Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы арасындағы Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преференциялар туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 1 наурыздағы № 467-V ҚРЗ

      2015 жылғы 5 қарашада Парижде жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы арасындағы Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преференциялар туралы келісім ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер
бюросы арасындағы Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық
мамандандырылған көрмесін өткізуге байланысты ресми
қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преференциялар туралы келісім

(2016 жылғы 2 наурызда күшіне енді - Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттары бюллетені, 2016 ж., № 5, 77-құжат)

      Бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы (бұдан әрі - ХКБ)
      Қазақстан Республикасы ХКБ мүшесі және 1928 жылы 22 қарашада Париж қаласында жасалған, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Халықаралық көрмелер туралы конвенцияның (бұдан әрі - «Конвенция») қатысушысы болып табылатындығын, оның жеңілдіктер мен преференцияларға қатысты мемлекеттермен ХКБ-ның келісім жасауына құқық беретінін назарға ала отырып;
      Қазақстан Республикасы 2014 жылғы 11 маусымда Бас Ассамблеяның 155-ші сессиясы шеңберінде ХКБ таныған, Астана қаласында «Болашақ Энергиясы» тақырыбында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін (бұдан әрі - «көрме») 2017 жылғы 10 маусым - 2017 жылғы 10 қыркүйек аралығында өткізіп, көрменің табысы мен беделі үшін жауапты болғандықтан;
      Қазақстан Республикасы Конвенцияға сәйкес көрме шеңберінде ресми қатысушылардың қатысуына жәрдем беру және оларға өз міндеттерін орындауға мүмкіндік беру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайтынын назарға ала отырып;
      төмендегілер туралы келісті:

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Анықтамалар

      Осы Келісімде пайдаланылатын терминдердің мынадай мағыналары бар:
      «Шақырушы Үкімет» — Конвенция ережелері мен көрмені ұйымдастыру және өткізу үшін белгіленген қағидалардың сақталуына кепілдік беретін Қазақстан Республикасының Үкіметі;
      «көрме» - Астана қаласында 2017 жылғы 10 маусым - 2017 жылғы 10 қыркүйек аралығында өткізілетін ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі;
      «Көрме комиссары» — Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан көрмені ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша әрекет етуге уәкілеттік берілген тұлға;
      «Секция комиссары» — көрмеге ресми қатысушы ретінде қатысатын, көрменің ұйымдастырушысымен және көрме комиссарымен қатысу шартына қол қоятын және Қазақстан Республикасы аумағында болу мәртебесіне ие дипломатиялық өкілдіктер басшыларына теңестірілген, ресми қатысушының Үкіметі немесе халықаралық ұйым тағайындаған өкіл;
      «Ұйымдастырушы» - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 11 қаулысына сәйкес құрылған «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;
      «Ресми қатысушы» - Қазақстан Республикасынан көрмені өткізуге қатысуға ресми шақыру алған және қабылдаған мемлекет немесе халықаралық ұйым;
      «Секция комиссарының офисі» — осы Келісімге сәйкес павильонды немесе стендті дайындаудың, пайдаланудың және кәдеге жаратудың барлық мерзімі кезеңінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме ашқан ресми қатысушының заңды тұлғасы;
      «Штат қызметкерлері» - әрбір ресми қатысушының секция комиссары офисінің қызметкерлері: секция комиссары, секция комиссарының орынбасары, павильондар директоры және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын, ресми қатысушысы, қызмет көрсететін персоналға және стенділер/павильондар бойынша алып жүрушілерге секция комиссары офисі қызметінің әкімшілік, операциялық және ұйымдастырушылық бөлігі үшін тікелей жауап беретін ресми қатысушылардың басқа да лауазымды адамдары;
      «Отбасы мүшесі» - секция комиссарының, секция комиссары орынбасарының, павильондар директорларының жұбайлары және/немесе балалары (21 жасқа дейінгі);
      «Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері» — ұйымдастырушы тіркеген көрменің іс-шараларын жария ету қызметін жүзеге асыратын тұлғалар;
      «Қатысу шарты» - Көрмеге қатысу шарттарын көздейтін, көрме комиссарының қолымен бекемделетін секция комиссары мен ұйымдастырушы арасындағы шарт;
      «Негізгі регламент» — Тіркеу дерекнамасының бөлігі болып табылатын көрменің регламенті;
      «Тіркеу дерекнамасы» - 2014 жылғы 11 маусымда ХКБ Бас Ассамблеясының 155-ші сессиясы шеңберінде ХКБ-ға енгізілген және бекітілген, көрмені ұйымдастыруға және өткізуге қатысты құжат.

2-бап. Келісім нысанасы

      Осы Келісімде көзделген штат қызметкерлері мен өзге тұлғаларға және Конвенцияға сәйкес қолдануға дейін заңды деп танылуға және бекітілуге тиіс, шақырушы Үкімет ұсынатын жеңілдіктер мен преференцияларды айқындау және белгілеу осы Келісімнің нысанасы болып табылады.

3-бап. ХКБ, Көрме комиссары мен ұйымдастырушының міндеттері

      Конвенцияның 25-бабының 1-тармағына сәйкес ХКБ көрмені өткізуге қатысты Конвенция ережелерінің орындалуына жауаптылықта болады.
      Конвенцияның 10-бабының 2-тармағына сәйкес шақырушы Үкімет ұйымдастырушы міндеттемелерінің орындалуына кепілдік береді.
      Конвенцияның 12-бабына сәйкес көрме комиссары көрмеге қатысты барлық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етеді.
      Ұйымдастырушы көрмені ұйымдастыру және өткізу үшін жауаптылықта болады.

4-бап. Жеңілдіктер мен преференциялардың бенефициарлары (алушылары)

      Осы Келісімде көзделген жеңілдіктер мен преференциялар осы Келісімнің 11121316-баптарында көрсетілген адамдардың өз функцияларын орындауын жеңілдету үшін, сондай-ақ ХКБ өкілдері үшін ұсынылады.

5-бап. Ұйымдастырушыға қажетті ресми ақпарат

      1. Ресми қатысушы ұйымдастырушыға өзінің штат қызметкерлерінің тізбесін, сондай-ақ қажеттілігіне қарай, осы Келісімнің 4-бабында көрсетілген адамдардың тізбесін бекіту үшін жіберуге міндеттенеді. Бұл ретте, ұйымдастырушыға жібергенге дейін БАҚ өкілдерінің тізбесі секция комиссарымен алдын ала келісуге жатады.
      2. Жоғарыда аталған тізбеден басқа ресми қатысушы ұйымдастырушыға тізбеде көрсетілген адамдардың жеке деректері, міндеттері, қызмет түрлері мен отбасы жағдайы көрсетілген ақпаратты жіберуге міндеттенеді.
      3. Қажет болған жағдайда ресми қатысушы жеңілдіктер мен преференцияларды ұсыну мақсатында Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына қажетті тауарлар, қызметтер немесе жұмыстар туралы мәліметтерді немесе кез келген басқа ақпаратты ұсынуға міндеттенеді.

6-бап. Ақпаратты растау

      Осы Келісімнің 5-бабына сәйкес ресми қатысушы жолдаған ресми ақпаратты адамдардың, тауарлардың, қызметтің немесе басқалардың көрмеге тікелей және ресми қатысы бар екенін ұйымдастырушы растауға тиіс. Қажет болған жағдайда, аталған ақпаратты көрме комиссары да растауға тиіс.

7-бап. Дербес деректерді қорғау

      Көрме ұйымдастырушысы, комиссары немесе Қазақстан Республикасының қандай да бір басқа уәкілетті органы арасында осы Келісімнің ережелері қолданылатын адамдардың дербес деректерімен алмасу Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасы ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

8-бап. Жеңілдіктер мен преференцияларды қолдану мерзімі

      Осы Келісімнің 12-бабында көрсетілген 2016 жылғы 1 наурыздан - 2018 жылғы 9 наурыз аралығында қолданылатын кедендік жеңілдіктер мен преференцияларды қоспағанда, осы Келісімге сәйкес ұсынылатын жеңілдіктер мен преференциялар 2016 жылғы 1 наурыздан бастап - 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданыста болады. Осы бап осы Келісімнің 21-бабының 1-тармағы үшін нұқсан келтірмей қолданылады.

9-бап. Әкімшілік ынтымақтастық

      Визалық қолдау көрсету саласындағы, ішкі істер, әлеуметтік қамсыздандыру және салықтар саласындағы мемлекеттік органдарды қоса алғанда, осы Келісімде айтылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары көрме комиссарының офисіне, ұйымдастырушыға және бірыңғай қызмет көрсету орталығына осы Келісімде көзделген жеңілдіктер мен преференциялардың берілуіне байланысты өздерінің міндеттерін орындау үшін толық ақпаратты ұсынады. Бұдан басқа, жауапты мемлекеттік органдар осы Келісімде көзделген жеңілдіктер мен преференциялардың тиісінше қолданылуы үшін қажетті қандай да бір мәселелерді шешу үшін осы келісімнен туындайтын нормалар мен қағидаларды әзірлеуге тиіс.
      Атап айтқанда, виза алу жөніндегі өтінішке қатысты уәкілетті орган ресми қатысушылардың қажеттіліктеріне ерекше назар аударуға тиіс және осы мақсатта ол тиісті түрде әрі тиісті уақытта белгіленген рәсімдердің сақталуын қамтамасыз ету және визалардың жылдам берілуі үшін барлық қажетті материалдық және адами ресурстарды ұсынады.

10-бап. Жеңілдіктердің, преференциялардың мақсаты және
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарымен ынтымақтастық

      1. Осы Келісімде көзделген жеңілдіктер мен преференциялар жекелеген адамдардың жеке пайдасы үшін емес, көрмені ойдағыдай өткізу мақсатында ғана беріледі.
      2. Осы Келісімге сәйкес берілетін жеңілдіктер мен преференцияларға нұқсан келтірмей осындай жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланатын барлық тұлғалар осы Келісімде айтылған объектілерге байланысты кез келген теріс пайдаланушылықтан тартынуға тиіс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын заңдар мен қағидаларды сақтауға міндетті. Осындай адамдар Қазақстан Республикасының ішкі істеріне араласудан да тартынуға міндетті.
      3. Қазақстан Республикасы жеңілдіктер мен преференцияларға құқығы бар ресми қатысушылармен байланысты адамдардың әрекетіне немесе әрекетсіздігіне жауапты болмайды.
      4. Осы Келісімнің ережелері шақырушы Үкіметтің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қолдану құқығын қандай да бір түрде шектемейді.
      5. Осы Келісімде, Конвенцияда, қатысу шартында, негізгі регламентте реттелмеген мәселелер, тіркеу дерекнамасында белгіленгеніндей, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

2-тарау. Салалық ережелер

11-бап. Келу және болу

      1. Шақырушы Үкімет штат қызметкерлерінің, отбасы мүшелерінің, сондай-ақ, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің Қазақстан Республикасының аумағына келуін, шығуын және онда болуын жеңілдету жөнінде барлық қажетті шараларды қолданады.
      2. Шақырушы Үкімет осы баптың 1-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының адамдарына 12 айға дейінгі мерзімге тегін көп реттік жұмыс визасын береді, оны Қазақстан Республикасының құзыретті органдары 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарта алады.
      3. Шақырушы Үкімет мынадай адамдардың Қазақстан Республикасының аумағына келуін, шығуын және онда болуын жеңілдету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды:
      1) ресми қатысушылар үшін ресми қатысушының павильонын жобалауды, салуды және/немесе пайдалануды жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізуші персонал;
      2) көрме аумағында ресми қатысушылар мен ұйымдастырушы ұйымдастыратын көркемөнер және мәдени іс-шараларға қатысатын адамдар;
      3) ұйымдастырушының рұқсатымен, негізгі регламентке сәйкес көрме шеңберінде коммерциялық қызметке қатысатын адамдар;
      4) отбасы мүшелеріне қажеттілігіне қарай күтім жасау үшін керекті персонал.
      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген адамдарға қажетті виза жеделдетілген тәртіппен беріледі.
      5. Осы баптың 1 және 3-тармақтарында көрсетілген адамдардың келуін, шығуын және болуын жеңілдету үшін осы Келісімге сәйкес еңбек қызметін жүзеге асыруға виза алу рәсіміне, сондай-ақ құзыретті органдардың тіркеу рәсіміне қажетті ережелер енгізілуге тиіс.
      6. Ұйымдастырушы келу, шығу және болу рәсімдеріне байланысты тиісті ақпаратты ресми қатысушыға дереу жолдайды.
      7. Виза беру рәсімінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ресми қатысушылар ұйымдастырушыға өздерінің Қазақстан Республикасында  болуының болжамды мерзімін және мақсатын көрсете отырып, осы баптың 1 және 3-тармақтарында аталған адамдарға қатысты жеке деректерін дереу ұсынуға тиіс.

12-бап. Секция комиссарының офистеріне арналған салықтық
және кедендік жеңілдіктер

      1. Шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктеріне көрмені өткізу үшін өздерінің павильондарын салу, орнату, көрсету, пайдалану және бөлшектеу мақсатында Қазақстан Республикасы аумағында секция комиссарының офисі сатып алған тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша қосылған құн салығы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен қайтарылуға жатады. Егер қосылған құн салығы сатудан түскен салықпен немесе басқа да жанама салықтармен алмастырылса, онда ережелер осындай алмастырылған салықтарға қолданылады.
      Қазақстан Республикасының салық салу саласындағы заңнамасы өзгерген жағдайда, секция комиссарының офисіне шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қосылған құн салығына қатысты шаралар қолданылатын болады.
      2. Қазақстан Республикасында көрмені өткізу кезеңінде көздерден алынған және онда олардың қатысуына тікелей байланысты, көрме аумағында қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге  асырудан түскен табыстар мен кәдесый өнімдерін сатудан түскен табыстарды (бірақ шектеусіз) қоса алғанда, секция комиссары офисінің табыстары корпоративтік табыс салығын салудан босатылады.
      3. Ресми пайдалану үшін секция комиссарының офисі әкелетін, көрмені ұйымдастыруға және өткізуге арналған шетел тауарларын кедендік декларациялау кедендік баж бен салық төленбей, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 мамырдағы № 329 шешіміне сәйкес тарифтік емес және техникалық реттеу шаралары қолданылмай жүзеге асырылады.
      4. Дипломатиялық мәртебесі бар Секция комиссарының және штат қызметкерлерінің жеке тұтынуы үшін әкелінетін шетел тауарлары кедендік баж және салықтарды төлеуден, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 52-тарауына сәйкес тарифтік емес және техникалық реттеу шараларынан босатылады.
      Дипломатиялық мәртебесі жоқ штат қызметкерлерінің жеке тұтынуы үшін әкелінетін шетел тауарлары кедендік бажбен салықтарды төлеуден, сондай-ақ 2010 жылғы 18 маусымдағы жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу және оларды шығаруға байланысты кедендік операцияларды жасау тәртібі туралы келісімге сәйкес тарифтік емес және техникалық реттеу шараларынан босатылады.
      Жоғарыда аталған кедендік баждар мен салықтарды төлеу жөніндегі жеңілдіктер Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын штат қызметкерлерге қатысты қолданылмайды.
      5. Әкелінетін тауарлар санитариялық, ветеринариялық, және фитосанитариялық тексерілуге, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына сәйкес басқа да шаралар қолданылуға жатады. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары мұндай тексерулерді белгіленген заңнамаға сәйкес жүргізеді.
      6. Әкелу кезінде кедендік баждар мен салықтардан босатылған және тарифтік емес және техникалық реттеу шаралары қолданылмай әкелінген тауарларды коммерциялық қызметте пайдалануға, сатуға не иеліктен шығаруға болмайды. Коммерциялық қызмет үшін осындай тауарлар пайдаланылған, сатылған не иеліктен шығарылған жағдайларда, оларға Еуразиялық экономикалық одақтың құқығында көзделген шаралар қолданылады.
      7. Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағына әкелуге тыйым салынған және (немесе) шектелген, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерің үшінші елдермен саудада әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салу немесе шектеу қолданылатын тізбесі Тауарлардың бірыңғай тізбесінде қамтылады және мыналармен:
      «Тарифтік емес реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер туралы» Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 2012 жылғы 16 тамыздағы № 134 шешімімен;
      «Тарифтік емес реттеу шаралары туралы» Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешімімен;
      «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
      8. Секция комиссарының офисі өзінің ұйымдастырушылық міндеттерін орындау үшін қажетті сомаға Қазақстан Республикасының кез келген банкінде және кез келген валютада есепшоттар ашуға құқылы.

13-бап. Секция комиссары мен штат қызметкерлеріне арналған салықтық жеңілдіктер

      Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты жоқ секция комиссары мен штат қызметкерлері, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты жоқ отбасы мүшелері Қазақстан Республикасында болу кезінде мынадай жеңілдіктерді пайдаланады:
      1. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын немесе Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарды қоспағанда, секция комиссары, штат қызметкерлері, сондай-ақ отбасы мүшелері салықтық мақсаттар үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ретінде танылмайды.
      2. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын адамдарды қоспағанда, дамушы елдерге көмек шеңберінде жасалған секция комиссары офисімен жасасқан шарт бойынша төлем түрінде, сондай-ақ, тұруға, медициналық сақтандыруға, медициналық қызмет көрсетуге, тамақтануға, Қазақстан Республикасынан тысқары тұрғылықты жерінен көрмені өткізу орнына дейін және кері қарай жолақы шығыстарын төлеу түрінде алынған осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың табыстары жеке табыс салығын салудан босатылады. Секция комиссары офисінің осындай табыстарды төлеу шығыстарына әлеуметтік салық салынбайды.
      3. Көрмені өткізу үшін өздерінің павильондарын салу, орнату, қою, пайдалану және бөлшектеу мақсатында Қазақстан Республикасы аумағында осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар сатып алған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша қосымша құн салығы Қазақстан Республикасының заңнамасында шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері үшін белгіленген тәртіппен қайтарылуға тиіс.
      Егер қосылған құн салығы сату салығымен немесе басқа да жанама салықтармен ауыстырылған жағдайда осы тармақта белгіленген ережелер осы салықтарға қолданылады.
      Қазақстан Республикасының салық салу саласындағы заңнамасы өзгерген жағдайда, осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдері үшін белгіленген қосылған құн салығына қатысты шаралар қолданылатын болады.
      4. Секция комиссарының көрмені өткізу кезеңінде Қазақстан Республикасындағы көздерден алған және көрмеге қатысуға тікелей байланысты табыстары жеке табыс салығын салудан босатылады.

14-бап. Жүргізуші куәліктерін тану

      1. 1968 жылғы 8 қарашадағы БҰҰ Жол жүрісі туралы конвенциясына (бұдан әрі - Жол жүрісі туралы конвенция) қатысушы елдерде берілген жүргізуші куәліктері Қазақстан Республикасының аумағында танылады және қолданылады.
      2. Секция комиссары, штат қызметкерлері, сондай-ақ осы Келісімнің 4-бабында көрсетілген адамдар автокөлік жүргізу кезінде Жол жүрісі туралы конвенцияға сәйкес келетін қолданыстағы ұлттық жүргізуші куәлігін не халықаралық жүргізуші куәлігін пайдалана алады.
      3. Ұйымдастырушы, қажет болған кезде, ресми қатысушыларға жүргізуші куәлігінің қазақ немесе орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасын дайындауға жәрдемдеседі.

15-бап. Сақтандыру

      1. Секция комиссары, әрбір ресми қатысушының штат қызметкерлері, сондай-ақ осы Келісімнің 4-бабында көрсетілген адамдар қатысу шартында көзделген талаптарда медициналық сақтандыруды қоса алғанда, сақтандыру шарттарын жасауға тиіс.
      2. Ресми қатысушы және/немесе офис комиссары ұйымдастырушыға талап етілетін сақтандыру шарттарының жасалғаны жөніндегі растаманы ұсынады.
      3. Ресми қатысушылардың, секция комиссары офисінің, сондай-ақ 4-бапта көрсетілген адамдардың нұқсан келтіру салдарынан пайда болуы мүмкін, егер осындай оқиға ұйымдастырушының немесе оның персоналының немесе басқа да қатысушылар немесе оның персоналының қасақана әрекетіне немесе өрескел ұқыпсыздығына байланысты емес нұқсан келтірілген жағдайда, өтемақы талап етуге құқығы жоқ.
      4. Ұйымдастырушының, нұқсан келтіру салдарынан пайда болуы мүмкін, егер осындай оқиға персоналға немесе басқа қатысушыларға қатысы бойынша Көрмеге ресми қатысушылардың немесе оның персоналының қасақана әрекетіне немесе өрескел ұқыпсыздығына байланысты емес нұқсан келтірілген жағдайда, өтемақы талап етуге құқығы жоқ.

16-бап. Ұлттық білім беру жүйесі мен университеттік курстарға қатысу

      1. Қажет болған жағдайда, Астана қаласында орналасқан білім беру ұйымдарын қоса алғанда, арнайы мемлекеттік органдардың және білім беру ұйымдары мен құқық қорғау органдарының оқу орындарын қоспағанда, Астана қаласының кез келген түрдегі және деңгейдегі білім беру ұйымдары оқу жылы ішінде отбасы мүшелерін қабылдайды, мемлекеттік және орыс тілдерінде білім алуын қамтамасыз етеді.
      2. Білім алушы адамдардың мектепке бару уақытында медициналық шығыстарды өтеуге арналған сақтандыру полистерінің дәлелдемелер, сондай-ақ, жазатайым оқиғаларды қамтитын полис пен нұқсан келтіргені және соған байланысты заң қызметтерінің шығыстары үшін үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру ұсынылатын болады.
      3. Білім алушы адам бөлінген білім беру ұйымы оның оқуы аяқталған кезде берілген білімі және білім алушы адамның оқу үлгерімі табелін немесе оқыту және жалпы білім беру пәндерін зерделеу мерзімдері көрсетілген анықтама береді.

17-бап. Ақпараттық жария ету

      1. Көрмеге ресми қатысушылар мен келушілер көрме туралы ақпаратты мына арналар арқылы алады:
      1) тұрақты түрде шығарылатын ЭКСПО-2017 арнайы бюллетені;
      2) ұйымдастырушының ресми сайты (www.ехро2017astana.com).
      2. Ұйымдастырушының тауар белгісін (логотипін) пайдалану құқығы Ұйымдастырушының шешімі негізінде ресми қатысушыларға берілуге тиіс.
      3. Ұйымдастырушының тауар белгісін (логотипін) пайдалану құқығы ұйымдастырушының шешіміне сәйкес ресми қатысушыларға ұсынылады.

18-бап. Бірыңғай қызмет көрсету орталығы

      Ресми қатысушыларға, секция комиссары кеңселеріне және олардың штат қызметкерлеріне қызмет көрсету үшін ұйымдастырушы тәулік бойы «бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс істейтін бірыңғай қызмет көрсету орталығын құрады. Бірыңғай орталықта мемлекеттік және көрсетілетін өзге де қызметтердің тиісті түрлерін уақтылы әрі тиімді көрсететін мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдардың өкілдері (ішкі істер органын, кеден органы мен салық органын қоса алғанда) болады.

19-бап. Ресми қатысушылардың құқықтары

      1. Шақырушы Үкімет секция комиссарының кеңселеріне олардың негізгі қызметі шеңберінде мынадай өкілеттіктерді береді:
      1) шарттарға қол қою;
      2) жылжымалы мүлікті салып алу және сату;
      3) сотта сөз сөйлеу;
      4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен басқада ұйымдарында ресми қатысушылардың мүдделерін білдіру.
      2. Осы баптың 1-тармағының мақсаттары үшін ресми қатысушылардың атынан Конвенцияда көрсетілгендей секция комиссары немесе ол болмаған кезде секция комиссарының орынбасары өкілдік етеді.

3-тарау. Қорытынды ережелер

20-бап. Дауларды шешу

      Осы Келісімді түсіндіруге немесе қолдануға қатысты Тараптар арасындағы кез келген дау Конвенцияның 34-бабының ережелеріне сәйкес шешіледі.
      Ресми қатысушылар арасындағы немесе ресми қатысушы мен ұйымдастырушы арасындағы кез келген даулар Конвенцияға, қатысу шартына және негізгі регламентке сәйкес шешіледі.

21-бап. Күшіне енуі және өзгерістер

      1. Осы Келісім Халықаралық көрмелер бюросы және қазақстандық тарап оның күшіне енуі үшін қажетті тиісті мемлекетішілік рәсімдердің аяқталғаны туралы ақпарат бере отырып, дипломатиялық арналар арқылы екі хабарламаның екіншісін алғанын растаған күннен бастап күшіне енеді.
      Осы Келісімге Тараптардың өзара келісуі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар осы Келісімнің ажырамас бөліктері болып табылады және осы Келісім үшін көзделген тәртіппен күшіне енетін жекелеген хаттамалармен ресімделеді.
      2015 жылғы 5 қарашада Париж қаласында әрқайсысы қазақ, орыс, француз және ағылшын тілдерінде екі данада жасалды, әрі барлық мәтіндер теңтүпнұсқалы болып табылады. Ауытқушылықтар туындаған жағдайда, ағылшын тіліндегі мәтіннің басым күші болады.

      Қазақстан Республикасының       Халықаралық көрмелер бюросы
             Үкіметі үшін                       үшін

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұдан әрі Келісімнің француз және ағылшын тілдеріндегі мәтіні берілген.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 467-V ЗРК

      Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, совершенное в Париже 5 ноября 2015 года.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро
выставок о льготах и преференциях дли официальных участников,
связанных с проведением Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане

Вступило в силу 2 марта 2016 года -
Бюллетень международных договоров РК 2016 г., № 5, ст. 77

      Правительство Республики Казахстан и Международное бюро выставок (далее - «МБВ»), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
      принимая во внимание, что Республика Казахстан является членом МБВ и участником Конвенции о международных выставках, совершенной в городе Париже 22 ноября 1928 г., с внесенными в нее изменениями и дополнениями (далее - «Конвенция»), которая предоставляет МБВ право заключать соглашения с государствами в отношении льгот и преференций;
      поскольку Республика Казахстан будет проводить с 10 июня по 10 сентября 2017 г. Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в городе Астане на тему: «Энергия будущего» (далее - «выставка»), признанную МБВ в рамках 155-ой сессии Генеральной ассамблеи 11 июня 2014 года, и несет ответственность за успех и престиж выставки;
      принимая во внимание, что согласно Конвенции Республика Казахстан принимает все необходимые меры, чтобы способствовать участию официальных участников и дать им возможность выполнить свои задачи в рамках выставки;
      согласились о нижеследующем:

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Определения

      Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:
      «Приглашающее Правительство» - Правительство Республики Казахстан, гарантирующее соблюдение положений Конвенции и правил, установленных для организации и проведения выставки;
      «выставка» - Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая будет проводиться в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года;
      «Комиссар выставки» - лицо, уполномоченное Указом Президента Республики Казахстан представлять Правительство Республики Казахстан по вопросам организации и проведения выставки;
      «Комиссар секции» - представитель, назначенный Правительством официального участника или международной организацией, участвующей в выставке в качестве официального участника, подписывающий договор участия с организатором и Комиссаром выставки и приравненный в статусе пребывания на территории Республики Казахстан к главам дипломатических представительств;
      «Организатор» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», созданное в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 11;
      «Официальный участник» - государство или международная организация, которые получили и приняли официальное приглашение Республики Казахстан участвовать в проведении выставки;
      «Офис комиссара секции» - юридическое лицо официального участника, открывшее в соответствии с законодательством Республики Казахстан постоянное учреждение в Республике Казахстан на период всего срока подготовки, эксплуатации и утилизации его павильона или стенда в соответствии с настоящим Соглашением;
      «Штатные сотрудники» - сотрудники Офиса комиссара секции каждого официального участника: Комиссар секции, заместитель Комиссара секции, директора павильонов и другие должностные лица официальных участников, непосредственно отвечающие за административную, операционную и организационную часть деятельности официального участника, Офиса комиссара секции, обслуживающего персонала и стендистов/проводников по павильону, не являющиеся резидентами Республики Казахстан;
      «Член семьи» - супруг(а) и/или дети (в возрасте до 21 года) Комиссара секции, заместителя Комиссара секции, директоров павильонов;
      «Представители средств массовой информации» - лица, осуществляющие деятельность по освещению мероприятий выставки, аккредитованные организатором;
      «Договор участия» - договор между Комиссаром секции и организатором со скрепляющей подписью Комиссара выставки, предусматривающий условия участия в выставке;
      «Основной регламент» - регламент выставки, являющийся частью регистрационного досье;
      «Регистрационное досье» — документ, касающийся организации и проведения выставки, который был внесен в МБВ и утвержден в рамках 155-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ 11 июня 2014 года.

Статья 2. Предмет Соглашения

      Предметом настоящего Соглашения являются определение и установление льгот и преференций, которые приглашающее Правительство предоставляет штатным сотрудникам и иным лицам, предусмотренным в настоящем Соглашении, и в соответствии с Конвенцией должны быть юридически признаны и утверждены до их применения.

Статья 3. Обязанности МБВ, Комиссара выставки и организатора

      В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Конвенции МБВ несет ответственность за выполнение положений Конвенции в отношении проведения выставки.
      В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции приглашающее Правительство гарантирует выполнение обязательств организатора.
      В соответствии со статьей 12 Конвенции Комиссар выставки представляет Республику Казахстан по всем вопросам, касающимся выставки.
      Организатор несет ответственность за организацию и проведение выставки.

Статья 4. Бенефициары (получатели) льгот и преференций

      Льготы и преференции, предусмотренные в настоящем Соглашении, предоставляются для облегчения выполнения своих функций лицам, указанным в статьях 11121316 настоящего Соглашения, а также для представителей МБВ.

Статья 5. Официальная информация, необходимая для организатора

      1. Официальный участник обязуется направить для утверждения организатору перечень своих штатных сотрудников, а также, где это применимо, перечень лиц, указанных в статье 4 настоящего Соглашения. При этом перечень представителей СМИ до его направления организатору подлежит предварительному согласованию с Комиссаром секции.
      2. Помимо вышеуказанного перечня официальный участник обязуется направить организатору информацию с указанием личных данных, обязанностей и рода занятий и семейных отношений лиц, указанных в перечне.
      3. В случае необходимости официальный участник обязуется представить сведения о товарах, деятельности или работах, или любую другую информацию, необходимую уполномоченным органам Республики Казахстан в целях предоставления льгот и преференций.

Статья 6. Подтверждение информации

      Официальная информация, направленная официальным участником в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, должна быть подтверждена организатором на предмет того, что лица, товары, деятельность или что-либо другое имеют прямое и официальное отношение к выставке. В случае необходимости данная информация также должна быть подтверждена Комиссаром выставки.

Статья 7. Зашита персональных данных

      Обмен между организатором, Комиссаром выставки или каким-либо другим уполномоченным органом Республики Казахстан персональными данными лиц, на которых распространяются положения настоящего Соглашения, осуществляется с учетом законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных.

Статья 8. Сроки применения льгот и преференций

      Льготы и преференции, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением, действуют с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2017 года, за исключением таможенных льгот и преференций, указанных в статье 12 настоящего Соглашения, которые действуют с 1 марта 2016 года по 9 марта 2018 года. Настоящая статья применяется без ущерба для пункта 1 статьи 21 настоящего Соглашения.

Статья 9. Административное сотрудничество

      Государственные органы Республики Казахстан, уполномоченные принимать решения по вопросам, упомянутым в настоящем Соглашении, включая государственные органы в области оказания визовой поддержки, внутренних дел, в сфере социального обеспечения и налогов, представляют офису Комиссара выставки, организатору и Единому центру обслуживания подробную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей в связи с предоставлением льгот и преференций, предусмотренных настоящим Соглашением. Кроме того, ответственными государственными органами должны быть разработаны нормы и правила, вытекающие из данного соглашения, для решения каких-либо вопросов, которые могут быть необходимы для надлежащего применения льгот и преференций, предусмотренных в настоящем Соглашении.
      В частности, в отношении заявлений на получение визы уполномоченный орган должен уделять особое внимание потребностям официальных участников и с этой целью он предоставляет надлежащим образом и в надлежащее время все материальные и людские ресурсы, необходимые для обеспечения соблюдения установленной процедуры и быстрой выдачи виз.

Статья 10. Цель льгот, преференций и сотрудничество
с государственными органами Республики Казахстан

      1. Льготы и преференции, предусмотренные в настоящем Соглашении, предоставляются исключительно в целях успешного проведения выставки, а не для личной выгоды отдельных лиц.
      2. Без ущерба для льгот и преференций, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, все лица, пользующиеся такими льготами и преференциями, должны воздерживаться от любых злоупотреблений в связи с объектами, упомянутыми в настоящем Соглашении, а также обязаны соблюдать законы и правила, действующие на территории Республики Казахстан. Такие лица также обязаны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Республики Казахстан.
      3. Республика Казахстан не несет ответственность за действия или бездействие лиц, связанных с официальными участниками, которые имеют право на льготы и преференции.
      4. Положения настоящего Соглашения не ограничивают каким-либо образом право приглашающего Правительства принимать меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.
      5. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, Конвенцией, договором участия, основным регламентом, как установлено в регистрационном досье, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Отраслевые положения

Статья 11. Въезд и пребывание

      1. Приглашающее Правительство принимает все необходимые меры по облегчению въезда, выезда и пребывания на территории Республики Казахстан штатных сотрудников, членов семьи, а также представителей средств массовой информации.
      2. Приглашающее Правительство выдает бесплатную, многократную визу Республики Казахстан лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, сроком до 12 месяцев, который может быть продлен компетентными органами Республики Казахстан до 31 декабря 2017 года.
      3. Приглашающее Правительство принимает все необходимые меры для облегчения въезда, выезда и пребывания в Республике Казахстан следующих лиц:
      1) персонал поставщиков товаров, работ и услуг для официальных участников, необходимый для осуществления проектирования, строительства и/или эксплуатации павильона официального участника;
      2) лица, участвующие в художественных и культурных мероприятиях, организованных на территории выставки официальными участниками или организатором;
      3) лица, участвующие в коммерческой деятельности в рамках выставки в соответствии с основным регламентом, с разрешения организатора;
      4) персонал, необходимый, где это применимо, для ухода за членами семьи.
      4. Визы, необходимые для лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, выдаются в ускоренном порядке.
      5. Для облегчения въезда, выезда и пребывания лиц, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Соглашением, необходимые положения должны быть введены для процедуры получения виз на осуществление трудовой деятельности, а также процедуры регистрации компетентными органами.
      6. Организатор незамедлительно направляет официальным участникам соответствующую информацию, связанную с процедурами въезда, выезда и пребывания.
      7. Для обеспечения правильного функционирования процедур выдачи виз официальные участники должны предоставить незамедлительно организатору личные данные, относящиеся к лицам, упомянутым в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, с указанием предполагаемого срока и цели их пребывания в Республике Казахстан.

Статья 12. Налоговые и таможенные льготы
для офисов Комиссара секции

      1. Налог на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, приобретенным Офисом комиссара секции на территории Республики Казахстан в целях строительства, установки, выставления, эксплуатации и демонтажа своих павильонов для проведения выставки, подлежит возврату в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для дипломатических представительств иностранных государств. В случае, если налог на добавленную стоимость заменяется налогом с продаж или другими косвенными налогами, положения применяются к таким заменяющим налогам.
      В случае изменения законодательства Республики Казахстан в сфере налогообложения, к Офису комиссара секции будут применяться меры в отношении налога на добавленную стоимость, установленные законодательством Республики Казахстан для дипломатических представительств иностранных государств.
      2. Доходы Офиса комиссара секции, полученные из источников в Республике Казахстан в период проведения выставки и непосредственно связанные с их участием в ней, включая (но, не ограничиваясь) доходы от осуществления деятельности по организации общественного питания на территории выставки и реализации сувенирной продукции, освобождаются от обложения корпоративным подоходным налогом.
      3. Таможенное декларирование иностранных товаров, предназначенных для организации и проведения выставки, ввозимых Офисом комиссара секции в целях официального пользования, осуществляется без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также применения мер нетарифного и технического регулирования в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества от 20 мая 2010 года № 329.
      4. Иностранные товары, ввозимые для личного пользования Комиссаром секции и штатными сотрудниками, имеющими дипломатический статус, освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также мер нетарифного и технического регулирования в соответствии с главой 52 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан».
      Иностранные товары, ввозимые для личного пользования штатными сотрудниками, не имеющими дипломатический статус, освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налогов, а также мер нетарифного и технического регулирования в соответствии с Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 года.
      Вышеуказанные льготы по уплате таможенных пошлин и налогов не применяются в отношении штатных сотрудников, являющихся резидентами Республики Казахстан.
      5. Ввозимые товары подлежат санитарным, ветеринарным и фитосанитарным проверкам, а также прочим связанным мерам в соответствии с правом Евразийского экономического союза. Уполномоченные государственные органы Республики Казахстан проводят такие проверки в соответствии с установленным законодательством.
      6. Товары, освобожденные при ввозе от таможенных пошлин и налогов и ввезенные без применения мер нетарифного и техническою регулирования, не могут быть использованы для коммерческой деятельности, проданы либо отчуждены. В случаях использования таких товаров для коммерческой деятельности, продажи либо отчуждения, к ним применяются меры, предусмотренные правом Евразийского экономического союза.
      7. Перечень товаров, запрещенных и (или) ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза, содержится в Едином перечне товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Евразийского экономического союза в торговле с третьими странами, и регулируется:
      Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования»;
      Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»;
      Законом Республики Казахстан «Об экспортном контроле».
      8. Офис комиссара секции имеет право открыть счета в любом банке Республики Казахстан, любой валюте на суммы, необходимые для выполнения своих организационных задач.

Статья 13. Налоговые льготы для Комиссара
секции и штатных сотрудников

      Комиссар секции и штатные сотрудники, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и не имеющие вида на жительство в Республике Казахстан, а также члены семьи, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и не имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, пользуются следующими льготами во время пребывания в Республике Казахстан:
      1. Комиссар секции, штатные сотрудники, а также члены семьи, за исключением лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан или имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, не признаются в качестве резидентов Республики Казахстан для налоговых целей.
      2. Доходы лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, за исключением лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, полученные в виде выплат по договору с Офисом комиссара секции, а также оплаты расходов на проживание, медицинское страхование, медицинское обслуживание, питание, проезд от места жительства за пределами Республики Казахстан до места проведения выставки и обратно, произведенных в рамках помощи развивающимся странам, освобождаются от обложения индивидуальным подоходным налогом. Расходы Офиса комиссара секции на выплату таких доходов не облагаются социальным налогом.
      3. Налог на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, приобретенным лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, на территории Республики Казахстан в целях строительства, установки выставления, эксплуатации и демонтажа своих павильонов для проведения Выставки, подлежит возврату в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для дипломатических представительств иностранных государств.
      В случае, если налог на добавленную стоимость заменяется налогом с продаж или другими косвенными налогами, положения, установленные настоящим пунктом, применяются к этим налогам.
      В случае изменения законодательства Республики Казахстан в сфере налогообложения, к лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, будут применяться меры в отношении налога на добавленную стоимость, установленные законодательством Республики Казахстан для дипломатических представительств иностранных государств.
      4. Доходы Комиссара секции, полученные из источников в Республике Казахстан в период проведения выставки и непосредственно связанные с участием в выставке, освобождаются от обложения индивидуальным подоходным налогом.

Статья 14. Признание водительских удостоверений

      1. Водительские права, выданные в странах-участницах Конвенции ООН о дорожном движении от 8 ноября 1968 года (далее - Конвенция о дорожном движении), признаются и действуют на территории Республики Казахстан.
      2. Комиссар секции, штатные сотрудники, а также лица, указанные в статье 4 настоящего Соглашения, при вождении автотранспорта могут использовать действующее национальное водительское удостоверение, соответствующее Конвенции о дорожном движении либо международное водительское удостоверение.
      3. Организатор, при необходимости, содействует официальным участникам в подготовке нотариального засвидетельствованного перевода водительского удостоверения на казахский или русский языки.

Статья 15. Страхование

      1. Комиссар секции, штатные сотрудники каждого официального участника, а также лица, указанные в статье 4 настоящего Соглашения, должны заключить договоры страхования, включая медицинское страхование, на условиях, предусмотренных в договорах участия.
      2. Официальный участник и/или Офис комиссара предоставляет организатору подтверждение того, что требуемые договоры страхования были заключены.
      3. Официальные участники, Офис комиссара секции, а также лица, указанные в статье 4 настоящего Соглашения, в случае ущерба, не имеют право на компенсацию иска, который может возникнуть в результате причинения ущерба, если такое происшествие не связано с умышленным действием или грубой небрежностью организатора, или его персонала, или других участников или его персонала.
      4. Организатор, в случае ущерба, не имеет право на компенсацию иска, который может возникнуть в результате причинения ущерба, если такое происшествие не связано с умышленным действием или грубой небрежностью официальных участников выставки и его персонала по отношению к персоналу или других участников.

Статья 16. Участие в национальной системе обучения и
университетских курсах

      1. При необходимости организации образования города Астана любого вида или уровня, включая организации образования, расположенные в городе Астане, исключая учебные заведения специальных государственных органов и организаций образования, правоохранительных органов, принимают Членов семьи в течение учебного года и обеспечивают обучение на государственном и русском языках.
      2. Во время посещения школы обучающимся лицам будет предложено представить доказательства страхового полиса для покрытия медицинских расходов, а также полис, охватывающий несчастные случаи, страхование ответственности перед третьими лицами за ущерб и связанные с ними расходы на юридические услуги.
      3. В конце пребывания организация образования, в которую обучающееся лицо было определено, выдает табель успеваемости либо справку с указанием сроков обучения и изучения общеобразовательных предметов.

Статья 17. Информационное освещение

      1. Официальные участники и посетители выставки получают информацию о выставке по следующим каналам:
      1) специальный бюллетень ЭКСПО-2017, выпускаемый на регулярной основе;
      2) официальный сайт Организатора (www.expo2017astana.com).
      2. Право на использование товарного знака (логотипа) организатора должно быть предоставлено официальным участникам на основании решения исполнительного органа организатора.
      3. Право на использование товарного знака (логотипа) организатора предоставляется официальным участникам в соответствии с решением организатора.

Статья 18. Единый центр обслуживания

      Для обслуживания официальных участников, Офисов комиссаров секций и их штатных сотрудников организатором будет создан единый центр обслуживания, работающий по принципу «одного окна» на круглосуточной основе, в котором будут находиться представители государственных органов и других организаций (включая орган внутренних дел, таможенный орган и налоговый орган), которые будут своевременно и эффективно оказывать соответствующие виды государственных и иных услуг.

Статья 19. Права Официальных участников

      1. Приглашающее Правительство предоставляет Офисам комиссаров секций следующие полномочия в рамках их основной деятельности:
      1) подписывать договоры;
      2) приобретать и продавать движимое имущество;
      3) выступать в суде;
      4) представлять интересы официальных участников в государственных органах и других организациях Республики Казахстан.
      2. Для целей пункта 1 настоящей статьи официальных участников представляют Комиссар секции, или, в его/ее отсутствие, заместитель Комиссара секции, как указано в Конвенции.

Глава 3. Заключительные положения

Статья 20. Разрешение споров

      Любой спор между Сторонами в отношении толкования или применения настоящего Соглашения разрешается в соответствии с положениями статьи 34 Конвенции.
      Любые споры между Официальными участниками или официальным участником и организатором разрешаются в соответствии с Конвенцией, договором участия и основным регламентом.

Статья 21. Вступление в силу и изменения

      1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подтверждения получения второго из двух уведомлений по дипломатическим каналам Международным бюро выставок и казахстанской стороны, информируя о завершении соответствующих внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и оформляемые отдельными протоколами, которые вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Соглашения.

      Совершено в городе Париже, 5 ноября 2015 года в двух экземплярах, каждый на казахском, русском, французском и английском языках, при этом все тексты являются аутентичными. В случае возникновения расхождений, текст на английском языке будет иметь превалирующую силу.

          За Правительство         За Международное бюро выставок
        Республики Казахстан

      Примечание РЦПИ!
      Далее прилагается текст Соглашения на французском и английском языках.