Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы Ресей Федерациясының 4 - Мемлекеттiк орталық полигонының Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан объектiлерi мен әскери алаңдарын жалдау туралы шартты бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2000 жылғы 5 шілде N 70-ІІ

     Мәскеуде 1996 жылғы 18 қазанда жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы Ресей Федерациясының 4-Мемлекеттiк орталық полигонының Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан объектiлерi мен әскери алаңдарын жалдау туралы шарт бекітілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей
Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы
Қазақстан Республикасының аумағына орналасқан
Ресей Федерациясының 4 Мемлекеттiк орталық
полигонының объектiлерi мен
жауынгерлiк алаңдарын жалдау туралы
шарт

2003 жылғы 7 мамырда күшіне енді (Қазақстан Республикасының Сыртқы істер Министрлігінің ресми сайты)

      Ескерту. "1996 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Ресей Федерациясының 4 Мемлекеттік орталық полигонының объектілері мен жауынгерлік алаңдарын жалдау туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы хаттаманы ратификациялау туралы" 2007 жылғы 21 шілдедегі N 288 ҚР Заңын қараңыз.

      Бұдан әрi тиiсiнше Жалға берушi және Жалға алушы немесе Тараптар  деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкiметi мән Ресей Федерациясының Үкiметi,
      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлiгiнiң 4 Мемлекеттiк орталық полигонын (Қазақстан Республикасының аумағына орналасқан объектiлер мен жауынгерлiк алаңдардың пайдалану тәртiбi туралы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Келiсімді (бұдан әрi - Келiсiм) негiзге ала отырып,
      4 Мемлекеттiк орталық полигонның (бұдан әрi - 4 МОП) эксперименттiк-сынау және әлеуметтiк-мәдени әлеуеті мен инфрақұрылымын сақтау, пайдалану және дамытудағы өзара мүдделiлiктi ескере отырып,
      Тараптардың мүдделерін ескеріп, Қазақстан Республикасының аумағына орналасқан 4 МОП-ның объектілерi мен жауынгерлiк алаңдарын жалдау және пайдалау кезiндегi Жалға берушi мен Жалға алушының құқықтары мен мiндеттерiн шарттық реттеулердің қажеттiлiгiн негiзге алып,
      төмендегiлер туралы осы Шартты жасады:
 
                               1-бап
      Осы Шарттың мәні Қазақстан Республикасының Yкіметі мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы Қазақстан Республикасының жер учаскелерiн және жалға алу шартымен Ресей Федерациясына ұсынған жылжымалы және жылжымайтын мүлкін пайдалануға байланысты қарым-қатынастар болып табылады.
      Тараптар осы Шартты жүзеге асыру мақсатында оған қол қойылғаннан кейiнгi бiр ай мерзiм iшiнде өкiлеттi органдар құрады.
 
                               2-бап
      Қазақстан Республикасының Үкiметi өзi өкiлеттендiрген органдар атынан осы Шартқа қол қойылған күннен бастап екi айлық мерзiмде Ресей Федерациясының Үкiметiне ол өкiлеттендiрген органдардың атына Полигонды жалға бередi.
      Жер учаскелерiн және жалға беру шарттарымен жылжымалы және жылжымайтын мүлiктi берудi келiсiлген ведомостарға сәйкес, Тараптардың өкiлеттi органдары жүзеге асырады.
      Жалдауға қабылданбайтын объектiлер мен мүлікке, Жалға алушы Жалға берушiге олардың пайдалануы мен жөнделуiн қамтамасыз ететiн көлемде техникалық құжаттама жинақтарының көшiрмелерiн бередi.
 
                               3-бап
      Полигонды жалдауды Жалға алушы Келісімде, сондай-ақ Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгi Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің келiсiмі бойынша бекіткен 4 МОП туралы Ережеде (Полигонға қатысты бөлігінде) көзделген мақсаттарда жүзеге асырады.
 
                               4-бап
      1. Жыл сайынғы жалға алу ақысы 1,022 млн. АҚШ долларына баламды соманы құрайды. Оның үстiне жалдау ақысының көрсетілген мөлшері Шартқа қол қойылған күні Қазақстан Республикасының аумағында сол күннен кейiн енгiзiлген және Полигонды жалдауға қатысты салықтық төлемдердiң барлық түрiн, комиссиялар мен жиындарды көздейдi.
      2. Жалдау ақысына мыналар кiредi:
      жалға алынған мүлiктi пайдаланғаны үшiн 0,9 млн. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат;
      Полигонның жер учаскелерін пайдаланғаны үшін өтемақы бойынша 0,122 млн. АҚШ доллары мөлшерiнде қаражат.
      Полигонның келiсiлген ведомостарда көрсетiлген жалдау мүлкiнiң құрамы мен Келісiммен айқындалған жер учаскелерiнiң алаңдары өзгерген кезде жалдау ақысының сомасы Тараптардың келісімі бойынша нақтылануға жатады.
 
                               5-бап
      1997 жылдардан бастап жалдау ақысын Ресей Тарапы жүзеге асырады:
      өтемақылық негiзде 0,9 млн. АҚШ долларына тең сомада - қару-жарақ және әскери техникаларды беруге, оларға жөндеу жүргiзу жөнiнде, Ресей Федерациясының әскери-оқу орындарында қазақстандық әскери қызметкерлердi даярлау жөнінде қызмет көрсетуге Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының әскери ынтымақтастық туралы 1994 жылғы 28 наурыздағы Шартының 17-бабына сәйкес басқа да жеткізулер мен қызмет көрсетулерге. Өтемдердiң түрлері жыл сайын келiсiлген мерзiмдерде Тараптардың жеке Хаттамасымен айқындалады. Аталған Хаттама осы Шарттың бөлiнбес бөлiгi болып табылады;
      жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн өтемақы бойынша 0,122 млн. АҚШ долларына тең сомада - Қазақстан Тарапына еркін конверттелетiн валютамен де, Ресей рублiмен және теңгемен есепті жылдың 15 желтоқсанына дейін аудару арқылы.
 
                               6-бап

     Полигонды 1992-1996 жылдары пайдалануға байланысты ҚазақстанРеспубликасының  мүлiктiк шығындары  мен шығыстары үшiн 5,11 млн. АҚШдолларына тең сомадағы өтемақы Тараптар 1997 жылдың iшiнде жасалатын жеке келісімге сәйкес жүзеге асырылады.

                               7-бап

      Жалдау төлемi бойынша есеп айырысуларға байланысты барлықоперацияларды комиссиялық және өзге де жинауларды өндірусіз Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi мен Ресей Федерациясының Орталық банкі орындайды.

                               8-бап

      1991 жылғы 31 тамыздағы жағдай бойынша Полигонда тұрған бөлек жылжымалы мүлiк Тараптардың өкiлеттi органдарының арасындағы келiсiм бойынша Ресей Федерациясынан Жалға берушiге қажеттi өнiмдердi қарсы жеткiзiлiмдерi (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер) кезiнде оның жалпы құнынан шегерiле отырып, Жалға алушының меншігіне берілуi мүмкiн.
 
                               9-бап
      Жалға алушы мен Жалға берушi осы Шарт күшiне енгеннен кейін екі ай мерзімде 1992 жылдан бастап Полигонның мүмкін болатын экологиялық зардаптарының көлемін, ал олар болған жағдайда бұл зардаптарды Жалға алушы есебiнен жоюдың әдiстерi мен мерзiмдерiн айқындау үшін Тараптардың өкiлеттi органдарының өкiлдерiнен бірлескен комиссия құрады.
      Жалға алушы орындаған жұмыс уақытында нысаналар, сынақ аппараттары, ракеталар немесе олардың бөлшектерi Полигон аумағынан тыс жерлерге құлаған жағдайда егер аталмыш уақиға Жалға алушының кiнәсiнен болса соңғысы толық жауапкершiлiкте болады және Жалға берушіге іс жүзінде келтірілген зиянды өтейді.
 
                               10-бап
      Жалға беруші:
      Келісімдерде көзделген тәртіпте келісілген жоспарлар мен кестелерге сәйкес Жалға алушының Полигонды мақсатты түрде пайдалануын;
      Жалға алушыға шарттық негізде электр энергиясын, азық-түлiктi, Қазақстан өндiрiсiндегi басқа да материалдық құралдарды берудi, Қазақстан Республикасында өз Қарулы Күштерi үшiн қолданылатын бағалар мен тарифтер бойынша Полигон мен оның қызметшiлерiнiң жұмыс iстеуiне қажеттi көлiк, тұрғын үй-коммуналдық, бiлiм беру және өзге де қызметтер көрсетудi қамтамасыз етедi.
 
                               11-бап
      Жалға алушы:
      Жалға берушiге жалдау мерзiмi аяқталған бойда одан әрi пайдалануға жарамды жағдайдағы оның пайдаланылуын қамтамасыз ететiн көлемдегi техникалық құжаттамаларымен бiрге жалданған мүлікті, ал мұның мүмкіндігі болмаған жағдайда жалдау мерзімі аяқталған сәттегі мүліктің тозуын есепке ала отырып, оның құндық баламын қайтаруды;
      Жалға берушінің Полигон мен оның қызметшілерінің жұмыс істеуіне қажетті электр энергиясы, азық-түлік, Қазақстан өндірісінің басқа да материалдық құралдары үшін, көрсетілген көлік, тұрғын үй-коммуналдық, оқу-ағарту және өзге де қызметтер үшін Қазақстан Республикасындағы өз Қарулы Күштеріне қолданылатын бағалар мен тарифтер бойынша уақтылы есеп айырысулар жүргізуді қамтамасыз етеді.
 
                               12-бап
      Жалға алушының:
      Жалдау мақсаттарына сәйкес Полигонда жүргізілетін жұмыс процесінде алынған ғылыми-техникалық және өзге де нәтижелерге иелік етуге;
      жалданылатындардың және тиісінше жалдау ақысы азайтылатындардың ішінен Полигонның жекелеген мүлкі мен жер учаскелерін шығарып тастау жөнінде ұсыныстар енгізуге;
      жалданылған объектілер мен мүлікке бөлекше жақсартулар енгізуге;
      Ресей Федерациясының кәсіпорындары мен ұйымдарында жөндеу, қалпына келтіру жұмыстарын және жетілдірулер жүргізу үшін Ресей Федерациясы жалға алған Полигонның жылжымалы мүлкін Келісімнің 20-бабында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағынан уақытша алып кетуге;
      жалға алушының жазбаша келісімімен;
      жалға алынған объектілер мен мүліктерге зиян келтірместен, бөлектеусіз жақсарту енгізуге;
      жалдау мақсаттарына сәйкес жаңа объектілердің құрылысын салуды жүзеге асыруға;
      Полигондағы жұмыстарға, оның ішінде объектілердің құрылысын салуға (қайта жаңғыртуға) үшінші елдердің кәсіпорындары мен ұйымдарын тартуға құқы бар.
 
                               13-бап
      Жалға алушы егер мынадай шарттар сақталса:
      Жалға беруші Полигонның жалдау мерзімі аяқталысымен, өзінің мұндай объектілерді олардың мақсаттық арналымы бойынша Жалға алушының пайдалануына кедергі келтірілмейтініне келіскен жаңа құрылысты жүргізуге ниеті туралы Жалға алушының мәлімдеуімен жазбаша түрде келіссе;
      Жалға алушы жаңа объектілердің құрылысы жүргізілетін жер учаскелерін пайдаланғаны үшін келісілген мөлшерлерде жалға алу ақысын енгізу туралы Жалға берушінің алдында міндеттеме қабылдаса;
      Жалға беруші мен Жалға алушы сол объектілерді пайдаланатын қызметшілердің құқықтық мәртебесі мәселелерін қоса алғанда, осы Шарттың күшінің мерзімі бітісімен мұндай объектілерді пайдаланудың шарттары туралы келіскен қорытындыға келсе, оның ішінде жалдау уақыты еткен бойда Полигондағы жаңадан құрылған объектілерге меншік құқығын алады.

                                   14-бап

      Жалға алушының, егер мынадай шарттар сақталса:
      Жалға алушы Жалға берушімен Полигон аумағында жаңа объектілердің құрылысын салуды келіссе;
      Жалға беруші келісу кезінде жалға алу мерзімі бітісімен ол жаңадан салынған объектіні одан әрі пайдалануға өз қаражаттарының есебінен қабылдайтындығын көрсетсе;
      Жалға алушы Жалға берушіге қалдық құнды айқындау және Жалға берушінің бұл объектілерді одан әрі пайдалануы үшін қажетті, жаңадан салынған объектілерді пайдалану жөніндегі басшылықты қоса алғанда, бүкіл жобалау-сметалық және өзге техникалық құжаттаманы берсе, жаңадан салынған объектілердің қалдық құнына өтем алуға құқы бар.
      Аталған шарттардың біреуі орындалмаған кезде Жалға алушы Жалға берушіге жаңадан салынған объектілерді ақысыз береді.

                               15-бап

      Жалға берушінің:
      Жалға алушының Келісім қағидалары мен осы Шарттың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға;
      Қазақстан Республикасының мүддесі үшін оларды ұйғарылған пайдалануға байланысты жалдау төлемін тиісті түрде азайтуға сәйкес, полигонның жалданған мүлкінің құрамы мен Жалға алушы пайдаланатын жер учаскелерін өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізуге құқығы бар.

                               16-бап

      Полигонда Тараптардың үлестік қаржыландыруы есебінен салынған объектілер Тараптардың бірлескен меншік объектілері мәртебесіне ие болады, бұл жағдайда олардың әрқайсысының меншік үлесі олардың бұл объектілерді салған кездегі қаржыландыру үлесімен айқындалады.
      Бірлескен меншік объектілерін пайдалану шарттарын, оларды ұстаудағы үлестік жарналар мен олардың жұмыс істеуіндегі басқа да мәселелерді айқындауды Тараптар құрылыс басталғанға дейін келіседі.
      Бірлескен меншік объектілерін пайдалану процесінде алынған ғылыми-техникалық нәтижелер Тараптардың бірлескен меншігі болып табылады.
      Бірлескен меншік объектілерінің шаруашылық қызметінен түскен пайда, егер бұл объектілердің құрылысы келісілген кезде өзгеше көзделмесе, Тараптардың меншік үлестеріне пара-пар бөлінеді.

                                   17-бап

      Тараптар арасында осы Шартты орындау және түсіндіру кезінде пайда болуы мүмкін даулар келіссөздер жолымен шешілетін болады. Бірлескен шешімді талап ететін мәселелер туындағаны туралы бір Тарап келесісін келіссөздер басталғанға дейін 15 күн бұрын хабардар етеді.

                                   18-бап

      Осы Шарт бекітуге жатады және бекіту грамоталары алмасылған күннен бастап күшіне енеді.
      Осы Шарт Келісімнің қолданылу кезеңіне жасалады және Келісімдекөзделгеніндей онымен бірге ұзартылады.
      Осы Шарт оған қол қойылған күннен бастап уақытша толық көлемінде қолданылады.
      Осы Шартқа өзгертулер мен толықтырулар Тараптардың өзара келісімі бойынша енгізіледі.
      1996 жылы 18 қазанда Мәскеу қаласында екі данада, әрқайсысы қазақ және орыс тілдерінде жасалды, әрі екі мәтіннің де бірдей күші бар.

      Қазақстан Республикасының                  Ресей Федерациясының
          Үкіметі үшін                                Үкіметі үшін

      Оқығандар:
      Икебаева А.Ж.
      Багарова Ж.А.

О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 4 Государственного центрального полигона Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года N 70-II

      Ратифицировать Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 4 Государственного центрального полигона Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан, совершенный в Москве 18 октября 1996 года.

       Президент
Республики Казахстан

      Договор
между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации об аренде объектов
и боевых полей 4 Государственного центрального полигона
Российской Федерации, расположенных на территории
Республики Казахстан

(Официальный сайт МИД РК - вступил в силу 7 мая 2003 г.)

       Сноска. См. Закон РК от 21 июля 2007 года N  288 "Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об аренде объектов и боевых полей 4 Государственного центрального полигона Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан, от 18 октября 1996 года".
 

        Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем соответственно Арендодателем и Арендатором или Сторонами, 
      основываясь на Соглашении между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке использования 4 Государственного центрального полигона (объекты и боевые поля, размещенные на территории Республики Казахстан) Министерства обороны Российской Федерации от 20 января 1995 г. (в дальнейшем - Соглашение), 
      учитывая взаимную заинтересованность в сохранении, использовании и развитии экспериментально-испытательного и социально-культурного потенциала и инфраструктуры 4 Государственного центрального полигона (в дальнейшем - 4 ГЦП), 
      исходя из необходимости договорного урегулирования прав и обязанностей Арендатора и Арендодателя при аренде и эксплуатации объектов и боевых полей 4 ГЦП, расположенных на территории Республики Казахстан (в дальнейшем именуемых Полигоном), с учетом интересов Сторон, 
      договорились о нижеследующем: 

  Статья 1 
 

        Предметом настоящего Договора являются отношения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации, связанные с использованием земельных участков и, на условиях аренды, движимого и недвижимого имущества Республики Казахстан, предоставляемых Российской Федерации. 
      Стороны в целях реализации настоящего Договора в месячный срок после его подписания создадут уполномоченные органы. 

  Статья 2 
 

        Правительство Республики Казахстан в лице уполномоченных им органов в двухмесячный срок со дня подписания настоящего Договора передаст Полигон Правительству Российской Федерации в лице уполномоченных им органов в аренду. 
      Передача земельных участков и, на условиях аренды, движимого и недвижимого имущества, осуществляется уполномоченными органами Сторон в соответствии с согласованными ведомостями. 
      На не принимаемые в аренду объекты и имущество Арендатор передает Арендодателю копии комплектов технической документации в объеме, обеспечивающем их эксплуатацию и ремонт. 

  Статья 3 
 

        Аренда Полигона осуществляется Арендатором в целях, предусмотренных Соглашением, а также Положением о 4 ГЦП, утверждаемым Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Республики Казахстан (в части, касающейся Полигона). 

  Статья 4 
 

        1. Ежегодная арендная плата составляет сумму, эквивалентную 1,022 млн. долларов США. При этом указанный размер арендной платы учитывает все виды налогов, комиссий, сборов и иных платежей, существующих на дату подписания Договора или вводимых после этой даты на территории Республики Казахстан и относящихся к аренде Полигона. 
      2. В арендную плату включены: 
      средства за пользование арендуемым имуществом в размере, эквивалентном 0,9 млн. долларов США; 
      средства по компенсации за пользование земельными участками Полигона в размере, эквивалентном 0,122 млн. долларов США. 
      При изменении состава арендуемого имущества, указанного в согласованных ведомостях, и площадей земельных участков Полигона, определенных Соглашением, сумма арендной платы подлежит уточнению по согласованию Сторон. 

  Статья 5 
 

        Арендная плата, начиная с 1997 года, осуществляется Российской Стороной: 
      в сумме, эквивалентной 0,9 млн. долларов США, на компенсационной основе - поставками вооружения и военной техники, оказанием услуг по проведению их ремонта, по подготовке казахстанских военнослужащих в военно-учебных заведениях Российской Федерации, иными поставками и услугами в соответствии со Статьей 17 Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года. Виды компенсаций определяются отдельным протоколом Сторон ежегодно в согласованные сроки. Указанный протокол является неотъемлемой частью настоящего Договора; 
      в сумме, эквивалентной 0,122 млн. долларов США, за пользование земельными участками - перечислением Казахстанской Стороне до 15 декабря отчетного года в свободно конвертируемой валюте, российских рублях или тенге. 

  Статья 6 
 

        Компенсация за имущественные потери и расходы Республики Казахстан, связанные с эксплуатацией Полигона в 1992-1996 годах, в сумме, эквивалентной 5,11 млн. долларов США, осуществляется в соответствии с отдельным соглашением, которое Стороны заключат в течение 1997 года. 

  Статья 7 
 

        Все операции, связанные с расчетами по арендной плате, выполняются Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Казахстан без взимания комиссионных и иных сборов. 

  Статья 8 
 

        Отдельное движимое имущество, находившееся на Полигоне по состоянию на 31 августа 1991 года, по согласованию между уполномоченными органами Сторон может быть передано в собственность Арендатора с зачетом его общей остаточной стоимости при встречных поставках необходимой Арендодателю продукции (работ, услуг) из Российской Федерации. 

  Статья 9 
 

        Арендатор и Арендодатель в двухмесячный срок после вступления в силу настоящего Договора создадут совместную комиссию из представителей уполномоченных органов Сторон для определения объема возможных негативных экологических последствий деятельности Полигона, начиная с 1992 года, а при их наличии - методов и сроков устранения этих последствий за счет Арендатора. 
      В случае падения мишеней, испытательных аппаратов, ракет или их частей за пределами территории Полигона во время работ, выполняемых Арендатором, последний несет полную ответственность и возмещает Арендодателю нанесенный фактический ущерб, если указанные события произошли по вине Арендатора. 

  Статья 10 
 

        Арендодатель обеспечивает: 
      эксплуатацию Арендатором Полигона по целевому назначению в соответствии с планами и графиками, согласованными в порядке, предусмотренном Соглашением; 
      поставку Арендатору на договорной основе электроэнергии, продовольствия, других материальных ресурсов казахстанского производства, оказывает транспортные, жилищно-коммунальные, образовательные и иные услуги, необходимые для функционирования Полигона и его персонала, по ценам и тарифам, применяемым в Республике Казахстан для собственных Вооруженных Сил. 

  Статья 11 
 

        Арендатор обеспечивает: 
      возврат Арендодателю по истечении срока аренды арендованного имущества с технической документацией в объеме, обеспечивающем его эксплуатацию и ремонт, в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности этого - его стоимостный эквивалент с учетом износа имущества на момент окончания срока аренды; 
      своевременное проведение расчетов за поставляемые Арендодателем электроэнергию, продовольствие, другие материальные ресурсы, за оказываемые транспортные, жилищно-коммунальные, образовательные и иные услуги, необходимые для функционирования Полигона и его персонала, по ценам и тарифам, применяемым в Республике Казахстан для собственных Вооруженных Сил. 

  Статья 12 
 

        Арендатор имеет право: 
      распоряжаться научно-техническими и иными результатами, получаемыми в процессе работ, проводимых на Полигоне в соответствии с целями аренды; 
      вносить предложения по исключению отдельного имущества и земельных участков Полигона из числа арендуемых и соответствующему уменьшению арендной платы; 
      вносить отделимые улучшения в арендованные объекты и имущество; 
      временно вывозить с территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном статьей 20 Соглашения, арендуемое Российской Федерацией движимое имущество Полигона для проведения ремонтно-восстановительных работ и доработок на предприятиях и в организациях Российской Федерации; 
      с письменного согласия Арендодателя: 
      вносить без вреда для арендуемых объектов и имущества неотделимые улучшения; 
      осуществлять в соответствии с целями аренды строительство новых объектов; 
      привлекать к работам на Полигоне, в том числе к строительству (реконструкции) объектов, предприятия и организации третьих стран. 

  Статья 13 
 

        Арендатор приобретает право собственности на вновь созданные на Полигоне объекты, в том числе по истечении срока аренды, если были соблюдены следующие условия: 
      Арендодатель при письменном согласовании заявления Арендатора о намерении произвести новое строительство согласился с тем, что по окончании срока аренды Полигона он не будет возражать против дальнейшего использования Арендатором таких объектов по их целевому назначению; 
      Арендатор принял обязательство перед Арендодателем о внесении арендной платы в согласованных размерах за использование земельных участков, на которых будет проведено строительство новых объектов; 
      Арендатор и Арендодатель пришли к согласованному заключению об условиях эксплуатации таких объектов по истечении срока действия настоящего Договора, включая вопросы правового статуса персонала, эксплуатирующего эти объекты. 

  Статья 14 
 

        Арендатор имеет право на возмещение Арендодателем остаточной стоимости вновь построенных объектов, если были соблюдены следующие условия: 
      Арендатор согласовал с Арендодателем строительство новых объектов на территории Полигона; 
      Арендодатель при согласовании указал, что по истечении срока аренды он примет вновь построенные объекты в дальнейшую эксплуатацию за счет собственных средств; 
      Арендатор представил Арендодателю всю проектно-сметную и иную техническую документацию, включая руководства по эксплуатации, на вновь построенные объекты, необходимую для определения остаточной стоимости и дальнейшего использования Арендодателем этих объектов. 
      При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий Арендатор безвозмездно передает Арендодателю вновь построенные объекты. 

  Статья 15 
 

        Арендодатель имеет право: 
      осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий Соглашения и настоящего Договора; 
      вносить предложения по изменению состава арендуемого имущества и используемых Арендатором земельных участков Полигона с соответствующим изменением арендной платы. 

  Статья 16 
 

        Объекты, создаваемые на Полигоне за счет долевого финансирования Сторон, приобретают статус объектов совместной собственности Сторон, при этом доля собственности каждой из них определяется ее долей финансирования при создании этих объектов. 
      Условия эксплуатации объектов совместной собственности, долевые взносы на их содержание и другие вопросы их функционирования согласовываются Сторонами до начала строительства. 
      Научно-технические результаты, получаемые в процессе эксплуатации объектов совместной собственности, являются совместной собственностью Сторон. 
      Прибыль от хозяйственной деятельности объектов совместной собственности распределяется пропорционально долям собственности Сторон, если иное не было предусмотрено при согласовании строительства этих объектов. 

  Статья 17 
 

        Споры, которые могут возникнуть между Сторонами при выполнении и толковании настоящего Договора, будут решаться путем переговоров. О возникновении вопросов, требующих совместного решения, одна Сторона уведомляет другую не позднее чем за 15 дней до начала переговоров. 

  Статья 18 

      Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.
      Настоящий Договор заключается на период действия Соглашения и продлевается вместе с ним так же, как это предусмотрено Соглашением.
      Настоящий Договор временно применяется в полном объеме со дня его подписания.
      Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по взаимному согласию Сторон.

      Совершено в г. Москве 18 октября 1996 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

       За Правительство                      За Правительство
     Республики Казахстан                  Российской Федерации