"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 12 мамырдағы № 120-VII ҚРЗ.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз.
     
      Баспасөз релизі

      1-бап. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2021 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2022 жыл – 4 030 000 000 мың теңге;".

      2-бап. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы"

Закон Республики Казахстан от 12 мая 2022 года № 120-VII ЗРК.

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 2

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы" следующее изменение:

      абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "2022 год – 4 030 000 000 тысяч тенге;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ