"Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 661 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2023 жылғы 5 шiлдедегi № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 17 шiлдеде № 33098 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 661 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5106) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе келесі редакцияда жазылсын:

      ""Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 86) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесіне:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 86) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) арасындағы халықаралық ынтымақтастықты іске асыру тәртібін белгілейді.".

      2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Стратегия департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
Г. Бейсембаев

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 661 "Об утверждении Правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования"

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 5 июля 2023 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июля 2023 года № 33098.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 661 "Об утверждении Правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5106) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 86) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании", ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Правилах организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Настоящие Правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования (далее – Правила), устанавливают в соответствии с подпунктом 86) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" порядок реализации международного сотрудничества между организациями образования Республики Казахстан и зарубежных государств (далее – организации образования).".

      2. Департаменту стратегии Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр просвещения
Республики Казахстан
Г. Бейсембаев