Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскерлері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 69-V Заңы

БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскерлері туралы» 1992 жылғы 23 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 11-12, 290-құжат; № 24, 592-құжат; 1993 ж., № 8, 179-құжат; 1995 ж., № 1-2, 17-құжат; № 23, 155-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 20, 257-құжат; № 24, 336-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 155-құжат; 2007 ж., № 15, 107-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат, № 5, 41-құжат):
      1-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ішкі әскерлердің туы және рәмізі болады. Ішкі әскерлер өңірлік қолбасшылықтарының, құрамалары мен әскери бөлімдерінің белгіленген үлгідегі жауынгерлік жалаулары болады.»;
      2-бапта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ішкі әскерлерге жүктелген міндеттерді орындауды:
      Ішкi әскерлердi әскери басқару органдары;
      жедел мақсаттағы құрамалар мен әскери бөлімдер;
      маңызды мемлекеттік объектілер мен арнайы жүктерді күзету жөніндегі арнайы әскери бөлімдер;
      түзеу мекемелерін күзету және айдауылдау жөніндегі құрамалар мен әскери бөлімдер;
      арнайы моторландырылған құрамалар мен әскери бөлімдер;
      Ішкі әскерлердің әскери полициясы;
      Ішкі әскерлердің жоғары әскери оқу орны;
      Ішкі әскерлердің қызметін қамтамасыз ететін әскери бөлімдер (оқу, байланыс және басқа);
      авиациялық әскери бөлім;
      арнайы мақсаттағы әскери бөлімдер (бөлімшелер) жүзеге асырады.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ішкі әскерлер Бас қолбасшысына тікелей бағынысты құрамалар мен әскери бөлімдерді қоспағанда, құрамалар мен әскери бөлімдер Ішкі әскерлердің өңірлік қолбасшылықтарының құрамына кіреді.»;
      3) 4-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-бап. Iшкi әскерлердің қызметiн ұйымдастырудың қағидаттары
              мен негiздерi
      Iшкi әскерлердiң қызметi заңдылық, гуманизм, жеке адам құқықтарын сақтау және дара басшылық қағидаттарында жүзеге асырылады.
      Әскерлерді тікелей басқаруды Ішкі әскерлер Бас қолбасшысы жүзеге асырады.
      Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың iшкi iстер департаменттерiнiң бастықтары тиiстi облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумақтарында орналасқан және қоғамдық тәртiптi қорғау, түзеу мекемелерiн күзету жөніндегі және төтенше жағдайлар кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында Ішкi әскерлерге жүктелген басқа да міндеттерді шешу жөніндегі мiндеттердi орындайтын Ішкi әскерлер құрамалары мен әскери бөлiмдерiнің командирлерiне қатысты аға жедел бастықтар болып табылады.»;
      4) 7-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ішкi әскерлер Бас қолбасшысын қызметке тағайындайды, қызметтен босатады;»;
      5) 8-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ішкі әскерлердің ұйымдық құрылымын, штат саны лимитін, орналастырылуын бекітеді;»;
      6) 10-баптың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Iшкi әскерлер Бас қолбасшысының орынбасарларын, Ішкі әскерлер өңірлік қолбасшылықтарының қолбасшылары мен олардың орынбасарларын, Ішкі әскерлердің жоғары әскери оқу орнының бастығын, Ішкі әскерлер құрамаларының командирлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, Ішкі әскерлердің офицерлерін қызметтен шығарады, офицерлік құрамның алғашқы әскери атағын және «полковник» әскери атағын береді.»;
      7) 10-1-бапта:
      тақырыбы және бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-1-бап. Ішкі әскерлер Бас қолбасшысы
      Ішкі әскерлер Бас қолбасшысы:»;
      алтыншы және тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ішкі әскерлер офицерлерінің әскери қызметті өткеру мәселелерін шешеді, қызметке тағайындайды, қызметтен босатады, кезекті әскери атақтар береді, офицерлік құрамның әскери атақтарын төмендетеді, подполковникті қоса алғанға дейінгілерді запасқа немесе отставкаға шығарады;»;
      «Ішкі істер министріне Iшкi әскерлер Бас қолбасшысының орынбасарларын, Ішкі әскерлер өңірлік қолбасшылықтарының қолбасшылары мен олардың орынбасарларын, Ішкі әскерлердің жоғары әскери оқу орнының бастығын, Ішкі әскерлер құрамаларының командирлерін қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы ұсыныстар енгізеді.»;
      8) мынадай мазмұндағы 10-2-баппен толықтырылсын:
      «10-2-бап. Ішкі әскерлердің өңірлік қолбасшылық қолбасшысы
      Ішкі әскерлердің өңірлік қолбасшылық қолбасшысы:
      өңірлік қолбасшылықтың бағынысты құрамалары мен әскери бөлімдерінің тұрақты жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін ұстап тұрады;
      әскерлердің қызметтік-жауынгерлік қызметіне, жедел және жауынгерлік даярлығына, озық тәжірибені енгізуге, материалдық базаны дамытуға және жеке құрам үшін қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасауға басшылық етеді;
      бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ішкі әскерлердің өңірлік қолбасшылығы құрамына кіретін құрамалар мен әскери бөлімдердің әскери қызметшілерінің әскери қызметті өткеру мәселелерін шешеді;
      қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, кезекті әскери атақтар береді, жоғары сержанттық құрамды қоспағанда, келісімшарт бойынша капитанды қоса алғанға дейінгі әскери қызметшілерді запасқа немесе отставкаға шығарады және Ішкі әскерлер Бас қолбасшысына офицерлік құрамның әскери атақтарын төмендету жөнінде ұсыныстар енгізеді.»;
      9) 11-бапта:
      екінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «өз құзыреті шегінде ведомстволық бағынысты аумақта Ішкi әскерлердiң өңірлік қолбасшылықтарын, құрамаларын, әскери бөлiмдерi мен бөлiмшелерін құру мен орналастыру жөніндегі Ішкi iстер министрінің ұсыныстарын қарауға қатысады;»;
      «Ішкi әскерлердің өңірлік қолбасшылықтарының, құрамалары мен әскери бөлiмдерiнiң қолбасшылығына Ішкi әскерлерге әскери қызметке шақыруды ұйымдастыруда жәрдем көрсетедi;»;
      10) 13-баптың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «құрамалар мен әскери бөлімдердің командирлерiмен бiрлесiп, Iшкi әскерлердiң жедел мақсаттағы құрамалары мен әскери бөлiмдерi және арнайы моторландырылған бөлiмдерi үшiн олардың санына қарай қызметтiк мiндеттердiң көлемiн айқындайды;»;
      11) 14-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Әскери кеңестің құрамын Ішкі әскерлер Бас қолбасшысының ұсынуы бойынша Ішкі істер министрі бекітеді.»;
      12) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Ішкі әскерлерді әскери басқару органдары
      Ішкі әскерлер Бас қолбасшылығы – Ішкі әскерлер комитеті Ішкі әскерлерді әскери басқарудың жедел-стратегиялық органы болып табылады, әскерлердi тұрақты жауынгерлiк және жұмылдыру әзiрлiгінде ұстап тұруға, Ішкі әскерлердің құрылысы және дамуы жоспарларын әзiрлеуге және iске асыруға, олардың ұйымдық-штаттық құрылымын жетiлдiруге, Ішкi әскерлердiң қызметтiк-жауынгерлiк қызметін ұйымдастыруға арналған және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас штабымен бірлесіп, бірлескен іс-қимылдар нұсқаларын жоспарлайды.
      Ішкі әскерлердің өңірлік қолбасшылығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз қызметін белгілі бір аумақта жүзеге асыратын әскери басқарудың жедел-аумақтық органы болып табылады.».
      2. «Қазақстан Республикасының Iшкi iстер органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 25-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 3-1) тармақшасындағы «қолбасшысы» деген сөз «Бас қолбасшысы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан 15 января 2013 года № 69-V

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 23 июня 1992 года «О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 11-12, ст. 290; № 24, ст. 592; 1993 г., № 8, ст. 179; 1995 г., № 1-2, ст. 17; № 23, ст. 155; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 20, ст. 257; № 24, ст. 336; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 155; 2007 г., № 15, ст. 107; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2010 г., № 7, ст. 32; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 26; № 5, ст. 41):
      1) часть вторую статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «Внутренние войска имеют флаг и символ. Региональные командования, соединения и воинские части Внутренних войск имеют боевые знамена установленного образца.»;
      2) в статье 2:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Выполнение задач, возложенных на Внутренние войска, осуществляется:
      органами военного управления Внутренними войсками;
      соединениями и воинскими частями оперативного назначения;
      специальными воинскими частями по охране важных государственных объектов и специальных грузов;
      соединениями и воинскими частями по охране исправительных учреждений и конвоированию;
      специальными моторизованными соединениями и воинскими частями;
      военной полицией Внутренних войск;
      высшим военным учебным заведением Внутренних войск;
      воинскими частями обеспечения деятельности Внутренних войск (учебными, связи и другими);
      авиационной воинской частью;
      воинскими частями (подразделениями) специального назначения.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Соединения и воинские части входят в состав региональных командований Внутренних войск, за исключением соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных Главнокомандующему Внутренними войсками в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      3) статью 4 изложить в следующей редакции:
      «Статья 4. Принципы и основы организации деятельности
                 Внутренних войск
      Деятельность Внутренних войск осуществляется на принципах законности, гуманизма, соблюдения прав личности и единоначалия.
      Непосредственное управление войсками осуществляет Главнокомандующий Внутренними войсками.
      Начальники департаментов внутренних дел областей, города республиканского значения и столицы являются старшими оперативными начальниками в отношении командиров соединений и воинских частей Внутренних войск, дислоцированных на территориях соответствующих областей, города республиканского значения и столицы и выполняющих задачи по охране общественного порядка, охране исправительных учреждений и при чрезвычайных ситуациях, а также по решению других задач, возложенных на Внутренние войска законодательством Республики Казахстан.»;
      4) абзац третий статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «назначает на должность, освобождает от должности Главнокомандующего Внутренними войсками;»;
      5) абзац второй статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «утверждает организационную структуру, лимит штатной численности, дислокацию Внутренних войск;»;
      6) абзац девятый статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «назначает на должности и освобождает от должностей заместителей Главнокомандующего Внутренними войсками, командующих региональными командованиями Внутренних войск и их заместителей, начальника высшего военного учебного заведения Внутренних войск, командиров соединений Внутренних войск, увольняет офицеров Внутренних войск со службы, присваивает первое воинское звание офицерского состава и воинское звание «полковник».»;
      7) в статье 10-1:
      заголовок и абзац первый изложить в следующей редакции:
      «Статья 10-1. Главнокомандующий Внутренними войсками
      Главнокомандующий Внутренними войсками:»;
      абзацы шестой и девятый изложить в следующей редакции:
      «решает вопросы прохождения воинской службы офицерами Внутренних войск в соответствии с законодательством Республики Казахстан, назначает на должности, освобождает от должностей, присваивает очередные воинские звания, снижает воинские звания офицерского состава, увольняет в запас или в отставку до подполковника включительно;»;
      «вносит Министру внутренних дел предложения о назначении на должности и освобождении от должностей заместителей Главнокомандующего Внутренними войсками, командующих региональными командованиями Внутренних войск и их заместителей, начальника высшего военного учебного заведения Внутренних войск, командиров соединений Внутренних войск.»;
      8) дополнить статьей 10-2 следующего содержания:
      «Статья 10-2. Командующий региональным командованием
                    Внутренних войск
      Командующий региональным командованием Внутренних войск:
      поддерживает постоянную боевую и мобилизационную готовность подчиненных соединений и воинских частей регионального командования;
      руководит служебно-боевой деятельностью, оперативной и боевой подготовкой войск, внедрением передового опыта, развитием материальной базы и созданием необходимых социально-бытовых условий для личного состава;
      издает приказы и распоряжения;
      решает вопросы прохождения воинской службы военнослужащими соединений и воинских частей, входящих в состав регионального командования Внутренних войск, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      назначает на должности и освобождает от должностей, присваивает очередные воинские звания, увольняет в запас или в отставку военнослужащих по контракту до капитана включительно, за исключением высшего сержантского состава, и вносит представления по снижению воинских званий офицерского состава Главнокомандующему Внутренними войсками.»;
      9) в статье 11:
      абзацы второй и четвертый изложить в следующей редакции:
      «в пределах своей компетенции участвуют в рассмотрении предложений Министра внутренних дел по формированию и размещению на подведомственной территории региональных командований, соединений, воинских частей и подразделений Внутренних войск;»;
      «оказывают командованию региональных командований, соединений и воинских частей Внутренних войск содействие в организации призыва на воинскую службу во Внутренние войска;»;
      10) абзац третий статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «совместно с командирами соединений и воинских частей определяют объем служебных задач для соединений и воинских частей оперативного назначения и специальных моторизованных частей Внутренних войск исходя из численности;»;
      11) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «Состав Военного совета утверждается Министром внутренних дел по представлению Главнокомандующего Внутренними войсками.»;
      12) статью 15 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Органы военного управления Внутренними войсками
      Главное командование Внутренних войск – Комитет Внутренних войск является оперативно-стратегическим органом военного управления Внутренними войсками, предназначен для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, разработки и реализации планов строительства и развития Внутренних войск, совершенствования их организационно-штатной структуры, организации служебно-боевой деятельности Внутренних войск и совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан планирует варианты совместных действий.
      Региональное командование Внутренних войск является оперативно-территориальным органом военного управления, осуществляющим свою деятельность на определенной территории в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

      2. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 25; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97):
      в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 6 слово «Командующего» заменить словом «Главнокомандующего».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ