"Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысын (жалпы ережесін) және Мемлекеттік кәсіпорынның үлгі жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 1202 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2023 жылғы 1 шiлдедегi № 441 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 4 шiлдеде № 33025 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысын (жалпы ережесін) және Мемлекеттік кәсіпорынның үлгі жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 1202 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 15813 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысында (ережесі):

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысы (жалпы ережесі)";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. _____________________мемлекеттік (республикалық немесе коммуналдық) мекемесі (бұдан әрі–мемлекеттік мекеме) функцияларын жүзеге асыру үшін мекеме ұйымдық құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.";

      2-тармағы алып тасталсын;

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе құрылтай құжаттарымен нақты шектелген не оның басшысының жарғылық құзыретін бұза отырып, қызмет мақсаттарына қайшы жасалған мәміле: тиісті саланың уәкілетті органның, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның, жергілікті атқарушы органның, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының, прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.";

      17-тармақ мынандай редакцияда жазылсын:

      "17. Мемлекеттік мекемені жалпы басқаруды тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады, ал коммуналдық мемлекеттік мекемені жергілікті атқарушы орган не аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімімен және жергілікті қоғамдастық жиналысымен-аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратымен келісім бойынша жүзеге асырады.";

      18-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік мекемеге берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде олар сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге жазбаша келісімін береді;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік кәсіпорынның үлгі жарғысында:

      18-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Кәсіпорынның даму жоспарын және оны орындау жөніндегі есепті қарайды, келіседі және бекітеді;

      4) Кәсіпорын мүлкінің сақталуына және Кәсіпорынның даму жоспарының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;";

      19-тармақтың 4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Кәсіпорынның даму жоспарын және оны орындау жөніндегі есепті қарайды, келіседі және бекітеді;

      5) Кәсіпорынның даму жоспарының орындалуын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Кәсіпорынның басшысы дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және егер "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Заң) және Кәсіпорынның жарғысында өзгеше көзделмесе, Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін Заңмен және осы Жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.";

      23-тармақтың 10) тармақшасы мынандай редакцияда жазылсын:

      "10) мыналарға:

      таза кірістің белгіленген бөлігі уақтылы бюджетке аударылмағаны үшін;

      Кәсіпорынның даму жоспарын іске асырудың нәтижелілігі және тиімділігі үшін жауаптылықта болады;";

      мынадай мазмұндағы 23-тармақтың 10-1) тармақшасымен толықтырылсын:

      "10-1) Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі және мүлкінің сақталуы үшін дербес жауаптылықта болады;";

      39-тармақ мынандай редакцияда жазылсын:

      "39. Кәсіпорынның мүлкіне шаруашылық жүргізу (жедел басқару) құқығы меншік құқығын тоқтату үшін Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 249-бабында көзделген негіздері бойынша және тәртіпте, сондай-ақ Заңның 144, 154, 162 - баптарында көзделген жағдайларда тоқтатылады.";

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Кәсіпорын (жедел басқару құқығында) осы Жарғының 38-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының) жазбаша келісімімен ғана негізгі құралдарға жататын, өзiне бекiтiлiп берiлген мүлiктi иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсiлмен билiк етуге құқылы.";

      50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және тиісті саланың уәкілетті органмен келісім бойынша немесе жергілікті атқарушы органның жергілікті қауымдастық жиналысымен - аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратымен келісім бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарына (шаруашылық жүргізу құқығындағы), шағын және орта бизнестің халықаралық стандартына немесе қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (жедел басқару құқығындағы) сәйкес Кәсіпорынның басшысы бекітетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Әділет вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
А. Ескараев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 1202 "Об утверждении Типового устава (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 441. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июля 2023 года № 33025

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 1202 "Об утверждении Типового устава (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15813), следующее изменения и дополнение:

      в Типовом уставе (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, утвержденным указанным приказом:

      в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственное (республиканское или коммунальное) учреждение
_____________________________________________________________
(далее-государственное учреждение)
является некоммерческой организацией, обладающей статусом
юридического лица, созданной в организационно-правовой форме
учреждения для осуществления функций.";

      пункт 2 исключить;

      в пункте 16 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункте 17 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в подпункте 10) пункт 18 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в приложении 1 правый верхний угол изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

  "Приложение 1 к приказу
исполняющего обязанности
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 28 сентября 2017 года № 1202";

      в Типовом уставе государственного предприятия, утвержденным указанным приказом:

      подпункты 3) и 4) пункта 18 изложить в следующей редакции:

      "3) рассматривает, согласовывает и утверждает план развития Предприятия и отчет по его исполнению;

      4) осуществляет контроль за сохранностью имущества Предприятия и выполнением плана развития Предприятия;";

      подпункты 4) и 5) пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "4) рассматривает, согласовывает и утверждает план развития Предприятия и отчеты по их исполнению;

      5) осуществляет контроль и анализ выполнения плана развития Предприятия;";

      пункт 22 изложить в следующей редакции:

      "22. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии с его компетенцией, определяемой Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее – Закон) и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом Предприятия.";

      подпункт 10) пункта 23 изложить в следующей редакции:

      "10) несет ответственность за:

      несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюджет;

      результативность и эффективность реализации плана развития Предприятия;".

      дополнить подпунктом 10-1) пункта 23 следующего содержания:

      "10-1) персонально отвечает за финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия;".

      пункт 28 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

      "28. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.";

      пункт 39 изложить в следующей редакции:

      "39. Право хозяйственного ведения (оперативного управления) на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях, предусмотренных статьями 144, 154, 162 Закона.";

      пункт 41 изложить в следующей редакции:

      "41. Предприятие (на праве оперативного управления) вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам, лишь с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу (местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа), за исключением случаев, предусмотренных 38 настоящего Устава.".

      в пункте 50 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в приложении 2 правый верхний угол изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

  "Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 28 сентября 2017 года № 1202";

      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр юстиции
Республики Казахстан
А. Ескараев

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан