Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер және жануарлар дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2017 жылғы 15 маусымдағы № 73-VІ ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 117-құжаттар; № 21-I, 124, 126-құжаттар; № 22-II, 145-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 10, 79-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 4, 7-құжат):

      122-баптың 2-тармағының бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.".

      2. 2003 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Орман кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 16, 140-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 27-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат):

      1) бүкіл мәтін бойынша "саябақтарға", "саябақтар", "табиғи саябақ", "саябақтардың" деген сөздер тиісінше "парктерге", "парктер", "табиғи парктер", "парктердің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) мазмұнында:

      33-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарттарының нысаны және оларды мемлекеттiк тiркеу";

      мынадай мазмұндағы 51-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "51-1-бап. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру";

      91-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "91-бап. Басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу және басқа да мақсаттарда ағаш кесу кезiнде мемлекеттiк орман иеленушiнiң жергiлiктi халықтың сүрекке деген қажеттілігін қамтамасыз етуi";

      мынадай мазмұндағы 117-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "117-1-бап. Орман шаруашылығының мамандарын құқықтық және әлеуметтік қорғау";

      3) 4-бап мынадай мазмұндағы 74-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "74-1) орманның экологиялық жүйелік қызметтері (бұдан әрі – орманның экожүйелік қызметтері) – орман қоры аумағында және оған іргелес жатқан учаскелерде қызметін жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар, пайдалы қасиеттерін қоса алғанда, орманды, оның функцияларын пайдаланудан алатын пайда;";

      4) 12-бапта:

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою туралы шешім қабылдайды және оларды алып қою көлемдерін бекітеді;";

      17-20) тармақша алып тасталсын;

      5) 13-бапта:

      1-тармақта:

      17), 18-4), 18-5) және 18-15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "17) мынадай: мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелерін есептеудің; орман қоры аумағында өрттен келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі; орман қоры аумағында ағаштың заңсыз кесілуінің көлемдерін және ағаштың заңсыз кесілуінен келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;";

      "18-4) өсімдіктер дүниесінің объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге арналған рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      18-5) мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемдерін мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына сәйкес қалыптастырады және бекітеді;";

      "18-15) Қазақстан Республикасының Үкіметіне өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою және оларды алып қою көлемдерін бекіту жөнінде ұсыныстар енгізеді;";

      18-16) және 18-17) тармақшалар "инспекциясы мен" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасы" деген сөздермен толықтырылсын;

      18-32) тармақшадағы "орман қорының аумағында ағаштың заңсыз кесілуінен келтірілген залалды" деген сөздер "орман қоры аумағында ағаштың заңсыз кесілуінің көлемдерін және ағаштың заңсыз кесілуінен келтірілген залалды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18-34) тармақшадағы "ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын" деген сөздер "ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 18-45), 18-46), 18-47) және 18-48) тармақшалармен толықтырылсын:

      "18-45) Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдары актілерінің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      18-46) өзінің ведомстволық бағынысындағы орман мекемесінің нышанын (эмблемасы мен жалауын) бекітеді;

      18-47) өсімдіктер дүниесінің объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге арналған рұқсаттар береді;

      18-48) басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      2-тармақтың 9) тармақшасының үшінші абзацы "ұзақ мерзімді" деген сөздерден кейін "және қысқа мерзімді" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 15-бапта:

      15-3) тармақшадағы "ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын" деген сөздер "ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 15-4) және 15-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15-4) өздерінің ведомстволық бағынысындағы орман мекемесінің нышанын (эмблемасы мен жалауын) бекітеді;

      15-5) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыруды жүзеге асырады;";

      7) 18-бап мынадай мазмұндағы 14) және 15) тармақшалармен толықтырылсын:

      "14) ұзақ мерзімді орман пайдалану шарты бар орман пайдаланушылар бойынша ағаш кесудің жыл сайынғы көлемін қалыптастырады және бекітеді;

      15) орман мекемесінің нышанын (эмблемасы мен жалауын) әзірлейді.";

      8) 21-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы "ұзақ мерзімді" деген сөздерден кейін "және қысқа мерзімді" деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 24-бапта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) осы Кoдекстe айқындалған тәртiппен мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалануды жүзеге асыру;";

      5) тармақшадағы "беру құқығы бар." деген сөздер "беру;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын жасасу құқығы бар.";

      10) 29-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы азаматтарының және шетелдік қатыспайтын Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының құқығы бар.";

      2-тармақтағы "орман билетiнiң" деген сөздер "қысқа мерзімді орман пайдалану шарты және (немесе) орман билетi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартына" деген сөздер "ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 31-бапта:

      1-тармақтағы "Мемлекеттiк", "және кейiн мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасындағы шартпен ресiмделе отырып" деген сөздер тиісінше "Осы баптың 1-1-тармағында көзделген орман пайдалану түрін қоспағанда, мемлекеттiк", ", кейiн мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында шарт ресiмделе отырып," деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "1-1. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегі орман ресурстары аңшылық шаруашылығының мұқтажы үшін ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес жасалған аңшылық шаруашылығын жүргізуге арналған шарт негізінде, кейiн мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында шарт ресiмделе отырып, берiледi.

      1-2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ұзақ мерзiмдi орман пайдалану кезінде орман пайдаланудың мынадай түрлері жүзеге асырылуы мүмкін:

      1) сүрек дайындау;

      2) шайыр, ағаш шырындарын дайындау;

      3) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аңшылық шаруашылығының мұқтажы үшін пайдалану;

      4) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін пайдалану;

      5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалану;

      6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ағаш және бұта тұқымдыларының көшеттік материалы мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер өсіру үшін пайдалану;

      7) жанама орман пайдалану.";

      2-1-тармақтың бірінші абзацындағы "орман пайдалануға", "жеке және заңды тұлғалар" деген сөздер тиісінше "пайдалануға", "Қазақстан Республикасының азаматтары және шетелдік қатысусыз Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 33-бапта:

      тақырыптағы "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартының нысаны және оны" деген сөздер "ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарттарының нысаны және оларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:

      "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шарты" деген сөздер "ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарттары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

      2-тармақта:

      "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шарты" деген сөздер "ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарттары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "ол мемлекеттiк тiркеуден өткен кезден бастап жасалған болып" деген сөздер "мемлекеттiк тiркелген кезінен бастап жасалды деп" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 34-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегi орман ресурстары қысқа мерзiмдi орман пайдалануға:

      1) мемлекеттiк орман иеленушiлер беретiн орман билетi негiзiнде бiр жылға дейiнгi мерзiмге;

      2) мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында жасалатын қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарты негізінде бір жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге беріледі.";

      2-тармақта:

      бірінші абзац "пайдаланудың" деген сөзден кейін "мынадай түрлері жүзеге асырылуы мүмкін" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшадағы "пайдалану сияқты түрлерiн ғана жүзеге асыруға болады." деген сөздер "пайдалану;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) қосалқы сүрек ресурстарын дайындау.";

      14) 36-бапта:

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) ұзақ мерзімді орман пайдалану шарты бар орман пайдаланушылар үшін – орман мекемесі бекіткен, мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемі.";

      7-тармақтағы "аралық пайдалану мақсатында кесудi және өзгедей мақсатта кесудi", "мен (немесе)" деген сөздер тиісінше "басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуді, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесудi және басқа да мақсаттарда ағаш кесудi", "және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      "жүзеге асыруға" деген сөздерден кейін ", қосалқы сүрек ресурстарын дайындауға" деген сөздермен толықтырылсын;

      "аң шаруашылығы, ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристiк және спорттық мақсаттар қажеттiгi" деген сөздер "ғылыми-зерттеу, сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристiк және спорттық мақсаттар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 37-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүрек дайындау үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік орман иеленушімен келісу бойынша ағаш кесудің барлық түрін жүргізуге, орман питомниктері мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелерді орналастыруға құқығы бар.";

      16) 38-баптың 1) тармақшасындағы "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартының", "билетiмен, орман билетiмен белгiленген" деген сөздер тиісінше "ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарының", "билетiнде, орман билетiнде айқындалған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 39-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартының" деген сөздер "ұзақ мерзiмдi немесе қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 40-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "ережелерiн", "ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартында", "үнемi" деген сөздер тиісінше "қағидаларын", "ұзақ мерзiмдi немесе қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарында", "жүйелі түрде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 41-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ұзақ мерзiмдi немесе қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарының бұзылуы;";

      20) 42-баптың 5-тармағындағы "заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзiлген жабайы өсiмдiктер мен саңырауқұлақ түрлерiн, сондай-ақ құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiктер мен құрамында есiрткi заттар" деген сөздер "заңнамасында айқындалған жағдайлардан басқа кезде, өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесіне енгiзiлген жабайы өсетін өсiмдiктер мен саңырауқұлақтар түрлерiн, сондай-ақ құрамында есiрткi бар өсiмдiктер мен құрамында есiрткi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) мынадай мазмұндағы 51-1-баппен толықтырылсын:

      "51-1-бап. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру

      1. Басқа санаттардағы жерде табиғи өсiп шығатын екпелер орман қорының құрамына енгізілуге жатады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген екпелерді анықтауды, құжаттаманы ресімдеуді және оны уәкілетті органға ұсынуды облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жүзеге асырады.

      3. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру Қазақстан Республикасының жер заңнамасына және осы Кодекске сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      22) 54-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Облыстың жергілікті атқарушы органының шешiмiнде жүргiзiлетiн жұмыстардың атауы, оларды орындау мерзiмдерi мен шарттары, қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi экологиялық талаптар, жер учаскелерін қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар және оларды жүргізу мерзімдері көрсетiледi.";

      23) 55-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 9) тармақшасындағы ", оның ішінде сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристiк және спорттық мақсаттар үшiн ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру" деген сөздер алып тасталсын;

      24) 56-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бастапқы орман орналастыруды жүргiзбей және осы Кодексте айқындалған тәртiппен бекiтiлген орман орналастыру құжаттамасынсыз мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман шаруашылығын жүргiзу мен орман пайдалануға тыйым салынады.";

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Мемлекеттік орман иелігі аумағында ревизиялық кезең аяқталған және орман орналастырудың жаңа құжаттамасы қолданысқа енгізілгенге дейін:

      1) өртке қарсы іс-шаралар ревизиялық кезеңнің соңғы жылына белгіленген көлемдерде орындалады;

      2) ағашты санитариялық мақсатта кесуді қоса алғанда, орман қорғау іс-шаралары ормандардың санитариялық жай-күйіне қарай, мемлекеттік орман иеленушілер немесе уәкілетті органның мамандандырылған ұйымдары жүргізетін орман-патологиялық зерттеп-қараулардың материалдары бойынша айқындалатын көлемдерде жүзеге асырылады;

      3) ормандарды молықтыру және орман өсіру жөніндегі іс-шаралар орман дақылдары қорының болуына қарай, ревизиялық кезеңнің соңғы жылына белгіленген көлемдерде, бірінші кезекте, ағаш кесілген жерлер мен өртеңдерде орындалады;

      4) орманды күтіп-баптау мақсатында ағаш кесу өспей қалған немесе ағаштардың басты тұқымдыларының өсуіне кедергі келтіретін ағаштарды кесіп тастауды қажет ететін екпелердің болуына қарай, ревизиялық кезеңнің соңғы жылына белгіленген көлемдерде орындалады;

      5) басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу есепті кеспеағаш аймағының орман орналастыру жобасында белгіленген шекте уәкілетті орган бекіткен жыл сайынғы кеспеағаш аймағы қоры мөлшерінде жүргізіледі. Бір жыл бойы есепті кеспеағаш аймағына осы Кодексте айқындалған тәртіппен өзгерістер енгізіледі;

      6) орман пайдаланудың осы бөліктің 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген қалған түрлері осы Кодексте айқындалған тәртіппен ревизиялық кезеңнің соңғы жылына белгіленген көлемдерде жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік орман иеленушілер мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жүргізіліп жатқан іс-шаралар мен орман пайдалану туралы деректерді бұрынғы орман орналастыру материалдарына енгізуге міндетті.";

      25) 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "70-бап. Мемлекеттiк орман күзетiнiң лауазымды адамдарын құқықтық және әлеуметтiк қорғау

      1. Мемлекеттiк орман күзетiнiң лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және әлеуметтiк қорғалуға жатады.

      2. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін мемлекеттiк орман күзетiнің лауазымды адамдарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кемінде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар белгіленеді.

      3. Мемлекеттiк орман күзетiнің лауазымды адамдарына мал жаю және шөп шабу үшін жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша жер учаскелері беріледі.";

      26) 72-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген іс-шараларды орман мекемелері және орман пайдаланушылар орманның экожүйелік қызметтері үшін ерікті жарналар есебінен жүргізе алады.";

      27) 77-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектiлер уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен анықталады, жасалады және пайдаланылады.";

      28) 78-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектiлер уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен анықталады, жасалады және пайдаланылады.";

      29) 88-баптың 1-тармағында:

      3) тармақшадағы "(қабықтар, бұтақтар, түбiрлер, тамырлар, жапырақтар, бүршiктер)" деген сөздер алып тасталсын;

      4) тармақшадағы "бау-бақша шаруашылығы" деген сөздер "бау шаруашылығы, бақша шаруашылығы, бақ шаруашылығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 91-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "91-бап. Басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу және басқа да мақсаттарда ағаш кесу кезiнде мемлекеттiк орман иеленушiнiң жергiлiктi халықтың сүрекке деген қажеттілігін қамтамасыз етуi

      1. Жергiлiктi халықтың сүрекке, оның ішінде отындық сүрекке деген қажеттілігін қамтамасыз ету, одан өтiнiмдер болған кезде, басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу және басқа да мақсаттарда ағаш кесу кезiнде дайындалған сүректi мемлекеттiк орман иеленушiнiң өткiзуi есебiнен жүзеге асырылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген өтiнiмдер басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу және басқа да мақсаттарда ағаш кесу, сондай-ақ кеспеағаш аймағынан тыс қоқысты жинау жүргізілгенге дейін бір ай бұрын тиiстi мемлекеттік орман иеленушіге берiледі.";

      31) 98-баптағы "бау-бақша шаруашылықтары," деген сөздер "бау шаруашылығы, бақша шаруашылығы, бақ шаруашылығы және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 99-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сексеуіл ормандарынан басқа, мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ешкi жаюға арнайы бөлiнiп қоршалған учаскелерде ғана жол берiледi.";

      33) 101-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу үшін мемлекеттiк орман иеленушiлер мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн осы Кодексте айқындалған тәртiппен жеке және заңды тұлғаларға ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға – ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартының талаптарымен, ал қысқа мерзiмдi орман пайдалануға қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарты және рұқсат беру құжаттары негiзiнде бередi.";

      34) 102-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерi сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристiк және спорттық мақсаттар үшiн осы Кодексте айқындалған тәртiппен жеке және заңды тұлғаларға ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға – ұзақ мерзiмдi орман пайдалану шартының талаптарымен, ал қысқа мерзiмдi орман пайдалануға қысқа мерзiмдi орман пайдалану шарты және рұқсат беру құжаттары негiзiнде берiледi.";

      35) 109-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жеке және заңды тұлғалардың қайырмалдықтары, ерiктi жарналары, оның ішінде орманның экожүйелік қызметтері үшін қайырмалдықтары, ерiктi жарналары;";

      36) 112-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуді, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесуді және басқа да мақсаттарда ағаш кесуді, оның ішінде халықты отынмен қамтамасыз ету үшін ағаш кесуді жүргізу кезінде алынған сүректі қайта өңдеуден алынған тауарлар мен өнімді, сондай-ақ жанама орман пайдалану өнімін өткізу және сүректі қайта өңдеу жөніндегі қызметтерді көрсету;";

      37) 113-баптың 1-тармағында:

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) ормандарда өрт қауiпсiздiгi талаптарын, санитариялық қағидаларды, мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату және ағаш кесу қағидаларын бұзу;";

      19) тармақшадағы "мен таксациялаудың уәкілетті орган бекіткен тәртiбiн" деген сөздер "және таксациялау қағидаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      38) мынадай мазмұндағы 117-1-баппен толықтырылсын:

      "117-1-бап. Орман шаруашылығының мамандарын құқықтық және әлеуметтік қорғау

      1. Орман шаруашылығының мамандары Қазақстан Респрубликасының заңнамасына сәйкес құқықтық және әлеуметтік қорғалуға жатады.

      2. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін орман шаруашылығының мамандарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кемінде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар белгіленеді.

      3. Орман шаруашылығының мамандарына мал жаю және шөп шабу үшін жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша жер учаскелері беріледі.".

      3. 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Су кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-II, 72-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат):

      1) мазмұнындағы 21-тараудың, 107 және 108-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-тарау. Су объектілерін немесе олардың бөліктерін балық және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін пайдалану

      107-бап. Су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін балық шаруашылығын жүргiзу және балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау үшiн пайдалану

      108-бап. Су объектілерін немесе олардың бөліктерін аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін пайдалану";

      2) 94-баптың 3-тармағы алып тасталсын;

      3) 21-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-тарау. Су объектілерін немесе олардың бөліктерін балық және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін пайдалану

      107-бап. Су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін балық шаруашылығын жүргiзу және балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау үшiн пайдалану

      1. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын сақтау, өсімін молайту және аулау үшiн (оның iшiнде кәсiпшілiк балық аулау үшiн) маңызды мәнi бар су объектiлерiнде немесе олардың бөлiктерiнде балық ресурстары мен басқа да су жануарларын пайдалану және балық шаруашылығын жүргізу құқығы Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес беріледі.

      Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын пайдаланушының осы Кодекске сәйкес су объектілерін немесе олардың бөліктерін пайдалануға алуға құқығы бар.

      2. Балық шаруашылығын жүргiзу және балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау үшiн су объектiлерi немесе олардың бөліктері пайдалануына берiлген жеке және заңды тұлғалар:

      1) уәкiлеттi органмен және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органмен келiсу бойынша су объектiлерiнің немесе олардың бөліктерінің жай-күйiн жақсартуды қамтамасыз ететiн балық жіберуді және балық шаруашылығы мелиорациясын және балық ресурстары мен басқа су жануарларының өсімін молайтуды жүргiзуге;

      2) өздері пайдаланатын жерлерде су объектiлерiнің жағалауларын немесе олардың бөліктерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес ұстауға мiндеттi.

      3. Мемлекеттік табиғи қорықтар, балық питомниктері, тоған, көл және басқа да балық шаруашылықтары аумағында орналасқандарын, сондай-ақ ауызсумен жабдықтайтын су қоймаларын қоспағанда, су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін жеке тұлғалар белгiленген балық аулау қағидаларын сақтай отырып, әуесқойлық (спорттық) балық аулау үшiн пайдалана алады.

      108-бап. Су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін аңшылық шаруашылығын жүргізу үшiн пайдалану

      1. Су объектiлерiн немесе олардың бөлiктерiн аңшылық шаруашылығын жүргiзу үшiн жеке және заңды тұлғалардың пайдалануына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органы жергiлiктi өкiлдi органмен, уәкiлеттi органмен және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органмен келiсу бойынша бередi.

      2. Пайдалану режимi құстар мен су жануарлары жаппай мекендейтiн жерлерге әсер ететiн су қоймаларын, көлдердi және басқа да су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін, сондай-ақ су объектілерінің акваториясында орналасқан құрылыстарды пайдалану кезiнде сулы-батпақты алқаптардың қажетті гидрологиялық режимінің сақталуы және аңшылық шаруашылығын жүргiзу мүдделерi ескерiлуге тиiс.

      3. Балық шаруашылығы мелиорациясын жүргiзу, жануарлардың бағалы, сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлері мекендейтiн жерлерде аңшылық шаруашылығын жүргiзу үшiн пайдалы өсiмдiктерді су объектiлерiнде немесе олардың бөліктерінде өсiру уәкiлеттi органмен және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органмен келiсу бойынша жүзеге асырылады.

      4. Жануарлардың бағалы, сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлері мекендейтiн жерлерде, сондай-ақ фаунаның өсімін молайту және оны қорғау жөнiндегi iс-шаралар жүзеге асырылатын учаскелерде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары уәкiлеттi органмен, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органмен келiсу бойынша жеке тұлғалардың болуына, әуесқойлық (спорттық) және кәсiпшiлiк аң аулауға, жағалау белдеуiнде құрылыс салуға және су объектiлерiнің немесе олардың бөліктерінің жай-күйiн нашарлататын басқа да әрекеттерге және аңшылық шаруашылығын жүргiзуге шектеу қоюы мүмкін.".

      4. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56, 57-құжаттар; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 7, 14-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнында:

      240-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "240-бап. Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру кезіндегі экологиялық талаптар";

      мынадай мазмұндағы 240-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:

      "240-1-бап. Жануарларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету";

      252-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "252-бап. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстау және өсіру";

      2) 240-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "240-бап. Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру кезіндегі экологиялық талаптар

      1. Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар түрлерін интродукциялауға, реинтродукциялауға және будандастыруға мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы бар биологиялық негіздеме негізінде жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты бойынша ғылыми-зерттеу және шаруашылық мақсаттарда жол беріледі.

      2. Будандастырылған жануарларды үйреншікті ортаға интродукциялауға тыйым салынады.

      3. Жеке және заңды тұлғаларға жануарлар түрлерін өз бетінше интродукциялауға, реинтродукциялауға және будандастыруға тыйым салынады.

      4. Жабайы жануарларды, сондай-ақ жабайы жануарлармен шағылысуы немесе оларға зиян келтіруі мүмкін үй жануарларын еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстайтын немесе өсіретін жеке және заңды тұлғалар осы жануарлардың табиғи ортаға шығуын болғызбау жөнінде іс-шаралар жүргізуге міндетті.";

      3) мынадай мазмұндағы 240-1-баппен толықтырылсын:

      "240-1-бап. Жануарларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету

      Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарларды Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен берілетін рұқсат бойынша жол беріледі.

      Жануарларды Қазақстан Республикасынан үшінші елдерге әкету Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      4) 245-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жануарлар санын реттеу қағидаларын жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді.";

      5) 246-баптың 3) тармақшасындағы "ережелерін, нормаларын" деген сөздер "қағидаларын, нормаларын, нормативтерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 249-баптың 2-тармағындағы "еріксіз немесе" деген сөздер "еріксіз және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 250-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қоныс аударту;";

      8) 251-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстауға және өсіруге мүдделі жеке және заңды тұлғалар мекендеу ортасынан алып қойылған, жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлері дара нұсқаларының санына сәйкес келетін, қолдан өсіру жолымен алынған жануарларды белгіленген мерзімдерде мекендеу ортасына жіберуге міндетті. Жануарларды жіберу жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдарының қатысуымен акт бойынша жүзеге асырылады.";

      9) 252-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "252-бап. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстау және өсіру";

      2-тармақтың бірінші абзацындағы "Мамандандырылған питомниктерге және азаматтарға, олар:" деген сөздер "Жеке және заңды тұлғаларға, олар мынадай:" деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган рұқсатының болу талаптарын сақтаған кезде жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстауға және өсіруге рұқсат етіледі.";

      3, 4, 5, 6, 7 және 8-тармақтардағы "еріксіз және", "экологиялық питомниктерде", "еріксіз немесе" деген сөздер тиісінше "еріксіз және (немесе)", "зоологиялық питомниктерде", "еріксіз және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 255-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы "интродукциялауға және жануарларды жерсіндіруге" деген сөздер "және жануарларды интродукциялауға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiне (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2008 ж., № 22-I, 22-II, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44, 49-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 11, 52-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 99, 100, 101-құжаттар; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115, 119-құжаттар; № 21-I, 124-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 136, 137-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 53, 55, 57-құжаттар; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 66, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2017 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 15 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 11 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 499-бапта:

      5-тармақтың 1) тармақшасындағы "көшiру, жерсiндiру, жасанды көбейту және будандастыру мақсаттары үшiн ұстап алып" деген сөздер "қоныс аударту, қолдан өсіру және шағылыстыру мақсаттары үшiн алып қойып" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган мен жергілікті атқарушы органдар өзінің орналасқан жеріндегі салық органдарына уәкiлеттi орган белгiлеген нысан бойынша төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері туралы мәлiметтерді тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-інен кешiктiрмей ұсынады.";

      2) 503-бапта:

      1-тармақтың 4) тармақшасындағы "көкөніс шаруашылығы, бақша шаруашылығы" деген сөздер "бау шаруашылығы, бақша шаруашылығы, бақ шаруашылығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы тараудың мақсаттары үшін орман пайдалануға Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімі негізінде табиғи ортадан өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою да жатқызылады.

      Табиғи ортадан өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою туралы шешім қабылданған кезде мұндай алып қою көлемдерін, төлемақы мөлшерін және оны төлеу мерзімін Қазақстан Республикасының Үкіметі әрбір жекелеген жағдайда белгілейді.";

      3) 504-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімі негізінде табиғи ортадан өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою құқығын алған жеке және заңды тұлғалар да төлемақы төлеушілер болып табылады.";

      4) 507-бапта:

      1-тармақтағы "Төлемақы" деген сөз "Мөлшері осы Кодекстің 503-бабының 1-1-тармағына сәйкес айқындалатын төлемақыны қоспағанда, төлемақы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың үшінші абзацы "орман пайдаланудың өзге түрлері кезінде" деген сөздердің алдынан "төлемақы мөлшері осы Кодекстің 503-бабының 1-1-тармағына сәйкес айқындалатын орман пайдалануды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақтың 3) тармақшасындағы "кешіктірілмей төленеді." деген сөздер "кешіктірілмей;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) табиғи ортадан өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қойғаны үшін – әрбір жекелеген жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімі негізінде белгіленетін мерзімдерде төленеді.".

      6. 2014 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коллекторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнындағы 378-баптың тақырыбындағы "жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру" деген сөздер "жануарлар түрлерін заңсыз қоныс аударту, интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 378-баптың тақырыбындағы және бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы "жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру" деген сөздер "жануарлар түрлерін заңсыз қоныс аударту, интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2015 ж., № 22-IV, 151-құжат; 2016 ж., № 7-I, 49-құжат):

      1) 18-баптың 2) тармақшасындағы "және ветеринария" деген сөздер ", ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 139-баптың 9-тармағының екінші және үшінші бөліктеріндегі "және ветеринария" деген сөздер ", ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Қазақстан Республикасындағы туристiк қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 144-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат):

      6-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Туризм түрлері – әлеуметтiк, экологиялық, аңшылық, балық аулау, шытырман оқиғалы, спорттық, iскерлiк, конгрестiк, емдеу-сауықтыру, мәдени-танымдық, дiни, медициналық, балалар-жасөспірімдер, оқиғалы және басқа да түрдегі туризм.".

      9. "Өсiмдiктердi қорғау туралы" 2002 жылғы 3 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 140-құжат; 2004 ж., № 17, 98-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат, № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "15-1) пестицидтерді (улы химикаттарды) уақытша тіркеу – пестицидтерді (улы химикаттарды) уақытша мемлекеттік тіркеу;";

      2) 14-6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Таралуы өсімдіктер мен өсімдік шаруашылығы өніміне айтарлықтай зиян келтіруге, фитосанитариялық жағдайдың нашарлауына алып келуі мүмкін жекелеген зиянды және аса қауiптi зиянды организмдерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет анықталған карантинді объектілерге қарсы күрес үшін уәкілетті орган айқындаған тәртіппен пестицидтерді (улы химикаттарды) екі жылдан аспайтын мерзімге уақытша тіркеуге жол беріледі.".

      10. "Сауда қызметiн реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 6, 44-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 70-құжат; № 12, 87-құжат):

      32-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 4-3) және 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-3) қолданылуы Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау құралдарын;

      4-4) сексеуіл сүрегінен жасалған өнімді, Қазақстан Республикасының орман заңнамасына сәйкес мемлекеттік орман иеленушілердің оны өткізуін қоспағанда, мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сексеуіл екпелерін кесуге тыйым салу қолданылатын кезеңде;".

      11. "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., № 18, 107-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      1) 1-бапта:

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) аушы жыртқыш құс – аң аулауда пайдаланылатын қыран, сұңқар, қаршыға және жыртқыш құстардың басқа да түрлері;";

      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) балық өсіру материалы – балық өсіру объектісіне қарай, су айдындарына балық жіберуге арналған дернәсілдер, құртшабақтар, шабақтар және балықтардың жасына байланысты басқа да топтары;";

      19) тармақшадағы "су жинайтын және гидротехникалық құрылыстарға түсуін болдырмауға" деген сөздер "су тарту және ағызу құрылыстарына түсуін болғызбауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) тармақша алып тасталсын;

      40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "40) жануарлар дүниесі объектілерін қолдан өсіру – көлде тауарлы балық өсіру шаруашылықтарын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылықтарын және сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған балық өсіру шаруашылықтарын қоса алғанда, жануарлар түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстау және өсіру;";

      43) және 44) тармақшалардағы "жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті органның" деген сөздер "уәкілетті органның, ведомствоның және оның аумақтық бөлімшелерінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      57) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 59-1), 60-1) және 62-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "59-1) ихтиологиялық байқаулар – балық шаруашылығы су айдыны ихтиофаунасының жай-күйі туралы деректерді жинау және зерделеу;";

      "60-1) кәсіпшілік күш-жігер – балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулауға тікелей бағытталған өндірістік операциялар көлемі, оның ішінде ол кәсіпшілік балық аулауды жүргізу үшін бекітіп берілген балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде аулау құралдары мен техникалық құралдардың, жүзу құралдарының, балықшылардың рұқсат берілетін санын қамтиды;";

      "62-1) көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығы – табиғи және жасанды су айдындарында ихтиофаунаны толық немесе ішінара ауыстыру арқылы жартылай ерікті бақыланатын жағдайларда балықтар мен басқа да су жануарларын өсіру жөніндегі шаруашылық қызмет түрі;";

      71) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "71) су айдындарына балық жіберу – өз өсімін өзі молайтатын популяцияларды жасау, балықтардың бағалы, сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін сақтау және (немесе) тауарлы өнім алу мақсатында су айдындарына және (немесе) учаскелерге балық өсіру материалы мен балықтар жіберу;";

      мынадай мазмұндағы 71-1) және 73-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "71-1) сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған балық өсіру шаруашылығы – сумен қамтамасыз етудің тұйықталған циклі технологиясы қолданыла отырып, балықтар мен басқа да су жануарларын қолдан өсірумен байланысты шаруашылық қызмет түрі;";

      "73-1) тор қоршамада балық өсіру шаруашылығы – табиғи және жасанды су айдындарында орналасқан және жартылай ерікті бақыланатын жағдайларда ұстауға мүмкіндік беретін арнаулы құрылғыларда (тор қоршамаларда) балықтар мен басқа да су жануарларын өсіру жөніндегі шаруашылық қызмет түрі;";

      75) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "75) уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдардың мамандандырылған ұйымдары (бұдан әрі – мамандандырылған ұйымдар) – жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мекемелер және республикалық мемлекеттік кәсіпорындар;";

      мынадай мазмұндағы 78-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "78-1) фермерлік аңшылық шаруашылығы – жеке меншіктегі жануарларды аңшылық мақсатында қолдан өсіруге маманданатын аңшылық шаруашылығы;";

      79) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "79) шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру – жобаланатын аңшылық шаруашылығы үшін аңшылық шаруашылығының шекарасы мен санаттарын айқындау, оның алаңын есептеу, жануарлар дүниесi мен ол мекендейтiн ортаның жай-күйiн, жануарларды есепке алу әдістемелерін, жануарларды есепке алудың бақылау маршруттары мен алаңқайларын айқындау;";

      2) 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жануарлар түрлерiн санаттарға жатқызу және оларды бiр санаттан басқасына ауыстыру жануарлар дүниесiнiң түрлiк саналуандығын сақтау, оларды қорғау, өсiмiн молайту және орнықты пайдалану мақсатында биологиялық негіздеме негізінде ведомствоаралық зоологиялық комиссияның ұсынымы бойынша жүргiзiледi.";

      3) 6-баптың 3) тармақшасындағы "экспорттау" деген сөз "өткізу" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 6-1-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомствосын қоса алғанда, уәкілетті орган;";

      5) 6-2-баптағы "оның аумақтық бөлімшелері бар ведомстволарын" деген сөздер "аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомствосын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 8-бапта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) үйреншікті мекендеу ортасынан ауланған бекіре тұқымдас балық түрлерінің дара нұсқаларын тірі күйінде және олардың ұрықтандырылған уылдырығын Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге әкету туралы шешім қабылдайды;";

      9) тармақшадағы "ерiксiз немесе" деген сөздер "ерiксiз және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 9-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Уәкiлеттi органның, аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомствосының және жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарының құзыреті";

      1-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтердi әзiрлейдi және бекітеді;";

      6) тармақшадағы "уәкiлеттi органның" деген сөздер "уәкiлеттi орган ведомствосының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7), 12) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) жануарлар дүниесiн пайдаланғаны үшiн төлемақы мөлшерлемелерін және Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзудан келтiрілген зиянның орнын толтыру мөлшерлерiн айқындау, сондай-ақ шаруашылық қызметі нәтижесінде балық ресурстары мен басқа да су жануарларына келтірілетін және келтірілген зиянды, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеу мөлшерін есептеу әдiстемелерiн әзiрлейдi және бекiтедi;";

      "12) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың үлгілік нысандарын әзірлейді және бекітедi;";

      "17) екі және одан көп облыстың аумағында жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеулер мен жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады және (немесе) қамтамасыз етеді;";

      20) тармақшадағы "су тарту құрылыстарының балық" деген сөздер "су тарту және ағызу құрылыстарының балықтарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) және 44) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23) интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру мақсатында аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды, балықтың қырылу қаупі бар су айдындарында және (немесе) учаскелерінде аулауды жүзеге асырады және (немесе) ұйымдастырады, сондай-ақ бақылау үшін аулауды жүзеге асырады;";

      "44) халықаралық және республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;";

      50) тармақшадағы "жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын, айырым белгілері бар (погондарсыз) нысанды киімді киюге құқығы бар" деген сөздер "айырым белгілері бар нысанды киімді (погонсыз) киюге құқығы бар, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      54) тармақша алып тасталсын;

      62) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "62) жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеулер мен тыйым салуларды енгізу, жануарлар дүниесі объектілерін пайдаланудың және (немесе) пайдалануға тыйым салудың белгіленген мерзімдерін ауыстыру туралы шешім қабылдайды, тиісті ғылыми ұйымдар берген, мемлекеттік экологиялық сараптамадан өткізілуге тиіс биологиялық негіздеме негізінде оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілейді;";

      мынадай мазмұндағы 65-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "65-1) аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерiн қайта бекітіп беру жөніндегі қағидаларды және олар бұдан бұрын бекітіп берілген тұлғаларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын әзірлейді және бекiтедi;";

      69) тармақшадағы "еріксіз және" деген сөздер "еріксіз және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      71) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "71) жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      72) және 73) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 77-1), 77-2), 77-3), 77-4), 77-5), 77-6), 77-7) және 77-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "77-1) ихтиологиялық байқаулар қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      77-2) кәсіпшілік күш-жігер нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      77-3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті органның ведомствосының аумақтық бөлімшелерін, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарды және мамандандырылған ұйымдарды материалдық-техникалық құралдармен жарақтандыру нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      77-4) балық шаруашылығы су айдындарында балық өсіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      77-5) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелерге жатқызудың өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      77-6) мемлекеттік монополия субъектісінің бекіре тұқымдас балық түрлері өнімін қайта өңдеуі кезіндегі шикізат қалдықтарының, ысыраптары мен шығыстарының нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      77-7) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелерге жатқызудың өлшемшарттарын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      77-8) сирек кездесетіндерден және жойылып кету қаупі төнгендерден басқа жануарларды эпизоотияны болғызбау мақсатында пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      екінші бөліктегі "Аумақтық бөлімшелер" деген сөздер "Аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомство" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 10-баптың 2-тармағында:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) жергiлiктi маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының тiзбесiн бекiтедi;";

      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-1) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелерге жатқызу өлшемшарттарына сәйкес кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындары және (немесе) учаскелер бойынша жергiлiктi маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) учаскелерінің тiзбесiн бекiтедi;";

      5-3) тармақшадағы ", халықаралық және республикалық" деген сөздер "және халықаралық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-4) жануарларды, оның ішінде жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлерiн интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру жөнiндегi, сондай-ақ қолдан өсiру жөнiндегi қызметтi ұйымдастырады;";

      мынадай мазмұндағы 5-11) және 5-12) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-11) облыс аумағында жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады және (немесе) қамтамасыз етеді;

      5-12) резервтік қордың балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балықтардың қырылу қаупі туындаған жағдайларда уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің шешімі негізінде мелиорациялық балық аулауды ұйымдастырады;";

      9) 11-1-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Өсімін молайту мақсатында аулауды және ғылыми-зерттеу үшін аулауды қоспағанда, бекіре тұқымдас балық түрлерін үйреншікті мекендеу ортасынан алып қою, оларды сатып алу, қайта өңдеу және олардың уылдырығы мен өнімінің басқа да түрлерін өткізу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны тек қана мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Бекіре тұқымдас балық түрлерінің өсімін қолдан молайту мен балық өсіру материалын және олардан өсімін молайту мақсатында жыныстық өнімдер алынғаннан кейін бекіре тұқымдас балық түрлерінің дара нұсқаларын тірі күйінде өткізу жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің қызметімен технологиялық тұрғыдан байланысты қызметке жатады.";

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бекіре тұқымдас балық түрлері кездейсоқ ауланған жағдайларда, сондай-ақ бекіре тұқымдас балық түрлерімен бірге иесіз балық аулау құралдары табылған кезде тіршілік етуге қабілетті дара нұсқалары үйреншікті мекендеу ортасына жіберілуге немесе мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бекіре тұқымдас балық түрлерінің құртшабақтарын өсіруді жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарға берілуге тиіс, ал тіршілік етуге қабілетсіз (өлі) дара нұсқалары үйреншікті мекендеу ортасына жіберілуге тиіс.

      4. Бекіре тұқымдас балық түрлерін өсімін молайту мақсатында және ғылыми-зерттеу үшін аулау кезінде үйреншікті мекендеу ортасынан алып қою балық аулау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.";

      10) 13-баптың 1) тармақшасындағы "ережелер мен нормаларды" деген сөздер "қағидаларды, нормалар мен нормативтерді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) 14-бапта:

      2-тармақтың 4) тармақшасындағы "қажеттігі негіз болып табылады." деген сөздер "қажеттігі;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) гидрометеорологиялық жағдайларға қарай балықтардың уылдырық шашуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету қажеттігі негiз болып табылады.";

      3-тармақта:

      7) тармақшадағы "сирек кездесетiн және жойылып кетуi қаупi төнген жануарлар түрлерiн және олардың дериваттарын", "алуға" деген сөздер тиісінше "жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлерiн, олардың бөліктерін немесе дериваттарын", "алып қоюға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) жануарлар дүниесi объектiлерiн белгiленген лимиттен артық және жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсаттарда немесе жолдамаларда көрсетiлген мерзiмдерден тыс, сондай-ақ тыныштық аймақтарында аулауға;";

      12) тармақшадағы "бүлдiруге тыйым салынады;" деген сөздер "бүлдіруге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:

      "13) балықтарды қорғау құрылғыларынсыз, сондай-ақ белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін су жинау және ағызу құрылыстарын пайдалануға тыйым салынады.";

      12) 15-баптың 3-тармағының бірінші абзацы және 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлерiн, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға айрықша жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша:

      1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу;";

      13) 17-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) балық ресурстары мен басқа да су жануарларына келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды уәкілетті органның ведомствосымен жасалған шарт негізінде балық шаруашылығы су айдындарына балық өсіру материалын жіберуді, уылдырық шашатын орындарды қалпына келтіруді және су объектілерінің балық шаруашылығы мелиорациясын көздейтін іс-шараларды орындау арқылы, уәкілетті орган бекіткен әдістемеге сәйкес айқындалатын мөлшерде өтеудің орнын толтыруға міндетті.";

      14) 18-1-бап алып тасталсын;

      15) 19-бапта:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Бекіре тұқымдас балық түрлерін қолдан өсіру мақсаттары үшін өсімін молайту кешенінің мемлекеттік тапсырысты орындайтын мемлекеттік кәсіпорындары кездейсоқ ауланым ретінде алынған балықтарды балықтардың уылдырық шашуын гормондық демеу препараттарын өндіру, сондай-ақ оларды ұстауға азық өндіру үшін пайдалануы мүмкін.";

      4 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Жануарлар түрлерін қолдан өсiру, оның ішінде көлде тауарлы балық өсіру шаруашылықтарында, тор қоршамада балық өсіру шаруашылықтарында және сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған балық өсіру шаруашылықтарында қолдан өсіру жеке және заңды тұлғалардың қаражаты мен Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебiнен кәсiпкерлiк қызмет мақсатында жүзеге асырылады.";

      "6. Үйреншікті мекендеу ортасынан ауланған бекіре тұқымдас балық түрлерінің дара нұсқаларын тірі күйінде және олардың ұрықтандырылған уылдырығын Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге әкету Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.";

      16) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру, жануарларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету

      Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру, жануарларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.";

      17) 21-баптың 3-тармағындағы "оның аумақтық бөлімшелері" деген сөздер "аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомство" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 22-бапта:

      1-тармақтың 5) тармақшасындағы "нормативтердi және ғылыми ұсынымдар әзірлемелерін негіздеу" деген сөздер "нормалар мен нормативтердi негіздеу және ғылыми ұсынымдарды әзірлеу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың екінші бөлігіндегі "шегіндегі ғылыми зерттеулер бағдарламаларына сәйкес," деген сөздер "шегінде" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулерді ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері ретінде аккредиттелген заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен жүргізеді.";

      19) 3-тарау мынадай мазмұндағы 22-1-баппен толықтырылсын:

      "22-1-бап. Ихтиологиялық байқаулар

      1. Ихтиологиялық байқауларды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жүргізеді.

      2. Ихтиологиялық байқаулардың негізгі бағыттары: балық шаруашылығы су айдындарының жай-күйін бақылау; бақылау үшін аулауды жүргізу; ихтиофаунаның жай-күйі туралы биологиялық материалдарды жинау; өріс аудару жолдарын, уылдырық шашу мерзімдерін және су айдындарына кәсіпшілік жүктемені зерделеу; балық құртшабақтарының кездейсоқ ауланымын, уылдырық шашатын орындарды және қыстау шұңқырларын айқындау; гидрометеорологиялық жағдайларға қарай уылдырық шашу кезеңіндегі тыйым салу мерзімдерін ауыстыруды қоса алғанда, балық аулау режимін реттеу бойынша, балық аулау құралдары бойынша, балық өсіру-мелиорациялық жұмыстарды және су объектілерінің балық шаруашылығы мелиорациясын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар тұжырымдау; балықтың қырылу қаупі бар су айдындарын есепке алу және балықтардың қырылуының профилактикасы және оны жою жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру; су тарту, ағызу құрылыстарын қарап-тексеру және балықтарды қорғау құрылғылары болмаған кезде балық ресурстары мен басқа да су жануарларына келтірілетін және келтірілген зиянды айқындау болып табылады.

      3. Ихтиологиялық байқаулардың деректері балық ресурстары мен басқа да су жануарларын қорғауды, өсімін молайтуды және орнықты пайдалануды ұйымдастыру жөнінде ұсынымдар дайындау үшін қолданылады.";

      20) 23-бапта:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Реинтродукциялау мақсатында аулауды қоспағанда, жануарлар дүниесiн арнайы пайдалануға жануарлар дүниесi объектiлерiн және олардың тiршiлiк ету өнiмдерiн мекендеу ортасынан алып қоя отырып пайдалану жатады.";

      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

      "5-1. Фермерлік аңшылық шаруашылықтарында еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда өсірілген және ұсталатын жануарларды пайдалануды олардың иеленушілері айқындайды.";

      21) 24-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жануарларды ғылыми, мәдени-ағарту, тәрбиелiк, эстетикалық мақсаттарда, сондай-ақ эпизоотияны болғызбау мақсатында пайдалану;";

      22) 25-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "уәкілетті органның", "аңшылар және аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарының, сондай-ақ балық аулаушылар мен балық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің", "қырылу" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның немесе аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомствоның", "аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ балық аулаушылар мен балық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктері республикалық қауымдастықтарының", "балықтың қырылу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 26-баптың 1-3-тармағының бірінші бөлігіндегі "балықтардың және басқа да су жануарларының ауланған жері бойынша өтініш беруші жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат алуға ұсыным жасаған кезде уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері өтініш түскен сәттен" деген сөздер "өтініш беруші жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсатын берген кезде балықтар мен басқа да су жануарларының ауланған жері бойынша уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері өтініш келіп түскен кезден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) 27-бапта:

      1-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларға және қағидаларға сәйкес қорықшыларды қызметтік қарумен қамтамасыз етуге;";

      7) тармақшадағы "аң-құсты өсіруді жүзеге асыруға" деген сөздер "аң-құс өсіруді жүзеге асыруға және аң-құс (еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда) өсіру үшін бөлінген аумақта әуесқойлық (спорттық) аң аулауды жүргізуге, сондай-ақ аң-құс өсіру нәтижесінде өсімі молайған жануарларды өз бетінше пайдалануға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:

      бірінші бөлікте:

      4) тармақша алып тасталсын;

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) шаруашылықішілік аңшылық ісін ұйымдастыруға және балық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес жануарлар дүниесi объектiлерiнiң өсiмiн молайтуды қамтамасыз ететiн қажеттi iс-шараларды жүргiзуге;";

      11) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "бақылау үшін аулауды – уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне;";

      14) тармақша "уәкілетті органның" деген сөздерден кейін "ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері" деген сөздермен толықтырылсын;

      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде ведомствоның аумақтық бөлімшесіне жеке және заңды тұлғалармен жануарлар дүниесін пайдалануға жасалған шарттар туралы, оның ішінде оларды бұзу туралы ақпарат жіберуге;";

      18) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларға және қағидаларға сәйкес", "қызметтік қару-жарақпен," деген сөздер алып тасталсын;

      22) тармақшадағы "уәкілетті органға хабарлауға міндетті." деген сөздер "уәкілетті органның ведомствосына хабарлауға;" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:

      "23) кәсіпшілік күш-жігер нормативтерін сақтауға міндетті.";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өтініш берушілер уәкілетті органның ведомствосына хабарламалар беруді "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тәртіппен қызметтің немесе әрекеттердің жүзеге асырылуы басталғанға дейін кемінде он жұмыс күні бұрын жүзеге асырады.";

      25) 29-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жануарлар дүниесін пайдаланушылар үшін аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің, сондай-ақ балық аулаушылар мен балық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтары белгілейтін жануарлар дүниесi объектілерін алып қою лимитiнің бір бөлігі жануарлар дүниесi объектілерін алып қою квотасы болып табылады.";

      26) 30-баптың 1) және 5) тармақшалары алып тасталып, 6) тармақшасындағы "берiлген рұқсаттар жойылған;" деген сөздер "арналған рұқсаттардан айырылған жағдайларда тоқтатылады." деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-бап. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтер

      1. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтерде жануарлар дүниесiнiң, мекендеу ортасының сақталуын және оның орнықты пайдаланылуын қамтамасыз ету үшiн қажеттi көрсеткiштердiң жол берiлетiн шектi сандық және сапалық мәнi айқындалады.

      2. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтер ғылыми зерттеулер негiзiнде белгiленедi және шаруашылық пен өзге де қызметті жоспарлау және жүргiзу, жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы ic-шараларды жүргiзу кезiнде мiндеттi болып табылады.";

      28) 33-бапта:

      1-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) аңшы куәлігі болған;

      4) жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсат немесе жолдама алған жағдайда берiледi.";

      2-тармақтағы "және оның аң аулау құқығын куәландыратын тұратын елінде берiлген құжаттың" деген сөздер алып тасталсын;

      29) 33-1-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 7) және 9) тармақшаларындағы "уәкілетті органға" деген сөздер "уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 34-бапта:

      1-тармақтың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ғылыми-зерттеу үшін аулау – жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау.";

      8-тармақ алып тасталсын;

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Балық аулауды жүзеге асыру тәртібі балық аулау қағидаларында айқындалады.";

      31) 35-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) балық шаруашылығын жүргізуге жергілікті атқарушы органмен жасалған шарты болған кезде берiледi.";

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Ғылыми-зерттеу және мелиорациялық аулау, сондай-ақ өсімін молайту мақсатында аулау құқығын жеке және заңды тұлғалар – жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсаты, ал әуесқойлық (спорттық) балық аулау үшін жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсаты немесе жолдамасы болған кезде иеленеді.

      3. Бақылау үшін аулауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған рұқсатсыз балық аулау қағидаларында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.";

      32) 36-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "36-бап. Қолдан жасалған су айдындарында және сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған балық өсіру шаруашылықтарында балық шаруашылығы қызметiн реттеу ерекшелiктерi

      Өздерi қолдан жасаған су айдындарында немесе сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған балық өсіру шаруашылықтарында балықтар мен басқа да су жануарларын өсiрген жеке және заңды тұлғалар осы балықтар мен су жануарларының меншiк иелерi болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға иелiк етедi.";

      33) 37-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргiзу құқығын беру және тоқтату";

      1-тармақтың бірінші бөлігіндегі "аңшылық және балық шаруашылықтарын жүргiзу шартының" деген сөздер "аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "немесе балық аулау" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттар:

      1) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуден өз еркімен бас тартқан;

      2) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың қолданыс мерзімі аяқталған;

      3) аңшылық, балық шаруашылықтары субъектілерінің қызметі тоқтатылған;

      4) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың талаптары жүйелі түрде бұзылған;

      5) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасының талаптары жүйелі түрде бұзылған;

      6) аңшылық алқаптар немесе балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері бекітіп берілген жер учаскелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен мемлекеттік мұқтаж үшін алып қойылған жағдайларда тоқтатылады.";

      34) 38-баптың 5-тармағында:

      22) тармақшадағы "уәкiлеттi органмен келісiм" деген сөздер "уәкiлеттi органның ведомствосымен келісу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) және 25) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатта немесе жолдамада көрсетілген жануарлар санынан асырып;

      25) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатта немесе жолдамада көрсетілмеген жануарлардың басқа түрлерін;";

      35) 39-бапта:

      3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1. Балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері биологиялық негіздемеге және балық шаруашылығы су айдындарында балық өсіру қағидаларына сәйкес көлде тауарлы балық өсіру және (немесе) тор қоршамада балық өсіру шаруашылығы үшін пайдаланылуы мүмкін.";

      4-тармақта:

      5) тармақша "балықтарды" деген сөздің алдынан "осы Заңның 11-1-бабының 3-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) балық аулау қағидаларында белгiленген кәсiпшiлiк өлшемнен кем мөлшерде балық аулауға, қабылдауға, сатып алуға-сатуға, тасымалдауға және сақтауға;";

      11) тармақшадағы "уәкілетті органмен келісусіз двигательдері" деген сөздер "уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келісусіз қозғалтқыштары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Көлде тауарлы балық өсіру және (немесе) тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізу үшін белгіленген тәртіппен бекітіп берілген балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 5) тармақшаларында көзделген әрекеттерге тыйым салынады.";

      5-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жануарлар дүниесін пайдалануға арналған рұқсатқа сәйкес ұйымның атауы және балық аулау құралдарының өлшемдері көрсетiлген жапсырмалары жоқ кәсіпшілік балық аулаудың балық аулау құралдарымен;";

      36) 40-бапта:

      1-тармақта:

      екінші бөлік "уәкілетті органның" деген сөздерден кейін "немесе аумақтық бөлімшелерімен бірге ведомствоның" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші бөліктегі "аңшылық және балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттың" деген сөздер "аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Екі және одан көп облыс аумағында орналасқан су айдындарының балық шаруашылығы учаскелерін қоспағанда, бекітіп беру мерзімі өткен аңшылық алқаптары мен балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері бұрын бекітіп берілген тұлғалардың өтінімі бойынша, біліктілік талаптарына сай келген және шарттық міндеттемелерін орындаған жағдайда, конкурс өткізілместен қайта бекітіп беріледі.";

      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:

      "Екі және одан көп облыс аумағында орналасқан, бекітіп беру мерзімі өткен су айдындарының балық шаруашылығы учаскелері бұдан бұрын бекітіп берілген тұлғалардың өтінімі бойынша, біліктілік талаптарына сай келген және шарттық міндеттемелерін орындаған жағдайда, конкурс өткізілместен уәкілетті орган ведомствосының ұсынуы бойынша қайта бекітіп беріледі.";

      жетінші бөліктегі "уәкілетті органның ұсынымы" деген сөздер "уәкілетті орган ведомствосының ұсынуы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 5-тармақтармен толықтырылсын:

      "2-1. Балық шаруашылығы су айдынын және (немесе) учаскесін бекітіп беру балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне жатқызылған су объектісінде немесе оның бір бөлігінде балық шаруашылығын жүргізу құқығын бүкіл су объектісін пайдалану құқығынсыз беру болып табылады.";

      "5. Балық шаруашылығы субъектілеріне бекітіп берілген балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері кәсіпшілік балық аулау үшін үшінші тұлғалардың пайдалануына берілмейді.";

      37) мынадай мазмұндағы 42-1-баппен толықтырылсын:

      "42-1-бап. Жануарларды эпизоотияны болғызбау мақсатында пайдалану

      Сирек кездесетіндерден және жойылып кету қаупі төнгендерден басқа жануарларды эпизоотияны болғызбау мақсатында пайдалану уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      38) 43-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "43-бап. Мамандандырылған ұйымдар

      Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар жануарлар дүниесiн қорғауды, өсiмiн молайтуды және орнықты пайдалануды жүзеге асыру үшін мамандандырылған ұйымдар құрады.";

      39) 43-1-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының өсiмiн молайтуды мамандандырылған ұйымдар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы ғылыми ұйымдардың ұсынымдары негізінде жүзеге асырады.";

      40) 45-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Жануарлар түрлерінің санын реттеу биологиялық негіздемеге сәйкес жүргізіледі.";

      41) 46-бап алып тасталсын;

      42) 49-баптың 2-тармағының бірінші абзацы "уәкiлеттi орган" деген сөздерден кейін ", ведомство" деген сөзбен толықтырылсын;

      43) 50-баптың 3) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) жануарлар дүниесi объектілерін аулау құралдары, әдістері және (немесе) тәсілдері;";

      "5) жануарлар дүниесiн пайдалану құқығын растайтын құжаттама (аңшы және (немесе) балықшы куәлігі, аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттар, аң аулауға арналған шарт, жануарлар дүниесiн пайдалануға арналған шарт пен рұқсат, жолдама, кәсiпшiлiк журнал);";

      44) 51-бапта:

      1-тармақтағы "Ведомство" деген сөз "Уәкілетті орган ведомствосының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "Ведомстволар басшыларының" деген сөздер "Уәкілетті орган ведомствосы басшысының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Ведомствоның" деген сөз "Уәкілетті орган ведомствосы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "Аумақтық бөлімше" деген сөздер "Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5 және 6-тармақтардағы "Ведомстволардың", "ведомстволардың", "Ведомстволардың аумақтық" деген сөздер тиісінше "Уәкілетті орган ведомствосы", "уәкілетті орган ведомствосының", "Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) 52-бапта:

      1-тармақтың 7-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-1) су жинау және ағызу құрылыстарын балықтарды қорғау құрылғыларының бар-жоғына және олардың белгіленген талаптарға сәйкестігіне қарап-тексеруді жүзеге асыруға;";

      2-тармақта:

      4) тармақшадағы "ерiксiз немесе" деген сөздер "ерiксiз және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақшадағы "нормативтердiң" деген сөз "нормалар мен нормативтердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46) 53-баптың тақырыбындағы, 1-тармағының бірінші абзацындағы және 2-тармағындағы "уәкiлеттi орган", "заңдары талаптарының бұзылуының белгiлi болуына байланысты", "уәкiлеттi органның" деген сөздер тиісінше "уәкiлеттi орган ведомствосы", "заңнамасы талаптарының анықталған бұзушылықтарына қарай", "уәкiлеттi орган ведомствосының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      47) 54-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі "уәкiлеттi органның және аумақтық бөлімшелердің", "заңдарына" деген сөздер тиісінше "уәкiлеттi орган ведомствосының және оның аумақтық бөлімшелерінің", "заңнамасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) 56-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) кейiннен уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне мiндеттi түрде беру үшiн Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға;".

      12. "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 52-құжат; № 20-I, 110-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; № 8-II, 72-құжат):

      1) 7-баптың 3-тармағының 4) тармақшасындағы және 4-тармағының 8) тармақшасындағы "және агроөнеркәсіптік кешен", "қызметкерлерге", "қолдану" деген сөздер тиісінше ", агроөнеркәсіптік кешен, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар", "жұмыскерлерге", "көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 18-бапта:

      2-тармақтың 7) тармақшасындағы "және агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлерінiң" деген сөздер ", агроөнеркәсіптік кешен, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жұмыскерлерінiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4 және 7-тармақтардағы "және ветеринария" деген сөздер ", ветеринария, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар" деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., № 16, 96-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 114-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 23-II, 172-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат):

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1) және 21-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "1-1) биосфералық резерват – Дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісіне енгізілген мемлекеттік табиғи қорық, мемлекеттік ұлттық табиғи парк немесе мемлекеттік табиғи резерват және олардың қорғау аймақтары;";

      "2-1) дәстүрлі жер пайдалану – табиғи кешендерге, мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілеріне зиянды әсер етпейтін, сондай-ақ сол экологиялық жүйеге бейімделген, жер учаскелерінің меншік иелері немесе жер пайдаланушылар жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы қызметінің сол өңірде тарихи қалыптасқан түрлері;";

      "21-1) үйлестіру кеңесі – ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда туризм мен рекреацияны дамыту мәселелері бойынша шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету, сондай-ақ табиғат қорғау мекемелерін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында жасақталып, табиғат қорғау мекемелерінің жанынан құрылатын консультативтік-кеңесші орган;";

      2) 3-баптың 9) тармақшасындағы "ынтымақтастық болып табылады." деген сөздер "ынтымақтастық;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) үйлестіру кеңестерінің ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы міндеттерді шешуге қатысуы болып табылады.";

      3) 7-бапта:

      3-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-1) өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға шешім қабылдау және оларды алып қою көлемдерін бекіту;";

      4) тармақшада:

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "мемлекеттiк ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларын;";

      сегізінші абзацтағы "тізбесін бекіту;" деген сөздер "тізбесін;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:

      "республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту;";

      6-3) тармақша алып тасталсын;

      4) 8-баптың бірінші бөлігінде:

      6-1) тармақшада:

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "осы Заңның 43-1-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда жүзеге асырылатын мелиорациялық аулауды жүргізу қағидаларын;";

      жетінші абзацтағы "сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктердің санатына жатқызылған түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тысқары жерлерге әкетуге рұқсаттар беру тәртібін" деген сөздер "сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге рұқсат беру қағидаларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      тоғызыншы абзацтағы "ережесін әзірлеу және бекіту;" деген сөздер "ережесін;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы оныншы, он бірінші, он екінші және он үшінші абзацтармен толықтырылсын:

      "үйлестіру кеңесі туралы үлгілік ережені;

      ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды биосфералық резерваттарға жатқызу қағидаларын;

      заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кіретін су объектілерінде әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, мелиорациялық аулауды, ғылыми-зерттеу үшін аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды жүзеге асыру және рұқсат беру қағидаларын;

      республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды және республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың және олардың аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми негiздемесінің жобаларын әзірлеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;";

      14-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-1) мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу;";

      14-2) тармақша алып тасталсын;

      14-3) тармақшада:

      "мемлекеттік экологиялық" деген сөздердің алдынан "осы Заңның 43-1-бабының 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      "аумақтарда орналасқан", "ғылыми-зерттеулік", "молайту мақсатындағы" деген сөздер тиісінше "аумақтардың құрамына кіретін", "ғылыми-зерттеу үшін", "өсімін молайту мақсатында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-1) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тiзбесiн әзірлеу;";

      16-3) тармақша алып тасталсын;

      5) 10-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "15-1) белгіленген режимді сақтай отырып, республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдардың аумағында орналасқан жер учаскелерін пайдалануды жүзеге асырады;";

      6) 14-баптың 6-тармағының үшінші бөлігіндегі "Ерекше" деген сөз "Республикалық маңызы бар қалалардың шекарасында орналасқан мемлекеттік табиғат ескерткіштерін қоспағанда, ерекше" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 20-баптың 3-1-тармағындағы "жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша әрі" деген сөздер алып тасталып, "адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін ескере отырып" деген сөздер "тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделері ескеріле отырып" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "32-бап. Мемлекеттiк табиғи-қорық қорының, мемлекеттiк табиғат ескерткiштерiнiң, мемлекеттiк табиғи қаумалдардың және мемлекеттiк қорық аймақтарының табиғи кешендерi мен объектiлерiн қорғау

      1. Мемлекеттік табиғи-қорық қорының, мемлекеттік табиғат ескерткіштерінің, мемлекеттік табиғи қаумалдардың және мемлекеттік қорық аймақтарының мемлекеттік орман қоры жерінде және оларға іргелес жатқан жерде орналасқан табиғи кешендері мен объектілерін қорғауды Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің қызметтері, басқа санаттардағы жерде табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторлары және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдардың инспекторлары жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік табиғат ескерткіштерін, мемлекеттік табиғи қаумалдарды және мемлекеттік қорық аймақтарын қорғау мақсатында оларды мемлекеттік орман шаруашылығы мекемелеріне, табиғат қорғау мекемелеріне және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға бекітіп беру уәкілетті органның және өздерінің құзыреті шегінде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының шешімдерімен жүргізіледі.";

      9) 32-1-бапта:

      2-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына Қазақстан Республикасының аумағында құрлықта, суда, атмосферада және топырақта, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қызыл кітабын жүргізу қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасының континентальдық қайраңы мен айрықша экономикалық аймағында табиғи еркіндік жағдайында тұрақты немесе уақытша мекендейтін, сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктер (биік және аласа) мен жануарлардың (омыртқалылар және омыртқасыздар) түрлері (кіші түрлері, таралымдары)" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қызыл кітабын жүргізу қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына үйреншікті мекендеу ортасында жойылып кеткендерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының аумағында құрлықта, суда, атмосферада және топырақта, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттік қайраңы мен айрықша экономикалық аймағында табиғи еркіндік жағдайында тұрақты немесе уақытша мекендейтін өсімдіктердің (биік және аласа) және жануарлардың (омыртқалылар және омыртқасыздар) сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлері (кіші түрлері, популяциялары)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың 3) тармақшасындағы "сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін" деген сөздер "өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 34-бапта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) гранттар, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту қорларының қаражаты;";

      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) жеке және заңды тұлғалардың қайырмалдықтары, ерiктi жарналары, оның ішінде өздері шаруашылық және өзге де қызметті жүргізу кезінде мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілеріне келтірілетін және (немесе) болмай қоймайтын зиян үшін жасайтын қайырмалдықтары, ерiктi жарналары есебiнен жүргiзiледi.";

      11) 35-бапта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Iс-шараларды қаржыландыру табиғат қорғау мекемелерiн басқару жоспарларына сәйкес табиғат қорғау мекемелерiн дамыту мен күтіп-ұстауға олардың санатына қарай бөлiнетiн бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады және мыналарға:";

      9) тармақшадағы "жүргiзуге жұмсалады." деген сөздер "жүргiзуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

      "10) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы мемлекеттік ұлттық табиғи парктің туристік, рекреациялық және шектеулі шаруашылық қызмет аймақтарында және мемлекеттік табиғи резерваттың аралық аймағында инфрақұрылымды дамыту объектілерін (жолдарды, көпірлерді, электр беру желілерін және басқа да коммуникацияларды) салуға жұмсалады.";

      12) 38-баптың 1-тармағында:

      1) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "әуесқойлық (спорттық) балық аулауды жүргізу;";

      2) тармақшаның алтыншы абзацы "өткiзуден" деген сөзден кейін ", балықты және балық өнімін өткiзуден" деген сөздермен толықтырылсын;

      13) 43-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығының су айдындарында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғылыми ұсынымдар негізінде мелиорациялық аулауды жүргізуге жол беріледі.";

      14) 45-баптың 2, 3, 4 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Реттелмелі экологиялық туризмді қоспағанда, қорық режимi аймағында кез келген шаруашылық қызметке және мемлекеттiк ұлттық табиғи парк аумағын рекреациялық пайдалануға тыйым салынады және осы Заңның 40-бабының 1-тармағында көрсетілген мемлекеттiк табиғи қорық режимiнiң түрiне сәйкес келетiн қорықтық қорғау режимi белгiленедi.

      Қорық режимі аймағы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағының он пайызынан қырық пайызына дейінгі жерін құрайды.

      3. Реттелмелi экологиялық туризмдi, мемлекеттiк табиғи- қорық қорының бүлiнген табиғи кешендерi мен объектiлерiн қалпына келтiру бойынша iс-шаралар жүргiзудi, бал ара шаруашылығымен айналысу үшін қажетті уақытша құрылыстар салып, стационарлық омарталар орналастыруды қоспағанда, экологиялық тұрақтандыру аймағында шаруашылық және рекреациялық қызметке тыйым салына отырып, қорықтық қорғау режимi белгiленедi.

      4. Туристiк және рекреациялық қызмет аймағы мемлекеттiк ұлттық табиғи паркке келушiлердiң реттелмелi қысқа мерзiмдi демалысы мен ұзақ мерзiмдi демалысы учаскелерiне бөлiнедi.

      Туристiк және рекреациялық қызмет аймағында мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерiнің сақталуын қамтамасыз ететiн қаумалдық қорғау режимi белгiленедi, оның аумағында реттелмелi туристiк және рекреациялық пайдалануға (аң аулаудан басқа), оның iшiнде рекреациялық жүктемелердің нормалары ескеріле отырып, туристiк маршруттар, соқпақтар ұйымдастыруға, демалу алаңқайлары мен тамашалау алаңдарын, жағажайларды, қайық станцияларын, суда жүзетін көлік түрлері мен жағажай құрал-жабдығын прокатқа алу пункттерін орнатуға, бал ара шаруашылығымен айналысу үшін қажетті уақытша құрылыстар салып, стационарлық омарталар орналастыруға жол беріледі.

      5. Шектеулi шаруашылық қызмет аймағында әкiмшiлiк-шаруашылық мақсаттағы объектiлер орналастырылады, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды ұйымдастыруды қоса алғанда, мемлекеттiк ұлттық табиғи парктi қорғау және оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, оған келушiлерге қызмет көрсету үшiн қажетті шаруашылық қызмет жүргiзiледi, рекреациялық орталықтарды, қонақүйлерді, кемпингтерді, музейлерді және туристерге қызмет көрсетудiң басқа да объектiлерiн салу және пайдалану жүзеге асырылады.";

      15) 46-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердегі туристік және рекреациялық қызметті өзінде туристік операторлық қызметке арналған лицензия болған кезде тікелей мемлекеттік ұлттық табиғи парк, сондай-ақ туристік қызметтер көрсететін жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      2. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің учаскелері туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін бес жылға дейінгі мерзімге қысқа мерзімді пайдалануға және қырық тоғыз жылға дейінгі мерзімге ұзақ мерзімді пайдалануға беріледі. Осы учаскелерді беру мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.";

      16) 46-1-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін пайдалануға берілген мемлекеттік ұлттық табиғи парктер учаскелерінде объектілерді салу жеке және заңды тұлғалар мемлекеттік ұлттық табиғи парктің әкімшілігімен жасасқан ұзақ мерзімді пайдалану шартына сәйкес және сызбаға (сызба жобасына) орай әзірленген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы бойынша жүргізіледі.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      17) 47-бапта:

      1-тармақта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) көшпелі және стационарлық омарталар пайдаланыла отырып, бал ара шаруашылығы;";

      7) тармақша алып тасталсын;

      2-тармақтың екінші бөлігіндегі "аумақтарда орналасқан" деген сөздер "аумақтардың құрамына кіретін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "48-бап. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің қорғау аймақтарының режимi

      1. Мемлекеттiк ұлттық табиғи парктердің қорғау аймақтарында:

      1) мемлекеттік ұлттық табиғи парктің экологиялық жүйелеріне зиянды әсер ететін объектілер орналастыруға, жобалауға, салуға және пайдалануға, жаңа технологияларды енгізуге;

      2) ластаушы заттар мен сарқынды суларды атмосфераға шығару және ашық су көздері мен рельефке төгуге;

      3) пайдалы қазбалар өндіруге;

      4) аң аулауға;

      5) радиоактивті материалдар мен өнеркәсіптік қалдықтарды көмуге;

      6) мемлекеттік ұлттық табиғи парктің экологиялық жүйелерінің гидрологиялық режимін өзгертуі мүмкін қызметке (бөгеттер, дамбалар, гидротехникалық құрылыстар және табиғи су ағынын тоқтатуға немесе азайтуға душар ететін басқа да объектілер салуға);

      7) жабайы жануарлар мен жабайы өсетін өсімдіктердің бөтен түрлерін интродукциялауға;

      8) мемлекеттік ұлттық табиғи парктің экологиялық жүйелеріне зиянды әсер етуі мүмкін басқа да қызметке тыйым салынады.

      2. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің қорғау аймақтарының аумағында ұлттық парктің экологиялық жүйелерінің жай-күйіне теріс әсер етпейтін шаруашылық қызметтің мынадай әртүрлі нысандары жүзеге асырылуы мүмкін:

      1) орман шаруашылығы қызметі;

      2) мал жаю мен шөп шабуды қоса алғанда, дәстүрлі жер пайдалану, сондай-ақ биологиялық әртүрлілікті ұзақ мерзімді сақтау мен оның беріктігін қамтамасыз ету шеңберіндегі өзге де қызмет;

      3) туристік және рекреациялық қызмет;

      4) минералды суларды, бальнеологиялық және климаттық ресурстарды пайдалану;

      5) кәсіпшілік және әуесқойлық (спорттық) балық аулау;

      6) орман және дала өрттерін сөндіру бойынша жердегі және авиациялық жұмыстарды жүргізу;

      7) бүлінген жерді қалпына келтіру;

      8) орман және өзге де өсімдіктер қауымдастықтарын қалпына келтіру;

      9) жабайы жануарлардың мекендеу ортасы мен санын қалпына келтіру;

      10) жер учаскелерін туристер болатын жерлерді жайластыру, өсімдіктер мен жануарлардың эндемикалық, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін қолдан көбейтуге, өсіруге, өндіруге арналған питомниктер орналастыру, сондай-ақ мемлекеттік ұлттық табиғи парк жұмыскерлерінің тұруына арналған қызметтік үй-жайлар (кордондар) салу, оларға қызметтік жер телімдерін беру үшін пайдалану.

      3. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің қорғау аймақтарында осы баптың 2-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерінің мекендеу ортасын және көбею жағдайларын, жануарлардың өріс аудару жолдары мен шоғырлану орындарын сақтау жөніндегі іс-шаралар көзделуге және жүзеге асырылуға, жабайы жануарлардың мекендеу ортасы ретінде ерекше құнды болып есептелетін учаскелердің, сондай-ақ мемлекеттік табиғи-қорық қорының өзге де объектілердің дербестігі қамтамасыз етілуге тиіс.

      4. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктің қорғау аймағында жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шаруашылық қызметін шектеулер осы Заңға сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының шешімдерімен белгіленеді.";

      19) 52-баптың 1-тармағында:

      9) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

      "14) көшпелі және стационарлық омарталар пайдаланыла отырып, бал ара шаруашылығы.";

      20) 53-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "53-бап. Мемлекеттiк табиғи резерваттардың қорғау аймақтарының режимi

      Мемлекеттік табиғи резерваттардың қорғау аймақтарында табиғат пайдалану мен шаруашылық қызметтің осы Заңның 48-бабында белгіленген түрлеріне рұқсат етіледі, тыйым салынады немесе шектеу қойылады.";

      21) мынадай мазмұндағы 9-1-тараумен толықтырылсын:

      "9-1-тарау. Биосфералық резерваттар

      53-1-бап. Биосфералық резерваттардың міндеттері

      Биосфералық резерваттар:

      1) мәдени және табиғи мұраға бай табиғи аумақтарды сақтау, қалпына келтіру және пайдалану;

      2) табиғи ресурстардың сақталуы мен қалпына келтірілуі ескеріле отырып, аумақтардың ұзақ мерзімді, орнықты экономикалық және әлеуметтік дамуын, оның ішінде олардың рекреациялық пайдаланылуын қолдау;

      3) ұзақ мерзімді экологиялық бақылау, мониторинг пен экологиялық зерттеулер, сондай-ақ халықты экологиялық тұрғыдан ағарту және тәрбиелеу мақсатында құрылады.

      53-2-бап. Биосфералық резерваттардың аумағын функционалдық аймақтарға бөлу және оны қорғау режимі

      Биосфералық резерваттардың аумағында мынадай функционалдық аймақтар бөліп көрсетіледі:

      1) ұйытқы аймақ – биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті сақтауға арналған, осы Заңның 40-бабының 1-тармағында, 45-бабының 2 және 3-тармақтарында және 51-бабында көрсетілген аймақтарға сәйкес келетін қорықтық қорғау режимi бар аймақ;

      2) аралық аймақ – экологиялық бағдарланған шаруашылық қызметті жүргізу және биологиялық ресурстардың өсімін орнықты молайту үшін пайдаланылатын, осы Заңның 45-бабының 4 және 5-тармақтарында және 52-бабында көрсетілген аймақтарға сәйкес келетін қаумалдық қорғау режимі бар аймақ;

      3) сыртқы өтпелі аймақ – экологиялық бағдарланған шаруашылық қызметті жүргізу үшін пайдаланылатын, осы Заңның 43, 48 және 53-баптарында көрсетілген қорғау аймақтарына сәйкес келетін ерекше қорғалатын табиғи аумақтан тыс аумақ учаскесі.";

      22) 57-баптың 2-тармағындағы "қамауда немесе жартылай қамау жағдайларында" деген сөздер "еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) 65-баптың 2-тармағында:

      "түрiн Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздер "түрiн – уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "түрлерiн – уәкiлеттi органның ұсынуы бойынша" деген сөздер "түрiн" деген сөзбен ауыстырылсын;

      24) 68-баптың 3-тармағындағы "орман шаруашылығы мекемелерi", "күзету" деген сөздер тиісінше "орман шаруашылығы мекемелерi, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдар", "қорғау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) 69-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацы және 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттiк табиғи қаумалдарда мынадай қызметке:";

      "2) зоологиялық мемлекеттiк табиғи қаумалдарда – уәкілетті органның рұқсаты бойынша ғылыми-зерттеу, өсімін молайту және мелиорациялық мақсаттарда алып қою жағдайларын қоспағанда, аң аулауға, балықтарды қоспағанда, кез келген тәсiлдермен және құралдармен жануарларды аулауға, жануарлардың бөтен түрлерiн интродукциялауға, ұяларды, iндердi, апандарды және басқа да мекендеу орындарын бүлдiруге, жұмыртқалар жинауға;";

      1-1-тармақтағы "Кешенді зоологиялық", "мөлшерлі" деген сөздер тиісінше "Кешенді", "жол берілетін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:

      "1-2. Зоологиялық мемлекеттік табиғи қаумалдарда белгіленген режимді сақтай отырып, ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыруға (ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру, шөп шабу, мал жаю) және бал ара шаруашылығына рұқсат етіледі.";

      26) 72-баптың 5-тармағындағы "орман шаруашылығы мекемелерi", "қызметiнiң" деген сөздер тиісінше "орман шаруашылығы мекемелерi, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдар", "қызметтерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) мынадай мазмұндағы 75-1-баппен толықтырылсын:

      "75-1-бап. Негізгі орнитологиялық аумақтар

      1. Құстардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің едәуір жиынтығының, белгілі бір ландшафтарға тән құстар қауымдастықтарының, құрлықтағы немесе суда жүзетін және су маңындағы құстардың ұя салу немесе қоныс аудару кезінде едәуір тобының мекендеу орындары қызметін атқаратын учаскелер негізгі орнитологиялық аумақтар болып табылады.

      2. Негізгі орнитологиялық аумақтарда қаумалдық режим белгіленеді.";

      28) 78-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесі: үйреншікті мекендеу ортасында жойылып кеткен, толық жойылып кету алдындағы, жойылып кету қаупі төнген түрлерді қамтиды.";

      4-тармақта:

      бірінші абзацтағы "оның ішінде олардың дириваттарын" деген сөздер "олардың бөліктерін немесе дериваттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу үшін;";

      29) 81-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Экологиялық дәлiздер барлық санаттағы жер учаскелерінде оларды жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардан алып қоймай, мемлекеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерiн, биологиялық әртүрлілікті сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мекендейтiн жануарлардың табиғи қоныс аудару және өсетiн өсiмдiктердiң таралу жолдарын қорғау мен жайластыру мақсатында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен экологиялық желiнiң басқа да элементтерi арасындағы кеңiстiкті байланысты қамтамасыз ету үшiн құрылады.";

      3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Экологиялық дәліздерді қорғау мен басқаруды табиғат қорғау мекемелері және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады. Экологиялық дәліздерді табиғат қорғау мекемелеріне және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға бекітіп беру уәкілетті органның шешімімен жүргізіледі.";

      30) мынадай мазмұндағы 84-1-баппен толықтырылсын:

      "84-1-бап. Табиғат қорғау мекемелерінің лауазымды адамдары мен мамандарын құқықтық және әлеуметтік қорғау

      1. Табиғат қорғау мекемелерінің лауазымды адамдары мен мамандары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және әлеуметтiк қорғалуға жатады.

      2. Ауылдық жерлерде табиғат қорғау функцияларын жүзеге асыратын табиғат қорғау мекемелерінің лауазымды адамдары мен мамандарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кемінде жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар белгіленеді.

      3. Табиғат қорғау мекемелерінің лауазымды адамдары мен мамандарына жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша мал жаю және шөп шабу үшін жер учаскелері беріледі.".

      14. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коллекторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      2-қосымшада:

      236 және 261-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

236.

Өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге рұқсат беру

Өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге рұқсат


      ";

      "

261.

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат


      ";

      312-жол алып тасталсын.

2-бап.

      1. Осы Заң:

      1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 29) тармақшасының үшінші абзацын, 31) тармақшасын, 5-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларын;

      2) 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 1) тармақшасының он төртінші абзацын, 7) тармақшасының жиырма тоғызыншы абзацын, 24) тармақшасының он сегізінші және он тоғызыншы абзацтарын;

      3) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 25) тармақшасының төртінші абзацын, 38) тармақшасының төртінші абзацын, 7 және 12-тармақтарын, 13-тармағы 30) тармақшасының төртінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. Осы Заңның 1-бабы 2-тармағы 30) тармақшасының үшінші абзацы тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:

      "1. Жергiлiктi халықтың сүрекке қажеттілігін қамтамасыз ету одан өтiнiмдер болған кезде, басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу, аралық мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу және басқа да мақсаттарда ағаш кесу кезiнде жергiлiктi халықтың қатысуымен дайындалған сүректi мемлекеттiк орман иеленушiнiң өткiзуi есебiнен жүзеге асырылады.

      Жергiлiктi халықты отындық сүрекпен қамтамасыз ету өтiнiмдер болған кезде өтеусiз негiзде, мемлекеттiк орман иеленушi айқындайтын жерлерде, сексеуіл екпелерін қоспағанда, кеспеағаш аймағынан тыс қоқысты жинау есебiнен де жүзеге асырылуы мүмкiн." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы абзацтың қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      3. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағының 2) тармақшасы тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:

      "2) 94-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Су объектiлерiн әуесқойлық (спорттық) балық аулау үшiн пайдалануға облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары уәкiлеттi органмен келiсу бойынша рұқсат бepeдi." деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы тармақшаның қолданысы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира

Закон Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 73-VI.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст.2

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 19-I, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 117; № 21-I, ст. 124, 126; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 56; № 8-II, ст. 72; № 10, ст. 79; 2017 г., № 3, ст. 6; № 4, ст. 7):

      часть пятую пункта 2 статьи 122 изложить в следующей редакции:

      "Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения утверждается Правительством Республики Казахстан.".

      2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст. 140; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 27; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56; 2017 г., № 3, ст. 6):

      1) по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      2) в оглавлении:

      заголовок статьи 33 изложить в следующей редакции:

      "Статья 33. Форма и государственная регистрация договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда";

      дополнить заголовком статьи 51-1 следующего содержания:

      "Статья 51-1. Перевод земель других категорий в земли лесного фонда";

      заголовок статьи 91 изложить в следующей редакции:

      "Статья 91. Обеспечение потребности местного населения в древесине государственным лесовладельцем при рубках главного пользования, рубках промежуточного пользования и прочих рубках";

      дополнить заголовком статьи 117-1 следующего содержания:

      "Статья 117-1. Правовая и социальная защита специалистов лесного хозяйства";

      3) статью 4 дополнить подпунктом 74-1) следующего содержания:

      "74-1) лесные экологические системные услуги (далее – лесные экосистемные услуги) – выгоды, получаемые от пользования лесом, его функциями, включая полезные свойства, физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории лесного фонда и прилегающих к нему участках;";

      4) в статье 12:

      подпункт 10) изложить в следующей редакции:

      "10) принимает решение об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждает объемы их изъятия;";

      подпункт 17-20) исключить;

      5) в статье 13:

      в пункте 1:

      подпункты 17), 18-4), 18-5) и 18-15) изложить в следующей редакции:

      "17) разрабатывает и утверждает методические указания: расчета ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда; по учету и определению ущерба, причиненного пожарами на территории лесного фонда; по учету и определению объемов незаконных порубок леса и ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда;";

      "18-4) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      18-5) формирует в соответствии с правилами отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда и утверждает ежегодные объемы рубок леса на территории государственного лесного фонда;";

      "18-15) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по изъятию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждению объемов их изъятия;";

      подпункты 18-16) и 18-17) после слов "государственной лесной инспекции" дополнить словами "Республики Казахстан";

      в подпункте 18-32) слова "определения ущерба" заменить словами "определения объемов незаконных порубок леса и ущерба";

      в подпункте 18-34) слова "договора долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      дополнить подпунктами 18-45), 18-46), 18-47) и 18-48) следующего содержания:

      "18-45) разрабатывает и утверждает формы актов должностных лиц государственной лесной инспекции Республики Казахстан и государственной лесной охраны Республики Казахстан;

      18-46) утверждает символику (эмблему и флаг) лесного учреждения, находящегося в его ведомственном подчинении;

      18-47) выдает разрешения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      18-48) разрабатывает и утверждает правила перевода земель других категорий в земли лесного фонда;";

      абзац третий подпункта 9) пункта 2 после слова "долгосрочного" дополнить словами "и краткосрочного";

      6) в статье 15:

      в подпункте 15-3) слова "договора долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      дополнить подпунктами 15-4) и 15-5) следующего содержания:

      "15-4) утверждают символику (эмблему и флаг) лесного учреждения, находящегося в их ведомственном подчинении;

      15-5) осуществляют перевод земель других категорий в земли лесного фонда в порядке, определенном уполномоченным органом;";

      7) статью 18 дополнить подпунктами 14) и 15) следующего содержания:

      "14) формирует и утверждает ежегодный объем рубок леса в разрезе лесопользователей, имеющих договор долгосрочного лесопользования;

      15) разрабатывает символику (эмблему и флаг) лесного учреждения.";

      8) подпункт 2) пункта 2 статьи 21 после слова "долгосрочного" дополнить словами "и краткосрочного";

      9) в статье 24:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) осуществлять лесопользование на участках государственного лесного фонда в порядке, определенном настоящим Кодексом;";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) заключать договоры краткосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда.";

      10) в статье 29:

      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Принимать участие в тендере имеют право граждане Республики Казахстан и юридические лица Республики Казахстан без иностранного участия.";

      пункт 2 после слов "на основании" дополнить словами "договора краткосрочного лесопользования и (или)";

      в пункте 6 слова "договор долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоры долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      11) в статье 31:

      пункт 1 дополнить словами ", за исключением вида лесопользования, предусмотренного пунктом 1-1 настоящей статьи";

      дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

      "1-1. Лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства предоставляются в долгосрочное лесопользование на основании договора на ведение охотничьего хозяйства, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, с последующим оформлением договора между государственным лесовладельцем и лесопользователем.

      1-2. При долгосрочном лесопользовании на участках государственного лесного фонда могут осуществляться следующие виды лесопользования:

      1) заготовка древесины;

      2) заготовка живицы, древесных соков;

      3) пользование участками государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства;

      4) пользование участками государственного лесного фонда для научно-исследовательских целей;

      5) пользование участками государственного лесного фонда для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей;

      6) пользование участками государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и плантационных насаждений специального назначения;

      7) побочное лесопользование.";

      в абзаце первом пункта 2-1 слова "физические и юридические лица" заменить словами "граждане Республики Казахстан и юридические лица Республики Казахстан без иностранного участия";

      12) в статье 33:

      в заголовке слова "договора долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      в пункте 1:

      слова "Договор долгосрочного лесопользования" заменить словами "Договоры долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      слово "заключается" заменить словом "заключаются";

      слово "подлежит" заменить словом "подлежат";

      в пункте 2:

      слова "Договор долгосрочного лесопользования" заменить словами "Договоры долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      слова "считается заключенным с момента его" заменить словами "считаются заключенными с момента их";

      13) в статье 34:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда предоставляются в краткосрочное лесопользование:

      1) на срок до одного года на основании лесного билета, выдаваемого государственными лесовладельцами;

      2) на срок от одного года до десяти лет на основании договора краткосрочного лесопользования, заключаемого между государственным лесовладельцем и лесопользователем.";

      в пункте 2:

      в абзаце первом слово "только" исключить;

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) заготовка второстепенных древесных ресурсов.";

      14) в статье 36:

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) для лесопользователей, имеющих договор долгосрочного лесопользования, – ежегодный объем рубок леса на территории государственного лесного фонда, утвержденный лесным учреждением.";

      пункт 7 после слов "государственным лесовладельцем" дополнить словами "рубок главного пользования,";

      в пункте 8:

      после слов "побочных лесных пользований" дополнить словами ", заготовку второстепенных древесных ресурсов";

      слова "нужд охотничьего хозяйства," исключить;

      15) подпункт 5) пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

      "5) при осуществлении долгосрочного лесопользования для заготовки древесины на участках государственного лесного фонда проводить все виды рубок леса, размещать лесные питомники и плантационные насаждения специального назначения по согласованию с государственным лесовладельцем.";

      16) в подпункте 1) статьи 38 слова "договора долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоров долгосрочного и краткосрочного лесопользования";

      17) в подпункте 2) пункта 1 статьи 39 слова "договора долгосрочного лесопользования" заменить словами "договоров долгосрочного или краткосрочного лесопользования";

      18) в подпункте 4) пункта 1 статьи 40 слова "договором долгосрочного лесопользования" заменить словами "договорами долгосрочного или краткосрочного лесопользования";

      19) подпункт 1) статьи 41 изложить в следующей редакции:

      "1) расторжения договоров долгосрочного или краткосрочного лесопользования;";

      20) в пункте 5 статьи 42 слова "занесенных в Красную книгу Республики Казахстан" заменить словами "занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений";

      21) дополнить статьей 51-1 следующего содержания:

      "Статья 51-1. Перевод земель других категорий в земли лесного фонда

      1. Насаждения естественного происхождения на землях других категорий подлежат включению в состав лесного фонда.

      2. Выявление насаждений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, оформление документации и представление ее в уполномоченный орган осуществляются местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы.

      3. Перевод земель других категорий в земли лесного фонда осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом, в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и настоящим Кодексом.";

      22) пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:

      "2. В решении местного исполнительного органа области указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации земельных участков и сроки их проведения.";

      23) в подпункте 9) части второй пункта 1 статьи 55 слова ", в том числе для предоставления в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей" исключить;

      24) в статье 56:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Без проведения первичного лесоустройства и наличия лесоустроительной документации, утвержденной в порядке, определенном настоящим Кодексом, ведение лесного хозяйства и лесопользование на участках государственного лесного фонда запрещаются.";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. В случаях окончания ревизионного периода и до вступления в действие новой лесоустроительной документации на территории государственного лесовладения:

      1) противопожарные мероприятия выполняются в объемах, установленных на последний год ревизионного периода;

      2) лесозащитные мероприятия, включая санитарные рубки леса, осуществляются в зависимости от санитарного состояния лесов в объемах, определяемых по материалам лесопатологических обследований, проводимых государственными лесовладельцами или специализированными организациями уполномоченного органа;

      3) мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению выполняются в зависимости от наличия лесокультурного фонда в объемах, установленных на последний год ревизионного периода, в первую очередь на вырубках и гарях;

      4) рубки ухода за лесом выполняются в зависимости от наличия насаждений, требующих удаления деревьев, отставших в росте или мешающих росту деревьев главных пород, в объемах, установленных на последний год ревизионного периода;

      5) рубки главного пользования проводятся в пределах установленной лесоустроительным проектом расчетной лесосеки в размерах ежегодного лесосечного фонда, утвержденного уполномоченным органом. В течение года в расчетную лесосеку вносятся изменения в порядке, определенном настоящим Кодексом;

      6) остальные виды лесопользования, не указанные в подпунктах 2), 4) и 5) настоящей части, осуществляются в объемах, установленных на последний год ревизионного периода, в порядке, определенном настоящим Кодексом.

      Государственные лесовладельцы обязаны вносить данные о проводимых мероприятиях и лесопользовании на участках государственного лесного фонда в материалы прежнего лесоустройства.";

      25) статью 70 изложить в следующей редакции:

      "Статья 70. Правовая и социальная защита должностных лиц государственной лесной охраны

      1. Должностные лица государственной лесной охраны подлежат правовой и социальной защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Должностным лицам государственной лесной охраны, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Должностным лицам государственной лесной охраны предоставляются земельные участки для пастьбы скота и сенокошения по решению местных исполнительных органов.";

      26) статью 72 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Мероприятия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут проводиться лесными учреждениями и лесопользователями за счет добровольных взносов за лесные экосистемные услуги.";

      27) пункт 2-1 статьи 77 изложить в следующей редакции:

      "2-1. Объекты селекционно-семеноводческого назначения выявляются, создаются и эксплуатируются в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      28) пункт 3 статьи 78 изложить в следующей редакции:

      "3. Объекты селекционно-генетического назначения выявляются, создаются и эксплуатируются в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      29) в пункте 1 статьи 88:

      в подпункте 3) слова "(коры, ветвей, пней, корней, листьев, почек)" исключить;

      в подпункте 4) слова "бахчеводство и" заменить словами "бахчеводство, садоводство и";

      30) статью 91 изложить в следующей редакции:

      "Статья 91. Обеспечение потребности местного населения в древесине государственным лесовладельцем при рубках главного пользования, рубках промежуточного пользования и прочих рубках

      1. Обеспечение потребности местного населения в древесине, в том числе топливной древесине, осуществляется при наличии от него заявок за счет реализации государственным лесовладельцем древесины, заготовленной при рубках главного пользования, рубках промежуточного пользования и прочих рубках.

      2. Заявки, установленные в пункте 1 настоящей статьи, подаются соответствующему государственному лесовладельцу за месяц до проведения рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, а также уборки внелесосечной захламленности.";

      31) в статье 98 слова "бахчеводство и" заменить словами "бахчеводство, садоводство и";

      32) пункт 3 статьи 99 изложить в следующей редакции:

      "3. Пастьба коз на участках государственного лесного фонда, кроме саксауловых лесов, допускается только на специально отведенных огороженных участках.";

      33) пункт 1 статьи 101 изложить в следующей редакции:

      "1. Для проведения научно-исследовательских работ государственные лесовладельцы предоставляют участки государственного лесного фонда физическим и юридическим лицам в долгосрочное лесопользование на условиях договора долгосрочного лесопользования, а в краткосрочное лесопользование – на основании договора краткосрочного лесопользования и разрешительных документов в порядке, определенном настоящим Кодексом.";

      34) пункт 1 статьи 102 изложить в следующей редакции:

      "1. Участки государственного лесного фонда для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное лесопользование на условиях договора долгосрочного лесопользования, а в краткосрочное лесопользование – на основании договора краткосрочного лесопользования и разрешительных документов в порядке, определенном настоящим Кодексом.";

      35) подпункт 5) статьи 109 изложить в следующей редакции:

      "5) пожертвований, добровольных взносов, в том числе за лесные экосистемные услуги, физических и юридических лиц;";

      36) подпункт 2) пункта 1 статьи 112 изложить в следующей редакции:

      "2) реализация товаров и продукции от переработки древесины, полученной при проведении рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок, в том числе для обеспечения населения топливом, а также продукции побочных лесных пользований и оказание услуг по переработке древесины;";

      37) в пункте 1 статьи 113:

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) нарушение требований пожарной безопасности, санитарных правил в лесах, правил отпуска древесины на корню и рубок леса на участках государственного лесного фонда;";

      в подпункте 19) слова "порядка, утвержденного уполномоченным органом," заменить словом "правил";

      38) дополнить статьей 117-1 следующего содержания:

      "Статья 117-1. Правовая и социальная защита специалистов лесного хозяйства

      1. Специалисты лесного хозяйства подлежат правовой и социальной защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Специалистам лесного хозяйства, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности, устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Специалистам лесного хозяйства предоставляются земельные участки для пастьбы скота и сенокошения по решению местных исполнительных органов.".

      3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 27; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 57; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56; № 8-II, ст. 72; 2017 г., № 3, ст. 6):

      1) заголовки главы 21, статей 107 и 108 оглавления изложить в следующей редакции:

      "Глава 21. Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного и охотничьего хозяйства

      Статья 107. Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных

      Статья 108. Использование водных объектов или их частей для ведения охотничьего хозяйства";

      2) пункт 3 статьи 94 исключить;

      3) главу 21 изложить в следующей редакции:

      "Глава 21. Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного и охотничьего хозяйства

      Статья 107. Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных

      1. Право пользования рыбными ресурсами и другими водными животными и ведения рыбного хозяйства на водных объектах или их частях, имеющих важное значение для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных (в том числе для промыслового рыболовства), предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      Пользователь рыбными ресурсами и другими водными животными имеет право получить водные объекты или их части в пользование в соответствии с настоящим Кодексом.

      2. Физические и юридические лица, в пользование которым предоставлены водные объекты или их части для ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных, обязаны:

      1) проводить по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира зарыбление и рыбохозяйственную мелиорацию, обеспечивающие улучшение состояния водных объектов или их частей, и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных;

      2) содержать берега водных объектов или их части в местах их использования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

      3. Водные объекты или их части, за исключением расположенных на территории государственных природных заповедников, рыбопитомников, прудовых, озерных и других рыбных хозяйств, а также водохранилищ питьевого водоснабжения, могут использоваться физическими лицами для любительского (спортивного) рыболовства с соблюдением установленных правил рыболовства.

      Статья 108. Использование водных объектов или их частей для ведения охотничьего хозяйства

      1. Водные объекты или их части предоставляются в пользование физическим и юридическим лицам для ведения охотничьего хозяйства местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы по согласованию с местным представительным органом, уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      2. При эксплуатации водохранилищ, озер и других водных объектов или их частей, а также сооружений, расположенных в акватории водных объектов, режим использования которых влияет на места массового обитания птиц и водных животных, должны учитываться соблюдение необходимого гидрологического режима водно-болотных угодий и интересы ведения охотничьего хозяйства.

      3. Проведение рыбохозяйственной мелиорации, культивирование на водных объектах или их частях растений, полезных для ведения охотничьего хозяйства в местах обитания ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, осуществляются по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      4. В местах обитания ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также на участках, где осуществляются мероприятия по воспроизводству и охране фауны, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира могут быть ограничены пребывание физических лиц, любительская (спортивная) и промысловая охота, застройка береговой полосы и другие действия, ухудшающие состояние водных объектов или их частей, и ведение охотничьего хозяйства.".

      4. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 141; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56, 57; № 8-II, ст. 71, 72; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 7, ст. 14; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.):

      1) в оглавлении:

      заголовок статьи 240 изложить в следующей редакции:

      "Статья 240. Экологические требования при интродукции, реинтродукции и гибридизации видов животных";

      дополнить заголовком статьи 240-1 следующего содержания:

      "Статья 240-1. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан животных";

      заголовок статьи 252 изложить в следующей редакции:

      "Статья 252. Содержание и разведение в неволе и (или) полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных";

      2) статью 240 изложить в следующей редакции:

      "Статья 240. Экологические требования при интродукции, реинтродукции и гибридизации видов животных

      1. Интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных на территории Республики Казахстан допускаются в научно-исследовательских и хозяйственных целях по разрешению уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира на основании биологического обоснования, имеющего положительное заключение государственной экологической экспертизы.

      2. Интродукция гибридных животных в естественную среду запрещается.

      3. Физическим и юридическим лицам запрещаются самовольные интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных.

      4. Физические и юридические лица, которые содержат или разводят в неволе и (или) полувольных условиях диких животных, а также домашних животных, которые могут скрещиваться с дикими животными или причинить им вред, обязаны проводить мероприятия по предотвращению выхода этих животных в природную среду.";

      3) дополнить статьей 240-1 следующего содержания:

      "Статья 240-1. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан животных

      Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, допускаются по разрешению, выдаваемому в порядке, определенном уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

      Вывоз животных из Республики Казахстан в третьи страны осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.";

      4) пункт 2 статьи 245 изложить в следующей редакции:

      "2. Правила регулирования численности животных утверждаются уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      5) подпункт 3) статьи 246 после слова "нормы," дополнить словом "нормативы,";

      6) в пункте 2 статьи 249 слова "в неволе или" заменить словами "в неволе и (или)";

      7) подпункт 2) пункта 5 статьи 250 изложить в следующей редакции:

      "2) переселение;";

      8) пункт 2 статьи 251 изложить в следующей редакции:

      "2. Физические и юридические лица, заинтересованные в содержании и разведении в неволе и (или) полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обязаны в установленные сроки выпустить в среду обитания соответствующее изъятым из нее количество особей редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, полученных путем искусственного разведения. Выпуск животных осуществляется по акту в присутствии должностных лиц уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      9) в статье 252:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 252. Содержание и разведение в неволе и (или) полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных";

      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Содержание и разведение в неволе и (или) полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных разрешаются физическим и юридическим лицам при соблюдении ими следующих требований:";

      в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 и 8 слова "в неволе или" заменить словами "в неволе и (или)";

      10) в подпункте 8) пункта 2 статьи 255 слово "акклиматизация" исключить.

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44, 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63, 64, 65, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 44, 45; № 11, ст. 52; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 99, 100, 101; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 119; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 136, 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55, 57; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 66, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; Закон Республики Казахстан от 10 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 11 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 15 мая 2017 г.):

      1) в статье 499:

      в подпункте 1) пункта 5 слово "акклиматизации," исключить;

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и местные исполнительные органы ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют налоговым органам по месту своего нахождения сведения о плательщиках платы и объектах обложения по форме, установленной уполномоченным органом.";

      2) в статье 503:

      в подпункте 4) пункта 1 слова "бахчеводство и" заменить словами "бахчеводство, садоводство и";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Для целей настоящей главы к лесным пользованиям также относится изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан.

      При принятии решения об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов объемы таких изъятий, размер платы и срок ее уплаты устанавливаются в каждом отдельном случае Правительством Республики Казахстан.";

      3) статью 504 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Плательщиками платы также являются физические и юридические лица, получившие право на изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан.";

      4) в статье 507:

      пункт 1 дополнить словами ", за исключением платы, размер которой определяется в соответствии с пунктом 1-1 статьи 503 настоящего Кодекса";

      абзац третий пункта 2 после слов "при иных видах лесопользования" дополнить словами ", за исключением лесных пользований, размер платы по которым определяется в соответствии с пунктом 1-1 статьи 503 настоящего Кодекса,";

      пункт 3 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) за изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений из природной среды, их частей или дериватов – в сроки, устанавливаемые в каждом отдельном случае на основании соответствующего решения Правительства Республики Казахстан.".

      6. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 10 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2017 г.):

      1) в заголовке статьи 378 оглавления слова "акклиматизация, реакклиматизация и скрещивание животных" заменить словами "интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных";

      2) в заголовке и абзаце первом части первой статьи 378 слова "акклиматизация, реакклиматизация и скрещивание животных" заменить словами "интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных".

      7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст. 151; 2016 г., № 7-I, ст. 49):

      1) в подпункте 2) статьи 18 слова "и ветеринарии" заменить словами ", ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий";

      2) в частях второй и третьей пункта 9 статьи 139 слова "и ветеринарии" заменить словами ", ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий".

      8. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст. 175; 2002 г., № 4, ст. 33; 2003 г., № 23, ст. 168; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 144; 2016 г., № 23, ст. 118):

      пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "4. Виды туризма – социальный, экологический, охотничий, рыболовный, приключенческий, спортивный, деловой, конгрессный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, религиозный, медицинский, детско-юношеский, событийный и другие.".

      9. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 140; 2004 г., № 17, ст. 98; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50):

      1) статью 1 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

      "15-1) временная регистрация пестицидов (ядохимикатов) – временная государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов);";

      2) пункт 1 статьи 14-6 дополнить частью четвертой следующего содержания:

      "Допускается в порядке, определенном уполномоченным органом, временная регистрация пестицидов (ядохимикатов) на срок не более двух лет для борьбы с отдельными вредными и особо опасными вредными организмами, а также впервые выявленными на территории Республики Казахстан карантинными объектами, распространение которых может привести к причинению значительного вреда растениям и растениеводческой продукции, ухудшению фитосанитарной обстановки.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 6, ст. 44; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 52; № 19-І, ст. 101; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 8-II, ст. 70; № 12, ст. 87):

      пункт 3 статьи 32 дополнить подпунктами 4-3) и 4-4) следующего содержания:

      "4-3) орудий лова рыбных ресурсов и других водных животных, применение которых запрещено законодательством Республики Казахстан;

      4-4) продукции из древесины саксаула в период действия запрета рубок саксауловых насаждений на участках государственного лесного фонда, за исключением ее реализации государственными лесовладельцами в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан;".

      11. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 107; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 75; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45):

      1) в статье 1:

      подпункт 13) изложить в следующей редакции:

      "13) ловчая хищная птица – орел, сокол, ястреб и другие виды хищных птиц, используемые на охоте;";

      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) рыбопосадочный материал – личинки, молодь, сеголетки и другие возрастные группы рыб в зависимости от объекта рыбоводства, предназначенные для зарыбления водоемов;";

      в подпункте 19) слово "гидротехнические" заменить словом "сбросные";

      подпункт 29) исключить;

      подпункт 40) изложить в следующей редакции:

      "40) искусственное разведение объектов животного мира – содержание и разведение видов животных в неволе и (или) полувольных условиях, включая озерно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения;";

      в подпунктах 43) и 44) слова "уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира" заменить словами "уполномоченного органа, ведомства и его территориальных подразделений";

      подпункт 57) исключить;

      дополнить подпунктами 59-1), 60-1) и 62-1) следующего содержания:

      "59-1) ихтиологические наблюдения – сбор и изучение данных о состоянии ихтиофауны рыбохозяйственного водоема;";

      "60-1) промысловое усилие – объем производственных операций, непосредственно направленных на добычу рыбных ресурсов и других водных животных, включающий в том числе допустимое количество орудий и технических средств лова, плавучих средств, рыбаков на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках для ведения промыслового рыболовства;";

      "62-1) озерно-товарное рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в полувольных контролируемых условиях путем полной или частичной замены ихтиофауны в естественных и искусственных водоемах;";

      подпункт 71) изложить в следующей редакции:

      "71) зарыбление водоемов – выпуск рыбопосадочного материала и рыбы в водоемы и (или) участки с целью создания самовоспроизводящихся популяций, сохранения ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и (или) получения товарной продукции;";

      дополнить подпунктами 71-1) и 73-1) следующего содержания:

      "71-1) рыбоводное хозяйство с замкнутым циклом водообеспечения – вид хозяйственной деятельности, связанный с искусственным разведением рыб и других водных животных с применением технологии замкнутого цикла водообеспечения;";

      "73-1) садковое рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в специальных устройствах (садках), расположенных в естественных и искусственных водоемах и позволяющих содержать их в полувольных контролируемых условиях;";

      подпункт 75) изложить в следующей редакции:

      "75) специализированные организации уполномоченного органа и местных исполнительных органов (далее – специализированные организации) – государственные учреждения и республиканские государственные предприятия по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира;";

      дополнить подпунктом 78-1) следующего содержания:

      "78-1) фермерское охотничье хозяйство – охотничье хозяйство, специализирующееся на искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих целях;";

      подпункт 79) изложить в следующей редакции:

      "79) межхозяйственное охотоустройство – определение границ и категорий охотничьего хозяйства, расчет его площади, определение состояния животного мира и среды его обитания, методик учета животных, контрольных маршрутов и площадок учета животных для проектируемого охотничьего хозяйства;";

      2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Отнесение видов животных к категориям и их перевод из одной категории в другую производятся по рекомендации межведомственной зоологической комиссии на основании биологического обоснования в целях сохранения видового разнообразия животного мира, их охраны, воспроизводства и устойчивого использования.";

      3) в подпункте 3) статьи 6 слово "экспорту" заменить словом "реализации";

      4) подпункт 2) статьи 6-1 изложить в следующей редакции:

      "2) уполномоченный орган, включая его ведомство с территориальными подразделениями;";

      5) в статье 6-2 слова "ведомства, с" заменить словами "ведомство с";

      6) в статье 8:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) принимает решение о вывозе за пределы Республики Казахстан в живом виде особей осетровых видов рыб, выловленных из естественной среды обитания, и их оплодотворенной икры;";

      в подпункте 9) слова "в неволе или" заменить словами "в неволе и (или)";

      7) в статье 9:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 9. Компетенция уполномоченного органа, его ведомства с территориальными подразделениями и иных государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира";

      в пункте 1:

      в части первой:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;";

      в подпункте 6) слова "уполномоченного органа и" заменить словами "ведомства уполномоченного органа и его";

      подпункты 7), 12) и 17) изложить в следующей редакции:

      "7) разрабатывает и утверждает методики определения ставок плат за пользование животным миром и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности;";

      "12) разрабатывает и утверждает типовые формы договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств;";

      "17) организует и (или) обеспечивает проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования животного мира на территории двух и более областей;";

      в подпункте 20) слово "водозаборных" заменить словами "водозаборных и сбросных";

      подпункты 23) и 44) изложить в следующей редакции:

      "23) осуществляет и (или) организует лов с целью интродукции, реинтродукции и гибридизации, лов в воспроизводственных целях, лов в замороопасных водоемах и (или) участках, а также осуществляет контрольный лов;";

      "44) разрабатывает и утверждает перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения;";

      в подпункте 50) слова "уполномоченного органа и территориальных подразделений" заменить словами "ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений";

      подпункт 54) исключить;

      подпункт 62) изложить в следующей редакции:

      "62) принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, переносе установленных сроков пользования и (или) запрета на пользование объектами животного мира, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями, подлежащего государственной экологической экспертизе;";

      дополнить подпунктом 65-1) следующего содержания:

      "65-1) разрабатывает и утверждает правила по перезакреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационные требования, предъявляемые к лицам, за которыми они ранее были закреплены;";

      в подпункте 69) слова "в неволе и" заменить словами "в неволе и (или)";

      подпункт 71) изложить в следующей редакции:

      "71) разрабатывает и утверждает правила интродукции, реинтродукции и гибридизации животных;";

      подпункты 72) и 73) исключить;

      дополнить подпунктами 77-1), 77-2), 77-3), 77-4), 77-5), 77-6), 77-7) и 77-8) следующего содержания:

      "77-1) разрабатывает и утверждает правила ихтиологических наблюдений;

      77-2) разрабатывает и утверждает нормативы промыслового усилия;

      77-3) разрабатывает и утверждает нормы оснащенности материально-техническими средствами территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа, местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и специализированных организаций по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      77-4) разрабатывает и утверждает правила рыбоводства на рыбохозяйственных водоемах;

      77-5) разрабатывает и утверждает критерии отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства;

      77-6) разрабатывает и утверждает нормы отходов, потерь и расходов сырья при переработке продукции осетровых видов рыб субъектом государственной монополии;

      77-7) разрабатывает и утверждает методику определения критериев отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства;

      77-8) разрабатывает и утверждает правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в целях предотвращения эпизоотии;";

      в части второй слова "Территориальные подразделения осуществляют" заменить словами "Ведомство с территориальными подразделениями осуществляет";

      8) в пункте 2 статьи 10:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) утверждают перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения;";

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) утверждают перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения в разрезе водоемов и (или) участков для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства в соответствии с критериями отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства;";

      в подпункте 5-3) слова ", международного и республиканского" заменить словами "и международного";

      подпункт 5-4) изложить в следующей редакции:

      "5-4) организуют деятельность по интродукции, реинтродукции и гибридизации, а также по искусственному разведению животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;";

      дополнить подпунктами 5-11) и 5-12) следующего содержания:

      "5-11) организуют и (или) обеспечивают проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования животного мира на территории области;

      5-12) организуют мелиоративный лов рыб в случаях возникновения угрозы замора на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках резервного фонда на основании решения территориального подразделения ведомства уполномоченного органа;";

      9) в статье 11-1:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Деятельность по изъятию осетровых видов рыб из естественной среды обитания, за исключением лова в воспроизводственных целях и научно-исследовательского лова, их закупу, переработке и реализации их икры и других видов продукции относится к государственной монополии и осуществляется исключительно государственным предприятием.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Искусственное воспроизводство осетровых видов рыб и реализация рыбопосадочного материала и особей осетровых видов рыб в живом виде после изъятия из них половых продуктов в воспроизводственных целях относятся к деятельности, технологически связанной с деятельностью субъекта государственной монополии в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. В случаях прилова осетровых видов рыб, а также при обнаружении бесхозяйных орудий лова с осетровыми видами рыб жизнеспособные особи подлежат выпуску в естественную среду обитания или передаче государственным предприятиям, осуществляющим выращивание молоди осетровых видов рыб в рамках государственного заказа, а нежизнеспособные (снулые) особи подлежат выпуску в естественную среду обитания.

      4. Изъятие осетровых видов рыб из естественной среды обитания в воспроизводственных целях и при научно-исследовательском лове осуществляется в соответствии с правилами рыболовства.";

      10) в подпункте 1) статьи 13 слова "и норм" заменить словами ", норм и нормативов";

      11) в статье 14:

      пункт 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) необходимость обеспечения условий для нереста рыб в зависимости от гидрометеорологических условий.";

      в пункте 3:

      в подпункте 7) слова "и их дериватов" заменить словами ", их частей или дериватов";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) добыча объектов животного мира сверх установленного лимита и вне сроков, указанных в разрешениях на пользование животным миром или путевках, а также в зонах покоя;";

      дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

      "13) эксплуатация водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств, а также не соответствующих установленным требованиям.";

      12) абзац первый и подпункт 1) пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

      "3. Изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов допускается в исключительных случаях по решению Правительства Республики Казахстан для:

      1) разведения в специально созданных условиях в научных, воспроизводственных, коммерческих целях, а также для последующего выпуска в среду обитания;";

      13) подпункт 2) пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

      "2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.";

      14) статью 18-1 исключить;

      15) в статье 19:

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Для целей искусственного разведения осетровых видов рыб государственные предприятия воспроизводственного комплекса, выполняющие государственный заказ, могут использовать рыб, полученных в качестве прилова, для производства препаратов гормональной стимуляции нереста рыб, а также производства кормов для их содержания.";

      пункты 4 и 6 изложить в следующей редакции:

      "4. Искусственное разведение видов животных, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах, садковых рыбоводных хозяйствах и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения, осуществляется в целях предпринимательской деятельности за счет средств физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.";

      "6. Вывоз за пределы Республики Казахстан в живом виде особей осетровых видов рыб, выловленных из естественной среды обитания, и их оплодотворенной икры осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.";

      16) статью 20 изложить в следующей редакции:

      "Статья 20. Интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных, ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан животных

      Интродукция, реинтродукция и гибридизация видов животных, ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан животных осуществляются в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.";

      17) в пункте 3 статьи 21 слова "его территориальные подразделения" заменить словами "ведомство с его территориальными подразделениями";

      18) в статье 22:

      в подпункте 5) пункта 1 слово "нормативов" заменить словами "норм и нормативов";

      в части второй пункта 4 слова "в соответствии с программами научных исследований" исключить;

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Научные исследования в области охраны, воспроизводства и использования животного мира проводятся юридическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.";

      19) главу 3 дополнить статьей 22-1 следующего содержания:

      "Статья 22-1. Ихтиологические наблюдения

      1. Ихтиологические наблюдения ведутся территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа.

      2. Основными направлениями ихтиологических наблюдений являются: контроль за состоянием рыбохозяйственных водоемов; ведение контрольного лова; сбор биологических материалов о состоянии ихтиофауны; изучение путей миграции, сроков нереста и промысловой нагрузки на водоемы; определение прилова молоди рыб, мест нерестилищ и зимовальных ям; выработка предложений по регулированию режима рыболовства, включая перенос сроков запрета в нерестовый период в зависимости от гидрометеорологических условий, по орудиям лова, по организации рыбоводно-мелиоративных работ и рыбохозяйственной мелиорации водных объектов; учет замороопасных водоемов и организация мероприятий по профилактике и ликвидации заморов; осмотр водозаборных, сбросных сооружений и определение вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным при отсутствии рыбозащитных устройств.

      3. Данные ихтиологических наблюдений применяются для подготовки рекомендаций по организации охраны, воспроизводства и устойчивого использования рыбных ресурсов и других водных животных.";

      20) в статье 23:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. К специальному пользованию животным миром относится пользование объектами животного мира и продуктами их жизнедеятельности с изъятием из среды обитания, за исключением отлова в целях реинтродукции.";

      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

      "5-1. Пользование разведенными и содержащимися в неволе и (или) полувольных условиях животными в фермерских охотничьих хозяйствах определяется их владельцами.";

      21) подпункт 4) статьи 24 изложить в следующей редакции:

      "4) использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии;";

      22) часть вторую пункта 2 статьи 25 после слов "представители уполномоченного органа" дополнить словами "или ведомства с его территориальными подразделениями";

      23) часть первую пункта 1-3 статьи 26 после слова "подразделениями" дополнить словом "ведомства";

      24) в статье 27:

      в пункте 1:

      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) обеспечить егерей служебным оружием в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Республики Казахстан;";

      подпункт 7) дополнить словами "и проводить любительскую (спортивную) охоту на территории, отведенной для дичеразведения (в неволе и (или) полувольных условиях), а также самостоятельно использовать воспроизведенных в результате дичеразведения животных";

      в пункте 2:

      в части первой:

      подпункт 4) исключить;

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов животного мира в соответствии с внутрихозяйственным охотоустройством и планами развития субъектов рыбного хозяйства;";

      абзац второй подпункта 11) изложить в следующей редакции:

      "контрольного лова – территориальному подразделению ведомства уполномоченного органа;";

      в подпункте 14) слова "уполномоченного органа" заменить словами "ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений";

      подпункт 15) изложить в следующей редакции:

      "15) в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, направлять в территориальное подразделение ведомства информацию о заключенных договорах с физическими и юридическими лицами на пользование животным миром, в том числе об их расторжении;";

      в подпункте 18) слова "служебным оружием в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Республики Казахстан," исключить;

      в подпункте 22) слова "уполномоченный орган" заменить словами "ведомство уполномоченного органа";

      дополнить подпунктом 23) следующего содержания:

      "23) соблюдать нормативы промыслового усилия.";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Подача уведомлений осуществляется заявителями в ведомство уполномоченного органа не менее чем за десять рабочих дней до начала осуществления деятельности или действий в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";

      25) часть первую пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

      "2. Квотой изъятия объектов животного мира является часть лимита изъятия объектов животного мира, устанавливаемая республиканскими ассоциациями общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства для пользователей животным миром.";

      26) подпункты 1) и 5) статьи 30 исключить;

      27) статью 31 изложить в следующей редакции:

      "Статья 31. Нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

      1. Нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира определяют предельно допустимое количественное и качественное значение показателей, необходимых для обеспечения сохранности животного мира, среды обитания и его устойчивого использования.

      2. Нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира устанавливаются на основании научных исследований и являются обязательными при планировании и ведении хозяйственной и иной деятельности, проведении мероприятий в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      28) в статье 33:

      подпункты 3) и 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "3) наличия удостоверения охотника;

      4) получения разрешения на пользование животным миром или путевки.";

      в пункте 2 слова "и документа, удостоверяющего их право на охоту, выданного в стране проживания," исключить;

      29) в подпунктах 7) и 9) части первой пункта 3 статьи 33-1 слова "уполномоченный орган" заменить словами "территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа";

      30) в статье 34:

      подпункт 7) пункта 1 исключить;

      часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Научно-исследовательский лов – лов рыбных ресурсов и других водных животных с целью проведения научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      пункт 8 исключить;

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Порядок осуществления рыболовства определяется правилами рыболовства.";

      31) в статье 35:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) договора с местным исполнительным органом на ведение рыбного хозяйства.";

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Право на научно-исследовательский и мелиоративный лов, а также лов в воспроизводственных целях имеют физические и юридические лица при наличии разрешения на пользование животным миром, а для любительского (спортивного) рыболовства – разрешения на пользование животным миром или путевки.

      3. Контрольный лов осуществляется территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа без разрешения на пользование животным миром в порядке, определенном правилами рыболовства.";

      32) статью 36 изложить в следующей редакции:

      "Статья 36. Особенности регулирования рыбохозяйственной деятельности в искусственно созданных водоемах и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения

      Физические и юридические лица, вырастившие рыб и других водных животных в созданных ими искусственных водоемах или рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения, являются собственниками этих рыб и водных животных и распоряжаются ими в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      33) в статье 37:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 37. Предоставление и прекращение права ведения охотничьего, рыбного хозяйств";

      в части первой пункта 1 слова "договора на ведение охотничьего и рыбного хозяйств, заключаемого" заменить словами "договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, заключаемых";

      в пункте 2 слова "или рыболовство" исключить;

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Договоры на ведение охотничьего, рыбного хозяйств прекращаются в случаях:

      1) добровольного отказа от ведения охотничьего, рыбного хозяйств;

      2) истечения срока действия договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств;

      3) прекращения деятельности субъектов охотничьего, рыбного хозяйств;

      4) систематического нарушения условий договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств;

      5) систематического нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      6) изъятия земельных участков, на которых произведено закрепление охотничьих угодий или рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, для государственных нужд в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.";

      34) в пункте 5 статьи 38:

      в подпункте 22) слова "уполномоченным органом" заменить словами "ведомством уполномоченного органа";

      подпункты 24) и 25) изложить в следующей редакции:

      "24) сверх указанного в разрешении на пользование животным миром или путевке количества животных;

      25) других видов животных, не указанных в разрешении на пользование животным миром или путевке;";

      35) в статье 39:

      пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

      "3-1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки могут быть использованы для озерно-товарного рыбоводного и (или) садкового рыбоводного хозяйства в соответствии с биологическим обоснованием и правилами рыбоводства на рыбохозяйственных водоемах.";

      в пункте 4:

      подпункт 5) дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 11-1 настоящего Закона";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) лов, прием, купля-продажа, перевозка и хранение рыбы менее установленной правилами рыболовства промысловой меры;";

      в подпункте 11) слова "уполномоченным органом" заменить словами "территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа";

      дополнить частью второй следующего содержания:

      "На рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, закрепленных в установленном порядке для ведения озерно-товарного рыбоводного и (или) садкового рыбоводного хозяйства, запрещаются действия, предусмотренные подпунктами 2) и 5) части первой настоящего пункта.";

      подпункт 5) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "5) орудиями лова промыслового рыболовства без бирок c указанием названия организации и параметров орудий лова согласно разрешению на пользование животным миром;";

      36) в статье 40:

      в пункте 1:

      часть вторую после слов "представители уполномоченного органа" дополнить словами "или ведомства с его территориальными подразделениями";

      в части третьей слова "договора на ведение охотничьего и рыбного хозяйств" заменить словами "договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств";

      часть пятую изложить в следующей редакции:

      "Охотничьи угодья и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, срок закрепления по которым истек, перезакрепляются без проведения конкурса по заявке лиц, за которыми они ранее были закреплены, при условии соответствия квалификационным требованиям и выполнения договорных обязательств, за исключением рыбохозяйственных участков водоемов, расположенных на территории двух и более областей.";

      дополнить частью шестой следующего содержания:

      "Рыбохозяйственные участки водоемов, расположенных на территории двух и более областей, срок закрепления по которым истек, перезакрепляются по представлению ведомства уполномоченного органа без проведения конкурса по заявке лиц, за которыми они ранее были закреплены, при условии соответствия квалификационным требованиям и выполнения договорных обязательств.";

      часть седьмую после слов "по представлению" дополнить словом "ведомства";

      дополнить пунктами 2-1 и 5 следующего содержания:

      "2-1. Закреплением рыбохозяйственного водоема и (или) участка является предоставление права ведения рыбного хозяйства на водном объекте или его части, отнесенном к рыбохозяйственному водоему и (или) участку, без предоставления права пользования всем водным объектом.";

      "5. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, закрепленные за субъектами рыбного хозяйства, не могут передаваться в пользование третьим лицам для промыслового рыболовства.";

      37) дополнить статьей 42-1 следующего содержания:

      "Статья 42-1. Использование животных в целях предотвращения эпизоотии

      Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в целях предотвращения эпизоотии осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом.";

      38) статью 43 изложить в следующей редакции:

      "Статья 43. Специализированные организации

      Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами для осуществления охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира создаются специализированные организации.";

      39) статью 43-1 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется специализированными организациями, а также физическими и юридическими лицами на основе рекомендаций научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.";

      40) статью 45 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Регулирование численности видов животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.";

      41) статью 46 исключить;

      42) абзац первый пункта 2 статьи 49 после слов "уполномоченным органом" дополнить словом ", ведомством";

      43) подпункты 3) и 5) статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "3) орудия, методы и (или) способы добывания объектов животного мира;";

      "5) документация, подтверждающая право пользования животным миром (удостоверение охотника и (или) рыбака, договоры на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, договор на охоту, договор и разрешение на пользование животным миром, путевка, промысловый журнал);";

      44) в статье 51:

      пункт 1 после слова "ведомства" дополнить словами "уполномоченного органа";

      в пункте 2 слова "руководителей ведомств" заменить словами "руководителя ведомства уполномоченного органа";

      пункт 3 после слова "ведомства" дополнить словами "уполномоченного органа";

      пункт 4 после слов "территориального подразделения" дополнить словами "ведомства уполномоченного органа";

      в пунктах 5 и 6 слово "ведомств" заменить словами "ведомства уполномоченного органа";

      45) в статье 52:

      подпункт 7-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "7-1) осуществлять осмотр водозаборных и сбросных сооружений на наличие рыбозащитных устройств и их соответствие установленным требованиям;";

      в пункте 2:

      в подпункте 4) слова "в неволе или" заменить словами "в неволе и";

      в подпункте 8) слово "нормативов" заменить словами "норм и нормативов";

      46) в заголовке, абзаце первом пункта 1 и пункте 2 статьи 53 слова "уполномоченного органа и" заменить словами "ведомства уполномоченного органа и его";

      47) в заголовке и тексте статьи 54 слова "уполномоченного органа и" заменить словами "ведомства уполномоченного органа и его";

      48) подпункт 1) пункта 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:

      "1) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях для обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа;".

      12. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 16; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 52; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 156; № 22-VII, ст. 161; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 8-II, ст. 72):

      1) в подпункте 4) пункта 3 и подпункте 8) пункта 4 статьи 7 слова "и агропромышленного комплекса" заменить словами ", агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий";

      2) в статье 18:

      в подпункте 7) пункта 2 слова "и агропромышленного комплекса" заменить словами ", агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий";

      в пунктах 4 и 7 слова "и ветеринарии" заменить словами ", ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий".

      13. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 96; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 114; 2012 г., № 3, ст. 27; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 23-II, ст. 172; 2017 г., № 3, ст. 6):

      1) статью 1 дополнить подпунктами 1-1), 2-1) и 21-1) следующего содержания:

      "1-1) биосферный резерват – включенные во Всемирную сеть биосферных резерватов государственный природный заповедник, государственный национальный природный парк или государственный природный резерват и их охранные зоны;";

      "2-1) традиционное землепользование – исторически сложившиеся в данном регионе виды сельскохозяйственной деятельности, не оказывающие вредного воздействия на природные комплексы, объекты государственного природно-заповедного фонда, а также адаптированные к данной экологической системе, которые осуществляются собственниками земельных участков или землепользователями;";

      "21-1) координационный совет – консультативно-совещательный орган, образуемый при природоохранных учреждениях, создаваемый с целью обеспечения прозрачности принятия решений по вопросам развития туризма и рекреации на особо охраняемых природных территориях, а также повышения эффективности управления природоохранными учреждениями;";

      2) статью 3 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) участие координационных советов в решении задач в области особо охраняемых природных территорий.";

      3) в статье 7:

      подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

      "3-1) принятие решения на изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждение объемов их изъятия;";

      в подпункте 4):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках;";

      дополнить абзацем девятым следующего содержания:

      "перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения;";

      подпункт 6-3) исключить;

      4) в части первой статьи 8:

      в подпункте 6-1):

      абзац пятый изложить в следующей редакции:

      "правил проведения мелиоративного лова, осуществляемого в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 43-1 настоящего Закона;";

      в абзаце седьмом слово "порядка" заменить словом "правил";

      дополнить абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

      "типового положения о координационном совете;

      правил отнесения особо охраняемых природных территорий к биосферным резерватам;

      правил осуществления любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица, и выдачи разрешения;

      правил разработки проектов естественно-научного обоснования упразднения государственных природных заказников республиканского и местного значения и государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшения их территории;";

      подпункт 14-1) изложить в следующей редакции:

      "14-1) разработка правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках;";

      подпункт 14-2) исключить;

      в подпункте 14-3):

      слова "расположенных на особо охраняемых природных территориях" заменить словами "входящих в состав особо охраняемых природных территорий";

      дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 43-1 настоящего Закона";

      подпункт 16-1) изложить в следующей редакции:

      "16-1) разработка перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения;";

      подпункт 16-3) исключить;

      5) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

      "15-1) осуществляют пользование земельными участками, расположенными на территории государственных природных заказников республиканского значения, с соблюдением установленного режима;";

      6) часть третью пункта 6 статьи 14 дополнить словами ", за исключением государственных памятников природы, расположенных в границах городов республиканского значения";

      7) в пункте 3-1 статьи 20 слова "по согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и" исключить;

      8) статью 32 изложить в следующей редакции:

      "Статья 32. Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон

      1. Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель – государственными инспекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира.

      2. Закрепление государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решениями уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их компетенции.";

      9) в статье 32-1:

      пункт 2 после слов "исключительной экономической зоне Республики Казахстан" дополнить словами ", включая исчезнувшие в естественной среде обитания,";

      абзац первый пункта 5 после слов "видов растений" дополнить словами ", их частей или дериватов";

      10) в статье 34:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) грантов, средств фондов развития особо охраняемых природных территорий;";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) пожертвований, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе за наносимый и (или) неизбежный вред объектам государственного природно-заповедного фонда при ведении ими хозяйственной и иной деятельности.";

      11) в статье 35:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств на развитие и содержание природоохранных учреждений в соответствии с планами управления природоохранных учреждений в зависимости от их категории и направляется на:";

      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

      "10) строительство объектов развития инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях республиканского значения (дорог, мостов, линий электропередач и других коммуникаций) в зонах туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельности государственного национального природного парка и в буферной зоне государственного природного резервата.";

      12) в пункте 1 статьи 38:

      абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "по проведению любительского (спортивного) рыболовства;";

      абзац шестой подпункта 2) после слова "деятельности" дополнить словами ", реализации рыбы и рыбной продукции";

      13) пункт 2 статьи 43-1 изложить в следующей редакции:

      "2. На водоемах Коргалжынского государственного природного заповедника допускается проведение мелиоративного лова на основании научных рекомендаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      14) пункты 2, 3, 4 и 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:

      "2. В зоне заповедного режима запрещаются любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории государственного национального природного парка, за исключением регулируемого экологического туризма, и устанавливается заповедный режим охраны, соответствующий виду режима государственного природного заповедника, указанному в пункте 1 статьи 40 настоящего Закона.

      Зона заповедного режима составляет от десяти до сорока процентов территории государственного национального природного парка.

      3. В зоне экологической стабилизации устанавливается заповедный режим охраны с запрещением хозяйственной и рекреационной деятельности, за исключением регулируемого экологического туризма, проведения мероприятий по восстановлению нарушенных природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, размещения стационарных пасек со строительством временных строений, необходимых для занятия пчеловодством.

      4. Зона туристской и рекреационной деятельности подразделяется на участки регулируемого кратковременного отдыха и продолжительного отдыха посетителей государственного национального природного парка.

      В зоне туристской и рекреационной деятельности устанавливается заказной режим охраны, обеспечивающий сохранение природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, на территории которого допускается регулируемое туристское и рекреационное использование (кроме охоты), в том числе организация туристских маршрутов, троп, устройство бивачных стоянок и смотровых площадок, пляжей, лодочных станций, пунктов проката водных видов транспорта и пляжного инвентаря с учетом норм рекреационных нагрузок, размещение стационарных пасек со строительством временных строений, необходимых для занятия пчеловодством.

      5. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности размещаются объекты административно-хозяйственного назначения, ведется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения охраны и функционирования государственного национального природного парка, обслуживания его посетителей, включая организацию любительского (спортивного) рыболовства, осуществляются строительство и эксплуатация рекреационных центров, гостиниц, кемпингов, музеев и других объектов обслуживания туристов.";

      15) пункты 1 и 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:

      "1. Туристская и рекреационная деятельность в государственных национальных природных парках осуществляется непосредственно государственным национальным природным парком при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность, а также физическими и юридическими лицами, оказывающими туристские услуги.

      2. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное пользование на срок до пяти лет и в долгосрочное пользование на срок до сорока девяти лет. Предоставление этих участков осуществляется в соответствии с правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.";

      16) в статье 46-1:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, производится в соответствии с договором долгосрочного пользования, заключенным физическими и юридическими лицами с администрацией государственного национального природного парка, и по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с эскизом (эскизным проектом).";

      пункт 2 исключить;

      17) в статье 47:

      в пункте 1:

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) пчеловодство с использованием кочевых и стационарных пасек;";

      подпункт 7) исключить;

      в части второй пункта 2 слова "расположенные на особо охраняемых природных территориях" заменить словами "входящие в состав особо охраняемых природных территорий";

      18) статью 48 изложить в следующей редакции:

      "Статья 48. Режим охранных зон государственных национальных природных парков

      1. В охранных зонах государственных национальных природных парков запрещаются:

      1) размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы государственного национального природного парка;

      2) выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод;

      3) добыча полезных ископаемых;

      4) охота;

      5) захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;

      6) деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем государственного национального природного парка (строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод);

      7) интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;

      8) другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические системы государственного национального природного парка.

      2. На территории охранных зон государственных национальных природных парков могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем национального парка:

      1) лесохозяйственная деятельность;

      2) традиционное землепользование, включая пастьбу скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;

      3) туристская и рекреационная деятельность;

      4) использование минеральных вод, бальнеологических и климатических ресурсов;

      5) промысловое и любительское (спортивное) рыболовство;

      6) проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных и степных пожаров;

      7) рекультивация нарушенных земель;

      8) восстановление лесных и иных растительных сообществ;

      9) восстановление среды обитания и численности диких животных;

      10) использование земельных участков для обустройства мест пребывания туристов, устройства питомников для искусственного размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и исчезающих видов растений и животных, а также строительства служебных зданий (кордонов) для проживания работников государственного национального природного парка, предоставления им служебных земельных наделов.

      3. В охранных зонах государственных национальных природных парков при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов растительного и животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также иных объектов государственного природно-заповедного фонда.

      4. Ограничения хозяйственной деятельности собственников земельных участков и землепользователей в охранной зоне государственного национального природного парка устанавливаются решениями местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с настоящим Законом.";

      19) в пункте 1 статьи 52:

      подпункт 9) исключить;

      дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

      "14) пчеловодство с использованием кочевых и стационарных пасек.";

      20) статью 53 изложить в следующей редакции:

      "Статья 53. Режим охранных зон государственных природных резерватов

      В охранных зонах государственных природных резерватов разрешаются, запрещаются или ограничиваются виды природопользования и хозяйственной деятельности, установленные статьей 48 настоящего Закона.";

      21) дополнить главой 9-1 следующего содержания:

      "Глава 9-1. Биосферные резерваты

      Статья 53-1. Задачи биосферных резерватов

      Биосферные резерваты создаются с целью:

      1) сохранения, восстановления и использования естественных территорий с богатым культурным и природным наследием;

      2) поддержки долговременного, устойчивого экономического и социального развития территорий, в том числе рекреационного использования их с учетом сохранения и восстановления природных ресурсов;

      3) долгосрочного экологического контроля, мониторинга и экологических исследований, а также экологического просвещения и воспитания населения.

      Статья 53-2. Функциональное зонирование и режим охраны территории биосферных резерватов

      На территории биосферных резерватов выделяются следующие функциональные зоны:

      1) зона ядра – зона с заповедным режимом охраны, предназначенная для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, которая соответствует зонам, указанным в пункте 1 статьи 40, пунктах 2 и 3 статьи 45 и статье 51 настоящего Закона;

      2) буферная зона – зона с заказным режимом охраны, используемая для ведения экологически ориентированной хозяйственной деятельности и устойчивого воспроизводства биологических ресурсов, которая соответствует зонам, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 45 и статье 52 настоящего Закона;

      3) внешняя переходная зона – участок территории вне особо охраняемой природной территории, используемый для ведения экологически ориентированной хозяйственной деятельности, который соответствует охранным зонам, указанным в статьях 43, 48 и 53 настоящего Закона.";

      22) в пункте 2 статьи 57 слова "в неволе или" заменить словами "в неволе и (или)";

      23) в пункте 2 статьи 65:

      слова "Правительством Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченным органом";

      слова "по представлению уполномоченного органа" исключить;

      24) пункт 3 статьи 68 после слова "хозяйства" дополнить словами ", специализированные организации по охране животного мира";

      25) в статье 69:

      абзац первый и подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1. В государственных природных заказниках запрещается следующая деятельность:";

      "2) в зоологических государственных природных заказниках – охота, добыча любыми способами и средствами животных, за исключением рыб, интродукция чужеродных видов животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц, за исключением случаев изъятия в научно-исследовательских, воспроизводственных и мелиоративных целях по разрешению уполномоченного органа;";

      в пункте 1-1 слово "зоологических" исключить;

      дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

      "1-2. В зоологических государственных природных заказниках разрешаются с соблюдением установленного режима осуществление сельскохозяйственной деятельности (выращивание сельскохозяйственных культур, сенокошение, пастьба скота) и пчеловодство.";

      26) пункт 5 статьи 72 после слова "хозяйства" дополнить словами ", специализированные организации по охране животного мира";

      27) дополнить статьей 75-1 следующего содержания:

      "Статья 75-1. Ключевые орнитологические территории

      1. Ключевыми орнитологическими территориями являются участки, которые служат местами обитания значительной совокупности птиц, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, сообществ птиц, характерных для определенных ландшафтов, значительных гнездовых или миграционных скоплений сухопутных или водоплавающих и околоводных птиц.

      2. На ключевых орнитологических территориях устанавливается заказной режим.";

      28) в статье 78:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных содержит виды: исчезнувшие, находящиеся на грани полного исчезновения, угрожаемые к исчезновению в естественной среде обитания.";

      в пункте 4:

      в абзаце первом слова "в том числе их дериватов," заменить словами "их частей или дериватов";

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) разведения в специально созданных условиях в научных, воспроизводственных, коммерческих целях, а также для последующего выпуска в среду обитания;";

      29) в статье 81:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Экологические коридоры создаются на участках земель всех категорий без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей для обеспечения пространственной связи между особо охраняемыми природными территориями и другими элементами экологической сети в целях сохранения объектов государственного природно-заповедного фонда, биологического разнообразия, охраны и обустройства естественных путей миграции животных и распространения растений, обитающих и произрастающих на особо охраняемых природных территориях.";

      часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Охрана и управление экологическими коридорами осуществляются природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира. Закрепление экологических коридоров за природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решением уполномоченного органа.";

      30) дополнить статьей 84-1 следующего содержания:

      "Статья 84-1. Правовая и социальная защита должностных лиц и специалистов природоохранных учреждений

      1. Должностные лица и специалисты природоохранных учреждений подлежат правовой и социальной защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Должностным лицам и специалистам природоохранных учреждений, осуществляющим природоохранные функции в сельской местности, устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Должностным лицам и специалистам природоохранных учреждений предоставляются земельные участки для пастьбы скота и сенокошения по решению местных исполнительных органов.".

      14. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, cт.46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 68; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 10 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2017 г.):

      в приложении 2:

      строки 236 и 261 изложить в следующей редакции:

      "

236.

Выдача разрешения на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения

Разрешение на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы объектов растительного мира, их частей и дериватов, в том числе видов растений, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения


      ";

      "

261.

Выдача разрешения на пользование животным миром

Разрешение на пользование животным миром


      ";

      строку 312 исключить.

Статья 2.

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) абзаца третьего подпункта 29), подпункта 31) пункта 2, подпунктов 2), 3) и 4) пункта 5 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года;

      2) абзаца четырнадцатого подпункта 1), абзаца двадцать девятого подпункта 7), абзацев восемнадцатого и девятнадцатого подпункта 24) пункта 11 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2018 года;

      3) абзаца четвертого подпункта 25), абзаца четвертого подпункта 38) пункта 2, пунктов 7 и 12, абзаца четвертого подпункта 30) пункта 13 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

      2. Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца третьего подпункта 30) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "1. Обеспечение потребности местного населения в древесине осуществляется при наличии от него заявок за счет реализации государственным лесовладельцем древесины, заготовленной с участием местного населения при рубках главного пользования, рубках промежуточного пользования и прочих рубках.

      Обеспечение местного населения топливной древесиной может осуществляться также за счет уборки внелесосечной захламленности, за исключением саксауловых насаждений, в местах, определяемых государственным лесовладельцем, на безвозмездной основе при наличии заявок.".

      3. Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 2) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

      "2) пункт 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:

      "3. Использование водных объектов для любительского (спортивного) рыболовства разрешается местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом.".

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ