Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 21 шілдедегі № 465-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; №  15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10,  47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5,  23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат):
      636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасының елу екінші абзацындағы «мәслихаттардың» деген сөз «облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат):

      1) 62-бапта:
      5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының стратегиялық жоспарын тиісті мәслихат бекітеді.»;
      6-тармақтың екінші бөлігі «атқарушы органдардың» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссияларының» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 125-бапта:
      3-тармақтың бірінші бөлігіндегі «мәслихаттың» деген сөз «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «мәслихаттың» деген сөз «облыстың» деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 129-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігі есепті қаржы жылындағы облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің атқарылуы туралы жылдық есепті жыл сайын қосымшаларымен бірге:
      1) ағымдағы жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына;
      2) ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихатына ұсынады.»;

      4) 130-баптың 1-тармағындағы және 2-тармағының үшінші абзацындағы «мәслихаттың тексеру комиссиясының», «мәслихаттың тексеру комиссиясы» деген сөздер тиісінше «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының», «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 131-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігі есепті қаржы жылындағы аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті жыл сайын қосымшаларымен бірге:
      1) ағымдағы жылдың 20 наурызынан кешіктірмей құрамына тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) кіретін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына;
      2) ағымдағы жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатына ұсынады.»;

      6) 132-бапта:
      1-тармақтағы «мәслихаттың тексеру комиссиясының» деген сөздер «облыстың тексеру комиссиясының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың үшінші абзацындағы «мәслихаттың тексеру комиссиясы төрағасының» деген сөздер «облыстың тексеру комиссиясы төрағасының немесе төраға уәкілеттік берген мүшесінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 135-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы «оны жүзеге асыратын органға байланысты» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, орталық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына және облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың бірінші басшыларына есеп бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі орган және орталық мемлекеттік органдар мен облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметтері жүзеге асыратын республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау.
      Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау – Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне және тиісті мәслихаттарға есеп бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға тәуелсіз Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары жүзеге асыратын республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау.»;

      8) 136-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары жергілікті бюджеттің атқарылуын сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар болып табылады.»;

      9) 139-бапта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) бірлескен бақылау – мемлекеттік қаржылық бақылау органдары келісілген мерзімде басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізетін бақылау;»;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) қосарлас бақылау – мемлекеттік қаржылық бақылау органдары кейіннен олардың нәтижелерімен алмаса отырып, келісілген мәселелер мен жүргізу мерзімдері бойынша өз бетінше жүргізетін бақылау.»;

      10) 140-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарындағы «мәслихаттың» деген сөз «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 141-бапта:
      15) тармақшадағы «мәслихаттардың» деген сөз «облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «23) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларына әдістемелік көмек көрсетеді;»;
      мынадай мазмұндағы 23-1) және 23-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «23-1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары туралы үлгі ережені әзірлейді және бекітеді;
      23-2) мемлекеттік қаржылық бақылау қызметкерлерін қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;»;

      12) 142-бапта:
      тақырыбындағы және бірінші абзацындағы «Мәслихаттың» деген сөз «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын;
      8) тармақша алып тасталсын;
      9) тармақша «қамтамасыз етілуін» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын қайтарудың және (немесе) есепке жатқызудың дұрыстығын» деген сөздермен толықтырылсын;
      21) тармақшадағы «заңдарына» деген сөз «заңнамасына» деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 145-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларынан мемлекеттік қаржылық бақылау нәтижелері туралы ақпаратты сұратуға құқылы.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2 және 4-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «4-1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне мемлекеттік бағдарламаларды бірлескен (қосарлас) бақылауды жүзеге асыру жөнінде ұсыныстар енгізуі мүмкін.
      4-2. Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдары өз қызметін үйлестіру мақсатында сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау саласында құқық қолдану практикасын, мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарының сақталуы мәселелерін қарау үшін Үйлестіру кеңесін құрады.
      Үйлестіру кеңесін құру және оның қызметін ұйымдастыру тәртібін Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті айқындайды.
      4-3. Бақылау іс-шараларын жоспарлауға бірыңғай ұстанымды қамтамасыз ету үшін Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті тәуекелдерді басқарудың үлгі жүйесін әзірлейді және бекітеді, ол сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жоспарлау және жүргізу кезінде қолданылады.»;

      14) 148-баптың 3-тармағының бірінші сөйлеміндегі «, ал мәслихаттың тексеру комиссиясының мүшесі тексеру комиссиясының төрағасына» деген сөздер алып тасталсын.

      3. «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат):

      1) 6-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 9-1) және 9-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «9-1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есебін қарау;
      9-2) бақылау объектілерін тексеру комиссиялары жұмыстарының жоспарына енгізу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларына ұсыныстар енгізу;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1 және 3-1-тармақтармен толықтырылсын:
      «2-1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарының құзыретіне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасын және мүшелерін бес жылға қызметке тағайындау, сондай-ақ оларды қызметтен босату жатады.»;
      «3-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты облыстың тексеру комиссиясынан тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы мәселелері бойынша жүргізілген бақылау іс-шаралары туралы ақпарат сұратуға құқылы.».

      2) 8-баптың 3-тармағының 3) тармақшасындағы «, тексеру комиссиясының актiлерiн бекiтедi» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 16-бап алып тасталсын;

      4) 19-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының хатшысы тиісті мәслихаттың қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы қызметіне тағайындауға кандидатураларды, сондай-ақ оны қызметтен босату туралы ұсыныс енгізеді.»;

      5) 20-баптың 3-тармағы 9) тармақшасындағы «қатыспаса, мерзімінен бұрын тоқтатылады.» деген сөздер «қатыспаса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы немесе тексеру комиссиясының мүшесі қызметіне тағайындалса, мерзімінен бұрын тоқтатылады.»;

      6) 21-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «тексеру комиссиясының төрағасы,» деген сөздер алып тасталсын;

      7) 27-баптың 1-тармағының 1-3) тармақшасы «мәслихатқа» деген сөзден кейін «және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына» деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 31-баптың 1-тармағының 1-2) тармақшасы «мәслихатқа» деген сөзден кейін «және облыстың тексеру комиссиясына» деген сөздермен толықтырылсын;

      9) мынадай мазмұндағы 2-1-тараумен толықтырылсын:
      «2-1-тарау. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларын құру және олардың қызметін ұйымдастыру

      25-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
                астананың тексеру комиссиялары. Құрылуы және құрамы

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары мемлекеттік органдар болып табылады және жергілікті бюджеттің атқарылуын бақылау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылады.
      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуын сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асырады.
      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну арқылы тиісті мәслихатқа тікелей есеп береді.
      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының құрылымы тексеру комиссиясының төрағасынан, тексеру комиссиясының төрт мүшесінен және тексеру комиссиясының аппаратынан құралады.
      5. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты бес жыл мерзімге тексеру комиссиясының төрағасын және тексеру комиссиясының төрт мүшесін тағайындайды.
      Тексеру комиссиясының төрағасы немесе тексеру комиссиясының мүшесі қызметіне мемлекеттік басқару, экономика, қаржы, құқық саласында жоғары білімі және көрсетілген салаларда кемінде жеті жыл жұмыс тәжірибесі бар Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады.

      25-2-бап. Тексеру комиссиясы төрағасының, тексеру комиссиясы
                мүшелерінің өкілеттіктері

      1. Тексеру комиссиясының төрағасы:
      1) жалпы басшылықты жүзеге асырады және тексеру комиссиясына жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуы үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады;
      2) тексеру комиссиясының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларын бекiтедi;
      3) тексеру комиссиясы мүшелерiнiң және тексеру комиссиясы аппаратының жұмысын ұйымдастырады;
      4) бекітілген штат саны және жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде тексеру комиссиясы аппаратының құрылымы мен штат кестесін бекiтедi;
      5) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының мүшелері қызметіне кандидатураларды, сондай-ақ оларды қызметінен босату туралы ұсыныс енгізеді.
      Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті қоспағанда, аудан (облыстың маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы туралы жылдық есепті тиісті мәслихатқа ұсыну тексеру комиссиясы мүшелерінің біреуіне жүктелуі мүмкін.
      2. Тексеру комиссиясының мүшелері:
      1) тексеру комиссиясының бақылау, сараптамалық-талдамалық, ақпараттық және өзге де қызметін ұйымдастырады және жүзеге асырады;
      2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
      3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасын және мүшелерін қызметтен босатуды тиісті мәслихат Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген негіздер бойынша жүзеге асырады.
      4. Тексеру комиссиясының аппараты мемлекеттік әкімшілік қызметшілер болып табылатын қызметкерлерден тұрады.
      Тексеру комиссиясының аппараты бақылау іс-шараларын жүргізуді, тексеру комиссиясының ақпараттық-талдамалық, құқықтық, консультациялық, ұйымдастырушылық және өзге де қызметін қамтамасыз етеді.
      5. Тексеру комиссиясы аппаратының қызметкерлері біліктілігін арттырудан өтуге міндетті, оның нәтижелері бойынша біліктілікті растау туралы сертификат беріледі.
      Кейіннен сертификаттай отырып, біліктілігін арттыру Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті айқындайтын тәртіппен үш жылда бір рет жүзеге асырылады.

      25-3-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
                астананың тексеру комиссияларының қызметін
                ұйымдастыру

      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қызметі облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы бекітетін жылдық және тоқсандық жоспарларға сәйкес жүзеге асырылады.
      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының бақылау қызметін жоспарлау тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде жүзеге асырылады.
      2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті қарау және бекіту үшін:
      облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихатына ағымдағы жылдың 20 мамырына дейін;
      тиісті облысқа кіретін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатына ағымдағы жылдың 20 сәуіріне дейін жібереді.
      3. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің сұратуы бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы, сондай-ақ бекітілген жұмыс жоспарларына енгізілген өзгерістер туралы ақпарат ұсынады.
      4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы жұмысының жылдық жоспары облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінен, сондай-ақ есепті жылы олардың әкімшілік-аумақтық бөлінісінде сыртқы бақылауды жүзеге асыру үшін тиісті облыстың құрамына кіретін аудандар, облыстық маңызы бар қалалар бюджеттерінен қаржыландырылатын бақылау объектілерін қамтуға тиіс.
      5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қызметін қаржыландыру облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қаржылық қызметін бақылау облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының келісімімен немесе тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.
      6. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының өкілеттіктері мен жұмыс тәртібі осы Заңда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында, ережеде және регламентте айқындалады.
      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы туралы ережені тиісті мәслихат бекітеді.
      Тексеру комиссиясының регламентін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы бекітеді.».

      4. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21, 97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат, № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат):
      10-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «мәслихаттардың» деген сөз «облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования внешнего государственного финансового контроля

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 465-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64):
      в абзаце пятьдесят втором подпункта 1) части первой статьи 636  слово "маслихатов" заменить словами "областей, городов республиканского значения, столицы".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54):
      1) в статье 62:
      пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Стратегический план ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы утверждается соответствующим маслихатом.";
      часть вторую пункта 6 после слова "столицы," дополнить словами "а также ревизионных комиссий области, города республиканского значения, столицы,";
      2) в статье 125:
      в части первой пункта 3 слово "маслихата" заменить словами "области, города республиканского значения, столицы";
      в пункте 4 слово "маслихата" заменить словом "области";
      3) пункт 4 статьи 129 изложить в следующей редакции:
      "4. Акимат области, города республиканского значения, столицы представляет ежегодно годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы за отчетный финансовый год с приложениями:
      1) не позднее 20 апреля текущего года в ревизионную комиссию области, города республиканского значения, столицы;
      2) не позднее 1 мая текущего года в маслихат области, города республиканского значения, столицы.";
      4) в пункте 1 и абзаце третьем пункта 2 статьи 130 слова "комиссии маслихата" заменить словами "комиссии области, города республиканского значения, столицы";
      5) пункт 4 статьи 131 изложить в следующей редакции:
      "4. Акимат района (города областного значения) ежегодно представляет годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) за отчетный финансовый год с приложениями:
      1) не позднее 20 марта текущего года в ревизионную комиссию области, города республиканского значения, столицы, в состав которой входит соответствующий район (город областного значения);
      2) не позднее 1 апреля текущего года в маслихат района (города областного значения).";
      6) в статье 132:
      в пункте 1 слова "комиссии маслихата" заменить словами "комиссии области";
      в абзаце третьем пункта 2 слово "маслихата" заменить словами "области или уполномоченного председателем члена";
      7) в статье 135:
      в подпункте 1) пункта 2 слова "в зависимости от органа, который его осуществляет" исключить;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Внутренний государственный финансовый контроль - контроль за исполнением республиканского и местных бюджетов, осуществляемый уполномоченным Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему контролю и службами внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, с представлением отчетов Правительству Республики Казахстан, первым руководителям центральных государственных органов и первым руководителям исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).
      Внешний государственный финансовый контроль - контроль за исполнением республиканского и местных бюджетов, осуществляемый независимыми по отношению к Правительству Республики Казахстан и местным исполнительным органам Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и ревизионными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы с представлением отчетов Президенту Республики Казахстан, Парламенту Республики Казахстан и соответствующим маслихатам.";
      8) в статье 136:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "2) ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы;";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы являются государственными органами, осуществляющими внешний государственный финансовый контроль за исполнением местного бюджета.";
      9) в статье 139:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) совместный контроль - контроль, проводимый органами государственного финансового контроля совместно с другими государственными органами в согласованные сроки;";
      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) параллельный контроль - контроль, проводимый органами государственного финансового контроля самостоятельно по согласованным вопросам и срокам проведения с последующим обменом их результатами.";
      10) в абзацах четвертом и пятом подпункта 1) части первой статьи 140 слово "маслихата" заменить словами "области, города республиканского значения, столицы";
      11) в статье 141:
      в подпункте 15) слово "маслихатов" заменить словами "областей, городов республиканского значения, столицы";
      подпункт 23) изложить в следующей редакции:
      "23) оказывает методическую помощь ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения, столицы;";
      дополнить подпунктами 23-1) и 23-2) следующего содержания:
      "23-1) разрабатывает и утверждает типовое положение о ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы;
      23-2) организует переподготовку и повышение квалификации работников государственного финансового контроля;";
      12) в статье 142:
      в заголовке и абзаце первом слово "маслихата" заменить словами "области, города республиканского значения, столицы";
      подпункт 8) исключить;
      подпункт 9) дополнить словами ", а также за правильностью возврата и (или) зачета излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений в местный бюджет";
      в подпункте 21) слово "законами" заменить словом "законодательством";
      13) в статье 145:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета вправе запросить информацию о результатах государственного финансового контроля у ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы.";
      дополнить пунктами 4-1, 4-2 и 4-3 следующего содержания:
      "4-1. Ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы могут вносить в Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета предложения по осуществлению совместного (параллельного) контроля государственных программ.
      4-2. В целях координации своей деятельности органы внешнего государственного финансового контроля создают Координационный совет для рассмотрения правоприменительной практики в сфере внешнего государственного финансового контроля, вопросов соблюдения стандартов государственного финансового контроля.
      Порядок формирования и организации деятельности Координационного совета определяется Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.
      4-3. Для обеспечения единого подхода к планированию контрольных мероприятий Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета разрабатывается и утверждается типовая система управления рисками, которая применяется при планировании и проведении внешнего государственного финансового контроля.";
      14) в предложении первом пункта 3 статьи 148 слова ", а член ревизионной комиссии маслихата - председателю ревизионной комиссии" исключить.

      3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49):
      1) в статье 6:
      пункт 1 дополнить подпунктами 9-1) и 9-2) следующего содержания:
      "9-1) рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы;
      9-2) внесение предложений в ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы для включения объектов контроля в план работ ревизионных комиссий;";
      дополнить пунктами 2-1 и 3-1 следующего содержания:
      "2-1. К компетенции маслихатов областей, городов республиканского значения, столицы относится назначение на должности председателя и членов ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы на пять лет, а также освобождение их от должности.";
      "3-1. Маслихат района (города областного значения) вправе запрашивать информацию от ревизионной комиссии области о проведенных контрольных мероприятиях по вопросам исполнения бюджета соответствующего района (города областного значения).";
      2) в подпункте 3) пункта 3 статьи 8 слова ", утверждает акты ревизионной комиссии" исключить;
      3) статью 16 исключить;
      4) статью 19 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      "3-1. Секретарь маслихата области, города республиканского значения, столицы вносит на рассмотрение соответствующего маслихата кандидатуры к назначению на должность председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, а также предложение об освобождении его от должности.";
      5) пункт 3 статьи 20 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) назначения на должность председателя ревизионной комиссии или члена ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы.";
      6) в подпункте 1) пункта 1 статьи 21 слова "председателем ревизионной комиссии," исключить;
      7) подпункт 1-3) пункта 1 статьи 27 после слова "маслихат" дополнить словами "и ревизионную комиссию области, города республиканского значения, столицы";
      8) подпункт 1-2) пункта 1 статьи 31 после слова "маслихат" дополнить словами "и ревизионную комиссию области";
      9) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
      "Глава 2-1. Создание и организация деятельности ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы
      Статья 25-1. Ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы. Создание и состав
      1. Ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы являются государственными органами и создаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в областях, городах республиканского значения, столице для контроля за исполнением местного бюджета.
      2. Ревизионная комиссия области, города республиканского значения, столицы осуществляет внешний государственный финансовый контроль за исполнением областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).
      3. Ревизионная комиссия области, города республиканского значения, столицы непосредственно подотчетна соответствующему маслихату через представление годового отчета об исполнении местного бюджета.
      4. Структуру ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы образуют председатель ревизионной комиссии, четыре члена ревизионной комиссии и аппарат ревизионной комиссии.
      5. Маслихат области, города республиканского значения, столицы назначает председателя ревизионной комиссии и четырех членов ревизионной комиссии сроком на пять лет.
      На должность председателя ревизионной комиссии или члена ревизионной комиссии назначаются граждане Республики Казахстан, имеющие высшее образование в сфере государственного управления, экономики, финансов, права и опыт работы не менее семи лет в указанных отраслях.
      Статья 25-2. Полномочия председателя ревизионной комиссии, членов ревизионной комиссии
      1. Председатель ревизионной комиссии:
      1) осуществляет общее руководство и несет предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность за выполнение возложенных на ревизионную комиссию задач и функций;
      2) утверждает годовой и квартальные планы работы ревизионной комиссии;
      3) организует работу членов ревизионной комиссии и аппарата ревизионной комиссии;
      4) утверждает структуру аппарата и штатное расписание ревизионной комиссии в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных в местном бюджете;
      5) вносит на рассмотрение маслихата области, города республиканского значения, столицы кандидатуры на должности членов ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, а также предложение об освобождении их от должности.
      По решению председателя ревизионной комиссии представление годового отчета об исполнении бюджета района (города областного значения) в соответствующий маслихат, за исключением годового отчета об исполнении бюджета области, города республиканского значения, столицы, может быть возложено на одного из членов ревизионной комиссии.
      2. Члены ревизионной комиссии:
      1) организуют и осуществляют контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность ревизионной комиссии;
      2) несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.
      3. Освобождение от должности председателя и членов ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы осуществляется соответствующим маслихатом по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
      4. Аппарат ревизионной комиссии состоит из работников, являющихся административными государственными служащими.
      Аппарат ревизионной комиссии обеспечивает проведение контрольных мероприятий, информационно-аналитическую, правовую, консультативную, организационную и иную деятельность ревизионной комиссии.
      5. Работники аппарата ревизионной комиссии обязаны проходить повышение квалификации, по результатам которого выдается сертификат о подтверждении квалификации.
      Повышение квалификации с последующей сертификацией осуществляется один раз в три года в порядке, определяемом Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.
      Статья 25-3. Организация деятельности ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы
      1. Деятельность ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется в соответствии с годовым и квартальными планами, утверждаемыми председателем ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы.
      Планирование контрольной деятельности ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется на основании системы управления рисками.
      2. Ревизионная комиссия области, города республиканского значения, столицы направляет годовой отчет об исполнении бюджета для рассмотрения и утверждения:
      в маслихат области, города республиканского значения, столицы до 20 мая текущего года;
      в маслихат района (города областного значения), входящего в соответствующую область до 20 апреля текущего года.
      3. По запросу Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы представляют информацию об исполнении местных бюджетов, а также о внесенных изменениях в утвержденные планы работ.
      4. Годовой план работ ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы должен охватывать объекты контроля, финансируемые из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, а также из бюджетов районов, городов областного значения, входящие в состав соответствующей области, для осуществления внешнего контроля в отчетном году на их административно-территориальной единице.
      5. Финансирование деятельности ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется за счет средств бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы.
      Контроль финансовой деятельности ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется с согласия или по поручению маслихата области, города республиканского значения, столицы.
      6. Полномочия и порядок работы ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы определяются настоящим Законом, бюджетным законодательством Республики Казахстан, положением и регламентом.
      Положение о ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы утверждается соответствующим маслихатом.
      Регламент ревизионной комиссии утверждается ревизионной комиссией области, города республиканского значения, столицы.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49):
      в части второй пункта 3 статьи 10 слово "маслихатов" заменить словами "областей, городов республиканского значения, столицы".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ