Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, жер қойнауын пайдалану, жергілікті мемлекеттік басқару, мемлекеттік шекара, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және ғылым мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 30 маусымдағы № 130-VII ҚРЗ.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:

      1) 14-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-1) осы Кодекске және "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өтеусіз берілген жер учаскелерінде мемлекеттік әлеуметтік объектілер (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар) салу кезеңіне уақытша өтеусіз жер пайдалану шарттарын жасасу;";

      2) 16-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) мемлекет мұқтажы үшін алып қойылған жер учаскелерін мемлекеттік әлеуметтік объектілер (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар) салу үшін оларды, оның ішінде жер учаскелерін сәйкестендіру сипаттамаларын өзгертпей, "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органның коммуналдық меншігіне одан әрі өтеусіз бере отырып, мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға уақытша өтеусіз жер пайдалануға беру;";

      3) 32-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік әлеуметтік объектілер (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар) салу үшін алып қойылған жер учаскелерінде уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға беру туралы шарт жасасу үшін оларды, оның ішінде жер учаскелерін сәйкестендіру сипаттамаларын өзгертпей, "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органның коммуналдық меншігіне одан әрі өтеусіз беру негізгі шарт болып табылады.";

      4) 36-баптың 1-тармағының жетінші абзацы "объектілер" деген сөзден кейін ", сондай-ақ осы Кодекстің 16-бабы 2-тармағының 4-1) тармақшасына және "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік әлеуметтік объектілер (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар)" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 84-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы "қаражаты есебінен салу" деген сөздерден кейін "және осы Кодекс пен "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті атқарушы органның коммуналдық меншігіне өтеусіз берілетін мемлекеттік әлеуметтік объектілерді (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарды, ауруханалар мен емханаларды) салу" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне:

      1) 12-баптың 3-тармағында:

      екінші бөлік "газ конденсаты," деген сөздерден кейін "тақтатасты мұнай," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші және он екінші бөліктермен толықтырылсын:

      "Тақтатасты жыныстардағы шикі мұнай тақтатасты мұнай деп танылады.

      Тақтатасты жыныстардағы, қалыпты атмосфералық температура мен қысым кезінде газ тәріздес күйде болатын, көмірсутектердің және құрамында метан басым көмірсутекті емес газдардың көп құрауышты қоспасы тақтатасты газ деп танылады.

      Сазды минералдардың үлпектері мен басқа минералдардың, атап айтқанда кварц пен кальциттің ұсақ бөлшектерінің (қарабалшықтың немесе саздың жұқа бөлшектерінің) қоспасын білдіретін қарабалшықтан, органикалық заттардан түзілген, өткізгіштігі төмен, шөгінді текті ұсақ түйіршікті кесек жыныс тақтатасты жыныс деп танылады.

      Ыдырауы кезінде құрамында метан басым газ бөлінетін табиғи жолмен алынған қатты кристалды заттар газ гидраттары деп танылады.

      Тақтатасты мұнай, тақтатасты газ, табиғи битум, көмір қабаттарындағы метан және газ гидраттарынан алынатын газ дәстүрлі емес көмірсутектерге жатады.";

      2) 64-бап мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) кен орындарының қорлары мен болжамды ресурстарды сыныптау әдістемесін, пайдалы қазбалардың, оның ішінде дәстүрлі емес көмірсутектерге жатқызылатын қорларын есептеу жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту;".

      3. "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" 1998 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 3-бап 14) тармақшасындағы "бекітуге құқылы." деген сөздер "бекітуге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15), 16), 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:

      "15) Алматы қаласының дизайн-кодын бекітуге;

      16) жылжымайтын мүлікті ресімдеу мәселелерін қарау жөніндегі комиссияны құруға, оның құрамын және ол туралы ережені бекітуге;

      17) Алматы қаласында сыртқы жарықтандыру жүйелерін пайдалану қағидаларын бекітуге;

      18) меншік иелерінің келісімі болған кезде азаматтар көп жиналатын орындарда бейнекамералар орнату және бейнебайқау мониторингін жүргізу қағидаларын қоғамдық тәртіпті қорғау және ақпараттандыру салаларындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша бекітуге құқылы.";

      2) 4-бапта:

      6-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-2) жергілікті бюджет қаражаты болған кезде Алматы қаласына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды және қаржыландыруды жүзеге асыруға, сондай-ақ мұндай қаражатты көп пәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеу бойынша арнаулы жалпықалалық шотқа жіберуге құқылы;";

      мынадай мазмұндағы 9-27), 9-28), 9-29), 9-30), 9-31), 9-32), 9-33), 9-34), 9-35), 9-36) және 9-37) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9-27) Алматы қаласының субұрқақ шаруашылығын ұстау және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      9-28) автомобиль көлік құралдарынан шығарындыларды өлшеуді жүзеге асыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      9-29) Алматы қаласының дизайын-кодын әзірлейді;

      9-30) облыстардың жергілікті атқарушы органдары, мемлекеттік ұлттық табиғи парктер бастамашылық жасаған жобаларды әзірлеуге, қарауға қатысады, олар бойынша тиісті шешімдерді рекреациялық және туристік қызмет аймақтарында туризмді дамыту бөлігінде келіседі, сондай-ақ мемлекеттік ұлттық табиғи парктерді басқару жоспарларын әзірлеуге, нақтылауға және түзетуге қатысады;

      9-31) туристерді тасымалдау жөніндегі көлік қызметтерін ұсыну қағидаларын туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді;

      9-32) қала құрылысы кеңесін құрады және оның ережесін бекітеді;

      9-33) Алматы қаласындағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, Алматы қаласының үй-жайларының шегінен тыс ашық кеңістікте және ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орнату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      9-34) Алматы қаласындағы үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде, Алматы қаласының үй-жайларының шегінен тыс ашық кеңістікте және ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінен тыс жерде сыртқы (көрнекі) жарнама бейнелерін орналастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      9-35) Алматы қаласындағы сыртқы жарықтандыру жүйелерін пайдалану қағидаларын әзірлейді;

      9-36) жылжымайтын мүлікті ресімдеу мәселелерін қарау жөніндегі комиссия туралы ережені әзірлейді;

      9-37) Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 16-бабы 2-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес жер учаскелерін береді;";

      3) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:

      "4-1-бап. Жылжымайтын мүлікті ресімдеу мәселелерін қарау жөніндегі комиссия

      1. Жылжымайтын мүлікті ресімдеу мәселелерін қарау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті рұқсаттар алмай, өзіне меншік немесе жер пайдалану құқығымен тиесілі жер учаскесінде тұлға салған жылжымайтын мүлікке құқықтарды ресімдеу туралы мәселелерді қарайтын, жергілікті атқарушы орган жанындағы алқалы орган болып табылады.

      2. Комиссияның қарауына жататын аумақтар мен объектілерді Алматы қаласының жергілікті өкілді органы бекітеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген аумақтарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылыс мақсаттары үшін жеке және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігіне немесе жер пайдалануына берілмейтін жер учаскелері жатқызылмайды.

      3. Әкімнің жер мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары комиссия төрағасы болып тағайындалады.

      Комиссияның құрамы Алматы қаласының жергілікті өкілді органының депутаттары, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың өкілдері, Алматы қаласы Қоғамдық кеңесінің мүшелері және өзге де адамдар қатарынан қалыптастырылады.

      4. Комиссия Алматы қаласының аумағындағы, құқықтары ресімделмеген жылжымайтын мүлікке құқықтарды ресімдеу мәселелері бойынша қорытынды шығарады.

      Қорытындыны дайындау кезінде комиссия осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жылжымайтын мүліктің сәулет, қала құрылысы, құрылыс талаптарына, экологиялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да талаптарға сәйкес келетіні немесе сәйкес келмейтіні туралы мәселелерді қарайды.

      Комиссияның жұмысы туралы ақпарат Алматы қаласы атқарушы органының интернет-ресурсында тоқсан сайын орналастырылады.

      5. Комиссияның қорытындысына комиссияның барлық мүшесі қол қояды және ол ұсынымдық сипатта болады.

      Комиссия мүшесінің ерекше пікірі болған жағдайда, ол қорытындыға қол қоймайды және ерекше пікірі комиссия төрағасына жазбаша түрде ұсынылады.

      6. Алматы қаласының атқарушы органы комиссияның оң қорытындысы негізінде жылжымайтын мүлікке құқықтарды ресімдеу туралы шешім қабылдайды.".

      4. "Жарнама туралы" 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      17-2-баптың 4-тармағы "Осы Заңда" деген сөздерден кейін "және "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында" деген сөздермен толықтырылсын.

      5. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 5-бап мынадай мазмұндағы 70-44) тармақшамен толықтырылсын:

      "70-44) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламаларды қарау, отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге инвестициялық келісімдер жасасу, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шарттарды тиісінше жасасу және осы шарттар үшін электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке жеке тарифтерді, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алудың көлемдері мен мерзімдерін белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;";

      2) 13-баптың 3-3-тармағында:

      бірінші бөліктің 1) тармақшасындағы "электр энергиясын" деген сөздер "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден сатып алынған электр энергиясының көлемдерін өткізетін энергиямен жабдықтаушы ұйымдарды қоспағанда, электр энергиясын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші бөлік алтыншы абзацындағы "мерзімге қолданылмайды." деген сөздер "мерзімге;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден сатып алынған электр энергиясының көлемдеріне қолданылмайды.";

      3) 15-3-бапта:

      3-1-тармақтың бірінші бөлігінде:

      мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараларды іске асыратын, жұмыс істеп тұрған энергия өндіруші ұйымдармен;";

      4) тармақша "2-1)" деген цифрлардан кейін ", 2-2)" деген цифрлармен толықтырылсын;

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараларды іске асыру шеңберінде пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғылардың электр қуатын;";

      4) мынадай мазмұндағы 15-9-баппен толықтырылсын:

      "15-9-бап. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғылар салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімдер

      1. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімдер республикалық маңызы бар қалалардағы жұмыс істеп тұрған энергия өндіруші ұйымдардың жұмыс істеп тұрған (бұрыннан бар) электр станцияларымен ғана жасалады.

      2. Уәкілетті органмен отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімді жасасуға ниеттенген энергия өндіруші ұйым отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламаны нарық кеңесінің қарауына жібереді.

      3. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламамен бірге нарық кеңесіне сондай-ақ:

      1) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі тиісті іс-шара туралы ақпарат;

      2) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараның техникалық-экономикалық негіздемесі;

      3) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараның техникалық-экономикалық негіздемесіне ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысы;

      4) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы енгізіледі.

      4. Уәкілетті орган айқындаған мерзімнен кеш ұсынылған және осы баптың 3-тармағына сәйкес келмейтін, отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламалар нарық кеңесінің қарауына қабылданбайды.

      5. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламалар нарық кеңесіне жіберілгеннен кейін өзгертілуге жатпайды.

      6. Осы баптың 2 және 3-тармақтарына сәйкес нарық кеңесіне ұсынылған, отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі инвестициялық бағдарламаларды нарық кеңесі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қарайды.

      7. Нарық кеңесі отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі әрбір инвестициялық бағдарлама бойынша оны іске асырудың орындылығы не орынсыздығы туралы жеке-жеке қорытынды дайындайды.

      8. Нарық кеңесінің қорытындысы негізінде уәкілетті орган отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімді жасасу туралы (жасасудан бас тарту туралы) шешім қабылдайды.

      Энергия өндіруші ұйым отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараны жүзеге асыруды жоспарлайтын республикалық маңызы бар қалада газ тасымалдау инфрақұрылымының болмауы отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімді жасасудан бас тартуға негіз болып табылады.

      9. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісімде мынадай ақпарат:

      1) энергия өндіруші ұйымдардың атауы;

      2) электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтің көлемі қамтылады. Бұл ретте энергия өндіруші ұйымның бірыңғай сатып алушымен отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараны іске асыру шеңберінде пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғылардың электр қуатының көлеміне осы Заңның 15-3-бабының 3-1-тармағы бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларына сәйкес электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шарттар жасасуына тыйым салынады;

      3) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараны іске асыру үшін тартылған негізгі борышты қайтару ескеріле отырып, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу мерзімі (айлармен) және электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызмет көлемі есепке алынып, жылдар бойынша ауыспалы шама ретіндегі электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке арналған тариф қамтылады.

      Егер отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғылар кезек-кезекпен және (немесе) кезең-кезеңмен және (немесе) іске қосу кешендерімен енгізілетін болса, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке арналған тарифтер енгізілетін генерациялайтын қондырғылардың электр қуатының көлемдеріне қарай айқындалады;

      4) осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген күннен бастап кемінде он жыл болатын электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу мерзімі;

      5) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыны пайдалануға берудің жоспарлы күніне сәйкес келетін, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алудың басталған күні;

      6) отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі тиісті іс-шара туралы мәліметтер қамтылады.

      10. Уәкілетті орган отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісім жасасқаннан кейін бірыңғай сатып алушы осы ұйымдармен инвестициялық келісімде көрсетілген тарифтер бойынша, көлемде және мерзімдерге электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шарттар жасасады.

      11. Осы баптың 10-тармағында көрсетілген шарттар бойынша электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу тиісті энергия өндіруші ұйымдар бірыңғай сатып алушыға жүйелік оператордың генерациялайтын қондырғылардың электр қуатын аттестаттауды жүргізу актілерін енгізген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап, бірақ осы баптың 9-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген күннен кейін жүзеге асырылады.

      Егер отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғылар кезек-кезекпен және (немесе) кезең-кезеңмен және (немесе) іске қосу кешендерімен енгізілетін болса, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке ақы төлеу енгізілетін генерациялайтын қондырғылардың электр қуатының көлемдеріне қарай электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке арналған тарифтермен жүзеге асырылады.

      12. Отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғыртуға, реконструкциялауға және (немесе) кеңейтуге арналған инвестициялық келісім жасалған энергия өндіруші ұйымның осы баптың 11-тармағында көрсетілген, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметі іс жүзінде сатып алынған күннен бастап оның электр қуаты жүйелік оператордың генерациялайтын қондырғылардың электр қуатын жыл сайынғы міндетті аттестаттауына жатады.

      Егер генерациялайтын қондырғылардың электр қуатына кезекті аттестаттау жүргізу нәтижесінде отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шаралар шеңберінде пайдалануға берілетін генерациялайтын қондырғылардың аттестатталған электр қуатының мәні электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шартта белгіленген электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтің көлемінен аз болса, электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу туралы шартта белгіленген электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметтің көлемі генерациялайтын қондырғылардың электр қуатына кезекті аттестаттау жүргізілгенге дейін аттестатталған мәнге дейін төмендетіледі.

      13. Осы баптың шеңберінде отынның баламалы түрі ретінде газ пайдаланылатын генерациялайтын қондырғыларды салу арқылы жаңғырту, реконструкциялау және (немесе) кеңейту жөніндегі іс-шараның жыл сайынғы амортизациясының шамасы электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметке арналған тарифке енгізілуге жатпайды.

      14. Осы баптың күші уәкілетті орган Тізілімге енгізген энергия өндіруші ұйымдарға қолданылмайды.".

      6. "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "21-1) Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі – ғылым саласында үздік жетістіктері бар, ғылым саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және шарттарда академия сайлайтын ғалым;";

      2) 4-бап мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академиктерін сайлау қағидалары мен өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;";

      3) 8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын коммерциялық емес акционерлік қоғам нысанында құрылған Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы:

      1) әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына сәйкес ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтің басым бағыттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы стратегиялық, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттарын айқындау жөніндегі ұсынымдарды тұжырымдайды;

      2) ғылым жөніндегі жыл сайынғы ұлттық баяндаманы дайындауды және басып шығаруды үйлестіреді;

      3) ғылымды дамыту бойынша форсайттық зерттеулерді дайындауды және жүргізуді үйлестіреді;

      4) ғылым саласында атаулы сыйлықтар мен стипендиялар алуға конкурстар өткізеді;

      5) ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында ғылыми зерттеулер жүргізеді;

      6) ғылыми журналдар шығарады;

      7) халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамытуға қатысады;

      8) ғылымды танымал етуге қатысады;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет саласында жұмыс істейтін ұлттық және салалық академиялар, ғалымдардың қоғамдық бірлестіктер болып табылатын шығармашылық одақтары ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға, ғылымды дамытудың басым бағыттарын әзірлеуге, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді, ғылыми сыйлықтар алуға ұсынылған жұмыстарды ғылыми-техникалық сараптауға, ғылыми-техникалық саладағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін ғалымдарды кәсіби жұмылдыруға қатысады.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигіне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде және тәртіппен өмір бойғы ай сайынғы стипендия белгіленеді.".

      7. "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-бапта:

      2) тармақша "оның ішінде" деген сөздерден кейін "құрылтайшысы," деген сөзбен толықтырылсын;

      5) тармақшадағы "энергетикалық ресурстарды жылына шартты отынның бір жүз және одан да көп тоннаға барабар көлемінде тұтынатын" деген сөздер алып тасталсын;

      5-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-1) нысаналы энергия аудиті – ерікті негізде жүргізілетін, нысаналы сипаты және жүргізу көлемі бойынша шектеуі бар энергия аудиті;";

      мынадай мазмұндағы 5-2), 5-3), 8-1) және 8-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "5-2) оқу орталығы – энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектісі;

      5-3) тапсырыс берушілер – ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық басқарушы компанияларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттiк мекемелер, сондай-ақ мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;";

      "8-1) экспресс-энергия аудиті – қысқартылған бағдарлама бойынша және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы менеджмент жүйесі шеңберінде жүзеге асырылатын энергетикалық талдаудың және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі алдыңғы қорытындының нәтижелерін растау мақсатында жүргізілетін энергия аудиті;

      8-2) энергетикалық аудитор (бұдан әрі – энергия аудиторы) – энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында сәйкестік сертификаты бар жеке тұлға;";

      9) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) энергетикалық аудит (бұдан әрі – энергия аудиті) энергия үнемдеудің мүмкіндігі мен әлеуетін бағалау мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыны дайындау мақсатында энергетикалық ресурстарды пайдалану туралы деректерді жинау, өңдеу және талдау;";

      "12) энергетикалық тиімділік (бұдан әрі – энергия тиімділігі) – ұсынылған көрсетілетін қызметтер, жұмыстар, шығарылған өнімдер (тауарлар) немесе өндірілген энергетикалық ресурстар көлемінің осыған жұмсалған бастапқы энергетикалық ресурстарға сандық қатынасы;";

      12-2) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 14-1) және 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "14-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы менеджмент (бұдан әрі – энергия менеджменті) – объектінің энергетикалық ресурстарын ұтымды тұтынуды қамтамасыз етуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған әкімшілік іс-қимылдар кешені;

      14-2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы сәйкестік сертификаты – сәйкестікті растау жөніндегі орган беретін, энергия аудиторының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы жұмыстарды орындау құзыреттілігін куәландыратын құжат;";

      17-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институты – дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға;";

      мынадай мазмұндағы 17-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "17-2) энергия тиімділігі картасы – қаржыландыру көздері, жобаларды іске асыру бойынша іс-шаралар графиктері мен жоспарлары көрсетілген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы жобалардың бірыңғай республикалық тізбесі;";

      2) 5-бапта:

      6-8) тармақшадағы "технологиялық процестердің," деген сөздер алып тасталсын;

      6-10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-10) энергия аудитін жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;";

      6-12) тармақшадағы "энергия аудитінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектісі әзірлейтін," деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 6-15), 6-16) және 6-17) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-15) энергия тұтыну нормативтерін есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      6-16) мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну мониторингі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6-17) жылына елу мың және одан да көп тонна шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері үшін энергия тиімділігі бойынша нысаналы индикаторларды белгілейді;";

      12-1), 13-1), 13-2), 13-3) және 13-6) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 16-1), 16-2), 16-3), 16-4) және 16-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "16-1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бағалау жүргізеді;

      16-2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік сатып алу және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мониторингі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      16-3) мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде энергия тиімділігі бойынша талаптар қолданылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      16-4) мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің энергия тиімділігі бойынша талаптарды белгілейді;

      16-5) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік сатып алу және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мониторингін жүргізеді;";

      17-3) тармақшадағы "энергия аудиті қорытындыларына" деген сөздер "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 6-бапта:

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) уәкілетті органмен келісу бойынша іске асыру мерзімі үш жыл болатын энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жол карталарын әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ олардың іске асырылуын жүзеге асырады;";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) уәкілетті органмен келісу бойынша іске асыру мерзімі үш жыл болатын энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жол карталарын әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ олардың іске асырылуын жүзеге асырады;";

      4) 7-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік бақылау тексерулер және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      Тексерулер және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау осы Заңға және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.";

      5) 2-тарау мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:

      "7-1-бап. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау

      1. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне осындай бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оған әкімшілік жүктемені төмендету энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.

      2. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау әртүрлі көздерден алынған ақпаратты, оның ішінде:

      1) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар ұсынған;

      2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институты ұсынған;

      3) бұқаралық ақпарат құралдарынан және өзге де көздерден, жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарынан алынған мәліметтер негізінде зерделеу, талдау, салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

      3. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша бақылау субъектісіне бұзушылықтарды жою тәсілі міндетті түрде түсіндіріле отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмай, анықталған Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды мұндай бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жою туралы ұсыным (бұдан әрі – ұсыным) жасалады.

      5. Ұсыным бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке өзіне немесе оны жөнелту және алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол тәсілмен – ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;

      2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;

      3) электрондық тәсілмен – бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап табыс етілді (алынды) деп есептеледі.

      Бақылау субъектісі ұсынымды қабылдаудан бас тартқан кезде оны жеткізетін немесе табыс ететін адам ұсынымға тиісті белгі қояды, ол уәкілетті органға қайтарылады.

      6. Ұсыным, орындаудың неғұрлым ұзақ мерзімі ұсынымның өзінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, ол табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

      7. Ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда бақылау субъектісі ұсыным табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      8. Ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.

      9. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жүргізудің жиілігі – жылына екі реттен артық емес.

      10. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нәтижелері субъектіге (объектіге) бармай профилактикалық бақылауды тіркеудің арнаулы журналында есепке алынуға жатады, ол нөмірленген, тігілген және уәкілетті органның мөрімен бекемделген болуға тиіс.";

      6) 9-бапта:

      1-тармақта:

      бірінші абзац және 1), 3), 4) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілеріне қатысты Мемлекеттік энергетикалық тізілімге енгізілетін ақпарат:

      1) дара кәсіпкердің жеке сәйкестендіру нөмірін, оның пошталық мекенжайын, атауын немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, оның пошталық мекенжайын, атауын және қызметінің негізгі түрлерін;";

      "3) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының көшірмесін, сондай-ақ осы іс-шаралар жоспарына енгізілетін толықтыруларды және (немесе) өзгерістерді;

      4) есепті кезеңдегі энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу нәтижелерін;";

      "6) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындының көшірмесін қамтиды.";

      7) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Мемлекеттік мекемелер болып табылатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілеріне қатысты Мемлекеттік энергетикалық тізілімге енгізілетін ақпарат:

      1) заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, оның пошталық мекенжайын, атауын және қызметінің негізгі түрлерін;

      2) күнтізбелік бір жылдағы заттай және ақшалай мәндегі энергетикалық ресурстар мен суды тұтыну көлемдерін;

      3) есепті кезеңдегі энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындының немесе техникалық есептің (бар болған кезде) көшірмесін;

      4) жылыту көздерін және есепті кезеңдегі ғимараттардың, құрылыстардың, құрылысжайлардың ауданы бірлігіне шаққанда жылытуға арналған энергетикалық ресурстардың жұмсалуын;

      5) энергия тұтыну жабдығының тізбесін қамтиды.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы баптың 1 және 1-1-тармақтарында көрсетілген ақпаратты Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институтына қағаз немесе электрондық жеткізгіште жыл сайын 1 сәуірге дейінгі мерзімде береді.

      Бұл ретте жылына бір мың бес жүз тоннадан аз шартты отынға барабар көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері осы баптың 1-тармағының 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты болған кезде ұсынады.";

      7) 11-бапта:

      4-тармақтағы "әзірлеуге тапсырыс берушінің тапсырмасында" деген сөздер "әзірлеуге арналған тапсырмада" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақтың екінші бөлігіндегі "Энергия аудитінің қорытындысы" деген сөздер "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6-тармақтағы "энергия аудитінің қорытындысында" деген сөздер "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 13-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақшасындағы "2,5" деген цифрлар "1,0-ден жоғары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 14-бапта:

      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлғалар жүзеге асыратын энергия аудиті;";

      2-тармақтағы "Заңды тұлғалар" деген сөздер "Кәсіпкерлік субъектілері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) штатында кемінде төрт энергия аудиторы болуға;";

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) заңды тұлғаның бірінші басшысына берілетін энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы сәйкестік сертификаты болуға;";

      4-тармақтағы "заңды тұлғалар" деген сөздер "кәсіпкерлік субъектілері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) мынадай мазмұндағы 14-1 және 14-2-баптармен толықтырылсын:

      "14-1-бап. Энергия аудиторының сәйкестігін растау

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық стандарттар Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірленеді және бекітіледі.

      Энергия аудиторының сәйкестігін растау "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" Қазақстан Республикасының заңдары мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      14-2-бап. Энергия аудиторы

      1. Энергия аудиторы өз қызметін еңбек шарты негізінде бір ғана энергия-аудиторлық ұйымның құрамында және (немесе) дара кәсіпкер ретінде жүзеге асырады.

      2. Дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторы ғимараттардың, құрылыстардың, құрылысжайлардың ғана энергия аудитін жүргізеді.

      3. Дара кәсіпкер болып табылатын энергия аудиторы уәкілетті орган бекіткен, ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдардың тізбесіне сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында сенім білдірілген ақпараттық-өлшеу кешендері мен техникалық құралдарға меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде иелік етуге міндетті.";

      11) 16-бапта:

      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақтағы "(тапсырыс берушінің)" деген сөздер алып тасталсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Энергия аудитінің немесе экспресс-энергия аудитінің нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды жасалады.

      Нысаналы энергия аудитінің нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша техникалық есеп жасалады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

      "3-1. Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері жүргізілген энергия аудитінің немесе экспресс-энергия аудитінің қорытындылары бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды алынған күннен бастап алты ай ішінде әзірленеді және бекітіледі.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, жылына бір мың бес жүз және одан да көп тонна шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері әрбір бес жыл сайын бір реттен сиретпей міндетті энергия аудитінен өтеді.";

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "4-1. Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, жылына бір мың бес жүз және одан да көп тонна шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері бір мезгілде мынадай шарттар сақталған:

      1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі алдыңғы қорытынды болған;

      2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау есебінен соңғы бес жыл ішінде кемінде бес пайыз көлемінде энергия үнемдеу әлеуетіне қол жеткізген және (немесе) олардың өнім бірлігіне шаққандағы үлестік энергия тұтынуды бес жыл ішінде кемінде бес пайыз көлемінде төмендеткен;

      3) энергия менеджменті жүйесінің сәйкестік сертификаты болған кезде, міндетті энергия аудитінің орнына экспресс-энергия аудитін жүргізуге құқылы.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Энергия-аудиторлық ұйымдардың немесе дара кәсіпкерлер болып табылатын энергия аудиторларының:

      өтініш білдірген, қатысушысы, кредиторы энергия-аудиторлық ұйымдар және олардың жұмыскерлері немесе дара кәсіпкерлер болып табылатын энергия аудиторлары болып табылатын тұлғаға;

      осы ұйымдардың энергия аудитін жүзеге асыратын жұмыскерлері (энергия аудиторлары) өтініш білдірген тұлғамен еңбек қатынастарында тұратын немесе өтініш білдірген тұлғаның лауазымды адамдарының, сондай-ақ өтініш білдірген тұлға акцияларының (немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционердің (қатысушының) жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары болып табылғанда;

      энергия-аудиторлық ұйымның дауыс беретін акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері) өтініш білдірген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде тиесілі болған жағдайларда энергия аудитін жүргізуіне тыйым салынады. Жанама тиесілілік өзге заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) әрбір келесі үлестес тұлғаға тиесілігін білдіреді;

      осы ұйымдардың энергия аудитін жүзеге асыратын жұмыскерлерінің (энергия аудиторларының) өтініш білдірген тұлғада жеке мүліктік мүдделері бар болғанда;

      энергия аудитін жүргізу жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, егер энергия-аудиторлық ұйымның және олардың жұмыскерлерінің, дара кәсіпкерлер болып табылатын энергия аудиторларының өтініш білдірген тұлға алдында немесе өтініш білдірген тұлғаның олардың алдында ақшалай міндеттемелері бар болса, энергия аудитін жүргізуіне тыйым салынады.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

      "7. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері мынадай:

      1) жылына бір мың бес жүз тоннадан аз шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынған;

      2) балансында энергетикалық ресурстарды тұтыну объектісі (объектілері) болмаған;

      3) энергетикалық ресурстарды көлік құралдарын пайдалану мақсатында ғана тұтынған;

      4) егер тарихи-мәдени мұра объектісі немесе ғибадат үйі, құрылысы және құрылысжайы болып табылған жағдайларда, міндетті энергия аудитін жүргізбейді.";

      12) 20-бапта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық даму институты:";

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінен, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілерінен, дара кәсіпкерлер болып табылатын энергия аудиторларынан, сондай-ақ энергия-сервистік компаниялардан Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыруға және жүргізуге қажетті ақпаратты сұратады және алады;";

      6) тармақша "тізілім субъектілері жүзеге асыратын," деген сөздерден кейін "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларының тиімділігін бағалау мен талдауды," деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну мониторингін жүргізеді және мемлекеттік мекемелердің энергия тұтыну мониторингін жүргізу қорытындылары бойынша есепті өзінің интернет ресурсында орналастырады;

      6-2) уәкілетті органға энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында мемлекеттік сатып алу және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу мониторингін жүргізген кезде және мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде энергия тиімділігі жөніндегі талаптар қолданылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін жаңарту бойынша ұсынымдарды дайындауға жәрдемдеседі;";

      7) тармақшадағы "энергия аудиттері қорытындыларына" деген сөздер "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтерді көрсетеді;";

      13) 21-бапта:

      1-тармақтың бірінші абзацындағы "2 – 5-тармақтарында" деген сөздер "2, 3, 4 және 5-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың 3) тармақшасы "өндіруді және" деген сөздерден кейін "(немесе)" деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Осы Заңда айқындалған тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды энергия тиімділігі бойынша талаптарға сәйкес жүзеге асыруға міндетті.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Бұл ретте меншік құқығында жылжымайтын мүлкі жоқ мемлекеттік мекемелер осы Заңның 9-бабының 1-1-тармағында көрсетілген ақпаратты беруден босатылады.";

      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "3-1. Жылына бір мың бес жүз және одан да көп тонна шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жауапты адамды тағайындауға міндетті.

      3-2. Жылына елу мың және одан да көп тонна шартты отынға балама көлемде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері уәкілетті орган белгілеген энергия тиімділігі бойынша нысаналы индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.";

      4-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Энергия-аудиторлық ұйымдар және дара кәсiпкер болып табылатын энергия аудиторлары:";

      2) тармақшадағы "уақтылы орындауға;" деген сөздер "уақтылы орындауға міндетті." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақша алып тасталсын;

      5-тармақтың 2) тармақшасындағы "уақтылы орындауға;" деген сөздер "уақтылы орындауға міндетті." деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

      14) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "23-бап. Уәкілетті органның лауазымды адамының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

      Жеке және (немесе) заңды тұлғалар уәкілетті органның лауазымды адамының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылы.";

      15) мынадай мазмұндағы 23-1-баппен толықтырылсын:

      "23-1-бап. Өтпелі ережелер

      Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы энергия аудиторының аттестаты бар энергия аудиторы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық стандарттар қабылданған күннен бастап алты ай өткен соң энергия аудиторының сәйкестігін растаудан өтуге құқылы.".

      8. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      60-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің шекара бөлімдерінің (бөлімшелерінің) ғимараттары мен құрылысжайларын, сондай-ақ Мемлекеттік шекара арқылы автомобиль өткізу пункттерін жобалауды және салуды ұйымдастырады;".

      9. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 2-қосымшаның 369-2-жолы алып тасталсын;

      2) 3-қосымшаның 49-тармағындағы "аудиті мен" деген сөздер "аудиті және (немесе)" деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. "Табиғи монополиялар туралы" 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 9-бап мынадай мазмұндағы 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-1) инвестициялық бағдарламаны бекітуге өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей, табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының іс-шараларын қабылдаудың орындылығы немесе орынсыздығы туралы қорытындыны уәкілетті органға жібереді;

      2-2) табиғи монополия субъектісінің бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есепті қарау қорытындылары бойынша ол келіп түскен күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей, бекітілген инвестициялық бағдарлама іс-шараларының орындалуын қабылдаудың орындылығы немесе орынсыздығы туралы өз қорытындысын белгіленген тәртіппен уәкілетті органға жібереді;";

      2) 10-бап мынадай мазмұндағы 2-1) және 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-1) инвестициялық бағдарламаны бекітуге өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей, табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасының іс-шараларын қабылдаудың орындылығы немесе орынсыздығы туралы қорытындыны уәкілетті органға жібереді;

      2-2) Табиғи монополиялар субъектілері мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміндегі табиғи монополия субъектісінің бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есепті қарау қорытындылары бойынша, ол келіп түскен күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей, бекітілген инвестициялық бағдарлама іс-шараларының орындалуын қабылдаудың орындылығы немесе орынсыздығы туралы өз қорытындысын белгіленген тәртіппен уәкілетті органға жібереді;";

      3) 21-бапта:

      6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның іске асырылуы және оны іске асыру үшін тартылған қарыз қаражатының қайтарылуы, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды іске асыру үшін тартылған қаражаттың қайтарылуы:";

      7-тармақтың екінші бөлігі "Мемлекеттік бағдарламалар" деген сөздерден кейін "және (немесе) ұлттық жобалар" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 22-бапта:

      1-тармақта:

      1) тармақша "тауарлар" деген сөзден кейін "түрінің және" деген сөздермен толықтырылсын;

      4) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламаларын" деген сөздер "мемлекеттік бағдарламаларды және (немесе) ұлттық жобаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тарифті өзгерту уәкілетті органның бастамасы бойынша – жылына екі реттен жиілетпей, ал табиғи монополия субъектісінің бастамасы бойынша жылына бір реттен жиілетпей жүзеге асырылады.";

      5) 26-бапта:

      1-тармақтың 3) тармақшасындағы "энергетикалық аудиттің" деген сөздер "энергия аудитінің немесе экспресс-энергия аудитінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтың бірінші бөлігінде:

      15) және 16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) бекітілген тарифтік сметаның шығындар баптарын бекітілген тарифтік сметада көзделген мөлшерлердің бес пайызынан аз орындамауды және осы Заңның 33-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бекітілген тарифтік сметаны орындауға;

      16) осы Заңның 33-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындауға;";

      17) тармақша "туралы есепті" деген сөздерден кейін "электрондық нысанда" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 33-баптың 2-тармағы 4) тармақшасының екінші абзацындағы "энергетикалық аудиттің" деген сөздер "энергия аудитінің немесе экспресс-энергия аудитінің" деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      2-баптың 3 және 5-тармақтарындағы "2022 жылғы 1 шілдеге дейін" деген сөздер "2023 жылғы 1 шілдеге дейін" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2-бап. Осы Заң:

      1) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық стандарттар қабылданған күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 10) тармақшасының төртінші абзацын;

      2) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы ұлттық стандарттар қабылданған күннен бастап он екі ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 1) тармақшасының оныншы және он жетінші абзацтарын, 2) тармақшасының оныншы абзацын, 9) тармақшасының бесінші – тоғызыншы абзацтарын, 10) тармақшасының бесінші – сегізінші абзацтарын, 11) тармақшасының он алтыншы – жиырма екінші абзацтарын, 12) тармақшасының төртінші және бесінші абзацтарын, 13) тармақшасының он екінші және он үшінші абзацтарын және 9-тармағының 1) тармақшасын;

      3) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 11-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      3-бап. Осы Заңның 1-бабының 3-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацы, 2) тармақшасының он төртінші абзацы және 3) тармақшасы 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті рұқсаттар алынбай, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін салынған жылжымайтын мүлікке қолданылады деп белгіленсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 130-VII ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

      1) пункт 2 статьи 14-1 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

      "10-1) заключение договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) на земельных участках, безвозмездно предоставленных в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы";";

      2) пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

      "4-1) предоставление изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное землепользование для строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) с дальнейшей их безвозмездной передачей, в том числе земельных участков, без изменения идентификационных характеристик в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы";";

      3) пункт 3 статьи 32 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Основным условием для заключения договора о предоставлении негосударственным землепользователям права временного безвозмездного землепользования на земельных участках, изъятых для строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник), является дальнейшая их безвозмездная передача, в том числе земельных участков, без изменения идентификационных характеристик в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы".";

      4) абзац седьмой пункта 1 статьи 36 дополнить словами ", а также государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 2 статьи 16 настоящего Кодекса и Закона Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы";";

      5) подпункт 5) пункта 2 статьи 84 дополнить словами "и строительство государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник), безвозмездно передаваемых в коммунальную собственность местного исполнительного органа в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы".

      2. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании":

      1) в пункте 3 статьи 12:

      часть вторую после слов "газовый конденсат," дополнить словами "сланцевая нефть,";

      дополнить частями восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания:

      "Сланцевой нефтью признается сырая нефть, содержащаяся в сланцевых породах.

      Сланцевым газом признается многокомпонентная смесь углеводородов и неуглеводородных газов с преобладающим содержанием метана, находящаяся в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, содержащаяся в сланцевых породах.

      Сланцевой породой признается мелкозернистая обломочная порода осадочного происхождения с низкой проницаемостью, образованная из ила, органических веществ, которые представляют собой смесь хлопьев глинистых минералов и крошечных частиц (тонких частиц ила или глины) других минералов, в частности, кварца и кальцита.

      Газовыми гидратами признаются твердые кристаллические вещества природного происхождения, при распаде которых выделяется газ с преобладающим содержанием метана.

      Сланцевая нефть, сланцевый газ, природный битум, метан угольных пластов и газ, извлекаемый из газовых гидратов, относятся к нетрадиционным углеводородам.";

      2) статью 64 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) разработки и утверждения методики классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов, инструкций по подсчету запасов полезных ископаемых, в том числе относящихся к нетрадиционным углеводородам;".

      3. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года "Об особом статусе города Алматы":

      1) статью 3 дополнить подпунктами 15), 16), 17) и 18) следующего содержания:

      "15) утверждать дизайн-код города Алматы;

      Примечание ИЗПИ!
      Абзац третий подпункта 1) действует до 01.01.2027 в соответствии с Законом РК от 30.06.2022 № 130-VII.

      16) создавать комиссию по рассмотрению вопросов оформления недвижимости, утверждать ее состав и положение о ней;

      17) утверждать правила эксплуатации систем наружного освещения в городе Алматы;

      18) утверждать правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников по согласованию с уполномоченными органами в сферах охраны общественного порядка и информатизации.";

      2) в статье 4:

      подпункт 6-2) изложить в следующей редакции:

      "6-2) вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять организацию и финансирование мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика городу Алматы, а также направлять такие средства на специальный общегородской счет по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;";

      дополнить подпунктами 9-27), 9-28), 9-29), 9-30), 9-31), 9-32), 9-33), 9-34), 9-35), 9-36) и 9-37) следующего содержания:

      "9-27) разрабатывает и утверждает правила по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города Алматы;

      9-28) разрабатывает и утверждает правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств;

      9-29) разрабатывает дизайн-код города Алматы;

      9-30) принимает участие в разработке, рассмотрении проектов, инициированных местными исполнительными органами областей, государственными национальными природными парками, согласовывает по ним соответствующие решения в части развития туризма в зонах рекреационной и туристской деятельности, а также в разработке, уточнении и корректировке планов управления государственными национальными природными парками;

      9-31) разрабатывает и утверждает правила предоставления транспортных услуг по перевозке туристов по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности;

      9-32) создает градостроительный совет и утверждает его положение;

      9-33) разрабатывает и утверждает правила установки объектов наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе Алматы, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений города Алматы и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

      9-34) разрабатывает и утверждает правила размещения изображений наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе Алматы, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений города Алматы и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

      9-35) разрабатывает правила эксплуатации систем наружного освещения в городе Алматы;

      Примечание ИЗПИ!
      Абзац четырнадцытый подпункта 2) действует до 01.01.2027 в соответствии с Законом РК от 30.06.2022 № 130-VII.

      9-36) разрабатывает положение о комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости;

      9-37) предоставляет земельные участки в соответствии с подпунктом 4-1) пункта 2 статьи 16 Земельного кодекса Республики Казахстан;";

      Примечание ИЗПИ!
      Подпункт 3) действует до 01.01.2027 в соответствии с Законом РК от 30.06.2022 № 130-VII.

      3) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

      "Статья 4-1. Комиссия по рассмотрению вопросов оформления недвижимости

      1. Комиссия по рассмотрению вопросов оформления недвижимости (далее – комиссия) является коллегиальным органом при местном исполнительном органе, рассматривающим вопросы об оформлении прав на недвижимое имущество, построенное лицом на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности или землепользования, без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Территории и объекты, подлежащие рассмотрению комиссией, утверждаются местным представительным органом города Алматы.

      К указанным в части первой настоящего пункта территориям не могут быть отнесены земельные участки, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан не могут быть предоставлены в собственность или землепользование физическим и (или) негосударственным юридическим лицам для целей строительства.

      3. Председателем комиссии назначается заместитель акима, курирующий земельные вопросы.

      Состав комиссии формируется из числа депутатов местного представительного органа города Алматы, представителей государственных органов и организаций, членов Общественного совета города Алматы и иных лиц.

      4. Комиссия выносит заключение по вопросам оформления прав на недвижимое имущество, находящееся на территории города Алматы, права на которое не оформлены.

      При подготовке заключения комиссия рассматривает вопросы о соответствии или несоответствии недвижимого имущества, указанного в части первой настоящего пункта, архитектурным, градостроительным, строительным, экологическим и другим установленным законодательством Республики Казахстан требованиям.

      Информация о работе комиссии ежеквартально размещается на интернет-ресурсе исполнительного органа города Алматы.

      5. Заключение комиссии подписывается всеми членами комиссии и носит рекомендательный характер.

      В случае наличия у члена комиссии особого мнения заключение им не подписывается, и особое мнение представляется в письменном виде председателю комиссии.

      6. Исполнительный орган города Алматы на основании положительного заключения комиссии принимает решение об оформлении прав на недвижимое имущество.".

      4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе":

      пункт 4 статьи 17-2 дополнить словами "и Законом Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы".

      5. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике":

      1) статью 5 дополнить подпунктом 70-44) следующего содержания:

      "70-44) разрабатывает и утверждает правила рассмотрения инвестиционных программ по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности;";

      2) в пункте 3-3 статьи 13:

      подпункт 1) части первой дополнить словами ", за исключением энергоснабжающих организаций, реализующих объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан";

      часть третью дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

      "на объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан.";

      3) в статье 15-3:

      в части первой пункта 3-1:

      дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) с действующими энергопроизводящими организациями, реализующими мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;";

      подпункт 4) после цифр "2-1)" дополнить цифрами ", 2-2)";

      часть вторую пункта 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;";

      4) дополнить статьей 15-9 следующего содержания:

      "Статья 15-9. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива

      1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива заключаются только с действующими (существующими) электрическими станциями действующих энергопроизводящих организаций, находящимися в городах республиканского значения.

      2. Энергопроизводящая организация, намеревающаяся заключить с уполномоченным органом инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, направляет на рассмотрение в совет рынка инвестиционную программу по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

      3. Вместе с инвестиционной программой по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в совет рынка также вносятся:

      1) информация о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

      2) технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

      3) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

      4) положительное заключение государственной экологической экспертизы.

      4. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные позже срока, определенного уполномоченным органом, и не соответствующие пункту 3 настоящей статьи, не принимаются к рассмотрению советом рынка.

      5. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива не подлежат изменению после направления в совет рынка.

      6. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные в совет рынка согласно пунктам 2 и 3 настоящей статьи, рассматриваются советом рынка в порядке, определенном уполномоченным органом.

      7. Совет рынка отдельно по каждой инвестиционной программе по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива готовит заключение о целесообразности либо нецелесообразности ее реализации.

      8. На основании заключения совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

      Основанием для отказа в заключении инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива является отсутствие газотранспортной инфраструктуры в городе республиканского значения, в котором энергопроизводящая организация планирует осуществление мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

      9. Инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива содержит следующую информацию:

      1) наименование энергопроизводящих организаций;

      2) объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности. При этом энергопроизводящей организации запрещается заключать с единым закупщиком договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности согласно подпунктам 3) и 4) части первой пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона на объем электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

      3) тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности как переменную величину по годам с учетом возврата основного долга, привлеченного для реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с учетом срока покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности (в месяцах) и объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

      В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности определяются в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирующих установок;

      4) срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности не менее десяти лет, начиная с даты, указанной в подпункте 5) настоящего пункта;

      5) дату начала покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, соответствующую плановой дате ввода в эксплуатацию генерирующей установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

      6) сведения о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

      10. После заключения уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива единый закупщик заключает с данными организациями договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по тарифам, в объеме и на сроки, которые указаны в инвестиционном соглашении.

      11. Покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующие энергопроизводящие организации внесли единому закупщику акты проведения системным оператором аттестаций электрической мощности генерирующих установок, но не ранее даты, указанной в подпункте 5) пункта 9 настоящей статьи.

      В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, оплата услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляется по тарифам на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирующих установок.

      12. Электрическая мощность энергопроизводящей организации, с которой заключено инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с даты фактической покупки ее услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанной в пункте 11 настоящей статьи, подлежит обязательной ежегодной аттестации электрической мощности генерирующих установок системным оператором.

      В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок.

      13. Величина ежегодной амортизации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в рамках настоящей статьи не подлежит включению в тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

      14. Действие настоящей статьи не распространяется на энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке":

      1) статью 1 дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

      "21-1) академик Национальной академии наук Республики Казахстан – ученый, имеющий выдающиеся достижения в области науки, избираемый академией в порядке и на условиях, определяемых уполномоченным органом в области науки;";

      2) статью 4 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

      "2-2) разработка и утверждение правил и критериев избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан;";

      3) пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "3. Национальная академия наук Республики Казахстан, созданная в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале:

      1) вырабатывает рекомендации по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Казахстан;

      2) координирует подготовку и издание ежегодного национального доклада по науке;

      3) координирует подготовку и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

      4) проводит конкурсы на соискание именных премий и стипендий в области науки;

      5) проводит научные исследования в различных областях науки и техники;

      6) издает научные журналы;

      7) участвует в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

      8) участвует в популяризации науки;

      9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Национальные и отраслевые академии, действующие в сфере научной и (или) научно-технической деятельности, творческие союзы ученых, являющиеся общественными объединениями, принимают участие в формировании и реализации научной, научно-технической и инновационной политики, разработке приоритетных направлений развития науки, научно-технической экспертизе фундаментальных и прикладных научных исследований, работ, выдвинутых на соискание научных премий, разработке проектов нормативных правовых актов в научно-технической сфере, профессиональной консолидации ученых для обеспечения социально-экономического развития Республики Казахстан.

      Академику Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", устанавливается ежемесячная пожизненная стипендия в размере и порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности":

      1) в статье 1:

      подпункт 2) после слов "национальные компании," дополнить словом "учредителем,";

      в подпункте 5) слова ", потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном ста и более тонн условного топлива в год" исключить;

      подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

      "5-1) целевой энергоаудит – энергоаудит, проводимый на добровольной основе, имеющий целевой характер и ограничение по объему проведения;";

      дополнить подпунктами 5-2), 5-3), 8-1) и 8-2) следующего содержания:

      "5-2) учебный центр – субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность в области переподготовки и (или) повышения квалификации кадров в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      5-3) заказчики – государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний и аффилированных с ними юридических лиц;";

      "8-1) экспресс-энергоаудит – энергоаудит, проводимый по сокращенной программе и с целью подтверждения результатов энергетического анализа, осуществляемого в рамках системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предыдущего заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

      8-2) энергетический аудитор (далее – энергоаудитор) – физическое лицо, имеющее сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      подпункты 9) и 12) изложить в следующей редакции:

      "9) энергетический аудит (далее – энергоаудит) – сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;";

      "12) энергетическая эффективность (далее – энергоэффективность) – количественное отношение объема предоставленных услуг, работ, выпущенной продукции (товаров) или произведенных энергетических ресурсов к затраченным на это исходным энергетическим ресурсам;";

      подпункт 12-2) исключить;

      дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

      "14-1) менеджмент в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее – энергоменеджмент) − комплекс административных действий, направленных на обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности объекта;

      14-2) сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – документ, выдаваемый органом по подтверждению соответствия, удостоверяющий компетентность энергоаудитора выполнять работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      подпункт 17-1) изложить в следующей редакции:

      "17-1) национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству;";

      дополнить подпунктом 17-2) следующего содержания:

      "17-2) карта энергоэффективности – единый республиканский перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с указанием источников финансирования, графиков и планов мероприятий по их реализации;";

      2) в статье 5:

      в подпункте 6-8) слова "технологических процессов," исключить;

      подпункт 6-10) изложить в следующей редакции:

      "6-10) разрабатывает и утверждает порядок проведения энергоаудита;";

      в подпункте 6-12) слова ", разрабатываемого субъектом Государственного энергетического реестра по итогам энергоаудита" исключить;

      дополнить подпунктами 6-15), 6-16) и 6-17) следующего содержания:

      "6-15) разрабатывает и утверждает методику расчета нормативов энергопотребления;

      6-16) разрабатывает и утверждает правила мониторинга энергопотребления государственных учреждений;

      6-17) устанавливает целевые индикаторы по энергоэффективности для субъектов Государственного энергетического реестра, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год;";

      подпункты 12-1), 13-1), 13-2), 13-3) и 13-6) исключить;

      дополнить подпунктами 16-1), 16-2), 16-3), 16-4) и 16-5) следующего содержания:

      "16-1) проводит оценку деятельности местных исполнительных органов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      16-2) разрабатывает и утверждает правила мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      16-3) разрабатывает и утверждает перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;

      16-4) устанавливает требования по энергоэффективности товаров, работ, услуг при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;

      16-5) проводит мониторинг государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      в подпункте 17-3) слова "заключений энергоаудита" заменить словами "заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

      3) в статье 6:

      пункт 4 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) разрабатывают и утверждают дорожные карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности со сроком реализации три года по согласованию с уполномоченным органом, а также осуществляют их реализацию;";

      пункт 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) разрабатывают и утверждают дорожные карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности со сроком реализации три года по согласованию с уполномоченным органом, а также осуществляют их реализацию;";

      4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственный контроль в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется в форме проверок и профилактического контроля.

      Проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.";

      5) главу 2 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

      "Статья 7-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

      1. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности являются своевременное пресечение и недопущение нарушений требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, предоставление субъекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам такого контроля, и снижение административной нагрузки на него.

      2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется путем изучения, анализа, сопоставления информации, полученной из различных источников, в том числе на основе сведений:

      1) представленных центральными государственными и местными исполнительными органами;

      2) представленных национальным институтом развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      3) полученных из средств массовой информации и иных источников, обращений физических и юридических лиц.

      3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется уполномоченным органом.

      4. По итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля составляется рекомендация об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности (далее – рекомендация) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления таких нарушений без возбуждения дела об административном правонарушении с обязательным разъяснением субъекту контроля способа устранения нарушений.

      5. Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты ее отправки и получения.

      Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной (полученной) в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки в рекомендации о получении;

      2) почтой – с даты уведомления о получении почтового отправления заказным письмом;

      3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля.

      При отказе субъекта контроля принять рекомендацию, лицо, доставляющее или вручающее ее, делает соответствующую отметку на рекомендации, которая возвращается в уполномоченный орган.

      6. Рекомендация должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения (получения), за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самой рекомендации.

      7. В случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, субъект контроля вправе направить в уполномоченный орган возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) рекомендации.

      8. Неисполнение в установленный срок рекомендации влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

      9. Кратность проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – не более двух раз в год.

      10. Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности подлежат учету в специальном журнале регистрации профилактического контроля без посещения субъекта (объекта), который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.";

      6) в статье 9:

      в пункте 1:

      абзац первый и подпункты 1), 3), 4) и 6) изложить в следующей редакции:

      "1. Информация, вносимая в Государственный энергетический реестр в отношении субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, включает:

      1) индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя, его почтовый адрес, наименование или бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности;";

      "3) копию плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также дополнения и (или) изменения, вносимые в данный план мероприятий;

      4) результаты исполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период;";

      "6) копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;";

      подпункт 7) исключить;

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Информация, вносимая в Государственный энергетический реестр в отношении субъектов Государственного энергетического реестра, являющихся государственными учреждениями, включает:

      1) бизнес-идентификационный номер юридического лица, его почтовый адрес, наименование и основные виды деятельности;

      2) объемы потребления энергетических ресурсов и воды в натуральном и денежном выражении за один календарный год;

      3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за отчетный период и копию заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности или технического отчета (при наличии);

      4) источники отопления и расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений за отчетный период;

      5) перечень энергопотребляющего оборудования.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Информация, указанная в пунктах 1 и 1-1 настоящей статьи, предоставляется субъектами Государственного энергетического реестра национальному институту развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на бумажном или электронном носителе ежегодно в срок до 1 апреля.

      При этом информация, указанная в подпунктах 3), 4) и 6) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется субъектами Государственного энергетического реестра, потребляющими энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном менее тысячи пятисот тонн условного топлива в год при наличии.";

      7) в статье 11:

      в пункте 4 слово "заказчика" исключить;

      в части второй пункта 5 слова "Заключение энергоаудита" заменить словами "Заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

      в пункте 6 слова "заключении энергоаудита" заменить словами "заключении по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

      8) в подпункте 5) части первой пункта 1 статьи 13 цифры "2,5" заменить словами "выше 1,0";

      9) в статье 14:

      подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "1) энергоаудит, осуществляемый юридическими лицами;";

      в пункте 2 слова "Юридические лица" заменить словами "Субъекты предпринимательства";

      в пункте 3:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) иметь в штате не менее четырех энергоаудиторов;";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) иметь сертификат соответствия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на первого руководителя юридического лица;";

      в пункте 4 слова "Юридические лица" заменить словами "Субъекты предпринимательства";

      10) дополнить статьями 14-1 и 14-2 следующего содержания:

      "Статья 14-1. Подтверждение соответствия энергоаудитора

      Национальные стандарты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации.

      Подтверждение соответствия энергоаудитора осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан "О техническом регулировании" и "Об аккредитации в области оценки соответствия" и национальными стандартами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

      Статья 14-2. Энергоаудитор

      1. Энергоаудитор осуществляет свою деятельность только в составе одной энергоаудиторской организации на основе трудового договора и (или) в качестве индивидуального предпринимателя.

      2. Энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем, проводит энергоаудит только зданий, строений, сооружений.

      3. Энергоаудитор, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан владеть на праве собственности или на ином законном основании поверенными на территории Республики Казахстан информационно-измерительными комплексами и техническими средствами согласно перечню информационно-измерительных комплексов и технических средств, утвержденному уполномоченным органом.";

      11) в статье 16:

      пункт 1 исключить;

      в пункте 2 слово "(заказчика)" исключить;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. По результатам энергоаудита или экспресс-энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

      По результатам целевого энергоаудита составляется технический отчет по энергосбережению и повышению энергоэффективности.";

      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений, разрабатывают и утверждают план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности по итогам проведенного энергоаудита или экспресс-энергоаудита. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности разрабатывается и утверждается в течение шести месяцев со дня получения заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, за исключением государственных учреждений, проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.";

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "4-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, за исключением государственных учреждений, вправе провести экспресс-энергоаудит взамен обязательного энергоаудита при одновременном соблюдении следующих условий:

      1) наличие предыдущего заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

      2) достижение потенциала энергосбережения в объеме не менее пяти процентов в течение последних пяти лет за счет выполнения плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и (или) снижение ими удельного энергопотребления на единицу продукции в объеме не менее пяти процентов в течение пяти лет;

      3) наличие сертификата соответствия системы энергоменеджмента.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Энергоаудиторским организациям или энергоаудиторам, являющимся индивидуальными предпринимателями, запрещается проведение энергоаудита:

      обратившегося лица, чьим участником, кредитором являются энергоаудиторские организации и их работники или энергоаудиторы, являющиеся индивидуальными предпринимателями;

      работники которых, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), состоят в трудовых отношениях с обратившимся лицом или являются близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), или свойственниками должностных лиц обратившегося лица, а также акционера (участника), владеющего десятью и более процентами акций (или долями участия в уставном капитале) обратившегося лица;

      в случаях, когда голосующие акции (доли участия в уставном капитале) энергоаудиторской организации прямо или косвенно принадлежат обратившемуся лицу. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилированному лицу акций (доли участия в уставном капитале) иного юридического лица;

      работники которых, осуществляющие энергоаудит (энергоаудиторы), имеют личные имущественные интересы в обратившемся лице;

      если у энергоаудиторской организации и их работников, энергоаудиторов, являющихся индивидуальными предпринимателями, имеются денежные обязательства перед обратившимся лицом или у обратившегося лица перед ними, за исключением обязательств по проведению энергоаудита.";

      дополнить пунктом 7 следующего содержания:

      "7. Субъекты Государственного энергетического реестра не проводят обязательный энергоаудит в случаях:

      1) потребления энергетических ресурсов в объеме, эквивалентном менее тысячи пятисот тонн условного топлива в год;

      2) отсутствия на балансе объекта (объектов) потребления энергетических ресурсов;

      3) потребления энергетических ресурсов только в целях эксплуатации транспортных средств;

      4) если являются объектом историко-культурного наследия или культовым зданием, строением и сооружением.";

      12) в статье 20:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Национальный институт развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:";

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) запрашивает и получает информацию, необходимую для формирования и ведения Государственного энергетического реестра, от субъектов Государственного энергетического реестра, субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, энергоаудиторов, являющихся индивидуальными предпринимателями, а также от энергосервисных компаний;";

      подпункт 6) после слова "проводит" дополнить словами "оценку и анализ эффективности планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,";

      дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

      "6-1) проводит мониторинг энергопотребления государственных учреждений и размещает на своем интернет-ресурсе отчет по итогам проведения мониторинга энергопотребления государственных учреждений;

      6-2) содействует уполномоченному органу при проведении мониторинга государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и в подготовке рекомендаций по актуализации перечня товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, работ, услуг;";

      в подпункте 7) слова "заключений энергоаудитов" заменить словами "заключений по энергосбережению и повышению энергоэффективности";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) оказывает информационные, аналитические и консультационные услуги в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;";

      13) в статье 21:

      в абзаце первом пункта 1 слова "пунктах 2-5" заменить словами "пунктах 2, 3, 4 и 5";

      подпункт 3) пункта 2 после слов "производства и" дополнить словом "(или)";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Заказчики, определенные настоящим Законом, обязаны осуществлять государственные закупки и закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями по энергоэффективности.";

      пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "При этом государственные учреждения, не имеющие на праве собственности недвижимое имущество, освобождаются от предоставления информации, указанной в пункте 1-1 статьи 9 настоящего Закона.";

      дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:

      "3-1. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятистам и более тонн условного топлива в год, обязаны назначить ответственное лицо по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

      3-2. Субъекты Государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном пятидесяти тысячам и более тонн условного топлива в год, обязаны обеспечить достижение целевых индикаторов по энергоэффективности, установленных уполномоченным органом.";

      в пункте 4:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4. Энергоаудиторские организации и энергоаудиторы, являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны:";

      подпункт 3) исключить;

      подпункт 3) пункта 5 исключить;

      14) статью 23 изложить в следующей редакции:

      "Статья 23. Обжалование действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа

      Физические и (или) юридические лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа в порядке, установленном законами Республики Казахстан.";

      15) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

      "Статья 23-1. Переходные положения

      Энергоаудитор, имеющий аттестат энергоаудитора в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, вправе пройти подтверждение соответствия энергоаудитора по истечении шести месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.".

      8. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан":

      статью 60 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) организует проектирование и строительство зданий и сооружений пограничных отделов (отделений) Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а также автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу;".

      9. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях":

      1) строку 369-2 приложения 2 исключить;

      2) пункт 49 приложения 3 после слов "по энергоаудиту и" дополнить словом "(или)".

      10. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года "О естественных монополиях":

      1) статью 9 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

      "2-1) направляют в уполномоченный орган заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;

      2-2) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляют в установленном порядке в уполномоченный орган свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;";

      2) статью 10 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

      "2-1) направляют в уполномоченный орган заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;

      2-2) по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии, находящегося в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий, не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляют в уполномоченный орган в установленном порядке свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;";

      3) в статье 21:

      абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Реализация утвержденной инвестиционной программы и возврат заемных средств, привлеченных для ее реализации, а также возврат средств, привлеченных для реализации государственных программ и (или) национальных проектов, осуществляются:";

      часть вторую пункта 7 после слов "государственных программ" дополнить словами "и (или) национальных проектов";

      4) в статье 22:

      в пункте 1:

      подпункт 1) после слова "изменение" дополнить словами "вида и";

      в подпункте 4) слова "Республики Казахстан" заменить словами "и (или) национальных проектов";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Изменение тарифа осуществляется по инициативе уполномоченного органа не более двух раз в год, по инициативе субъекта естественной монополии – не более одного раза в год.";

      5) в статье 26:

      в подпункте 3) пункта 1 слова "энергетического аудита" заменить словами "энергоаудита или экспресс-энергоаудита";

      в части первой пункта 2:

      подпункты 15) и 16) изложить в следующей редакции:

      "15) исполнять утвержденную тарифную смету, за исключением неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы менее чем на пять процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, и случаев, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2 статьи 33 настоящего Закона;

      16) исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 настоящего Закона;";

      подпункт 17) дополнить словами "в электронной форме";

      6) в абзаце втором подпункта 4) пункта 2 статьи 33 слова "энергетического аудита" заменить словами "энергоаудита или экспресс-энергоаудита".

      11. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства":

      в пунктах 3 и 5 статьи 2 слова "до 1 июля 2022 года" заменить словами "до 1 июля 2023 года".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

      1) абзаца четвертого подпункта 10) пункта 7 статьи 1, который вводится в действие по истечении шести месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      2) абзацев десятого и семнадцатого подпункта 1), абзаца десятого подпункта 2), абзацев пятого – девятого подпункта 9), абзацев пятого – восьмого подпункта 10), абзацев шестнадцатого – двадцать второго подпункта 11), абзацев четвертого и пятого подпункта 12), абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 13) пункта 7 и подпункта 1) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении двенадцати месяцев со дня принятия национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      3) пункта 11 статьи 1, который вводится в действие с 1 июля 2022 года.

      Статья 3. Установить, что абзац третий подпункта 1), абзац четырнадцатый подпункта 2) и подпункт 3) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 января 2027 года и применяются к недвижимому имуществу, построенному без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, до введения в действие настоящего Закона.

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ