Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2020 жылғы 24 қарашадағы № 378-VІ ҚРЗ. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 30 қарашадағы № 76-VII Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР 30.11.2021 № 76-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшерлері

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:

      2021 жыл – 2 700 000 000 мың теңге;

      2022 жыл – 2 400 000 000 мың теңге;

      2023 жыл – 2 200 000 000 мың теңге.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт республикалық бюджеттен ортақ зейнетақыларды төлеуге, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдеріне бағытталсын.

      2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2020 – 2022 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2019 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2019 ж., № 23, 93-құжат; "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде 2020 жылғы 5 қарашада жарияланған "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2020 – 2022 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы" 2020 жылғы 3 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года № 378-VІ ЗРК. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 76-VII.

      Сноска. Закон утратил силу Законом РК от 30.11.2021 № 76-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

      Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2021 – 2023 годы:

      2021 год – 2 700 000 000 тысяч тенге;

      2022 год – 2 400 000 000 тысяч тенге;

      2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге.

      Направить гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

      Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2019 г., № 23, ст.93; Закон Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 5 ноября 2020 г.).

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ