Лицензияны кері шақырып алу жөнінде

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Шешім N 14 25.01.1999 ж. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет басқармасында 1999 ж.02.18. N 56 тіркелінді. Күші жойылды - Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2011 жылғы 25 тамыздағы N 20 Шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2011.08.25 N 20 Шешімімен

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауын пайдалану туралы", Заң күшi бар 27.01.96 ж. N 2828 U962828_ Жарлығының 40 бабы негiзiнде, Солтүстiк Қазақстан облысының жаппай таралған пайдалы қазба орындарында жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзу құқына контракталар жасау мерзiмi туралы лицензия шарттарын бұзуларына байланысты облыс әкiмi шешім шығарды:
      1. Лицензиялар керi шақырылып ала отырып, "Стройматериалы" ӨКФ ЖШС-i, лицензия номерi С-06-37,2.06.96 ж. Ақжар ауданындағы /Сол жақ жағалық телiм/ Дәуiт атқарылған жыныстық кен орнын, "Әйгерiм" ЖШС-i, лицензия номерi С-06-37, 2.06.96 ж.Уәлиханов ауданындағы Чехов-1 құрылыстық тастар кен орнын, "ЦГХК" ТХК-ның /г 3 кен басқармасының/ өнеркәсiптiк құрылыс материалдары және металл бұйымдарының Заозерное басқармасы, лицензия номерi С-06-003, 26.01.95 ж. Еңбекшiлдер ауданындағы Көксор әк /известь/ кен орнын пайдалану құқықтарынан айырылсын.
      2. Жер қойнауын пайдалану және тау-кен өнеркәсiбi комитетi /Мырзағұлов Ж.К./ бiр айлық мерзiмде лицензияларды қайтарып алсын.

     3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылауы облыс әкiмiнiң орынбасары

А.Ф.Вербнякқа жүктелсiн.


     Солтүстік Қазақстан

     облысының әкімі


Об отзыве лицензии

Решение Акима Северо-Казахстанской области от 25 января 1999 года N 14 зарегистрировано управлением юстиции Северо-Казахстанской области 18.02.1999 г. за № 56. Утратило силу - решением акима Северо-Казахстанской области от 25 августа 2011 года N 20

      Сноска. Утратило силу - решением акима Северо-Казахстанской области от 25.08.2011 N 20

      На основании ст.40 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О недрах и недропользовании" U962828_ от 27.01.96 N 2828, в связи с нарушением условий лицензии о сроках заключения контракта на право проведения операций недропользования на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Северо-Казахстанской области, аким области РЕШИЛ:
      1. Лишить права недропользования с отзывом лицензий ТОО ПКФ "Стройматериалы" на разработку Даутского месторождения изверженных пород (Левобережный участок) в Акжарском районе - лицензия N С-06-037 от 2.06.96 г. ТОО "Айгерим" на разработку месторождения строительного камня Чеховское-1 в Уалихановском районе - лицензия N С-06-041 от 2.08.96г. Заозерное управление промстройматериалов и металлоизделий ГХК "ЦГХК" (Рудоуправление N 3) на разработку Коксорского месторождения известняков в Енбекшильдерском районе -N С-06-003 от 26.01.95г.
      2. Комитету недропользования и горнорудной промышленности (Мурзагулов Ж.К.) в месячный срок истребовать лицензии.
      3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя акима области Вербняка А.Ф.
 
      Аким области