повторном проведении процедур по привлечению независимого консультанта либо повторном проведении процедур по привлечению независимого консультанта на тех же условиях, ранее утвержденных продавцом, согласно настоящим Правилам в случаях, если:

      1) победитель не представил подписанный договор в срок, установленный пунктами 29 и 30 настоящих Правил;

      2) продавец в одностороннем порядке расторгает договор в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил.

      При внесении изменений и (или) дополнений в запрос предложений и повторном проведении процедур по привлечению независимого консультанта либо повторном проведении процедур по привлечению независимого консультанта на тех же условиях, ранее утвержденных продавцом, сроки опубликования и подачи предложений от потенциальных независимых консультантов продлеваются на 15 (пятнадцать) календарных дней со дня утверждения продавцом запроса предложений.

      32. В случаях выявления продавцом факта представления независимым консультантом недостоверных и (или) ложных сведений об отсутствии конфликта интересов, согласно пункту 17 настоящих Правил, либо нарушения независимым консультантом существенного условия договора, продавец в одностороннем порядке расторгает договор.

  Приложение 1
Правилам привлечения
независимого консультанта
  Форма

Проект договора оказания услуг по проведению оценки рыночной стоимости
и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации

      ____________________________________________________________________
(наименование объекта приватизации)
город _______________ № __________ "__________" 20____ год
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по государственному имуществу)
или местный исполнительный орган (исполнительный орган, уполномоченный
местным исполнительным органом на управление коммунальным имуществом,
финансируемый из местного бюджета), именуемый в дальнейшем "Продавец"
Руководителя
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), действующего на основании
Положения о Комитете государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденного приказом
Министра финансов Республики Казахстан от "__" __________ 20__ года № __,
или _________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
Положения исполнительного органа, уполномоченного местным исполнительным
органом на управление коммунальным имуществом, финансируемого из местного
бюджета с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица,) (фамилия, имя, отчество (при его наличии
в документе, удостоверяющем личность), именуемый в дальнейшем
"Независимый консультант" в лице ______________________________________
действующего на основании ______________________________________ устава,
положения, доверенности № __ от "__" ______ 20__ год) с другой стороны,
совместно именуемые как "Стороны", заключили настоящий договор
(далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

      1. Продавец заказывает, а Независимый консультант принимает на себя обязательства
по оказанию услуг по проведению оценки рыночной стоимости и (или)
сопровождению сделки по объекту приватизации
______________________________________________________________________
(наименование объекта приватизации)

      2. Независимый консультант обязуется оказать, а продавец принять и оплатить услуги
в количестве и качестве в соответствии с ценовым предложением независимого
консультанта и условиями настоящего договора.

      3. Основанием, удостоверяющим право независимого консультанта по проведению
оценки рыночной стоимости и (или) сопровождению сделки по объекту
приватизации, является настоящий договор.

2. Права сторон

      Продавец имеет право:

      4. Получать информацию (отчет) о деятельности независимого консультанта
по проведению оценки рыночной стоимости и (или) сопровождению сделки
по объекту приватизации.

      5. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Независимый консультант имеет право:

      6. Совершать в отношении объекта приватизации по проведению оценки рыночной
стоимости и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации юридические
и фактические действия в интересах Продавца.

      7. Осуществлять иные права, за исключением права на вознаграждение,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений,
установленных настоящим договором.

3. Обязанности сторон

      Продавец обязан:

      8. Предоставить независимому консультанту по проведению оценки рыночной
стоимости и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации необходимые
документы для осуществления его обязанностей по настоящему договору.
Независимый консультант обязан:

      9. Осуществлять объективное проведение оценки рыночной стоимости и (или)
сопровождение сделки по объекту приватизации.

      10. Обеспечить сохранность переданных документов и имущества.

      11. Возмещать продавцу убытки, причиненные вследствие ненадлежащего
исполнения им настоящего договора.

      12. Представлять продавцу отчет о своей деятельности в письменной форме в срок
____________________________________________________________________

      13. В течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Сторонами
настоящего договора осуществить государственную регистрацию настоящего договора.

      14. Передать материалы продавцу при прекращении настоящего договора
(истечении срока договора, досрочного расторжения) в течение 10-ти рабочих дней
по акту приема-передачи.

      15. Иные обязанности (в зависимости от услуг (и) установленные действующим
законодательством по проведению оценки рыночной стоимости
и (или) сопровождению сделки по объекту приватизации).

4. Ответственность сторон

      16. Независимый консультант несет ответственность за любой вред или ущерб,
причиненный им интересам продавца при проведении оценки рыночной стоимости
и (или) сопровождении сделки по объекту приватизации, за исключением вреда
или ущерба, причиненного действием непреодолимой силы.

      17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

5. Форс-мажор

      18. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, эмбарго,
война или военные действия, издание нормативных правовых актов
государственными органами, запрещающих или каким-либо иным образом
препятствующих исполнению обязательств), при условии, что эти обязательства
не зависели от воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон
своих обязательств по настоящему договору.

      19. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы,
а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

      20. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана
в течение 30 (тридцать) календарных дней письменно информировать другую
Сторону о наступлении этих обстоятельств.

      21. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишают Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее
от ответственности за неисполнение обязательства.

6. Конфиденциальность

      22. Стороны согласились, что вся информация, содержащаяся в договоре, является
конфиденциальной, и Стороны предпримут все необходимые меры для ее защиты.

      23. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную от другой Стороны, и не раскрывать эту информацию третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Разрешение споров

      24. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора,
решаются путем переговоров.

      25. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров,
спор подлежит рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан
в установленном законодательством порядке.

8. Срок действия договора

      26. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и до ____________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Контроль за выполнением условий договора

      27. Контроль за выполнением условий настоящего договора осуществляет продавец.
В этих целях продавец образовывает комиссию с участием представителей других
заинтересованных государственных органов. Независимый консультант представляет
на рассмотрение такой комиссии необходимые документы и отчеты по форме
и в сроки, устанавливаемые самой комиссией.

10. Прочие условия

      28. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

      29. Продавец и независимый консультант имеют право по обоюдному согласию
вносить изменения и дополнения к настоящему договору посредством
заключения дополнительных соглашений.

      30. Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и должны подписываться уполномоченными
на то представителями Сторон.

      31. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего договора
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении
Сторонами условий настоящего договора.

      32. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на казахском и русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон:

Продавец:
______________________________
______________________________
БИН:
БИК:
ИИК:
Телефон:
______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
М.П. (при наличии)
Независимый консультант:
______________________________
БИН:
БИК:
ИИК:
Телефон:
______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
Место печати

Независимый консультант:
_______________________________
БИН:
БИК:
ИИК:
Телефон:
______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
Место печати (при наличии)

  Приложение 2
к Правилам привлечения
независимого консультанта
  Форма

ЗАЯВКА
потенциального независимого консультанта

      1. Рассмотрев опубликованный запрос предложений потенциальным независимым
консультантам по проведению оценки рыночной стоимости и (или) сопровождению
сделки по объекту приватизации
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование объекта приватизации)
и ознакомившись с Правилами привлечения независимого консультанта
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица), прошу принять заявку на участие
в выборе независимого консультанта
_______________________________________________________________________
(указывается независимый консультант, от имени которого подается заявка)
и зарегистрировать в качестве потенциального независимого консультанта, выбор
которого состоится "____" ____________ 20____ год
по адресу: _____________________________________________________________

      2. Согласны с тем, что в случае обнаружения несоответствия требованиям,
предъявляемым к потенциальным независимым консультантам, лишаемся права
участия в выборе независимого консультанта.

      3. В случае, если мы становимся победителем по результатам выбора независимого
консультанта, принимаем на себя обязательства подписать договор оказания услуг
по проведению оценки рыночной стоимости и (или) сопровождению сделки
по объекту приватизации.

      4. Полное наименование потенциального независимого консультанта
(юридического лица, адрес, телефон и т.д.).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и отчество (при его наличии)
уполномоченного лица действующего на основании доверенности).
____________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
"__" ________ 20__ год
Место печати (при наличии)