Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 21 қаңтардағы № 167-V ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2013 жылғы 7 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      53-баптың 1-тармағы 9) тармақшасының сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу;».
      2. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2013 жылғы 7 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-баптың 1) тармақшасының екінші бөлігі алып тасталсын;
      2) 14-баптың 1) тармақшасындағы «мемлекеттік қала құрылысы кадастры қызметтерінен» деген сөздер «мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорыннан» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 19-бапта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу және одан ақпарат және (немесе) мәліметтер беру қағидаларын бекітеді;»;
      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) авторлық қадағалауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;»;
      4) 20-бапта:
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «13) мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жасау, оның жүргізілуін бақылауды жүзеге асыру;»;
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «13-1) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін ақпарат және (немесе) мәліметтер беру мәселелері бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың іс-қимылдарын үйлестіру;»;
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі субъектілерінің, сондай-ақ мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорынның қызметін нормативтік-техникалық және әдіснамалық қамтамасыз ету;»;
      мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «15-1) жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі объектілерін мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорында тіркеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;»;
      5) 24-баптың 1-тармағында:
      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;»;
      17) тармақшадағы «жүргізу кіреді.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      6) 25-бапта:
      1-тармақта:
      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;»;
      18) тармақшадағы «жүргізу жатады.» деген сөздер «жүргізу;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;»;
      3-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;»;
      7) 26-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорына енгізу үшін белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) мәліметтер беру;»;
      8) 27-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «сәулет және қала құрылысы;»;
      2) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «сәулет және қала құрылысы;»;
      9) 34-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Авторлық қадағалауды жобаның авторы және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеушілер:
      1) осы Заңның 15-бабында және «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда;
      2) мемлекеттік қабылдау және қабылдау комиссияларының пайдалануға қабылдауына жататын объектілер салынған кезде жүзеге асырады.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      10) 37-бапта:
      1-тармақтағы «Қазақстан Республикасы кадастрларының мемлекеттік ақпараттық-құқықтық жүйесіне кіреді және» деген сөздер алып тасталсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттік қала құрылысы кадастры деңгейлер бойынша:
      1) республикалық;
      2) облыстық;
      3) облыстағы аудандық;
      4) базалық (республикалық маңызы бар қалаларды және астананы қоса алғанда, елді мекендер) болып бөлінеді.»;
      11) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «38-бап. Мемлекеттік қала құрылысы кадастры
      1. Мемлекеттік қала құрылысы кадастры Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында бірыңғай жүйе бойынша жүргізіледі.
      2. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.
      Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      3. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының мәліметтері мемлекеттік ақпараттық ресурс болып табылады.
      4. Төменгі деңгейлердегі мемлекеттік қала құрылысы кадастрлары жоғары деңгейдегі мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық негізі болып табылады.»;
      12) 39-бап алып тасталсын;
      13) 60-баптың 7-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Жобалау алдындағы құжаттама бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде ол бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленбеген және бекітілмеген сол жобалау алдындағы құжаттама ескірген болып саналады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жаңадан сараптама жүргізілгеннен және қайта бекітілгеннен кейін ғана іске асыру үшін пайдаланылуы мүмкін.».
      3. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат):
      134-баптың 2-тармағының 22) тармақшасындағы «автоматтандыру саласында жүзеге асырады.» деген сөздер «автоматтандыру;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:
      «23) мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу саласында жүзеге асырады.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Закон Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 167-V ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., №  2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; Закон Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и проведения  международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 декабря 2013 г.):
      абзац восьмой подпункта 9) пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
      «ведение государственного градостроительного кадастра;».

      2. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; Закон Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 7 декабря 2013 г.):
      1) часть вторую подпункта 1) статьи 1 исключить;
      2) в подпункте 1) статьи 14 слова «служб государственного градостроительного кадастра» заменить словами «государственного предприятия, осуществляющего ведение государственного градостроительного кадастра»;
      3) в статье 19:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) утверждает правила ведения и предоставления информации и (или) сведений из государственного градостроительного кадастра;»;
      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) утверждает правила организации и ведения авторского надзора;»;
      4) в статье 20:
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      «13) создание государственного градостроительного кадастра, осуществление контроля за его ведением;»;
      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
      «13-1) координация действий центральных и местных исполнительных органов по вопросам предоставления информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      «14) нормативно-техническое и методологическое обеспечение деятельности субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также государственного предприятия, осуществляющего ведение государственного градостроительного кадастра;»;
      дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
      «15-1) разработка и утверждение правил регистрации в базе данных государственного градостроительного кадастра предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации, а также объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;»;
      5) в пункте 1 статьи 24:
      подпункт 14) изложить в следующей редакции:
      «14) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      в подпункт 17) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      6) в статье 25:
      в пункте 1:
      подпункт 16) изложить в следующей редакции:
      «16) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      в подпункт 18) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
      пункт 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      пункт 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      7) статью 26 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) предоставление в установленном порядке информации и (или) сведений для внесения в базу данных государственного градостроительного кадастра;»;
      8) в пункте 1 статьи 27:
      абзац второй подпункта 1) изложить в следующей редакции:
      «архитектуры и градостроительства;»;
      абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:
      «архитектуры и градостроительства;»;
      9) в статье 34:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Авторский надзор осуществляется автором проекта и (или) разработчиками проектной (проектно-сметной) документации:
      1) в случаях, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона и  Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»;
      2) при строительстве объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию государственными приемочными и приемочными комиссиями.»;
      пункт 3 исключить;
      10) в статье 37:
      в пункте 1 слова «входит в государственную информационно-правовую систему кадастров Республики Казахстан и» исключить;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Государственный градостроительный кадастр подразделяется по уровням на:
      1) республиканский;
      2) областной;
      3) районный области;
      4) базовый (населенные пункты, включая города республиканского значения и столицу).»;
      11) статью 38 изложить в следующей редакции:
      «Статья 38. Государственный градостроительный кадастр
      1. Государственный градостроительный кадастр ведется по единой системе на всей территории Республики Казахстан.
      2. Деятельность по ведению государственного градостроительного кадастра относится к государственной монополии и осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.
      Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
      3. Сведения государственного градостроительного кадастра являются государственным информационным ресурсом.
      4. Информационной основой государственного градостроительного кадастра вышестоящего уровня являются государственные градостроительные кадастры нижестоящих уровней.»;
      12) статью 39 исключить;
      13) пункт 7 статьи 60 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Предпроектная документация, по которой в течение трех лет после ее утверждения не была разработана и утверждена проектно-сметная документация, считается устаревшей и может быть использована для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.».

      3. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83):
      пункт 2 статьи 134 дополнить подпунктом 23) следующего содержания:
      «23) ведения государственного градостроительного кадастра.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ