Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы

Қазақстан Республикасының Заңы. 1997 жылғы 28 ақпандағы N 75 Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2003.01.08. N 373 Заңымен.

      ЕСКЕРТУ. Мәтін бойынша сөздер ауыстырылды - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңмен реттелетiн қатынастар

      Осы Заң Қазақстан Республикасында тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау процесiнде туындайтын қатынастарды реттейдi.

      2-бап. Негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      тікелей инвестициялар - Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерімен байланысты және Қазақстан Республикасына берілетін ресми техникалық көмектер немесе гранттар шеңберіне кіретін инвестицияларды қоспағанда, қазақстандық заңды тұлғаның негізгі құралдарына (негізгі капитал) инвестор жүзеге асыратын жұмсалымдардың барлық түрлері;
      инвестициялық қызмет - инвестицияларды жүзеге асыру процесiмен байланысты кәсiпкерлiк қызмет;
      инвестор - инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар;
      Агенттік - Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк агенттігі;
      келiсiм-шарт - Агенттік пен инвестор арасында жасалған шарт;
      бекiтiлген инвестор - Агенттікпен келiсiм-шарт жасасқан инвестор;
      экономиканың басым секторлары - Қазақстан Республикасы экономикасының экономикалық өркендеуi мен тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында инвестицияларды қарқынды тарту мен дамыту үшiн осы Заңның 6-бабында белгiленген тәртiппен өзектi деп айқындалған салалар;
      нақты гранттар - Қазақстан Республикасының инвесторға ақшалай емес нысанда меншiк құқығымен берiлетiн мүлкi немесе мүлiктiк құқықтары;
      преференциялар - Агенттіктiң инвесторға беретiн атаулы сипаттағы артықшылықтары.
      ЕСКЕРТУ. 2-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

      3-бап. Қазақстан Республикасының тiкелей инвестицияларды
             мемлекеттiк қолдау туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңның, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң нормаларынан тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарында көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленген болса, онда халықаралық шарт ережелерi қолданылады.

2-тарау. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау

      4-бап. Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың
             мазмұны

      Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау мыналардан тұрады:
      инвестициялық қызметтi қамтамасыз етудiң заңдық кепiлдiктерi;
      жеңiлдiктер мен преференциялар жүйесiн белгiлеу;
      инвесторлардың алдында Қазақстан Республикасының атынан өкiл болуға уәкiлеттiк берiлген бiрден-бiр мемлекеттiк органның болуы;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің халықаралық ұйымдармен жасасқан шарттарына және Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес саяси және реттеушілік тәуекелді жабуға кепілдіктер беру.
      ЕСКЕРТУ. 4-бап толықтырылды - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

      5-бап. Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың
             мақсаты мен мiндеттерi

      1. Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдаудың мақсаты экономиканың басым секторларында тауарлар өндiрудi, жұмыс атқару мен қызмет көрсетудi, жеделдете дамытуды қамтамасыз ету үшiн қолайлы инвестициялық ахуал жасау болып табылады.
      2. Мақсатқа жету процесiнде Қазақстан Республикасы мынадай мiндеттердi шешедi:
      1) жаңа технологияларды, озық техника мен "ноу-хауды" енгiзу;
      2) iшкi рынокты жоғары сапалы тауарлармен және көрсетiлетін қызметтермен молықтыру;
      3) отандық тауар өндiрушiлердi мемлекеттiк қолдау және ынталандыру;
      4) экспортқа бағдарланған және импортты алмастыратын өндiрiстердi дамыту;
      5) Қазақстан Республикасының шикiзат ресурстарын ұтымды да кешендi пайдалану;
      6) менеджмент пен маркетингтiң осы заманғы әдiстерiн енгiзу;
      7) жаңа жұмыс орындарын құру;
      8) жергiлiктi кадрларды оқытып-үйретудiң үздiксiз жүйесiн енгiзу, олардың бiлiктiлiк деңгейiн арттыру;
      9) өндiрiстiң қарқындылығын қамтамасыз ету;
      10) қоршаған табиғи ортаны жақсарту.

      6-бап. Экономиканың басым секторлары

      Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау экономиканың басым секторларында жүзеге асырылады, олардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.

3-тарау. Инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған ынталандыру шаралары

      7-бап. Жеңiлдiктер мен преференциялар жүйесi

      1. Инвестициялық жобаны тиiмдi iске асыру үшiн Агенттік мынадай жеңiлдіктер мен преференцияларды бере алады:
      1) мемлекеттiк нақты гранттар;
      2) келісім-шарт жасалған кезден бастап 5 жылға дейінгі мерзімге жер салығы мен мүлікке салынатын салық төлеуден босату;
      салық салынатын табысты алған кезінен бастап 5 жылға дейінгі, бірақ келісім-шарт жасалған кезден бастап 8 жылдан аспайтын мерзімге табыс салығын төлеуден босату;
      3) инвестициялық жобаны iске асыруға қажеттi жабдықтар, шикiзат пен материалдар импортын кеден бажынан толық немесе iшiнара босату.
      2. Салық жеңілдіктері негізгі құралдарға (негізгі капитал) салынған инвестициялардың көлеміне және экономиканың басым секторларына жататындығына байланысты беріледі.
      3. Жеңiлдiктер мен преференциялар жүйесi және оларды беру тәртiбi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

      8-бап. Бекiтiлген инвесторлардың мүдделерiн қорғау
             жөнiнде Қазақстан Республикасы беретiн
             кепiлдiктер

      Қазақстан Республикасы:
      1) бекiтiлген инвестордың шаруашылық серiктестiк жарғылық қорындағы үлесiне немесе акцияларына билiк ету немесе шаруашылық серiктестiктiң жарғылық қорындағы үлестiк қатысуын немесе акцияларын сатудың нәтижесiнде алынған капиталын, пайдасын немесе кiрiстерiн, салық пен басқа да мiндеттi төлемдерiн төлеу шартымен, еркiн аудару құқығына шек қоймауға;
      2) бекiтiлген инвестордың инвестициялық жобаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында өндiрген шикiзаттың өткiзiлуiн немесе тауарлардың сатылуын бақылайтын мемлекеттiк монополиялар жасамауға;
      3) бекiтiлген инвестордың инвестициялық жобаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында өндiрген шикiзатын өткiзу немесе тауарларын сату кезiнде, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде айтылған жағдайларды қоспағанда, бағаны бақылау немесе реттеу шараларын қолданбауға;
      4) бекiтiлген инвесторлардың Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен және шет мемлекеттердiң валютасымен банк шоттарын ашуына және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын еркiн айналыстағы валютаға және еркiн айналыстағы валютаны инвестициялық қызметтi жүзеге асыру үшiн қажеттi Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына ауыстыруына кедергi келтiрмеуге, сондай-ақ бекiтiлген инвесторларға қатысты валюталық реттеудiң өзгедей шектеулерiн енгiзбеуге;
      5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес инвесторларды қорғауға және олар шығаратын өнiмнiң бәсекелестiк қабiлетiн арттыруға бағытталған кедендiк реттеу шараларын жүзеге асыруға;
      6) Қазақстан Республикасындағы инвесторлардың инвестицияларын, пайдаларын (кiрiстерiн), дивидендтерiн, құқықтары мен заңды мүдделерiн Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғауға;
      7) мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың инвесторларға, олардың өздерiне меншiк құқығында тиесiлi мүлкiн басқаруды жүзеге асыруына, Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылу реттерiн қоспағанда, кедергi жасамауға кепiлдiк бередi.

      9-бап. Қазақстан Республикасының заңдарын өзгерiстер мен
             толықтырулардан қорғау

      Келiсiм-шартқа қол қойылған күннен кейiн, Қазақстан Республикасының заңдарына келiсiм-шарттың бастапқы шарттарының одан әрi сақталуының мүмкiн болмауына әкеп соқтыратын немесе оның экономикалық ережелерiн елеулi өзгертуге әкеп соқтыратын өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген жағдайда, бекiтiлген инвестор мен Агенттік келiсiм-шартқа екi жақтың келiсуiмен өзгерiстер немесе түзетулер енгiзедi.

      10-бап. Инвестициялық жобаларды iске асыруға байланысты
              қызметтегi жариялылық

      Бекiтiлген жобаларды iске асыруға қатысты нормативтiк құқықтық актiлердiң бәрiн, Агенттікпен келiсiм-шарттар жасалған жобалар тiзбесiн жобаларға салынған сомаларды және құрылатын жұмыс орындарының санын Агенттік бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

4-тарау. Келісім-шарт жасасу және оны бұзудың шарттары мен тәртібі

      11-бап. Жеңiлдiктер мен преференциялар беру шарттары

      1. Осы Заңда көзделген жеңiлдiктер мен преференциялар инвесторға оның жобаны iске асыру жолындағы мiндеттемелерiнiң орындалуы мен жауапкершiлiгiнiң сақталуын, инвесторда қаржылық, техникалық және ұйымдастырушылық мүмкiндiктер болуын растайтын тиiстi құжаттар болған ретте жобаны iске асыру үшiн берiледi.
      2. Жеңiлдiктер мен преференцияларды Агенттік инвестормен келiсiм-шарт жасасу жолымен бередi.

      12-бап. Келiсiм-шарт жасасу тәртiбi

      1. Экономиканың басым секторларында инвестициялық жобаны iске асыру үшiн жеңiлдiктер мен преференциялардың берiлуiне инвестордың өтiнiмiн Агенттік өзi бекiткен тәртiппен қабылдайды.
      2. Агенттік өтiнiм түскен күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзiмде оның Қазақстан Республикасының тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы заңдарына сәйкестiгiне сараптама жүргiзедi. Сараптаманың нәтижелерi бойынша қабылданған шешiм туралы Агенттік инвесторға хабарлайды.
      3. Оң шешiм қабылданған ретте Агенттік инвестормен бiрлесiп 60 күннен аспайтын мерзiмде келiсiм-шарт әзiрлейдi. Мемлекеттік заттай гранттар және кеден бажы бойынша жеңілдіктер беру мақсатында Агенттік тиiстi мемлекеттiк органдармен және тәуелсiз сарапшылармен бiрлесiп келiсiм-шартқа сараптама жүргiзедi. Ерекше жағдайларда Агенттік келiсiм-шарт әзiрлеу мерзiмiн ұзартуға хақылы, бiрақ ол 60 күннен аспауға тиiс.
      4. Қол қойылғаннан кейiн келiсiм-шарт он бес күннiң iшiнде Агенттік белгiлеген тәртiппен және шарттармен Агенттікте тiркеледi.
      5. Агенттіктiң инвестициялық өтiнiм мен келiсiм-шартқа сараптаманы ұйымдастыру және жүргiзу жөнiндегi шығындарын өтеу Агенттік белгiлеген тәртiппен инвестордың есебiнен жүзеге асырылады.
      ЕСКЕРТУ. 12-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

      13-бап. Агенттіктiң келiсiм-шартты бұзу шарттары

      1. Агенттік мынадай жағдайларда келiсiм-шартты бұзуы мүмкiн:
      1) бекiтiлген инвестор Агенттікке табыс еткен кез келген мәлiметтерде бұрмалаушылық немесе елеулi фактiлердi жасыру анықтауы;
      2) бекiтiлген инвестор өзiнiң мiндеттемелерiн атқармаған немесе келiсiм-шартта айтылған шарттарды сақтамауы;
      3) Қазақстан Республикасының заңдары бұзылуы.
      2. Осы баптың 1-тармағында белгiленген негiздер бойынша келiсiм-шарт бұзылған ретте Қазақстан Республикасының Заңдарында және келiсiм-шарт шарттарында көзделген тиiстi айыппұл жазалары қолданыла отырып, бекiтiлген инвестор шығындарды өтеу және салықтар мен келiсiм-шарт бойынша берiлген жеңiлдiктер мен гранттар салдарынан жасалған басқа да төлемдердiң төленбеген бүкiл сомасын қайтаруға жауапты болады.

5-тарау. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдауды жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік орган

      14-бап. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган

      1. Агенттік Қазақстан Республикасында тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдауды жүзеге асыруға уәкiлеттi бiрден-бiр мемлекеттiк орган болып табылады.

      2. <*>

      3. <*>

      4. <*>
      ЕСКЕРТУ. 14-баптан 2, 3, 4-тармақтары алып тасталды - Қазақстан Республикасының 1999.08.02. N 466 Заңымен .

      15-бап. Агенттіктiң негiзгi қызметi

      Агенттіктiң негiзгi қызметi мыналар болып табылады:
      1) Қазақстан Республикасына тiкелей инвестициялар тарту жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру;
      2) Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының бекiтiлген инвесторлар жүзеге асыратын инвестициялық жобаларды iске асыру жөнiндегi қызметiн үйлестiру;
      3) әрбiр инвестициялық жобаны iске асыру үшiн қажеттi құқықтар мен өкiлеттiктер беретiн барлық келiсу және рұқсат ету құжаттарын, лицензияларды, визаларды және басқа да құжаттарды алуды қамтамасыз ету;
      4) бекiтiлген инвесторларға Қазақстан Республикасында бiлiктi қызметкерлердi, тауарлар мен көрсетiлетін қызметтердi iздестiруде жәрдем көрсету;
      5) бекiтiлген инвесторлардың өздерiне алған мiндеттемелерiн атқаруына бақылауды қоса алғанда, инвестициялық жобалардың iске асырылуына бақылауды жүзеге асыру.

      16-бап. Агенттіктiң өкiлеттiгi

      Агенттіктiң өз қызметiн жүзеге асыру үшiн:
      1) инвесторлардан, орталық және жергiлiктi атқарушы органдардан барлық қажеттi ақпаратты сұратуға және алуға;
      2) келiсiм-шартқа сараптама жүргiзу және оны әзiрлеу үшiн тиiстi мемлекеттiк органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердiң жеке және заңды тұлғалары қатарынан кеңесшiлер, консультанттар мен сарапшылар тартуға;
      3) Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларға шет елдiң қатысуын ынталандыру мақсатымен Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары мен шетелдегi дипломатиялық миссиялары қызметiн үйлестiруге;
      4) келiсiм-шарттарды әзiрлеуге және iске асыруға байланысты мәселелер жөнiнде министрлiктердiң, мемлекеттiк комитеттердiң және өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттi орындауы үшiн қаулылар шығаруға құқығы бар. Министрлiктердiң, мемлекеттiк комитеттердiң және өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың инвестициялық қызметтi шектеуге байланысты мәселелер жөнiндегi актiлерi мiндеттi түрде Агенттікпен келiсiлуге тиiс.

6-тарау. Қорытынды ережелер

      17-бап. Қолданылатын құқық және дауларды шешу

      1. Егер келiсiм-шарт шарттарында немесе инвестормен жасалған өзге де келiсiмде тiкелей өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатын құқық болып табылады.
      2. Келiсiм-шартты жасауға, орындауға, бұзуға, келiсiм-шарттың орындалуын бақылауға, ынталандыру шараларын беруге байланысты даулар, келiсiм-шартқа тiкелей байланысты өзге де даулар мүмкiндiгiнше келiссөздер жолымен, оның iшiнде сарапшыларды тарта отырып не келiсiм-шартта белгiленген рәсiмдердi қоса алғанда, дауларды шешудiң бұрын келiсiлген рәсiмдерiне сәйкес шешiледi.

      18-бап. Қорытынды ережелер

      1. Осы Заң ол күшiне енгiзiлгеннен кейiн пайда болған құқықтық қатынастарға қолданылады.
      2. Осы Заң күшiне енгiзiлген кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңдары оған қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады және ол күшiне енгiзiлген күннен бастап екi айдың iшiнде оған сәйкес келтiрiлуге тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 28 февраля 1997 г. N 75-I ЗРК. Утратил силу - Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 373

      Примечание РЦПИ.
      Закон Республики Казахстан от 28 февраля 1997 г. N 75-I ЗРК утратил силу - Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 373.
--------------------------------------------------------------------
 
       Сноска. По всему тексту слово "Комитет", "Комитета", "Комитете", "Комитету", "Комитетом" заменены соответственно словами "Агентство", "Агентства", "Агентстве", "Агентству", "Агентством" - Законом РК от 2 августа 1999 г. N 466.

                    Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

      Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе государственной поддержки прямых инвестиций в Республике Казахстан.

      Статья 2. Основные понятия

      В настоящем Законе используются следующие понятия:
      прямые инвестиции - все виды вложений, осуществляемые инвестором в основные средства (основной капитал) казахстанского юридического лица, за исключением инвестиций, связанных государственными гарантиями Республики Казахстан и входящих в рамки официальной технической помощи или грантов, предоставляемых Республике Казахстан;
      инвестиционная деятельность - предпринимательская деятельность, связанная с процессом осуществления инвестиций;
      инвестор - физические или юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность;
      Агентство - Агентство Республики Казахстан по инвестициям;
      контракт - договор, заключенный между Комитетом и инвестором;
      утвержденный инвестор - инвестор, заключивший контракт с Агентством;
      приоритетные секторы экономики - отрасли, определенные в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона, в качестве ключевых для интенсивного привлечения инвестиций и развития в целях экономического роста и повышения эффективности экономики Республики Казахстан;
      натурные гранты - имущество или имущественные права Республики Казахстан, передаваемые инвестору в неденежной форме с правом собственности;
      преференции - преимущества адресного характера, предоставляемые Агентством инвестору.

      Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о
                государственной поддержке прямых инвестиций

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственной поддержке прямых инвестиций основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из норм настоящего Закона, иных нормативных правовых актов.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке прямых инвестиций, то применяются правила международного договора.

             Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЯМЫХ
                             ИНВЕСТИЦИЙ

      Статья 4. Содержание государственной поддержки
               прямых инвестиций

      Государственная поддержка прямых инвестиций заключается в:
      законодательных гарантиях обеспечения инвестиционной деятельности;
      установлении системы льгот и преференций;
      наличии единственного государственного органа, уполномоченного представлять Республику Казахстан перед инвесторами;
      предоставлении гарантий покрытия политических и регулятивных рисков в соответствии с договорами, заключенными Правительством Республики Казахстан с международными организациями и соответствующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 4 внесены изменения - Законом РК от 2 августа 1999 г. N 466.

      Статья 5. Цель и задачи государственной поддержки
                прямых инвестиций

      1. Целью государственной поддержки прямых инвестиций является создание благоприятного инвестиционного климата для обеспечения ускоренного развития производства товаров, работ и оказания услуг в приоритетных секторах экономики.
      2. В процессе достижения цели Республика Казахстан решает следующие задачи:
      1) внедрение новых технологий, передовой техники и ноу-хау;
      2) насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и услугами;
      3) государственная поддержка и стимулирование отечественных товаропроизводителей;
      4) развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств;
      5) рациональное и комплексное использование сырьевой базы Республики Казахстан;
      6) внедрение современных методов менеджмента и маркетинга;
      7) создание новых рабочих мест;
      8) внедрение системы непрерывного обучения местных кадров, повышение уровня их квалификации;
      9) обеспечение интенсификации производства;
      10) улучшение окружающей природной среды.

     Статья 6. Приоритетные секторы экономики

     Государственная поддержка прямых инвестиций осуществляется в приоритетных секторах экономики, перечень которых утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Глава 3. МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
                   ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

      Статья 7. Система льгот и преференций

      1. Для эффективной реализации инвестиционного проекта Агентством могут предоставляться следующие льготы и преференции:
      1) государственные натурные гранты;
      2) освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество на срок до 5 лет с момента заключения контракта;
      освобождение от уплаты подоходного налога на срок до 5 лет с момента получения облагаемого дохода, но не более 8 лет с момента заключения контракта;
      3) полное или частичное освобождение от обложения таможенными пошлинами импорта оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
      2. Налоговые льготы предоставляются в зависимости от объемов инвестиций в основные средства (основной капитал) и принадлежности к приоритетным секторам экономики.
      3. Положение о системе льгот и преференций и порядке их предоставления утверждается Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 2 августа 1999 г. N 466.

      Статья 8. Гарантии, предоставляемые Республикой
                Казахстан, по защите интересов утвержденных
                инвесторов

      Республика Казахстан гарантирует:
      1) не ограничивать право утвержденного инвестора на распоряжение своей долей в уставном фонде или акциями хозяйственного товарищества или на свободный перевод капитала, прибылей или доходов, полученных в результате продажи долевого участия в уставном фонде или акций хозяйственного товарищества, при условии уплаты налогов и других обязательных платежей;
      2) не создавать государственных монополий, контролирующих сбыт сырья или продажу товаров, производимых утвержденным инвестором на территории Республики Казахстан в соответствии с инвестиционным проектом;
      3) не применять меры контроля или регулирования цен при сбыте сырья или при продаже товаров, производимых утвержденным инвестором на территории Республики Казахстан в соответствии с инвестиционным проектом, за исключением случаев, оговоренных законодательными актами Республики Казахстан;
      4) не препятствовать открытию утвержденными инвесторами банковских счетов в национальной валюте Республики Казахстан и валютах иностранных государств и проведению конвертации национальной валюты Республики Казахстан в свободно конвертируемую валюту и свободно конвертируемой валюты в национальную валюту Республики Казахстан, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, а также не вводить иные ограничения валютного регулирования в отношении утвержденных инвесторов;
      5) осуществлять меры таможенного регулирования, направленные на защиту инвесторов и повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      6) защиту законами Республики Казахстан инвестиций, прибыли (дохода), дивидендов, прав и законных интересов инвесторов в Республике Казахстан;
      7) непрепятствование государственными органами и должностными лицами инвесторам в осуществлении управления принадлежащим им на праве собственности имуществом, за исключением случаев нарушения законов Республики Казахстан.

      Статья 9. Защита от изменений и дополнений
                законодательства Республики Казахстан

      В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан после даты подписания контракта, которые приводят к невозможности дальнейшего соблюдения первоначальных условий контракта или приводят к существенному изменению его экономических условий, утвержденный инвестор и Агентство вносят изменения или поправки в контракт по обоюдному согласию.

      Статья 10. Гласность в деятельности, связанной с
                 реализацией инвестиционных проектов

      Агентство публикует в средствах массовой информации все нормативные правовые акты, относящиеся к реализации утвержденных проектов, перечень проектов, по которым заключены контракты с Агентством, суммы вложений в проекты и количество создаваемых рабочих мест.

     Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
                              КОНТРАКТА

      Статья 11. Условия предоставления льгот и преференций

      1. Льготы и преференции, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются инвестору для реализации проекта при условии наличия соответствующих документов, подтверждающих наличие у инвестора финансовых, технических и организационных возможностей выполнения его обязательств и соблюдения ответственности за реализацию проекта.
      2. Льготы и преференции предоставляются Агентством путем заключения контракта с инвестором.

     Статья 12. Порядок заключения контракта

      1. Заявка от инвестора на предоставление льгот и преференций для реализации инвестиционного проекта в приоритетных секторах экономики принимается Агентством в порядке, им утверждаемом.
      2. Агентство в срок не более тридцати дней с даты поступления заявки проводит ее экспертизу на соответствие законодательству Республики Казахстан о государственной поддержке прямых инвестиций. По результатам экспертизы Агентство извещает инвестора о принятом решении.
      3. При положительном решении Агентство совместно с инвестором подготавливает контракт в срок не более 60 дней. В целях предоставления государственных натурных грантов и льгот по таможенным пошлинам Агентство проводит экспертизу контракта совместно с соответствующими государственными органами и независимыми экспертами. В особых случаях Агентство вправе продлить срок подготовки контракта, но не более чем на 60 дней.
      4. После подписания контракт регистрируется в Агентстве в течение пятнадцати дней в порядке и на условиях, установленных Агентством.
      5. Возмещение издержек Агентства по организации и проведению экспертизы инвестиционной заявки и контракта осуществляется за счет инвестора в порядке, установленном Агентством.
      Сноска. В статью 12 внесены изменения - Законом РК от 2 августа 1999 г. N 466.

      Статья 13. Условия расторжения контракта Агентством

      1. Агентство может расторгнуть контракт в следующих случаях:
      1) выявлено искажение или сокрытие существенных фактов в любых сведениях, представленных утвержденным инвестором Агентству;
      2) утвержденный инвестор не исполняет свои обязательства или не соблюдает условия, оговоренные в контракте;
      3) нарушения законодательства Республики Казахстан.
      2. При расторжении контракта по основаниям, установленным в пункте 1 настоящей статьи, утвержденный инвестор несет ответственность по возмещению убытков и возврату всей недоплаченной суммы налогов и других платежей вследствие предоставленных по контракту льгот и грантов с применением соответствующих штрафных санкций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями контракта.

         Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
   ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

      Статья 14. Уполномоченный государственный орган

      1. Агентство является единственным государственным органом, уполномоченным осуществлять государственную поддержку прямых инвестиций в Республике Казахстан.
      Сноска. Пункты 2,3,4 исключены - Законом РК от 2 августа 1999 г. N 466.

      Статья 15. Основные функции Агентства

      Основными функциями Агентства являются:
      1) организация работы по привлечению в Республику Казахстан прямых инвестиций;
      2) координация деятельности государственных органов Республики Казахстан по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых утвержденными инвесторами;
      3) обеспечение получения всех согласительных и разрешительных документов, лицензий, виз и других документов, предоставляющих права и полномочия, необходимые для реализации каждого инвестиционного проекта;
      4) оказание содействия утвержденным инвесторам в поиске квалифицированных работников, товаров и услуг в Республике Казахстан;
      5) осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов, включая контроль за исполнением утвержденными инвесторами взятых на себя обязательств.

      Статья 16. Полномочия Агентства

      Для осуществления своих функций Агентство имеет право:
      1) запрашивать и получать от инвесторов, центральных и местных исполнительных органов всю необходимую информацию;
      2) привлекать для проведения экспертизы и подготовки контракта специалистов соответствующих государственных органов, советников, консультантов и экспертов из числа физических и юридических лиц Республики Казахстан и других государств;
      3) координировать деятельность центральных и местных исполнительных органов и дипломатических миссий Республики Казахстан за рубежом с целью стимулирования иностранного участия в инвестиционных проектах, осуществляемых в Республике Казахстан;
      4) издавать обязательные для исполнения министерствами, государственными комитетами и иными центральными и местными исполнительными органами постановления по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией контрактов. Акты министерств, государственных комитетов и иных центральных и местных исполнительных органов по вопросам, связанным с ограничением инвестиционной деятельности, подлежат обязательному согласованию с Агентством.

                Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 17. Применимое право и разрешение споров

      1. Применимым правом является право Республики Казахстан, если иное прямо не предусмотрено условиями контракта или иным соглашением с инвестором.
      2. Споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением контракта, контролем за исполнением контракта, предоставлением мер стимулирования, иные споры, непосредственно связанные с контрактом, решаются, по возможности, путем переговоров, в том числе с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее согласованными процедурами разрешения споров, включая процедуры, установленные в контракте.

      Статья 18. Заключительные положения

      1. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу.
      2. Действующее на момент вступления в силу настоящего Закона законодательство Республики Казахстан применяется в части, не противоречащей ему, и в течение двух месяцев со дня вступления его в силу должно быть приведено в соответствие с ним.

      Президент
Республики Казахстан